law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189

כרמי אורה - נגד - זינו יצחק   החלטה   28.12.2005

,1. המשיב הגיש לביצוע כנגד המבקשת שיק שחולל ע"ס 1,250 ₪ זמן פרעונו 1/7/05 החתום בחתימתה ומשוך על בנק יהב (להלן: "השיק").,2. המבקשת הגישה בקשה זו והתנגדה לביצוע השיק מהנימוקים המפורטים להלן:,א. ביום 1/5/05 המבקשת שכרה מהמשיב עבור בנה דירת חדר לתקופה של 3 חודשים תמורת 1,250 ₪ לחודש ובגין דמי השכירות, המבקשת מסרה למשיב 3 שיקים ע"ס 1,250 ₪ כל אחד למועדים: 1/5/05, 1/6/05, 1/7/05.,ב. ביום 10/6/05, בנה של המבקשת עזב את הדירה שהמבקשת השכירה מהמשיב וכי המבקשת פרעה את שני השיקים הראשונים, על אף העובדה שבנה נשאר בדירה למשך חודש ועשרה ימים בלבד והיא הסכימה לשלם שכירות עבור חודשיים וזאת כפיצוי לבעל הבית.,ג. המבקשת בקשה מהמשיב את השיק השלישי, בהתחלה המשיב הבטיח להחזירו למבקשת, אולם בסופו של דבר הוא סירב לעשות כן.,ד. זה לא הוגן ולא מוסרי שהמשיב ידרוש שכר דירה עבור החודש השלישי.,3. בחקירה הנגדית של המבקשת, היא העידה כי הסכם השכירות בינה לבין המשיב היה בעל פה, וכי בעת עריכת ההסכם, המבקשת הסבירה למשיב שהיא שוכרת את הדירה עבור בנה לתקופת נסיון ובתנאי שבנה ימצא עבודה ויחזיק ....
בשם המשיב - עו"ד שדה גבריאל

ר.ש.נ.י בנין והשקעות בע"מ - נגד - דוידי יוסף   החלטה   28.12.2005

1. המשיב הגיש לביצוע 4 שיקים חוזרים כנגד המשיבה (תיק הוצל"פ 4-05-03789-13). פרטי השיקים כדלקמן:,מס' השיק סכום השיקים בש"ח זמן פרעון השיק,62 3700 31.5.05,63 3700 31.6.04,64 3700 31.7.04,65 3700 31.8.04,השיקים חתומים בחתימת המבקשת ומשוכים על בנק הפועלים סניף 716 (להלן: "השיקים").,2. המבקשת הגישה התנגדות זו לביצוע השיקים וטענה, בין היתר, כדלקמן:,מערכת אזעקה- תקן,מערכת כריזה- תקן,מערכת CCTV,מערכת גילוי עשן,מרכזיות טלפונים כוללת 2 טלפונים חכמים (במתנה) (להלן: "המערכות").,תשלומים של 3,700 ₪ וכי המבקשת מסרה לידי המשיב 6 שיקים מתאימים, 2 שיקים ראשונים נפרעו ואילו 4 השיקים הנוספים בוטלו ע"י המבקשת והם השיקים נשוא תיק זה.,3. ב"כ המשיב טען בסיכומיו שלכל היותר עולה מהתצהיר שצורף לבקשה ומחקירת המצהירה כי מדובר בכשלון תמורה חלקי בגין ליקויים ופגמים בציוד ובעבודה, וכי כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב אינו מהווה הגנה בפני תביעה שטרית, לפיכך, יש לדחות את ההתנגדות וברור שהדרך בפני המבקשת פתוחה להגשת תביעה אזרחית.,ב"כ המשיב טען גם כי המבקשת לא צירפה לבקשתה חוות דעת וכי טענותיה טע....
בשם המבקשת - עו"ד קלוג אפרים,בשם המשיב - עו"ד חזאן אליאס

א.ג.פ.ל פ.ג. 1989 בע"מ - נגד - אל אף יישום אלומיניום בע"מ     החלטה   28.12.2005

1. המשיבה הגישה לביצוע כנגד המבקשת שני שיקים שחוללו, הראשון ע"ס 40,000 ₪ מיום 2/9/04 והשני על סכום זהה מיום 2/10/04 החתומים בחתימת המבקשת לפקודת המשיבה ומשוכים על בנק הפועלים סניף אחוזה-חיפה (להלן: "השיקים").,בגין בקשת הביצוע, נפתח תיק הוצל"פ 1305741050.,2. המבקשת הגישה בקשה זו וטענה בהתנגדותה לביצוע השיקים, בין היתר, כדלקמן:,3. ב"כ המשיבה טען בסיכומיו, בין היתר, כדלקמן:,4. דיון ומסקנות:,סכום החוב עפ"י תיק ההוצל"פ 1305741050 יעמוד ע"ס 13,343 ₪ (קרן) נכון ליום 23/5/05 וסכום האגרה ושכ"ט עו"ד יעודכן בהתאם ליתרה הנ"ל והוא ישולם ע"י המבקשת תוך 40 יום מהיום, שאם לא כן, עיכוב ההליכים לגבי הסכומים הנ"ל יבוטל.,לעניין יתרת החוב הנתבעת בתיק ההוצל"פ, אני מחליט לתת למבקשת רשות להתגונן בכפוף להפקד2ת סך 22,557 ₪ בקופת ביהמ"ש וזאת תוך 40 יום מהיום. הסכום הנ"ל ישמש בשלב זה כערבות טיב מטעם המשיבה וכבטוחה לתשלום יתרת החוב המגיע מהמבקשת בהתאם לחישובים שלה.,בהעדר הפקדת 22,557 ₪ ע"י המבקשת, ההתנגדות בכל הקשור ליתר החוב הנתבע, תידחה ועיכוב ההליכים יבוטל.,לאחר הפקדת סך 22,557 ₪ כאמור לעיל, תינתן למב....
בשם המבקשת : עו"ד הירש גיא,בשם המשיבה - עו"ד כהן ישי

מחמוד חבשי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   12.02.2006

1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה בשל טענתו כי ביום 28/9/00 הוא לקה בלבו לאחר ויכוח בעבודתו.,2. הנתבע, במכתבו מיום 22/8/02, דחה את תביעתו של התובע להכיר בו כמי שנפגע פגיע בעבודה ביום 28/9/00. לטענת הנתבע, כפי שנרשמה במכתב הדחיה, התובע סובל ממחלת לב כלילית שנובעת ממחלה טבעית והשפעת העבודה, אף אם היתה כזו - פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.,3. התובענה שבפנינו הוגשה כנגד דחיית התביעה על ידי הנתבע.,אלה העובדות שאינן (או כמעט אינן) שנויות במחלוקת:,4. התובע, יליד שנת 1960, תושב אכסאל, הוא הנדסאי בנין ועבד כמתכנן.,5. לצורך עבודתו היה על התובע להיות בקשר עם ועדות שונות לתכנון ולבניה ועם רשויות מקומיות שונות.,6. בין השאר, נהג התובע לבוא אל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גלבוע, הנמצאים במשרדי המועצה האזורית גלבוע. שם, היה התובע בקשר - בין השאר - עם עמי בן חמו, עם מוראד זועבי ועם מיקי יוסף, עובדי הועדה.,7. התובע היה מגיש בקשות להיתרי בניה, היה עליו לדאוג למילוי התנאים הנדרשים להיתר, להמציא את המסמכים הנדרשים לשם כך, עד לקבלת ההיתר.,8. בכרטיסו הרפואי של התובע בקופת חולים נרשם כ....
בשם התובע - עו"ד סלאח דהוד,בשם הנתבע - עו"ד וירג'יניה מנסור-ג'בארין

ציפורה אביטל - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   12.02.2006

1. התובעת הגישה לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה, בשל טענתה שעקב תנאי ההכשרה המקצועית בה היתה, במרכז השיקום במגדל העמק, היא לקתה בסינוסיטיס כרונית.,2. הנתבע, במכתבו מיום 11/11/02, הודיע לתובעת כי הוא דוחה את תביעתה לתשלום דמי פגיעה, וזאת מאחר שלטענת הנתבע - מחלת התובעת נובעת מגורמים טבעיים שאינם קשורים לעבודה והשפעת העבודה על הופעתה היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים, וכן בשל הטענה שהמחלה אינה מחלת מקצוע.,3. כנגד כך, הגישה התובעת את התובענה שבפנינו.,4. עם תחילת ההתדיינות התבקשו ב"כ הצדדים לבחון אם יש ביניהם הסכמה על העובדות. הנתבע הודיע כי יש מחלוקת עובדתית וכי לכן יש לקבוע את התיק לשמיעת הוכחות. על כן, ניתנה החלטה על הגשת עדויות ראשיות בתצהירים, התובעת הגישה תצהיר שלה, והתיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות כב' השופטת עדית איצקוביץ.,בעת הישיבה בפני המותב האמור, הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה על כך שהתובעת תגיש אישור רפואי על האבחנה המדוייקת של מחלתה, ולאחר מכן ישקול הנתבע את דעתו בשאלה אם יש מקום למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין.,5. יחד עם זאת, החליטה כב' השופטת איצקוביץ שלא לדון בתובענה,....
בשם התובעת - עו"ד עאוני נדאף,בשם הנתבע - עו"ד וירג'יניה מנסור-ג'בארין

1. אליקנטה השקעות 2004 בע"מ,2. גרופר דוד - נגד - יוזמה הגליל בע"מ   החלטה   28.12.2005

1. המשיבה הינה בעלת מוסך לתיקון משאיות, המשיבה הגישה לביצוע כנגד המבקשים 2 שיקים חוזרים הראשון ע"ס 10,613 ₪ ליום 31.1.05 השני ע"ס 4,680 ₪ ליום 10.2.05 החתומים בחתימת המבקשת, לפקודת המשיבה כאשר המבקש 2 חתום על גבי השיקים כערב לתשלום סכומי השיקים (להלן: "השיקים").,בגין בקשת הביצוע נפתח תיק הוצל"פ כנגד המבקשים שמספרו: 8-05-04630-13.,2. המבקשים הגישו בקשה זו וטענו בהתנגדותם לביצוע השיקים, בין היתר, כדלקמן:,3. בחקירת המבקש 2 על תצהירו, הוא העיד כדלקמן:,4. ב"כ המשיבה טען בסיכומיו:,5. דיון ומסקנות:,לאחר ביצוע ההפקדה כאמור, המזכירות תפתח תיק אזרחי והתצהיר שצורף לבקשה ישמש כתב הגנה מטעם המבקשים בתיק שיפתח.,בהעדר הפקדת הסכום הנ"ל במלואו ובמועדו, הבקשה תדחה והמבקשים יחוייבו בהוצאות.,6. הוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪ + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל יוטלו ע"י בית המשפט אשר יכריע בתביעה העיקרית וע"פ שיקול דעתו.,המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים.,,ניתנה היום כ"ז בכסלו, תשס"ו (28 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים.....
בשם המשיבה - עו"ד לוין רן

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ - נגד - מועצה מקומית מגאר   פסק דין   12.02.2006

1. בתובענה שבפני, עתרה התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה סכומים שהיה על הנתבעת להעביר לתובעת, בעבור עובדי הנתבעת העמיתים אצל התובעת, בגין החודשים שמיוני 2003 ועד דצמבר 2003, בסך (קרן) 50,509 ₪.,2. הנתבעת הגישה כתב הגנה ובו הכחישה את רוב הטענות המפורטות בכתב התביעה, וטענה כי בשל מצוקתה הכספית אין היא מצליחה לברר את פרטי התביעה. בנוסף, טענה הנתבעת בכתב הגנתה, כי אי-התשלום מקורו במצוקה תקציבית וכי לכן אין מקום להטיל עליה בגין פיצוי הלנה.,3. ביום 24/11/04 התקיים דיון מוקדם בפני כב' השופט הראשי חיים סומך. בעת הדיון המוקדם, הגיעו הצדדים הגיעו להסכמה בדבר סכום החוב וכן כי שכ"ט עוה"ד שהנתבעת תחוייב בו, ייקבע לפי שיקול דעת בית הדין, אלא שההסכמה הזו לא הגיעה לידי גיבוש סופי נוכח המחלוקת סביב מספר התשלומים. לפיכך, נקבע התיק להוכחות.,4. בפתח ישיבת ההוכחות, החלטתי לדון בהעדר נציגי הציבור שהוזמנו ולא באו. לאחר מכן, הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה שלפיה יינתן פסק דין המקבל את התביעה. כן הוסכם כי ב"כ הצדדים יסכמו את טענותיהם בענין פיצוי ההלנה וכי לאחר מכן יינתן פסק דין שיכריע בשאלות שנותרו שנויות במחלו....
בשם התובעת - עו"ד גלעד בכר,בשם הנתבעת - עו"ד שקיב עלי

מילובן אם.סי. פי בע"מ - נגד - מדינת ישראל-המשרד לאיכות הסביבה   החלטה   28.12.2005

1. תיק זה הועבר אלי מכוח החלטת כב' השופט סוקול, מתאריך 22.11.05, במסגרת ערר שהוגש עפ"י סעיף 20 כג' לחוק המים, תשי"ט-1959 (להלן: "חוק המים"), על החלטת בימ"ש השלום קריות (כב' סגן הנשיא, השופט מגן), שניתנה ביום 10.10.05 במסגרת ב"ש 276/05, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת - העוררת להאריך לה את המועד לביצוע פעולות ולעיכוב כניסתו לתוקף של צו מיום 24.2.05.,2. לא אסקור שוב את העובדות הצריכות לעניין, שכן הדברים מפורטים בהחלטתו של כב' השופט סוקול, אשר סקר את הרקע העובדתי, את הדיון בבימ"ש קמא ואת טיעוני הצדדים בפניו.,בסופו של יום קבע כב' השופט סוקול בהחלטתו כי לא נפלה כל טעות בהחלטתו של כב' השופט מגן, טעות המצדיקה התערבות ערכאת הערעור.,כן קבע כב' השופט סוקול כי פעולות העוררת-המבקשת לקו בשיהוי ניכר, כאשר העובדות העומדות ביסודות בקשותיה כולן היו ידועות לה עוד מחודש 5.05.,כן קבע כב' השופט סוקול כי ברור כי העוררת-המבקשת לא תוכל לעמוד בהתחייבותה מחודש 2.05 ואפילו בתום התקופה הנוספת המבוקשת על ידה לא תצליח להביא את מי הקולחין לרמה המוסכמת.,כב' השופט סוקול קבע עם זאת, כי לכל היותר ניתן לבחון האם בנסי....

מוחמד רינאוי - נגד - עדנאן עתאמלה,לשכת רישום המקרקעין בנצרת (המחזיק)     החלטה   12.02.2006

1. בפניי בקשה להטלת עיקול זמני על זכויותיו של המשיב במקרקעין הידועים כחלקה 50 בגוש 16525 מאדמות נצרת, לרבות בית המגורים הבנוי עליה (להלן: "הבקשה").,2. לאחר שעיינתי בבקשה, בתצהיר על נימוקיו ועל מסמכיו, וכן לאחר שעיינתי בכתב התביעה וכתב ההגנה אשר הוגשו בתיק העיקרי, ומשנוכחתי כי המבקש הצביע על ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה ולקיומו של חשש סביר מפני הכבדה על ביצוע פסק הדין, לכשיינתן בתובענה נשוא התיק העיקרי, ולאחר ששקלתי את מאזן האינטרסים בין זכותו של המבקש להבטיח את ביצוע פסק הדין אל מול הפגיעה בזכות הקניין של המשיב, נחה דעתי כי מתקיימים התנאים למתן צו עיקול זמני.,3. על כן, הריני מורה בזאת על הטלת עיקול זמני על זכויותיו של המשיב במקרקעין הידועים כחלקה 50 בגוש 16525 מאדמות נצרת.,4. העיקול מוגבל עד לסכום של 55,737 ₪ בלבד.,הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.,5. צו העיקול יבוצע, בשלב זה, ברישום בלבד.,6. צו עיקול זמני זה לא ייכנס לתוקפו אלא לאחר שהמבקש יפקיד, מעבר לכתב ההתחייבות העצמית שהפקיד, גם ערבות צד שלישי של שני אנשים (לא בן/בת זוג) בסך 10,000 ₪ כל אחד.,7....

בוזגלו יוסף,בוזגלו מזלה - נגד - שוקרון אלי,שוקרון מסודי   החלטה   28.12.2005

בפניי בקשה למחיקת כותרת.,1. רקע עובדתי,כנגד המבקשים הוגשה תביעה בסדר דין מקוצר ע"י המשיבים.,בין המשיבים למבקשים נחתם הסכם מכר, לפיו התחייבו משיבים לרכוש מן המבקשים את זכויותיהם בדירה באשדוד, המשיבים רכשו את הדירה ובחלוף חמש שנים ומחצה ממועד רכישת הדירה התגלה למשיבים, כי עוד לפני רכישת הדירה על ידם נעשה שימוש חורג בדירה ללא קבלת היתר בניה כדין.,המשיבים טוענים להפרה יסודית של הסכם המכר ועל כן שלחו מיד לנתבעים הודעה על ביטול ההסכם שכללה בתוכה דרישה להשבת מלוא הכספים ששולמו עבור הדירה ותשלום פיצוי מוסכם שהיה נקוב בחוזה המכר.,המבקשים הגישו בקשה למחיקת כותרת "בסדר דין מקוצר" , היא הבקשה שבפניי.,2. טענות המבקשים,לטענת המבקשים, במסגרת עילות התביעה כוללים המשיבים עילות שכלל לא ראויות להתברר בסדר דין מקוצר.,בין היתר טוענים המבקשים, כי עילת עילת מצג השווא הנטענת איננה ראויה להתברר בסדר דין מקוצר. אמנם הטענה המרכזית שבכתב התביעה עוסקת בהפרת הסכם המכר אך הבסיס לטענה זו, כעולה מכתב התביעה, הוא לטענת המשיבים מצג השווא שעליו הם הסתמכו עובר למכירת הדירה.,טענת מצג שווא הינה טענה נזיקית לצורך כ....
בשם המבקשים - עו"ד יצחק סרויא,בשם המשיבים - עו"ד טרי אלמוזלינו- ארנון

ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ - נגד - מועצה מקומית מג'אר   פסק דין   12.02.2006

1. בתובענה שבפני, עתרה התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה סכומים שהיה על הנתבעת להעביר לתובעת, בעבור עובדי הנתבעת העמיתים אצל התובעת, בגין החודשים שמיוני 2003 ועד דצמבר 2003, בסך (קרן) 46,833 ₪.,2. הנתבעת הגישה כתב הגנה ובו הכחישה את רוב הטענות המפורטות בכתב התביעה, וטענה כי בשל מצוקתה הכספית אין היא מצליחה לברר את פרטי התביעה. בנוסף, טענה הנתבעת בכתב הגנתה, כי אי-התשלום מקורו במצוקה תקציבית וכי לכן אין מקום להטיל עליה בגין פיצוי הלנה.,3. ביום 24/11/04 התקיים דיון מוקדם בפני כב' השופט הראשי חיים סומך. בעת הדיון המוקדם, הגיעו הצדדים הגיעו להסכמה בדבר סכום החוב וכן כי שכ"ט עוה"ד שהנתבעת תחוייב בו, ייקבע לפי שיקול דעת בית הדין, אלא שההסכמה הזו לא הגיעה לידי גיבוש סופי נוכח המחלוקת סביב מספר התשלומים. לפיכך, נקבע התיק להוכחות.,4. בפתח ישיבת ההוכחות, החלטתי לדון בהעדר נציגי הציבור שהוזמנו ולא באו. לאחר מכן, הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה שלפיה יינתן פסק דין המקבל את התביעה. כן הוסכם כי ב"כ הצדדים יסכמו את טענותיהם בענין פיצוי ההלנה וכי לאחר מכן יינתן פסק דין שיכריע בשאלות שנותרו שנויות במחלו....
בשם התובע - עו"ד גלעד בכר,בשם הנתבעת - עו"ד שקיב עלי

מייסון אברהים נבהאן - נגד - 1. אחמד בן חוסני סיאם,2. סאלח בן חוסני סיאם   החלטה   28.12.2005

1. לפני בקשת המבקשת להוציא צו זמני לעיכוב הליכי הוצל"פ בתיק הוצל"פ 0310256986 בלשכת ההוצל"פ בירושולים, בה התבקש פינוי הדירה הנמצאת ברח' אומיה 14 וואדי ג'וז ירושלים בקומת הקרקע (להלן: הדירה).,2. המבקשת טוענת כי לפני כ-3.5 שנים הציעה לה אמה לעבור ולגור בדירה עקב מצבה הכלכלי הקשה. המבקשת טוענת כי הדירה שייכת לאמה מכח זאת שירשה את הדירה מסבה המנוח. (אבי אמה).,3. המשיבים, הם דודיה של המבקשת והאחים של אמה.,4. המבקשת טוענת כי המשיבים יודעים היטב שהיא גרה בדירה מזה 3.5 שנים, הם לא העלו טענה כלשהי כנגד כך, וכי אם לא ינתן צו כמבוקש, התוצאה תהיה שהיא תישאר ללא מגורים, והיא וילדיה יזרקו לרחוב.,5. אמה של המבקשת הצהירה כי ירשה זכויות מאביה המנוח, לרבות הדירה האמורה וכי הרשתה בתחילה לבנה חאלד להתגורר בדירה. חאלד גר בדירה למעלה מ-10 שנים. בין חאלד למשיבים התנהל משפט ונודע לה שבית המשפט נתן פסק דין שעל חאלד לפנות את הדירה. האם מצהירה כי חאלד עזב את הדירה לפני 5 שנים, וכי הדירה עמדה ריקה ואז הרשתה לבתה וילדיה להתגורר בדירה.,6. חאלד גם הוא מסר תצהיר בו אישר כי ניתן כנגדו פסק דין של פינוי בת.א. ....

שחר ז'נו - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   12.02.2006

1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה (נ/1) בה טען כי ביום 28/8/02, הוא נפגע באצבעו מפח שהחליק על ידו השמאלית בעת עבודתו במסגריה השייכת לאביו, מר אלי ז'נו.,2. הנתבע, במכתבו לתובע מיום 30/6/03, הודיע לו על דחיית תביעתו לתשלום דמי פגיעה, וזאת - לטענת הנתבע - בשל כך שהתובע אינו מבוטח כעובד שכיר, ולא הוכח קיומם של יחסי עובד-מעביד בין התובע לבין אביו.,3. כנגד הדחיה האמורה הגיש התובע את התובענה שבפנינו.,4. במהלך ההתדיינות, בחן הנתבע מחדש את עמדתו, ושינה אותה. על פי עמדתו העדכנית של הנתבע, כבר אין מחלוקת שהתובע היה עובד של אביו, כך שסיבת הדחיה שנאמרה במכתב הדחיה - כבר אינה תקפה.,עם זאת, הנתבע עמד על דעתו שדין התביעה להידחות, וזאת בשל הכחשת הנתבע על כך שהתובע נפצע באצבעו במהלך עבודתו.,הנתבע אמנם לא הכחיש כי התובע נפצע באצבעו ביום 28/8/02, אלא שלטענת הנתבע, הדבר לא קרה בעבודה.,5. לפיכך, שמענו עדויות (של התובע ושל מר אברהם אבוטבול שהגיש תצהיר מטעם התובע), ואת סיכומי הצדדים וכעת אנו נותנים את פסק דיננו זה.,אלה העובדות שאינן (או כמעט אינן) שנויות במחלוקת,6. התובע, יליד שנת 1979, תושב....
בשם התובע - עו"ד יגאל פרץ,בשם הנתבע - עו"ד וירג'יניה מנסור-ג'בארין

דוד בונה - נגד - מאיר כהן   פסק דין   28.12.2005

כללי,1. לפני תביעה לפינוי ולסילוק ידו של הנתבע משטח הפודסט - שטח מוגבה, הנמצא בצמוד ובכניסה לחנות התובע, מרחוב התפוח (להלן: "השטח המוגבה").,התובע ואחיו יובל, הינם הבעלים והמפעילים של חנות למימכר מוצרי בשר, חמוצים, סלטים ומעדנים, הנמצאת ברחוב התפוח 1 - פינת רחוב מחנה יהודה ירושלים והידועה כחלקה 110 בגוש שומה 30074, ספר 1015 דף 751 (להלן: "החנות").,הנתבע הציב בשטח המוגבה הצמוד לחנות דוכן למכירת בגדים, לאחר שאבי התובע התיר לו לעשות כן, שנים ספורות לפני שנפטר (להלן:"הדוכן"). זכויות אביהם המנוח, הועברו לתובע ואחיו על פי צו ירושה שנרשם ביום 24.11.96.,התובע טוען, כי הדוכן שהציב הנתבע חוסם את הגישה לחנותו מכיוון רחוב התפוח ומסב נזק לסחורה. לפיכך, הוא תובע את פינוי הנתבע מן המקום.,ביום 26.6.03, בטרם הוגשה תביעה זו, ניתן לבקשת התובע צו מניעה זמני, המורה לנתבע לפנות את הדוכן ולהימנע מהצבתו בצמוד לחנות (בש"א 4762/03). הנתבע הגיש בקשה לביטול הצו (בש"א 4818/03). הצדדים הגיעו להסכמה, אשר קיבלה תוקף של החלטה לפיה, הנתבע יציב את הדוכן באופן שלא תחסם הכניסה לחנות, עד למתן פסק דין במחלוקת שבין ....
בשם התובע : עו"ד עדיאל חשין ו/או מייק אברהמס,בשם הנתבע : עו"ד ישראל נטר

ד"ר עבד אלמנעם עזאיזה - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   12.02.2006

1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה (נ/1) בה טען כי ביום 2/5/02, הוא נפגע בגבו בעת שעבד בחלוקת חלב ומוצרי חלב אצל אחיו, מר ג'מאל עזאיזה.,2. הנתבע, במכתבו לתובע מיום 7/4/03, הודיע לו על דחיית תביעתו לתשלום דמי פגיעה, וזאת - לטענת הנתבע - בשל כך שלא נמצא שביום 2/5/02 ארע לתובע ארוע תאונתי וכן בשל טענת הנתבע על כך שהפגימה בגבו של התובע נובעת מתהליך תחלואתי טבעי שאינו קשור לעבודה.,3. כנגד הדחיה האמורה הגיש התובע את התובענה שבפנינו.,אלה העובדות שאינן (או כמעט אינן) שנויות במחלוקת,4. התובע, יליד שנת 1966, הוא רופא, אך בעת הרלוונטית לתביעה הוא לא עבד כרופא, אלא עבד אצל אחיו, ג'מאל עזאיזה, בחלוקת חלב ומוצריו. התובע החל לעבוד אצל אחיו בחודש ינואר 2002.,5. יום עבודה רגיל בעבודת החלוקה האמורה, החל בשעה 4:30 או 5:00 ועל התובע והעובד הנוסף שעבד עמו, המחלקים היה לסיים את חלקות המוצרים עד השעה 12:00. העבודה נמשכה 6-5 ימים בשבוע.,6. העובד הנוסף שעבד עם התובע, מר בהג'את ג'יג'יני, נהג במשאית החלוקה. על השניים היה להעמיס את המשאית בארגזים של חלב ומוצריו, ולאחר מכן לחלק את הסחורה לחנויות, ....
בשם התובע - עו"ד מוסטפא ג'יג'יני,בשם הנתבע - עו"ד וירג'יניה מנסור-ג'בארין

אסולין יצחק - נגד - 1. י.ד. מערכות התראה בע"מ,2. דוד בן יהודה,3. דהן יורם,4. דהן אסתר,5. עזריאל כרמל (צד ג')   פסק דין   12.02.2006

לפנינו תביעה בדיון מהיר להפרש פיצויי פיטורים ופיצויי בגין דמי גמולים שלא הועברו לביטוח המנהלים.,התובע עבד אצל הנתבעת מיום 1/3/99 עד 30/5/02 עת פוטר. עם התובע נחתם הסכם פרישה ביום 10.10.02 ולפיו תשלם הנתבעת 1 לתובע את יתרת פיצויי הפיטורים בסך 13,261 ₪ ב 8 תשלומים בסך 1782 ₪ כל אחד. ההסכם לא כובד.,לאחר הגשת התובענה הגיעו הצדדים להסכם פשרה ביום 14.4.04 לו נתן כב' השופט מ.מירון תוקף של פסק דין. פסק הדין בוטל על ידו לאחר שהסכם הפשרה לא כובד.,ה"ה דוד בן יהודה שהיה בעל זכות חתימה בנתבעת ערב אישית להסכם הפשרה.,בפנינו העיד התובע ה"ה יצחק אסולין ורעיתו. נציין שלתיק בית הדין אף הוגש תצהיר מטעם התובע ביום 16.1.05. תצהיר זה על צרופותיו יאירו את דרכנו בהמשך הדברים. התובע ורעייתו נחקרו ע"י ב"כ הנתבעים 1, 3-4. הנתבע 2 לא התייצב לדיון. צד ג' לא התייצב לדיון. לאחר סיום פרשת התביעה ביכר ב"כ הנתבעים 3-4 לא להעיד את עדיו והצדדים סיכמו בע"פ.,פסק דין,אקדים ואמר כי עדות התובע ואשתו עשו עלי רושם מהימן וניכרים דברי אמת. עוד נאמר כי נדמה שהתובע עבד בנאמנות אך בסופו של דבר לא קיבל את שמגיע לו וחבל.,לפי ....
בשם נתבעים 1, 3-4 - עו"ד עוזרי אופיר

מדינת ישראל - נגד - זגל נאגי   גזר דין   28.12.2005

הנאשם הורשע על סמך הודאתו בעבירה של הסעת שב"ח, לפי סעיף 12 א (ג) (1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.,כנטען בכתב האישום, כי אז הסיע הנאשם ביום 3.10.02 שני תושבי האזור,אשר לא היו רשאים לשהות בתחומי המדינה.,מלכתחילה כפר הנאשם במיוחס לו, אך בטרם נשמעו ראיות בתיק- חזר בו מכפירתו, הודה והורשע.,יצוין, כי הנאשם הורשע על ידי כבוד השופט כרמל. תיק זה הועבר לדיון בפני, עת מונה כבוד השופט כרמל לבית המשפט המחוזי, כאשר ב"כ הצדדים נתנו הסכמתם, כי אני אגזור את דינו של הנאשם.,ב"כ המאשימה טענה, כי מדיניות הענישה נקבעה על ידי בית המשפט העליון וכי בעניננו יש להשית על הנאשם את הענישה המקובלת- מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס, שכן לא מתקיימות בענייננו נסיבות מקלות או יוצאות דופן כלשהן.,ב"כ הנאשם טענה, כי אין לקבוע , כי בכל מקרה בו מורשע אדם בעבירה של הסעת שב"ח או העסקת שב"ח או הלנתו- אחת דינו- מאסר בפועל, אלא שעל בית המשפט להפעיל שקול דעתו ולבחון כל תיק לגופו.,יחודו של תיק זה, כך ב"כ הנאשם, הנו בעובדה, כי העבירה נשוא התיק בוצעה בשנת 2002, עת נהג בית המשפט להשית על נאשמים בכגון דא עונשים קלים יותר מאל....
בשם המאשימה - עו"ד נאור,בשם הנאשם - עו"ד צמל

אחמד עליאן - נגד - בטוח לאומי-סניף ירושלים     החלטה   12.02.2006

1. לפני בקשת התובע להפנות שתי שאלות הבהרה נוספות למומחה. השאלות נשאלות לגבי תשובות המומחה לשאלות הבהרה קודמות שהופנו אליו. ב"כ הנתבע מתנגדת לבקשה.,2. באשר לשאלה א', מקובלת עלי טענת הנתבע ולפיה בניגוד לטענת ב"כ התובע, ענה המומחה על שאלה 3 לשאלות ההבהרה ותשובתו ברורה. בנוסף, ההנחה העומדת בבסיס שאלה זו, ולפיה המסמכים שהומצאו לידי המומחה משקפים את כל הרישומים הרפואיים הקיימים לגבי התובע לא הוכחה. יתר על כן, התובע לא ביקש להגיש מסמכים רפואיים נוספים, או את תיקו הרפואי של התובע, כדי לבסס הנחה זו.,3. שאלה ב' נוגעת לקביעת המומחה בסעיף 4 לתשובותיו ולפיה:,אין מקום להתיר אף את הפנייתה של שאלה זו. המומחה פירט הן בחוות הדעת והן בתשובותיו לשאלת ההבהרה את הממצאים שנמצאו בתובע.,4. ב"כ התובע יגיש סיכומים בכתב תוך 30 יום, לבית-הדין וישירות לצד שכנגד.,5. ב"כ הנתבע תגיש סיכומים בכתב תוך 30 יום, מיום שיומצאו לידיה סיכומי ב"כ התובע, לבית-הדין וישירות לצד שכנגד.,ניתנה היום י"ד בשבט, תשס"ו (12 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.....
בשם התובע - עו"ד ב. כרכבי,בשם הנתבע - עו"ד ת. כזרי

מינהל מקרקעי ישראל - נגד - 1. תנופה שרותי כ"א ואחזקה 1991 בע"מ,2. יפעת להט     החלטה   12.02.2006

1. לפנינו בקשה לביטול פסק הדין מיום 8.9.05. פסק הדין ניתן בתביעתה של התובעת יפעת להט (להלן - יפעת) כנגד תנופה בע"מ (להלן - תנופה), ונתן תוקף להסכם פשרה שאליו הגיעו הצדדים. בסעיפים 1-3 להסכם נקבע כי:,"התובעת 1 והנתבעת מודיעים לבית הדין הנכבד, כי הגיעו להסכם פשרה כדלקמן:,גם בפסק הדין נכתב, בסעיף 2 שבו: "הכספים ישולמו לתובעת מהכספים המוחזקים על ידי מנהל מקרקעי ישראל".,2. המבקשת (להלן - המדינה) טוענת כי יש לבטל את פסק הדין משום שהמדינה ו/או מנהל מקרקעי ישראל לא היו צד להליך שהתקיים בפני בית הדין, לא היה להם חלק בו, ואין לחייבם בתשלום הכספים ליפעת.,יפעת מתנגדת לביטול פסק הדין. לטענתה מי שלא היה צד להליך אינו יכול לבקש את ביטול פסק הדין. כמו כן מדובר בכספים שנועדו לתשלום לעובד שנפגע מפעולות קבלן כוח אדם.,נציין עוד כי תנופה לא הגיבה לבקשה, ולא התייצבה לדיון שהתקיים בבית הדין ביום 26.12.05, אף כי הוזמנה כדין.,3. בדיון הנ"ל נעשה ניסיון לסיים את המחלוקת בהבנה, במיוחד לאור העובדה שמדובר בתביעות אחדות שהוגשו בצוותא, ע"י עובדים אחדים שעבדו עם יפעת במנהל מקרקעי ישראל באמצעות תנופה, וכל יתר....
בשם המבקש : עו"ד מ. אליאסיאן,בשם משיבה 1 : עו"ד ח. יוגב,בשם משיבה 2 - עו"ד א. איפרגן

מדינת ישראל - נגד - בן יאיר ברוריה   גזר דין   28.12.2005

,1. הנאשמת, ילידת 1953, גרושה בפעם השלישית ללא ילדים, הורשעה, על יסוד הודאתה ב-3 עבירות של התפרצות לבתי דירה, בשתי עבירות של גניבה מתוך,שתיים מהדירות (מאחת - ארנק, ומהשניה : ארנק ובו רשיון נהיגה, תעודת זהות, כרטיס אשראי, פנקס המחאות ומסמכים נוספים), בעבירה של נסיון גניבה מהדירה השלישית (שלא צלח משום שבעלת הדירה, שהיתה בדירה לעת ההתפרצות, מנעה את הגניבה), ובעבירה של היזק בזדון (בכך שהנאשמת הסבה נזק לדלת אותה דירה שלישית).,שניים ממעשי ההתפרצות נעשו ביום 7.6.05 באותו בית דירות כש-10 דקות מפרידות בין מעשה למעשה. המעשה השלישי נעשה ביום 24.7.05.,2. לנאשמת 15 הרשעות קודמות (14 מהן רשומות בגליון הרשעותיה הקודמות) בעשרות עבירות נגד הרכוש, והיא ריצתה כבר תקופות מאסר לא קצרות. את שני מעשי ההתפרצות הצמודים זה לה עשתה כחודש ימים בלבד לאחר שהשתחררה מכילאה בתום ריצוי עונש מאסר בן 18 חודשים שהוטל עליה בשל התפרצות לשתי דירות, וגניבה מתוכן ושימוש בכרטיס אשראי שנגנב לשם משיכת מזומנים. (יש להעיר כי הראשונה בהתפרצויות אלה באו שבועיים בלבד לאחר שכב' השופט י. מילנוב החליט לנקוט....
בשם הנאשם - עו"ד מונעם תאבת

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים