law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 18.11.2007

מדינת ישראל - נגד - יוחנן אברהם

ת"פ (תל-אביב-יפו) 40215/06
מדינת ישראל
נ ג ד
יוחנן אברהם
בית משפט מחוזי תל-אביב-יפו
[18.11.2007]
כב' השופט גורפינקל צבי
בשם המאשימה - עו"ד אורי ריניצקי ועו"ד פוזננסקי
בשם הנאשם - עו"ד ליבאי, עו"ד תורן ועו"ד עשת
גזר-דין
כתב האישום המקורי ייחס לנאשם יחד עם נאשם נוסף שהיה עובדו, עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, הצתה ואיומים.
הנאשם הינו בעלים של חברה בשם "אבי מנופים" המספקת שירותי תובלה כבדה, הפעלת מנופים ובמות הרמה. הנאשם השני היה עוזרו.
בבעלות החברה היו מנופים שחלקם מסוגלים להניף משאות במשקל 300 טון ו- 500 טון.
חברת "ריוול" עוסקת, אף היא, בנושא המנופים והיה שיתוף פעולה בין שתי החברות, אולם לאחר מספר שנים פורקה השותפות.
החל משנת 2003 פעלה חברת "ריוול" באופן עצמאי והרחיבה פעילותה גם למנופים כבדים. היא רכשה מנוף המסוגל להניף 500 טון ובכך התאפשר לה להתחרות בחברת "אבי מנופים".
חברת "אינטל" הקימה מפעל חדש בקרית גת ופרסמה התמחרות בקשר לשירותי הנפה בפרוייקט. חברת "ריוול" מזה וחברת "אבי מנופים" מזה, השתתפו בהתמחרות.
לטענת כתב האישום המקורי, קשר הנאשם, יחד עם הנאשם הנוסף, קשר עם עטה בדיר להצית שני מנופים כבדים של חברת "ריוול", וכן, לאיים על מנכ"ל החברה שלא ישתתף במכרז.
בכתב האישום המקורי נטען, כי הנאשם שלח את הנאשם הנוסף למגרש שבו היו המנופים של חברת "ריוול" והאחרון הגיע למגרש וביקש מעטה את מספר הטלפון שלו ולאחר מכן התקשר הנאשם הנוסף אל עטה וביקש ממנו להגיע למשרדי "אבי מנופים" כדי להפגש עם הנאשם.
עטה הגיע למשרדו של הנאשם ושם הציע לו האחרון, לשרוף את המנוף של 500 טון של חברת "ריוול" וכן לאיים על המנכ"ל של החברה, ובתמורה, הבטיח לשלם לו כסף.
על פי הקשר שנקשר, התקשר עטה למנכ"ל ואיים עליו שיפסיק לעבוד בחברה. לאחר מכן, התקשר הנאשם לעטה וביקש ממנו לבצע את ההצתה.
ביום 1.7.06, בשעת לילה מאוחרת, הצית עטה שני מנופים ונגרם להם נזק כבד. עקב זאת, הוגש נגד הנאשם כתב האישום, כפי שתואר קודם.
לאחר שמיעת עדים רבים, ובכללם, עטה, הסתבר, כי קיימות סתירות מהותיות בעדותו של עטה, כאשר כבר בחקירתו במשטרה מסר מספר גרסאות נוגדות וסותרות זו את זו.
בהמשך ההליך הסתבר, כי על פי פלטי טלפון שלא היו ברשות התביעה בזמן הגשת כתב האישום, עטה הוא זה שהתקשר ראשון אל הנאשם הנוסף ולא להיפך. כמו כן הסתבר, כי כבר חצי שנה לפני הצתת המנופים על ידי עטה, כבר התקשר עטה עם הנאשם הנוסף כך שלא רק עובר לארוע נודע לו מספר הטלפון של השותף. כמו כן, מסר עטה גירסאות נוספות שעל פיהן, אין לנאשם קשר להצתה. הוא עצמו העיד בבית המשפט כי הצית את המנופים על דעת עצמו עקב כעסו על החברה שפיטרה אותו וקיצצה את שכרו, ללא קשר לנאשם. כמו כן הסתבר, כי מועד הגעת המנוף הכבד לארץ - שונה מזה שהתביעה סברה תחילה והיה בכך כדי להמעיט מעוצמת הקשר שנקשר, לפי הטענה.
עקב נסיבות אלה הגיעה התביעה למסקנה, כי יקשה עליה להוכיח את עובדות כתב האישום כאשר עטה הוא העד היחיד שעדותו נסתרה והתימוכין שהיו בתחילה לעדותו, הופרכו בראיות הסניגוריה.
לאור זאת, הוגש נגד הנאשם, במסגרת הסדר טיעון, כתב אישום מתוקן שעל פיו עטה התקשר לעוזרו של הנאשם כדי להפגש עמו. לאחר מכן הגיע עטה למשרדו של הנאשם ונושא הצתת המנופים עלה בשיחה אולם, למרות שהנאשם ידע כי עטה מתכוון להצית את המנופים, נמנע הנאשם מלדווח על כך למשטרה והותיר את עטה תחת הרושם שאם ישרוף את המנופים - יתוגמל כספית על ידו.
כפי שנאמר כבר קודם, ביום 1.7.06 הצית עטה את שני המנופים ונגרם נזק ראשוני, משוער, של 900,000 ₪ למנוף של 300 טון ונזק של 1,200,000 ₪ למנוף של 500 טון.
על פי כתב האישום המתוקן, סייע הנאשם במעשיו לעטה לפגוע, במזיד, במנופים של חברת "ריוול" בכך שלא דיווח למשטרה על כוונתו של עטה לשרוף את המנופים ובכך שהותיר את עטה ברושם שאם ישרוף את המנופים, יתוגמל על ידי הנאשם.
בגין זאת הורשע הנאשם על פי הודאתו בעבירה של סיוע להיזק בזדון, לפי ס' 452 יחד עם ס' 32 לחוק העונשין התשל"ז - 1977, כמפורט בפרט הראשון של כתב האישום המתוקן.
הנאשם הודה גם, כי ביום 8.6.06 בשעה 20:00, התקשר מהטלפון הנייד שלו לביתו של מנכ"ל חברת "ריוול", שוחח עם רעייתו של המנכ"ל ואיים עליה, כי "הוצא חוזה" על בעלה וכי עליה לשמור על ילדיה שלא יסתובבו ברחובות, שכן, לא צפויים להם חיים. בגין זאת הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירת איומים, לפי סעיף 192 לחוק העונשין, בפרט האישום השני של כתב האישום המתוקן.
כאמור, תוקן כתב האישום במסגרת הסדר טיעון, שעל פיו הוסכם כי יגזר על הנאשם עונש מאסר בפועל של 6 חודשים, שירוצה בעבודות שירות, וכן מאסר על תנאי. עוד יהיה עליו לשלם פיצוי בסך 200,000 ₪ וכן לשלם קנס בסך 300,000 ₪.
יצויין, כי המתלונן התנגד נמרצות להסדר הטיעון, סבר שהוא פוגע באינטרס הציבורי, כי העונש המוסכם קל מדי וכי לא היתה התחשבות בנזק הרב שנגרם לו.
כידוע, בית משפט איננו מחוייב בהסדרי טיעון הנערכים בין הצדדים. יחד עם זאת ידוע גם, שרק במקרים נדירים, יחרוג בית המשפט מהסדר טיעון שנחתם, שכן, התביעה היא שממונה על האינטרס הציבורי וחזקה עליה ששקלה את כל השיקולים הרלוונטיים בטרם הגיעה להסדר.
לדעתו של המתלונן יש משקל במסגרת השיקולים, האם יש או אין מקום, להגיע להסדר טיעון. אולם, משקל זה איננו מכריע אלא הוא רק שיקול אחד מיני רבים, ולא המרכזי בהכרח.
בתיק זה יש לבית המשפט יתרון על פני תיקים אחרים בהם מוגש לו הסדר טיעון עוד בטרם החלה שמיעת הראיות. בית המשפט שמע בעצמו את העדים, שמע את העד עטה ואת הסתירות הרבות והתמיהות שהתעוררו בעדותו, ובעיקר, ראה את החיזוקים שהיו מלכתחילה אמורים לשמש לעדותו של עטה כשהם מתרופפים והולכים, במהלך החקירה הנגדית ובמהלך הצגת ראיות הסניגוריה.
בנסיבות אלה, שיקול התביעה לתקן את כתב האישום כדי להימנע מזיכוי מוחלט של הנאשם, לפחות עקב ספק שהתעורר - הוא שיקול סביר ולגיטימי ועל כן, למרות שהמתלונן חש עצמו נפגע, ולא מן הנמנע שמבחינתו הסובייקטיבית אכן יש טעם בהתנגדותו, הרי אובייקטיבית לא היה מנוס לתביעה מלהגיע להסדר הטיעון, שכן, הקרקע המוצקה, לכאורה, שעליה נשען כתב האישום המקורי, התערערה ונהפכה לבלתי מבוססת, ועל כן, הצדיקה תיקון כתב האישום.
העבירה של פרט אישום ראשון, למרות שהוא המרכזי בפרשה, גוררת בעקבותיה עונש מאסר מכסימלי לתקופה של 18 חודש בלבד, ועל כן, גם ההסדר העונשי שאליו הגיעו הצדדים - סביר.
כאמור, רק במקרים נדירים, כאשר בית המשפט משתכנע שהסדר הטיעון נוגד את אינטרס הציבור, הוא לא יכבד הסדר זה. אולם, לאור מה שפורט קודם, נראה כי הסדר הטיעון אכן מניח את הדעת ותואם את אינטרס הציבור, שכן, יש בו משום גינוי לנאשם על התנהגותו גם אם אין ראיה מספקת, למעורבות ישירה מצידו, בביצוע ההצתה.
על אף שלחובת הנאשם רישומים פליליים - הרי מדובר באישומים משנת 76' שעניינם עבירות בניה וכן עבירות נוספות משנת 89' ו- 92', גם הן בגין עבירות בניה, כך שאין לכך קשר ישיר לנשוא הדיון כאן.
לעומת זאת, העידו עדי אופי והוגשו מסמכים רבים המתייחסים למעורבותו של הנאשם בענייני החברה, בתרומתו לגורמים שונים ובסיוע למוסדות שונים.
בנסיבות אלה, ניתן לקבוע, כי לאור תיקון כתב האישום שהומר, מעבירות חמורות במיוחד לעבירות קלות, גם ההסדר העונשי מניח את הדעת ואין מקום שבית המשפט לא יכבדו.
לאור זאת, אני גוזר על הנאשם עונש של 6 חודשי מאסר בפועל, וכן 9 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור תוך 3 שנים עבירה של גרימת נזק לרכוש בזדון, עבירת הצתה או סיוע או שותפות לעבירות אלה, וכן, 6 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור תוך 3 שנים עבירת איומים או אלימות כלפי אדם אחר.
אני מחייב את הנאשם לפצות את חברת "ריוול", באמצעות מנהלה עדי ליבנת, בסכום של 200,000 ₪, כאשר יש לציין, כי זה הסכום המכסימלי שניתן לפסוק במסגרת חוק העונשין. ועוד אני מטיל עליו קנס בסך 300,000 ש"ח.
הסך הכולל של 500,000 ₪ ישולם על ידי הנאשם בקופת בית המשפט לא יאוחר מ- 25.11.07 שעה 11:00, שאם לא כן, יאסר הנאשם לשנה תמורתו.
על פי הסדר הטיעון הוסכם, כי עונש המאסר בפועל ירוצה על ידי הנאשם בעבודות שירות ולאחר קבלת חוות דעתו של הממונה על עבודות שירות בשב"ס, אני מורה כי עונש המאסר בן 6 חודשים ירוצה על ידי הנאשם בעבודות שירות, במתנ"ס רמת אליהו, רח' אבא סילבר 2, ראשון -לציון, טל' 9615796 - 03, החל מיום 25.11.07 בימים א' - ה' בין השעות 06:00 עד 13:00.
המפקח האחראי הוא חנוך ברוך , טל' 6278617-050.
על הנאשם להתייצב ביום 25.11.07 בשעה 8:00, בפני הממונה על עבודות שירות במפקדת מחוז מרכז של שב"ס ברמלה.
הנאשם מוזהר, כי אי התייצבותו במועד לעבודות השירות, או אי הופעתו במועדים שנקבעו, או אי ציות להוראות שינתנו לו - יביאו להפקעת עבודות השירות ולכליאתו הממשית במסגרת בית סוהר.
המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לממונה על עבודות שירות בשב"ס במפקדת מחוז מרכז רמלה.
זכות ערעור תוך 45 ימים.
ניתן היום ח' בכסלו, תשס"ח (18 בנובמבר 2007)

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים