law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 11.03.2007

פרץ יעקב - נגד - חברת יוריקום (שקלובר) תשתיות ותקשורת בע"מ

ד"מ (תל-אביב-יפו) 4620/06
פרץ יעקב
נ ג ד
חברת יוריקום (שקלובר) תשתיות ותקשורת בע"מ
בית דין א.לעבודה תל-אביב-יפו
[11.03.2007]
כבוד הרשמת מוניקה מרגלית
בשם התובע - עו"ד א. פרץ
בשם הנתבעת - עו"ד ש. הנדל
פסק-דין
1. רקע כללי
התובע הגיש תביעה לתשלום שכר עבודה והוצאות נסיעה בצירוף פיצויי הלנת שכר בגין עבודתו בנתבעת, כטענתו, מיום 4/12/05 עד 4/2/06.
הנתבעת, חברה לעבודות חיבור לכבלים, טלפוניה ואינטרנט, טענה בכתב ההגנה כי מפקח עבודה בחברת התקשורת "הוט" (ניסים), עבורה מבצעת הנתבעת עבודות, פנה אל מנכ"ל הנתבעת (יורי) במסגרת היכרותם בבקשה להעסיק את התובע בחברה כטכנאי שירות.
בעקבות כך עבר התובע ראיון עבודה אצל מנכ"ל הנתבעת ולאחר מכן שלושה ימי נסיון, אשר בסיומם נאמר לו כי אינו מתאים לעבודה. עם זאת, נעתרה הנתבעת לשכנועי ניסים המתגורר בישוב שבו מתגורר התובע, לאפשר השתתפותו של התובע בקורס הכשרה מקצועית במעבדת הנתבעת. התובע התייצב ללימודים לסירוגין ובתום שבוע הסתלק.
הנתבעת מכחישה קיומם של יחסי עובד מעביד בין הצדדים, זו השאלה העומדת לדיון.
2. המצב המשפטי
קביעת מעמדו של התובע כ"עובד" נעשית על פי מבחנים שונים ויישום התשתית העובדתית. אין הגדרה אחת ויחידה המשמשת אמת-מידה לקביעת יחסי עובד ומעביד, אלא הגדרות רבות ומגוונות.
קיומם של יחסי עובד מעביד יסודם, בדרך כלל, בקשר חוזי שבין העובד לנותן העבודה, אשר מטרתו העיקרית היא ביצוע עבודה, כמטרה בפני עצמה ולא כמטרה נלווית להשגת מטרה אחרת. יחסי העבודה מצמיחים זכויות וחובות שמקורן, בין היתר, בחוזה עצמו (ע"ע 1270/00 אהובה פרידמן נ' אליעזר הוז, פד"ע ל"ח (39).
בקביעה אם קיימים יחסי עובד -מעביד יש לייחס משקל רב לכוונת הצדדים להתקשרות בדין, עליה ניתן ללמוד מביטויים חיצונים שניתנו. אחד הביטויים המובהקים לאותה כוונה היא התמורה.
קיומה מצביע על רצון הצדדים ליצור יחסים חוזיים (דב"ע לט/112 - 3. שמואל זבורובסקי נגד אגודת בית כנסת הגדול ע"ש גיבורי ישראל, פד"ע יא 309).
המבחן הנהוג כיום בפסיקת בתי הדין לעבודה להגדרת "עובד" הינו מבחן תכלית ההסכם, המעניק משקל רב יותר לאוטונומיה של רצון הצדדים ולכוונתם הסובייקטיבית, בצידו של מבחן ההשתלבות אשר שלט בעבר, על מבחני המשנה הנלווים כגון כפיפות, התלות האישית, אופן התשלום, הפיקוח והתנהגות הצדדים, המכונים במקובץ "המבחן המעורב", תוך ייחוס חשיבות רבה יותר לעקרון תום הלב הכרוך בכוונת הצדדים בהסכם ההעסקה (ראה ספרו של השופט י. לובוצקי/ חוזה עבודה וזכויות עובד, פרק 2 עמ' 5 והאסמכתאות).
3. חומר הראיות
התובע העיד בדיון כי הגיע לחברה הנתבעת בהוראתו של ניסים ביום 4/12/05, עבד כמתלמד משעה 07:00 עד 18:00 במשך שבועיים-שלושה בהתקנות, לאחר מכן הועבר לשירות ועבד שם שלושה שבועות נוספים. בתום חודש וחצי פנה למנכ"ל החברה לבירור מעמדו ונענה כי עליו לעבור מבחן לשם קבלת ההחלטה על המשך דרכו בחברה. התובע יצא לשטח עם אחד המפקחים ועדין לא ניתן היה לקבל חוות דעת בעניינו, וכאשר יצא התובע פעם נוספת עם מפקח הוגדר "חצי שולט", כעדותו.
התובע הודה כי פורמלית לא נקלט לעבוד בחברה, "אף אחד לא אמר לי שהתקבלתי, אבל אף אחד לא אמר לי שלא התקבלתי", כעדותו. לטענתו, המציא לידי פקידת החברה צילום מתעודת הזיהוי שלו ואישור על העדר רישום פלילי.
תשלום השכר אמור היה, לטענתו, להיות מחושב "לפי התקנות".
התובע עותר לתשלום שכר בסך 4500 ₪ לחודש, בענין זה פנה בדרישה אל ניסים, כטענתו. בנוסף, עותר התובע להוצאות נסיעה בסך 2500 ₪ לחודש לפי תעריף המשולם, לטענתו, לכל עובד המשתמש ברכבו.
מנכ"ל הנתבעת, יורי שקלובר, מנגד פירט בעדותו תהליך קליטתם של עובדי החברה והמסמכים שעליהם להמציא לפני ראיון מנכ"ל, בכללם קורות חיים ותעודות מקצועות אשר לא הומצאו על ידי התובע. עוד ציין כי לבקשתו של ניסים ראיין את התובע ואולם לאחר 3 ימי נסיון הוברר כי בהיותו חשמלאי ללא ידע באלקטרוניקה בסיסית אינו מתאים לעבודה. התובע הופנה למנהל טכני בחברה, ממנו הסתבר כי ידרשו לתובע ששה חודשי לימוד.
מנכ"ל הנתבעת הודה כי התובע קיבל חולצה של "הוט", במסגרת הקורס לצורך יציאה לשטח. אין בכך כשלעצמו להצביע, לטענתו, על קבלתו של התובע לעבודה בחברה.
הוכחשו טענות התובע בענין עבודתו בהתקנות, העברתו לשירות, אם הסתובב התובע בחברה או נלווה למי מעובדיה, עשה זאת מרצונו ולא בהוראת הנתבעת או נציג מוסמך מטעמה.
עדותו נתמכה בעדות ניסים קרא, שכנו של התובע בישוב ומפקח עבודה ב"הוט", ממנה עולה באופן חד-משמעי כי התובע לא התאים לעבודה בחברה כפי שדווח לו על ידי האחראים. עוד הבהיר העד כי הנתבעת, כקבלן משנה של "הוט", אינה יכולה להעסיק עובד ללא אישור חברת "הוט". שמו של התובע לא נכלל בדוח"ות ריכוזי עבודה של טכנאי החברה בעלי קוד של חברת "הוט" ולא היו בידי העד פרטים כלשהם על נוכחותו של התובע בעבודה.
לטענתו, כאשר הודע לו כי התובע לא התקבל לעבודה ביקש ממנכ"ל הנתבעת ליתן לו הזדמנות על מנת להכשיר אותו מקצועית.
הכחשה טענת התובע לפיה שוחח עימו על שכר עבודתו, שהרי אין זה מעניינו, כטענתו, בהיותו עובד חברת "הוט". לעומת זאת ציין העד כי התובע דיבר עימו על רצונו לעבוד לבד, משמע באופן עצמאי, ומהטעם הזה הופנה על ידו לנתבעת במטרה לקבל אצלה ההכשרה המקצועית הנדרשת לעבודתו כטכנאי.
4. דיון והכרעה
בהתאם להוראת ס' 32 לחוק ביה"ד לעבודה, ביה"ד לעבודה אינו קשור בדיני הראיות בהליכים אזרחיים. אף על פי כן ההלכה היא שביה"ד קשור בעקרונות שבדיני הראיות, ביניהם נמנה הכלל ש"המוציא מחברו עליו הראיה", על פי נפסק כי נטל ההוכחה מהי תקופת העבודה בה הועסק העובד ומהו שכרו מוטל על העובד-התובע (דב"ע נד/ 23-3 חיים פרינץ נ. נתי גפן ואח', פד"ע כ"ו, 547).
מתקבלת תמונה של מי שהתכוון לקבל הכשרה בחברה הנתבעת, תוך שמירת האפשרות של קליטתו לעבודה בעתיד במסגרתה. אין מחלוקת כי בפועל התובע לא נקלט כעובד הנתבעת באופן פורמלי משלא השלים את התהליך הנדרש כפי שתואר בדיון, לא המציא את מלוא המסמכים הנדרשים, לא עבר את מבחני הסף כתנאי לקליטתו בעבודה ולא קיבל האישורים המתאימים לכך הן מהנתבעת והן מחברת "הוט".
אפילו נלווה התובע מפעם לפעם למי מעובדי החברה במסגרת הכשרה שבה החל, לא ניתן לראות בכך השתלבותו במערך הנתבעת ולא ביצוע עבודה בכפיפות להוראותיה משלא עמד התובע בנסיון, כעדות מנכ"ל החברה, שלא נסתרה. לא שוכנעתי שהנתבעת התכוונה להעסיק את התובע במסגרתה במגבלותיו המקצועיות בשלב האמור, אף לא הומצאה תשתית ראייתית לביצוע עבודות בפועל על ידו עבור הנתבעת, למשך עבודתו-התלמדותו, כטענתו, ולסיכום כלשהו בענין תשלום שכר עבודה ושיעורו.
למרות שהדיון נדחה לבקשת התובע, חרף הגשת התביעה ב"דיון מהיר" לצורך זימון עדים, ויתר התובע משיקוליו על זימונם. עדותו של התובע נסתרה בעדויות ההגנה ונתגלו בה סתירות. מצד אחד, תבע שכר של 4,500 ₪ לחודש, מהצד האחר, טען לשכר עבודה "לפי התקנות".
כוונתו הסובייקטיבית של התובע, כפי שעולה מחומר הראיות ובמיוחד מעדות ניסים, שכנו של התובע לישוב ומי שיזם את הקשר בין הצדדים, היתה לקבל הכשרה מקצועית כטכנאי אלקטרוניקה בנתבעת לצורך ביצוע עבודות עצמאיות בעתיד, הנתבעת נעתנה לבקשתו לספק לתובע הכשרה על חשבונו, כטענתה, ואולם התובע לא שיתף פעולה באופן מלא, נעדר מהקורס ולא השלים המטלות הנדרשות לצורך סיומו.
משכך, תקופת ההכשרה הרעיונית במלואה אינה משמעותית בנסיבות הענין עקב התייחסות לא רצינית של התובע כלפיה.
כמו כן, אין להעתר בנסיבות אלה לטענת הקיזוז של הנתבעת בענין חבותו של התובע לשלם לה שכר לימוד, כמצוין בכתב ההגנה, טענה שנזנחה בדיון.
עם זאת, משהודה מנכ"ל הנתבעת בעדותו כי התובע הועסק בחברה במשך שלושה ימים בנסיון, ובהעדר הסכם בעניין שכרו הקובע, זכאי התובע לתשלום שכר המינימום על פי חוק תמורתם ובצירוף הוצאות נסיעה. הסכום יפסק לתובע.
5. סוף דבר
לאור האמור, אני פוסקת כי הנתבעת, חברת יוריקום (שקלובר) תשתיות ותקשורת בע"מ, תשלם לתובע שכר עבודה בסך 420 ₪ והוצאות נסיעה בסך 60 ₪, סך הכל תשלם הנתבעת לתובע סך 480 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/3/2006 עד מועד התשלום המלא תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.
משהתקבלה התביעה בחלקה, כל צד ישא בהוצאותיו.
ניתן לבקש רשות ערעור מנשיא בית הדין הארצי לעבודה תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.
פסק הדין ישלח לצדדים על ידי המזכירות.
ניתן היום כ"א באדר, תשס"ז (11 במרץ 2007) בהעדר הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים