law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 14.04.2005

משה חזות - נגד - 1. רכבת ישראל בע"מ,2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה,3. ועד העובדים במרחב צפון של רכבת ישראל בע"מ

בש"א (חיפה) 3607/04
עב' (חיפה) 4548/03
משה חזות
נ ג ד
1. רכבת ישראל בע"מ
2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה
3. ועד העובדים במרחב צפון של רכבת ישראל בע"מ
בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
[14.04.2005]
כב' השופטת מ. אריסון-חילו
נציג מעבידים מר יוסף הלפרין
בשם המבקש - עו"ד חי בר-אל
בשם המשיבה 1 - עו"ד יעל דולב ועו"ד איתמר נצר
בשם המשיבים 2 ו-3 - עו"ד אילן גורביץ
החלטה
1. בקשת המבקש לפנינו היא לחייב את המשיבה מס' 1 (להלן - הרכבת או המשיבה), הן על פי סמכותו של בית הדין, לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 והן מכוח סמכותו, לפי סעיף 3(א) (2) לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) התשנ"ז-1997, לבטל את פיטורי המבקש ולהשיבו באופן מיידי למשרתו, וזאת עד לסיום ההליכים בתובענה העיקרית.
2. המבקש הגיש לבית הדין בתאריך 11/12/2003 תביעה בה תבע את מהמשיבה להפסיק להתנכל לו, עקב חשיפת שחיתויות, המתרחשות, לטענתו, ברכבת ואת המשיבים 2-3 לחייבם לבצע את מלאכתם ולהגן עליו מפני התנכלות המשיבה.
3. המבקש עבד במשיבה מיום 3/9/1996 עד לפיטוריו ביום 17/10/04.
4. על יחסי הצדדים חל הסכם עבודה קיבוצי מיוחד, הכולל בתוכו תקנון משמעת (נספח מש/1 לתצהירו של מר יצחק סרי, שהוגש מטעם המשיבה - מוצג מש/2) (להלן - תקנון המשמעת).
5. על פי סעיף 4 לתקנון המשמעת מי שמוסמך לדון בעניין פיטורי עובד היא "ועדת בירור שנייה" שחבריה הם: סמנכ"ל למינהל וכח אדם ברכבת, סמנכ"ל נוסף, או מנהל מרחב, שנקבע על ידי ההנהלה לפי שיוכו של העובד, שעניינו נדון וממזכיר הועד הכללי. מזכיר הועד רשאי לבקש ממחזיק התיק במועצת הפועלים להשתתף בועדה במקומו. עובד שעניינו נדון בועדת הבירור השנייה כערכאה ראשונה, רשאי לבקש בכתב דיון נוסף בעניינו ודיון זה יערך בפני "ועדת השניים" בה משתתפים מנכ"ל הרכבת או סמנכ"ל למנהל וכ"א של הרשות, ומחזיק תיק הנמלים והרכבות בועד הפועל של ההסתדרות.
6. בתאריך 16/8/04 נשלח למבקש מכתב הזמנה לשימוע בפני ועדת הבירור השנייה (נספח א' לבקשת המבקש) 30/8/04. במכתב צויין כי בועדה יתבררו מספר רב של תלונות וחשדות אשר הצטברו כנגד המבקש, במהלך השנה האחרונה, ותינתן למבקש האפשרות להגיב ולהשיב לתלונות ולחשדות.למכתב זה צורפו נ"ג נספחים. בסיום המכתב צויין כי מן התלונות והמסמכים שצורפו, עולה כי המבקש ביצע לכאורה את העבירות הבאות:
ביצוע עבירה פלילית שיש עמה קלון - אחזקת סם שלא לשימוש עצמי; התנהגות אלימה; מעשי אי יושר; מעילה באמון; גניבה; רשלנות; עבירות משמעת חוזרות ונשנות; פגיעה בכבוד עובד אחר; אי מילוי אחר הוראות בטיחות וגיהות; אי ציות להוראות הממונה; היעדרות מן העבודה ללא רשות וללא סיבה סבירה.
7. ביום 30/8/04 התכנסה ועדת הבירור השנייה בפעם הראשונה, חבריה היו: יו"ר הועדה, מר יצחק סרי - סמנכ"ל למינהל ומ"א; חבר - מר מיכאל רייף, מנהל חטיבת נוסעים; חבר - מר שאול עוקיש, יו"ר ועד כללי. התובע לא התייצב לועדה. עו"ד גמבש, אשר ייצג את המבקש באותה עת, כתב למשיבה ביום 29/8/04, כי מרשו מצוי בימי מחלה והוא לא יוכל להתייצב לועדה וביקש לקבוע מועד חלופי. חבר הועדה, מר יצחק סרי סמנכ"ל למינהל ומ"א, התקשר אל המבקש, וזה האחרון הודיע כי הוא חולה, הסמנכ"ל ביקש ממנו לקבל בדחיפות תעודות מחלה (נספח מש/2 לתצהירו של מר יצחק סרי).
8. המבקש זומן לישיבה נוספת של ועדת הבירור השנייה לתאריך 5/9/04. בפרוטוקול הועדה צויין כי בבוקרו של יום זה, בשעה 8:20, התקשר המבקש אל יו"ר הועדה, מר סרי, והודיע לו כי ברשותו אישורי מחלה נוספים למשך 5 ימים. המבקש התבקש לשלוח את אישורי המחלה (נספח מש/3 לתצהירו של מר סרי).
9. המבקש זומן פעם נוספת (שלישית) למועד נוסף של ישיבת ועדת הבירור השנייה ביום 13/9/04. הועדה התכנסה ביום זה ובפרוטוקול הועדה צויין כי המבקש ידע על כינוסה של ועדת הבירור, כמו כן ידע שהוא נדרש להעביר מסמכים רפואיים ואולם המבקש לא הופיע ולא יצר קשר. בנסיבות אלה דנה הועדה בעניינו של המבקש, ללא התייצבותו, והחליטה על דעת שני חברי הועדה ובהימנעות אחד, לפטר את המבקש על אתר (נספח ו' לתצהיר המבקש - מוצג מב/1).
10. באשר למועדי ישיבות ועדת הבירור השנייה המציא המבקש לבית הדין את אישורי המחלה הבאים (נספחים ז(3), (5), (6) לתצהיר המבקש):
(א) אישור מחלה מיום 29/8/04 מד"ר גלינה רוזנפלד, רופאה כללית, בו צויין כי המבקש אינו מסוגל לעבוד מיום 29/8/04 עד 2/9/04.
(ב) אישור רפואי מיום 5/9/04 מד"ר מיכאל גומניצקי, רופא אורטופד, בו צויין כי המבקש אינו מסוגל לעבוד מיום 5/9/04 ועד ליום 8/9/04.
(ג) אישור רפואי מיום 12/9/04 מד"ר אברהם בן-יקר, רופא משפחה ומומחה לרפואה פנימית, בו צויין כי המבקש אינו מסוגל לעבוד מיום 9/9/04 ועד 19/9/04.
11. בתאריך 19/9/2004 הודיע מר יצחק סרי למבקש כי ועדת הבירור השנייה, שהתכנסה בשלישית, החליטה על פיטוריו וכי פיטורים אלה נכנסים לתוקף ביום 19/9/04. כמו כן מר סרי הודיע למבקש כי הוא רשאי להגיש ערעור ולבקש לקיים דיון נוסף בועדת השניים (נספח ב' לתצהיר המבקש).
12. המבקש הגיש בקשה לדיון נוסף בפני ועדת השניים, לפי תקנון המשמעת. חברי הועדה היו מר יוסי מור, מנכ"ל הרכבת, ומר חיים שייב, מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות הכללית החדשה.
13. המבקש התייצב לדיון בפני ועדה זו בתאריך 28/9/04. ועדת השניים החליטה ביום 17/10/04 לאשר את החלטת ועדת הבירור השנייה.
14. לאחר שעיינו בכל החומר הרב שהובא בפנינו נמצאנו למדים, בשלב ליכאורי זה, כי בין הצדדים שוררת מערכת יחסים עכורה וקשה ודומה כי תהום פעורה בין הצדדים ואין ניתן לגשר עליה. לשם ההמחשה נביא את עיקר טענותיו ותלונותיו של כל צד.
טענות המבקש:
15. פיטורי המבקש נעשו בחוסר תום לב ומשיקולים זרים ופסולים, כחלק ממסע נקמה אישי כלפיו על שגילה שחיתויות וניסה להתמנות לועד עובדי המשיבה.
16. בתחילת 2003 ביקש המבקש להבחר לועד עובדי המשיבה 2 ואולם גורמים אינטרסנטיים בועד ניסו למנוע ממנו להתמודד לועד.במהלך שנת 2003 החל המבקש לחשוף שחיתויות בהן מעורבים גורמים שונים מטעם המשיבות.
17. בתאריך 13/8/04 התכנסה אסיפת חברי ועד נהגי הרכבת, שהינם חלק מועד עובדי הרכבת. באסיפה זו הורה מזכיר הועד, מר יוסי ברקוביץ, לכלל הנוכחים באסיפה להרביץ למבקש, לירוק בפניו, לקלל אותו בזמן העבודה ולהמשיך להתלונן עליו בכתב ובע"פ בפני הממונים עליו.
18. ואכן הוראותיו של אותו מזכיר ועד מולאו, כאשר בתאריך ה-19/8/04 ביום כיף שנערך לעובדי הרכבת ב"לונה גל" בכנרת, הותקף המבקש פיזית באופן קשה ביותר, שהצריך אישפוז. שלושה אנשים תקפו את המבקש: מר אליהו (ללו) סבג, מנהל תחנת הרכבת "תל אביב השלום", בן משפחתו של סבג וחבר שהגיע עימו, נגחו בעוצמה בראשו של המבקש והיכו בו נמרצות, המבקש התמוטט ואיבד את ההכרה למספר שניות, אז החלו התוקפים לבעוט בו בחוזקה. כל זאת לעיניהן המשתאות של בנותיו הקטנות של המבקש ואשתו, אשר צפו חסרות אונים במתרחש.
19. חרף העובדה שבידי המבקש מצויים אישורים רפואיים בדבר האירוע, חרף העדים הרבים לאירוע וחרף התלונה שהגיש למשטרה כנגד אותו מר ללו סבג, שתקף אותו, המשיכו הממונים עליו להתעלם בהפגנתיות מהאירוע, ואף לא פחות להאשים את המבקש עצמו באירוע, שגרם לו לאישפוז בבית חולים. הרכבת דאגה לפטר את המבקש על בסיס זוטי דברים ואילו התוקפים, לא רק שזכו להישאר בתפקידם, אלא אף קיבלו עידוד בזמן האירוע ולאחריו מהממונים מר יעקב ענף ומר אלי חרמון, אשר ניגשו לחבק ולנשק את מר ללו סבג ולחזק ידיו כהוקרה על תקיפתו את המבקש.
20. סמים הושתלו בביתו על ידי גורמים ממקום עבודתו כאות נקמה על חשיפת השחיתויות.
21. התלונות אשר נשלחו על ידי המבקש למבקר המדינה ומבקר הרכבת, ניתלו בהוראת הרכבת ומר שאול עוקיש, יו"ר ועד העובדים ומר יעקב ענף, יו"ר ועדת הבחירות ומנהל מתחם חיפה ברכבת, על גבי לוח המודעות בתחנת הרכבת בחיפה, כשהם חתומים על ידי מר יצחק סרי, וכל זאת לאחר שהנוסח המקורי של אותם מכתבים פוברק. במעשים אלה מבקשים הנ"ל לתאר את המבקש בפני כלל העובדים כמלשן סדרתי וכ"מסוכן לציבור" על מנת שיחרימו אותו.
22. למשיבה זרועות ארוכות המגיעות גם למשטרת ישראל והיא עשתה שימוש לא תקין בקשריה עם קצין משטרה, אשר המציא מכתבים בעניינו של המבקש לאנשי המשיבה.
23. ההחלטה בדבר פיטורי התובע נתקבלה חרף ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים בבית הדין.
24. המבקש הועמד לדין משמעתי בגין נ"ג תלונות, אשר מרביתן לא הובאו בפני המבקש בסמוך להגשתן, אלא הובאו בפניו לראשונה בעת השימוע. המבקש כלל לא נדרש להגיב עליהן בכתב, או שזומן עובר לועדת השניים לבירור כלשהו בנוגע לאותן תלונות; מדובר במספר רב של תלונות, אשר נערמו לכאורה על שולחן הממונים של המבקש בפרק זמן של כשנה ומחצה, מאז החל לחשוף שחיתויות ותוך כדי ניהול ההליך המשפטי בין הצדדים; מרבית התלונות ככולן - עניינם תלונות של עובדים שונים, בדרך כלל עובדים עליהם המבקש התלונן קודם לכן, מפאת מעורבותם בשחיתויות ו/או עובדים התומכים בעובדים המעורבים בשחיתויות.
25. המשיבה מינתה, כחברי ועדת הבירור, את מי שנתבעו באופן אישי על ידי המבקש מר סרי ומר עוקיש. מר סרי, יו"ר ועדת הבירור, ערך למבקש את ועדת הבירור בהעדרו ביום13/9/04 כאשר חודש קודם לכן, ב - 12.8.04 הגיש כנגדו תצהיר בתיק בית הדין. שלושת חברי הוועדה: מר סרי, מר עוקיש ומר רייף - שלושתם יחד וכל אחד לחוד היו והינם ממושאי תלונותיו של המבקש, נאשמו על ידו בשחיתויות והם הם אלו אשר חרצו את גורלו בהעדרו.
26. החלטת ועדת הבירור השנייה בדבר פיטורי המבקש, הייתה שלא כדין, ונעשתה בצורה שרירותית ומגמתית, בבחינת "בית דין שדה" אשר תוצאותיו היו ידועות מראש לכל; נתקבלה במעמד צד חד, מבלי שהמבקש נוכח בדיון, מחמת ששהה בחופשת מחלה, שהייתה בידיעתם של המשיבים, ומבלי שניתנה למבקש הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו.
27. החלטת ועדת השניים הייתה מגמתית והתעלמה מטיעוני המבקש; במסגרתה המבקש כמעט ולא נדרש להגיב להאשמות החמורות הנדונות, אלא הדיון התמקד בנושאים שוליים וטפלים להאשמות נגדו. לא היה בסמכות ועדת השניים להעלות לסדר היום את נושא הסמים לכאורה, זאת בטרם נסתיימה החקירה המשטרתית בו ובנסיבות טענותיו, כי הסמים הושתלו בביתו, כמעשה נקם של עובדי המשיבות.
28. החלטת המשיבה בדבר פיטורי המבקש הינה הרת גורל מבחינתו ובפוגעת בחופש העיסוק של המבקש; משמעות ההחלטה היא: מוות מקצועי, חידלון, אובדן מקום פרנסה ופגיעה קשה בכבודו של המבקש, בשמו, בעיסוקו ובמוניטין שלו.
29. מתן צו זמני להשבת המבקש לעבודתו הוא הכרחי במידה המצדיקה את התערבותו של בית הדין, על מנת שלא תפגע פרנסתו וזכויותיו של המבקש, על מנת שלא ימצא עצמו נטול פרנסה, ולא פחות חשוב מכך על מנת לשרת את אינטרס הציבור וליתן הגנה מקסימלית לחושפי שחיתויות, כגון המבקש.
טענות המשיבה - הרכבת:
30. בחודשיים שלפני הזמנת המבקש לועדה, עבר המבקש מספר רב של עבירות, לרבות עבירות משמעת, עבירות בטיחות, תקיפה, איומים וגידופים כנגד מספר עובדים ואף הצטברו נגדו שבע תלונות פליליות במשטרת ישראל, בגין תקיפת עובדים או איומים, לרבות תלונה שהגיש עורך דינו של המבקש עצמו, וכן בגין עבירת סמים.
31. נראה כי ברגע מסויים החליט המבקש להתיר כל רסן, ולהרשות לעצמו להתנהג באופן פרוע ביותר, ללא שום בקרה וביקורת עצמית; הפסיק לציית להוראות הממונים עליו בריש גלי, החל לעבור עבירות בטיחות וביטחון ללא שום סייג, ואף לתקוף פיזית את עובדי הרכבת ולאיים עליהם; התובע נאחז בטענות בגין חשיפת שחיתויות כביכול, טענה שאין בה ממש לגופו של עניין, ככסות ומגן, ורישיון לעבור עבירות משמעת חמורות וקשות בזו אחר זו, תוך פגיעה בגופם ובכבודם של עובדים אחרים, ותוך העמדת נוסעי הרכבת בפני סיכונים בטיחותיים.
32. המבקש הינו עובד בעייתי, והיה תמיד עובד בעייתי, וגם בשנות עבודתו הראשונות הוצאו לו מכתבי נזיפה, הרכבת נתקלה במקרים חמורים של הפרות משמעת ואי ציות להוראות הממונים, ורק לפנים משורת הדין הוחלט אז להימנע מפיטוריו.
33. אין שום קשר בין טענות המבקש לחשיפת שחיתויות ולבין פיטוריו. טענות שהעלה המבקש נבדקו על ידי מבקר הפנים של הרכבת, והוא ועוזריו הקדישו שעות רבות בדיקת תלונותיו של המבקש. כך גם אין שום קשר בין טענות המבקש לגבי מעורבותו בבחירות לועד העובדים לבין פיטוריו. הרכבת אינה מתערבת בהליך הבחירות ואין זה מעיינה מה גם שהליך הבחירות הסתיים לפי חודשים ארוכים.
34. המבקש מנסה לנגח את כל העומד בדרכו, הוא טוען כי גם מנכ"ל הרכבת עצמו וגם מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות מוטים כנגדו. אם כל עובדי הרכבת וכל אנשי ההסתדרות מוטים כנגד המבקש, הרי שלפי עמדת המבקש לא ניתן יהיה לעולם לקיים לו שימוע, שכן כל אדם נחשד על ידו מיידית בחוסר תום לב.
35. הוועדות הורכבו בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי, חבריהן הם אנשים מכובדים ורציניים, המכהנים בתפקידים אחראיים ואין מקום לפוסלם. הטענות כנגד הרכב חברי הועדה מהווה, אך ורק עדות להתנהגותו העקבית של המבקש ונסיונו לפסול את כל מי שהחלטותיו אינן נושאות חן בעיניו.
36. המבקש פוטר מעבודתו בהסכמת ארגון העובדים ועל פי ההסכם הקיבוצי, בשל סידרה של עבירות משמעת חמורות, לרבות עבירות אשר יש בהן משום סכנה בטיחותית, בשל חשדות לעבירות פליליות, לרבות עבירות פליליות כנגד עובדים של הרכבת ולרבות חשד לאחזקת סמים, ובשל אי קבלת מרות הממונים עליו.
37. ישיבת ועדת הבירור השנייה נדחתה שוב ושוב בשל טענותיו של המבקש כי הוא חולה, ואולם המבקש הבריא ממחלתו למשך יום אחד - הוא היום שבו ערכה הרכבת יום כיף לעובדיה בלונה גל. המבקש אשר טען שהוא חולה, הבריא באופן מפתיע ביותר ביום הכיף וטרח והגיע עד ל"לונה גל", שם החל לחרחר מהומות, לקלל ולתקוף עובדים שונים. כך גם בתאריך 25/8/04-24 בעוד המבקש טוען כי הוא חולה, נסע המבקש לחופשה באילת עם בני משפחתו. מכאן שהמבקש התחמק מועדת הבירור השנייה בתואנות שווא.
38. התביעה כגד מר עוקיש נמחקה על ידי בית הדין עוד בטרםהתכנסה ועדת השנייםואילו מר סרי לא נתבע אישית על ידי המבקש. למרות שמר עוקיש מואשם על יד המבקש בהאשמות כלשהן, הרי שכפי שניתן לראות מפרוטוקול ועדת הבירור השנייה, מר עוקיש התנגד דווקא לפיטורי המבקש ובסופו של דבר נימנע בעת ההצבעה.
39. טענות המבקש בעניין וועדת הבירור השנייה אינן מהותיות משום שההחלטה בדבר פיטוריו אושרה בועדת השניים.
40. המבקש שטח את טענותיו בפני ועדת השניים ודבריו נשמעו בתשומת לב, נתנה לו ההזדמנות המלאה לשטוח את טיעוניו ובסופו של דבר, לאחר דיון והתלבטות, החליטה הועדה לאשר את הפיטורים, וכך ציינה הועדה בסיכום דבריה (נספח ג1 לתצהיר המבקש):
"בהחלטה זו עמדו לנגד עינינו הן עבירות המשמעת החמורות אשר ביצע העובד אשר בחלקן יש משום סכנה בטיחותית, והן החשדות לעבירות פליליות הכוללים חשדות לביצוע עבירות פליליות כנגד עובדים שונים של הרכבת, ולאחזקת סמים. לנגד עינינו עמדה אף העובדה כי בפועל העובד אינו מקבל מרות ממוניו, הישירים או העקיפים.
החזרתו לעבודה תפגע קשות במשמעת העובדים. תיתן הכשר לאווירת האלימות אשר העובד ביקש להשרות במקום העבודה ויש בה אף, לאור תפקידו כפקח, לפגוע בתדמית הרכבת ולסכן את שלום הנוסעים."
41. אין שום בסיס משפטי לטענת המבקש כי ועדת השניים מנועה היתה מלדון בנושא פיטוריו בחשד לעבירת סמים, רק משום שעניין זה מצוי עדיין בחקירה משטרתית. מכל מקום עניין זה כלל לא היה הנדבך העיקרי בהחלטה בדבר פיטורי המבקש, אשר פוטר בשל שורה ארוכה של עבירות ותלונות.
42. המבקש הקליט בסתר את ישיבת ועדת השניים. עצם העובדה שהמבקש הקליט בסתר את ישיבת השימוע, מהווה מעילה חמורה באמון ועילה בפני עצמה לאישור פיטוריו של המבקש.
43. המבקש נהג ונוהג באופן חמור ביותר, שאין לו אח ורע במערכת יחסי העבודה ברכבת, והוא נוקט בשורה ארוכה ועקבית של הפרות משמעת, התחמקות מעבודה, ביצוע עבירות בטיחות וביטחון, ביצוע עבירות פליליות כנגד הרכבת ועובדיה, איומים על עובדי הרכבת ועל אחרים, תקיפתם הפיזית של עובדי הרכבת, והתנהגות אלימה ופרועה, המסכנת חיי אדם, באופן יום יומי. המבקש הסתכסך כמעט עם כל אדם וכל גוף אפשרי, הן ברכבת והן מחוצה לה, באופן שלא ניתן להמשיך עוד ביחסי עבודה תקינים. החזרת המבקש לעבודה תפגום קשות ביחסי העבודה, ועלולה לפגום קשות במשמעת במקום העבודה, כאשר עובד אשר מתיר לעצמו לעבור עבירות משמעתיות ובטיחותיות קשות ביותר, באופן עקבי ושיטתי, יוחזר לעבודה והרכבת לא תוכל לפטרו, אפילו כאשר הסתדרות העובדים מסכימה לפיטורים.
44. מתן הצו, באופן שיחייב את המשיבה לשבץ לעבודה עובד שיש לו בעיות התנהגותיות, ביטחוניות וחברתיות קשות, עשוי להיות הרה אסון עבור המשיבה ועבור ציבור המשתמשים בשירותיה. למבקש לא יגרם כל נזק, שאינו ניתן לפיצוי כספי אם וכאשר תתקבל טענתו בדבר פיטורים שלא כדין.
טענות המשיבים 2+3 - ההסתדרות וועד העובדים:
45. המבקש פוטר בהתאם להליכים הנקובים בהסכמים הקיבוציים המחייבים שבין הרכבת לבין ההסתדרות, ההליכים, הכוללים ערעור של המועמד לפיטורים בפני ועדת השניים, בה אושרו הפיטורים, היו תקינים ושום זכות מזכויות העובד לק קופחה. ואפילו היה נמצא פגם כלשהוא בהליכים הקודמים - הוא נרפא.
46. המבקש קיבל את כל הזכויות להן היה זכאי במסגרת הליך הפיטורים, שהיה הליך ארוך ומתמשך, וטענותיו נשמעו במלואן. המבקש היה מיוצג על ידי עורך דין במשך כל ההליך, ולמעט דחיות דיונים שנגרמו כתוצאה מאישורי מחלה שהציג - לא כפר בלגיטימיות של ההליכים ולא פעל למניעתם.
47. העילות לפיטורים הן ראויות. אין בהן שיקול פסול וטיבן הוא כזה שמעביד, ובמיוחד מעביד ציבורי, רשאי לפעול לפיהן וליזום הליך פיטורים. ההסכמה לפיטורים באה לאחר שקילה רבה וזהירה של כל עובדות המקרה, תוך הקפדה על זכותו של העובד למצות את טענותיו מחד ושקילת האינטרס של כלל עובדי הרכבת מאידך, ולפיכך לא נפל כל פגם בשיקולי המשיבים בהליך הפיטורים.
הכרעה:
48. עסקינן במסכת עובדתית כה סבוכה, עתירת מסמכים, מורכבת ובעלת היקף נרחב, בה מעלים הצדדים טענות בדבר מאורעות, התרחשויות והתנגשויות רבות בין הצדדים ותלונות רבות הדדיות. בירור מעמיק של טענות ותלונות אלה, מצריך שעות דיון רבות; משכך, בשלב ליכאורי זה של הדיון בבקשה הזמנית, ובטרם נפרשה היריעה במלואה, אין בית הדין יכול לרדת לעומקם ולגופם של דברים ולהגיע למסקנות כלשהן, אף לא ברמה הליכאורית. נוכח הטענות הקשות שמעלה כל צד, אין ניתן לומר היום, ולו לכאורה, טענותיו של מי מקובלות עלינו, וטענותיו של מי אינן מקובלות עלינו.
49. אשר לבקשת המבקש להשיבו באופן מיידי למשרתו בשורות הרכבת - מהחומר שהונח בפנינו ומהתלונות של כל צד נגולה לעינינו מערכת יחסים עכורה ביותר בין המבקש לבין המשיבים ועובדי הרכבת; מערכת יחסים זו הינה בעייתית מאד וקשה, אלימה ומסוכנת, והיא מסכנת לא רק את התובע ועובדי הרכבת, אלא גם את בטיחות נוסעי הרכבת ושלומם. בנסיבות אלה - ואפילו היינו סוברים, ברמה הליכאורית, כי יש דבר בטענות המבקש - אין ניתן היום להחזיר את המבקש לעבודתו בנסיבות כה קשות, ובתהום פעורה ומסוכנת זו שבין הצדדים.
הפסיקה קבעה לא אחת כי אין ליתן סעד של אכיפה בנסיבות בלתי אפשריות; יפים לעניין זה דבריה של כבוד השופטת דורנר בבג"צ 5618/01 יצחק צויזנר נ' בית הדין הארצי לעבודה, עבודה עליון כרך ס, 276:
"מעבר לדרוש נעיר, כי גם לו היה העותר מצביע על עילה להתערבותנו, הרי שהסעד שנדרש על-ידי העותר, סעד האכיפה, מותנה כידוע באפשרות לקיימו, ובכך שהאכיפה לא תהא בלתי צודקת בנסיבות העניין. ראו סעיפים 3(1), 3(2) ו3-(4) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. ואילו במקרה שלפנינו, לנוכח משבר האמון החריף שנתגלע בין העותר לבין צוות המורים, שבשלו פוטר העותר, דומה שאין זה צודק -ונראה שגם בלתי אפשרי מבחינה מעשית - לכפות על מעבידו של העותר, בית-הספר, להחזירו למשרת הניהול."
ראו גם דב"ע נז/300-3 ד"ר דוד וייס - המרכז הרפואי שערי צדק, פד"ע ל"ה 607, שם קבע בית הדין האזורי, וקביעתו אושרה על ידי בית הדין הארצי, כי הגם שהפיטורים נעשו בניגוד להסכם הקיבוצי, אין מקום לאכוף על המרכז הרפואי את החזרתו של ד"ר דוד וייס לעבודה, זאת משום שבהחזרתו לעבודתו תהיה השפעה שלילית ביותר על סדרי העבודה וחיי העבודה בבית החולים.
50. בטרם נחתום החלטה זו, נבהיר כי לא יהא - באי מתן הצו הזמני כיום - כדי למנוע מבית הדין לשקול בסופו של יום מתן כל סעד שהוא ובכלל זה מתן סעד של השבה לעבודה, ככל שיהא מקום לכך.
51. אשר על כן הבקשה הזמנית נדחית.
בנסיבות העניין אין אנו עושים צו להוצאות.
52. אשר לתביעה העיקרית:
(א) המשיבים רשאים להגיש כתבי הגנה מתוקנים לכתב התביעה המתוקן, לא יאוחר מיום 15/5/2005.
(ב) המבקש רשאי להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים לא יאוחר מיום 7/6/2005.
(ג) המשיבים רשאים להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים לא יאוחר מיום 7/7/2005.
(ד) העתקים ימסרו הצדדים במישרין זה לזה.
53. התביעה העיקרית נקבעת לישיבות הוכחות במועדים הבאים:
14/7/2005, 18/9/2005, 25/9/2005, 27/9/2005.
בכל המועדים ישיבות ההוכחות יחלו בשעה 9:00.
ניתנה היום ה' בניסן, תשס"ה (14 באפריל 2005) בהעדר הצדדים.

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים