law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

פסקי הדין של עורך הדין תאופיק ג'בארין

מדינת ישראל - משרד הביטחון - נגד - מוחמד אבו קורה ואח'   החלטה   21.02.2008

1. המדובר בבקשה לסילוקה על הסף של התביעה שהגישו המשיבים כנגד המבקשת, מחמת התיישנות. לחילופין, עתרה המבקשת למחוק את כותרת התביעה ולהעבירה לפסים רגילים, ולחילופי חילופין - להאריך את המועד להגשת בקשת רשות להתגונן.,2. עניינה של התביעה בתיק העיקרי - תשלומים שהופקדו על ידי המשיבים, כולם תושבי רצועת עזה, כערבויות בבית המשפט הצבאי ארז ובמינהל האזרחי עזה, במסגרת הליכים משפטיים והליכי חקירה שהתנהלו בזמנו כנגדם. לתביעתם צירפו המשיבים קבלות המעידות על ההפקדות נשוא תביעתם לחשבונו של המינהל האזרחי חבל עזה בבנק הדואר.,לטענת המשיבים, לא הוגשו כתבי אישום כנגד מי מהם אך גם הערבויות שהפקידו, להבטחת התייצבותם להליכי משפט, לא הושבו לידם. בשנת 1995 פנה בא כוחם בכתב אל הפרקליט הצבאי הראשי, בדרישה להשיב את סכומי הערבויות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה. בתשובה נמסר כי העניין הועבר לטיפולו של היועץ המשפטי של אזור יהודה ושומרון. בהמשך, ביקש עוזר היועץ המשפטי לקבל עותק זהה למקור של אישורי הפקדת הערבויות נשוא התביעה. העותקים הזהים למקור נשלחו זמן קצר לאחר מכן, אולם, לטענת המשיבים, לא נתקבלה כל תשובה או התייחס....
בשם המשיבים - עו"ד תאופיק ג'בארין

1. סואעד יוסף (בתיק ב.ש. 7141/07),2. פאעור חוסני (בתיק ב.ש. 7142/07) - נגד - וועדה מקומית לתיכנון ובנייה משגב     החלטה   24.01.2008

1. המבקשים טענו בבקשתם, להארכת מועד ביצוע צווי ההריסה השיפוטיים שניתנו, כי סיכוייהם לקבלת היתרי בנייה בתקופה הקרובה הינם טובים.,2. עיון בהשתלשלות העניינים עד כה אין בה כדי ללמד כי אכן מתן היתרי הבנייה הינו בפתח.,- ההליכים הפליליים נפתחו עוד בשנת 2002.,- גזרי הדין שבגידרם ניתנו צווי ההריסה ניתנו ביום 5/5/04.,- תקופת העיכוב שהוקצבה למבקשים במסגרת גזרי הדין, לשם ביצוע צווי ההריסה או לחילופין קבלת היתרי בנייה (תקופה בת שנה וחצי) הסתיימה ביום 4/11/05.,- ביהמ"ש אישר עד כה שלוש אורכות לביצוע צווי ההריסה, כאשר האחרונה בהן הסתיימה ביום 31/12/07.,- מסתבר כי התוכנית המפורטת, שאולי יש בה כדי לאפשר הכשרת המבנים הבלתי חוקיים, עדיין בחיתוליה והיא אף טרם הופקדה.,- כן מסתבר כי אחד המבנים הבלתי חוקיים נבנה בתוואי של דרך, כך שיקשה מאוד להכשיר אותו מבנה והשארתו על כנו יש בהם כדי לסכל הליכי תכנון ובנייה עפ"י דין.,3. עיכוב או הארכת מועד ביצוע צו הריסה, שניתן בגידרו של הליך פלילי, אפשרי הוא כאשר מראים כי קיים סיכוי טוב להכשרת הבנייה וכי המועד לכך הינו בטווח העין ובלשונו של כב' השופט חשין, ברע"פ 435....
בשם המבקשים : עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם המשיבה : עו"ד ר. גורלי

מוסא אבו חומוס - נגד - 1. מדינת ישראל,2. עיריית ירושלים     החלטה   31.07.2007

כנגד המבקש הוגש בשנת 1998, לבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, כתב אישום (ת"פ 3403/98), המייחס לו ביצוע עבירה של עבודות בנייה ללא היתר, לפי סעיפים 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה).,לפי הנטען בכתב האישום ביצע המבקש עבודות בנייה בהיקף של כ- 110 מ"ר בביתו שבכפר עיסוויה בשנת 1996, ללא היתר בניה.,בית המשפט לעניינים מקומיים (כבוד השופט ב' צ' גרינברגר) הרשיע ביום 24.11.1998 את המבקש בביצוע העבירה המיוחסת לו בכתב האישום וזאת לאחר הודאתו במסגרת הסדר טיעון שנערך עימו. בית המשפט גזר על המבקש קנס בסך של 10,000 ש"ח או 200 ימי מאסר תמורתו. כן הורה בית המשפט כי המבקש יחתום על התחייבות עצמית על סך של 6,000 ש"ח שלא לעבור על הוראות סעיפים 204 ו-210 לחוק התכנון והבניה לתקופה של שנתיים; וכן הורה לו להרוס את תוספת המבנה וזאת עד ליום 1.10.2000.,בשנת 2005 הוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים כתב אישום נוסף כנגד המבקש (ת"פ 11194/05), בגין עבירה של אי קיום צו, לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבניה. בכתב האישום נטען כנגד המבקש כי לא קיים את הצו של בית המשפט ל....
בשם המבקש - עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם המשיבות - עו"ד עינת איילון

מוסטפא מחאמיד - נגד - אדגר מימון     החלטה   22.12.2006

1. הבקשה לרשות ערעור מופנית נגד החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ח' הורוביץ) ליתן צו כינוס על המבקש. דינה של הבקשה להידחות כבר מן הטעם שעל המבקש היה להגיש ערעור, שכן עומדת לו זכות ערעור. זאת, משום שצו כינוס הינו "צו בפשיטת רגל". לפיכך נתונה לנפגע זכות ערעור: סעיף 182 (א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן - הפקודה). אילו חשבתי שיש סיכוי מסוים לטענות לגופן, אפשר שהייתי פועל לפי תקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ומעביר את ההליך למסלול של ערעור. ברם, אין ממש בטענות.,2. המבקש טוען כי הואיל ופסק בורר שניתן נגדו לא אושר מעולם בבית המשפט, הרי שהבקשה לצו כינוס והכרזת פשיטת רגל אינה נסמכת על פסק דין חלוט. המבקש מתעלם מכך שקיימים מעשי פשיטת רגל שאינם חייבים להתבסס על פסק דין חלוט. די לעיין לעניין זה בסעיפים 5-3 לפקודה. הבקשה שהגיש המשיב לבית המשפט המחוזי למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל ציינה שני מעשי פשיטת רגל שנעשו בתקופה של שלושה חודשים שקדמה להגשת הבקשה: האחד, נכס של המבקש עוקל ונמכר בהליכי הוצאה לפועל; השני, המבקש נתן נכס מקרקעין כמתנת מרמה לבניו....
בשם המבקש - עו"ד תאופיק ג'בארין

מינהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון - נגד - עלי חסיניה     החלטה   05.11.2006

1. מינהל מקרקעי ישראל, המבקש בהליך דנן, כופר סמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי לדון בתביעת המשיב למתן הצהרה בדבר זכויות שרכש במגרש מספר ב-2-21, הידוע כחלקה 21 בגוש 11288 (להלן: "המגרש").,2. מדובר במכרז שפורסם על ידי מינהל מקרקעי ישראל להקצאת 39 מגרשים לבניה עצמית למגורים בכפר פרדיס. ביום 27.9.05 התקיימה הגרלה בין המשתתפים והמשיב, ביחד עם שלושת אחיו, זכו במגרש.,על פי תנאי המכרז, חלה חובה לשלם את מחיר המגרש בתוך 60 יום. כן נקבע, כי זוכים שלא יקיימו התחייבות זו במועד "תפקע זכותם לקבל את המגרש בו זכו בהגרלה" [סעיף ו(4)].,3. העובדות בענין זה אינן שנויות במחלוקת. ביום 10.10.05 שלם המשיב למינהל סכום של 33,380 ₪. את יתרת הסכום (131,700 ₪) שלם המבקש רק ביום 1.12.05, דהיינו באחור של 3 ימים.,מחמת האחור ולמרות ההסבר שניתן ע"י המשיב , ראה עצמו המינהל משוחרר מן ההתחייבות להקצות למשיב את המגרש. במכתבו מיום 11.1.06 של בא כוחו נאמר, בין היתר, שהקבוצה לא עמדה בתנאי המכרז ומשכך "פקעה זכותה לקבל זכויות חכירה במגרש...".,4. בתביעת המשיב שהוגשה על דרך המרצת פתיחה, הוא עתר למתן הצהרה בדבר זכייתו ב....
בשם המשיב - עו"ד תאופיק ג'בארין

פנינה מרון - נגד - 1. שוקי אשר,2. ארז אשר,3. רפאל רוהקר,4. המשולש לקרמיקה ושיש (1998) בע"מ,5. עומר אגבאריה   פסק דין   23.05.2006

פסק דין ביחסים שבין התובעת לבין הנתבע 3,1. ההליך הנוכחי תחילתו בתביעה שהוגשה בתאריך 27.10.04 כנגד 5 נתבעים. ההליכים בענין הנתבעים 1, 2, 4 ו-5 הוכרעו בנפרד. בבקשה לסעד זמני ניתנה ההחלטה על ידי (בכל הקשור לתובעת מזה ולנתבעים 1, 2 ו- 3 מזה) בתאריך 9.3.05, בש"א 16052/04. עוד יצויין, למען הסדר, שבהליך דומה בין בעלי דין אלה ניתן פסק דין בפשרה בתיק אזרחי 584/04 של בית משפט זה,(19.9.04).,2. בישיבת היום עתרה התובעת להפסיק את התובענה כנגד הנתבע 3. האחרון מתנגד לבקשה. בשלב זה לא התקדם, למעשה, הדיון בתובענה מעבר להחלפת כתבי טענות. עם זאת, בהליך הביניים נשמעו בהרחבה טענות הצדדים ולובנו מחלוקות עובדתיות ומשפטיות כאחת, כפי שמתואר בקיצור בהחלטתי באותו עניין. אינני סבור שראוי בשלב של החלטה בבקשה להפסיק את התובענה לקבוע קביעות עובדתיות ומשפטיות מעבר לנדרש. לכאורה, כאשר בא בעל דין שיזם הליך אזרחי והוא מבקש לחזור בו מהמשך ניהול ההליך, הרי אין סיבה שלא להעתר לבקשתו. נושא ההרצאות מורכב במידה מסויימת מכיוון שקודם לסיום ההליך אין לדעת האם היתה הצדקה להגשתו אם לאו. התובעת טוענת שיש לקחת בחשבון לזכותה....
בשם התובעת : עו"ד נחמן כהן-צדק,בשם נתבעים 1-2 - עו"ד משה ש. גולדברג,בשם נתבע 3 - עו"ד רון מיור,בשם הנתבעים : עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם התובעת - עו"ד דניאל בוסתנאי,בשם נתבע 3 - עו"ד רון מיור

סאלח סובחי יוסף - נגד - לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ   החלטה   05.09.2007

1. התובע הגיש תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שאירעו לו בעקבות תאונת דרכים שהתרחשה ביום 8/7/1995, ביום 6/12/2006.,כאמור בכתב התביעה, ביום 18/8/97 הגיש תביעה בביהמ"ש זה, ברוח תביעה זו, בת.א. 17337/97, אשר נמחקה על ידי כב' השופט רקם, ביום 4/2/2003.,2. במסגרת כתב ההגנה טענה הנתבעת, כי דין התביעה להדחות מחמת התיישנותה, משחלפו 12 שנים מאז האירוע הנטען והמוכחש. לחילופין יש לדחותה, מהטעם שהוגשה בשיהוי ניכר ובלתי סביר, באופן שגרם לה נזק ראייתי רב.,3. תגובת התובע לטענות המקדמיות הוגשה ביום 30/7/07.,דיון,4. אין לדחות את התביעה לא מחמת התיישנות ולא מחמת שיהוי.,5. סעיף 15 לחוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958 קובע כי : " הוגשה תובענה לפני בית-המשפט, לרבות בי-דין דתי, והתובענה נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במניין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה". אומנם נוסח לשון הסעיף עוסק בדחיית התביעה ולא מחיקתה, אבל ברור שמתייחס למחיקתה, שכן שעה שהתביעה נדחית לא ניתן להגישה מחדש, והיא מהווה מעשה בית-דין. לאור האמור לעיל, התקופה שבין הגשת התביעה הראשונה למח....
בשם התובע - עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם הנתבעת - עו"ד ז. פלושניק

1. ג'בארין עאטף,2. ג'בארין מוסטפא אבראהים,3. ג'בארין עפיפה מוחמד,4. מחאג'נה עבדאלרחמן מוחמד,5. מחאמיד ח'אלד מחמוד,6. מחאמיד זועבי נאהד סאלח,7. מחאמיד אמין נביה עלי,8. מחאמיד עזאלדין פואד מחמוד,9. מחאג'נה אבסתאם מוחמד,10. אע'באריה מופאק תאופיק,11. מחאמיד נאיל מחמוד,12. מחאמיד וסף גאזי,13. ג'בארין בסאם ג'מיל,14. ג'בארין אמין מוחמד,15. אע'באריה אבראהים אחמד,16. ג'בארין מוחמד ג'מאל - נגד - 1. מינהל מקרקעי ישראל,2. עירית אום אל פחם,3. החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם בע"מ,4. מחאמיד סוהיל,5. מחאמיד תאופיק,6. מחאמיד ז'קלין,7. מחאמיד מוחמד,8. מחאמיד סועאד,9. מחאמיד אמיר,10. מחאמיד נסים   פסק דין   06.04.2006

העתירה והרקע,1. תחילתו של הליך זה בעתירה מינהלית שהגיש ביום 10.10.04 מר עאטף ג'בארין, תושב אום אל פחם, להלן: "עאטף", ובה ביקש להורות:,1) למשיב מס' 1, מינהל מקרקעי ישראל, להלן: "המינהל", למשיבה מס' 2, עיריית אום אל פחם, להלן: "העירייה" ולמשיבה מס' 3, החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם, להלן: "החברה הכלכלית" ושלושתם יחד: "המשיבים", ליתן טעם מדוע אינם מבטלים את מכרז חי/242/2004 להקצאת 55 מגרשים לבנייה עצמית במסגרת תכנית "בנה ביתך", בשכונת אל חנוק (אל דהר) באום אל פחם, להלן: "המכרז".,2) למשיבים לנמק מדוע לא ישנו את תנאי המכרז באופן שיבטיח את תכליתו, היא פתרון מצוקת הדיור של מחוסרי הדיור באום אל פחם ומדוע אינם מאפשרים לעאטף להשתתף במכרז ולקבל מגרש מבין המגרשים המוקצים במכרז.,3) למשיבים ליתן נימוק מדוע אינם פוסלים את כל המשתתפים במכרז אשר ידוע כי נתנו תצהירים כוזבים, לפיהם אינם בעלי מגרשים למגורים.,יחד עם העתירה הגיש עאטף - אשר ביקש ביום 27.7.04 להשתתף במכרז אך בקשתו נדחתה - בקשה, בש"א 21323/04, למתן צו ביניים האוסר על המשיבים לקיים את ההגרלה אשר אמורה הייתה להתקיים, בהתאם לתנאי המכרז....
בשם העותרים - עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם משיבות מס' 2 ו-3 - עו"ד מוחמד סעיד מחאג'נה

מדינת ישראל - נגד - ש' מ'   גזר דין   30.03.2007

1. הנאשם שג€™ מהצרי הורשע על פי הודייתו בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, כפי שיוחסה לו בכתב - האישום המתוקן. על פי הנטען נגדו, ביום 26/6/06, התגורר הנאשם בבית אביו מר שלמה מג€™ (להלן- המתלונן). סמוך לשעה 16:00 תקף הנאשם את אביו על ידי מכת אגרוף בחזהו. בתגובה ניסה המתלונן להימלט מידי הנאשם אולם זה השיגו בחצר הבית, שם היכה אותו במכת אגרוף בגבו והפילו. אין מחלוקת, כי כתוצאה מן התקיפה נפצע האב ונזקק לטיפולים רפואיים לרבות תפירת אפרכסת אוזנו שנפגעה בתקיפה.,2. בתאריך 22/8/06 הודיעו ב"כ הצדדים כי נסכמו על הסדר טיעון ולפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום, אשר תוקן על ידי המאשימה, הוא יורשע וישלח לתסקיר שירות המבחן, אשר יתבקש, בין היתר לבדוק אפשרות של שליחת הנאשם לגמילה מסמים ואלכוהול.,3. בתאריך 29/10/06, הונח על שולחנו של בית המשפט תסקיר שירות המבחן. התסקיר התבסס, בין היתר על אבחונים קודמים שנערכו לנאשם במסגרת שירות המבחן. מתברר, כי הנאשם בן 35 וכי התגורר בבית הוריו. מגיל צעיר החל הנאשם להתמכר לשתיית אלכוהול. בשנת 99 נדון הנאשם לעונש מאסר בן שנה בגין עבירה של מעשה מגונה בקטינה. שירו....
בשם המאשימה - עו"ד חלי כהן סיסו,הנאשם - בעצמו,בשם הנאשם - עו"ד תאופיק ג'בארין

מדינת ישראל - נגד - ע. רמחאן עבדאל בן מסעוד גאוי     החלטה   22.05.2006

1. נגד המשיב הוגש כתב אישום, בו הואשם בעבירות התפרצות למקום מגורים וגניבה (עבירות לפי סעיפים 406(ב) ו- 384, בהתאמה לחוק העונשין), בו מואשם כדלקמן:,בין המועדים 22.4.06 שעה 20:00 לבין 23.4.06 שעה 08:30, התפרץ עם אחר (המשיב 2 בבקשה המקורית) לביתו של המתלונן בכפר קרע, בכך שעקרו חלון ונכנסו לתוך הבית בכוונה לבצע בו גניבה.,בנסיבות אלה גם נשאו ונטלו המשיב והאחר מהבית מכונת חיתוך, רתכת וקומפרסור של הבעלים (להלן: "הרכוש"), ללא הסכמת הבעלים, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהם מתכוונים לשלול את הרכוש שלילת קבע מבעליו.,ראיות לכאורה.,2. התובעת טוענת כי קיימות ראיות לכאורה, להוכחת אשמתו של המשיב, כדלקמן:,א. נמצאה טביעת אצבע של המשיב בזירת ההתפרצות.,ב. המשיב נעצר ביום 24.4.06 בשעה 23:10, וברכב בו נסע יחד עם האחר (שגם הואשם באותו כתב אישום) נמצא הרכוש.,מדובר על חזקה תכופה ברכוש, הקושרת את המשיב למעשה ההתפרצות נשוא כתב האישום.,המשיב טען בהודעתו במשטרה כי התלווה לאדם האחר על מנת לגבות חוב מאדם שחייב לו, בעוד אשר האדם האחר בחקירתו טוען כי קנה את הרכוש שנתפס ברכב מאדם מברטעה בשטחים, והוא נסע בש....
בשם המשיב - עו"ד תאופיק ג'בארין

מוחמד אג'באריה - נגד - אג'באריה רפיק   פסק דין   23.11.2005

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט ס.נ. חרסונסקי) מיום 20.7.05 בבש"א 9663/05 בת"א 22423/02.,2. המשיב הגיש נגד המבקש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, עקב דריסתו על ידי המבקש.,3. ביום 10.11.04 ניתן על ידי בית משפט קמא פסק דין נגד המבקש, בהעדר הגנה.,4. ביום 25.5.05 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין.,5. בהחלטה מיום 20.7.05 דחה בית משפט קמא את בקשת המבקש, כאשר הוא קובע כי המבקש ידע על הגשת כתב התביעה ועל מועד הדיון עוד בשנת 2003, אך הוא לא עשה מאומה (פרט להמצאת המסמכים לחברת הביטוח , שלדבריו הבטיחה לייצגו ) ולא עקב אחר תביעתו עד קבלת פסק הדין. עוד נקבע בהחלטה כי סיכויי ההצלחה של המבקש קלושים לאור העובדה שבבקשת הביטול הוא ציין רק כי נסיבות התאונה המפורטות בכתב התביעה אינן מקימות נגדו עילת תביעה - טענה שאינה סבירה, אינה משכנעת והינה בעלת משקל מזערי.,6. החלטה זו הינה נשוא הבקשה שבפני, כאשר לטענת המבקש היה מקום לבטל את פסק הדין הן מחובת הצדק והן לאור העובדה כי יש לו הגנה טובה בפני תביעת המשיב.,7. המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי המבקש ישב בחיבוק ידיים ....
בשם המבקש : עו"ד עאדל בויראת,בשם המשיב : עו"ד תאופיק ג'בארין

מדינת ישראל - נגד - מ' בן ס' פ'   הכרעת דין   27.12.2007

הכרעת דין וגזר דין,1. הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בעבירה של תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות (שני מקרים) נגד אשתו, א' פ' (להלן: "המתלוננת").,הסדר הטיעון הוצג לאחר ישיבת הוכחות אחת במהלכה נשמעה עדותה של עדת תביעה אחת.,2. מעובדות כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם עולה כי בתאריכים 9.8.06 ו-13.8.06, כשהמתלוננת מצויה בחודש השביעי להריונה, תקף אותה הנאשם, בכך שסטר לה בפניה בחוזקה מספר פעמים, כאשר ביום 9.8.06, בנוסף לכך שסטר לה פעמים רבות, אחז בצווארה ודחפה לעבר המיטה.,3. במסגרת הסדר הטיעון סוכם בין הצדדים כי יוזמן תסקיר של שירות המבחן בעניינו של הנאשם הן לשאלת ההרשעה והן לשאלת העונש, כאשר התביעה תעמוד בכל מקרה על הרשעת הנאשם.,עוד הסכימו הצדדים כי במידה ותסקיר המבחן יהיה חיובי, תבקש התביעה לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות ועונשים נילווים, בעוד הסנגור לא יוגבל בטיעוניו.,במידה ותסקיר המבחן יהיה שלילי, הסכימו הצדדים כי יטענו באופן חופשי לעונש.,4. הנאשם כבן 25 ואין לחובתו עבר פלילי.,עם פתיחת החקירה נגדו ביום 16.8.06 נעצר הנאשם, ושוחרר ביום 22.11.06 למעצר ב....
בשם המאשימה - עו"ד רונן בנעים,בשם הנאשם - עו"ד תאופיק ג'בארין

מדינת ישראל - תביעות חדרה - נגד - סג€™ גג€™     החלטה   28.11.2007

1. נגד הנאשם הוגש כתב-אישום המייחס לו עבירות של תקיפת בתו הקטינה (כמעט בת 18 שנים) ותקיפת אישתו.,הוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.,2. הסניגור טוען כי אין די ראיות לכאורה וממילא אין עילת מעצר.,למעשה השגותיו של הסניגור מכוונות כנגד עוצמת הראיות.,3. מהמתלוננת עצמה נגבו שלוש הודעות ולטענת הסניגור אין התאמה בין הודעה להודעה.,בהודעה הראשונה (מיום 27.9.07) טוענת המתלוננת כי בעלה (הנאשם) לא היה בבית כחודש ימים ולפתע הגיע עם ציוד חשמלי והתחיל להכותה בכל הגוף, לרבות באגרופיו, וכשהבנות החלו להפריד, הוא תקף גם אותן.,בהודעתה השנייה (מיום 30.9.07) טענה שבעלה הגיע עם מוצרי חשמל, הכניס רדיאטור לשקע, היתה הפסקת-חשמל ואז כשהבת שיימה שאלה אותו לפשר התקלה, הוא היכה אותה ואח"כ היכה את אשתו.,בהודעה השלישית (מיום 2.10.07) צמצמה המתלוננת את היקף האירוע ל: "הוא הכה אותי עם הידיים על הראש רק" ו:"... לא נתן לי אגרופים ולא נתן לי מכות בכל חלקי גופו" וביקשה לבטל את התלונה.,4. לשיטת הסניגור, ההבדלים בין שלוש ההודעות מלמדים על אי-אמירת אמת.,לדעתי ההסבר מורכב יותר.,שתי ההודעות הראשונות אינן נבדלות משמעותית....
בשם המבקשת - עו"ד שלומי ויזן,בשם המשיב - עו"ד תאופיק ג'בארין

מדינת ישראל - תביעות חדרה - נגד - מרעי וופיק   גזר דין   13.03.2006

1. הנאשם ופיק מרעי הורשע, על פי הודייתו, בעבירה של איומים והפרת הוראה חוקית. מתברר, כי ביום 2/8/05 סמוך לשעה 01:00 בקרבת מקום מגוריו הזמני של הנאשם, יצא הנאשם מחדרו והחל רודף אחר בנו, כשהוא אוחז בסכין בידו. בנסיבות הנ"ל הוא איים על המתלונן בפגיעה שלא כדין בגופו תוך שהוא מתריס כלפיו "שידקור אותו" וזאת בכוונה להפחידו או להקניטו.,2. כן מתברר שביום 7/6/05 החליטה כב' השופטת שפרה גליק בבימ"ש לעניני משפחה בחדרה, לאסור על הנאשם להכנס לדירה בה מתגוררת אשתו הגב' מרעי אעתדאל (להלן: המתלוננת) בתחום מרחק של 500 מ' וזאת למשך 60 יום עד לתאריך 6/8/05. הנאשם לא כיבד את ההוראה. הוא נכנס לביתה של המתלוננת וזאת בניגוד להוראה החוקית. כמו כן הוא התריס כלפיה איום, במטרה להפחידה או להקניטה. כן מתברר שהנאשם התגורר בצריף בפרדיס מרחק של 70 מ' מדירתה של המתלוננת וגם בכך הוא הפר את ההוראה החוקית.,3. הנאשם ביקש לצרף תיק נוסף אשר היה תלוי ועומד נגדו ( 1048/06) גם בגדרו הואשם בעבירה של הפרת הוראה חוקית.,מתברר כי ביום 29/9/05 הורה כב' השופט קפלן לשחרר את הנאשם מן המעצר ולהעבירו לקהילה הטיפולית "אלפאתם" המיוע....
בשם המאשימה - עו"ד משה באב"ד,בשם הנאשם - עו"ד תאופיק ג'בארין

אבו באדר בדר - נגד - המשולש לקרמיקה ושיש (1998)בע"מ   פסק דין   25.01.2006

1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת לתשלום פיצויי פיטורים, שכר עבודה, דמי הבראה ופדיון חופשה שנתית.,הנתבעת הגישה תביעה כנגד התובע להחזר הלוואות שניתנו לתובע, לתשלום עבור חומרים אותם לקח מהנתבעת מבלי לשלם עבורם, בסך של 140,902 ₪.,הדיון בשתי התביעות אוחד בהתאם להחלטה מיום 3.11.04.,2. הנתבעת הינה חברה העוסקת בשיווק מוצרי קרמיקה ושיש.,3. התובע הועסק על ידי הנתבעת כאיש מכירות בסניפה בבאר שבע, החל מסוף 1998 ועד מרץ 2003. לפני כן עבד התובע מאז 1995 באותו מקום עבודה, אבל בניהול של חברה בשם "מרצפות המשולש בנגב בע"מ".,טענות התובע,4. התובע טוען, כי לא קיבל שכרו מהנתבעת בגין החודשים 8/02 ועד ל- 5/03 - מועד סיום עבודתו, וזאת לאחר שהודיע לנתבעת על כוונתו להפסיק עבודתו, חודשים רבים לפני כן.,5. התובע טוען, כי עקב אי תשלום שכרו, כמפורט לעיל, ראה עצמו מפוטר והפסיק להתייצב במקום העבודה.,6. לאור האמור, ולאור נסיבות הפסקת העבודה, טוען התובע כי על הנתבעת לשלם לו תשלום בגין פיצויי פיטורים, וכן שכר עבודה בגין החודשים 8/02-5/03.,7. עוד טוען התובע, כי על הנתבעת לשלם לו בגין חופשה שנתית ודמי הבראה.,טענות ה....
בשם התובע - עו"ד אנואר אלחג'וג',בשם הנתבעת - עו"ד תאופיק ג'בארין

מדינת ישראל - נגד - 1. בלאל מזאריב,2. חאזם מזאריב,3. דיאזן מזאריב   הכרעת דיןוגזר דין   27.09.2005

1. במסגרת הסדר טיעון, הודו שלושת הנאשמים בארבעה אישומים הכוללים פריצות לרכב לשם גניבה (עבירה לפי ס' 413 ו (סיפא) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, חבלה במזיד ברכב (עבירה לפי סעיף 413 ה לחוק העונשין), וכן באישום נוסף כנגד נאשמים 2 ו 3 בלבד בגין החזקת מכשירי פריצה (עבירה לפי סעיף 413 ז' לחוק העונשין).,2. על פי עובדות כתב האישום , הנאשמים פרצו בלילה שבין 18 ל 19 במרץ 2005 לארבעה כלי רכב ,שלושה מהם ברחוב העלייה במגדל העמק והרביעי באזור התעשייה בעיר, גנבו מהרכבים פרטי רכוש שונים, כאשר תוך התפרצותם גרמו נזקים לרכבים אליהם פרצו, בדלתות הרכב ובחלונות.,3. התובע מבקש להרשיע את שלושת הנאשמים, בנימוק שאין בנסיבותיהם כדי להצדיק הימנעות מהרשעה, וכן מבקש הוא לגזור על שלושתם עונשי מאסר בפועל ממש, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי למתלוננים. הוא מדגיש את החומרה הרבה שבמעשים והנזק הרב הנגרם כתוצאה מהם לציבור, טוען שאין הם מקבלים למעשה אחריות על מעשיהם, ועל כן יש למצות את הדין עמם.,4. הסניגורים מבקשים להימנע מהרשעת הנאשמים בטענה שמדובר בצעירים נטולי כל עבר פלילי, המנהלים אורח חיים נורמטיבי, ואשר עלולים להיפגע ....
בשם המאשימה - עו"ד משה ברקוביץ.,בשם הנאשם 1 - עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם הנאשם 2 עו"ד לואי דיאב,בשם הנאשם 3 - עו"ד עבד פאהום

מוחמד ח'אלד קעדאן - נגד - מרצפות המשולש בע"מ   פסק דין   03.07.2005

1. בין הצדדים התגלע סכסוך כספי שראשיתו לפני מספר שנים, ואשר בעקבותיו ניתן פסק בוררות. בהמשך לפסק הבוררות, עתר המבקש להורות על ביטולו של הפסק, ואילו המשיבה עתרה לאישורו ע"י בית המשפט. הדיון בשתי הבקשות אוחד.,2. במסגרת התיק המאוחד הושג הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, והסדיר את החיובים אשר מחליפים את קביעותיו של פסק הבוררות.,בהסכם הפשרה נקבע, כי המבקש ישלם למשיבה סכום כולל של 300,000 ₪ (במקום סך של 567,790 ₪, כפי שנקבע בפסק הבוררות), וזאת בתשלומים חודשיים שווים על פי אחת משתי החלופות שהוצעו. אין חולק כי החלופה שנבחרה, והסדר התשלומים שעל פיו חויב המבקש, הוא של 20 תשלומים חודשיים בסך 15,000 ₪ כל אחד. מועד התשלום נקבע ליום ה-25 בכל חודש, החל מיום 25.6.02. הוסכם כי התשלומים יועברו באמצעות באי כוחם של הצדדים, וכי איחור של עד 10 ימים בביצוע תשלום לא ייחשב כהפרה.,כמו כן נקבע, כי: "עם סילוק סכום החוב כמפורט באחת מן האפשרויות המנויות לעיל, יהיה בכך סילוק מלא וסופי, כמפורט לעיל. יחול פיגור באחד מן התשלומים (מעבר ל-10 ימים), תהא רשאית החברה להמשיך בהליכי הוצל"פ, על מלוא הסכום הפסוק בכת....
בשם המבקש - עו"ד מאג'ד ג'נאים ואח',בשם המשיבה - עו"ד תאופיק ג'בארין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים