law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
ביטוח לאומי
תחומים ראשיים באתר
 

נכות ביטוח לאומי - ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 7975
‏2010/‏02/‏17
התקנות הקובעות את אופן קביעת דרגות הנכות בביטוח הלאומי הם תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז 1956. תקנות אלו מפרטות את גובה הנכות בהתאם לפגיעה הרפואית.

ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים - דרגות הנכות:

52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (תיקון: תשנ"ג)
(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
6/15 6/21 6/30
חדות NLP 1/60 3/60 6/60 6/36 6/24 6/18 6/12 6/9 6/6
ראיה
(1)6/6 0 0 0 10 10 15 20 25 30 30
(2)6/9 0 0 5 10 10 15 20 25 30 30
(3)6/12 0 5 10 15 15 20 25 30 35 40
(4)6/15
6/18 10 10 15 20 25 30 30 35 40 40
(5)6/21
6/24 10 10 15 25 30 40 40 45 50 55
(6)6/30
6/36 15 15 20 30 40 50 55 60 65 70
(7)6/60 20 20 25 30 40 55 70 75 80 90
(8)3/60 25 25 30 35 45 60 75 90 90 95
(9)1/60 30 30 30 40 50 65 80 90 100 100
(NLP(10 30 30 40 45 55 70 90 95 100 100

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות
ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' -
את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם
כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

(2) הגבלת שדה הראיה
I. הצטמצמות מרוכזת

קוטר ממוצע בעין בשתי
של שדה ראייה אחת העיניים
(1) עד ^10% 0% 60 ^O
(O^ (2^ 60 עד ^20% 0% 40 ^O
(O^ (3^ 40 עד ^40% 10% 20 ^O
(4) פחות מ-^100% 30% 20 ^O
II. אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה 0% 10%
III. אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה 15% 60%
HEMIANOPSIA HOMONYMOUS .IV ימנית או שמאלית -
א. אובדן השדות העליונים בלבד 10%
ב. אובדן השדות הימניים או השמאליים
בשלמותם או רק בחלקם התחתון 40%
V. הצטמצמות אחרת של שדה הראייה -
בעין בשתי
אחת העיניים
א. אובדן של פחות מרבע שדה הראייה 0% 0%
ב. אובדן הרבע החיצוני העליון 5% 10%
ג. אובדן המחצית העליונה 10% 15%
ד. אובד הרבע החיצוני התחתון 10% 30%
ה. אובדן המחצית התחתונה 20% 65%
53. עקירת עין
(1) מצב אחרי עקירת עין אחת ((PHTISIS
בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח 5%
(2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100%
(EXOPHTHALMUS (3 או LAGOPHTHALMUS ניכרים 10%
(ENOPHTHALMUS (4 )כולל PSEUDOPTOSIS) ניכר 10%
54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת
מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין,
אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי
ראייה לפי הלוח 5%
55. צניחת העין PTOSIS
א. חלקית -
(1) חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה 10%
(2) המפריעה לראייה
(א) חד צדדית 15%
(ב) דו צדדית 20%
ב. מלאה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח.
חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של 3/60
56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות (תיקון: תשנ"ג)
בעין בשתי
אחת העיניים
(1) היצרות קלה של דרכי הדמעות,
הפרעות בלתי ניכרות 0%
(2) סגירה כללית של דרכי הדמעות 10% 15%
(3) חוסר דמעות בצורה קלה 0% 0%
(4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט 10% 15%
57. פזילה ואיבוד אקומודציה STRABISMUS
AND LOSS OF ACCOMMODATION
(HETEROPHORIA (1 או חולשת קונברגנציה
הגורמים להפרעות 10%
(HETEROTROPIA (2 ללא דיפלופיה או עם
דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה 15%
(HETEROTROPIA (3 עם דיפלופיה במבט
פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת 25%
(4) איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה)
בעין אחת או בשתי העיניים 5%
58. ברקית GLAUCOMA
(א) GLAUCOMA, דרגת הנכות תיקבע בנוסף
לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה 10%
(ב) מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשך טיפול 5%
(ג) מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר,
ללא צורך בהמשך טיפול (קולובומה - ראה סעיף 64) 0%
(ד) יתר לחץ תוך עיני -OCCULAR HYPER TENSION
28-22 מ"מ כספית ללא פגם בשדה
הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה (לחץ מעל 28
מ"מ ייחש לפי סעיף קטן (א)) 5%
59. דלקת הלחמית והעפעפיים
דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית -
(א) מצב קל 0%
(ב) מצב בינוני 5%
(ג) מצב קשה 10%
60. גרענת TRACHOMA
גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי סעיף 59.
61.קרנית CORNEAL OPACITIES )תיקון: תשנ"ג)
כתמי קרנית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה הנובע מהם -
(א) באזור מרכזי 4 מ"מ או יותר 5%
(ב) שלא באזור המרכזי פחות מ-4 מ"מ 0%
62. עדשה APHAKIA DISLOCATED LENS )תיקון: תשנ"ג)
בעין בשתי
אחת העיניים
חוסר עדשה או שינוי מקומה -
(1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה 10% 15%
(2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית
(PSEUDOAPHAKIA) בנוסף לליקוי
בחדות הראייה 5% 10%
63. אישון: TRAUMATICMYDRIASIS
הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקוי
בחדות הראייה -
(א) קוטר האישון עד 5 מ"מ 0%
(ב) קוטר האישון למעלה מ-5 מ"מ 5%
64. קולובומה COLOBOMA OF IRIS
קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון 0%
(ב) גדולה או לא מוסתרת 5%
65. ענבית: דלקת הענבית UVEITIS
דלקת הענבית או מצב אחריה -
(א) מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים חוזרים 0%
(ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה
עם התקפים חוזרים נדירים 20%
(ג) דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים 30%
66. זגוגית: CORPUS VITREUM OPACITIES
עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(1) בצורה קלה 0%
(2) בצורה בינונית או קשה 5%
(3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - 5% VITRECTOMY
67. עדשה: ירוד CATARACT
ירוד CATARACT בנוסף לליקוי בחדות הראייה 5%
68. רשתית:
(א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות
הראייה או בשדה הראייה 5%
(ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית -
בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 0%
(ג) דלקת רשתית (CHORIORETINITIS) בנוסף
לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 5%

 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...קרא מאמרים נוספים בתחום:אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים