law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189

הלל עמית - נגד - 1. חדד זוהר,2. מגדל חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   28.12.2005

1. התביעה שלפני היא תביעת התובע כנגד הנתבעים לפיצוי בסך 35,539 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו לאופנוע של התובע מ.ר. 00-32752 (להלן: האופנוע), עקב פגיעת המכונית מ.ר. 86-661-12 (להלן: המכונית) בה נהג הנתבע 1 (להלן: הנתבע).,אין מחלוקת כי המכונית היתה מבוטחת בביטוח מקיף אצל נתבעת 2 (להלן: הנתבעת).,המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא, בשאלת אירוע התאונה כגירסת התובע, מחלוקת משנית היא ענין גובה הנזק.,2. נסיבות התאונה, כפי שנטענו בכתב התביעה - ביום 26.3.01 נהג התובע באופנוע בכביש ראש העין נחשונים. האופנוע נתקע. התובע פנה לנתבע 1 - חברו, שיבוא לחלצו. הנתבע הגיע למקום, בשל החשכה עצר את המכונית במרחק של כ- 50 מטר אחרי האופנוע. הנתבע החל לנסוע במהירות לאחור לעבר האופנוע, ופגע בו. עקב הפגיעה התדרדר האופנוע לתהום שבשולי הכביש, ונגרם לו נזק.,3. כאמור, כופרת הנתבעת באירוע התאונה כנטען ע"י התובע.,4. במהלך ההוכחות נשמעו עדויות התובע, והנתבע - כעד תביעה.,5. תמצית טענות ב"כ התובע בסיכומיו - התובע שיתף פעולה עם חברת הביטוח. הודעות התובע והנתבע בפני החוקר של הנתבעת - תואמות.,הנתבעת לא הביאה כל גירסה אחרת; צור....
בשם התובע - עו"ד רוט משה אהרון,בשם הנתבעים - עו"ד רוטקופף אושרית

זריק אדואר - נגד - רשת ח'ורי פארם   פסק דין   13.02.2006

התובע, מר אדואר זריק, מורה במקצועו עסק בהפצת מוצרי פרסום מטעם חברת "אלשורוק" לפרסום. על פי כתב התביעה, נכרת הסכם בע"פ בין התובע לנתבעת רשת ח'ורי פארם, לאספקת 5,000 עטי פרסום תמורת 5,000 ₪ דהיינו שקל על עט. הנתבעת קבלה את העטים, אך סירבה לשלם תמורתם, מכאן התביעה.,הנתבעת באמצעות מר ענאד ח'ורי טענה לחוסר יריבות והכחישה את טענות התובע.,עם זאת מודה הנתבעת כי התובע אמנם הציע לה עטי פרסומת אך ביקשה הצעת מחיר בכתב ומשום שלא התקבלה הצעה כזו, גם לא סופקו העטים, לדעת הנתבעת מקור התביעה הוא בסכסוך שבין התובע לחברת "אלשורוק".,ניסיונות לפשר בין הצדדים לא עלו יפה.,התובע לא ביקש לתקן את כתב התביעה.,פרשת התביעה:,התובע העיד, בנוסף לעובדות המפורטות בכתב התביעה, כי ראה במו עיניו את עובדת הנתבעת בשם לובנא רישה מחלקת את העטים אשר סיפק לה ללקוחות הרשת.,התובע המציא העתק חשבונית אשר הופקה ע"י "אלשורוק" ביום 4.12.98 ע"ס 5,000 ₪.,מר ענאד ח'ורי בשם הנתבעת חזר על טענות חוסר היריבות בינו לבין התובע ולטענתו ספקים רבים מחלקים לו אלפי עטים כפרסומת והוא אינו צריך לשלם עבורם.,במהלך הדיון הוצג עט (ת/2) אשר כדוג....
בשם התובע : עו"ד גנטוס אברהים,בשם הנתבעת : עו"ד חורי ג'האד

מדינת ישראל - נגד - כחלול אמין   החלטה   13.02.2006

,בפניי בקשה להורות על הארכת מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו בת"פ 1279/06 של בית משפט זה.,האישום:,1. כנגד המשיב הוגש כתב האישום בת"פ 1279/06 והמייחס לו עבירה של איומים, לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.,לפי המתואר בכתב האישום, הרי שביום 29.1.06 בשעה 14.10 לערך, איים המשיב על אשתו (להלן -המתלוננת) באומרו לה: "אני יותר לא יכול לסבול אותך ורוצה לגמור עלייך ולהרוג אותך", וזאת בכוונה להפחידה ולהקניטה.,2. בד בבד עם הגשת כתב האישום הנ"ל, הוגשה מטעם המבקשת בקשה זו לפיה מתבקש בית המשפט להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים בתיק הפלילי הנ"ל.,טיעוני הצדדים לבקשה:,3. המבקשת טוענת לקיומן של ראיות לכאורה, תוך שהיא מפנה לתלונת המתלוננת, לעדותה של בתם המשותפת של המשיב והמתלוננת, וכן לדוחות שונים של שוטרים.,כן טוענת המבקשת לקיומן של עילות מעצר של מסוכנות ושיבוש הליכי משפט, ולביסוס עילות מעצר אלו מפנה המבקשת לעברו הפלילי של המשיב, וכן על חומר הראיות אשר מצביע על מסוכנותו כלפי בני משפחתו. בנסיבות אלו טוענת המבקשת כי לא ניתן לשחרר את המשיב לחלופת מעצר כלשהיא.,4. מנ....
בשם המבקשת - עו"ד נטלי

הרשקוביץ אליעזר - נגד - 1. משרד הבטחון - מדינת ישראל,2. בוביס ליאוניד,1. הרשקוביץ אליעזר (נתבעים שכנגד),2. הרשקוביץ גרשון,3. שומרה-חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   28.12.2005

מבוא:,1. התובע, אליעזר הרשקוביץ (להלן - "התובע"), הגיש תביעה כנגד משרד הבטחון (להלן הנתבע 1) וכנגד ליאוניד בוביס (להלן הנתבע 2), בגין נזק שנגרם לרכבו אשר נפגע ע"י רכב צבאי השייך לנתבע 1, בו נהג הנתבע 2, בתאונת דרכים שארעה ביום 2.2.05.,תביעה שכנגד הוגשה ע"י משרד הבטחון - מדינת ישראל (להלן - "התובעת שכנגד"), כנגד אליעזר הרשקוביץ, כנגד גרשון הרשקוביץ (להלן הנתבע שכנגד 2), וכנגד שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: הנתבעת שכנגד 3) בגין נזק שנגרם לרכב הצבאי באותה תאונה ובטענה כי האחריות לקרותה מוטלת על הנתבע שכנגד 2, אשר נהג ברכבו של התובע.,הכרעה במחלוקת,2. אין מחלוקת בין הצדדים כי עובר לתאונה היה רכב התובע בתנועה איטית על הכביש הראשי מצומת גולני לצומת קדרים כאשר אחריו נוסע רכב נוסף, ואילו הרכב הצבאי, שהיה אחריהם, והחל בנסיון עקיפה של כלי הרכב שלפניו. אין גם מחלוקת בין הצדדים כי בתאונה עצמה היה הרכב הצבאי במסלול הימני תוך כדי העקיפה, ואילו רכב התובע היה בדיוק בפנייה שמאלה, לכוון קבר הנביא חבקוק הנמצא שם.,המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלת האחריות לתאונה.,הנתבע שכנגד 2, אשר נהג ברכבו של התובע,....

אלקטרה בע"מ - נגד - מנשה מוסא זדה     החלטה   13.02.2006

אין לי אלא להצטער על דרך התנהלותו של ב"כ הנתבע בתיק זה. התנהלות זו ראויה לביקורת .,בהחלטתי מיום 27.6.05 הוריתי לצדדים להגיש את תצהירי העדות הראשית מטעמם וקבעתי מועד להוכחות.,התובעת הגישה את תצהיריה ביום 11.9.05, אך הנתבע לא הגיש את תצהיריו.,ישיבת ההוכחות שהייתה קבועה ליום 30.1.06 נדחתה, בשל אילוצים ונקבעה ליום 15.2.06.,ביום 2.2.06 הגיש ב"כ הנתבע בקשה לזימון עד מטעמו.,בהחלטתי מאותו יום קבעתי שאין בבקשה כל נימוק המסביר מדוע לא הוגשה עדותו של עד זה בתצהיר עדות ראשית, כמתחייב ואין כל נימוק המסביר מדוע הבקשה הוגשה כה באיחור, בסמוך למועד ההוכחות הקבוע.,בעקבות החלטתי זו הגיש ב"כ הנתבע, ביום 7.2.05, "בקשה להארכת מועד להגשת תצהיר עדות ראשית", המתייחסת לאותו עד שאת זימונו ביקש ביום 2.2.06.,ב"כ הנתבע צירף לבקשה להארכת מועד את תצהיר העדות הראשית של אותו עד, מבלי שניתנה לו רשות לכך ומבלי שניתנה החלטה להארכת מועד.,בהחלטה מיום 8.2.05, ביקשתי את תגובת המשיבה עד ליום 15.2.06. כמו כן הוריתי למזכירות להחזיר לב"כ הנתבע את התצהיר שצירף , ללא רשות.,והנה, בקושי יבשה הדיו על ההחלטה מיום 8.2.06, שב ב....
בשם התובעת - עו"ד כרוב שלמה,בשם הנתבע - עו"ד ביטון חובב

1. פיאדה רינה,2. פיאדה גלית - נגד - 1. הראל דורית,2. איילון חברה לבטוח בע"מ   פסק דין   28.12.2005

,מבוא,1. התובעות, פיאדה רינה (להלן: התובעת 1) ופיאדה גילת (להלן: התובעת 2), הגישו תביעה קטנה כנגד דורית הראל (להלן: הנתבעת 1) וכנגד איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן: הנתבעת 2) המבטחת את רכבה של הנתבעת 1, בטענה כי הנתבעת 1 גרמה לנזק ברכבה של הנתבעת 2 שהיה נהוג ע"י הנתבעת 1, בתאונת דרכים שארעה ביום 11 פברואר 2005, עת נסעה הנתבעת 1 לאחור.,הכרעה במחלוקת העובדתית,2. הצדדים מסכימים כי עת נסעה הנתבעת 1 לאחור פגעה ברכבה של התובעת 2 בו נהגה התובעת 1, אך חלוקים ביניהם בשאלת הנזק שנגרם לרכבה של התובעת 2 בתאונה.,3. התובעת 1 העידה בפני כי בזמן נסיעה בפקק תנועה, נסעה לפתע לאחור הנתבעת 1, שעמדה לפניה, ופגעה בחזית רכבה. לטענתה, הבחינה בפגיעה ברכב, אך לא שמה לב מה בדיוק מהות הפגיעה, ולכן נטלה מן הנתבעת 1 את פרטיה ואמרה לה כי תעביר את הרכב לבדיקת מוסך. לכשהגיעה לביתה הבחינה כי הפנס נפל ממקומו, מספר ימים לאחר שארעה התאונה, כאשר רצתה למלא דלק, שמה לב לנזק שנגרם למכסה המנוע אשר אף לא נפתח. לטענתה, התקשרה מיד לאחר הארוע לסוכן הביטוח שלה אשר אמר לה כי כשיהיה לה זמן, תפנה למוסך.,בע....

1. ימית כהן,2. אייל בוזגלו - נגד - אופיר טורס בע"מ,בריטיש איירוייז בע"מ (צד ג')     החלטה   13.02.2006

בתיק זה הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר סמכות מקומית של בימ"ש זה לדון בתביעתם של התובעים.,מדובר בתביעה של תושבי עפולה נגד חברת "אופיר טורס" בטענה של רשלנות בטיפול בעניינם של התובעים בטיול לירח דבש לג'מייקה שגרמה לתובעים נזק.,בכתב התביעה טוענים התובעים כי לבימ"ש זה קנויה סמכות מבחינת המקום לדון בתביעה, לאור מקום מגוריהם.,כללי הסמכות המקומית אינם נקבעים על פי מיקום מגוריו של התובע ועל פי הנאמר בבקשה מטעם הצד השלישי, הרי שלפי כללים אלו, בימ"ש זה נטול סמכות מבחינת המקום לדון בתביעה.,אין מקום להורות על מחיקה על הסף של התביעה באם ניתן לתקן את הפגם על ידי העברת התיק לביהמ"ש המוסמך ועל כן, אני מורה על העברת התיק לביהמ"ש לתביעות קטנות בתל - אביב, שלו הסמכות מבחינת המקום, לדון בתביעה.,בהתאם מבוטלת הישיבה שקבועה למחר - 14.2.06 והמזכירות תדאג להודיע לצדדים על כך בהקדם.,ניתן היום ט"ו בשבט, תשס"ו (13 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.....

בנק דיסקונט לישראל בע"מ - סניף פולג - נגד - טיצקוב אנדריי   החלטה   28.12.2005

בפניבקשת רשות להתגונן, אשר הגישהמבקש כנגד תביעה כספית של תאגיד בנקאי (להלן: "המשיב") ע"ס 28,562 ₪ בגין יתרת חוב בחשבונו של המבקש אצל המשיב.,המבקש טוען כי ניהל את חשבונו בצורה מסודרת ואחראית והיה לקוח מכובד של המשיב כאשר מידי חודש הכניס משכורת של 13,000 ₪ וסכומים נוספים מעבודות פרטיות ובנוסף, ניהל מספר תוכניות חסכון ופיקדונות (סעיף 7 ו-9 לתצהיר).,המבקש טוען כי המשיב העמיד לו מסגרת אשראי מאושרת של 20,000 ₪ ומסגרת נוספת בכרטיסי האשראי ושהוא כיבד את כל התחייבויותיו (סעיף 8 לתצהיר).,אולם, לטענתו כאשר פתח חשבון בנק נוסף במקום מגוריו החדש עלתה חמתו של המשיב כאשר הבין כי נפח פעילותו הכספית של המבקש יצומצם ולכן החל לפעול כנגדו, למרות שהפעילות בחשבונו ומסגרת האשראי לא השתנו (סעיף 10 לתצהיר).,המבקש בתצהירו טוען כי לא חייב דבר למשיב וכי המשיב החל לפעול נגדו בלא ששלח לו כל התראה על פי חוק הבנקאות על שינוי מסגרת האשראי נגדו טרם נקיטת הליכים וכי מטרתה של התביעה כנגדו הינה להגדיל את יתרת החובה המצויה בחשבונו ע"י ריביות מופרזות ועמלות מוגדלות (סעיף 11....

עבו דוד - נגד - שלמה פורת   החלטה   13.02.2006

,בעניין: בקשה לביטול עיקול זמני שהוטל במסגרת תיק הוצל"פ 2-04-05730-09 טרם מתן אזהרה.,ואלה עובדות הצריכות לעניין זה -,1. ביום 9.12.04 פתח המשיב בהליכים לביצוע שטר בלשכת ההוצל"פ בעפולה במסגרת תיק,2-04-05730-09. על פי האמור בבקשת הביצוע אוחז המשיב בשטר המשוך מחשבונה של חב' טל אד סוללים יזמות 2000 בע"מ (ולהלן: החברה) ערוך לפקודתו של המבקש שהוסב למשיבה. סכום השיק 64,837 ₪ ומועד פירעונו 20.5.03.,השיק חולל עקב הגבלת חשבון הבנק של המושכת.,2. בד בבד עם פתיחת תיק ההוצל"פ הגיש הזוכה בקשה להטלת עיקולים זמניים על נכסי המשיב (שם) בין היתר על זכויות המבקשים (כאן) חשבון עו"ש מספר 541404/29 בבנק לאומי סניף 970.,על פי האמור בבקשה ובתצהיר הנלווה לה, פנה המשיב לחייב מספר פעמים וביקשו להסדיר את התשלום אך העלה חרס בידו. הגבלת החשבון והתחמקות המבקש מתשלום החוב משך זמן כה רב מקימה עילה לחשש להברחת נכסים.,הבקשה נעתרה כפוף להפקדת התחייבות לשיפוי כל נזק.,3. כ- 4 חודשים לאחר הגשת התנגדות לביצוע שטר הוגשה בקשה לביטול העיקול שהוטל על חשבון העו"ש.,על פי האמור בבקשה עקב העיקול שהוטל על ....
בשם המבקש - עו"ד אלוני מאיר,בשם המשיב - עו"ד חובב ביטון

איזוטופ בע"מ - נגד - בטון דושי בע"מ   פסק דין   28.12.2005

עיקרי עובדות וטענות הצדדים,1. לפני תביעה כספית על סך 10,506 ₪ נכון ליום הגשתה. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר. לאחר שניתנה לנתבעת רשות להתגונן עברה התביעה להתנהל במסלול של סדר דין מהיר.,2. התובעת הינה חברה הפועלת כמעבדה מאושרת למתן שירותי בדיקות והתאמה לתקן. הנתבעת הינה חברה לאספקת בטון לאתרי בניה.,3. החוב הנתבע מקורו על פי טענת התובעת, בשני סוגי התקשרויות שהתקיימו בין הצדדים:,4. חוב בסך 8,635 ₪, מקורו בהסכם שנכרת בין הצדדים ביום 5.6.97 (להלן:"ההסכם הראשון").,על פי הסכם זה, התחייבה התובעת למסור לנתבעת דיווח שוטף חודשי על תוצאות בדיקות שביצעה לבטון שסיפקה הנתבעת באתרי בניה שונים. בדיקות נשוא הסכם זה בוצעו ע"י התובעת לבקשת לקוחות הנתבעת ובוצעו על חשבונם.,בעבור דיווח זה הוסכם על תשלום חודשי בסך 300 ₪.,5. בגין הסכם זה, כך על פי גישת התובעת, נותרה הנתבעת חייבת עבור דיווחים לחודשים 2001/ 9-8 וכן עבור דיווחים רצופים וחודשיים החל מחודש ינואר שנת 2002 ועד חודש ספטמבר 2003. על פי ת/1 שילמה הנתבעת סך של 900 ₪ בתוספת מע"מ על פי הסכם זה, עבור חודשים 10-12 שנת 2001.,6. בתצהיר מנהל הנתבעת שהוג....
בשם התובעת - עו"ד רחל דעבול-גרטל,בשם הנתבעת - עו"ד אבו אחמד תופיק

זאדה אשר - נגד - מדינת ישראל     החלטה   13.02.2006

ערר על החלטת בית משפט שלום בתל- אביב- ב"ש 4419/05 מיום 10.1.06- לפיה הורה בית משפט השלום על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.,כנגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע (מרמה בנסיבות מחמירות)- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, מספר אישומים רב בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות- עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק, עבירות של הוצאת שיק ללא כיסוי- עבירה לפי סעיף 432 לחוק, וכן הואשם העורר אף בעבירות של קבלת נכסים שהושגו בפשע- עבירה לפי סעיף 411 לחוק.,על פי עובדות כתב האישום המדובר בפרשת "עוקץ", כאשר העורר, לכאורה, קשר קשר עם אחרים לביצוע מעשי מרמה והונאה כלפי ספקים, על ידי רכישת סחורות ושירותים באמצעות שיקים ללא כיסוי ומכירתן, תוך שהם מתכננים לסגור החברה ביום 30.9.05, למכור את הסחורות שרכשו, ולהרוויח כסף ממכירות אלה. על פי כתב האישום, במסגרת תוכנית המרמה נרכשה סחורה בסך כולל של כ- 2,000,000 ₪. הפעילות האמורה נעשתה, לכאורה, בשמה של חברת מ.א.נ.ח, שהוקמה כחברת "קש" לצורך פעילות זו.,ע"פ המתואר עלי כתב האישום, היה העורר אמור להפקיד ....
בשם העורר - עו"ד בני נהרי,בשם המשיבה - עו"ד רנית בר- און

דניה סיבוס אחזקות (1965) בע"מ - נגד - דנון יוסף     פסק דין   13.02.2006

א. מהות העתירה,זו עתירה בה מתבקש בית המשפט להצהיר כי חוזה המכר שנחתם ביום 26.12.1995 בין המבקשת לבין המשיב (להלן:"החוזה") בטל ומבוטל וכי המבקשת היא הבעלים של הדירה נשוא ההסכם האמור.,בתאריך 27.12.2001 נתן בימ"ש זה פס"ד לטובת המבקשת, בהיעדר הגנה והתיצבות מטעם המשיב.,הוגשה בקשה לבטל את פסה"ד.,בתאריך 1.8.2002 דחה בימ"ש זה את הבקשה והותיר את פסה"ד על כנו.,הוגשה על כך בר"ע 8514/04. החלטה בבר"ע ניתנה ביום 1.5.2003, והיא קבעה בזו הלשון:,"אני מקבל, אפוא, את ערעורו של המבקש על החלטת בית המשפט קמא, ומורה להחזיר את התיק לערכאה דלמטה על מנת לבחון האם הומצא כתב התביעה כדין בהתאם להוראות תקנה 477 לתקנות.",ההחלטה ממוקדת, ומאחר ונסיונות לפתור את הסוגיה בדרכים שונות, לא צלחו, אזי הפלוגתא היא אחת בלבד, לאור הנחיה זו.,ב. עובדות רלבנטיות,בחוזה מכרה המבקשת למשיב דירה הרשומה בספרי המבקשת כדירה מס. 16 בבנין מס. 4, ורשומה בחוזה כדירה מס. 16 כיון צפון בבנין מס. 4 בגוש 6109 חלקה 00326 בפרויקט סביוני גן שברמת גן (להלן:"הדירה").,סה"כ מחיר הדירה היה 1,102,742 ₪ כשהמשיב שילם מתוך סכום זה, (וגם לא במועדים ה....
בשם המבקשת : עו"ד יעל מושקוביץ,בשם המשיב - עו"ד גיל צבע

מדינת ישראל - נגד - א' א'     החלטה   28.12.2005

המדינה מבקשת לצוות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בת.פ 4804/05.,כתב האישום,1. כתב האישום מייחס למשיב עבירות של תקיפה סתם בנסיבות מחמירות, תקיפה הגורמת חבלה ממש בנסיבות מחמירות ואיומים כנגד ז' ש', בת זוגו ואם בנו התינוק (להלן: "המתלוננת").,2. על פי הנטען בכתב האישום ביום 18.12.05 בשעה 9:10 או בסמוך לכך, תוך כדי ויכוח של מה בכך, איים המשיב על המתלוננת שלא כדין בכך שאמר לה, תוך שהוא מחזיק "פינג'ן" ובתוכו מים חמים "אל תעצבני אותי אני אשפוך עלייך מים חמים" וזאת במטרה להפחידה ולהקניטה.,בהמשך לאמור לעיל תקף המשיב את המתלוננת בכך שאחז אותה בכתפייה ונגח בפניה, ובהמשך אף אחז אותה בצווארה וחנקה. כתוצאה מהאמור לעיל נחבלה המתלוננת חבלות של ממש (נפיחות 2 ס"מ בגבה ושפשוף בצוואר) ונזקקה בשל כך לטיפול רפואי.,3. עוד צוין בכתב האישום כי חצי שנה עובר לאמור לעיל, תקף המשיב את המתלוננת במגדל העמק עת היתה בחודש השביעי להריונה בשל סירובה לקנות לו סיגריות בכך שסטר בפניה.,עמדת הצדדים,4. התביעה טוענת כי בידיה ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים למשיב, כי העבירות המיוחסות לו מקימות חזק....
בשם המבקשת - עו"ד רונן בנעים,בשם המשיב - עו"ד לימור יצחק

מדינת ישראל - נגד - מרדכי כהן     החלטה   28.12.2005

המדינה מבקשת לצוות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בת.פ 4799/05.,1. כתב האישום מייחס למשיב עבירות של התפרצות בצוותא לבניין שאינו משמש למגורים וגניבה בצוותא אשר בוצעו ביחד עם אדם אחר בשם משה ג'ינו (להלן :"ג'ינו") ביום 6.12.05.,2. על פי הנטען בכתב האישום פרץ הנאשם יחד עם ג'ינו לדוכן מפעל הפיס ברח' הזית 4 מגדל העמק , בכך שהשניים שברו וניפצו את שמשת הדוכן, הכניסו ידיהם לתוך הדוכן וגנבו כ- 35 כרטיסי חיש גד, כשמחירו של כל כרטיס הינו 30 ₪.,3. בהמשך לנסיבות המתוארות לעיל, כ- 40 דקות מאוחר יותר, הגיע ג'ינו לדוכן אחר של מפעל הפיס במגדל העמק וביקש לפדות 8 כרטיסים זוכים.,4. התביעה טוענת כי בידיה ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים למשיב, כי העבירות המיוחסות מלמדות על מסוכנות רבה מצדו בעיקר נוכח עברו הפלילי המכביד וביצוען בתוך זמן קצר מאז שוחרר ממאסרו האחרון.,עוד טוענת התביעה עבירות הרכוש של המשיב נשוא תיק זה יחד עם עבירות הרכוש הרבות בהן הורשע כבר בעבר, מצביעות על כך כי המשיב מבצע עבירות רכוש באופן שיטתי וכדרך חיים, ואף בכך יש כדי ללמד על מסוכנותו.,5. הסניגור טוען כי אין....
מטעם המבקשת - עו"ד רונן בנעים.,מטעם המשיב - עו"ד עבד פאהום .

רמה סחייק - נגד - 1. מנשה אכרם,2. חברת חלקה 671 בגוש 6122 בע"מ   פסק דין   13.02.2006

1. זוהי תובענה, שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה, ובה מתבקש בית-המשפט כדלקמן:,א. להצהיר כי המבקשת זכאית להירשם כבעלים הבלעדי של הדירה, המצויה בקומה ג' בבית משותף ברחוב חידא 5 בבני ברק, הידועה בתור חלקת משנה 671/11 בגוש 6122 (להלן: "הדירה" או "דירה 11"). כן מבוקש לחייב את החברה (היא המשיבה 2) להעביר את הדירה לשמה של התובעת ללא תמורה, ולהטיל על המשיב 1 (להלן: "המשיב") לשלם כל מס והיטל שיוטל על החברה ועל התובעת בגין העברת הדירה משמה של החברה לשמה של התובעת.,ב. לחילופין, להורות על מכירת הדירה לצד ג' והעברת מלוא תמורת המכירה לידי התובעת, ולחייב את המשיב לשפות את החברה בגין כל תשלומי המס שיחולו עליה בגין המכירה.,רקע עובדתי:,2. ואלה הם עיקרי העובדות:,א. המשיבה 2 היא חברה שנוסדה ביום 3.7.63 (ת/4) והייתה רשומה כבעלים של מספר דירות בבית המשותף נשוא התובענה, ובין היתר, בדירות 11, 12, 15 ו-16. כיום, למעט דירה 12, שנמכרה על-ידי המשיב (כפי שיפורט בהמשך), ביתר הדירות עדיין רשומה החברה כבעלים.,המבקשת והמשיב הם בעלי מניות במשיבה 2. בעלה המנוח של המבקשת (להלן: "המנוח") היה שותפו של המשיב בחברה עד פט....
בשם המבקשת : עו"ד אביר בראל,בשם המשיב 1 - עו"ד ערן באלינט, אבישי חלפון

מדינת ישראל - נגד - י' צ'   החלטה   28.12.2005

רקע,1. זוהי בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים הפליליים המתנהלים כנגדו בת.פ. 4768/05. זאת לאחר שבכתב האישום שהוגש כנגדו בתיק זה יוחסו לו עבירות של תקיפת בת זוג, תקיפת חסר ישע, כליאת שווא ואיומים.,על פי המיוחס וביום 26/11/05 סמוך לשעה 16:00, סטר המשיב על פניה של בתו בת השנתיים וחצי (להלן: "י.צ") וכן דחף את בנו בן השנה וחצי והכה אותו בידיו (להלן: "נ.צ"). בהמשך לכך וכשניסתה המתלוננת - אשת המשיב מזה 3 שנים - להגן על ילדיה, סטר לה המשיב פעמיים על פניה ואמר לה כי ירצח אותה.,עוד על פי המיוחס ושנתיים עובר לאירוע האמור, בביתם של בני הזוג בערד, בעט המשיב בבטנה של המתלוננת אשר הייתה בחודש השלישי להריונה ומנע ממנה לצאת מהבית תוך שהוא נועל את דלת הכניסה. המשיב חזר על מעשים אלו גם כאשר הייתה המתלוננת בחודש השמיני להריונה, תוך שהוא טוען כי התינוק אינו שלו. עוד נטען כי במהלך שלוש שנות נישואיהם של בני הזוג נהג המשיב לכלוא את המתלוננת בביתם על ידי נעילת הדלת.,ראיות לכאורה,2. עיון בראיות התביעה מעלה קיומן של ראיות כמפורט להלן:,בהודעתה מיום 1/12/05 מסרה המתלוננת כי זו הפעם הראשונה בה ה....
בשם המבקשת - עו"ד משה ברקוביץ',בשם המשיב - עו"ד יהלי שפרלינג

מדינת ישראל - נגד - אנדריי בן אלכסיי זוברייב   גזר דין   13.02.2006

הנאשם הורשע על פי הודייתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, ואלו הן:,הריגה - עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;,נהיגה בשכרות - עבירה לפי סעיף 62(3) יחד עם סעיף 39א לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א-1961 (להלן: הפקודה);,גרימת תאונה בה נחבל אדם - עבירה לפי סעיף 92(2) יחד עם סעיף 38 לפקודה.,נסיבות ביצוע העבירות הן אלו:,בתאריך 16.12.2004 בשעה 00.30 נהג הנאשם ברכבו מסוג פורד אסקורט (להלן: הפורד) ברחוב ויצמן בנתניה, מכיוון צפון לדרום והתקרב לצומת הרחובות ויצמן - הרצל שהינו צומת מרומזר (להלן: הצומת). לצדו של הנאשם ישב חברו בשם אלכסיי אמיליאנוב (להלן: אלכסיי). עובר לנהיגתו שתה הנאשם משקאות משכרים, בכמות שאינה ידועה במדויק לתביעה, ובעת נהיגתו היה שיכור, כך שריכוז האלכוהול בדמו עמד על 150 מיליגרם לכל 100 מ"ל של דם.,באותה עת נהג ויליאם סעדה (להלן: המנוח) ברכבו מסוג מיצובישי ברחוב הרצל בנתניה ממזרח למערב. המנוח הגיע לצומת, חצה אותו, כאשר הרמזור בכיוון נסיעתו היה ירוק, אך בטרם הספיק להשלים את חציית הצומת, נכנס הנאשם ברכבו לצומת כאשר בכיוון נסיעתו דלק אור אדום ברמזור, והתנגש ....
בשם המאשימה - עו"ד רועי פרי,בשם הנאשם - עו"ד מימון

מדינת ישראל - נגד - 1. ערב בן מחמוד סמידיה,2. עלא בן עאלחאפ שלבי     החלטה   28.12.2005

בקשה למעצר עד תום ההליכים,רקע,1. זוהי בקשה להורות על מעצרם של המשיבים עד תום ההליכים הפליליים המתנהלים כנגדם בת.פ. 4570/05. זאת לאחר שבכתב האישום שהוגש כנגדם בתיק זה יוחסו להם עבירות של סחר בסמים מסוכנים, החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, קשירת קשר לביצוע פשע והחזקת כלים להכנת סם, ולאחר שלמשיב 1 יוחסו בנוסף עבירות של החזקה בסמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, סחר בסמים מסוכנים, קשירת קשר לביצוע פשע, החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית ותקיפת שוטר.,על פי המיוחס וביום 10/8/05 סיכם המשיב 1 (להלן: "ערב") בשתי שיחות טלפון כי ימכור לסוכן משטרתי (להלן: "הסוכן") חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג קנבוס תמורת 500₪. בהמשך לכך ובשעות הערב מכרו המשיבים לסוכן, בכניסה לכפר סולם, 421.61 גרם של סם מסוכן מסוג קנבוס שחולק ל-11 אריזות תמורת 1,000₪. עוד נטען כי המשיב 1 החזיק באותן הנסיבות כלי המשמש לעישון ואף מילא אותו בסם מסוכן מסוג קנאבוס שלא לצריכתו העצמית (להלן: "האירוע הראשון").,עוד על פי המיוחס ובין התאריכים 15/8/05 ו-22/8/05 סיכם המשיב 1 עם הסוכן - במספר שיחות טלפוניות ובמהלך פגישה שהתקיימה ביניהם בי....
בשם המבקשת - עו"ד משה ברקוביץ',בשם המשיבים - עו"ד יוסף שלבי

שלפרד חברה לפיתוח ובנין בע"מ - נגד - 1. שלמה מלמד,2. אלי סגל,3. אמנון צור,4. יהודית צור,5. נסים בלו,6. עו"ד עדי בראונשטיין, כונס נכסים   פסק דין   13.02.2006

פתח דבר,1. עסקינן בעתירתה של המבקשת, שלפרד חברה לפיתוח ובנין בע"מ (להלן: "שלפרד"), להורות לרשם המקרקעין על מחיקת הערת האזהרה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין לטובתם של המשיבים 3, 4 ו-5, מר נסים בלו ובני הזוג יהודית ואמנון צור (להלן: "המשיב 3", "המשיבה 4" ו- "המשיב 5" בהתאמה, ויחדיו- "הרוכשים"), על מקרקעין בהרצליה הידועים כחלקה 174 בגוש 6525 (להלן: "הקרקע"); וכן על מחיקת כל הערת אזהרה בדבר צו עיקול וצו אחר שנרשמו בלשכת רישום המקרקעין לטובת נושים שונים של הרוכשים, על זכויות הרוכשים בקרקע על בסיסה של ההערה הרשומה לזכותם.,העובדות הצריכות לעניין וטענות הצדדים,2. שלפרד היא הבעלים הרשום בקרקע נשוא התובענה דנן. יצוין כי עד ליום 25/12/96, שאז ביצעה שלפרד פרצלציה רצונית במקרקעין שבבעלותה (ראו נסח הרישום, נספח א לתצהירו של צבי פריד, מנהלה של שלפרד, להלן: "פריד"), הקרקע טרם הוכרה בתב"ע כחלקה נפרדת אלא היוותה חלק מחלקה 22 בגוש 6525 שגם היא בבעלותה של שלפרד (להלן: "חלקת האם").,ביום 16/2/89 חתמה שלפרד עם הרוכשים על חוזה למכירת הקרקע - תמורת 72,000₪ (להלן: "חוזה המכירה", נספח ב לתצהירו של פריד).,....

רגר יואל - נגד - הדר חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   13.02.2006

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים החלטתי לתת רשות לערער ולדון בערעור כאילו הוגש על פי הרשות שניתנה.,בקשה זו מופנית כנגד החלטתו של בית משפט השלום הרצליה (כב' השופט מאיר שנהב סג"נ) מיום 6.10.2005, ב-ת.א. 3703/04, לפיה נדחתה בקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה.,המבקש יליד 1935 נפגע בתאריך 5.7.2004 בתאונת דרכים בהיותו הולך רגל. ממקום התאונה הועבר המערער לבית החולים הילל יפה, למחלקה האורטופדית, שם נותח לקיבוע שבר בעצם הירך. בדו"ח סיכום האשפוז צויין: "במהלך יום אחרי ניתוח נצפה חולשה כללי ובלבול - נבדק על ידי נוירולוג. CTמח סימני אטרופיה מוחית (ממצאים ישנים) לא נמצאה בעיה נוירולוגית חריפה".,המבקש עבר סדרה של טיפולים ושיקום וכיום הוא מאושפז במוסד סיעודי במצב דימנטי.,מומחה בתחום האורטופדיה שמונה על ידי בית המשפט קבע כי למבקש נותרה נכות בשיעור 20%.,ב"כ המערער ביקש מבית המשפט למנות גם מומחה בתחום הנוירולוגיה. בהחלטתו נשוא הדיון שבפני דחה כב' השופט שנהב את הבקשה מאחר שלהשקפתו לא נמצא שמץ של ביסוס לבקשה. עוד ציין כב' השופט:,"עיקר בעייתו של התובע ככל שקשורה לתאונה מתמקדת בתח....
בשם המבקש - עו"ד שקמה עצמון-גמליאל,בשם המשיבה - עו"ד רהט (רוטהולץ) יעקב

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים