law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

פסקי הדין של עורך הדין חרלף עמירם

1. גרסיוסו בע"מ,2. דואק יוסי (התובע, הנתבע שכנגד והמודיע) - נגד - 1. זוארץ שולי (הנתבעים והתובעים שכנגד),2. ידיעות תקשורת בע"מ,חברת חדשות הקריות עיתונות ותקשורת בע"מ (צד ג')   פסק דין   05.08.2007

רקע;,1. בפני תביעה ותביעה שכנגד בגין הוצאת לשון הרע.,עניינה של התביעה העיקרית הינה כתבה, אשר פורסמה, ביום 21.12.01 (להלן: "הכתבה"), בגליון מס' 464 של המקומון "ערי המפרץ" (להלן: "המקומון"), בחסות הנתבעת מס' 2 (להלן: "העיתון"), ואשר נכתבה ע"י הנתבעת מס' 1 (להלן: "זוארץ"), ופורסמה במקומון תחת שמה.,(העיתון וזוארץ, יחדיו, ייקראו להלן, גם כאשר אדון בתובענה שכנגד: "הנתבעים").,הכתבה התייחסה לתכנית הטלויזיה "כלבוטק" (להלן: "התכנית" או "כלבוטק"), בה נטען, כי גלולות להגדלת חזה (להלן: "הגלולות"), אשר משווקות ע"י חברת "גרסיוסיו בע"מ" (להלן: "החברה"), נמכרות במחיר מופקע של 1,200 ₪ לחפיסה, תוך שהמוכרים מציגים בפני הלקוחות מצג שווא לפיו הגלולות אכן מביאות לתוצאה המיוחלת, בעוד שאין זה כך.,התובע (להלן: "דואק"), עיתונאי במקצועו, חבר מועצת קרית ביאליק, הופיע בתכנית, כיועץ לאסטרטגיה שיווקית של החברה. לטענתו, הוא הוצג בכתבה באופן בלתי נכון ופוגע, המהווה לשון הרע, כפי שיפורט להלן.,2. לאחר פרסום הכתבה, פרסם דואק, שהינו הבעלים והעורך הראשי של המקומון "חדשות הקריות" (להלן: "חדשות הקריות"), כתבה על התו....
בשם התובעים - עו"ד חרלף עמירם,בשם הנתבעים - עו"ד גליק תמיר

1. עזבון המנוח ירוחם קרלינסקי ז"ל,2. קנטר יורם,3. קנטר אמיר - נגד - 1. ג'ולייט אלמלח יוליה,2. אלמלח (אלימלך) משה,3. אלמלח שמעון,4. בניג'יוב בוריס,5. בניג'יוב מדינה     החלטה   30.11.2006

1. במהלך הדיון ביום 22/11/06, ביקש בא כוחם של הנתבעים להגיש ראיות נוספות בכל הנוגע לסוגיית מתן "סעד מן הצדק" וכי הראיות הרלבנטיות מבחינתו הינן אסמכתאות בכל הנוגע לביצוע תשלומים לגבי דמי השכירות שבוצעו לאחר ינואר 2003.,2. בא כוח התובעים מתנגד להגשת ראיות כאמור.,3. עיינתי שוב ושוב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 31/10/06 ועמדתי היא שראיות כגון אלו אינן ראיות שיש צורך לשקול בכל הנוגע לאפשרות להעניק לנתבעים סעד מן הצדק.,4. יובהר, כי בפסק הדין שניתן ביום 1/9/05, נדונה טענת הנתבעים באשר לגובה התשלומים ובסופו של יום מצאתי לנכון להגיע לממצאים עובדתיים באשר לתשלומים ששולמו ומועדיהם.,5. כב' בית המשפט המחוזי מצא שלא להתערב בקביעות עובדתיות אלו ולכן, אין כל סיבה שאאפשר להגיש ראיות נוספות בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לפי טענת הנתבעים.,6. עוד אדגיש שהייתי מודעת במועד שמיעת ההוכחות בתיק וכן במועד כתיבת פסק הדין למצב המיוחד של הנתבעת מס' 1 ובני משפחתה. הנתבעת העידה בפניי, נכחה בישיבות מקדמיות וכך גם יכולתי להתרשם באופן בלתי אמצעי מבנה של הנתבעת מס' 1, לרבות הנסיבות האישיות המיוחדות של בני המשפ....
בשם התובעים : עו"ד חרלף עמירם,בשם הנתבעים : עו"ד דוד ברקוביץ

אחמד מחמוד בקלי - נגד - אחמד טלב נג'מי   פסק דין   17.07.2006

עיקרי עובדות וטענות הצדדים;,1. התובע בעלים של בניין הכולל חנות, בעיר נצרת, על פי הפירוט בכתב התביעה (להלן - "החנות" ו/או "המושכר").,2. החנות הושכרה לנתבע על פי הסכם שכירות משנת 1978 בשכירות מוגנת, החלים עליה הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשנ"ב - 1972 (להלן - "החוק").,הסכם השכירות בתרגומו לעברית צורף כנספח א' לכתב ההגנה (להלן - "הסכם השכירות").,3. התובע טוען כי הנתבע, לכל המאוחר מ- 10/02 ועד 4/04-3, השכיר את החנות בשכירות משנה לאחרים, ללא הסכמתו.,(לצייןף על אף הנטען בכתב התביעה כי החנות נסגרה מ- 10/03, אישר בנו של התובע בתצהירו כי החנות הושכרה לצד ג' לתקופה של חמישה חודשים נוספים מ- 10/03, בתואם לטענות הנתבע בהגנתו).,4. מ- 4/03-3 ועד 9/04 היה המושכר סגור, עובדה המהווה נטישה של המושכר.,5. מ- 9/04 שופצה החנות ללא הסכמת התובע.,לאחר השיפוץ ועל אף התנגדותו והתראותיו של התובע, נפתח במושכר עסק של חברה בשם קלאסיק מתנות בע"מ, אשר בעלת מניותיה והמנהלת היחידה בה הינה כלתו של התובע (להלן - "החברה" ו- "הכלה", בהתאמה).,בנדון הציג התובע תעוד רכישה אקראית שביצע מי מטעמו בחנות המלמד כי ....
בשם התובע : עו"ד זועבי חאלד,בשם הנתבע : עו"ד חרלף עמירם

גרוזובסקי מריה - נגד - כלל חברה לביטוח בע''מ   פסק דין   13.06.2006

1. רקע:,התובעת טוענת כי ביום 18.2.04, בשעה 19.00 או בסמוך לכך, שעה שהתובעת ירדה מרכבה המבוטח אצל הנתבעת, ליד ביתה, עמדה התובעת מחוץ לרכב כשהיא אוחזת את משקוף הרכב בידה הימנית ומושיטה את ידה השמאלית לעבר הדלת על מנת לסגור אותה. לפתע, משב רוח חזק שהתלווה לפעולת הסגירה, טרק את הדלת על אגודל ידה הימנית שנתפסה בדלת כך שהיה צורך לפתוח את הדלת שנית כדי לחלץ את האגודל. עקב כך, לטענת התובעת, נגרמו לה נזקים.,2. הכחשת הנתבעת:,הנתבעת הכחישה את טענות התובעת הכחשה כללית ובלתי מפורטת. ביום 6.2.06 קבעתי שעל הנתבעת ליתן פרטים נוספים ומפורשים יותר להכחשת עצם וקרות התאונה לפי תקנות 65,85 ו- 86 בתוך 21 יום. הנתבעת לא נתנה שום פרטים נוספים במועד. ביום 5.3.06 הודיעה: "אין לנתבעת גירסה פוזיטיבית ביחס לאשר אירע. יש בידי הנתבעת גירסאות סותרות שמסרו התובעת ובני משפחתה ביחס לנסיבות האירוע הקשור ברכב נשוא התביעה". קבעתי בהחלטתי מאותו יום שספק רב אם עמדה הנתבעת בחובתה ליתן פרטים נוספים ומפורשים יותר בענין הכחשת עצם התאונה וקרות התאונה, ואשוב ואדרש לנושא זה בפסק הדין. עתה לאחר שמיעת הראיות, אני שב ונדרש ל....
בשם התובעת : עו"ד חרלף עמירם,בשם הנתבעת -עו"ד אבו-חאטום ווסים

1. אלגריסי ימין (ג'ימי),2. אלגריסי מרסל - נגד - 1. עזבון המנוח אסעד סאבא ז"ל,2. נוהאד מאר   פסק דין   23.03.2006

מבוא וטיב המחלוקת,1. כיצד יוכח, יחושב וינותח מוניטין של עסק מוגן לפי חוק הגנת הדייר, זו המחלוקת היחידה הטעונה הכרעה בתיק זה.,2. המבקשים- דיירים מוגנים במושכר אשר ברח' שבתאי לוי מס' 6 בחיפה, נהלו במקום בית עסק של מספרה, סלון כלות ואופנה שכונה בסיכומי ב"כ המבקשים "סלון ג'ימי".,3. המבקשים פנו למשיבים- בעלי העסק, בבקשה להעברת זכויותיהם במושכר לדייר אחר כנגד תשלום כולל של 30,000$ עבור הזכויות המוגנות ו-10,000$ עבור המוניטין של העסק. מאחר ולמבקשים מגיעים 60% מדמי המפתח המוצעים הם מבקשים כי 30,000$ יחולקו בינם לבין המשיבים לפי היחס של 18,000$ למבקשים ו-12,000$ למשיבים וכאשר מלוא הסכום המוצע עבור המוניטין ישולם לבעליו, המבקשים. במילים אחרות המבקשים יקבלו 28,000$ והמשיבים 12,000$ וסלון ג'ימי יופעל וינוהל ע"י אותו אחר.,4. במקרה בו מבקש דייר מוגן להעביר זכויותיו לאחר, מקנה חוק הגנת הדייר (ס' 88) לבעל הבית זכות לדרוש החזרת החזקה לעצמו וכך עשו בעלי הבית- המשיבים במקרה זה.,5. המשיבים מוכנים לשלם למבקשים כנגד החזרת החזקה במושכר את הסכום של 18,000$ עבור זכויותיהם כפי שציפו לקבל מהדייר המוצע,....
בשם המבקשים - עו"ד חרלף עמירם,בשם המשיבים - עו"ד סאבא אמיר


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים