law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 10.09.2007

שותפות לגידל דגים באגמים באזור הגלבוע - נגד - 1. עו"ד עופר ויתקין,2. כונס הנכסים הרשמי

בש"א (תל-אביב-יפו) 8243/07
פש"ר (תל-אביב-יפו) 1002/04
שותפות לגידל דגים באגמים באזור הגלבוע
נ ג ד
1. עו"ד עופר ויתקין
2. כונס הנכסים הרשמי
בית משפט מחוזי תל-אביב-יפו
[10.09.2007]
כבוד השופטת אלשיך ורדה - סגנית נשיא
בשם המערערת - עו"ד ליאור אוחנה ואח'
בשם משיב - עו"ד אורי ולרשטיין
החלטה
מונח בפני ערעורה של שותפות לגידול דגים באגמים באזור הגלבוע (להלן: "המערערת") על החלטתו של המנהל המיוחד לחברת פריש פיש בע"מ - בפירוק (להלן: "המנהל המיוחד" ו-"החברה", בהתאמה), בו היא מערערת על החלטתו של המנהל המיוחד לדחות את תביעת החוב שהגישה בשל איחור בהגשתה. אין עוררין, כי צו הפירוק כנגד החברה ניתן ביום 8.3.2004, וכי המערערת הגישה את תביעת החוב ביום 7.3.2006, כלומר באיחור של כ-18 חודשים. המערערת טוענת כי הגישה למנהל המיוחד ולכנ"ר את תביעת החוב, ובקשה להארכת מועד בצידה, בסופה של אסיפת נושים מיום 5.3.2006 של אחד מבעלי החברה - מר ויטנר (להלן: "ויטנר"), הנמצא בהליכי פש"ר. לטענתה, נודע לה על הליכי הפירוק של החברה רק במעמד זה, ועל כן מיהרה והגישה את תביעת החוב ובקשתה להארכת מועד. תביעת החוב של המערערת נדחתה על ידי המנהל המיוחד ביום 15.2.2007, מן הטעם שהוגשה באיחור.
המערערת טוענת בערעורה כי דין תביעת החוב שהגישה להתקבל ולהידון לגופה, וזאת משני טעמים. האחד הוא המועד בו דחה המנהל המיוחד את תביעת החוב שהגישה, אשר חורג מ-90 הימים הנקובים בתקנה 93 לתקנות פשיטת הרגל. טענתה הנוספת היא כי ביחסי המערערת עם החברה, עם חברות אחרות, עם ויטנר, פעל האחרון לעירוב נכסים בין החברות אשר בבעלותו.
כתוצאה מכך חשבה המערערת כי מיצתה את האפשרויות החוקיות העומדות לרשותה לגביית חובה הנטען של החברה כלפיה. לביסוס טענתה זו, מצטטת המערערת את החלטתו מיום 22.7.2004,של כבוד השופט אטרש מבית המשפט השלום בטבריה, בה הגיע למסקנה כי ויטנר אכן פעל לעירוב נכסים בין החברה וחברה נוספת שבבעלותו.
המערערת מוסיפה וטוענת כי משהגישה את תביעת החוב באיחור למשרדי הכנ"ר, הודיע האחרון כי תביעתה נתקבלה.
המנהל המיוחד, בתגובתו, טוען כי דין הערעור להידחות, שכן המערערת לא הראתה טעמים מיוחדים להארכת המועד. ראשית, טוען המנהל המיוחד כי אין במועד הכרעתו בתביעת החוב כדי להוות טעם מיוחד להארכת המועד להגשתה, לא כל שכן כאשר לכנ"ר נתונה סמכות להאריך את מועד ההכרעה מעת לעת, כפי שעשה למעשה בעניין דנן. כן טוען המנהל המיוחד כי במסגרת התובענה שניהלה המערערת בבית משפט השלום בטבריה, הוגשו תצהירים מיום 20.2.2005 של שניים ממנהליה, כאשר אחד המנהלים מודה כי ניתן כנגד החברה צו פירוק, והשני מודה כי "נגד החברה ניתן צו פירוק ביום 8.3.2004 במסגרת תיק פש"ר (1002/04 (מחוזי ת"א)". המנהל המיוחד מוסיף וטוען, כי לאור האמור בהחלטת כבוד השופט אטרש, הרי שהמערערת ידעה כי החברה נקלעה לחדלות פירעון במועד החלטה זו, אשר ניתנה, כאמור, ביום 22.7.2004. אשר על כן, טוען המנהל המיוחד, ידעה גם ידעה המערערת אודות הליכי חדלות הפירעון של החברה לכל המאוחר ביום 22.7.2004, ולא במועד אסיפת הנושים של ויטנר. כן מציין המנהל המיוחד, כי ביום 18.3.2007 ביקש מהמערערת להגיש לו תצהיר התומך בטענות אשר העלתה בבקשתה להארכת המועד, אך המערערת לא עשתה כן.
הכנ"ר, בתגובתו, טוען כי דין הערעור להידחות, וזאת מן הטעמים שהעלה המנהל המיוחד.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובתגובת הכנ"ר, ניתנת החלטתי זו:
1. אין עוררין כי המערערת הגישה את תביעת החוב כשמונה עשר חודשים לאחר חלוף המועד האחרון לעשות כן, כפי שנקבע בסעיף 71 לפקודת פשיטת הרגל. המערערת לא הציבה כל תשתית משפטית או אחרת, על פיה יש לראות במועד הכרעת בעל התפקיד בתביעת החוב כטעם מיוחד להארכת המועד להגשתה מלכתחילה, ואני דוחה טענותיה לעניין זה.
2. כמו כן נדחית טענתה של המערערת כאילו הכנ"ר הודיע לה כי קיבל את תביעתה, בעוד שהמנהל המיוחד דחה אותה. ההודעה שקיבלה המערערת ממשרדי הכנ"ר מציינת כי:
"הננו מאשרים את קבלת תביעת החוב על צרופותיה, אשר נמצאת בטיפול, ועל תוצאותיו נודיעך בבא העת".
הפכתי והפכתי בנוסח זה, אשר נועד להודיע לנושה אשר הגיש תביעת חוב כי זו אכן הגיעה פיזית למשרדי הכנ"ר, ולא מצאתי כיצד יכולה הייתה המערערת להבין מנוסח זה כי תביעתה התקבלה למעשה, על אף האיחור בהגשתה, וכי המערערת תהא זכאית לסכום אותו תבעה במסגרת תביעת החוב.
3. נותר, אם כן, לבחון האם פעולותיו הנטענות של ויטנר לעירוב נכסיהן של חברות שבבעלותו, הביאו להטעיית המערערת, וגרמו לכך שתביעתה לא הוגשה אלא לאחר אסיפת הנושים בהליכי פשיטת הרגל של ויטנר. לטענת המערערת נודע לה כי עליה להגיש את תביעת החוב במסגרת תיק הפירוק רק באסיפת הנושים האמורה. אלא מאי? מהחלטת כבוד השופט אטרש ניתן להסיק כי המערערת ידעה, או לכל הפחות היה עליה לחשוד, כי החברה נקלעה להליכי חדלות פירעון, וזאת כבר ביום 22.7.2004. ידיעה זו שומטת את הקרקע מתחת טענות המערערת כי הוטעתה, ואף משביע באופן ברור כי המערערת יכולה הייתה להגיש את תביעת החוב במסגרת המועד הקבוע בחוק. מסקנתי זו מתחזקת אף נוכח הזדרזותה של המערערת להגיש את תביעת החוב יומיים בלבד לאחר אסיפת הנושים של ויטנר, אשר בה טענה כי נודע לראשונה כי עליה להגישה.
זאת ועוד; על פי תצהיריהם של מנהלי המערערת, הרי שאף להם הייתה ידיעה, לכל המאוחר ביום 20.2.2005, כי החברה בהליכי פירוק, ואחד מהם אף ידע לנקוב במספר ההליך. לו היו מגישים תביעת החוב נוכח ידיעה מוכחת זו, הרי שאיחורה של המערערת היה מצטמצם לכדי 6 חודשים.
עוד יצוין, כי צו הפירוק פורסם כדין ברשומות ובעיתונות היומית, ועל כן קמה ידיעה הקונסטרוקטיבית של המערערת אודות ההליכים.
4. מסקנתי היא שהמערערת לא הראתה כל טעם מיוחד להארכת המועד להגשת תביעת החוב, ובהינתן הידיעה אשר ניתן לייחס לה כבר מיום 22.7.2004, הרי שהמערערת לא הראתה אף טעם סביר לאיחור. נהפוך הוא. המערערת ישנה על זכויותיה במשך תקופה ארוכה, על אף ידיעה מוכחת אודות תחילת הליכי הפירוק.
5. לאור האמור לעיל, הערעור נדחה. המערערת תשא בהוצאות המנהל המיוחד ובשכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
המזכירות תודיע לצדדים על המצא ההחלטה לרשותם החל מהיום.
היום כ"ז באלול, תשס"ז (10 בספטמבר 2007) בהעדר הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים