law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 19.02.2008

חסן מיעארי - נגד - מדינת ישראל

ב"ש (חיפה) 1449/08
חסן מיעארי
נ ג ד
מדינת ישראל
בית משפט מחוזי חיפה
[19.02.2008]
השופט יצחק כהן
בשם העורר - עו"ד חנא בולוס
בשם המשיבה - עו"ד אליהו יטח
החלטה
א. הרקע
1. ערר על החלטת בית משפט השלום בעכו (כב' השופט מר מ' אלטר) מתאריך 7.2.2008 בתיק ב"ש 1295/08.
2. נגד העורר הוגש כתב אישום, ובו מיוחסת לעורר עבירה של פציעת אדם, לפי סעיפים 334 ו- 335(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.
נטען, כי בתאריך 1.1.2008 דקר העורר אדם, אחמד כיאל שמו (ולהלן - "המתלונן"), בכתפו השמאלית באמצעות סכין. נטען, כי בעקבות הדקירה נגרם למתלונן פצע באורך 4 ס"מ בצד הלטראלי העליון של כתפו השמאלית, והוא נזקק לטפול רפואי, במהלכו נתפר החתך שנגרם לו.
3. העורר הוא ארוסה של אמרה עואד, והמתלונן הוא ארוסה של ספאא עואד. אמרה וספאא אחיות הן. העורר והמתלונן, אם יינשאו לארוסותיהן, צפויים להיות גיסים.
ב. גרסאות הצדדים לאירוע
4. האירוע בו נפגע המתלונן אירע זמן קצר לאחר שהמתלונן וארוסתו (ספפא) הגיעו לביתה של ספאא בשעת ערב מאוחרת, בשעה שהעורר היה בבית פנימה ביחד עם אמרה. נראה לכאורה, שהמתלונן ביקש מספאא להכנס לביתה ולבקש מהעורר לצאת אליו החוצה, בעוד המתלונן נותר במכוניתו. ספאא אכן ביקשה מהעורר לצאת החוצה, והוא יצא כבקשתה. אעיר, כי מחומר הראיות עולה, שהעורר וספאא צהובים זה לזו, וכך גם יחסיהם של העורר והמתלונן.
טענת העורר היא, כי כאשר הגיע לצד מכוניתו של המתלונן, פתח המתלונן את דלת המכונית ופגע בעורר. בעקבות זאת התפתחה קטטה בין המתלונן והעורר, במהלכה דחף העורר את המתלונן. לגרסת העורר, המתלונן נפל על הקרקע, ונפגע משברי זכוכיות שהיו על הקרקע ונחתך בכתפו. לטענת העורר, כיוון שהיה מדובר בערב השנה האזרחית, קיים מנהג שאנשים מנפצים בקבוקים על הכביש, והמתלונן נפגע משברי בקבוקים אלה.
5. לעומת טענת העורר, טוען המתלונן, כי כאשר העורר הגיע לצד מכוניתו, פתח העורר את דלת המכונית ודקר אותו בכתפו. המתלונן טוען, כי לא נפגע משברי זכוכית, וכי אין אמת בגרסת העורר.
6. בין העורר והמתלונן התקיים עימות, וכל אחד מהם נצמד לגרסתו, וטען כי השני אינו דובר אמת.
7. אציין, כי מייד לאחר האירוע לא ניתן היה לאתר את העורר, ורק כשבועיים לאחר האירוע, הסגיר העורר את עצמו למשטרה. באותה עת, כבר לא ניתן היה לבדוק את גרסתו, כי המתלונן נפגע משברי בקבוקים שהיו על הקרקע, דבר שאפשר וניתן היה לבדוק אותו אילו העורר היה מציג את גרסתו התמימה בסמוך לאחר האירוע.
ג. ראיות לכאורה
7. בית המשפט קמא מצא, כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת העובדות הנטענות כנגד העורר בכתב האישום. בעניין זה טוען ב"כ העורר, כי בראיות שנאספו, קיימות סתירות שונות המפחיתות מעוצמת הראיות, ובין היתר מצביע ב"כ העורר על סתירות שונות שקיימות בגרסאות שמסרו המתלונן וארוסתו ספאא - בינן לבין עצמן.
8. בחנתי את חומר החקירה שנאסף, והנני תמים דעים עם בית המשפט קמא. ההודעות המפלילות את העורר הן הודעות המתלונן וארוסתו ספאא, ולפיהן העורר יצא מבית ארוסתו לאחר שספאא אמרה לו כי המתלונן קורא לו, ודקר את המתלונן בסכין שהייתה חבויה על גופו. לעומת זאת, הגרסאות הסותרות הן גרסתו של העורר וגרסת ארוסתו אמרה, הטוענים, שהמתלונן נפגע בעת שנפל.
נכון הדבר שקיימות סתירות מסוימות בין הדברים שמסר המתלונן לאלה שמסרה ספאא, ואולם, בשלב הנוכחי בית המשפט אינו בוחן את אמיתות הגרסאות, וכמו בית המשפט קמא אף אני סבור, שאם המותב השומע את הראיות יקבל את עדויותיהם של המתלונן וארוסתו, וימצא כי הן אמינות, קרוב לוודאי שיגיע למסקנה כי יש להרשיע את העורר בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
על כן, הנני סבור כי בדין קבע בית המשפט קמא, כי קיימות ראיות לכאורה שיש בהן כדי להרשיע את העורר בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
ה. עילת מעצר
9. אין מחלוקת בין הצדדים, שאם קיימות ראיות לכאורה, כי אז מתקיימת עילת מעצר. בעניין זה אוסיף, כי מלבד העובדה שקמה בענייננו חזקת המסוכנות הסטטוטורית, הרי ניתן ללמוד על מסוכנותו של העורר אף מכך, שלפני חודשים ספורים, בתאריך 21.5.2007, הורשע העורר על פי הודייתו, ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירה של שידול לפציעת אדם בנסיבות מחמירות, ולעניין זה עוד אשוב להתייחס בהמשך.
ו. חלופת מעצר
10. בית המשפט בחן האפשרות לשחרר את העורר לחלופת מעצר. בעניין זה הורה בית המשפט לערוך תסקיר מעצר, ותסקיר שכזה אכן הונח על שולחנו של בית המשפט קמא.
11. העורר הציע שתי חלופות מעצר. האחת הייתה לשחררו למעצר בית לבית אמו, ובפיקוחה, והשניה לשחררו למעצר בית לבית דודתו בעיר עכו. שירות המבחן מצא, כי החלופה בבית הדודה בעיר עכו אינה חלופה ראויה, הן משום שהתנאים הפיזיים אינם מתאימים והן משום שהדודה ובעלה שניהם אנשים עובדים, ולא יוכלו לפקח על העורר.
12. בנוגע לחלופת המעצר בבית אמו של העורר, מצא שירות המבחן כי אמו של העורר מתאימה לפקח עליו. נמצא כי היא בעלת כוונות חיוביות, המסוגלת להציב לעורר גבולות ברורים, ולאחר שהבינה את המצופה ממנה, כמפקחת על בנה, הביעה נכונות לעמוד בצפיות אלה ולדווח על בנה למשטרה אם יפר את תנאי שחרורו. על כן, שירות המבחן המליץ לשחרר את העורר לחלופת מעצר.
13. ואולם, בית המשפט קמא לא קיבל את המלצת שירות המבחן. בית המשפט קמא, מצא בהחלטתו, שחלופת המעצר המוצעת אינה מתאימה, הן משום עברו הפלילי של העורר והן משום הקרבה הגאוגרפית בין מקום מגורי אמו של העורר למקום מגורי המתלונן. לדעת בית המשפט קמא, חלופת המעצר המוצעת, בבית אמו של העורר, לא תפחית את מסוכנותו.
14. עברו הפלילי של העורר אינו מדבר בזכותו. גם אם בתסקיר המעצר תואר העורר כבעל דפוסי התנהגות נורמטיבית, אשר פרנס את אחיו הצעירים לאחר גירושי הוריו, הרי מגליון הרשעותיו הקודמות מתברר, כי בתאריך 21.5.2007, דהיינו - לא לפני זמן רב, הורשע העורר בעבירה של שידול לפציעה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 334 ו- 335(א)(1) לחוק העונשין, ובין היתר הושת עליו עונש של שישה חודשי מאסר על תנאי, למשך שלוש שנים, והתנאי היה שהעורר לא יעבור עבירה לפי סעיף 380 לחוק או עבירת אלימות אחרת מסוג פשע.
15. נראה לכאורה, שהעורר לא הפיק את הלקח המתבקש מכך שבמשפט הקודם הוטל עליו מאסר על תנאי, וקיימת בו מסוכנות שיש להבטיח את הציבור מפניה. זאת ועוד, בשונה מעמדת בית המשפט קמא, אשר לא מצא לזקוף לחובת העורר את העובדה, כי המשטרה חפשה אחרי העורר במשך שבועיים, עד שהוא הסגיר עצמו למשטרה, הנני סבור, כי המלטותו של העורר מיד לאחר האירוע, והסתתרותו במשך שבועיים, אינה מחזקת את גרסתו התמימה, והיא מעוררת את החשש שמא העורר ינצל את שחרורו לחלופת מעצר על מנת להימלט מאימת הדין. אעיר, כי בית המשפט קמא תלה את העלמותו של העורר בחשש מנקמתו של המתלונן, ואולם, אם חשש העורר מנקמה, הרי מצופה היה שיגיע למשטרה מיד לאחר האירוע ויבקש את הגנתה.
16. מכל מקום, מקובלת עלי עמדת בית המשפט קמא, שניתן היה לשקול שחרורו של העורר לחלופת מעצר, אם היה בידי העורר להציע חלופת מעצר המבטיחה ריחוק גיאוגרפי בין העורר והמתלונן, חלופה אשר תאיין את מסוכנותו של העורר כלפי המתלונן בפרט וכלפי הציבור בכלל, ותבטיח שלא ימלט מאימת הדין. בשלב העכשווי, לא התרשמתי כי חלופת המעצר בבית אמו של העורר מבטיחה את התנאים הדרושים, ועל כן הנני סבור, שאין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט קמא.
ז. סיכום
17. אשר על כל האמור לעיל, הנני דוחה את הערר. היה ויהיה בידי העורר להציע חלופת מעצר, המרוחקת מרחק גיאוגרפי ראוי ממקום מגוריו של המתלונן, ומבטיחה כראוי את מטרות המעצר, יגיש על כך העורר בקשה לבית המשפט קמא.
ניתן היום, י"ג באדר א', תשס"ח (19 בפברואר 2008), והודע בפומבי.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים