law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

פרקליטות מחוז חיפה-פלילי - נגד - אבו הייכל עבד אלמנעם   גזר דין   26.12.2007

1. ביום 4.9.06 הנאשם הורשע בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, שהינן עבירה של ניסיון לקבל דבר במרמה, עבירה לפי סעיף 25 + 415 רישא לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 (להלן: חוק העונשין), עבירה של שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר, עבירה לפי סעיף 420 + 418 רישא לחוק העונשין, וכן עבירה של מרמה והפרת אמונים, עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.,2. הצדדים הסכימו כי בטרם ייגזר דינו, יישלח עניינו של הנאשם לשם קבלת תסקיר אשר יבדוק בין היתר את שאלת ביטול הרשעת הנאשם, ולאחר קבלתו כל אחד מהצדדים יטען לעניין הרשעה ועונשו של הנאשם.,טיעוני הצדדים,3. ב"כ המאשימה, במסגרת טיעוניה, עתרה להותיר את ההרשעה על כנה, שכן הנאשם הינו מורה ומחנך במקצועו, והעבירות שביצע הנאשם בעת ששימש כממונה על החינוך הן עבירות חמורות שיורדות לשורשו של עניין, ולמרות שהנאשם ידע זאת הוא לא נמנע מלבצע עבירה של קניית תואר מזויף ואף הוסיף חטא על פשע וניסה להשתמש בתואר המזויף על מנת לקבל הטבות שכר ממשרד החינוך. עוד טוענת ב"כ המאשימה כי העבירות שביצע הנאשם הן עבירות אשר פוגעות פגיעה קשה באינטרס הציבורי, עבירות שהפכו להיות מכ....
בשם המאשימה - עו"ד דורית לוי פרנק

עו"ד שלמה דרעי - נגד - יוסי דרבי חברה להשקעות בע"מ   החלטה   26.12.2007

לפני התנגדות לביצוע שטר.,1. המדובר בשטר חוב אשר הוגש לביצוע על ידי המשיב כנגד שני חייבים ובכללם גם המבקש, במסגרת תיק הוצאה לפועל שמספרו 2300616071 לביצוע שטר חוב אשר נמחקה ממנו הכותרת ונרשם שטר בטחון על סך 30,000 ש"ח.,2. לטענת המבקש, המדובר בשטר בטחון בלבד שניתן כערבות להסכם שכירות.,כן טען המבקש כי יש לדחות הבקשה לביצוע השטר מאחר והזוכה אינו הזוכה אלא חב' דרבי יוסי חברה להשקעות בע"מ שהינה אישיות משפטית נפרדת.,לחילופין טען הוא כי השטר חולל בגלל חתימת מושך לא תקינה והזוכה לא פנה לחייבת על מנת שתתקן הטעות.,כך גם טען המבקש כי השטר הוגש לביצוע כנגדו בלבד וכי היה על המשיב להגיש השטר כנגד החייבת העיקרית ורק לאחר שיוכיח כי אכן הופר הסכם השכירות תקום לו עילה כנגד השטר.,בנוסף, טען כי קיימת בבית משפט זה תביעה נוספת בין הצדדים ואין לממש השטר עד שייקבע כי אכן הופר הסכם השכירות.,טענות נוספות של המבקש היו כי המשיב אינו אוחז כשורה מאחר ולא בוצעה הסבה כדין, ואין הוא הבעלים האמיתי בהתאם לאמור בסעיף 79(ב) לפקודת השטרות וכי המשיב לא נתן הודעת חילול.,3. דיון,3.1 לטענת המבקש, כאמור, המדובר בשטר בט....
בשם המשיבה - עו"ד מוסקוביץ'

קוריאל דוד - נגד - הראל חברה לביטוח     החלטה   26.12.2007

1. נוכח הסכמת הצדדים, אני ממנה את ד"ר יגאל מירובסקי מביה"ח אסף הרופא תל אביב-יפו, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה, ואת ד"ר מגירוב לנה מביה"ח שיבא תל השומר, כמומחית מטעם בית המשפט בתחום א.א.ג.,2. המומחים יקבעו ממצאיהם לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 1.12.06, ובמיוחד יתייחסו ל:,א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.,ב. המומחים יתייחסו לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.,ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.,ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד.,3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחים יציינו בחוות דעתם אלו מסמכים היו בפניהם לצורך מתן חוות הדעת.,4. כמוסכם על הצדדים, תישא הנתבעת בשכרם של המומחים, בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, לכל מומחה, כמימון ביניים.,5. המומחים לא יבדקו התובע לפני חלוף 60 יום מהיום. חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר, תוך 90 יום מהיום.,6. בעלי הדין....
בשם התובע - עו"ד א. ווגדן,בשם הנתבע - עו"ד עברון

1. עזבון המנוח קבועה עלי ז"ל,2. קבוע אהווימל,3. קבוע אמנה - נגד - 1. ראיד קבועה,2. קרנית הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים   החלטה   26.12.2007

1. בפניי בקשת הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") להתיר לו להביא ראיות לסתור על פי הוראות סעיף 42ג. לפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א - 1971 (להלן: "פקודת הראיות").,2. התובעים 2 - 3 הינם הוריו של המנוח, קבועה עלי ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים שאירעה ביום 24.8.01, בהיותו, לפי הטענה, נוסע בטרקטורון (להלן: "התאונה"), והם מבקשים, יחד עם התובע 1 שהוא עזבונו של המנוח, לפצותם, על פי כתב תביעה מתוקן מיום 18/1/05, בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה ממותו של המנוח בתאונה, והכל לפי הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 (להלן: "החוק").,3. על פי כתב התביעה המתוקן, המנוח, כאמור לעיל, היה נוסע בטרקטורון והנתבע מי שנהג בו.,4. הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת") הינה קרן סטטוטורית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, והתביעה נגדה היא משום שהטרקטורון לא בוטח בביטוח חובה כחוק, גם מתוך העובדה שלנתבע, הוא נהג הטרקטורון על פי כתב התביעה המתוקן, לא היה רישיון נהיגה תקף במועד התאונה.,5. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת חבותה וטענה כי המנוח הוא זה שנהג בטרקטורון בעת אירוע התאונה, כך לפי גרסת הנתבע עצמו.,במקביל הוגשו הודעות לצדדים שלישי....
בשם התובעים - עו"ד נ. גיצה ואח',בשם הנתבע 1 - עו"ד א. גלעדי ואח',בשם הנתבעים - עו"ד ירון אילן ואח'

מדינת ישראל - נגד - דוקרקר אלירן   פסק דין   26.12.2007

מבוא,הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר דיוני, בעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 334 + 335(א)(1)+(2) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.,עובדות המקרה:,בתאריך 2/08/05 בסמוך לשעה 01:00 לאחר חצות בקרבה לקניון אביה, באר-שבע, פצע הנאשם בהיותו בגילופין שלא כדין את ר.פ. (קטין ולהלן: "המתלונן") בכך שדקר אותו באמצעות סכין בבטנו. למתלונן נגרם פצע דקירה בבטנו השמאלית בגודל של 1 ס"מ שבגינו נזקק לתפרים באמצעות סיכות ולצורך כך אושפז בביה"ח סורוקה.,סעיפי החיקוק הרלוונטיים:,סעיף 334 לחוק:,"פציעה הפוצע חברו שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים".,סעיף 335 לחוק:,"חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות,(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או 334 -,(1) כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה;,(2) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של,כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה".,טיעוני הצדדים:,בטיעוניו לעונש ציין בא-כוח המאשימה כי המדובר בנאשם יליד 1986, חסר עבר פלילי, בעל נסיבות חיים קשות, החולה במחלת הלוקמיה, תסקירו חיובי וממליץ על אי הרשעה, עם....
בשם המאשימה - עו"ד הילה אליהוא,בשם הנאשם - עו"ד נועם אליגון

מדינת ישראל - נגד - בזרוצנקו ויאצסלב - בעצמו   גזר דין   26.12.2007

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר דיוני, בעבירות של היזק לרכוש במזיד, עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 (להלן: "החוק"), ותקיפה סתם, עבירה לפי סעיף 379 לחוק.,עובדות המקרה:,המתלוננת שכרה מהנאשם את דירתו אשר ברחוב ברית כהונה 511/23 בנתיבות (להלן: "הבית"), בתאריך 2/11/07 בסמוך לשעה 13:00 נכנס הנאשם לבית והשליך מחלון הדירה המצוי בקומה הרביעית לחצר הבית מקרר, טלוויזיה, תנור וכלי מטבח נוספים שהיו בבית, ובכך הרסם, בהשליכו אותם לחצר קרוב היה לפגוע בקטין ואב אשר עמדו בחצר הבית בסמוך למקום נפילת החפצים, בהמשך להשלכת החפצים תקף הנאשם שלא כדין את המתלוננת וביתה הקטינה בכך שדחפם אל מחוץ לבית, כל זאת עשה הנאשם בהיותו שרוי בגילופין.,טיעוני הצדדים לעונש:,בטיעוניה לעונש ציינה באת כוח המאשימה, כי לנאשם מרשם פלילי בגין עבירות של איומים ותקיפה, כאשר העבירה האחרונה הנה משנת 1999. ב"כ המאשימה ציינה שמעשי הנאשם הנם חמורים ויכלו בנקל להוביל לפגיעה בעוברים ושבים, ואף כמעט נגרם כן, כאשר עובר אורח קרוב היה להיפגע מהמקרר שהנאשם השליך מהקומה הרביעית ונאלץ למשוך את ב....
בשם המאשימה - עו"ד הילה אליהוא,בשם הנאשם - עו"ד סירוטה

מדינת ישראל - נגד - ויס שנדור   הכרעת דין   26.12.2007

לנאשם נרשם דו"ח מסוג הזמנה לדין בגין עבירה של אי ציות לאות עצור של שוטר במדים.,בישיבת המענה העלה הנאשם רשימה של טענות כנגד השוטר וכן הציג בפני בית המשפט דו"ח נוסף מסוג ברירת משפט בגין אי ציות לתמרור עצור שקיבל מהשוטר באותו מעמד.,בית המשפט הורה על איחוד שמיעת ההוכחות בגין שני הדו"חות ולכן הכרעת דין זו תתייחס הן לעבירה המקורית של אי ציות לאות השוטר וגם לעבירה הנוספת של אי ציות לתמרור עצור.,מדובר באירוע שהתרחש ביום 18.11.06 בשעה 20.45 בצומת הרחובות אחווה וגלעד בערד.,אציין כבר בשלב זה כי ההצהרות של הנאשם שבית המשפט חייב לזכות אותו באופן אוטומטי מהסיבה כי "אני לא הייתי פה אם אני מרגיש שאני לא אשם" (עמ' 14) או "בגלל שהפעם אני עשיתי הכל לפי החוק, אם לא הייתי מרגיש זאת לא הייתי פה, אני עצמאי ומפסיד פי כמה" (עמ' 9) כדי להכריע בתיק, אלא זו מלאכתו של בית המשפט להכריע בדין על סמך עדויות וראיות שהובאו במהלך המשפט ולא הצהרות של הנאשם.,מטעם התביעה העידו השוטר דודו לוגסי (להלן : "השוטר") והשוטרת ברהנו אביבה (להלן: "השוטרת") ואילו מצד ההגנה העיד הנאשם בעצמו ולא הובאו ראיות נוספות בפני בית המש....

מדינת ישראל - נגד - טראבין אסמעיל   החלטה   26.12.2007

זו החלטה בבקשתו של ב"כ הנאשם שלא לחייב את הנאשם להשיב לאשמה בתיק זה.,עפ"י העובדות שתוארו בכתב האישום הואשם הנאשם כי ביום 20.11.05 בשעה 17.00 ביישוב,שבט התראבין החדש (בהקמה) נהג את רכבו בקלות ראש וללא תשומת לב מספקת לדרך , בכך שנסע בניגוד לכיוון התנועה בכבשי דו סטרי ופגע בילד בשם זכרייה עיד בן 11 שחצה את הכביש משמאל לימין ונחבל חבלה של ממש.,במענה לאישום, הודה ב"כ הנאשם בתוצאות התאונה וכפר באחריות הנאשם לתאונה .,לפי רשימת עדי התביעה, היו אמורים להעיד הבוחן שחקר את התאונה (ע.ת. 1) אביו של הקטין , הקטין (ע.ת. 2) וכן הגשת תעודות רפואיות.,בפועל העידו רק הבוחן (ע.ת. 1) והקטין (ע.ת. 2).,בתום פרשת הבאת הראיות של התביעה, טען ב"כ הנאשם כי אין לחייב את הנאשם להשיב לאשמה, ובתמיכה לטענה זו, הגיש תמצית טעותיו בכתב.,בית המשפט קבע דיון נוסף לשם שמיעת תגובת התביעה.,בדיון הפנה התובע ל-ע"פ 638/05 מ"י נ. בוטרוס (פד"י מ (2) עמ' 658 ) לפיו אין בית המשפט מתייחס בשלב זה למהימנות ואין חובה להציג תוספת ראייתית במידה וזה נדרש עפ"י דין. יחד עם זאת, למעשה, לא התייחס התובע, כלל, לראיות שהובאו בפני ביהמ"ש.,....
בשם הנאשם - עו"ד חודורוב

מדינת ישראל - נגד - בידאני אילן   גזר דין   26.12.2007

הנאשם הורשע לאחר שמיעת הוכחות באחריות לתאונת דרכים שארעה ביום 19.5.04 בשעות אחה"צ בכביש בין עירוני מס' 31 מכיוון צומת להבים לכיוון צומת שוקת, בה מצא את מותו השוטר רחמים אברהם (להלן : "המנוח") ואילו שוטר נוסף בשם אלון סטרלץ נחבל חבלה של ממש.,התאונה התרחשה כאשר הנאשם נהג במשאית מסוג תומך/נתמך ומסיבה לא ידועה, ירד לשוליים הימניים והתנגש בשני כלי רכב, ניידת משטרה וטנדר אזרחי שעמדו על השוליים הימניים ובהמשך סטה שמאלה לעבר המסלול השמאלי ורק במזל הצליח נהג רכב שהגיע מהכיוון הנגדי,(ע.ת. 3) להסיט את רכבו ולמנוע התנגשות נוספת עם המשאית של הנאשם.,כתוצאה מן התאונה נהרג המנוח ונחבל כאמור חבלות של ממש שוטר נוסף.,המנוח ששירת ביחידה לזיהוי פלילי ובאותה עת טיפלו בבדיקת הטנדר האזרחי שעמד על השוליים והיה חשוד כגנוב.,אין צורך לחזור על כל עובדות המקרה שתוארו בפרוטרוט במסגרת הכרעת הדין.,מעבר להרשעתו באחריות לגרימת התאונה, הורשע הנאשם גם בעבירה של אי הפסקת נהיגה, עבירה לפי תק' 168 (א) (3) ל-ת"ת, לאחר שהוכח עפ"י הראיות כי הנאשם לא עשה את ההפסקות מנהיגתו כפי שהוא מחוייב בחוק.,לגבי אשמה זו "מודה" התוב....
בשם המאשימה - עו"ד ואדים סיגל,בשם הנאשם - עו"ד לוונטל

מדינת ישראל - נגד - איאד דבסאן   החלטה   26.12.2007

1. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו את העבירות כדלקמן: גניבת רכב, עבירה לפי סעיף 413 ב (א) לחוק העונשין תשל"ז - 1977 (להלן: "החוק"), גניבה מרכב, עבירה לפי סעיף 413 ד (א) לחוק, פריצה לרכב כוונה לגנוב, עבירה לפי סעיף 413 ו סיפא לחוק, הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, עבירה לפי סעיף 275 לחוק, ונהיגה בפסילה, עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה. בכתב האישום נטען, כי בתאריך 5.12.07 בשעה 22:00 התפרץ המשיב לרכב, ונטל ממנו ארנק שהכיל מסמכים, כרטיס אשראי, דלקן ו - 2,000 ש"ח במזומן. עוד נטען, כי בתאריך 6.12.07, בשעה 01:50 הגיע המשיב, בעודו נוהג ברכב למחסום שמעה במיתר. כשנתבקש ע"י השוטרת נטלי רחמיאן (להלן: "רחמיאן"), לעצור, נמלט מהמקום בעודו נוהג בפראות.,2. בבקשה זו עותרת המבקשת לעצור את המשיב עד תום ההליכים המשפטיים. הבקשה נסמכת על הודעת מתלונן, הבעלים של הרכב, דוחו"ת פעולה שערכו שוטרים, טענה לגבי חזקה תכופה ותעודת הזהות של המשיב . עוד נטען בבקשה, כי למשיב עבר פלילי מכביד בעבירות רכוש, אלימות וסמים וכן בריחה ממשמורת חוקית. תלויים ועומדים כנגדו שני מאסרים מותנים, האחד בן 10 חודשים נשוא ת.פ. ....
בשם המבקשת - עו"ד אייל זיכרמן,בשם המשיב - עו"ד עידו פורת

מדינת ישראל - נגד - עובדיה רועי   גזר דין   26.12.2007

רקע כללי,1. המאשימה הגישה כנגד הנאשם כתב אישום (מתוקן), במסגרתו יוחסו לנאשם עבירות של נהיגת רכב בהשפעת אלכוהול וגרימת מוות ברשלנות, עבירות לפי סעיפים 62 (3) + 39 א ו-64 + 40 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א - 1961, בהתאמה.,2. כב' השופטת ד. קליימן בהחלטתה מיום 12/9/2005, פסלה עצמה מלדון בתיק נוכח העובדה שהיא נחשפה לחומר החקירה במסגרת דיון בב"ש 237/05.,3. בהתאם להחלטת כב' סגן הנשיא, השופט ח. נחמיאס, מיום 29/9/2005, הועבר התיק לטיפולי.,4. קודם להעברת התיק לטיפולי, התקיים ביום 29/9/2005 מענה בפני כב' סגן הנשיא השופט ר. בן יוסף, במסגרתו כפר הנאשם בכל סעיפי האישום וסייג כפירתו לעניין הזמן והמקום ולקשר הסיבתי.,5. בתיק זה החלה שמיעת הראיות ונשמעו שמונה עדי תביעה (מר פטריק שאלתיאל, מר סיטקובסקי ברנרדו, גב' ויצמן רחל, מר אברג'ל אורן, הגב' מימי דדוש, הגב' רחל חביביאן, בוחן התנועה מר ז'אק בן זיקרי ופקד פרץ טל).,עם סיומה של הישיבה מיום 21/12/2006 נקבעה ישיבה נוספת, ליום 21/2/2007, אליה נתבקשה המזכירות לזמן את עדי התביעה מס' 3 (ד"ר איגור קרוגלקוב), 5 (רס"מ יגאל בוסקילה) 6 (ד"ר אשר גופר) ו-....
בשם המאשימה - עו"ד חן עסיס,בשם הנאשם - עו"ד חורש עופר

מדינת ישראל - נגד - טגבו פלקה     החלטה   26.12.2007

נוכחת מתורגמנית לשפה האמהרית גב' שרה ברקולין.,רקע כללי בתמצית,1. כנגד המשיב הוגש, ביום 3.12.07, כתב אישום המיחס לו ביצוע עבירת איומים אשר הופנו כלפי אשתו - המתלוננת.,2. בכתב האישום נטען כי ביום 2.12.07 איים המשיב על המתלוננת בכך שאמר לה "אני יהרוג אותך את לא תשארי בבית זה הילדים שלי".,3. בד בבד הוגשה בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים. בבקשה נטען, בין היתר, כי למשיב 4 הרשעות בגין עבירות קודמות ודומות, הוא נידון בגין אותה עבירה ב- 27.2.07 בת.פ. 410/06 וכן עומד תלוי נגדו מאסר מותנה מת.פ. 410/06, אשר הוארך, ויהא חב הפעלה במידה ויורשע בתיק זה.,4. ביום 5.12.07 התקיים דיון בעניינו של המשיב הוצג בפני אחיו של המשיב המתגורר בראשון לציון כמפקח ואחראי עליו בתנאי מעצר בית. בהחלטתי מאותו יום הורייתי על מעצרו של המשיב עד מתן החלטה אחרת, ושירות המבחן נתבקש להגיש תסקיר מעצר בעניינו של המשיב.,תסקיר שירות המבחן,5. שירות המבחן הגיש ביום 19.12.07 תסקיר בעניינו של המשיב. עורכת התסקיר מפרטת את הרקע האישי והמשפחתי של המשיב . ביחס למשיב מציינת קצינת המבחן כי הוא עלה לארץ בשנת 1992 נשוי ואב ל- 7 ילד....
בשם המבקשת - עו"ד אירית חכמון,בשם המשיב - עו"ד נתן מלסה

מנורה חברה לביטוח בע"מ - נגד - דנאשוילי אהרון   פסק דין   26.12.2007

1. הצדדים בתיק זה (ת.א. 2576/06) הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה זו על פי שיקול דעתו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984(להלן: "החוק") ללא נימוקים.,2. ביום 26/11/07 התקיים דיון בתיק אשר במהלכו העידו ונחקרו בחקירה נגדית עד מטעם התובעת (הנהג) והנתבע. בית המשפט הוסמך כאמור לפסוק במחלוקת בהתאם לסעיף 79 א' לחוק.,3. על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענות הצדדים האחד כלפי משנהו, נטלי השכנוע, שקלתי הדברים אלו מול אלו, תוך שבחנתי את המסמכים המצויים בתיק, הנני פוסק בזאת כי הנתבע ישלם לתובעת פיצוי כולל בסך של 4500 ₪ לסילוק מלא וסופי של כל תביעות התובעת כנגד הנתבע כמפורט בכתב התביעה, הסכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום המלא בפועל.,כן ישלם הנתבע לתובעת סך של 900 ש"ח + מע"מ בגין שכ"ט עו"ד [ר' לענין זה פר' הדיון מיום 13/6/07]. הנתבע ישלם הסכומים שנפסקו לתובעת ב- 3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 20.1.08.,4. כאמור, פסק הדין ניתן ללא נימוקים, לפי שזו הדרך הנכונה לעשות בפסיקה לפי סעיף 79 א' לחוק. יובהר, הואיל ופ....
בשם התובעת - עו"ד מיכל ברקן

כל מתכת מדן בע"מ - נגד - תמי זיו   החלטה   26.12.2007

1. בהמשך להסכמת הצדדים והחלטתי מיום 26.12.07 הנני ממנה כבורר דן יחיד בתיק זה, את שמאי הרכב מר עמוס צולשיין, מרחוב הדקל 173, עשרת , טלפון 08/8591492 , 050/5274311 .,2. יואילו באי כוח הצדדים לפנות למשרדו של הבורר כדי לקדם את הליך הבוררות בפניו.,3. המזכירות תשלח החלטתי זו למשרדם של באי כוח הצדדים ולבורר בהקדם.,ניתנה היום י"ז בטבת, תשס"ח (26 בדצמבר 2007) בהעדר הצדדים.....
בשם התובעת - עו"ד שי שמואל,בשם הנתבעת - עו"ד מלי כהן

אשרף אבו ריש - נגד - מ.ח. מרכז המזון בע"מ,הכשרת הישוב - חב' לביטוח בע"מ (צד ג')   פסק דין   26.12.2007

1. המדובר בתביעת פיצויים בגין נזקי גוף שאירעו לתובע בגין תאונת עבודה מיום 12/4/05, עת עבד בשירות הנתבעת, אשר טוענת כי היה לה כיסוי ביטוחי על פי פוליסת ביטוח חבות מעבידים אצל חב' הביטוח, היא צד ג'.,2. ביום 12/4/05, עת עבד התובע על מכונה לחיתוך בשר, נפגעה אצבעו הרביעית בכף ידו הימנית (ולהלן: "התאונה"). במועד התרחשות התאונה היה התובע קטין כבן 17 וחצי (התובע הינו יליד שנת 1987). בגין נזקיו כתוצאה מתאונה זו הגיש התובע את תביעתו כנגד הנתבעת, היא מעסיקתו במועד התרחשות התאונה.,הנתבעת איננה מכחישה את קרות התאונה, אך טוענת כי במועד אירוע התאונה היא הייתה מכוסה בפוליסת ביטוח חבות מעבידים אשר רכשה אצל חב' הביטוח- הכשרת היישוב (להלן: "חב' הביטוח"), היא צד ג'. לכן, שלחה הנתבעת הודעת צד ג' נגד חב' הביטוח ותבעה שיפוי מלא.,3. חב' הביטוח טענה בהגנתה כי על פי חריג בפוליסה היא פטורה מחבותה. הטענה מבוססת על כך שהתובע היה מתחת לגיל 18 במועד אירוע התאונה וכי הועסק על ידי הנתבעת בניגוד להוראות הדין בדבר העסקת נוער, ועל כן אין פוליסת הביטוח תקפה במקרה שכזה.,4. בכל הקשור לסוגית הנזק והפיצויים, קיבלו ה....
בשם התובע : עו"ד ח. עלי זגייר,בשם הנתבעת : עו"ד א. גל,בשם צד ג' : עו"ד ש. איל

מדינת ישראל - נגד - יאסין אחמד   גזר דין   26.12.2007

הנאשם שבפניי הועמד לדין באשמה כי בתאריך 09/03/05 נמצא מחזיק בביתו שבכפר טמרה סם מסוכן מסוג הירואין, במשקל של 8.3525 גרם נטו ובעשותו כן עבר עבירה לפי סעיף 7 (א) + (ג) ריישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973 (להלן: "פקודת הסמים").,בישיבת יום 14/12/05, בטרם קויימה הקראה, העלה הסניגור טענה בדבר קיומה של הגנה מן הצדק.,בישיבת יום 22/3/06 קוימה הקראה, לאחר שבהחלטתי מיום 18/1/06 נדחתה טענת הסניגור בדבר קיומה של הגנה מן הצדק. מאחר והנאשם כפר בעובדות שפורטו בכתב האישום, נקבע התיק להוכחות.,בישיבת יום 6/12/06, שהיתה קבועה להוכחות, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר טיעון במסגרתו יחזור בו הנאשם מהכפירה, כתב האישום יתוקן באופן שהמילים "במשקל כולל נטו של 8.3525 גרם" תימחקנה, הנאשם יודה בכתב האישום המתוקן, יורשע ויוטל עליו עונש שיכלול מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים, שירוצה בעבודת שירות, בכפוף לחוות דעתו של הממונה על עבודות שירות (להלן: "הממונה"). ואמנם, בהתאם להסדר, הנאשם חזר בו מהכפירה, כתב האישום תוקן, הנאשם הודה בעובדות שפורטו בכתב האישום המתוקן והוא הורשע בביצוע עבירה לפי סעיף 7 (א....
בשם המאשימה - עו"ד אתי שרון,בשם הנאשם : עו"ד האני ברברה

פרקליטות מחוז חיפה-פלילי - נגד - שמחון לילך     החלטה   26.12.2007

טענה מקדמית של הנאשמת, לפי סעיף 149(3) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),תשמ"ב-1982.,לפי הנטען בעובדות כתב האישום, הרי שביום 23.12.04, עת נהגה הנאשמת ברכב המתואר שם, בכביש מספר 70 מכיוון צפון לדרום, סטתה מנתיב נסיעתה למסלול הנגדי והתנגשה ברכב הפיג'ו המתואר שם, ועקב כך נגרם מותו של המנוח, אשר נהג ברכב זה, וכן נגרמו חבלות של ממש לנוסע נוסף ברכב הפיג'ו ולנאשמת עצמה. לאור העובדות הנטענות הנ"ל, מייחסת המאשימה לנאשמת את העבירות שלהלן:,1. גרימת מוות ברשלנות, עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין תשל"ז- 1977+ 60 ו-40 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א-1961.,2. מעשה פזיזות ורשלנות, עבירה לפי סעיף 338 לחוק הנ"ל.,3. סטייה מנתיב נסיעה, עבירה לפי תקנה 41 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.,4. נהיגה ברשלנות, עבירה לפי סעיפים 62 ו-38 לפקודת התעבורה הנ"ל.,לטענת הסניגור, הרי שהוראות האישום השנייה והרביעית מיותרות ונבלעות בהוראת האישום הראשונה, כך שמדובר בריבוי הוראות חוק אשר מטיל על הנאשמת נטל כבד נוסף להתמודד עם מספר אישומים הנבלעים זה בזה.,המאשימה, בתגותבה בכתב, עותרת לדחיית הטענה המקדמית הנ"ל. לגירסתה, אין....
בשם המאשימה - עו"ד סיגלית פורת,בשם הנאשמת - עו"ד אוזן

מדינת ישראל - נגד - ס פ   גזר דין   26.12.2007

הנאשם שבפניי הורשע ביום 15/11/06 בביצוע מס' עבירות לפי סעיף 380 + 382 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"), לאחר שהודה כי במהלך חודש יוני 2004, הוא תקף בחמש הזדמנויות את אשתו דאז, הגב' ס נ (להלן: "המתלוננת").,מעשי התקיפה התבטאו בכך שהנאשם דחף את המתלוננת והפילה על הכורסא (ארוע מ- 12/06/04), היכה בצווארה באמצעות מטען של פלאפון (ארוע מ- 11/6/04), היכה אותה באמצעות ידיו בביטנה, צבט אותה בידיה ונשך אותה בזרוע יד ימין (ארוע מתחילת חודש יוני 2004), היכה אותה בידה באמצעות מברג (ארוע מסביבות ה- 08/06/04), תפס אותה בחוזקה מגרונה (ארוע מסביבות ה- 10/06/04).,כתוצאה ממעשי התקיפה הנ"ל נגרמו למתלוננת חבלות של ממש שהתבטאו, בין היתר, בשריטות בגפיים ובצוואר ובהמטומה בזרוע ימין והיא נזקקה לטיפולים רפואיים.,כאן המקום לציין שלמקרא עובדות כתב האישום לא ברור לי מדוע בחרה המאשימה לייחס לנאשם רק ביצוע עבירה לפי סעיף 380 + 382 (ג) לחוק העונשין (במספר אירועים), שכן מהעובדות שפורטו בכתב האישום עולה שהוא ביצע, לכאורה, גם עבירות לפי סעיפים 192 (בשני מקרים), 377 ו- 379 + 382 (ב) (1) לחוק ה....
בשם המאשימה - עו"ד אתי שרון,בשם הנאשם - עו"ד אחמד עבדאללה

שרעבי יפת - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   26.12.2007

,א. המערער הורשע בבימ"ש קמא על סמך הודייתו בביצוע מעשים מגונים בשתי קטינות, אחיות תאומות שהיו כבנות 8 בזמן המעשה. השתיים באו לבית המערער לשחק עם בנו. המערער הציע להן לשחק עמו ב"ערימת ילדים" וניצל את המשחק כדי לבצע את המעשים המגונים המפורטים בכתב האישום.,כלפי אחת הקטינות התבטא המעשה המגונה בכך שהמערער הניח את ידו על ירכה סמוך למפשעתה וכן אחז בישבנה. כלפי אחותה מדובר במעשה הנמצא ברף הגבוה של העבירה: המערער הסיט את מכנסיה, הרחיק אותם מגופה והחדיר את ידו פנימה, נגע בתחתוניה מעל איבר מינה. לאחר מכן הסיט את תחתוניה, הניח ידו על איבר מינה והמשיך ונגע באיבר מינה בתנועות לישה.,גם כשהקטינה חזרה וביקשה מהמערער להפסיק את מעשיו כי היא צריכה ללכת הביתה, לא חדל מהם, אלא רק כאשר אחותה ובנו של המערער התקרבו למקום וקראו לה להצטרף אליהם. אז חדל המערער ממעשיו.,ב. השתלשלות הדברים בבימ"ש קמא היתה כדלקמן:,מלכתחילה כפר המערער, שעל-כן נקבע התיק לשמיעת ראיות, ליום 7.9.06 (שבוע לאחר הפגרה). יום אחד לפני התאריך שנקבע הודיעו הצדדים לביהמ"ש כי הגיעו לכלל הסדר טיעון, שמכוחו יתוקן כתב האישום והמערער ....
בשם המערער - עו"ד ירון פורר,בשם המשיבה - עו"ד רקפת מוהר

איטונין יהודה,איטונין רונית - נגד - 1. כונס הנכסים הרשמי,2. עו"ד אברהם ניזרי - הנאמן   החלטה   26.12.2007

1. לפני בקשה ליתן צו הפטר למבקשים (להלן: "החייבים").,2. כנגד החייבים ניתן לבקשתם ביום 16.11.00 צו כינוס נכסים וביום 27.3.03 הם הוכרזו כפושטי רגל. קריסת החייבים נבעה כתוצאה מניהול כושל של חנות בגדי ילדים ואי עמידה בהחזר הלוואות שנטלו.,3. ביום 27.3.03 מונתה עו"ד שמאמה לנאמנת על נכסיהם ובהמשך, ביום 25.1.07 שוחררה עו"ד שמאמה מתפקידה, ובמקומה מונה עו"ד ניזרי (להלן: "הנאמן").,4. החייבים עותרים ליתן להם צו הפטר כקבוע בסעיף 62ב' לפק' פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן: "הפקודה"), כאשר לענין זה הם יוסיפו לכספים שהצטברו לקופת הפש"ר, סכום נוסף של 80,000 ₪, אשר ישולם ע"י בני משפחתם שהסכימו לשלם את הסכום האמור כנגד מתן צווי ההפטר.,5. הנאמן תמך בבקשה, תוך שציין את הסיוע לו זכה מהחייבים אשר בעקבותיו אף שוחרר לטובת קופת הפשר כלי רכב, שהיה משועבד לבנק המזרחי, דבר שהביא להגדלת הסכום לחלוקה לנושים.,6. כנגד החייבים הוגשו 23 תביעות חוב ע"ס כולל של 1,640,630 ₪. לאחר בדיקת הוכחות החוב, אושרו הוכחות חוב, לשני החייבים במשותף, בסך כולל של 862,049 ₪ כאשר קיימות תביעות חוב חופפות.,7. לדיון בבקשה למ....
בשם המבקשים - עו"ד ריבקין אברהם


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים