law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 28.02.2008

אלי לוק - נגד - רשות השידור, הטלוויזיה הישראלית

ת"א (ירושלים) 13071/06
אלי לוק
נ ג ד
רשות השידור, הטלוויזיה הישראלית
בית משפט השלום ירושלים
[28.02.2008]
כב' השופט יחזקאל ברקלי
בשם התובע - עו"ד בן-דורי משה זאב
בשם הנתבעת - עו"ד מושקט יורם
פסק דין
לפניי תביעה לתשלום 50,000 ₪ בגין לשון הרע, לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, (להלן: "החוק") ללא הוכחת נזק.
הרקע וטענות הצדדים
1. התובע, תושב ואזרח ישראל, נעצר ונחקר על-ידי משטרת ישראל בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בביטחון המדינה (להלן: "המעצר").
2. הנתבעת היא רשות השידור הממלכתית, הפועלת מכוח חוק רשות השידור, התשכ"ה - 1965 (להלן: "הרשות" או "הנתבעת").
3. ביום 25/11/02 במהדורת החדשות "מבט" פרסמה הרשות כתבה על המעצר. בכתבה נאמר שהמשטרה עצרה את התובע בחשד שניסה להעביר לפלסטינים תעודות זהות ישראליות ותעודות שוטרים היכולות לסייע לפעולות חבלניות נגד המדינה (להלן: "הכתבה").
4. בכתבה צוין שהתובע הוא בנו של מרדכי לוק, אדם שהורשע לפני כארבעים שנה בריגול לטובת מצרים. (מרדכי לוק מוכר בציבור כ"מרגל במזוודה", כיוון שנתפס בשדה התעופה ברומא בתוך מזוודה נושאת חותמת דיפלומטית בשעה שהמצרים ניסו להבריחו לקהיר).
5. ביום 27/11/02 שידרה הרשות במהדורת "מבט" כתבה מעדכנת, ובה דווח שהתובע שוחרר ממעצרו, לאחר שהתברר כי יריב עסקי שלו ניסה להפלילו והטמין בתיקו תעודות מזויפות (להלן: "העדכון").
6. ביום 18/09/03 החליטה הפרקליטות לסיים את החקירה בעניינו של התובע בנימוק שאין די ראיות לעבירות שיוחסו לו.
7. לטענת התובע, הוא קיבל את החלטת הפרקליטות לסגור את התיק נגדו בשיהוי. מכל מקום, ביום 13/04/04 הוא שלח לרשות בקשה בכתב לפרסם עדכון שתיק החקירה נגדו נסגר.
8. לבקשת התובע, שידרה הרשות התנצלות, ביום 28/09/06, בתום מהדורת "מבט". בהודעה אמר השדר חיים יבין שהמשטרה סגרה את התיק הנדון מחוסר ראיות (להלן: "ההתנצלות").
9. לטענת התובע, ההתנצלות אינה פרופורציונאלית לכתבה מבחינות רבות: זמן השידור, טיבו, כמות המלל, התמונות, הפרשנויות, ומיקומו במהדורת החדשות. לדבריו הכתבה שודרה בהרחבה במרכז החדשות בלוויית תמונות, ואילו ההתנצלות נדחקה לקרן זווית, לסוף מהדורת החדשות, ללא כל הסבר ופרשנות. לטענת התובע, הפער בין הבמה הנרחבת שקיבלה הכתבה לבין החשיפה המצומצמת שקיבלה ההתנצלות נוגד במפורש את דרישת סעיף 25 לחוק.
10. הרשות דוחה את הטענות נגדה. לטענתה, ההתנצלות הקצרה לא הייתה התגובה הראשונה והיחידה לכתבה - להתנצלות קדמה כתבת העדכון, וזו הייתה ארוכה מהכתבה הראשונה. (הכתבה הראשונה ארכה כדקה ועשרים ושמונה שניות, ואילו כתבת העדכון ארכה כדקה ושלושים ושמונה שניות); הכתבה כללה את ההודעה על מעצרו של התובע ואת תגובתו (הוא הכחיש את החשדות נגדו, ואמר כי השותף שלו מנסה להפלילו); בעדכון ניתנה במה מכובדת למידע על שחרורו של התובע ולהפרכת החשדות נגדו. העדכון כלל קדימון (פרומו) באמצע מהדורת "מבט", ובו דווח דבר שחרורו של התובע, בהמשך רואיינו בו בהרחבה התובע, אביו ובא-כוחו. בעדכון הוסבר במפורש שהתובע הגיש קלטת, ובה נראה אדם המחביא בתיקו (של התובע) תעודות מזויפות; בא כוחו של התובע הסביר את משמעות שחרורו המוקדם של התובע והעדכון נחתם באמירה של כתב מבט: "השחרור הערב מלמד שמישהו מיהר לחרוץ את דינו (של התובע)".
11. התובע מבקש לדחות את טענת הנתבעת, וטוען שהעדכון אינו רלוונטי ואינו משמש הגנה בשל מועד שידורו:
א. בטרם הוא שודר לפני שנקבע תיקון תשס"ג לחוק, שהוסיף את ס' 25א' לחוק.
ב. הוא שודר לפני שנתקבלה החלטה על סגירת התיק.
ג. הוא לא ביקש את הנתבעת למסור הודעה על סגירת התיק, כלומר העדכון לא שודר בעקבות בקשה של התובע אלא ביוזמת הרשות.
12. לטענת התובע, הנתבעת פרסמה את העדכון אך ורק משיקולי רייטינג. מכל מקום, לצופה הסביר היה ברור שהתיק עדיין לא נסגר, ושמו הטוב של התובע עדיין לא טוהר.
13. התובע צירף לכתב התביעה את העתקי המכתבים בין הצדדים, כמו-כן הוגשו העתקי הכתבה (ת/1), העדכון (ת/2), וההתנצלות (ת/3).
דיון
14. ס' 25א לחוק קובע כדלקמן:
"(א)פורסם באמצעי תקשורת שנפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק, לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו, לפי העניין (בסעיף זה - החלטה עדכנית), ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה; לעניין סעיף זה, "הורשע" - לרבות קביעה של בית המשפט שהאדם ביצע עבירה, בלא הרשעה.
(ב) החלטה עדכנית תפורסם בהבלטה הראויה ובהתחשב, בין השאר, בדרך שבה פורסמה הידיעה שאותה יש לעדכן." (להלן: "הפרסום הראשוני", "הפרסום המעדכן").
15. היחס בין הפרסום הראשון לפרסום המעדכן נבחן על פי מה שנאמר בפרסום הראשון. פרסום ראשון אינו חייב להיות ביחידת זמן אחת, או במהלך שידור אחד, או בכתבה אחת בעיתון. ייתכן בהחלט שיהיו כמה ידיעות וכמה כתבות על פתיחת חקירה נגד פלוני או על הגשת כתב אישום נגדו או על הרשעתו. את הפרסום המעדכן יש לבחון לאור ההשפעה המצטברת של כל אותם פרסומים.
16. בענייננו, "לידיעה שאותה יש לעדכן" בהיוודע ההחלטה לסגור את התיק היו שני שלבים: תחילתה בכתבה הראשונה שבה פורסם כי נפתחה חקירה פלילית נגד התובע בחשד לעבירות בטחוניות, והשני כתבת העדכון בה "הוצא האוויר מהבלון" כשדווח כי לא היו דברים מעולם ומדובר בניסיון הפללה.
17. כבר בכתבה הראשונה ניתנה לתובע הזדמנות להשמיע את גרסתו, והיא אכן הושמעה, אם כי בקצרה: בעת מעצרו אמר התובע לכתב הרשות שמדובר בניסיון הפללה, ושהוא עוד יטפל בדרכו במי שמנסה להפלילו.
18. העדכון שודר מיד עם היוודע דבר שחרורו של התובע ממעצרו והוא ארך יותר זמן מהכתבה הראשונה. העדכון שובץ באמצע המהדורה והוא לווה בצילומים ובפרשנויות, וניתנה בו במה רחבה לתובע, לאביו, ולעורך דינו להסביר שמדובר בניסיון להפליל את התובע על רקע סכסוך עסקי.
19. בעדכון הלכה הרשות צעד נוסף לטובת התובע, ואף שהחקירה נגדו לא נסגרה עדיין - אמר הקריין כי מישהו מיהר לחרוץ את הדין, ובכך היפנה חײ´צײµי ביקורת ברורים כלפי הפרקליטות על שנחפזה לפתוח נגד התובע בחקירה ולבקש את מעצרו. העדכון העמיד את התובע באור חיובי, והצופה התרשם מהעדכון שהתובע הוא קורבן שנעצר ונחקר על לא עוול בכפו.
20. מן האמור לעיל עולה כי להתנצלות על סגירת התיק קדם כבר עדכון מטהר, שפיזר בצורה חדה וברורה את עננת החשדות מעל הנאשם. "ההתנצלות", הייתה לפיכך רק "אקורד הסיום" של תיק החקירה נגד התובע.
21. פרסום "ההתנצלות" ארך כ 25 שניות קריין החדשות חיים יבין אמר בו כך:
"והתנצלות אחת: ב- 25/01/2002 דיווחנו על מעצרו של אלי לוק, בחשד לביצוע עבירות חמורות שפגעו לכאורה בביטחון המדינה, לבקשת לוק אנחנו משדרים עדכון לדברים שפורסמו.
ב- 18/09/2003 ניתנה ע"י פרקליטות מחוז המרכז החלטה בדבר סיום החקירה וסגירת התיק, משום שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמדתו של מר לוק לדין".
22. לאור הבמה שקיבל התובע בכתבה הראשונה, ובייחוד לנוכח העדכון שניקה אותו מכל חשד, סבורני שהיה די בפרסום התנצלות קצר המבהיר שנסתם הגולל על התיק הפלילי נגד התובע.
23. התובע נפגע מהפרסום כי השתמע ממנו שהוא הלך בדרכי אביו וניסה אף הוא לפגוע בביטחון המדינה, בבחינת "מעשי אבות סימן לבנים". התובע חש רדוף על-ידי עברו של אביו ומבקש בצדק שיתוקן הרושם השלילי נגדו ושהאמת תצא לאור. לדידי תיקון הרושם הזה נעשה כבר בעדכון.
24. אמנם העדכון שודר עוד לפני שנסגר תיק החקירה ולפני שהרשות התבקשה לפרסם עדכון, ואף הוראת ס' 25א לחוק עדיין לא חוקקה אז, אך יש לבחון את מהות הדברים, ולחפש אחר כוונת המחוקק ולבדוק אם היא הוגשמה. כוונת המחוקק היא להסיר את הכתם הציבורי שעלול לדבוק במי שפורסם כי מתנהל נגדו הליך פלילי. כידוע, די בפתיחת הליכים פלילים כדי שתרבוץ על חשוד "עננת אשם". זהו המשפט הציבורי המהיר, הנחפז והאכזרי, שאינו סובל דיחוי ואינו מבקש לברר את העובדות לאשורן ולעומקן. זהו משפט התקשורת, שלעיתים מסתפק בשברי מידע, בחצאי אמיתות, בשמועות ובסברות כדי לחרוץ את הדין.
25. החובה שהטיל המחוקק על המפרסמים באמצעי התקשורת השונים (הטלוויזיה, הרדיו, העיתונות הכתובה וכיוצא באלה), לעדכן באופן מידתי ותוך זמן סביר, פרסום, שאינו נכון נועדה להשיב את האיזון ולהעמיד את הדברים על דיוקם. באמצעות פרסום הודעה קבל עם ועדה שפלוני לא הורשע בדין. חפץ המחוקק להוציא, ולו במידת מה את אותו אדם זכאי במשפט הציבורי החוזר.
26. כאשר בוחנים את שאלת המידתיות של הפרסום המעדכן יש לתת את הדעת לכמה גורמים, ובהם היקף הכתבה, אופן פרסומה (תמונות, מלל, וכדומה), מיקומה באמצעי הפרסום (בתחילת מהדורה או בסופה, בכותרת עמוד או בתחתיתו וכדומה), ההדגשה שניתנה לה, אופן הצגת הדברים, טיב העניין, ונשוא הכתבה (החשוד הנאשם).
27. ככל שהאשמה חמורה יותר, הכותרת מודגשת יותר והדיווח נרחב יותר, יש לתת במה רחבה יותר לפרסום המעדכן והמתקן.
28. עם זאת, אין ולא יכול להיות שיוויון מוחלט בין הפרסום הראשון לבין הפרסום המעדכן. אין חובה שכתבת עדכון משודרת תמשך חצי שעה רק משום שכתבת המקור נמשכה אותו פרק זמן. המידתיות הנדרשת נמדדת ביצירת מאזן מהותי שיוכל לתקן את הרושם השלילי שנוצר אצל מי שנחשף למידע הראשוני. מי שראה או שמע את הכתבה המקורית, חזקה עליו שהעובדות זכורות לו בקווים כלליים, ולכן אין הוא זקוק לשמוע שוב בהרחבה את כל הפרטים, ודי לו בלימוד ההתפתחויות החיוביות מבחינת המדווח (המידע בדבר הזיכוי, סגירת התיק, השעיית ההליכים וכיוצא בזה). למי שלא נחשף למידע הראשוני, לעומת זאת, אין כלל רושם שלילי עקב הפרסום, ולכן לא אליו מופנה העדכון. אין כל טעם ליידע אותו בפרטים שהמדווח מעוניין לסתור.
29. אין לזקוף לחובת הרשות את העובדה שפרסמה עדכון, בלי שהתובע ביקש זאת ממנה, ועוד לפני התיקון בחוק. נהפוך הוא, הרשות שמרה על כללי האתיקה, והמוסר, גם ללא תכתיב של המחוקק, וכבר אז נתנה פרסום מעדכן המסיר מהתובע אשמות כבדות של פגיעה בביטחון המדינה. בכך קיימה הרשות את חובתה לפרסם מידע בצורה אובייקטיבית מאוזנת ומדויקת, כנדרש ב"תדריך חדשות ואקטואליה" שבו מפורטים כללי האתיקה החלים על העוסקים בעיתונאות המשודרת. (מסמך העקרונות הזה, מוכר גם בשם "מסמך נקדי" שנכתב בידי איש "קול ישראל" נקדימון רוגל בשנת 1972).
30. אשר לעיתוי הפרסום; התובע טוען שביום 13/04/04 שלח מכתב בדואר רשום לרשות ובו דרש לדווח שתיק החקירה כנגדו נסגר. הנתבעת מכחישה את קבלת המכתב.
31. מעיון במכתב ובהודעת המשלוח לא שוכנעתי שהתובע הרים את הנטל הנדרש להוכיח שהוא המציא את מכתבו לרשות, ואלה נימוקיי:
א. המען הרשום בטופס "אישור קבלת דבר דואר רשום", הוא "רוממה, הערוץ הראשון בירושלים", ואילו מענה של הרשות הוא "רחוב יפו 161 ירושלים".
ב. הכתובת הרשומה בטופס אינה מלאה, ואין בו חתימה של פקיד מקבל שתאשר כי דבר הדואר נתקבל על ידי עובד הרשות.
ג. המכתב שמוען לכאורה ל"ערוץ הראשון של הטלוויזיה" (נספח א' לכתב התביעה) אינו מתאים מבחינת תוכנו לכתבה, שכן הוא מדבר על כתבה שפורסמה בעיתון. להלן נוסח המכתב בהשמטות קלות ובהדגשות שלי:
"פונה אני אליכם כדי שתפרסמו כתבה חדשה על סיום החקירה וסגירת התיק שלי במשטרה...
את מעצרי פרסמתם בעיתון שלכם בכתבה גדולה מאד בכותרת "הכל נשאר במזוודה"
עכשיו בידיים שלי החלטת משטרת ישראל מיום ...
בגלל זה אני מבקש ממכם לפרסם עכשיו מיד את ההחלטה שאומרת שנסגר התיק ונגמרה החקירה נגדי ואת זה תפרסמו באותו גודל, באותו צבע, באותו מקום, ובאותו צורה ותמונות שפרסמתם קודם...
תחזרו אלי ותגידו לי מתי אני אראה את זה אקרא את זה בעיתון" (הדגשות שלי י"ב).
לכן גם אם התקבל המכתב ברשות, הקורא אותו היה עשוי לחשוב שהמכתב הגיע לידיו בטעות במקום לאחת ממערכות העיתונים ולפיכך אין הוא נדרש לטפל בבקשה.
32. בקשה מסודרת ונכונה לפרסם עדכון בדבר סגירת התיק נשלחה לראשונה בפקס על ידי ב"כ התובע, עו"ד משה זאב בן-דורי, ביום 30/08/06.
33. אגף הייעוץ המשפטי של רשות השידור הודיע לעו"ד בן-דורי על קבלת הפקס ביום 06/09/06. יומיים לאחר מכן הודיע לו האגף המשפטי של הרשות שהוא הורה למנהלים בטלוויזיה לפרסם עדכון לכתבה. ביום 19/09/06 שלח האגף המשפטי מכתב נוסף לעו"ד בן-דורי ובו מובא תוכן הפרסום שישודר:
"בהמשך למכתבים שבסמך להלן נוסח הידיעה שבכוונת הטלוויזיה לשדר במהדורת מבט...(על היום המדויק נודיעך מייד לאחר שייקבע ע"י עורך התוכנית).
ביום 27/09/06 נשלחה לו הודעה בכתב על מועד פרסום העדכון:
"בהמשך למכתבים שבסמך הריני להודיעך כי מחר יום חמישי 28.9.06 ישודר במהדורת מבט בטלוויזיה עדכון הפרסום בנדון שנוסחו הודענו לך עליו במכתבנו שבסמך מיום 19.09.06".
34. מחלופת המכתבים המתוארת ברור שהרשות טיפלה בבקשה ביעילות ופרסמה את הכתבה תוך זמן סביר מיום קבלת הבקשה בכתב.
לסיכום
35. בנסיבות העניין, פרסום ההתנצלות הוא צעד הולם הולם מספיק ומידתי, בהתחשב בעובדה שעיקר העוקץ ניטל כבר בפרסום העדכון ביום 27/11/02 שבו הואר התובע באור חיובי והוצג כקורבן ולא אשם או חשוד.
36. הרשות פרסמה התנצלות תוך זמן סביר מיום שהוגשה בקשה מסודרת, גם בבחינת הדברים בדיעבד שוכנעתי שלא היה צורך לפרסם בהרחבה ובפירוט נוסף.
37. לנוכח האמור אני דוחה את התביעה.
38. אני מחייב את התובע בתשלום שכ"ט עו"ד לרשות בסך 6,500 ₪, בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
ניתן היום כ"ב ב אדר א, תשס"ח (28 בפברואר 2008), בהעדר הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים