law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 28.02.2006

מדינת ישראל - נגד - חיו יגאל

ת"פ (תל-אביב-יפו) 8817/04
מדינת ישראל
נ ג ד
חיו יגאל
בית משפט השלום תל-אביב-יפו
[28.02.2006]
שופט: כוחן חיותה
בשם המאשימה - עו"ד יעקובסון
בשם הנאשם - עו"ד לוין
הכרעת דין
1. הנאשם הועמד לדין באשמה של הוצאת שיק ללא כיסוי לפי סעיף 432 לחוק העונשין התשל"ז - 1977 ובקבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק הנ"ל.
2. ב- 27/9/00 שכר הנאשם דירה ובמעמד חתימת החוזה מסר לבעל הדירה, יגאל שוורץ (להלן: "המתלונן") 10 שיקים לפקודת המתלונן, חתומים על ידי הנאשם כבטחון לתשלום שכר הדירה. סכום השיק נשאר ריק וסוכם שהוא ימולא מידי חודש ע"י המתלונן עפ"י שער הדולר היציג לאותו חודש.
3. עפ"י עדות המתלונן, הנאשם התחייב בפניו לשלם את שכר הדירה במזומן וביקש ממנו לא להפקיד את השיקים. הנאשם שילם לו עבור החודשים אוקטובר- נובמבר 2,000 ₪ ולאחר מכן התחמק, נעלם, החליף מספר טלפון והמתלונן לא הצליח לאתרו. כעבור חודשיים, משנואש המתלונן, הוא מילא את השיק של אותו חודש, הפקידו אותו בבנק, אך השיק חזר (ת/3) מהסיבה שהחשבון סגור.
בירור בבנק העלה, כי החשבון נסגר זמן רב לפני שהנאשם משך את השיקים והתחוור לו שהשיקים נופקו בשנת 1997. הוא פנה לעו"ד, כדי להגיש תביעת פינוי, אך הבין שבדרך זו הוא עלול להפסיד כסף ולכן פנה אישית לנאשם והודיע לו שהוא מתכוון להתלונן במשטרה ואכן, הנאשם פרע את החוב, אך גם בהמשך המשיך לעכב תשלומים, דחה אותו בלך ושוב, ועל כן, משיקולים כלכליים, הוא נאלץ לאריך את החוזה בשנה נוספת, אך התופעה חזרה על עצמה ובסופו של דבר הוא הגיש תלונה במשטרה.
4. תנעמי צדוק, פקיד בנק איגוד סניף הרצליה העיד, כי הנאשם ניהל בעבר חשבון בסניף.
העד העיד, כי הנאשם לקח הלוואה מהבנק וחשבון הפק"מ של אמו היה כבטחון. ב- 13/5/99 הנאשם שילם על חשבון ההלוואה 1,100 ₪ ומאז חדל לשלם וההלוואה נפרעה מחשבון הפק"מ של האם.
ב- 8/8/99 בשל חוסר פעילות בחשבון, הוחלט לסגור את החשבון (ת/7).
5. הנאשם טען להגנתו, כי בעת החתימה על החוזה ומשיכת השיקים, הוא לא ידע שחשבונו נסגר והדבר נודע לו רק לאחר שהמתלונן פנה אליו והודיע לו שהשיק שלו לא נפרע ע"י הבנק.
בחקירה הנגדית הוצגה בפני הנאשם הודעתו בה אישר שבמשטרה העיד, כי הוא ידע שהחשבון שלו מוגבל ואף המתלונן ידע שחשבונו מוגבל, אך למרות זאת לקח ממנו את השיקים.
6. עבירת משל"כ -
אין ספק, כי ביום משיכת השיקים, חשבונו של הנאשם היה סגור ולא היה לו יסוד להאמין שהשיק יכובד.
סעיף 432(א) זה לשונו:
"המוציא שיק שמשך והוא יודע שאין חובה על הבנקאי לפרוע את השיק מן התאריך הנקוב בו עד 30 יום לאחריו...".
עפ"י האמור בחוק, יש להפקיד את השיק תוך 30 יום מיום משיכתו.
בענייננו, השיק נמשך ביום 1/2/01 והוצג בבנק לפרעון ביום 12/3/01, משמע, בחלוף 30 יום מיום המשיכה.
חרף העובדה שהנאשם משך שיקים ללא כיסוי, התביעה לא נתנה דעתה לכך, כי לא ניתן להעמידו לדין בעבירה זו, נוכח הסייג האמור בסעיף הנ"ל. מטעם זה, הגם שהנאשם פעל בחוסר יושר, אין מנוס מזיכוי הנאשם בעבירה זו.
7. קבלת דבר במרמה
הנאשם מסר עדות בלתי אמינה ובלתי סבירה בעליל. הנאשם משך שיקים מפנקס שהונפק בשנת 1997. אין זה סביר שהנאשם לא היה ער לכך שהשיקים נמשכו מפנקס שלא נעשה בו שימוש משך 3 שנים.
השיקים נמשכו למעלה משנה לאחר סגירת החשבון. קשה להאמין שהנאשם לא היה ער לכך שחשבונו נסגר.
התביעה כשלה בכך שלא הגישה את הודעת הנאשם במשטרה ולא איפשרתי לה להגיש את הראיה בשלב הסיכומים מנימוקים שנימקתי בהחלטתי מיום 15/12/05 (עמ' 32 לפרוטוקול). עם זאת, אין להתעלם מתגובת הנאשם בחקירתו הנגדית, שם אישר "ברחל בתך הקטנה" שהוא ידע שחשבונו מוגבל. גם אם אתעלם מתגובת הנאשם בחקירה הנגדית, הנאשם ידע, כי נטל הלוואה בבנק, שילם סכום קטן על החשבון ומאז החשבון היה "כאבן שאין לה הופכין". המסקנה המתבקשת, שתגובת הנאשם, כאילו לא ידע שחשבונו נסגר, הינה יותר מאשר היתממות.
גם אם הנאשם לא ידע שהחשבון נסגר בפועל, כטענתו, הנאשם ידע בעת משיכת השיקים, שהשיקים נמשכו מחשבון לא פעיל שאין בו אגורה שחוקה.
8. המתלונן אמר בחקירתו הראשית (עמ' 14 לפרוטוקול שורה 25): "אם הייתי יודע שהשיקים נמשכו מחשבון בנק שנסגר, ברור שלא הייתי חותם איתו על החוזה".
ב"כ הנאשם, שבאותו השלב לא ייצג את הנאשם, ביקש ללמוד מהאמרה, כאילו היא נאמרה בתגובה לשאלה מדריכה. אינני יודעת על סמך מה ועל איזה בסיס מניח ב"כ הנאשם, כי המתלונן הודרך לומר את מה שאמר.
גם אם אלך לשיטתו של ב"כ הנאשם ואתעלם מאימרת המתלונן, השתלשלות הארועים ומסירת השיקים כבטחון, מביאים אותי, על סמך נסיון חיים והשכל הישר, למסקנה ההגיונית המתבקשת, שהמתלונן לא היה משכיר דירה לאדם זר ללא בטחונות.
9. נשאלה שאלה - האם השיקים נמסרו למתלונן כתשלום או כבטחון. כפי שהדבר עולה מעדותם של המתלונן והנאשם, השיקים ניתנו לשתי המטרות, הן כתשלום והן כבטחון.
כך או כך, אין ספק שאילמלא קיבל המתלונן שיקים עבור 12 חודשים מראש, הוא לא היה נכנס לעיסקה ולא היה משכיר את הנכס לנאשם.
10. עבירת המרמה מורכבת משני יסודות עובדתיים:
האחד - הצגת טענה כוזבת; השני - קבלת דבר מכח אותה טענה, כאשר צריך להתקיים קשר סיבתי בין המרמה לבין הקבלה.
לית מאן דפליג, כפי שקבעתי, שהנאשם נתן למתלונן שיקים בידיעה שהבנק לא יפרע אותם, כשהוא מעלים מהמתלונן את העובדה שהשיקים נמשכו מחשבון סגור. על בסיס המרמה, נהנה הנאשם ממגורים בנכס השייך למתלונן, בלי ששילם את שכר הדירה המגיע.
כפי שהוסבר למעלה, לאחר שהשיק חזר מהבנק ללא פרעון, חיפש המתלונן את הנאשם, אך זה התחמק ממנו ורק לאחר תקופה, כאשר הבין הנאשם שעומדת להיות מוגשת נגדו תלונה במשטרה, שילם את חובו. התשלום המאוחר אינו מוציא האת העוקץ מעבירת המרמה. זאת ועוד, לאחר שהוארך חוזה השכירות, השיקים שנתן הנאשם למתלונן שימשו כבטוחה להבטחת מילוי התנאים גם בהסכם השני, אך גם לאחר הארכת חוזה השכירות, המשיך הנאשם לא לשלם ומכאן שגם בתקופה זו קיבל דבר במרמה.
11. משמעות ה"דבר", שניתן לקבלו במרמה רחבה ומקיפה ואינה מתייחסת אך ורק ל"דבר" חפצי.
בספרו "על הדין בפלילים" חלק שני, מתייחס כב' השופט קדמי לעבירת המרמה: "... האינטרס החברתי עליו באה עבירת המרמה להגן הוא חופש הרצון, חופש הפעולה וחופש הבחירה של המרומה... ופגיעה בחופש זה... היא שעומדת ביסודותיה של העבירה..." (ראה ע.פ. 752/90 פ"ד מ"ו(2) 564 (ברזל)).
אין ספק , ששעה שהנאשם מנע מהמתלונן את הידיעה החיונית והבסיסית שהשיקים נמשכו מחשבון "מת", הוא שלל מהמתלונן את החופש לבחור ולהחליט, אם הוא מעוניין בעיסקה אם לאו.
12. מכל האמור, אני קובעת שהנאשם קיבל במרמה מדור, כשהוא משלם בשיקים בידיעה שחשבונו סגור ומוגבל.
13. אשר על כן, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה של קבלת דבר במרמה.
ניתנה היום ל' בשבט, תשס"ו (28 בפברואר 2006) במעמד הצדדים.
סג"נ ח. כוחן - שופטת
טיעונים לעונש
ב"כ המאשימה:
לנאשם אין הרשעות קודמות. הנאשם הורשע בקבלת דבר במרמה כאשר התגורר בנכס על בסיס רמיה, כאשר נתן שיקים מחשבון סגור. אין ספק שעבירות מרמה מסוג זה פוגעות במסחר התקין ולכן אנו עותרים להטיל על הנאשם מאסר שירוצה בעבודות שירות ופיצוי למתלונן.
ב"כ הנאשם:
הנאשם בן 46, אב ל- 5 ילדים, נורמטיבי לחלוטין ומעולם לא הועמד לדין ומתפרנס כנהג אוטובוס בחברה פרטית, ופרנסתו בדוחק, וזאת לאחר שהה מובטל תקופה ממושכת. אשתו של הנאשם חולה במחלת הנפילה. מדובר בעצם בסכסוך אזרחי שגלש לתחום הפלילי, וזאת בעקבות אובססיה של משכיר הדירה. אני מגיש טופס סגירת תיק, התיק נפתח מחדש לאחר שהמתלונן הגיש ערר. אני מוסיף לציין כי מדובר בעבירה משנת 2002. לגבי הנזק הלכאורי שנגרם למתלונן, אשר לא הוכח בפנינו, אני מפנה לדברי המתלונן עצמו שאמר שלא ערך רישומים לגבי התשלומים שקיבל מהנאשם וגם בתביעה אזרחית אין לו איך להוכיח את הנזק אם בכלל.
אבקש להסתפק במע"ת בלבד.
הנאשם:
עוה"ד שלי הסביר את מה שרציתי לומר.
גזר-דין
הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירת מרמה שתולדתה בסכסוך אזרחי.
אין להתעלם מכך, כי התיק נסגר על ידי הפרקליטות, אך נפתח מחדש לאחר הגשת ערר על ידי המתלונן.
הגם שקבעתי כי הנאשם ביצע את העבירה, בכך שנתן שיקים מחשבון סגור, הן כאמצעי תשלום והן כבטחון, המתלונן לא הצליח להוכיח את גובה הנזק שנגרם לו. עם זאת, מתוך העדות של המתלונן התרשמתי, כי מעבר לנזק הכספי נגרמה לו עוגמת נפש, בכך שנדחה בלך ושוב על ידי הנאשם ורק לאחר שאיים בהגשת תלונה למשטרה התרצה הנאשם ושילם את החוב נכון לאותה עת, אך בהמשך המשיך לנהוג בדרך דומה.
בהתחשב בעברו הנקי של הנאשם ובכך שמדובר בעבירה משנת 2002, אין למצות את הדין עם הנאשם. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם 8 חודשים מע"ת אותם לא ירצה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מהיום עבירה בה הורשע.
אני מחייבת את הנאשם בתשלום פיצוי למתלונן בסך 2,500 ₪. הפיצוי ישולם באמצעות מזכירות ביהמ"ש כדרך שמשלמים קנס, לא יאוחר מ- 1/6/06.
זכות ערעור תוך 45 יום.
ניתן היום ל' בשבט, תשס"ו (28 בפברואר 2006) במעמד הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים