law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

קוחל שלי - נגד - 1. אלמוזלינו טל,2. אריה חברה לביטוח בע"מ     החלטה   30.12.2007

1. התובעת, ילידת 1984, שנפגעה בתאונת דרכים ביום 13.9.2004, עותרת למינוי מומחה רפואי בתחום העיניים.,2. אקדים ואציין כי הבקשה בדבר מינוי המומחה הרפואי הינה בגדר בקשה חוזרת למינוי מומחים רפואיים ואין בה כדי להידרש לתיקון כתב התביעה.,3. לתובעת מונה זה מכבר מומחה בתחום האורטופדיה, פרופ' הלל תום, אשר קבע כי לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% כתוצאה מהתאונה. בתשובה לשאלת בית המשפט קבע המומחה כי לדעתו יש מקום למנות מומחה בתחום העיניים הבקיא בנוירואופטלמולוגיה לבדיקת התובעת וכי אין מקום למינוי מומחה בתחום הא.א.ג.,4. התובעת מתבססת בבקשתה על מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה ועל אלו שצורפו בשלב מאוחר יותר, וכן על המלצתו של פרופ' הלל תום.,5. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, התובעת סבלה בעבר ממיגרנות קשות, "ויתכן שתלונותיה מתחום העיניים נובעות מבעייתה זו וללא כל קשר לתאונה נושא התביעה". עוד טוענת הנתבעת כי כבר בשנת 2001, שלוש שנים קודם לתאונה, אובחנה התובעת כסובלת מהפרעות ראיה וכי הינה זקוקה למשקפיים.,דיון,6. ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ....
בשם התובעת - עו"ד זהר קליר ואח',בשם הנתבעים - עו"ד ח' דוד חיות ואח'

בנק מסד בע"מ - נגד - 1. מונופן בע"מ,2. ליבוביץ שמואל,3. איזקוביץ יצחק (המבקש)     החלטה   30.12.2007

מונחת בפניי בקשה למתן רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר.,בנק מסד בע"מ (להלן:"התובע" או "המשיב") הגיש תביעה זו בסך 44,605 ₪ כנגד חברת מונופן בע"מ, מר ליבוביץ שמואל וכנגד מר איצקוביץ יצחק (להלן: "הנתבע" או "המבקש"). בתאריך ה - 14/09/05 נפתח אצל התובע חשבון בנק על שם חברת מונופן בע"מ. בגין פתיחת החשבון חתם המבקש על טפסי פתיחת החשבון וכמו כן חתם על כתב ערבות לכל חובותיה של חברת מונופן בע"מ לזכות התובע.,עד לתאריך ה - 06/06/07 נוצר בחשבון יתרה דביטורית ("מינוס") בסך סכום התביעה. התובע השתמש בזכותו החוזית וביקש מהנתבעים לכסות את יתרת החובה האמורה אך בקשתו לא נענתה. משכך, ולאחר שכל נסיונותיו של התובע להסדיר את החוב האמור עלו בתוהו, הגיש בלית ברירה תביעה זו.,בתאריך ה - 27/08/07 הגיש המבקש בקשת רשות להתגונן מטעמו. בבקשה זו טען שתי טענות עיקריות (טענה נוספת נזנחה על ידו בדיון בפני) - הראשונה הינה כי המשיב לא עמד בהסכם לניהול החשבון כאשר לא אישר מסגרת אשראי של 100,000 ₪ כפי שהתחייב ואושרה לחברה מסגרת של 60,000 ₪ בלבד. אם כך הדבר, ולמרות שעובדה זו לא הוצגה בפני המבקש על ידי המשיב, מד....

מדינת ישראל - נגד - רובינסון חיים     החלטה   30.12.2007

1. בפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן כנגד המבקשת, ביום 12.8.07, בהיעדר הגנה.,עסקינן בתביעה שהוגשה ע"י המשיב ביום 24/5/05 כנגד המבקשת ע"ס 53,856 ש"ח.,רקע והליכים:,2. ביום 27.6.07 הגישה המבקשת, הודעה לתיק בית המשפט, לפיה ביום 26.6.07 התקבלה בפרקליטות 'בקשה למתן פסק דין מיידי' אשר הוגשה על ידי המשיב ביום 18.6.07.,בהודעתה טוענת המבקשת כי כתב התביעה הועבר לפרקליטות ביום 19.12.05.,עוד טוענת המבקשת בהודעתה כי התובענה נעדרת סמכות עניינית, משום שהסמכות הייחודית לדיון בטענות המשיב נתונה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957 (להלן: "חוק הרדיפות"), למוסדות הנקובים בחוק זה. מטעם זה הודיעה הפרקליטות ללשכה לשיקום נכים (להלן: "הלשכה") כי עליה לטפל בתובענה זו.,ביום 10.4.07 המציא המשיב לפרקליטות בקשה למתן פסק דין שהגיש בתיק זה.,ב"כ המבקשת בדק באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט ומצא כי מדובר בתיק סגור.,ב"כ המבקשת הודיע למשיב כי התיק סגור וכי במידה והוא מעוניין לבקש פתיחתו, ימציא הבקשה לפרקליטות על מנת שתבדוק האם או מדוע לא הוגש כתב הגנה.,המבקשת הגישה הודעתה על מנת שלא יינתן פסק דין בהיעדר הגנה....

זגורודני יורי - נגד - מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א     החלטה   30.12.2007

החלטה זו הינה בבקשה לביטול פסק דין מיום 3/7/07, שניתן בהעדר הגשת כתב הגנה.,המבקש נחקר על תצהירו, ובאי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.,כתב התביעה הוגש על ידי המשיבה כנגד המבקש בגין חוב עבור דמי פוליסת ביטוח לדירה עבור שנת 2001.,המבקש טוען בבקשתו כי לא ערך אצל המשיבה פוליסת ביטוח דירה אלא ערך פוליסת ביטוח חיים בלבד, אשר לא יכול לעמוד בתשלומיה ובעקבות כך ביקש לבטל את פוליסת ביטוח החיים.,לטענת המבקש הצעת הביטוח שהעתקה צורף לכתב התביעה, אינו חתום על ידו והחתימה מופיעה על הצעת הביטוח הינה זיוף.,המבקש אינו מכחיש בתצהירו כי כתב התביעה הומצא לו כדין, אלא טוען כי אף טרם הגשת התביעה התקבלה אצלו דרישה מטעם המשיבה לתשלום החוב, אולם המבקש הודיע באותה עת למשיבה כי לא ערך אצלה ביטוח לדירתו, ועל כן אינו חייב לה דבר.,המבקש צירף לבקשתו מכתב שלטענתו שלח למשיבה ביום 30/4/07, נספח ב' לבקשה, בו מודה הוא כי קיבל את כתב התביעה, ומציין כי לא חתם על הצעת ביטוח לביטוח הדירה, וכי החתימה על הצעת הביטוח אינה חתימתו.,פסק הדין נשוא הבקשה בתיק זה, ניתן בהסתמך על אישור מסירה שהוגש לבית המשפט וסומן מש/1, על פ....

1. חיים מרק,2. רותם בן עמי,3. עמית בלום,4. אלעד נעים,5. רן ברנבוים,6. המסילה 8 (2006) בע"מ - נגד - מגדל חברה לבטוח בע"מ     החלטה   30.12.2007

לפני בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הנתבעת. הסעיפים בהם עסקינן הם סעיפים 6.2, 6.6, 8, 11, 16.6, 16.7 וכן 18-20 לכתב ההגנה.,לטענת התובעת, בסעיפים הללו מועלות טענות מעבר לנימוקי הדחיה שהעלתה הנתבעת במכתב הדחיה ששוגר על ידה לתובעים, ואין לאפשר לנתבעת לטעון כל טענה מעבר לטענות שהועלו במכתב הדחיה, וזאת על פי הנחיות המפקח על הביטוח.,לטענת הנתבעת, כל הטענות שהועלו בכתב ההגנה, לרבות הטענות בסעיפים שמתבקשת מחיקתם, הועלו במכתב הדחיה.,הרקע,התביעה בתיק זה מתייחסת לאירוע שהתרחש ב-30.03.06, בפאב "הודנא" ברחוב אברבנאל 13, בתל אביב (להלן - הפאב). התובעים היו במשותף הבעלים של הפאב ובתקופה הרלוונטית ביטחה הנתבעת את הפאב בפוליסה, שכללה גם ביטוח מפני סיכוני אש, סיכונים נלווים וביטוח פריצה. בתאריך האמור לעיל, זמן קצר לאחר סגירת הפאב, אירעה בו שריפה, שכתוצאה ממנה נגרמו נזקים רבים למבנה הפאב ולתכולתו. התברר, כי אלמונים פרצו לפאב, גנבו בקבוקי אלכוהול וציוד מוסיקלי וגרמו לשריפה.,מכתב הדחיה,התובעים פנו לנתבעת בדרישה לפצותם בגין הנזקים, בהתאם לפוליסה, והנתבעת שיגרה מכתב הדוחה דרישה זו. המכתב, מיום 08....
בשם התובעים - עו"ד אטיאס-נוה,בשם הנתבעת : עו"ד ע.שניצקי ושות'

עיריית הרצליה - נגד - ג'י.קי.אר אשראי רכב בע"מ,חברת גוש 6420 חלקה 31 בע"מ,חברת גוש 6420 חלקה 30 בע"מ,ויתניה בע"מ     החלטה   30.12.2007

מונחות בפניי בקשות למתן רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר.,עיריית הרצליה (להלן: "התובעת" או "המשיבה") הינה רשות מקומית המוסכמת, בין היתר, להטיל על הנכסים המצויים בתחום סמכותה המוניציפאלי מיסים עירוניים לרבות חיובי ארנונה.,לטענתה, חברת ג'י.קי.אר אשראי רכב בע"מ (להלן: "הנתבעת 1" או "המבקשת 1") החזיקה בנכס ברחוב ספיר (להלן: "הנכס") החל משנת 1999, אשר הושכר על ידה מחברת גוש 6420 חלקה 31 בע"מ, חברת גוש 6420 חלקה 30א' בע"מ וחברת ויתניה בע"מ (להלן: "בעלות הנכס").,חובות הארנונה בגין הנכס לשנת 2003 במלואה, לא שולמו. משכך, הגישה התובעת את תביעתה כנגד המבקשת 1 בלבד. לאחר דין ודברים, הוחלט על הגשת כתב תביעה מתוקן בסדר דין מקוצר כנגד המבקשת 1 וכן כנגד בעלות הנכס. הסיבה העיקרית בגין כך הינה מחלוקת בין כלל הנתבעות בנוגע לאחריות על תשלום החוב לתובעת.,המבקשת 1 טענה כי בסוף חודש מרץ לשנת 2003 עזבה את הנכס האמור והוא הוחזר לידי בעלות הנכס. הודעה על כך הוגשה גם למשיבה. משכך, אין היא חבה כל חוב בגין הנכס דנן שכן לא החזיקה בו עוד.,בעלות הנכס, טענו בבקשת הרשות להתגונן מטעם כי יש לחייב את המבקש....

עיריית בת-ים - נגד - 1. נחייסי רוזה,2. נחייסי עמוס     החלטה   30.12.2007

מונחת בפניי בקשה למתן רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר.,עיריית בת ים (להלן: "התובעת" או "המשיבה") הינה בעלת זכויות הבעלות בנכס ברחוב ליבורנו 28 בעיר (להלן: "הנכס"). בשלהי שנת 1980 השכירה התובעת את הנכס האמור לה"ה נחייסי רוזה ועמוס (להלן: "הנתבעים" או "המבקשים") לתקופה של תשע שנים. דמי השכירות עבור הנכס דנן הועמדו על הסך של לירה אחת בלבד לשנה. בתמורה לדמי שכירות אלו התחייבו הנתבעים לבנות בנכס קיוסק אותו יפעילו בעצמם וכך אף ייזכו לפרנסה.,עם זאת, הנתבעים לא שילמו את דמי השכירות, לא שילמו את החיובים הנוספים עליהם התחייבו בהסכם כגון תשלומי מיסים עירוניים ואף סירבו להחזיר את הנכס לחזקתה של התובעת למרות שהסכם השכירות פג זה מכבר. למרות שהתובעת ניסתה כל שביכולתה לעזור לנתבעים צברו הנתבעים חובות כבדים ומשכך ובלית ברירה, הגישה התובעת תביעה זו למען סילוק ידם של הנתבעים מהנכס והחזרת החזקה לידיה.,דיון,המבקשים הגישו בקשת רשות להתגונן באמצעות תצהיר מטעם הנתבעת ב - 06/05/07. בעקבותיו התקיים דיון ב - 23/10/07 בו נחקרה הנתבעת על תצהירה.,ב"כ התובעת טען במהלך הישיבה כי יש לדחות את בקשת הרשו....

גד עירון - נגד - ברמן יצחק     החלטה   30.12.2007

1. א. המבקש, האדריכל גד עירון, הגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן נגדו,במעמד צד אחד ביום 18/2/03.,ב. התביעה שבגינה ניתן פסק הדין הינה תביעה כספית על סך 9511 ₪ ליום 22/1/02, תוך שנטען על ידי התובע כי המבקש - הנתבע הזמין אצל התובע הערכת נכס שברח' בנימין 12 רחובות, וסוכם כי שכר הטירחה יעמוד על סך של 1200 דולר + מע"מ, שלא שולמו .,ג. פסק הדין נסמך על אישור מסירה בהדבקה של כתב התביעה ביום 24/12/02 בשעה 13:23, ולאחר שבוצעו במקום שלושה ביקורים .,לאישור המסירה צורף תצהיר מוסר - אולם בו לא ברור שם המוסר ולא צוין מס' תעודת הזיהוי שלו .,2. א. ביום 17/6/03 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגדו.,ב. בתצהיר התומך בבקשה מציין המבקש כי שבועות מספר לפני הגשת הבקשה קיבל מעטפה הנושאת את השם "גד נשיץ" משרד עו"ד ב"כ המשיב, וממנו לא ניתן היה להבין דבר.,לטענת המבקש, יצר קשר עם משרד ב"כ המשיב, והובטח לו כי יישלח אליו בדואר כתב התביעה.,להפתעתו, הוא מציין, קיבל הוא בסוף חודש 5/07 אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל בת"א אשר נמסרה לו ברח' חיש 1 ירושלים, ששם ביתה של ידידתו, הגב' נורית אלשטיין, ושם לטענתו הוא שוהה מ....

שוסטר איגור - נגד - משרד הביטחון - אגף השיקום     החלטה   30.12.2007

ההחלטה נשוא תיק זה הנה בשאלה האם חוות הדעת הרפואית אשר הוגשה על ידי המערער מהווה "ראייה חדשה", בהתאם לסעיף35(א) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (להלן: "החוק" או "חוק הנכים"),רקע עובדתי,1. המערער יליד 29.12.1975 התגייס לצה"ל ביום 28.12.94, בפרופיל 65, ושירת כנהג תובלה בטירת הכרמל. המערער שוחרר משירות ביום 31.08.07, לאחר שבין התאריכים 29.07.1997 - 12.08.1997 אושפז בבית החולים רמב"ם, אובחן אצלו חזה אויר מימין, בוצעה פתיחת בית החזה ועקב מציאת בועת אויר באונה הימנית העליונה בוצעה כריתה חלקית של אותה אונה.,2. ביום 01.10.98 הגיש המערער תביעה למשיב על מנת להכיר בנכותו בגין אירוע חזה אוויר ככזו שנגרמה לו עקב השירות. ביום 08.02.99 נדחתה תביעתו של המערער. המערער הגיש ערעור על החלטה זאת לועדת הערעורים בחיפה (וע 186/99) בהסתמכו על חוות דעתו של ד"ר ויילר מיום 12.03.00. ערעורו נדחה בהחלטת הועדה מיום 28.07.02. ערעור המערער לבית המשפט המחוזי בחיפה (ע"א 1088/03) נדחה בהחלטה מיום 21.04.03.,3. ביום 25.06.06 פנה המערער למשיב בבקשה לערוך דיון חוזר בתביעתו לפי סעיף 35 לחוק בהסתמך על חוות דעת....
בשם המערער : עו"ד יעקב אמיר,בשם המשיב : עו"ד אורלי אמיתי

ניזרי משה - נגד - 1. מגדל חברה לבטוח_בע"מ,2. אבנר אגוד בע"מ - חברה לבטוח   פסק דין   30.12.2007

1. מבוא,בפני תביעת התובע, יליד 8.1.71, לפיצויים בגין נזקי גוף שאירעו לו בתאונת,דרכים כמשמעות המונח בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-,1975 (להלן: "החוק") מתאריך 17.11.99.,אין מחלוקת בין הצדדים בדבר היות האירוע תאונת דרכים לפי החוק ובדבר חבות הנתבעות לפצות את התובע בגין נזקיו. המחלוקת היחידה הינה בדבר שיעור הנזק.,2. הנכות הרפואית והתפקודית,התובע נפגע כאמור בתאונת דרכים בעקבותיה ניזוק בע"ש צווארי ותחתון, הופנה לחדר המיון בביה"ח וולפסון ולאחריו טופל במסגרת רפואה משפחתית ומומחים בתחום האורטופדי ונזקק לתרופות ורפואה אלטרנטיבית. כמו כן נזקק לאשפוז בביה"ח תל השומר לצורך דיסקוגרפיה, לאחריה חלה החמרה משמעותית בכאבי הגב, לא יכול היה לזוז וקיבל טיפול שמרני לרבות אנטיביוטי בשל חשש לזיהום בגבו הקשור לדיסקוגרפיה אך לא נותח.,התובע תיאר תקופות ארוכות ביותר של כאבים וחוסר תפקוד שחייבוהו לשהות במיטה ללא יכולת תפקוד מינימלי תוך קבלת טיפולים רפואיים חדשות לבקרים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, כירופרקטיקה, דיקור, טווינא, מרפאות כאב וטיפול תרופתי אחר, מדרסים, מכשיר "בק-לייף", הידרותרפיה וכו'.,כמ....
בשם התובע - עו"ד קרינסקי,בשם הנתבעים - עו"ד לירון דגון

קבוצת לב אופיר בע"מ - נגד - 1. אור עד מהנדסים (1987) בע"מ,2. אבי בלומנפלד   הכרעת דין   30.12.2007

1. הקובלת, קבוצת לב אופיר בע"מ והנאשמת, אור עד מהנדסים (1987) בע"מ, עוסקות שתיהן בתחום תאורה ומתחרות על אותו פלח שוק. 2 מכתבים ששוגרו על ידי הנאשמים בהתייחס לגופי תאורה שסופקו על ידי הקובלת הניבו קובלנה זו שבה מיוחסת לנאשמים עבירה לפי חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965, (להלן: "חוק איסור לשון הרע" או "החוק").,הקובלת אומרת בסיכומיה שקובלנה זו אינה עוסקת בטיבם ואיכותם של אותם גופי תאורה ולא נועדה להגן על כבודם, אלא מכוונת להתנהלותם של הנאשמים שלא בחלו בהשמצת הקובלת על מנת להסיר את רוע הגזירה מעל המוצרים שלהם, ולשנות את החלטות הגופים שהעדיפו על פניהם את המוצרים של הקובלת. למרות ההסבר הזה אני סבורה שדינם של הנאשמים לזיכוי ולהלן נימוקי.,2. מושא האישום הראשון הוא מכתב ששוגר ב-12.2.2003, לשר התחבורה דאז, מר צחי הנגבי (סומן קו/1). מכותבים למכתב זה הם מר מיכאל קרול, הנספח הכלכלי בשגרירות ארה"ב; הגב' נינה אדמוני, מנכ"ל לשכת מסחר ותעשיה - ישראל - אמריקה, וכן מר עמי לקס, מנכ"ל מע"צ.,הנאשמים מדווחים שם על כך שב-15 השנים האחרונות הם מספקים לפרויקטים של מע"צ גופי תאורה מתוצרתה של חברה אמריקאית ב....
בשם הקובלת - עו"ד עדן ענבר,בשם הנאשמים - עו"ד תמיר גליק

המוסד לביטוח לאומי - נגד - 1. עיריית חולון,2. עובדיה אלפונס בע"מ   פסק דין   30.12.2007

1. עסקינן בתביעת שיבוב על פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995, אשר הוגשה כנגד הנתבעים, עיריית חולון ועובדיה אלפונס בע"מ, להשבת דמי הפגיעה (13,151 ₪) ותשלומים בגין נכות צמיתה (23,085 ₪) ששולמו למר דוד אמרן (להלן: "הנפגע") בגין פציעתו בתאונה, שארעה ביום 25.7.01 ברחוב סוקולוב בחולון ואשר הוכרה על ידי התובע כ"תאונת עבודה".,2. על פי הנטען בכתב התביעה נחבל הנפגע בכף ידו עת "פסע לכיוון תחנת המוניות" בה עבד "ונתקל באבן שפה של ערוגה שהיתה זרוקה" על אי התנועה, אשר בו ובסביבתו ביצעה הנתבעת 2, בעבור הנתבעת 1, עבודות שיפוץ.,3. הנתבעות הכחישו בכתב הגנתן את שנטען על ידי התובע באשר לנסיבות פציעתו של הנפגע וטענו כי זו "ארעה בעת שהנפגע עסק בדחיפת רכבו לתחילת התור של המוניות הממתינות להסעת נוסעים" ולפיכך דין התביעה כנגדם להידחות מחמת "ייחוד העילה" בהיות התאונה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.,4. בשים לב למחלוקת זו הגיעו הצדדים לידי הסכמה לפיה יפסוק בית המשפט על דרך הפשרה (סעיף 79א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984) לאחר שמיעת ....
בשם התובע - עו"ד חורי ג'האד,בשם הנתבעות - עו"ד ירון אילן

מדינת ישראל - נגד - פינקלשטיין עמית - הובא על ידי הליווי     החלטה   30.12.2007

1. בפני בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המתנהלים נגדו.,2. כנגד המשיב, ואחרים, הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע העבירות שלהלן:,קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,התפרצות לדירת מגורים בכוונה לבצע גניבה- עבירה לפי סעיף 406(א)+ 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,גניבה- עבירה לפי סעיף 384 +29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,היזק לרכוש במזיד- עבירה לפי סעיף 452+29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,זיוף בכוונה לקבל דבר- עבירה לפי סעיף 418(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.,זאת בשל כך, שבתאריך 9.6.07 פרץ יחד עם אחרים לביתו של מוחמד אלעיסאוי (להלן: "המתלונן") באמצעות מפתח מזוייף ונטלו ממנו 1,650,000 ₪, וזאת כאשר טרם לפריצה המשיב והאחרים קשרו קשר לביצוע הפריצה, תוך שהם שכפלו את מפתח דירת המתלונן, שנטלה אחת מהאחרים, ותוך שהמשיב דאג לנטרל ולנתק את מערכת האזעקה שפעלה בדירת המתלונן בעת הפריצה, כך שהוא והאחרים תלשו את החוטים במערכת. זאת ועוד, המשיב והאחרים שברו תריס בדירה, וזאת במטרה ליצור מצג שווא, כי הפורצים נכנסו דרך התריס ולא דרך דלת הכניסה. המשיב והאחרים התחלקו בכסף....
בשם המבקשת - עו"ד הדס פרידמן,בשם המשיב : עו"ד רוית גור

מדינת ישראל - נגד - 1. חודפי כפיר - בעצמו,2. טובול יאיר - בעצמו     החלטה   30.12.2007

1. בפני בקשה למעצר המשיבים עד תום ההליכים, שהיא למעשה בקשה לשחרור בתנאים. יצויין, שעוד טרם הדיון בבקשה לגופה, שוחררו המשיבים בתנאים.,2. כנגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע העבירות שלהלן:,קשירת קשר לביצוע פשע בצוותא חדא- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) + 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,הסגת גבול- עבירה לפי סעיף 447(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,נסיבות מחשידות בכוונה לבצע פריצה- עבירה לפי סעיף 410(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,התפרצות למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה- עבירה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;,גניבה- עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.,זאת בשל כך, שבתאריך 29.10.07 התפרצו המשיבים ועוד אדם אחר (להלן:"ליאור") לדירה בבית אבות "אחוזת ראשונים", על ידי פתיחת הדלת באמצעות שימוש בחפץ חד. המשיבים וליאור נטלו מתוך הדירה שרשרת וכסף מזומן.,עובר ליום הפריצה לדירה קשרו המשיבים וליאור קשר לביצוע פשע, וביום הפריצה קידמו את הקשר, בכך שהמשיב 1 ניסה לפתוח את דלת הכניסה המערבית של בית האבות, ומשלא הצליח, עזבו כניסה זו. המשיבים הבחינו בקיומה של מצלמה, וכאשר עברו פעם....
בשם המבקשת - עו"ד הדס פרידמן,בשם המשיבים : עו"ד ירון פורר

א.ר. חדד יזמות ופיתוח נדל"ן בע"מ - נגד - דן רכב ותחבורה בע"מ   פסק דין   30.12.2007

רקע,1.בפניי תביעה כספית שסכומה 883,590 ₪ ליום הגשתה (26.10.06). בכותרת כתב התביעה מצויין כי נדרש גם סעד של פינוי, ואולם סעד זה אינו צריך דיון עוד מאחר והנכס פונה לאחר הגשת כתב התביעה.,2. התובעת הינה חברה העוסקת בתחום הנדל"ן ומחזיקה במגרש ליעוד חקלאי המצוי ברח' ס"ח באזור התעשיה הצפוני בלוד הידוע גם כחלק מחלקות 37-44, 46-53 וזאת מכח הסכם בינה לבין בעלי זכות החכירה במגרש מאת מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "הנכס").,3. הנתבעת הינה חברה ציבורית הרשומה בישראל העוסקת בעיקר בהשכרה, בליסינג תפעולי ובמכירה של כלי רכב כזכיינית הישראלית של חברת אויס.,4. התובעת והנתבעת התקשרו בהסכם מיום 9.9.2001 לפיו שכרה הנתבעת מהתובעת שטח של 20 דונם מהנכס לצרכי ניהול חניון לכלי רכב של הנתבעת (להלן: "המושכר"). שני הצדדים לא התייחסו באופן מפורש למועד קבלת החזקה במושכר בידי הנתבעת אך מגרסאותיהם עולה כי זו קיבלה את החזקה בסמוך לאחר חתימת ההסכם ועבודות ההתאמה שבוצעו על פיו.,5. אין חולק כי הצדדים היו מודעים לכך שייעודו של המגרש הינו חקלאי ולכן כללו בהסכם הוראות המתייחסות להשגת היתרים לשימוש חורג במושכר לשם התאמתו למ....
בשם התובעת - עו"ד חריף,בשם הנתבעת - עו"ד גרוסבוים

1. דרור עמי,2. דרור סוזנה - נגד - צמרת גן גינות הכפר בע"מ     החלטה   30.12.2007

1. בקשת התובעים היא להורות למומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") להשלים את חוות דעתו במספר נושאים.,ירידת ערך,2. בכתב התביעה נטענו טענות בנושא ליקויים הגורמים לירידת ערך, וכך גם בחוות דעת המומחה מטעם התובעים (עמ' 2-3), אך מאחר שזה איננו שמאי אלא מהנדס, המליץ לפנות לשמאי מקרקעין בעניין זה.,בהחלטה מיום 19.1.04 נקבע כי המומחה שמונה מטעם בית המשפט יתייחס לליקויים המפורטים בכתב התביעה ובחוות הדעת שצורפה לו וכן יקבע האם קיימת ירידת ערך כתוצאה מהליקויים ואת שווייה הכספי.,בית המשפט ידע כי התובעים לא הגישו חוו"ד שמאי לגבי ירידת הערך, ובכל זאת החליט למסור, בהסכמת הצדדים, גם את נושא ירידת הערך לידיו של המומחה.,3. המומחה קיבל את קביעותיו של המומחה מטעם התובעים לפיהן מיקום הבניין הוזז בסטיה מהתכניות ועקב כך הוקטן שטח מגרש התובעים ושטח גינתם, וקבע ירידת ערך בגין הקטנת שטח זו.,התובעים טוענים כי המומחה לא התייחס לירידת ערך לגבי נושאים נוספים הקשורים להזזת הבית ושלחו לו שאלות הבהרה בעניין זה.,המומחה התייחס לשאלת העדר תעודת גמר (להבדיל מטופס 4) ותשובתו בעניין זה מספקת.,הנושא היחיד עליו לא השיב....
בשם התובעים : עו"ד אלטלף אברהם,בשם הנתבעת - עו"ד ברוט שלומית

עיריית ראשון לציון - נגד - מ.צ.ב מרכז ציוד בניה בע"מ   פסק דין   30.12.2007

1. בקשה לסילוק על הסף שהגישה המבקשת (להלן: "העירייה"), כנגד המשיבה (להלן: "החברה").,התובענה העיקרית,2. עניינה של התובענה העיקרית הינו חיוב בארנונה ופינוי פסולת עסקית שהושת על החברה בגין נכס המצוי ברח' ההגנה 19, ראשון לציון (להלן: "החוב"). החברה עתרה לסעד הצהרתי כי איננה חייבת דבר לעירייה, שכן לטענתה במשך יותר מ- 12 שנים אין היא מחזיקה יותר בנכס כלשהו במצוי בתחומה המוניציפאלי של העירייה, והחיובים שהושתו עליה אינם חיוביה (טענת התיישנות לא נטענה במפורש בכתב התביעה, והטענה הקרובה ביותר אליה היא טענת מניעות המופיעה בסעיף 14 לכתב התביעה).,הבקשה,3. טענת העירייה היא כי הסמכות העניינית לדון בתובענה זו איננה מסורה לבית משפט השלום אלא למנהל הארנונה ולבית המשפט לעניינים מנהליים באשר לחיוב הארנונה, ולבית המשפט לעניינים מנהליים באשר לחיוב באגרת פינוי פסולת עסקית.,הארנונה,א. חוק הערר,4. סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976 (להלן: "חוק הערר"), קובע כדלקמן:,(1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;,(2) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה ....
בשם המבקשת - עו"ד רועי בר,בשם המשיבה - עו"ד אברהם לשצינסקי

1. רם יעקוביאן פרידה (הנתבעים שכנגד),2. רם רהימפור כורש,3. מרקורי תקשורת ניהול ואחזקות (1996) בע"מ - נגד - 1. אילדרדשתי ג'אויד (התובע שכנגד),2. כהן זיוה   פסק דין   30.12.2007

1. עסקינן בתביעה ובתביעה שכנגד אשר עילתן בהסכם, אשר נחתם בין מר ג'אויד אילדרדישתי (להלן: "התובע/הנתבע שכנגד 1"), לבין בני הזוג פרידה וכורש רם (להלן: "הנתבעים 2-1/ התובעים שכנגד 2-1") ביום 6.1.1997 (להלן: "ההסכם") (נספח א' לכתב התביעה).,התביעה הוגשה כנגד נתבעת נוספת, חברת מרקורי תקשורת ניהול ואחזקות בע"מ (להלן: "הנתבעת 3/תובעת שכנגד 3"), אשר במועד חתימת ההסכם היו הנתבעים 1 ו- 2 בעלי המניות בה.,התביעה שכנגד הוגשה כנגד התובע ונתבעת נוספת הגב' זיוה כהן (להלן: "הנתבעת שכנגד 2 /גב' כהן"), מי שקישרה ותיווכה בין הצדדים להסכם, אשר היו זרים זה לזה עובר לחתימתו.,יצוין, כי הגב' כהן הינה אחותה הבוגרת של הנתבעת 1 ומצויה בקשר עסקי עם התובע (משמשת כנציגתו בישראל).,2. עניינו של ההסכם במבנה מסחרי בתל-מונד (להלן: "הנכס" / "המבנה" / "הבניין"), בבעלות הנתבעים ועיקריו כדלקמן:,א. שווי הנכס הועמד 850,000 $ ארה"ב (סעיף 5 להסכם - להלן: "השווי המוסכם").,ב. התובע ייתן לנתבעים הלוואה בסך 100,000 $.,ההלוואה תהיה צמודה לדולר אך לא תישא ריבית.,החזר ההלוואה יעשה עם מכירת הנכס .,(סעיף 6 להסכם - להלן: "ההלוואה....
בשם הנתבעים - עו"ד ע. פיק,בשם התובעים - עו"ד י. שאוליאן

פישמן דוד - נגד - 1. פלדמן יורי,2. חברת ניו קופל ליסינג תפעולי,3. קפלן רויטל   פסק דין   30.12.2007

1. בפני שתי תביעות בגין תאונת שרשרת בין שלושה כלי רכב שאירעה ביום 7/4/07 בשד' משה דיין בראשון לציון, כאשר בת"ק 2336/07 תובע התובע את שלושת הנתבעים ואילו בת"ק 1696/03 תובע נתבע 1 את נתבעים 2ו-3.,2. בכתב תביעתו טען התובע (להלן: "פישמן") כי עמד ראשון ברמזור בעצירה מוחלטת ולפתע הרגיש חבטה עזה מאחור וכאשר יצא מרכבו ראה רכב סקודה הנהוג ע"י נתבע 1 (להלן: "פלדמן") שפגע בו מאחור ולאחר מכן ראה כי מעורב בתאונה כלי רכב שלישי מסוג פורד הנהוג בידי נתבעת 3 (להלן: "קפלן") וכי היה ויכוח בין פלדמן לקפלן ובתום הויכוח ברחה קפלן ממקום האירוע מבלי למסור פרטים. עוד טען פישמן כי פנה לחב' הביטוח של פלדמן, אך זו לא הסכימה לשלם לו את הנזקים שנגרמו לרכבו ועקב כך נאלץ להפעיל את הביטוח המקיף ולשאת בתשלום השתתפות עצמית ופרמיה.,3. בכתב הגנתו בת"ק 2336 ובכתב תביעתו בת"ק 1696/07 טען פלדמן כי נסע ברכבו עם אשתו וילדו התינוק, ובמהלך הנסיעה לפני הרמזור קיבל לפתע מכה מאחור מרכב הנהוג ע"י קפלן ובבעלות נתבעת 2 (להלן: "ניו קופל"), כתוצאה מהמכה נהדף לעבר הרכב הנהוג בידי פישמן שכבר עמד ברמזור אדום. כתוצאה מהתאונה נגרם ....

עמנואל יהודה - נגד - 1. עו"ד אורן חיים,2. אורן לבנה   פסק דין   30.12.2007

1. בפני תביעה בגין נזקים אשר נטען כי נגרמו עקב התנהגות הנתבעים.,2. הצדדים שכנים מסוכסכים המנהלים, אליבא לעדותם, הליכים מרובים בביהמ"ש.,במקרה דנן ביקש התובע לבנות גדר הפרדה בין שני הבתים, עפ"י מה שנטען על ידו כהיתר, הגם שאין בו התייחסות לשטח ההפרדה הרלוונטי - ת/1.,3. מכל מקום, התובע טען להוצאות שהוצאו לצורך סימון הגדר ובנייתה. הנתבעים, לדבריו, מחקו את הסימונים, גרמו נזק לבורות ועיכבו את העבודה משהוגשה תלונה נגד הגנן.,בכתב התביעה צויין מפורשות "השכנים ממלאים בורות אלו בחול". "השמיד את הסימון של המודד ע"י צביעה של ההבטחה".,בתגובה לכתב ההגנה נכתב "פעמיים מחק מר אורן את הסימון של המודד".,4. בעדות ההתייחסות לנזקים מאוד שולית. כל שנאמר "בתמונה 9 היו בורות, הבן אדם כיסה" (עמ' 2 ש' 8). "...הוא משמיד את הסימון..." (עמ' 3 ש' 2 - 3). "אתה הוצאת את הברזל" (עמ' 4 ש' 12).,כשנשאל ישירות אם ראה מי מהנתבעים עושה את הנטען השיב "...הם עשו את זה בשעה שלא ראיתי" (עמ' 5 ש' 6).,גם המודד מטעמו העיד "לא יודע מי מהשכנים מחק את הסימנים" (עמ' 6 ש' 8).,5. הנתבעים הכחישו גרימת נזק מכל סוג. אין חולק שבמקום ....


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים