law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 13.12.2006

חדיד כרמל - נגד - המוסד לביטוח לאומי

ב"ל (חיפה) 2165/06
חדיד כרמל
נ ג ד
בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
[13.12.2006]
סגן שופט ראשי - א. קציר
בשם המערער : עו"ד חלבי סאלח
בשם המשיב : עו"ד דניה דרורי
פסק דין
1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 25.4.06, אשר קבעה כי אין החמרה במצבו של המערער.
2. המדובר במערער אשר נפגע באצבעות יד ימין, בתאונת עבודה שאירעה ביום 5.8.98, ובגינה נקבעו לו 15% נכות, תוך הפעלת תקנה 15, כך שנכותו הכוללת נקבעה על 19%.
3. המערער הופיע בפני הועדה הרפואית לעררים אשר התכנסה לדון בהליך של החמרה לפי תקנה 36, ולאחר בדיקתה את המערער קבעה, כי למערער נכות בשיעור 15% לפי פריט ליקוי 43(3)(א) - "קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה". כמו כן, קבעה הועדה כי המערער סובל מרגישות יתר חזקה מאוד בקצה אצבע 3, אשר מצדיקה נכות בשיעור 30% לפי פריט ליקוי 29(6)(3) - "נוירומה בצורה ניכרת", כאשר יש להפחית ממנה 10% לפי פריט ליקוי 29(6)(2) אשר נקבעה בהליך אחר בגין אותה תופעה. סה"כ נכות צמיתה בשיעור 27.5% מיום 15.2.06, לפני הפעלת תקנה 15.
חרף קביעות הועדה הרפואית לעררים כאמור, ציינה הועדה כי עיון נוסף בבדיקת הנהלים והתקנות, מביאה למסקנה, כי למרות שקיימת החמרה ברגישות בנוירומה, לא ניתן לקבוע דרגת נכות כוללת העולה על דרגת הנכות בגין קטיעה של כל האיבר - במקרה זה אצבע 3 יד ימין, לפי פריט 43 (3) (א) המקנה 15% נכות צמיתה, ולנוכח האמור הותירה הועדה הרפואית לעררים את הנכות שנקבעה למערער, על כנה.
4. לטענת המערער נפלו מספר פגמים משפטיים בהחלטת הועדה הרפואית לעררים, כפי שיפורטו להלן:
א. הסיפא של פריט ליקוי 45 כוללת הוראה מיוחדת וספציפית לפיה כאשר מדובר במספר פגימות באצבעות הידיים, יש לבצע סיכום של כל הפגימות, כאשר כל פגימה עומדת בפני עצמה. לפיכך, היה על הועדה להביא בחשבון את כל הפגימות אותן מצאה אצל המערער.
ב. הועדה שגתה בהפחיתה 10% מתוך 30% הנכות אשר אובחנה בגין נוירומה באצבע 3, וזאת מן הטעם שבניגוד לקביעת הועדה, לא נקבעה למערער בעבר נכות בגין פריט זה.
ג. לטענת המערער, היה על הועדה לחבר את הנכויות שנקבעו לו, על דרך של חישוב אריתמטי ולא משוקלל, כפי שעולה מהסיפא לפריט ליקוי 45 כאמור.
5. עיון בפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים, מלמד כאמור כי הועדה נמנעה מלהעניק למערער את מלוא הנכות הרפואית שאובחנה אצלו. הגם שלא נאמר זאת במפורש, הרי שהחלטת הועדה הרפואית לעררים לעניין זה, מתבססת על הוראות תקנה 11 (ג) (2) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז - 1956, אשר קובעת כדלקמן:
"11(ג) על אף האמור בתקנת משנה ב', דרגת נכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה -
...
(2) לגבי גפה - על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה."
לטענת המערער, ההוראה הספציפית שנקבעה בפריט ליקוי 45 סיפא, וקובעת כי כל פגימה עומדת בפני עצמה, גוברת על ההוראה הכללית כדוגמת תקנה 11 (ג) לעיל. בהתאם לפרשנות זו, סבור המערער כי היה על הועדה לקבוע את אחוזי הנכות בגין כל אחת מהפגימות, ולא להסתפק בנכות אשר נקבעה למערער בגין קטיעת אצבע 3 יד ימין.
נוסח סעיף ליקוי 45 סיפא, הינו כדלקמן:
"בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קישיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, יקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 43, 44, 45."
6. טענת המערער כאמור, היא כי הוראות סעיף ליקוי 45 סיפא, גוברות על אלה המפורטות בתקנה 11 (ג), בעוד שלטענת המשיב - גוברת תקנה 11 (ג) על הוראות פריט ליקוי 45 בעניין צירוף פגימות שונות באצבעות, באשר מדובר בתקנות מכוחן נקבעו פריטי הליקוי כאמור.
סבורתני, כי במקרה שלפנינו המדובר בהוראות אשר יכולות לדור יחדיו, ואינן סותרות האחת את רעותה, כפי שיוסבר להלן:
א. פריט ליקוי 45 סיפא, קובע כי בפגימות מרובות של אצבעות הידיים, יש להביא בחשבון את אחוזי הנכות השונים בגין כל אחת מהפגימות השונות, כפי שתיקבענה בהתאם לסעיפים 43,44,45 שעניינם: קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה, קישיון אצבעות היד ו- MALLET FINGER.
במקרה שלפנינו, פריט הליקוי הנוסף אותו מבקש המערער לכלול, אינו כלול בגדר איזה מפריטי הליקוי לעיל, שכן מדובר בפריט 29 שעניינו תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים.
ב. תקנה 11 (ג) לעומת זאת, אינה שוללת את הדרך המותווית בפריט ליקוי 45 כאמור, קרי מאפשרת לכלול אחוזי נכות שונים בגין כל אחת מן הפגימות אשר נקבעות בסעיפי ליקוי 43, 44, 45, אולם מציבה מגבלה נפרדת, ולפיה לא תעלה אותה דרגת נכות בשל מספר פגימות באותה גפה, על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה.
פירושו של דבר הוא, כי במקרה שלפנינו, פעלה נכונה הועדה הרפואית לעררים, שכן בהתאם להוראות תקנה 11, לא רשאית הייתה לקבוע למערער נכות בשיעור גבוה מזה אשר נקבע לו בגין קטיעת האצבע.
יתרה מזו, גם טענות המערער המתבססות על הוראות פריט ליקוי 45 סיפא, דינן להדחות, באשר כאמור המדובר בנכות אינה נכללת בגדר הסעיפים אותם ניתן להביא בחשבון יחדיו, בהתאם להוראות סעיף ליקוי 45 סיפא.
7. לאור האמור, משלא נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה לעניין זה, אין צורך לדון בטענותיו הנוספות של המערער, הן לעניין ניכוי הנכות בגין הנוירומה, והן לעניין דרך החישוב - אריתמטי או משוקלל, זאת הגם שההלכות בסוגיה זו ברורות ומפורשות ואף מוזכרות בטיעוני הצדדים.
8. אשר על כן, הערעור נדחה.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
9. לצדדים הזכות לפנות לשופט בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, שמונה לכך, בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה תוך 30 ימים מהיום שיקבלו פסק דין זה.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
ניתן היום כ"ב בכסלו, תשס"ז (13 בדצמבר 2006) בהעדר הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים