law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

קוזלוב אלכסנדר - נגד - מגדל חברה לביטוח בע"מ     החלטה   10.03.2008

1. זוהי בקשת התובע למחיקת סעיפים בכתב הגנתה של הנתבעת.,2. התובע, נגר במקצועו, בוטח על ידי הנתבעת (להלן: "חברת הביטוח") בפוליסה שכללה, בין היתר, כיסוי בגין אבדן כושר ושחרור מתשלום פרמיות.,3. לכשנפצע בתאונת עבודה ביום 14.12.04 ונקטעו אצבעות ידו הימנית פנה התובע אל חברת הביטוח בדרישה לתשלום תגמולי הביטוח בגין אבדן כושר עבודה ושחרורו מתשלום פרמיות.,4. חברת הביטוח אישרה את תשלום תגמולי הביטוח והשחרור מפרמיות במספר מכתבי אישור שהתייחסו לתקופות שונות החל מיום 14.3.05 (תום תקופת ההמתנה) ועד יום 31.12.06.,5. לאחר מכן הודיעה חברת הביטוח לתובע, במכתב מיום 26.2.07, כי היא דוחה את תביעתו וכי היא שומרת לעצמה את הזכות לתבוע השבת הסכומים ששולמו לו על פי הפוליסה (להלן: "מכתב הדחייה").,מכתב הדחייה מציין כי הטעם לדחייה הוא שבעת קבלת התובע לביטוח ולמרות שאלות מפורשות שנשאל, העלים מידע בדבר קטיעת אצבעות ביד שמאל, וכי אילו היה מגלה מידע זה, לא היה מתקבל לביטוח אבדן כושר עבודה לאור מקצועו כנגר.,6. לפיכך הגיש התובע את תביעתו נגד חברת הביטוח ובה ביקש לחייבה לשלם לו את תגמולי אבדן כושר העבודה ולהשיב א....
בשם התובע - עו"ד בן חיים עופר,בשם הנתבעת - עו"ד בורבין עילם

1. גלמן מניה,2. גלמן דוד,3. גלמן טטיאנה - נגד - 1. קבדה זמטו,2. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ,3. לשכת רישום מקרקעין,4. מנהל מיסוי מקרקעין,5. רשם המשכונות,6. עיריית חיפה   פסק דין   11.03.2008

בהסתמך על הודעות התובעים, כפי שנרשמו לעיל בשים לב לכך שלא הוגשו כתבי הגנה וכן לא הוגשה תגובה בכתב מאת הנתבעת 1 לבקשה לסעדים זמניים ואחרי שרשמתי לפניי את הודעותיהם של המשיבים הפורמאליים, ניתן בזאת פסק-דין בהתאם לעתירות של כתב התביעה שהוגש ביום 30/12/07. ניתנים בזאת הסעדים ההצהרתיים, צווי העשה וצווי המניעה הדרושים לביצוע פסק-הדין.,עו"ד ברוך קליקה (שמריהו לוין 5, חיפה) מתמנה בזאת ככונס נכסים לגבי דירת המגורים הידועה כתת חלקה 3, חלקה 89 גוש 10882 (התיכון 61, חיפה) וכן לגבי דירת המגורים תת חלקה 11 בחלקה 11 גוש 12489 (הגיבורים 25 חיפה). התחייבות עצמית של כונס הנכסים על סך 50000 ₪, להיום להבטחת כל נזק העשוי להיגרם כתוצאה מפעילותו. כונס הנכסים יודיע על מינויו לכל הנוגעים בדבר.,אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעים את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪+מע"מ, להיום. שמורה זכותם של התובעים לחזור לבית המשפט בעניין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ביחסים בינם לבין הנתבע 2.,אין צו בדבר הוצאות בין יתר בעלי הדין. הערובה שהופקדה בהתאם להחלטתי מתאריך 2/1/08, בשא 131/08 תוחזר למי שהפקידה. כונס הנכסים י....
בשם התובעים : עו"ד ברוך קליקה

קרויטורו הרי - נגד - ווינטראוב טטיאנה   פסק דין   10.03.2008

1. לפני שתי תביעות, שיסודן בהסכם שותפות שנחתם בין הצדדים.,.2 הסכם השותפות נחתם ביום 28/12/04 ולפיו הוקמה שותפות לא רשומה, שמטרתה לעסוק בשירותי הנדסה אזרחית ממוחשבת, מחשוב ורפואה משלימה. באופן כללי, הנתבעת היא המופקדת על תחום ההנדסה והמחשוב, והתובע על תחום הרפואה המשלימה.,3. השותפות הוקמה על בסיס עסק קיים, שהוקם ע"י הנתבעת לפני כעשר שנים.,4. כל אחד מן הצדדים טוען כי היה הרוח החיה בשותפות והשקיע מאמצי עבודה רבים, בעוד הצד שכנגד לא פעל כנדרש, לטובת עסקי השותפות. משרדי השותפות היו בבית הנתבעת.,5. אין חולק כי הנתבעת הודיעה לתובע על ביטול הסכם השותפות במכתב מיום 14/4/05. אלא שלאחריו נעשה ניסיון נוסף שלא צלח, לניהול השותפות, והנתבעת שלחה הודעה נוספת על ביטול השותפות, במכתב מיום 5/8/05.,6. בהמשך להודעת הנתבעת בדבר ביטול הסכם השותפות, הגיש התובע תביעה מיום 29/8/05 לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי קיום, בגין הפרת הסכם השותפות וביטולו שלא כדין, ובאופן חד-צדדי. לפי הטענה, הנתבעת מנעה את כניסת התובע למשרדי השותפות שהיו בביתה ו"ניטרלה" אותו מכל עסקי השותפות. לטענתו, פעל ב....
בשם התובע - עו"ד מנדלזון ברונו,בשם הנתבעת - עו"ד נבו (בן-זינו) אורי

מדינת ישראל - נגד - 1. שניצר חיים,2. ויינשטיין איגור   גזר דין   11.03.2008

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו, שבאה לאחר שמיעת חלק מפרשת הראיות, בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, עבירות של מתן שוחד, עבירה לפי סעיף 291 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 (להלן: "החוק") ועבירה של גילוי בהפרת חובה, עבירה לפי סעיף 117 (א) לחוק.,הודאת הנאשם באה בעקבות הסדר טיעון לפיו, יוחסו לנאשם בכתב האישום המתוקן העבירות הנ"ל, חלף העבירות שיוחסו לו בכתב האישום המקורי.,הסדר הטיעון לא כלל הסדר לעניין העונש.,2. העובדות המקימות את העבירות בהן הורשע הנאשם הן כדלקמן :,במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, היה חיים שניצר (להלן: "הנאשם 1") עובד ציבור, מנהל לשכת משרד הפנים באילת (להלן: "המשרד הפנים"). במסגרת תפקידו, הנאשם 1 ניהל ופיקח על מתן השירותים במשרד הפנים, על ידי עובדיו ועסק בעצמו במתן שירותים שונים במסגרת עבודתו במשרד הפנים. שירותים אלה כללו, בין השאר, הנפקת דרכונים על סוגיהם השונים, הנפקת תעודות זהות, שינוי כתובת, טיפול במתן אשרות לעובדים זרים וגביית אגרות.,נאשם 2 הוא אזרח ישראלי, המתגורר דרך קבע באוקראינה.,בין הנאשמים היתה היכרות מוקדמת לאירועים נשוא כתב האישום.,במשך תקופה, אשר אינה יד....
בשם המאשימה - עו"ד רחל אלמקייס,בשם הנאשם 2 - עו"ד אובשייביץ

מדינת ישראל - נגד - בן סימון מוטי     החלטה   10.03.2008

1. כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של מעשה מגונה וזאת בשלושה אירועים שונים ובאותה מתלוננת וכן עבירה של איומים כמפורט באישום הרביעי.,2. בד בבד עם הגשת כתב האישום ביקשה התביעה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים.,3. הצדדים אינם חלוקים באשר לקיומן של תשתית ראייתית ועילת מעצר, כאשר העילה הנטענת הינה מסוכנות.,4. בדיון שהתקיים ביום 4/2/2008 הודיעו ב"כ הצדדים על הסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה, באשר לשחרורו של המשיב בתנאים מגבילים, הכוללים שהייה בתנאי מעצר בית מלא בעודו אזוק באיזוק אלקטרוני ובפיקוח אשתו, וכן תנאים נוספים כמפורט בהחלטה, שלהבטחתם נקבעו ערבויות.,5. הדיון נדחה לקבלת תסקיר מעצר.,6. בין לבין הוספו ערבים נוספים באופן שיפקחו על המשיב לסירוגין.,7. עתה בפני תסקיר שירות המבחן המכיל המלצה לשחרור בתנאים מגבילים הכוללים מעצר בית מלא בפיקוח אחד מהערבים שהוצעו, תוך הסרת האיזוק האלקטרוני וכן יציאה לאוורור למשך מספר שעות מדי יום תחת ליווי ופיקוח.,8. התביעה מתנגדת להמלצת שירות המבחן מהנימוקים שפורטו בטיעוניה ומבקשת כי לא תהיה כל הקלה בתנאי השחרור.,9. הסניגור מצדו מ....
בשם המבקשת - עו"ד סמדר בן יאיר,בשם המשיב - עו"ד סער שיינפיין

מדינת ישראל - נגד - אלאשעל קאיד     החלטה   10.03.2008

לפניי בקשה לביטול פסק-דין, שניתן בהיעדר התייצבות הנאשם ביום 24.10.07, במסגרתו הורשע הנאשם בביצוע עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף וכן נהיגה ללא רשיון רכב תקף.,על הנאשם נגזרו העונשים כדלקמן פסילה בפועל לתקופה של 18 חודשים, קנס כספי ופסילה על תנאי.,הנאשם עתר לביטול פסק-הדין, על מנת לצרף את התיק דנן לתיקים נוספים שמתנהלים כנגדו כמו כן, טוען הנאשם טענות בעלמא, כי לא הופיע לדיון עקב טעות אשר נבעה מתום לב.,הבקשה הועברה לתגובת התביעה אשר מתנגדת נחרצות לביטולו של פסק-הדין.,הנאשם מופנה להחלטת בית המשפט העליון ברע"פ 9142/01 סוראיה איטליא נ' מ"י מיום 2.10.03. כב' המשנה לנשיא, השופט ת. אור, קובע בין השאיר, בסעיף 8 לפסק הדין:,"שיכחה של מועד הדיון לבדה, אפילו אם אירעה בתום לב, אינה יכולה להצדיק אי הופעה לדיון (ראו: רע"א 418/85 הנ"ל) דיון דומה יחול לגבי טעות משרדית של עורך הדין המייצג הנאשם או לגבי טעות הנובעת מחוסר תשומת לב של הנאשם עצמו...",ראה לענין זה גם רע"פ 10200/03, דביר שחוח נ' מ"י, מפי כב' השופט ג'ובראן.,כמו כן, לנגד עיני החלטת כב' השופט מודריק בע.פ 70050/99 חרובי פארס נ' מ"י. בו....
בשם המאשימה : עו"ד גיא קפרי,בשם הנאשם : עו"ד עלא קישאוי

יעקובוב ארתור - נגד - פרקליטות מחוז דרום-פלילי   פסק דין   11.03.2008

בפני ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום לתעבורה בקרית-גת, בתיק 31210/07, אשר ניתן על ידי כבוד השופטת בן יששכר בו הורשע המערער בנהיגה בשכרות בהתאם לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה ותקנה 169 ב' לתקנות התעבורה.,על פי כתב האישום, המערער נהג ברכב ביום 12.5.2007 ,במקום ציבורי, בעת היותו שיכור ובבדיקת אוויר נשוף שבוצעה לו באמצעות מכשיר ה"ינשוף" נמצאו 430 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.,לשוטר שעצרו אמר המערער: "4 כוסות וודקה".,ביום 24.12.2007 התקיים דיון בבית משפט קמא , הנאשם הודה בעובדות כתב האישום והורשע.,בעת הטיעונים לעונש, ולאחר שהתובע עתר לעונש פסילה בפועל שלא יפחת מפסילת החובה הקבועה בחוק של שנתיים ימים, ביקש המערער להתחשב בו, בית המשפט הסביר לנאשם את עמדת המחוקק לעניין פסילת החובה והנאשם השיב: "אני יודע. הייתי אצל התובעת הראשית ורשמתי לה מכתב. אבקש להתחשב גם בזה".,במכתבו זה של המערער אשר הוגש לבית משפט קמא במהלך הטיעונים לעונש כתב המערער בין השאר:,"אבקש בכל לשון של בקשה מאחר ואין לי ולא היה לי עבירות קודמות וכאלה ואני מוכן לחזור על טעותי בחיים מעבירה כזו....וכמובן שלא התכוונתי ל....
בשם המערער : עו"ד קולקר דוד,בשם המשיבה : עו"ד אבי ביטון

קטן אברהם - נגד - אלון חנן   פסק דין   10.03.2008

בעלי הדין הם שכנים המתגוררים באותו בית מגורים.,התחשבנות כספית בין השכנים היא נושא התביעה והתביעה שכנגד שלפני. (התובע שכנגד יקרא להלן, 'הנתבע' והנתבע שכנגד יקרא להלן, 'התובע'),התובע הגיש לבית המשפט תביעה כספית להחזר הוצאות זיפות גג הבית המשותף ברחוב הכרמל 2 בלוד.,הצדדים בנו במשותף תוספת בנייה בחלק העליון של בית המגורים שבו הם מתגוררים.,לטענת התובע היה צורך לזפת את הגג של תוספת הבנייה, אך הנתבע התעלם מפניותיו וענה לו "שלא מעניין אותו" (עמ' 1 ש' 10).,בהעדר שיתוף פעולה מהנתבע, פנה התובע, לטענתו, לקבל הצעות מחיר; הצעות המחיר שהוצעו לו היו גבוהות לטעמו, ולפיכך קיבל הצעת זפת שהסכים לבצע את העבודה במחיר מוזל של 5000₪ ללא קבלה, "בסוף מצאתי מישהו שעשה לי ב-5,000 ₪ בלי קבלה" (עמ' 1 ש' 10, 11).,לדברי התובע בוצע הזיפות ב-12/3/03 ומאז פנה לנתבע שיחזיר לו מחצית הסכום "בדרכים רבות, הן לביתו והן בלא מעט טלפונים" (כתב התביעה), אך לא נענה.,מנגד טען הנתבע כי בבית המשותף דיירים רבים ומאחר שהגג הוא רכוש משותף היה על התובע לפנות לכל השכנים כדי לקבל את החזר ההוצאות;,עוד טען הנתבע כי הסכומים הנתבעים ....

מנאר עוברה - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   11.03.2008

1. מונח בפני ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום לתעבורה באר-שבע (כב' השופטת ר. גליקליס) בת.ד 1115/05, מיום 4.11.07, אשר הרשיע את המערערת, על פי הודאתה בכתב האישום המתוקן, בעבירה של נהיגה בחוסר זהירות בניגוד לתקנה 21 (ג) לתקנות לתעבורה התשכ"א - 1961 ובעבירה של אי ציות לתמרור עצור עבירה לפי תקנה 64 (ד) לתקנות התעבורה.,בית משפט קמא גזר את דינה של המערערת לקנס כספי בסך 1,200 ₪, פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים ופסילה על תנאי למשך 3 חודשים לשנתיים. הערעור מופנה כלפי גזר הדין.,2. טען ב"כ המערערת כי שגה בית משפט קמא עת החמיר עם המערערת והשית עליה תקופת פסילה כה ממושכת ולא נתן את הדעת לתיקון המהותי שבוצע בגוף כתב האישום לפיו נמחקו בכתב האישום המתוקן העבירות אשר יוחסו לה תחילה ותחת עבירה של נהיגה בקלות ראש לפי סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה ועבירה של גרימת נזק לפי תקנה 21 (ב) לתקנות התעבורה הורשעה כאמור בעבירות כמפורט לעיל.,3. טען ב"כ המערערת כי המדובר בתיקון משמעותי מבחינת חומרת העבירות המיוחסות למערערת ולנוכח עברה התעבורתי הבלתי מכביד של המערערת אך נכון ה....
בשם המערערת : עו"ד אלקרינאוי,בשם המשיבה : עו"ד ודים סיגל

אבו קוש יוסף - נגד - ו.מ.לתכנון ובניה שמעונים   פסק דין   11.03.2008

1. מונח בפני ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בבאר-שבע (כב' השופט י. אקסלרד) בתיק עמ"ק 20154/04, שניתן ביום 24.5.07, בו הורשע המערער בעבירה של ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין ללא היתר כשביצוע העבודה טעון היתר ועל המערער הושת עונש של קנס כספי בסך 55,000 ₪. הערעור הופנה תחילה כנגד הכרעת הדין וגזר הדין אולם, במהלך הדיון גופו ביקש ב"כ המערער למקד את הערעור אך לעניין חומרת העונש ובפרט כנגד גובה הקנס אשר הושת על המערער.,2. אין חולק כי המערער הורשע בכך כי בנה מבנה בן שתי קומות בישוב ערוער, מבלי שיש בידיו היתר בניה. ביום 7.7.05 ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים היתר לבניית המבנה כשההיתר ניתן בעקבות החלטת הוועדה המקומית מיום 29.10.03. פער הזמנים נעוץ בעיכוב שנפל אצל המערער בתשלום אגרת היתר הבניה.,3. טען בפני ב"כ המערער כי שגה בית משפט קמא כאשר לא הביא בחשבון את העובדה כי הבניה נשוא הדיון נעשתה לאחר שבפועל נתקבל אישורו של מוסד התכנון ומשלא הביא בחשבון את העובדה כי המערער הסיר את המחדל נשוא כתב האישום עוד בטרם גזר הדין בכך שקיבל היתר בנייה כדין. לפיכך, טען כי היה נכון לה....
בשם המערער : עו"ד גלעד אבי,בשם המשיב : עו"ד איתן ברקאי

רן נוי - נגד - מדינת ישראל     החלטה   10.03.2008

לפני עתירה לגילוי ראיה חסויה.,נגד המבקש הוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה פתח-תקוה (ת. 6160/07) בו מיוחסת לו עבירה של נהיגה בזמן פסילה, עבירה על סעיף 67 לפקודת התעבורה, תשכ"א - 1961, וכן מספר עבירות נלוות. על פי עובדות כתב האישום, ביום 27.6.07 בשעה 9:05, נהג המבקש במלגזה, במגרש השייך לו ביישוב אורנית, על אף שבמועד זה טרם הסתיימה תקופת פסילת רישיון הנהיגה של המבקש, אשר הוטלה עליו במסגרת תיק קודם בביהמ"ש לתעבורה בתל-אביב.,ביום 16.9.07 כפר המבקש, באמצעות ב"כ המלומד, עו"ד יוסי הכהן, במיוחס לו בכתב האישום והדיון נדחה ליום 11.11.07, לצורך שמיעת הראיות. במועד זה, התייצבו למתן עדות שני עדי התביעה היחידים, השוטרים אמיר רז ובני דותן. אמיר רז, גובה הודעת המבקש, העיד ונחקר נגדית ע"י ב"כ המבקש, ככל שזה מצא לנכון. בתום חקירתו של רז, העיד בני דותן (להלן: "דותן") עדות ראשית ועם תחילת החקירה הנגדית, התבקש ע"י הסנגור לחשוף את תוכנו של המידע המודיעיני המוזכר בדו"ח הפעולה ת/2 אותו ערך. דותן, המשמש כרכז מודיעין במשטרת ישראל, סירב למסור את המידע שכן מדובר, לדבריו, במידע סודי. בתום דיון קצר, ולאחר ....
בשם המבקש : עו"ד הכהן יוסי

1. גיורא שביט שדיב,2. אבי שדיב שביט - נגד - היועץ המשפטי לממשלה   פסק דין   11.03.2008

1. בפני בקשה ליתן למבקש 1 צו אימוץ לגבי הקטין אלון שדיב שביט שנולד ביום .... ואומץ ע"י בן זוגו לחיים מר אבי שדיב שביט .,2. ביהמ"ש העליון בהרכב של 9 שופטים דן בע"א 10280/01 בשאלה האם חוק האימוץ מכיר בכשירותו של אדם לאמץ את הילד הקטין של בן זוגו לחיים וזאת במקום שהמבקש יאמץ וההורה הביולוגי הם בני אותו מין .,התשובה לשאלה טמונה בפרשנות הסעיפים 1(ב), 3(2) ו- 25(2) לחוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981.,ביהמ"ש קבע כי סעיפים 3(2) ו- 25(2) לחוק האימוץ מאפשרים ליתן צו אימוץ למאמצת יחידה שאינה נשואה ואשר בפועל מגדלת עם בת זוגה את ילדיהם ובלבד שיתקיימו התנאים הקבועים בסעיפים אלה היינו, מתקיימות נסיבות מיוחדות שהינן לטובת הקטינה.,3. לגבי בדיקת טובת הקטין הנחה ביהמ"ש העליון מהן הסוגיות בהן יש לדון ומהם הנושאים אותם יש לבדוק במסגרת בקשה לאימוץ ילדים הגדלים בפועל במשפחה חד מינית .,4. במקרה שלפנינו, בדיקת טובת הקטין נעשתה ע"י פקידת הסעד לחוק אימוץ ילדים הגב' יעל כהן שני אשר הגישה תסקיר ביום 12.2.08 .,התסקיר מדבר על קטין מלא שמחת חיים אהוב ומאושר החי במסגרת משפחתית אשר עונה על צרכיו , הוא רואה בשני הגב....
בשם המבקשים : עו"ד עירא הדר,בשם המבקשים - עו"ד עירא הדר,בשם היועץ המשפטי לממשלה - עו"ד דנית חשין

לשכת תביעות שרון-תעבורה - נגד - שטיבי רותם     הכרעת דין   10.03.2008

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי ציות להוראות שוטר במדים שהורה לו להזיז את הרכב, עבירה לפי תקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה.,הנאשם כפר בעובדות כתב האישום וטען בישיבת ההקראה כי המתין לפינוי חנייה על מנת להיכנס לתוכה עם משאית.,מטעם התביעה העיד רס"ר אבי ברנס שערך לנאשם דו"ח הזמנה לדין. על פי תרשומתו של השוטר עמדה המשאית בכביש דו סטרי וחסמה נתיב נסיעה כך שרכבים נאלצו לעצור ולעקוף אותה וכן חסמה רכבים שחנו בניצב למדרכה. לדבריו ישב הנאשם לבדו במשאית וסירב להזיז את המשאית למרות שהעד כרז לו פעמיים להזיז את הרכב.,תגובת הנאשם נרשמה על ידי השוטר : " אני ממתין כדי להיכנס לפרוק סחורה ",הנאשם העיד להגנתו וטען כי אכן נעצר במקום כשהוא ממתין להיכנס לחנייה. הנאשם היה אמור לפרוק סחורה עבור לקוח והמתין לכך שהלקוח יפנה את חניית העסק על מנת שיוכל להיכנס לתוכה עם המשאית בנסיעה לאחור. כאשר הגיע למקום היה הלקוח כבר בתוך רכבו שחנה בחנייה והתכוון לצאת עם הרכב מהחנייה, אך במועד זה הגיע השוטר, והורה לו להזיז את המשאית. הנאשם הסביר לשוטר כי הוא עומד להיכנס לחנייה על מנת לפרוק סחורה אך השוטר הודי....

ס. מ - נגד - ק. ר   פסק דין   11.03.2008

ההליך,בפני תביעה לסעד הצהרתי אשר יכריז על התובע ועל החסויה כידועים בציבור ובעקבות זאת להחיל על מערכת היחסים בינהם את חזקת השיתוף בכלל נכסיה של החסויה. כפועל לפרק את השיתוף בכספים המוחזקים כיום בקרן לטיפול בחסויים ולהורות שהתובע יקבל מחצית מהכספים וכן להצהיר שהתובע זכאי למחצית מתשלומי הפנסיה המשולמים לחסויה מיום הגשת התביעה ובהמשך מידי חודש בחודשו.,רקע,1. התובע הינו רווק ללא ילדים, יליד 1959.,2. החסויה ילידת 1946, גרושה ולה 5 ילדים בגירים.,3. הצדדים הכירו בשנת 1984 וכעבור כשבועיים התובע עבר להתגורר עם החסויה בדירתה בד.,4. בחודש יולי 2003 פנה התובע לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס לגופה ולרכושה של הנתבעת.,5. ביום 18.05.04 הוכרזה החסויה כחסויה בעקבות החמרה במצבה עקב מחלת אלצהיימר ממנה סבלה. באותו מועד הקרן לטיפול בחסויים מונתה כאפוטרופא על רכושה ואילו הנתבע מונה כאפוטרופוס לגופה,6. כיום החסויה שוהה במסגרת טיפולית מלאה בבית אבות סיעודי בד.,7. בין הצדדים לא נערך הסכם ממון המסדיר את ענייניהם הרכושיים.,טענות התובע:,1. התובע טוען, כי החל משנת 1984 ועד לשנת 2006, במשך 2....
בשם התובע - עו"ד מלכיאלי דן,בשם הנתבעת - עו"ד עמרם בלום ואח'

פנחס ברויאר - נגד - 1. דוד שלם,2. מלכה שלם,3. כונס הנכסים הרשמי,4. עו'ד יניב אינסל , מנהל מיוחד לבדיקת הוכחות החוב מטעם הנושה פנחס ברויאר   החלטה   11.03.2008

לפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לרשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב בערעור על החלטת משיב 4 לדחות תביעת חוב שהגיש. משיבים 3 ו-4 נתנו הסכמתם לבקשה להארכת מועד. משיבים 1 ו-2 לא הגיבו לבקשה. במצב דברים זה, ניתנת בזאת הארכת מועד להגשת ההליך, במובן זה שהמבקש יגיש בקשה לרשות ערעור תוך 10 ימים מעת המצא החלטה זו. החלטתי זו תתויק בתיק רע"א לכשיפתח.,ניתנה היום, ד' באדר ב' תשס"ח (11.3.2008).,....

די.סי. קרטון 1995 בע"מ - נגד - 1. ברימיקס 1992 בע"מ,2. סרחאן טהה   פסק דין   10.03.2008

בפני תביעה שטרית המבוססת על שטר חוב.,התובעת הינה יצרנית מוצרי קרטון. הנתבעת 1 (להלן: הנתבעת) היתה בתקופה הרלוונטית חברה העוסקת ביבוא, שיווק וייצור של ארונות אמבטיה. הנתבעת הזמינה מהתובעת מוצרי קרטון לאריזת ארונות שבייצורה. היחסים המסחריים בין הצדדים התנהלו בשנים 2003-2004. הקשר בין הצדדים התקיים בלעדית בין סוכן התובעת, אמי לב ארי (להלן: אמי) לבין הנתבע 2 (להלן: סרחאן) שהיה בעל מפעל לייצור ארונות בכפר קאסם, בשם "קונספט".,אמי העיד, כי סרחאן הציג עצמו בפניו כמנהל ובעלים של הנתבעת, וכי היה מוכר לו ככזה לאורך כל היחסים המסחריים בין הצדדים, שהיו שוטפים ורצופים במשך שנתיים. לא היה לאמי, כסוכן התובעת ושלוחה, קשר עם מי מטעם הנתבעת מלבד סרחאן (למעט קרוב משפחה של סרחאן שהוצג לו, בשלב מאוחר יותר, כשותף בחברה). סרחאן קיבל מאמי את הצעות המחיר, ביצע מולו את ההזמנות, והתחשבן עמו על זיכויים המגיעים לנתבעת לטענתו. התשלומים בוצעו בשיקים של הנתבעת ששולמו ישירות להנה"ח התובעת.,בחודש נובמבר 2003, לאחר שהיחסים המסחריים בין הצדדים היו בעיצומם, ביקש סרחאן לעבור ממתכונת של תשלום מראש ועל החשבון לתשלום....
בשם התובעת - עו"ד יערי בועז,בשם הנתבעים - עו"ד בלומנטל ערן

שון לביא [גרשון ליבל] - נגד - עו"ד צבי לוטן   החלטה   11.03.2008

לפניי בקשה מטעם המערער לתקן את כתב הערעור, בכך שיוספו נימוקי ערעור ביחס למשוא הפנים הנטען של בית המשפט כלפי המערער. בשלב הדיוני המוקדם בו הוגשה הבקשה ובו מצוי בירור הערעור, ניתן להתיר למערער לתקן את ערעורו, כפי שהוא מבקש לעשות, על מנת לאפשר לו למצות את זכות הטיעון שלו בעניין פסלות בית המשפט, באופן בו הוא מוצא לנכון. יובהר כי בהחלטה זו איני נדרשת לעיצומן של טענות המערער ולשאלה האם הועלו בבקשת הפסלות שהעלה בבית המשפט של דיון. שאלות אלה יתבררו במסגרת דיון בערעור גופו. המערער רשאי להגיש אפוא תוך 5 ימים מעת המצאת החלטה זו, כתב ערעור מתוקן.,,ניתנה היום, ד' באדר ב' תשס"ח (11.3.2008).,....

מדינת ישראל - נגד - 1. מוסך עלי עבד אל קאדר בע"מ,2. עבד אל קאדר עלי   גזר דין   10.03.2008

1. הנאשמת 2 הינה חברה אשר החזיקה והפעילה במועדים הרלוונטיים לכתב האישום מוסך למכונאות רכב באזור התעשייה בטייבה (להלן: "המוסך"). הנאשם 2 היה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום בעל השליטה בנאשמת 1, מנהלה והאחראי לפעולתה.,הנאשמים הורשעו, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות על תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג -1993 (להלן: "תקנות מניעת מפגעים"), בעבירה של איסור זיהום מים על פי חוק המים, תשי"ט -1959 (להלן: "חוק המים") ובעבירה של איסור לכלוך והשלכת פסולת ברשות הרבים על פי חוק שמירת הניקיון התמש"ד -1994 (להלן: "חוק שמירת הניקיון"). זאת לאחר שנמצא כי הנאשמים הפרו חובה המוטלת עליהם לנקוט בכל האמצעים הסבירים באופן שימנע זרימת שמנים מהמוסך, העלולים לגרום לזיהום מים וקרקע וללכלוך רשות הרבים, וכי הפרו חובות שבדין ביחס לאופן החזקתו של מיכל לאיסוף שמן משומש שבהחזקתם ולפינויו בהתאם להוראות הדין.,2. בטיעוניה לעונש עתרה ב"כ המאשימה לפסיקתו של קנס הולם לכל אחד מהנאשמים ולחייבם בהתחייבות להמנע מהעבירות בהן הורשעו. העתירה דלעיל לא נקבה בסכומים הראויים לדעת המאשימה והותירה את אלה לשיקול דעתו של בית המשפט.,ב"....
בשם המאשימה - עו"ד ליאורה סבירסקי-דרורי,בשם הנאשם - עו"ד ד"ר עמליה פרנק- כהן

עידו אמגור - עו"ד - נגד - 1. שר הבריאות,2. מדינת ישראל,3. כנסת   פסק דין   11.03.2008

בעלי הדין הודיעו (ביום 10.3.08) כי הגיעו להסכמה לפיה העתירה תימחק ללא צו להוצאות תוך שמירת זכותו של העותר להגיש בעתיד עתירה חדשה אם לדעתו, חקיקת המשנה לא תיתן מענה הולם לסוגיות שהועלו בעתירה. לבקשת בעלי הדין, ניתן להסכמה האמורה תוקף של פסק דין. בהמשך לכך וכמוסכם, אני מורה על מחיקת ההליך, ללא צו להוצאות. האגרה תושב בניכוי הסכום הקבוע בפריט 33 לתוספת לתקנות בתי משפט (אגרות), התשס"ז - 2007.,ניתן היום, ד' באדר ב' תשס"ח (11.3.2008).,....

אלסייג גיא - נגד - "אנוש" אבטחה ואחזקה בע"מ     החלטה   10.03.2008

לפניי בקשה מטעם התובע לאפשר צירוף מסמכים נוספים לתיק בית המשפט וזאת לאחר שהתובע סיים להביא את ראיותיו ועדיו נשמעו עוד ביום 27/12/07.,הבקשה נתמכה בתצהיר, כמצוות התקנות, אך מסיבה שאינה ברורה לא צורפו לה העתקים מהמסמכים שהגשתם מבוקשת.,ראיותיה של התביעה בתיק זה הוגשו טיפין טיפין וצירופן התפרס על פני שנים: תצהיר עדות ראשית של התובע הוגש ביום 18/05/05 וכשנה לאחר מכן, ביום 23/3/06, הוגש לתיק תצהיר עדות ראשית נוסף מטעמו. כשנה קודם לכן, ביום 12/08/04 הוגשה מטעם התובע הודעה על השגת חומר רפואי נוסף ושתי הודעות דומות הוגשו לתיק בית המשפט בהפרש של חצי שנה : ביום 2/07/06 וביום 10/12/07.,שיטה זו של הגשת ראיות איננה אסורה אך גם איננה מקובלת ונקיטתה מעוררת תחושת אי נוחות מסוימת שמתעצמת עם הגשת בקשה דנא, בין היתר, לאור השלב הדיוני של ההליך.,עם זאת, על אף הנימוקים שפורטו בתגובת הנתבעת ועל מנת לאפשר גילוי האמת שהינו ערך עליון בשיטת משפטנו, אין לי אלא להיעתר לבקשה.,ב"כ התובע תגיש בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו את המסמכים המבוקשים בבקשה ותבצע מסירה אישית לב"כ הנתבעת.,כמו כן, ב"כ התובע תזמן במסירה איש....
בשם התובע - עו"ד זורניצר יונית,בשם הנתבעת - עו"ד כרמלי אריה


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים