law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241

נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרוייקטים - נגד - מוריץ אוריין   פסק דין   18.12.2005

מבוא,1. בפניי תביעה לתשלום סך של 477,682 ₪ בגין עיסקת מכר דירה שנקשרה בין התובעת לנתבע (ת.א. 186534/02) (להלן: "התביעה העיקרית"). התביעה העיקרית הוגשה ביום 3.7.2002. תביעה זו אוחדה עם תביעה שטרית שהגישה התובעת נגד הנתבע שנתיים קודם לכן בגין שני שיקים בסכום כולל של 31,000 ₪, אשר חוללו באי פרעון (ת.א. 26709/04) (להלן: "התביעה השטרית"). יצויין כי התביעה השטרית נפתחה בהגשת השיקים לביצוע בלשכת ההוצל"פ באשדוד בחודש מרץ 2000, ולאחר מכן הועברה לבית משפט השלום בתל אביב על פי החלטת נשיא בית המשפט העליון מיום 5.2.2004.,2. בבסיסן של שתי התביעות עומד חוזה מכר דירה הנושא את התאריך 10.1.1999 (להלן: "החוזה" או "ההסכם"). על פי ההסכם קנה הנתבע מהתובעת דירת נופש בת שני חדרים בקומה שניה בפרוייקט נוף ים כחול במתחם המרינה באשקלון. נספח התשלומים של ההסכם קובע כי מחיר הדירה הינו 622,800 ₪. עוד קובע הנספח כי סך של 124,560 ₪ ישולם במעמד חתימת ההסכם; סך של 373,680 ₪ ישולם באמצעות משכנתא, בלא לנקוב במועד התשלום וסך של 124,560 ₪ ישולם במעמד מסירת החזקה בדירה.,3. אין חולק כי הנתבע שילם בפועל אך ורק את התש....

קיכל מיכאל - נגד - דורון לפק     החלטה   18.12.2005

החלטה מתוקנת,מאחר ונפלה טעות בסעיף 5 להחלטה שניתנה לצדדים, מצורפת בזאת ההחלטה המתוקנת:,1. מונחת בפני בקשה, לפטור מאגרה בהתאם לתקנה 13 לתקנות בית משפט (אגרות) תשמ"ח 1987. בהתאם לתקנה זו, נקבע שעל המבקש פטור מאגרה לעמוד בתנאים כדלקמן ראה סעיף קטן א' לתקנה:,"בעל דין בעת שמוטל עליו לשלם אגרה, טוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב העיקרי בקשה לפטור מאגרה מתשלום האגרה ותצהיר שבו יפרט את רכושו , רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה".,כמו כן בסעיף קטן ב' לתקנה - נאמר שעל המבקש, להציג בפני בית המשפט את תשתית תביעתו וכי הוא מגלה עילה . התנאים הללו הם מצטברים, דהיינו על המבקש לעמוד בשתי המשוכות הקבועות בתקנה.,2. המבקש הגיש המרצת פתיחה לצו הצהרתי כנגד המשיב. המבקש שכר מאת המשיב יחידה למגורים שבמקורה הינה מחסן כפי שמופיע בסעיף 1 להסכם השכירות. "הואיל : והמשכיר הינו בעל הזכות להרשם כבעלים ובעל הזכויות להשכיר יחידת מחסן, הנמצאת ברח' הדר 24 רמת גן....".,בהמרצת הפתיחה שהגיש המבקש הוא מבקש, שבית המשפט יקבע, על ידי צו ויצהיר כי כוונת הסכם ה....

בליכר מרק - נגד - בנק המזרחי המאוחד בע"מ     החלטה   18.12.2005

1. זוהי בקשה לעיון חוזר לגבי החלטה מתאריך 14.11.05. באותה החלטה קבעתי, כי תגובת המשיב מקובלת עלי לפיכך על המבקשים להפקיד סך של 1000 ₪ במשרד ב"כ המשיב בתוך 3 ימים. כמו כן עליהם לשלם עבור הנפקת המסמכים שימציא להם המשיב בתוך 7 ימים מהודעתו, כפוף לאמור גם ניתנה הארכת מועד ל-30 ימים להגשת בקשה לרשות להתגונן.,2. בתאריך 22.11.05 הוגשה הבקשה לעיון חוזר. להשלמת התמונה יש לציין כי המבקשים מנהלים בחברה חטיפון גל ייצור ושווק מוצרי מזון (1989) בע"מ (להלן "החברה") המבקשים הם בעלי מניותיה וערבים לחובות החברה כלפי המשיב. החברה נכנסה להליך פירוק והכנ"ר מונה כמפרק החברה. עובדות אלה מופיעות אף בסעיפים 1,2,3 לכתב התביעה.,3. בקשתם הראשונה של המבקשים להארכת מועד להגשת בר"ל הוגשה ב-1.11.05 עד להמצאת מסמכים על ידי המשיב. בבקשה זו לא מציינים המבקשים כי הם עושים מאמצים להשיג את המסמכים המבוקשים מאת מפרק החברה, אלא צרפו העתק ממכתב דרישה להמצאת מסמכים אשר מתייחסים לתקופה ארוכה כאשר ישנה דרישה לקבל העתק כל דוחות הביקורת הפנימיים אם נעשו על ידי המשיב בנוגע לחשבון החברה (סעיף י"א למכתב) כן העתקי כל התכתבות....

עו"ד ורטהיים שלמה זאב - נגד - 1. מלון זהר בע"מ,2. אות פיתוח ושירותים בע"מ   פסק דין   18.12.2005

1. עו"ד שלמה ורטהיים (להלן:"התובע"), מונה על ידי ראש ההוצאה לפועל לכונס נכסים לצורך מימוש משכנתא על נכס מקרקעין בירושלים. (להלן:"הנכס"),הנתבעת 1, מלון זהר בע"מ, הייתה חברה בעלת הזכויות בנכס אשר לא שילמה את המשכנתא שרבצה עליו, נקלעה להליכי פירוק, מונה לה מנהל מיוחד ולאחר מכן אף מפרק קבוע.,התובע התקשר עם הנתבעת 2, אות פיתוח ושירותים בע"מ בהסכם, אשר קיבל אישורו של ראש ההוצל"פ ואף בתיק פש"ר 1520/95 (להלן:" ההסכם") לרכישת זכויות הנתבעת 1 בנכס. (להלן:"הקונה").,2. התובע טוען כי לצורך הליכי הפרצלציה שנדרשו על מנת לרשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין, נאלץ לשלם מכיסו למודד ולמרכז המיפוי הארצי, הוצאות שהנתבעת 1 ואף הקונה סירבו לממן, והטילו חובת התשלום זו על זו. התובע פנה לראש ההוצאה לפועל וביקש לעכב העברת סכום בשיעור הוצאות אילו לקופת הפירוק של הנתבעת 1, אלא שעל פי הסכם בינו לבין מפרקה הזמני של נתבעת זו, הוסכם כי יועברו אליה כל הכספים שנתקבלו מהמכירה, ואולם אם ייקבע כי התשלום בגין המדידות מוטל על הנתבעת 1, ישא המפרק הזמני בהוצאות אילו.,בתובענה זו, טוען התובע כי הינו זכאי שמי מהנתבעות תשב....

מדינת ישראל - נגד - יוסף בן עטיה שעבאן   החלטה   11.12.2005

1. כנגד המשיב הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, איומים (במספר הזדמנויות) והפרת הוראה חוקית.,על פי הנטען בכתב האישום, ביום 18.11.05 בשעות הבוקר משסירבה אשתו של המשיב (להלן: "המתלוננת") לעזוב את הבית בעקבות ויכוח מילולי שהיה ביניהם, הניף המשיב את בנם התינוק (בן כשנה וחצי) והניח אותו מחוץ לבית ולאחר מכן דחף בחוזקה את המתלוננת לעבר דלת הסלון והיא נחבטה בדלת. בעת שעזבה המתלוננת את הבית, אמר לה המשיב, שאם היא תחזור לבית הוא ישבור אותה.,כשבוע לפני האירוע הנ"ל, בביתם דרש המשיב מאשתו המתלוננת שתתן לו כסף ומשסירבה הניף לעבר בטנה מברג בתנועה מאיימת ואמר לה אם לא תתני לי את הכסף אני מוציא לך עין וזאת בנוכחת ילדיהם.,כתשעה חודשים לפני האירוע הנ"ל, בביתם אמר המשיב למתלוננת שהוא ישרוף לה את פניה בעזרת הגז.,עוד נטען בכתב האישום, כי המשיב ריצה חמישה ימים בלבד מעונש של 4 חודשי מאסר בפועל בעבודות שרות בעירית טבריה ולאחר מכן הפסיק את ריצוי עונשו ללא כל אישור כדין ועל דעת עצמו.,2. בנימוקי הבקשה נטען, כי בידי המבקשת ראיות לכאורה להוכחת האשמות המיוחסות למשיב, אשר קמה לחובתו ח....

פרחי הנמל בע"מ - נגד - 1. צומת סביון בע"מ,2. חברת החשמל לישראל בע"מ,3. לוי צ'לבי בע"מ,4. הראל חברה לבטוח בע"מ     החלטה   18.12.2005

1. זוהי בקשה לדחייה ו/או למחיקה על הסף של ההודעה לצד רביעי, אשר נשלחה נגד התובעת על ידי הצד השלישי.,2. רקע עובדתי,המבקשת, שהיא גם התובעת, הינה חברה העוסקת בשיווק פרחים והיא בעלת מספר חנויות פרחים. המשיבה הינה הבעלים של בניין בן 2 קומות וקומת מרתף, המשמש כמרכז מסחרי בצומת סביון.,המבקשת שכרה מהמשיבה, שהינה צד ג' בתובענה זו, שטחים בבניין המשיבה בצומת סביון, ובכלל זה מחסן בקומת המרתף.,ביום 21.1.03 הוצף המחסן במי גשמים אשר הגיעו לגובה של כ- 150 ס"מ ולהצפת כל תכולת המחסן במים ובסחף אדמה, אשר כיסו את הציוד והמלאי של המבקשת שאוחסנו במחסן.,בכתב התביעה נטען כי המים חדרו למחסן דרך חדר החשמל בבניין, המכונה חדר הטרפו (להלן: "חדר הטרפו") שהיה בחזקת חב' החשמל. מקור התקלה בעבודות תשתית שיזמה חברת החשמל, היא הנתבעת 1, באזור צומת סביון, שכללו חפירה של תעלה באורך של כ- 200 מטר מסביון ועד כביש צומת סביון, לרבות השחלת כבלי חשמל לכיוון חדר הטרפו. לשם כך נחפר בור עמוק המקביל לחדר הטרפו. בשל הגשמים, נטשו העובדים את אתר העבודות והותירו את התעלה והבור הפונה לכיוון חדר הטרפו פתוחים, ומי הגשמים זרמו בתע....
בשם המבקשת : עו"ד קראוס ואח',בשם המשיבה : עו"ד אהרונסון ואח',בשם נתבעות 1,3, ו 4 - עו"ד שטיין ואח'

מדינת ישראל - נגד - בוטבול דוד   הכרעת דין   11.12.2005

אני מזכה את הנאשם מעבירה של ביצוע מעשה מגונה בקטינה, אך מרשיע אותו בעבירה של ביצוע מגונה באדם.,כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין מעשה מגונה בקטינה לפי סעיף 348ג' לחוק העונשין, תשל"ז-1977.,על פי הנטען בכתב האישום, בתאריך 29.10.03 בשעה 20:00 או בסמוך לכך, בטבריה שיכון ד', הגיעה נ.ב. (להלן: המתלוננת), למכולת של הנאשם בכדי לקנות מספר סיגריות בודדות. הנאשם אמר למתלוננת כי ייתן לה קופסה שלמה, אם תיתן לו נשיקה ותהיה חברה שלו.,הנאשם משך את המתלוננת אל מדפי השתייה בצד הקופה ואמר לה: "תני לי לגמור, אני רוצה לזיין אותך ואני חרמן עלייך". המתלוננת בקשה מהנאשם שיעזוב אותה והנאשם אמר כי ייתן לה 300 ₪ והחל לגעת בחזה של המתלוננת מעל חולצתה ולהיצמד אליה וכן, תפס במותניה ובישבנה. המתלוננת דחפה את הנאשם מעליה וזה בתגובה אמר: "די תני לי, נו מהר" המתלוננת שוב דחפה את הנאשם מעליה וברחה מהמקום.,ראיות התביעה:,רס"ר רוית דמוראיס (להלן: "רוית"):,העדה חוקרת במשטרת ישראל ומשרתת בתחנת משטרת טבריה. רוית גבתה את אמרת הנאשם מיום 16.2.04 (ת/1) וכן זימנה את המתלוננת לחקירה נוספת (ת/2). רוית העידה כי במהלך חקירת הנ....
בשם הנאשם : עו"ד אדריס

חן מרגליות השקעות וסחר בע"מ - נגד - 1. ע.בנדורה נדלן והשקעות בע"מ,2. ע.הצפון נדל"ן להשקעות בע"מ,3. עומר אבו בנדורה,4. חאלד אבו בנדורה     החלטה   11.12.2005

המבקשת הינה חברה בע"מ, העוסקת בשיווק ואספקת דלקים. המבקשת הגישה כנגד המשיבים תביעה כספית על סך 64,548 ₪.,במעמד הגשת התביעה, הגישה המבקשת בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד כנגד המשיבים, ובקשתה נתקבלה.,המשיבה מס' 1 הגישה בקשה לביטול צו העיקול הזמני, זו הבקשה נשוא החלטתי זו.,טענות המבקשת בבקשת העיקול,המשיבות 1 ו- 2 הינן חברות בע"מ אשר המשיב מס' 3 הינו הבעלים והמנהל שלהם.,המשיב מס' 4 הינו אחיו של המשיב מס' 3 ומי שהציג את עצמו כבעלים ומנהל בפועל של המשיבה מס' 1.,המשיבים 3 ו- 4 הפעילו במשותף את המשיבות 1 ו- 2 וצרכו דלק בהקפה מהמבקשת.,בהסכם הסחר אשר נחתם בין המבקשת למשיבה מס' 1, חתם המשיב מס' 4 על ערבות אישית לכל חובותיה והתחייבויותיה של המשיבה מס' 1.,המשיבה מס' 1 צרכה דלק באופן שוטף וכתשלום על חשבון חובותיה, היא העבירה למבקשת שיק על סך 10,000 ₪ ושיק נוסף על סך 15,000 ₪ אשר חזרו מהסיבה "חשבון מוגבל".,לאחר שחזרו השיקים, פנה המשיב מס' 4 למבקשת, הודיע כי המשיבה מס' 1 נכנסה לקשיים כלכליים והבטיח לשלם את החובות בהמשך.,לאחר חלוף זמן קיבלה המבקשת, 8 שיקים משוכים על שם המשיבה מס' 2 בסכום....

1.שלומית ברעלי,2. ישראל גבריאל כרמי,3. נדב פרידמן,4. דניאל פרידמן - נגד - הועדה המקומית לתכנון ובניה בת"א   פסק דין   18.12.2005

מבוא:,זהו ערעור על שומת היטל השבחה שנעשתה ביום 25.6.01 ותוקנה ביום 7.8.01, וזאת ביחס לנכס הידוע כחלקה 245 בגוש 6917 (להלן: "המקרקעין").,לטענת המערערים, שגוי חישוב היטל ההשבחה וזאת בשל שימוש בעקרונות חישוב שגויים.,טרם שאדרש לנימוקי הערעור ראוי כי תוצג בתמצית ההתפתחות במעמדם התכנוני של המקרקעין:,טענות הצדדים:,כזכור, טוענים המערערים כי שגתה הועדה בחישוב גובה היטל ההשבחה שנקבע וזאת בשל שימוש בעקרונות חישוב שגויים בשני נושאים:,א. הנחת שטח הקרקע,הקדמה:,הרקע העובדתי אשר אינו שנוי במחלוקת ורלבנטי לחלק זה של ההכרעה, מעבר לתיאור ההתפתחות התכנונית, יובא להלן:,תמצית טענות הצדדים:,אין חולק כי קביעת השמאי המכריע לעניין שווי ההשבחה מבוססת בין היתר על ההנחה ולפיה בהשוואה שבין תב"ע 39 לתכנית הכרם הוספו למקרקעין 98 מ"ר (להלן: "תוספת השטח") ראה: סעיפים 5.2, 7.4 לשומה המכרעת.,טרונייתם של המערערים מכוונת כנגד חלק זה של קביעת השמאי המכריע.,לפי טענת המערערים, אין לראות את תוספת השטח בהשבחה שכן מדובר בשטח שהופקע והושב ללא כל רווח למערערים. מבחינה מהותית, סבורים המערערים, יוצרת השומה הכוללת תוספת שטח....
בשם המערערים - עו"ד עודד קריב,בשם המשיבה - עו"ד פזית שלמון ברץ

בנק המזרחי המאוחד בע"מ - נגד - ויינשטיין ארנסט   פסק דין   11.12.2005

1. הנתבע הוא בעלים של מניה אחת בחברה בשם ג.ל.מ הנדסה אזרחית 2001 (1997) בע"מ (להלן: "החברה"). ב- 23.1.1997, סמוך לאחר היווסדה, פתחה החברה אצל הבנק התובע (להלן: "הבנק") חשבון, כשמורשי החתימה בחשבון זה הם הנתבע ומשה גל - מי שמחזיק בכל יתר המניות בחברה. באותו מעמד חתמו השניים גם על "ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום לאבטחת כל חוב" לטובת הבנק.,ביוני אותה שנה חתמה החברה לטובת הבנק על ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום להבטחת חובותיה של חברה אחרת בעלת שם דומה - ג.ל.מ הנדסה אזרחית בע"מ (להלן: "ג.ל.מ). חברה זו נוסדה ב-1995 ולעת החתימה על הערבות, חובה לבנק עמד על סכום של 532,310 ₪. החותמים בשם החברה על הערבות להבטחת חובותיה של ג.ל.מ היו 2 מורשי החתימה בחברה: הנתבע ומשה גל. האחרון היה (ואולי עודנו) גם בעל המניות העיקרי בג.ל.מ.,"בחסות" הערבות הזו, הועברו מחשבון החברה לחשבונה של ג.ל.מ באותו סניף, במהלך התקופה שמיוני 1997 ועד סוף דצמבר 1997, סכומים העולים על 357,000 ₪ כשמתוכם, סכום כולל של 126,762 ₪, הועבר על פי הוראה חתומה על ידי משה גל לבדו.,ההעברות הללו רוקנו לטענת הנתבע את קופת החברה, וזו נאלצ....
בשם התובעת - עו"ד שלמה שוטון,בשם הנתבע - עו"ד אברהם טברסקי

שטרייכר רועי - נגד - מקס פרייס בע"מ   פסק דין   18.12.2005

כללי:,התביעה הוגשה ביום 11.1.04 בגין הסך של 108,375 ₪.,הצדדים הסכימו להכרעה על יסוד הכתב, על בסיס כתבי הטענות, תצהירי עדות ראשית וסיכומים. הוסכם כי פסק הדין ינומק.,התביעה:,התובע גורס, כי השתתף במכרז פרטי לרכישת דירה.,המכרז פורסם על ידי הנתבעת, במהלך שנת 2003.,תקנון המכרז צורף כנספח א' לתצהירו של התובע.,מודעת המכרז צורפה כנספח ב' לאותו תצהיר.,בסעיפים 5-8 לתצהירו, מפרט התובע את כללי המכרז.,לטענתו של התובע, הוא הציע הצעות במסגרת המכרז בסך כולל של 95,733 ₪.,עבור ההצעות גבתה ממנו הנתבעת סך כולל של 8,038 ₪. ראה סעיפים 15-16 בתצהירו.,התובע טוען, כי שיטת המכרז של הנתבעת בעייתית ופסולה. לדבריו, התגלו תקלות בתפעול מערכת הנתבעת, בעת הגשת הצעות המחיר.,ניסיונות שונים של התובע להצעת הצעות, לא צלחו.,מכאן, טוען התובע, כי הנתבעת לא פעלה ולא התנהגה כמנהלת מכרזים סבירה ונבונה. לא העסיקה מוקדנים מיומנים, הציגה עובדות כוזבות ומשכך עליה לשפותו בגין נזקיו.,בתצהירו מוסיף התובע, כי פנה לנתבעת בדרישה להשיב לו את נזקיו עוד ביום 8.7.03 אולם לא זכה כלל לתשובה. ראה סעיף 19 בתצהירו.,התברר לו כי אתר הנתבעת ....
בשם התובע - עו"ד וינס ועו"ד שילה,בשם הנתבעת - עו"ד גיט

מדינת ישראל - נגד - פרצוליאק אנדרי   גזר דין   11.12.2005

הנאשם הורשע לפי הודאתו בשלוש עבירות של סחר בסם ובעשיית עיסקה בסם. הוא מכר פעמיים סם מסוג קאנביס לשוטרים מוסווים, בכל פעם כ-20 גרם; מכר סם מאותו סוג לשני קטינים ילידי 1987 ו-1989 (אישום רביעי); וכן ביצע עיסקה למכירת ק"ג סם לאחד השוטרים שרכשו ממנו סם כאמור לעיל, השוטר מסר לידי הנאשם 1,200 ₪, וזה חזר אליו עם שקית סם במשקל 322 גרם ונעצר.,כפי שעובדות כתב האישום מצביעות, מדובר בסדרת עבירות חמורות של עיסוק אינטנסיבי בסחר בסמים במשך מספר שבועות, העבירה האחרונה היא מיום 29.11.04. הנאשם טען בפני קצינת המבחן כי לא סחר בסמים למטרות רווח, אלא כסיוע לחבר ממנו קיבל סמים.,הנאשם הינו אדם צעיר, יליד 1986, ולחובתו רישום פלילי מבימ"ש לנוער מיום 8.11.04 בעבירות אלימות.,לאחר הרשעתו ביקש להפנותו לשירות המבחן. התסקיר הראשון כלל את הנתונים הבאים: הנאשם משתמש בסמים מגיל 16, מוכר לשירות המבחן משנת 03, ובאותו זמן ההתרשמות ממנו הייתה של צעיר מתריס שאינו מוכן להשתלב בשום מסגרת. שירות המבחן המליץ אז שלא להרשיעו. ועוד יצויין כי הנאשם התקשה להסביר מעשיו וציין שימוש באלכוהול.,לגבי הרקע נאמר כי הוריו מנהלים או....
בשם המאשימה - עו"ד רועי לוס,בשם הנאשם - עו"ד גמבליאן

מדינת ישראל, ענף התנועה ת"א - נגד - פטרוק ויטלי   הכרעת דין   11.12.2005

1. הנאשם הואשם בכך שנהג בקלות ראש ובמצב של שכרות בתאריך 6.2.02, בשעה 23:00, ברמת גן. בדגימת דמו של הנאשם נמצאו 224 מ"ג אלכוהול לכל 100 מ"ל דם (פי 4.5, בערך, מהרמה המקסימלית). לנאשם יוחסו עבירות של נהיגה בשכרות ובקלות ראש, בנגוד לסעיפים 62(2) ו-(3), 39א ו-38(1) לפקודת התעבורה ותקנה 26(2) לתקנות התעבורה.,2. הנאשם כפר בכך שנהג, אם כי הודה בכך שנמצא אלכוהול בדמו.,3. נסיבות המקרה תוארו על ידי שוטר מתנדב, רב פקד מיוחד יחיאל לוינשטיין, מפקד יחידת אק"מ סיור, מרחב דן. הוא כתב דו"ח פעולה ומזכר (ת/1 ו-ת/2), כדלקמן: בתאריך 6.2.02, בשעה 23:10, הוא היה בסיור שגרתי ברמת-גן, בניידת כחול לבן וקבל דיווח מהמוקד על אירוע שדווח אזרח שאמר שהוא נוסע אחרי רכב "משתולל" ברחוב ז'בוטינסקי, ברמת-גן, עובר צמתים באורות אדומים ברמזורים, נוסע בניגוד לכוון הנסיעה המותר וסוטה בצורה מסוכנת. הדווח כלל את מספר הרכב, סוגו וצבעו ומסלול נסיעתו. השוטר, שהיה לדבריו קרוב למקום המתואר, נסע במסלול נסיעת הרכב וכעבור 3 דקות מצא אותו. הרכב עמד עם מנוע פועל ובמושב הנהג ישב הנאשם. לידו ישב נוסע בשם רום גיא. השוטר פתח את דלת ה....

אשכנזי גל (והנתבע בתק 7486/05) - נגד - איילון חב' לביטוח בע"מ,אשר שייך (התובע בתק 7486/05)   פסק דין   11.12.2005

בפני שתי תביעות על סך כ- 3,000 ₪ כל אחת, שיסודן בתאונת דרכים מיום 28/6/05.,התאונה התרחשה ברחוב מבצע קדש, הסמוך לקניון איילון ברמת גן, והיו מעורבים בה מכונית של שייך וקטנוע של אשכנזי, שהיה נהוג בידי ורשבסקי.,אשכנזי טוען, מפי ורשבסקי, כי הקטנוע נסע בנתיב הימני בעומס תנועה כבד, כשלפתע סטתה המכונית מהנתיב השמאלי ימינה ופגעה בקטנוע באמצעות דופן ימנית קדמית שלה. לקטנוע נגרם נזק שעלות תיקונו כ- 2,600 ₪ ועל אלה יש להוסיף שכ"ט שמאי והוצאות.,שייך טוען כי הקטנוע היה עמוס ב- 3 קרטונים גדולים וכבדים, אשר שיבשו את יכולת השליטה של רוכב הקטנוע. הקטנוע ניסה לתמרן בין שני כלי רכב שאחד מהם היה בנתיב הימני והשני, רכבו של שייך, היה בנתיב השמאלי. שייך הבחין בקטנוע במראה הימנית. הקטנוע פגע במראה הימנית של שייך, איבד שליטה, נפל ופגע בדופן ימין של המכונית. למכונית נגרם נזק ניכר ושייך הפעיל את פוליסת הביטוח שלו. שייך תובע השתתפות עצמית בסך 900 ₪, ירידת ערך בסך 1,280 ₪ והוצאות.,לאחר שעיינתי בטענות הצדדים החלטתי לדחות את תביעתו של אשכנזי ולקבל את תביעתו של שייך.,אני מעדיף את גרסתו של שייך על פני גרסת נה....

בנק המזרחי - נגד - 1. ה.מ.עמית טכנולוגיות בע"מ,2. הירש משה   החלטה   11.12.2005

בפני בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה של בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "התובע"), אשר הוגשה בסדר דין מקוצר.,ביום 19/02/01 חתמה הנתבעת 1 על הסכם לפתיחת חשבון בתובע.,הנתבע 2 בעל מניות בנתבעת 1 חתם על טופס ערבות לחובותיה של הנתבעת 1.,בהתאם להוראות ההסכמים רשאי התובע לחייב את החשבון בגין כל יתרת חוב שתהיה בריבית בשיעור שיקבע, ולדרוש יתרת החוב מהנתבעים.,מנגד, טען הנתבע 2 כי מעולם לא ניתנה לו האפשרות לראות את נוסח ההסכמים עליהם חתם ובנוסף לא יידעו אותו בדבר תוכנם ומשמעותם, כך גם לגבי כתב הערבות.,הנתבע טען כי נכפה עליו לחתום על כתב הערבות כתנאי לפתיחת חשבון עבור הנתבעת 1.,הנתבע טען כי התובע הפר את סעיף 3 לחוק הבנקאות והטעה אותו. והסתמך על חוק החוזים וטען כי מכיוון שהתקשר בחוזה תוך שהסתמך על הטעייה הרי החוזה בטל.,דיון:,בחינת בקשותיו של הנתבע אינה מצריכה לעת עתה לפסוק בדבר טיב טענותיו וזכויותיו של הנתבע אלא אך לבחון האם אם יש בטענה זו או אחרת לכאורה כדי להצדיק את בירורה, קרי, האם יש בתצהירו של הנתבע יחד עם חקירתו הנגדית עילה חוקית לכאורית בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה....

שרון זמר - נגד - אלגדפון בע"מ,1. נגה תעשיות אלקטרומכניות בע"מ (צדדים שלישיים),2. גני שפע בנין והשקעות בע"מ   החלטה   11.12.2005

1. לפני בקשה מטעם הנתבעת (להלן:"המבקשת") למשלוח הודעה לצד שלישי.,2. ביום 6.11.05, קבעתי כי למבקשת זכות תשובה תוך 10 ימים וכי לתשובתה תצרף תצהיר בתמיכה לבקשתה ותסביר את השיהוי הרב בהגשת הבקשה.,3. ביום 28.11.05, קבעתי כי מבדיקת התיק "נראה כי ההחלטה לא קוימה ע"י המבקשת ועל כן אני מורה על מחיקת הבקשה".,דא עקא כי תשובת המבקשת בצירוף התצהיר הוגשה זה מכבר ביום 17.11.05, אך לא הומצאה לתיק, לא תועדה במחשב המזכירות ולא הובאה לפני.,4. המדובר בתביעה בגין נזקי גוף אשר אירעו לתובע לטענתו במסגרת עבודתו אצל המבקשת בהנחת כבלי תקשורת בבנין משרדים.,5. כתב התביעה הוגש ביום 11.7.99, כתב ההגנה הוגש ביום 2.9.99.,במסגרת ההליך הוגשו הודעות לצדדים שלישיים, נגה תעשיות אלקטרומכניות בע"מ וגני שפע והשקעות בע"מ, והוגשו כתבי הגנה במהלך שנת 2000.,6. כעת, ולאחר שבתיק התקיימו ישיבות קדם משפט, הוגשו תחשיבים ותצהירים מטעם הצדדים, מבקשת הנתבעת, כי בית המשפט יתיר לה לתקן את ההודעה לצד שלישי אשר נשלחה על ידה באופן שלהודעה יצורפו חברות הביטוח המגן ואריה, כצדדים שלישיים נוספים בהודעה שנשלחה מטעמה.,לטענת המבקשת "הצדדי....

הראל בע"מ - חברה לבטוח - נגד - יניב יוסף   פסק דין   11.12.2005

בפני בקשה של התובעת, הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן - הראל), ליתן לה ארכה להגיש ראיה לכך, ששילמה למבוטח מטעמה תגמולי ביטוח, ואת שיעורם.,אקדים ואומר, שלאור המסקנה אליה הגעתי בסופו של דבר, כפי שיפורט להלן, כי אינני נותנת ארכה לתובעת להוסיף את ההוכחה המבוקשת, ומאחר שהבקשה הועלתה בתום שלב ההוכחות בתיק, כשכבר עמדתי לתת פסק דין, הרי שדחיית הבקשה מסיימת את התיק. לפיכך, לאחר החלטתי, המפורטת להלן, ניתן פסק דין, על בסיס חומר הראיות שבפני.,רקע,1. הראל ביטחה רכב מסוג פז'ו (מ.ר. 44-947-51) במועד הרלוונטי לתביעה. ביום 4.9.03 נהג מר שלמה שחיבר (להלן - שחיבר) בפז'ו ונפגע על ידי הנתבע, מר יניב יוסף (להלן - יוסף), אשר נהג על קטנוע, בדרך יפו בתל אביב.,2. התביעה הוגשה בסדר דין מהיר, ביום 1.11.04, על סך של 6,565 ₪ בגין התשלומים ששילמה התובעת, לטענתה, למבוטחה - שחיבר. התביעה הוגשה מכח זכות התחלוף העומדת לתובעת - המבטחת, לפי סעיף 62(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק חוזה הביטוח). בסיום כתב התביעה נכתב:,"על פי תקנה 214ח לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 5), תשס"א - 2001 להלן רשימת המסמכים המ....
בשם התובעת - עו"ד יובל חרל"פ,בשם הנתבע - עו"ד בן ציון קין

מ. חליל בע"מ - נגד - א. כרמל א. בסון בע"מ   החלטה   18.12.2005

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בעכו (כב' השופטת ח. לפין) מיום 24.11.2005 לפיה החליט בית המשפט על העברת התובענה לבית משפט השלום בכפר סבא, בשל היעדר סמכות מקומית.,לאחר שעיינתי בבקשה ומכח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני דוחה הבקשה ללא צורך בתשובת המשיבה.,2. אומר בקצרה כי החלת סעיף 44 לחוק החוזים במקרה שלפנינו היא מלאכותית, באשר אין לך חוזה שבו אחד הצדדים לא יוכל להעלות הטענה כי מקום עיסקו הוא המקום שנועד לביצוע התשלום. מכל מקום, המשיבה טענה כי התשלום בוצע בשיקים המשוכים על סניף הבנק שלה בתל אביב, וכי השיקים נמסרו למבקשת במקום ביצוע העבודות בכפר סבא.,המבקשת טענה כי ההסכם נחתם בכפר בענה, למרות שבכותרת ההסכם נרשם הוא נחתם בכפר סבא. המדובר בטענה כנגד מסמך בכתב, וככל שבית המשפט יתיר העלאת הטענה, לא ניתן להקדים את המאוחר ולקבוע, בשלב מיקדמי זה, כי ההסכם נחתם בכפר בענה.,לאור זאת, ובהתחשב בכך שכל הזיקות האחרות על פי תקנה 3 (א) מוליכות את הצדדים אל בית משפט השלום בכפר סבא, דין הבקשה להידחות.,3. לפני סיום ולמעלה מן הצורך, אפנה לדבריו הקולעים של ....
בשם המבקשת - עו"ד אלי עבוד ואח',בשם המשיבה - עו"ד דורי ברקל ואח'

עיריית קריית אתא - נגד - מדינת ישראל - משרד הפנים   פסק דין   18.12.2005

עניינה של עתירה זו, המוגשת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, הינה בקשתה של רשות מקומית, העותרת, לחייב את המשיב במתן מידע ותשובות לארבע שאלות שפורטו בעתירה שענינן הליכי הדיון בתמ"א 32ג' שענינה תכנית להעתקת חוות גז המצויה בתחומי המשיבה.,העותרת פנתה לשר הפנים במכתב מיום 24/5/05(נספח א' לעתירה). ביום 29/5/05 נענתה ע"י לשכת השר כי הפניה הועברה לטיפול (נספח ב' לעתירה). ביום 5/7/05, לאחר שלא התקבל כל מענה עניני לפניה, פנתה העותרת שוב למנהל התכנון במשרד הפנים (נספח ג' לעתירה). מאחר וטרם התקבל מענה למכתבים הוגשה עתירה זו שבפני.,המשיב מבקש לדחות את העתירה על הסף מאחר ולא קדמה להגשתה פניה לממונה על המידע ולא שולמה אגרה בהתאם להוראות חוק חופש המידע. עוד טוען המשיב כי בטרם הגשת העתירה היה על המבקשת לפנות למשנה ליועמ"ש לעניינים אזרחיים לבירור המחלוקת, זאת בהתאם להנחיית היועמ"ש מס' 6.1200 שעניינה בירור מחלוקות בין רשויות מדינה. לגופו של עניין טוען המשיב כי כל המידע הועבר לעותרת כבר במסגרת דיון שנערך ביום 20/9/05 (לאחר מועד הגשת העתירה) בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרונ....

קטאב (קטאוי) עבד לאלחלים - נגד - כלל חב' לביטוח בע"מ     החלטה   18.12.2005

1. בהחלטתי מ- 10.04.02 מונה מומחה רפואי נוסף מטעם בית המשפט בתחום הנפשי כדי להעמיד תשתית טובה יותר להכרעה המשפטית לעניין מצבו של התובע מבחינה נפשית והקשר בין מצב זה לבין התאונה, זאת, לאחר שהמומחה הראשון פרופ' זוהר, נחקר בבית המשפט על חוות דעתו.,בהחלטת המינוי של המומחה הנוסף, הורתי כי הצדדים לא ימציאו למומחה הנוסף את חוות דעתו של המומחה הראשון, לא ימציאו את השלמת חוות דעתו וגם את פרוטוקול חקירתו.,ב- 09.03.03 ערך המומחה הנוסף פרופ' קליין חוות דעת בה מצא כי שיעור הנכות הנוכחי של התובע הוא 70%, תוך שהמליץ לקצוב את הנכות למשך פרק זמן של שנה, במהלכה ייעשה נסיון למצות את אפשרויות הטיפול באופן המקסימלי והוסיף כי קשה לדעתו לקבוע בשלב זה אם יש לזקוף את מלוא שיעור הנכות לחובת התאונה. המומחה המליץ כי שיעור הנכות הנפשית הסופית ומידת זיקתה לתאונה תיקבע כעבור שנה, לאחר אישפוז התובע והערכת תוצאות הטיפול שיקבל.,ב- 20.07.03 ניתנה החלטה נוספת בעניין במסגרת בש"א 5667/03. בבקשה זו, ביקשה הנתבעת להעביר למומחה הנוסף במסגרת שאלות הבהרה על חוות דעתו מ- 09.03.03, את חוות דעתו של המומחה הראשון, תשובות ....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים