law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

1 משק אהרון בע"מ,2 אהרון מנשה,3 אהרון יגאל - נגד - פרופליין תעשיות (1995) בע"מ     החלטה   24.01.2008

1. שתי התנגדויות לביצוע שטר מונחות בפני:,במסגרת בש"א 372/07 מתנגדים המבקשים לביצועם של חמישה שטרי חוב ששיעור כל אחד מהם 30,000 שקלים. באלו נתבעת המבקשת כעושת השטר והמבקשים האחרים, כערבים לה.,במסגרת בש"א 373/07 מתנגדת המבקשת לביצוע שני שיקים ע"ס 3,000 שקלים כל אחד.,זמן פרעונם של השטרות הנ"ל כולם הינו בשנת 2006.,2. לשם ברורן של ההתנגדויות נקבע דיון ליום 29.5.07, אלא שהעדרות המבקש מס' 2 ממנו אילצה קביעתו של דיון שני ליום 4.9.07, ובסופו של זה נדרשו הצדדים לסכם טענותיהם בכתב, והמבקש מס' 3 נתבקש ליתן הסבר להעדרותו הוא הפעם מהדיון האחרון.,סיכומים הוגשו , אולם הסבר כנדרש מאת המבקש מס' 3, לא ניתן.,3. תמצית טענות המבקשים:,3.1 במסגרת הבקשות שתיהן טוענים המבקשים כי בין המבקשת מס' 1 מחד לבין המשיבה מאידך נתגבשו יחסים עסקיים במסגרתם אמורה היתה המשיבה לספק למבקשת צינורות מעוגלים שני צול , שני מ"מ לא מעורגלים.,בפועל סיפקה המשיבה צינורות פח גל מעורגלים באיכות ירודה שאינה תואמת את המוזמן ואת צורכיה של המבקשת, וחרף פניות המבקשת בענין זה, לא תוקנה אי ההתאמה.,יתרה מכך, המשיבה שלחה את הסחורה שהוזמ....
בשם המשיבה : עו"ד ליטל נוגה

קופרשטיין יואל - נגד - שדה רפאל     החלטה   24.01.2008

1. ביום 9.1.08 ניתן על ידי פסק הדין בתובענה.,2. בסעיף 44 נקבע כי על הנתבע לשלם לתובע סך של 36,618 ₪ תוך שהוצג החישוב.,3. המזכירות הסבה תשומת ליבי כי בסכום שננקב נפלה טעות סופר, ואכן הדברים הם כך.,4. אשר על כן הנני מורה על תיקון טעות הסופר שנפלה בסכום אשר צריך להיות 33,618 ₪.,5. לאור האמור לעיל נוסחו הנכון של סעיף 44 לכתב התביעה הינו כדלקמן:,6. החלטתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.,7. המזכירות תואיל ותשלח את ההחלטה לבאי כוח הצדדים בהקדם.,ניתנה היום י"ז בשבט, תשס"ח (24 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.....
בשם התובע - עו"ד קרבר חיים,בשם הנתבע - עו"ד בן-עמי איתן

זלוטניק בוריס - נגד - ברשבסקי בוריס     החלטה   24.01.2008

1. התיק היה קבוע לישיבת קדם משפט ליום 21.1.08 .,2. ביום 20.1.08 הגישו באי כוח הצדדים בקשה בהסכמה לדחיית מועד דיון וזאת מן הטעמים אשר פורטו בבקשה.,3. בנסיבות הענין ולאור האמור בבקשה הנני מורה כי הצדדים ישלימו ההליכים המקדמיים ביניהם בתוך 30 ימים.,4. כמו כן הנני מורה כי התובע יגיש תצהירי עדיו בתוך 60 יום מהיום - העתקי התצהירים ימסרו ישירות לב"כ הנתבע, הנתבע יגיש תצהירי עדיו בתוך 45 יום מהיום שיגיעו אליו תצהירי התובע, העתקי התצהירים ימסרו ישירות לב"כ התובע.,הפגרה תבוא במנין הימים.,לתיק בית המשפט יוגשו תצהירים ומסמכים מקוריים.,בתוך אותו מועד, יגישו הצדדים אף חוות דעת מטעמם.,5. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.,6. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.,7. צד שיבקש להביא עדויות של עדים....
בשם התובע : עו"ד חנא אסעד,בשם הנתבע : עו"ד ליאת שוחט

אביטל בטי - נגד - 1. בנק ישראל,2. הנרי שניצר (משיב פורמאלי)     החלטה   24.01.2008

1. המבקשת הגישה ביום 9.10.07 בקשה לביטול ההחלטה אשר ניתנה על ידי ביום 3.9.07.,2. בהחלטתי מיום 16.11.07 נתבקש המשיב ליתן תגובתו לבקשת המבקשת בתוך 30 ימים כאשר העדר תגובה כמוה כהסכמה לביטול ההחלטה.,3. בתיק מצוי אישור מסירה ממנו עולה כי החלטתי זו הומצאה לב"כ המשיב כבר ביום 25.11.07 .,4. בנסיבות הענין, בהמשך לבקשת ב"כ המבקשת מיום 18.1.08 ולפנים משורת הדין הנני מורה בזאת כי החלטתי מיום 3.9.07 מבוטלת.,5. בנסיבות הענין הנני קובע דיון בתובענה (המרצת פתיחה 136/06) ליום 1.7.08 שעה 14:10.,6. המזכירות תזמן את באי כוח הצדדים בהקדם.,ניתנה היום 24 בינואר, 2008 (י"ז בשבט תשס"ח)....
בשם המבקשת : עו"ד טלי גיגי,בשם המשיב - עו"ד יהושוע איכנבאום

ניסן גלילי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   28.02.2008

לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 6.8.07, אשר קבעה למערער נכות רפואית יציבה בשיעור 0% החל מיום 15.5.02.,העובדות,1. המערער, יליד 1957, נפגע בקרסול שמאל עת מכונת קידוח נפלה עליו באירוע מיום 20.3.02, אשר הוכר על ידי המשיב כתאונת עבודה. המערער הגיש תביעה לקביעת דרגת נכות וביום 18.6.07, קבעה הועדה הרפואית מדרג ראשון, כי דרגת נכותו היציבה של המערער הינה 30% לפי סעיף ליקוי 37(7)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז - 1956 (להלן - "התקנות") (20% והפעלת תקנה 15 במלואה) בתחולה מיום 15.5.02.,2. המשיב הגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית מדרג ראשון הנ"ל. הועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 6.8.07 בהרכב של שלושה רופאים בתחומי האורטופדיה, הנוירולוגיה והרפואה הפנימית, והחליטה לקבל את ערר המשיב, בקובעה - "לפי מנגנון הפגיעה הועדה לא מוצאת קשר סיבתי בנוגע לתלונותיו על גב תחתון, צוואר ובראש. הועדה מקבלת את ערעור המוסד לאור האמור לעיל. לגבי קרסול שמאל - אין תלונות מפי התובע, לכן אין נכות". על כך הערעור שבפני.,3. המערער טוען כי החלטת הועדה לעררים מוטעית ויש להחזיר את ענ....
בשם המערער - עו"ד להב,בשם המשיב - עו"ד נבות

אטיקשטין אורי רמי - נגד - פלדמן יעקב     החלטה   24.01.2008

מבוא- ההליך המשפטי:,1. המשיב הגיש לביצוע שני שיקים ע"ס 43,200 שקלים כל אחד אשר נמשכו לפקודתו ע"י המבקש. זמן פרעון השיקים הינו 25.2.07, 25.3.07, וע"פ הערת הבנק הנמשך על פניהם סורבו הם בשל "אי כיסוי מספיק" ומחמת הוראת ביטול שניתנה. (להלן: "השיקים"),2. המבקש מתנגד לביצועם של השיקים האמורים, והתנגדותו זו היא המונחת בפני.,ביום 18.12.07 נידונה ההתנגדות והמבקש נחקר אודות תצהירו התומך בה, ובהמשך לכך הגישו הצדדים סיכומיהם ובכתב.,תמצית טענות המבקש:,3. ע"פ הנטען בתצהירו של המבקש נמשכו השיקים דנן כחלק מהתמורה המיועדת למשיב בעקבות הסכם מכר (שיכונה להלן: "הסכם המכר") שנחתם ביום 29.8.06 בין המשיב ורעייתו (כך משתמע) מחד לבין המבקש מאידך, ולפיו רכש המבקש זכויותיהם בדירה המצויה ברח' ראשון לציון 4 באשקלון (להלן: "הנכס").,4. טוען המבקש כי מיד עם קבלת החזקה בנכס התחוור לו כי זה לוקה בשורה של ליקויים, פגמים, ואי התאמות למפרט המעידים על ליקויי בנייה חמורים ועל הפרת הסכם המכר.,בנסיבות אלה, הוזמנה חוות דעתו של מהנדס בניין, מר אליעזר גוכמן, אשר בחן ליקויים אלו ומצא כי עלות תיקונם מגעת לסך של 339,350 ש....
בשם המבקש : עו"ד דוד זיסמן,בשם המשיב : עו"ד איציק בן רוחי

אמסלם מזל - נגד - הולנדיה המרכז להנדסת השינה בע"מ   פסק דין   24.01.2008

התובעת רכשה מהנתבעת שתי מיטות.,לאחר פרק זמן מסויים החליפה המיטות שרכשה בדגם משופר והוסיפה ושילמה סכום נוסף.,לטענת התובעת המיטות שסופקו לה לא היו תקינות, היא נאלצה לפנות מספר רב של פעמים לנתבעת בדרישה כי תתקן את המיטות וגם לאחר שהוחלפו לדגם משופר, עדיין נתגלו במיטות החדשות פגמים מרובים.,התובעת טוענת כי אינה יכולה להשתמש במיטות ועל כן הגישה התביעה בשני התיקים, כאשר כל תביעה מתייחסת לעסקה בגין אחת מהמיטות.,הנתבעת טענה בכתב ההגנה, כי קיבלה פניית התובעת לפיה נטען כי במיטות היתה התפוררות של החומר ממנו עשוי בסיס המיטה. בבדיקה התברר שנגרם שבר בבסיס המיטה עקב שימוש בלתי סביר, אשר פגע בבסיס המיטה.,הנתבעת הציעה לתובעת לתקן את המיטות, אולם, התובעת סירבה ודרשה החלפת המיטות.,בהמשך, אומנם נלקחו המיטות לתיקון והוחזרו לתובעת לאחר בדיקה, תיקון וניקיון.,למרבית הפלא, זמן קצר לאחר שהוחזרו המיטות לביתה של התובעת, התלוננה התובעת פעם נוספת, כי המיטות נשברו שוב.,הנתבעת טוענת כי המיטות תקינות ואם נשברו, הרי שעל פני הדברים, מדובר במעשה מכוון, הואיל ואין סיבה אחרת לכך שהמיטות תשברנה.,בדיון שנערך בתיק זה....

גלטון קבלנים בע"מ - נגד - 1. אלימלך יעקב,2. בן שושן אשר,3. עו"ד עקיבא יוסי     החלטה   24.01.2008

מדובר בבקשת התובע להוספת ראיות נוספות, תצהיר משלים ותצהיר גילוי מסמכים משלים שהוגש ביום 14/3/07 ובבקשה שהגישו הנתבעים בבשא 1948/07 ביום 18.9.07 להוספת ראייה.,בקשת התובעים מיום 14.3.07 -,בבקשתם ביקשו התובעים לצרף לבית המשפט שישה מסמכים כדלקמן:,1. מסמך של חב' עוז משא והובלות בע"מ המפרט עלויות בגין ביצוע הובלות.,2. תמליל שיחות בין נציג התובעת לנתבעים מיום 22/2/05 ומיום 23/2/05.,3. הסכם שכירות מיום 30/10/03 ומסמך מאת הנתבע 3 מיום 3.11.03.,4. מסמכים הנוגעים לענין ביטול ערבויות מול מנהל מקרקעי ישראל ומול מע"מ.,5. מסמכים ותשריטים באשר למגרש 136 הרלוונטי לכתב התביעה.,6. תצהיר גילוי מסמכים עדכני שבו מפורטים המסמכים שצוינו לעיל.,בטיעוניו טען ב"כ התובעת באשר למסמכים האמורים, כי המסמך הראשון שנערך על ידי חב' עוז משא הובלות בע"מ מלמד ומוכיח על נזק ישיר שנגרם לתובעת והמסמך השני, קרי תמליל השיחות, מעיד על מסכת היסורים שעבר מנהל התובעת.,בנוסף ציין ב"כ התובעת, כי המסמך השלישי, קרי, הסכם השכירות בא להעיד, כי סך הפיצוי המוסכם בהסכם נשוא כתב התביעה לא נחתם תחת לחץ והמסמכים הרביעיים הנוגעים לביטו....
בשם התובעת - עו"ד סעדיה שמואל,בשם הנתבעים - עו"ד עקיבא יוסי

1. סואעד יוסף (בתיק ב.ש. 7141/07),2. פאעור חוסני (בתיק ב.ש. 7142/07) - נגד - וועדה מקומית לתיכנון ובנייה משגב     החלטה   24.01.2008

1. המבקשים טענו בבקשתם, להארכת מועד ביצוע צווי ההריסה השיפוטיים שניתנו, כי סיכוייהם לקבלת היתרי בנייה בתקופה הקרובה הינם טובים.,2. עיון בהשתלשלות העניינים עד כה אין בה כדי ללמד כי אכן מתן היתרי הבנייה הינו בפתח.,- ההליכים הפליליים נפתחו עוד בשנת 2002.,- גזרי הדין שבגידרם ניתנו צווי ההריסה ניתנו ביום 5/5/04.,- תקופת העיכוב שהוקצבה למבקשים במסגרת גזרי הדין, לשם ביצוע צווי ההריסה או לחילופין קבלת היתרי בנייה (תקופה בת שנה וחצי) הסתיימה ביום 4/11/05.,- ביהמ"ש אישר עד כה שלוש אורכות לביצוע צווי ההריסה, כאשר האחרונה בהן הסתיימה ביום 31/12/07.,- מסתבר כי התוכנית המפורטת, שאולי יש בה כדי לאפשר הכשרת המבנים הבלתי חוקיים, עדיין בחיתוליה והיא אף טרם הופקדה.,- כן מסתבר כי אחד המבנים הבלתי חוקיים נבנה בתוואי של דרך, כך שיקשה מאוד להכשיר אותו מבנה והשארתו על כנו יש בהם כדי לסכל הליכי תכנון ובנייה עפ"י דין.,3. עיכוב או הארכת מועד ביצוע צו הריסה, שניתן בגידרו של הליך פלילי, אפשרי הוא כאשר מראים כי קיים סיכוי טוב להכשרת הבנייה וכי המועד לכך הינו בטווח העין ובלשונו של כב' השופט חשין, ברע"פ 435....
בשם המבקשים : עו"ד תאופיק ג'בארין,בשם המשיבה : עו"ד ר. גורלי

שמואל קדוסי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   28.02.2008

לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 2.7.07, בכל הנוגע לקביעותיה לדרגת נכות לבבית, ובנוגע לאימוץ החלטת ועדת הרשות בעניין תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 (להלן - "התקנות").,העובדות,1. התובע, יליד 1952, מורה לטכנולוגיה ומנהל שיווק, לקה ביום 29.6.03 באוטם שריר הלב, אשר הוכר על ידי המשיב כתאונת עבודה. המערער הגיש תביעה לקביעת דרגת נכות בעבודה וביום 24.12.06 קבעה הועדה הרפואית מדרג ראשון למערער נכות זמנית בשיעור 100% החל מיום 1.8.03 ועד ליום 31.10.03; נכות זמנית בשיעור 50% החל מיום 1.11.03 ועד ליום 31.1.04 ונכות יציבה בשיעור 10% החל מיום 1.2.04.,2. המערער הגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית מדרג ראשון הנ"ל. ביום 5.3.07 התכנסה הועדה הרפואית לעררים לדון בעניינו של המערער בנוכחות המערער ובא כוחו. הועדה קיבלה את ערר המערער, וזו לשון החלטתה -,"הועדה עיינה במכתב שחרור מביה"ח קפלן מ 8/7/03, וכן במכתבו של ד"ר איזנברג, מ 3/6/06 שבו מציין שבדיקת אקו לב מ 20/3/06 תקינה ובמיפוי תליום ממצא של פגם מילוי קטן והפיך כמעט בשלמותו באיזור האינפו-לטרל....
בשם המערער - עו"ד גת איתן,בשם המשיב - עו"ד בר-נור

איוב חורייה ז"ל - נגד - ראיד ג'טאס     החלטה   24.01.2008

רקע כללי,עניינו של תיק זה - שיק על סך 498,000 ₪, מיום 8.5.06. השיק נמשך מחשבונו של המנוח, איוב חורייה ז"ל, אשר הלך לעולמו ביום 11.5.06, והמשיב הוא הנפרע.,אלמנתו של המנוח, הגב' אמאל חורייה, הגישה התנגדות לביצוע שטר. בתצהירה טענה, כי אינה יודעת דבר על נסיבות מסירתו של השיק, וכי בעלה המנוח לא סיפר לה מעולם על חוב כלשהו שהיה לו, או על נטילת הלוואה מאן דהוא, ולמעשה לא היה חייב דבר לאיש. עוד טענה אלמנת המנוח, כי קיים ספק אם המנוח הוא החתום על השיק, וכי סמיכות הזמנים בין מועד הפרעון הרשום על השיק לבין מועד פטירתו של המנוח - חשודה.,האלמנה ציינה בתצהירה, כי עדיין לא ניתן צו ירושה, מסיבות משפחתיות, ובהן - שהות בניה בחו"ל.,המשיב הגיש תגובה לטענות האלמנה, ואת תגובתו תמך בתצהיר שלו.,בתצהירו טען, כי הלווה למנוח סכום של 122,500 דולר ארה"ב, וזאת על רקע ידידות בין המנוח לבין המשיב, אשר עבדו יחד כרופאי בית החולים הצרפתי בנצרת. הסכם ההלוואה נערך בכתב, בחודש דצמבר 2005. להבטחת החזר ההלוואה נתן המנוח בידי המשיב שיקים לבטחון, והמנוח אמור היה לשלם את תמורת ההלוואה עד ליום 15.3.06. המנוח לא קיים את ....
בשם המבקש - עו"ד סרי חורייה,בשם המשיב - עו"ד שאדי חנא

יגל יונדב ניסים - נגד - המוסד לביטוח לאומי   החלטה   28.02.2008

1. מתמנה בזה ד"ר בלנקשטיין אורי - מומחה לאורטופדיה, מבי"ח כרמל + מרכז לין שד' רוטשילד חיפה, להיות מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה) כדי לתת חוות דעת בעניינו של יגל יונדב ניסים (להלן - התובע), בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 יום מיום שיקבל החלטה זו.,2. מצ"ב המסמכים הבאים:,א. כרטיסי קופ"ח.,ב. סיכום מחלה.,3. ואלה העובדות:,א. התובע, יליד 1960, עבד במשך 5 שנים כמודד ומרכיב שיש.,ב. עבודת התובע כללה מדידות, הרכבת משטחים והרכבת כיורים.,ג. לצורך מדידת מיקום הכיור - התובע לוקח את הכיור למקום ההרכבה: פעולה זו מצריכה הבאתו לדירה בה מבוצעת המדידה, והחזרתו חזרה באותו אופן.,ד. משקל כיור סטנדרטי הינו 30-25 ק"ג.,חלק מהכיורים שוקל עד 40 ק"ג.,ה. בעת הרכבה על התובע להעלות ולהניח משטח שיש שמשקלו כ- 100 ק"ג.,לעיתים יש צורך להוריד ולהניח את המשטח מספר פעמים.,פעולה זו מבוצעת בעזרת אדם נוסף.,ו. ....
בשם התובע - עו"ד אדרי יהודה,בשם הנתבע - עו"ד א. דקל

גלזברג חיים - נגד - פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ   פסק דין   24.01.2008

א. העובדות הצריכות לעניין:,1. בכתב תביעתו טען התובע כי הזמין חבילת תיור לסין בתאריכים 18/10/07 - 1/10/07 אצל הנתבעת לו ולאשתו אשר כללה, לטענתו, ארוחות צהריים לכל 16 ימי הטיול. עבור חבילה זו שילם את המחיר המבוקש, אך לדאבונו הרב בכל ימי הטיול לא הוגשו להם ארוחות הצהריים למעט ארוחת צהריים אחת.,2. התובע ציין כי עובדה זו גרמה לו ולרעייתו מפח נפח נפש רב, שכן ענייני ההסעדה לאדם מערבי בסין הינם קשים, ועל כן נאלצו הם לכתת רגליהם, על מנת להשיג ארוחות הצהריים אשר להן הם מורגלים.,3. בכתב ההגנה ציינה הנתבעת כי אין כל שחר לטענות התובע, שכן לא הובטח לו שבטיול הוא ורעייתו יקבלו ארוחות צהריים בכל ימי הטיול, כי אם חצי פנסיון + ארוחת צהריים אחת ויחידה, והדברים נאמרו וצוינו חזור ואמור.,ב. רקע משפטי לענין נטל ההוכחה במשפט האזרחי,במשפט האזרחי נטל ההוכחה נקבע ע"פ "הטיית מאזן ההסתברות". בפסה"ד בעניין ע"א 745/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ(1) 589, 598, נקבע בכל הנוגע למאזן הסתברויות זה כי "... דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על....

חטיב קאסם - נגד - 1. כלל חברה לביטוח בע"מ,2. חגאזי וספי (התובע שכנגד)   פסק דין   24.01.2008

א. העובדות הצריכות לענין:,1. אלו הן תביעת רכוש ותביעת רכוש שכנגד בגין תאונת דרכים אשר התרחשה ביום 25/5/06 (להלן: "התאונה").,2. התובע(נתבע שכנגד) הינו בעלים של רכב מסוג רנו אקספרס מ.ר. 3007016 (להלן: "רכב התובע").,3. הנתבעת מס' 1 הינה חברת ביטוח אשר בטחה את רכב הנתבעים בעת התאונה.בעלים של רכב מסוג מ.ר. (להלן: "רכב הנתבעים").,4. הנתבע מס' 2 (התובע שכנגד) הינו בעלים של רכב מסוג פורד פוקוס מ.ר. 7912029 (להלן: "רכב הנתבעים").,5. הצדדים חלוקים באשר לשאלת האחריות לתאונה.,ב. רקע משפטי לענין נטל ההוכחה במשפט האזרחי,במשפט האזרחי נטל ההוכחה נקבע ע"פ "הטיית מאזן ההסתברות". בפסה"ד בעניין ע"א 745/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ(1) 589, 598, נקבע בכל הנוגע למאזן הסתברויות זה כי "... דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51%...".,באשר לשאלת נטל ההוכחה - יש להבחין בין נטל השכנוע לבין נטל הבאת הראיות: בעוד נטל השכנוע מבטא את החובה העיקרית המוטלת על בעל דין להוכיח את טענותיו כלפי יריבו, במיד....

מדינת ישראל - נגד - עופר לוי יתח     החלטה   24.01.2008

בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.,כנגד המשיב הוגש כתב אישום, בת"פ 1330/08, בו מיוחסת לו עבירה של סחיטה באיומים, לפי סעיף 428 רישא לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לפי הנטען בעובדות כתב האישום, הרי שביום 7.1.08 שעה 20.00 לערך, בבית קפה "קליסקופי" שבקניון הצפון בנהריה, ניגש המשיב, שככל הנראה לא השלים עם פיטורי אחיו מעבודתו במתנ"ס "מרכז לנוער תרבות וקהילה בנהריה ע"ש ראסל בע"מ", לראש העיר נהריה מר ג'קי סבג (להלן - "ראש העיר") ששהה אותה עת שם ואיים עליו בכך שאמר לו "אם לא תרד מאחי אלי אני אזיין את אישתך" תוך שהמשיב מפנה כלפי ראש העיר אצבע מאיימת.,בד בבד עם הגשת כתב האישום הנ"ל הוגשה הבקשה בפניי להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.,ב"כ המבקשת טען לקיומה של עילת מסוכנות, נוכח חומרת העבירה המיוחסת שהיא בבחינת ניסיון להשפיע על התנהלות מערכות שלטוניות, והפעלת איומים ואמצעים פסולים כנגד נבחרי ציבור. ב"כ המבקשת הוסיף וטען כי לתעוזתו של המשיב עת ביצע את העבירות כנטען, כנגד ראש העיר לנגד עיני אחרים, וכן ציין את עברו הפלילי של המשיב, וביקש לעוצרו עד תום ההליכים.,ב"כ המשיב הסכים, ל....
בשם המבקשת - עו"ד גלית דוידוביץ,בשם המשיב - עו"ד אילן חכם

כרמי איל - נגד - המשיבה (המאשימה),מדינת ישראל - משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה     החלטה   28.02.2008

1. הנאשם הגיש בקשה לביטול כתב אישום, (להלן: "כתב האישום"), אשר הוגש נגדו על ידי המאשימה, ביום 15.11.06, (להלן: "הבקשה").,2. הרקע לבקשה,הנאשם, שימש כמנהלה של חברת קשת היפרטוי, (להלן: "החברה"). בעקבות חקירה שהתנהלה נגדו ונגד החברה בחשד לעבירה על חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, הוא זומן לחקירה במשרדי המאשימה. הנאשם לא התייצב לחקירה ולא מסר מסמכים אותם נדרש למסור במסגרת החקירה. עקב כך הוגש נגדו כתב האישום.,3. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות לכאורה שעניינן הפרעה למפקח בשימוש בסמכויותיו, לפי סעיפים 3(4), 3(5) ו - 36(א)(1) לחוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 (להלן: "חוק הפיקוח").,,4. עיקרי טענות הנאשם:,לטענת הנאשם, יש לבטל את כתב האישום מהנימוקים הבאים:,א. למאשימה אין סמכות לחקור אותו במשרדיה אלא רק במקום עבודתו.,ב. הזימון לחקירה אשר נשלח אליו אינו מהווה "זימון לחקירה כדין".,ג. כתב האישום הוגש בחוסר מידתיות.,ד. מחמת הגנה מן הצדק.,5. לטענת המאשימה, כתב האישום הוגש כדין ולפיכך, יש לדחות את הבקשה.,6. סמכות המאשימה לחקור את הנאשם במשרדיה:,הנאשם טען, כי על פ....

1. ג'מאל עאמר,2. נילי עאמר - נגד - מוסא נהאי     החלטה   24.01.2008

1. בפני התנגדות לביצוע שיק ע"ס של 1,600 ₪, זמן פרעונו 1.10.07, המשוך על חשבונם של המבקשים, שסורב בידי הבנק לאחר שניתנה הוראה לביטולו.,עפ"י רישומי לשכת ההוצל"פ, נמסרה האזהרה למבקשים ביום 30.11.07, כאשר ההתנגדות מושא החלטה זו הוגשה ביום 14.1.08.,2. המבקשים טענו בהתנגדות כי :,הם פנו למשיב לצורך התקנת מערכת טלוויזיה במעגל סגור בביתם, הכוללת מצלמותהפועלות בכל שעות היממה וזאת בתמורה לסך של 7,600 ש"ח.,לאחר התקנה המערכת גילו המבקשים כי בשל תקלה טכנית בה, היא מפסיקה לפעולבשעה 3 לפנות בוקר.,פניות המבקשים למשיב לתיקון התקלה לא הניבו פרי ומכאן הם ביטלו את השיק נשוא בקשת הביצוע, לאחר שכבר שולם למשיב ע"ח התמורה, סך של 6,000 ₪.,אשר לאיחור בהגשת ההתנגדות, טוענים המבקשים כי ההתנגדות הוגשה בלשכת ההוצל"פ ביום 18.12.07, אולם היא לא הוקלדה לתיק ההוצל"פ והוחזרה לידי ב"כ המבקשים הואיל ולא צורף לה צילום תעודת זהות של המבקשים.,לבקשה להארכת מועד לא צורף תצהיר, אולם צורפה ההתנגדות כשעליה מוטבעת חותמת לשכת ההוצל"פ, הנושאת תאריך 18.12.07.,3. לאחר ששקלתי את הבקשה, שוכנעתי כי יש לקבלה, אף ללא קיום דיון במע....
בשם המבקשים : עו"ד מוהנא סמי

1. נציגות הבית המשותף,2. אריה - חברה לביטוח בע"מ - נגד - 1. תבורי דינה,2. פני גבאי,3. אריק גבאי   פסק דין   24.01.2008

ערעור על פסק דינו החלקי של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כבוד השופט עודד אל-יגון) מיום 30.5.04, בת"א 127917/00 אשר קיבל את תביעת המשיבה 1 (להלן - המשיבה) וקבע כי למשיבה 2 (להלן - הנתבעת) ולמערערות אחריות משותפת לנזקיה.,רקע,1. (א) המשיבה והמשיבים 2 ו- 3 (להלן - הנתבעים) מתגוררים בבית המשותף,שברחוב מוהליבר 7 בבת ים (להלן - הבית המשותף). המערערת 1 היא נציגות הדיירים של הבית המשותף (להלן - הנציגות) ואילו המערערת 2 היא מבטחת הנציגות, לפי תנאי פוליסת הביטוח שנכרתה ביניהן (להלן - המבטחת ו- פוליסת הביטוח, בהתאמה).,(ב) ביום 7.2.99, עת ירדה במדרגות הבית המשותף החליקה המשיבה על חומר רטוב ושמנוני ונחבלה ברגלה (להלן - התאונה). בתביעתה, טענה המשיבה שהנתבעים אחראים לנזקי הגוף שנגרמו לה בשל אותה החלקה, שכן מקור החומר עליו החליקה היה בשקיות אשפה שהניחו על רצפת חדר המדרגות. כך גם הנציגות אחראית אף היא לנזקיה, כמי שמופקדת על נקיון הרכוש המשותף ועל בטחונם של המשתמשים בו. אחריות המבטחת מקורה באחריות הנציגות.,(ג) הנציגות והמבטחת שלחו הודעת צד ג' לנתבעים כמי שלטענתן גרמו לתאונה, ואלה הגיבו במשלוח הו....
בשם המערערות - עו"ד רפפורט,בשם משיבה 1 - עו"ד גלעד,בשם משיבים 2 ו- 3 - עו"ד יעקובוביץ'

רעיף גיא - נגד - נוף ים בטחון   החלטה   28.02.2008

1. לפני בקשה למחיקת כתב הגנה על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 [להלן- התקנות].,2. טענות המבקש -,2.1. ביום 3.7.2007 הגיש המבקש בקשה לגילוי ועיון במסמכים.,2.2. ביום 25.10.2007 התקבלה תגובת המשיבה לבקשה, וביום 30.10.2007 ניתנה החלטתה של כבוד הרשמת ולך לפיה ניתן צו לגילוי ועיון במסמכים וכן נקבע כי "ככל שישנם מסמכים שאינם ברשות הנתבעת - יוצהר על כך במפורש וברשות מי מצויים ככל שהדבר ידוע לה".,2.3. ביום 20.12.2007 התקיים דיון מוקדם בתיק. באותו מועד, ובטרם החל הדיון, העבירה המשיבה חלק מהמסמכים שבעניינם ניתן הצו וזאת לאחר פניות חוזרות ונשנות של בא כוח המבקש אליה.,2.4. המשיבה לא ערכה תצהיר בדבר המסמכים שאינם נמצאים ברשותה, כמתחייב מהצו.,2.5. ביום 6.1.2008 פנה שוב בא כוח המבקש למשיבה בתזכורת כי טרם פעלה בהתאם לצו שניתן.,2.6. חרף פניותיו של בא כוח המבקש אליה, לא פעלה המשיבה בהתאם להוראות צו בית הדין. משכך, מתבקש בית הדין לעשות שימוש בסמכות שניתנה לו בתקנה 44 לתקנות ולמחוק את כתב הגנתה של המשיבה; ולחילופין, לחייבה לפעול בהתאם להוראות צו בית הדין תוך זמן קצוב.....

דן קרמר - נגד - המוסד לביטוח לאומי   החלטה   28.02.2008

1. ביום 22/1/08 הגישה באת כח הנתבע בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה (להלן:"הבקשה").,2. ביום 22/1/08 ניתנה החלטה במסגרתה נדרש התובע להגיב לבקשה בתוך 15 יום.,3. ביום 18/2/08 ניתנה לתובע הזדמנות נוספת להגיב לבקשה תוך שצוין כי אם התובע לא יגיב לבקשה "יראה אותו בית הדין כמי שמסכים להפניית שאלות ההבהרה שפורטו בבקשה".,4. הואיל ועד היום לא הגיב התובע לבקשה, הריני רואה אותו כמי שמסכים להפניית שאלות ההבהרה שפורטו בבקשה.,5. לאחר עיון בבקשה ובחוות דעתו של המומחה, מצאתי כי יש מקום לשאול את המומחה את שאלות ההבהרה שביקש הנתבע וזאת כמפורט להלן:,א. האם נכון שפגיעתו של התובע לא מנעה ממנו להמשיך לעבוד בעבודות משרדיות וניהוליות?,ב. האם נכון שפגיעתו של התובע אינה מצדיקה אי כושר של 13 שבועות?,ג. מהו משך אי הכושר הקשור לפגיעה?,6. המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה המפורטות בסעיף 5 דלעיל, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו (וזאת במידת האפשר).,7. יש להעביר למומחה החלטה זו וכן להעביר אליו את כל החומר ששימש בסיס לחוות דעתו.,8. לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה, הן תועברנה לצדדים אשר יקבלו ארכה של 21 יום (לכל צד) ....
בשם התובע - עו"ד גוהר עדיאל,בשם הנתבע - עו"ד עדי עינב-גולן


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים