law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 03.02.2006

יובל אלון חברה לבניין בע"מ - נגד - 1. פלד פנחס,2. פלד אילנה

ת"א (חיפה) 4348/04
יובל אלון חברה לבניין בע"מ
נ ג ד
1. פלד פנחס
2. פלד אילנה
בית משפט השלום חיפה
[03.02.2006]
כב' השופט ר. חדיד
בשם התובעת : עו"ד אטיאס עפר
בשם הנתבעים : עו"ד בנימין מ' שגיב
החלטה
1. בפניי בקשה לסילוק התביעה על הסף בנימוק של העדר עילת תביעה.
2. להלן עיקרי הטענות בכתב התביעה:
א. התובעת מבצעת עבודות בנייה על חלק מהמקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל הידועים כחלקה 89, גוש 11 (להלן: ''החלקה''). על החלקה חלה תוכנית בניין ערים מס' מכ/583 (להלן: ''התב''ע") ואשר בסעיף 23 שבה נקבע לאמור:
''על מגישי בקשות להיתר בניה לדאוג לביצוע של כל עבודות הפיתוח עד להשלמת הבניה בהתאם לתקנות ודרישות הרשויות ולשביעות רצון מהנדס העיר כתנאי למתן אישור גמר בנייה''.
ב. התובעת התקשרה בהסכמי פיתוח וקיבלה על עצמה התחייבות לבצע את כל עבודות הפיתוח בחלקה בהתאם לדרישות התב''ע (להלן: ''הסכמי הפיתוח'') ואף החלה בביצוען.
ג. הנתבעים הינם בעלי זכויות בחלקה ולטענת התובעת הם נהנים מעבודות הפיתוח בחלקה, יחד עם אחרים או באופן בלעדי, ומכאן התביעה לחייבם בעלות חלקית של עבודות הפיתוח בסך של 424,231 ש''ח.
ד. בסעיף 11 לכתב התביעה נטען כי ''על הנתבעים לשלם לתובעת את הסך הנ''ל הן מכח הוראות התב''ע ו/או עפ''י דיני המקרקעין ו/או מכח עשיית עושר ולא במשפט''.
3. לטענת הנתבעים, הוראות התב''ע לא מטילות עליהם כל חובה לבצע או לממן עבודות הפיתוח המתבצעות על ידי התובעת, ומכל מקום, אין לתובעת כל מעמד בהליך אזרחי לכפות עליהם מכח התב''ע לשאת בעלות אותן עבודות, עילות התביעה כאמור בסעיף 11 לכתב התביעה נטענו באופן סתמי ובעלמא ומכל מקום התנאי הקבוע בחוק לעניין עילת עשיית עושר ולא במשפט, קבלה שלא כדין של נכס/זכות/טובת הנאה, לא מתקיים במקרה דנן. כן נטען כי, לכתב התביעה לא צורפו הסכמי הפיתוח, המטילים על התובעת החובה באופן בלעדי לבצע ולשאת בעלות עבודות הפיתוח, אף כי זיקת התובעת הנטענת לחלקה מבוססת עליהם.
4. התובעת הגישה תגובתה לבקשה בה היא חוזרת על עילות התביעה המפורטות בסעיף 11 לכתב התביעה ועל הטענה כי הנתבעים נהנים מעבודות הפיתוח אשר ביצעה בחלקה, מכאן חובתם לשאת בעלותן בגובה סכום התביעה, כי התב''ע קבעה את תנאי החיוב, הגשת היתר בנייה, אולם, היא לא קבעה מועדי החיוב והמעמד שלה הינו כמעמד חוק ועל-כן היא גוברת על הוראות הסכמי הפיתוח. באשר לטענת התובעת לעניין העדר פירוט לעילה שעל פי דיני המקרקעין, נטען כי התובעת אינה חייבת להצביע על הוראת החוק הרלוונטית וכי רק בתום בירור המשפט יהיה עליה להצביע על המקור לחיוב ולסעד המבוקשים. לעניין ההליך הראוי נטען כי התובעת אינה מבקשת לאכוף על הנתבעים את הוראות התב''ע אלא חלק מטענותיה כלפי הנתבעים מסתמך על הוראות התב''ע ועל-כן ראוי לדון בתביעה במסגרת הליך אזרחי.
במאמר מוסגר יצויין כי התובעת התייחסה בתגובתה לטענת הנתבעים לעניין סילוק התביעה על הסף בטענה כי מדובר בטענה קנטרנית וטורדנית ,אולם, כעולה מנוסח סעיף 4 לכתב ההגנה ותשובת הנתבעים לתגובת התובעת לעניין זה, ביהמ"ש אינו מתבקש לסלק את התביעה על הסף מטעם זה כבר בשלב המקדמי אלא רק כאשר ישתכנע כי מדובר בתביעה קנטרנית לאחר שמיעת הראיות. בנסיבות העניין, אין צורך כאן להתייחס לסוגיה זו.
5. בהתאם להלכה הפסוקה, כתב תביעה אינו מגלה עילה כאשר על אף ההנחה כי יעלה בידי התובע להוכיח את כל העובדות המפורטות בו, הוא לא יהא זכאי לסעד המבוקש בתביעה (ר' ספרו של השופט גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 136-137 והפסיקה אליה מפנה).
6. בסעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל''ט-1979, נקבע כדלקמן:
''מי שקיבל שלא על-פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן-הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן-המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה-לשלם לו את שוויה''.
טענת הנתבעים כאילו התנאי בדבר קבלת נכס/שירות/טובת הנאה שלא על-פי דין אינה מתקיימת במקרה דנן, אינה נכונה ברמת העיקרון, שכן, הנתבעים לא מעלים כל טענה כאילו יש להם זכות על-פי דין להנות מעבודות הפיתוח אשר לטענת התובעת מומנו ובוצעו על ידה (לעניין זה ר' דנ 20/82 אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס, פד"י מב(1) עמ' 221, 267-268).
7. אין באמור לעיל כדי לחייב את המסקנה כאילו במקרה דנן אכן מתקיימת העילה של עשיית עושר ולא במשפט, על כל תנאיה ומרכיביה, ולעניין זה יש לשמוע ראיות ולהחליט בהתאם.
8. משהגעתי למסקנה כי כתב התביעה מגלה על פניו עילה של עשיית עושר ולא במשפט, מתייתר הצורך לדון ביתר העילות הנטענות בו.
9. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.
כל צד יישא בהוצאותיו.
10. אני קובע דיון מקדמי בתביעה ליום 30/3/06 שעה 10:00.
עד למועד הנ"ל יסיימו הצדדים את ההליכים המקדמיים שביניהם.
המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום ה' בשבט, תשס"ו (3 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים