law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109

חליל חשיבון (הנושה),עו"ד ערן אטלס (בתפקידו כמפרק של חברת חשיבון חליל בע"מ (בפירוק)) - נגד - 1. כונס הנכסים הרשמי,2. עו"ד נפתלי נשר     החלטה   07.06.2006

המבקש, שכיהן כאחד ממנהליה של החברה בפירוק, עתר ביום 5/2/06 בבקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב כנגד החברה שבפירוק.,ביום 11/5/06 החליט המפרק על דחיית הבקשה, שכן בקשה זו הוגשה כשמונה וחצי שנים לאחר שניתן כנגד החברה צו פירוק (ביום 15/10/97). על החלטה זו נסובה הבקשה שבפניי.,לטענת המבקש, הוא לא הבין עד לאחרונה כי הייתה לו זכות לתבוע את החברה בגין זכויותיו, וכי סבר כי זכויות אלה מובטחות מעצם עובדת היותו מנהל לשעבר של החברה. מוסיף המבקש וטוען, כי כל העת פעל למיצוי זכויותיה של החברה, כאשר איש לא הודיעו על זכויותיו, לרבות ב"כ החברה או ב"כ הכונ"ר.,לטענת המבקש, התנהגותו במהלך השנים בהן פעל לצורך איתור וגביית כספים השייכים לחברה, מהווה משום "טעם מיוחד" להארכת מועד.,עוד טוען המבקש ומלין על ב"כ הכונ"ר, אשר ידע, לשיטתו על זכויותיו, ולא העיר לו כי עליו להגיש תביעת חוב.,המפרק מתנגד לבקשה וחוזר על נימוקיו לדחיית הבקשה להארכת מועד.,סבורני כי הדין עם המפרק.,16.סעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"מ-1980 קובע כדלקמן:,"נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס, בדרכים ובאופ....
בשם המבקש : עו"ד נביל מטר

1. יפה פרץ,2. אליעזר פרץ,3. אודליה פרץ,4. ניצן פרץ,5. חגית פרץ,6. מיכל פרץ - נגד - 1. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים,2. בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע,3. פרץ בוני הנגב אחים פרץ בע"מ   פסק דין   31.01.2006

עתירה זו מופנית כנגד פסק-דין של בית הדין הארצי לעבודה, בו נדחה הערעור על פסק-דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע. בפסקי-הדין של בית הדין לעבודה נדחתה תביעת העותרים לקבלת גמלת שאירים, השלמת פיצויי פיטורין ופיצויי הלנה. בית הדין הארצי קבע כי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה אינן חלים על המנוח, שהעותרים הם שאיריו, וכי מעבר לכך, במסגרת הסכם פשרה שולמו לעותרים התשלומים המגיעים להם בגין עבודתו של המנוח, והם מצדם חתמו על כתב ויתור - זאת, כך נפסק, ללא כל כפייה כלכלית או עילת ביטול אחרת.,לאחר עיון בטענות העותרים ובתגובה המקדמית מטעם המשיבה 3, מסקנתנו היא כי דין העתירה להידחות על הסף. הלכה היא, כי בית משפט זה אינו נוהג להתערב בפסיקת בית הדין לעבודה אלא באותם מקרים חריגים בהם מתגלה טעות משפטית מהותית וכאשר שיקולי צדק מחייבים זאת (בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מ(1) 673, 693). במקרה זה, נדחו טענות העותרים הן על בסיס ניתוח הזכאות לפי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה, הן על בסיס בחינת השתלשלות ההסכמים וההליכים המשפטיים שכבר התקיימו בין הצדדים. בית משפט זה איננו בבחינת ערכאת ערעור על פסק....
בשם העותרים - עו"ד מרטין אנגל,בשם המשיבה 3 - עו"ד ארז טיקולסקר, עו"ד גליה כהן

זאב רוזנשטיין - נגד - היועץ המשפטי לממשלה   פסק דין   31.01.2006

עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה (ע"פ 4596/05) שניתן ביום 30.11.2005 על-ידי המישנה לנשיא מ' חשין והשופטים א' א' לוי וא' רובינשטיין, לפיו העותר הוא בר הסגרה לארצות-הברית.,1. בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט י' צבן) הכריז - לבקשת היועץ המשפטי לממשלה - כי העותר הוא בר הסגרה לארצות הברית. עתירת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה בעקבות בקשת הסגרה מטעם ארצות הברית, בה הוגש כנגד העותר כתב אישום בעוון קשירת קשר להפצת סם MDMAובעוון קשירת קשר ליבוא MDMA - עבירות לפי החוק הפדרלי בארה"ב. בעקבות הגשת כתב האישום הוצא בארצות הברית (ביום 20.12.2004) צו למעצרו של העותר. לאחריו, הגישה ממשלת ארצות-הברית (ביום 27.12.2004) בקשה לישראל להסגיר לידיה את העותר. לאור היות העותר אזרח ותושב מדינת ישראל, התחייבה ארצות-הברית, בהתאם לסעיף 1א(2) לחוק ההסגרה, תשי"ד-1954 (להלן - חוק ההסגרה), כי אם יורשע בדין ויוטל עליו עונש מאסר, הוא יוחזר לישראל לנשיאת העונש.,2. בבקשת ההסגרה טוענת ארצות-הברית כי העותר קשר בישראל קשר ליבואו של סם מסוכן לארצות-הברית ולהפצתו שם. ה....
בשם המבקש - עו"ד בני נהרי, עו"ד קרן נהרי, עו"ד הילה נאוי,בשם המשיב - עו"ד טל ורנר-קלינג, עו"ד גל לברטוב, עו"ד יצחק בלום

עו"ד יגאל גיל - נגד - עו"ד ד"ר שרה פרזנטי     החלטה   31.01.2006

1. המבקש הגיש, לבית משפט השלום, תביעת לשון הרע כנגד המשיבה. במסגרת ההליך הוגשו שלוש בקשות:,האחת, עתירת המבקש למחוק סעיפים מכתב ההגנה של המשיבה. בקשה זו נדחתה, כאשר בית משפט השלום מטעים כי הטענות בעניין זה נדונו והוכרעו בדיון קודם, וכי אין בנמצא הליך של "בקשה מעודכנת", כפי שהכתיר המבקש את בקשתו. בית המשפט הוסיף וציין כי גם מבחינה מהותית, אין לקבל את טענת המבקש כי בשל שאין בפרסום, לדידו, עניין ציבורי, יש למחוק מכתב ההגנה את הטענות בדבר הגנת אמת דיברתי. עניין זה, הסביר בית המשפט, יתברר בהליך העיקרי.,השנייה, עתירת המבקש לפצל את הדיון כך שתחילה תתברר שאלת האחריות ואחריה - שאלת גובה הפיצויים, הכל, לשיטתו, בהתאם להוראת סעיף 22 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ולהוראת סעיף 143(7) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. בית משפט השלום דחה גם את הבקשה הזו, בסברו כי בנסיבות המקרה, לא תוכל המשיבה להתגונן בטענת "אמת דיברתי", אם לא תוכל להוכיח כי דבריה באשר למצבו האישי של המבקש - הדברים שהם נשוא התובענה - יסודם באמת.,השלישית, עתירת המשיבה להורות למבקש להשיב על שאלון ששוגר לו. בית המשפט פסק כי ע....
בשם המשיבה - עו"ד ערן פרזנטי

קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים - נגד - 1. סמירה אבילפזוב,2. מרים אבילפזוב   החלטה   31.01.2006

החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה. המשיבות אינן חולקות היום - וגם בפני בית המשפט קמא הן לא חלקו - על זכותה של המבקשת לחקור את כל המומחים הרפואיים שנתנו חוות דעת בשאלת גובה הנזק (ככל שאלה לא נחקרו קודם לכן). לפיכך הן אינן מתנגדות, למעשה, לקבלת הערעור. מן החומר שבפני עולה כי אכן קיים ספק באשר לצורך בחקירת המומחים או למצער מקצתם; ואולם ככל שאלה לא נחקרו קודם לכן על חוות דעתם באשר לגובה הנזק, יש מקום להיעתר לבקשת המבקשת לחקרם - בקשה שכאמור המשיבות אינן מתנגדות לה - וככל שיהא מקום לכך, להתחשב בנסיבות המקרה בעת פסיקת ההוצאות (ראו סעיף 26 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971).,הערעור מתקבל במובן האמור. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.,ניתנה היום, ב' בשבט התשס"ו (31.1.06).....
בשם המבקשת - עו"ד י' אבימור,בשם המשיבים - עו"ד א' שמואלי

סאמי מוחמד ג'רמי - נגד - המוסד לביטוח לאומי     החלטה   31.01.2006

1. מתמנה בזה פרופ' מיכאל בלומנטל להיות מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה) כדי לתת חוות דעת בעניינו של סאמי מוחמד ג'רמי (להלן - התובע), בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 יום מיום שיקבל החלטה זו.,2. מצ"ב המסמכים הבאים:,3. ואלה העובדות:,בתאריך 17.7.95 שעה 6:00 לערך, תוך כדי עבודתו אצל חב' ד.ש.א. איכות הסביבה בע"מ, הוא נפגע בעינו.,משום שבאותו יום היה פיגוע חבלני בת"א, הוא המשיך בעבודתו ושב לביתו בטולכרם רק לקראת השעה 13:30 לערך.,מיד פנה התובע ואשתו למרפאתו של דר' חאלד חוסו, רופא עיניים מטולכרם, הוא נתן לו טיפול ראשוני והפנה אותו לביה"ח בירושלים.,4. כב' המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:,5. לעיון 10.2.06.,ניתנה היום ב' בשבט, תשס"ו (31 בינואר 2006) בהעדר הצדדים.....
בשם התובע : עו"ד אלנג'יב אחמד,בשם הנתבע : עו"ד מזרחי לוי

1. שמואל מלכה,2. דיקלה מלכה - נגד - יוני אבוחצירא (סטודיו 55)   פסק דין   05.06.2006

1. בפני תביעה ותביעה שכנגד.,2. ביום 30/05/06 הסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק על פי החומר שמצוי בפניו וכן על פי התבוננות בשני האלבומים שהוצגו לבית המשפט, 3 תקליטורים ותמונה נוספת, וזאת בלי הבאת ראיות או טיעונים כלשהם, על דרך של פשרה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984.,3. למעשה לא הוצגו שלושה תקליטורים אלא רק שניים.,4. להסכמה הנ"ל קדמו כמעט שעתיים של נסיונות הידברות בין בעלי הדין, חלק בנוכחות בית המשפט וחלק מחוץ לאולם.,5. לאחר עיון בכתבי הטענות, ובכל המסמכים המצויים בתיק, התמונות שבשני האלבומים ושני התקליטורים ולאחר שיקול של כל הטיעונים והחומר הנ"ל, מחייב הנתבע / תובע שכנגד, לשלם לתובעים / נתבעים שכנגד לחיסול וסילוק התביעה והתביעה שכנגד, סך של 6,000 ₪.,6. למען הסר ספק, מבהיר, שהנתבע / תובע שכנגד לא מחוייב להשיב את הסכום ששולם לו (3,500 ₪) או כל חלק הימנו.,7. אם הסכום של 6,000 ₪ לא ישולם בתוך 30 ימים מהיום, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לפרעון.,8. האלבומים, שני התקליטורים והתמונה שנמסרו לעיון בית המשפט, יימסרו לתובעים במזכירות בית המשפט.,9. ניתן ה....

1. מימון ציון,2. דוד יעקב - נגד - 1. רשות הדואר,2. הממונה על תשלום הגימלאות   פסק דין   31.01.2006

1. בפנינו תביעתם של מימון ציון ודוד יעקב (להלן - התובע 1 או מימון, התובע 2 או יעקב, בהתאמה) כנגד משרד התקשורת היא רשות הדואר בלבושה המאוחר יותר והממונה על הגמלאות (להלן - הנתבעת והנתבע בהתאמה ו/או הנתבעים).,2. כל אחד מהתובעים הגיש תחילה תביעה נפרדת כנגד כל אחד מהנתבעים, בהמשך אוחדו כל התביעות לתיק אחד.,3. השאלה העומדת להכרעה בתביעה זו הינה זכאותם של התובעים לכלול במסגרת משכורתם הקובעת לצורך קביעת גמלתם החודשית ולצורך חישוב תשלומים ששולמו להם במועד פרישתם, את מרכיב השעות הנוספות ששולם להם, לטענתם, מדי חודש משך תקופת עבודתם באופן פיקטיבי ושלא כנגד עבודה בפועל.,4. התובע 1 החל עבודתו במשרד התקשורת בתאריך 11.10.51 בתפקיד שליח, בהמשך עבר לתפקיד דוור והתקדם בתפקיד ומונה כמבקר סניפים בבית המיון המרכזי בת"א. בתקופה שבין 11.10.1951-20.4.1953, היה התובע 1 במעמד עובד ארעי.,הת' 1 פרש לגמלאות מהנתבעת ביום 30/11/91 כאשר שנה וחצי לפני פרישתו מונה כמנהל סניף ברח' מקווה ישראל בת"א. סה"כ עבד התובע 1 ברשות הדואר 40 שנה וחודש.,5. התובע 2 החל עבודתו במשרד התקשורת בתאריך 12.10.1958 ובמשך תקופה ארוכ....
בשם התובעים - עו"ד שמשי,בשם הנתבעים 1 - עו"ד קרמר,בשם הנתבע 2 - עו"ד בנימינוב - דניאל

אבו ג'ומעה סלמאן ג'ומעה - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   31.01.2006

1. לפני ערעור על פי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק) על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 4.4.05 אשר קבעה למערער % 0 אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה מיום 3.8.03.,2. ב"כ המערער טען כי הועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין מכוחו ישבה, וחרגה מהסמכות שהוענקה לה בגינו.,ב"כ המערער אף ביקש כי בית הדין יקבע בעצמו את אחוזי הנכות של המערער.,כמו כן, ביקש ב"כ המערער להחליף את הרכב הועדה, וכי ענין המערער ידון באזור גיאוגרפי אחר, כיוון שזוהי הפעם השלישית שהתיק מוחזר לועדה.,3. ב"כ המשיב טען בסיכומים שבכתב כי הועדה מוסמכת לדון בשאלות משפטיות בלבד, ואילו טענות המערער הינן רפואיות.,הועדה קיימה את כל הוראות פסק הדין ואין בקביעתה טעות משפטית.,לחילופין טען ב"כ המשיב כי אם יוחזר הערעור לועדה אין מקום להחליף את הרכבה.,4. להלן - קביעתי:,הועדה לעררים נשוא דיון זה ישבה מכח פסק דין של בית הדין מיום 6.9.04.,פסק דין זה דן בקביעת הועדה לעררים מיום 20.1.04.,אותה ועדה התייחסה בקביעתה לקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה של המערער לבין עבודתו, ושללה אותו.,ב"כ המערער טען אז בעת הדיון כי קב....
בשם המערער : עו"ד נסים יחיא,בשם המשיב : עו"ד ספורטה

כהן אהרון - נגד - 1. אלי ראובן בניה והשקעות בע"מ,2. כרמה אנואר,3. ראובן אלי   פסק דין   05.06.2006

בכתב התביעה (המתוקן) נטען כי הנתבעת 1 (להלן - החברה) ובעל השליטה בה, הנתבע 3 (להלן - אלי), הזמינו מהתובע, בן דודו של אלי, עבודות גבס בבית ספר "ניצנים" השייך לעיריית ירושלים, וזאת לאחר שהחברה התקשרה עם העירייה בהסכם לבניית בית הספר. התקשרות זאת, כך נטען, נעשתה תוך הסתתרות החברה ואלי מאחורי הנתבע 2 (להלן - אנואר) ששימש באותו שלב מנהל עבודה של החברה, וזאת באמצעות החתמתו של התובע על הסכם לפיו מזמין עבודות הגבס הוא אנואר. במועד מאוחר יותר סוכם בעל-פה בין אלי לבין התובע כי התובע יבצע גם את עבודות הצבע באתר. במהלך ביצוע העבודות ביקש אלי מהתובע לבצע תיקונים ושינויים רבים, בין היתר בשל כשלים תכנוניים, עיכובים בהתקדמות הפרויקט וביצוע לא מקצועי של עבודת הבנייה על ידי הפועלים של הנתבעים. התובע ביצע את כל שהתבקש ממנו אך הנתבעים נותרו חייבים לו עבור עבודתו סך של 141,725 ₪ נכון לחודש אוגוסט 1996. לפיכך נתבע משלושתם סכום זה בצירוף פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין עגמת נפש ופיצוי בסך של 30,000 ₪ בגין ביטול זמן.,היריבות,השאלה הראשונה המתעוררת נוגעת ליריבות. נפתח בחברה. בניגוד לנטען בכתב התביעה, החבר....
בשם התובע - עו"ד רוזן משה מל,בשם הנתבעים - עו"ד דלאל ראובן

מדינת ישראל - נגד - 1. הרשפלד נדב - צורף לתיק אחר,2. פס אלעד   גזר דין   05.06.2006

גזר - דין לגבי הנאשם 2,1. הנאשם 2 לאחר ניהול הוכחות, בעבירה של התפרעות לפי סעיף 152 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ובעבירה של תקיפת עובד ציבור לפי סעיף 381 לחוק, וזאת בעת השתתפותו ביום 14/3/02 בשעה 1:00 בלילה בהתקהלות אסורה ובהתפרעות של קבוצת יהודים בכיכר גרוס בחברון, שהפרה את השלום ובמהלכה הלמו חלק מהמתפרעים בדלת ברזל חנות של פלשתינאי וניסו לפרצה באמצעות לום.,קבוצת המתקהלים מנעו מכוחות הבטחון שהגיעו למקום לעצור בעדם להגיע לחנות עליה הסתערו, וכאשר כוחות הבטחון יצרו שרשרת אנושית כחציצה בין המתקהלים לחנות, הנאשם 2, שהיה בין המתפרעים, תקף שני חיילים - את מר גרוסמן, מ"פ כוחות הבטחון במקום, ואת החייל איבון קירקפטריק. על שניהם הסתערו קבוצת היהודים בדחיפות, הנאשם 2 נתן אגרוף למ"פ גרוסמן, וכאשר ניסה לתקוף את איבון, איבון הדפו מעמו, וקיבל אגרוף בפניו מאחר. גם איבון וגם גרוסמן העידו, כיצד במהלך אותה הסתערות של יהודים, המסתערים דחפו אותם, ניסו למשכם לאחור, והנאשם 2 תקף, והיה פעיל בין המתקהלים.,2. לטענת המאשימה, מדובר באירוע התפרעות חמור, הן משום שהוא נועד להתנכל לרכוש של ערבים מקומיים בחברון,....
בשם המאשימה - עו"ד שלמה יונס,בשם הנאשמים - עו"ד בן יוסף

יואל איפרגן - נגד - 1. מדינת ישראל,2. ברוך ובר     ה ח ל ט ה   31.01.2006

1. עניינה של הבקשה בפנינו הוא ביטול החלטת ועדת הבוחנים במכרז מס' 3695 לתפקיד מנהל מחוז (תל-אביב) במשרד לאיכות הסביבה (להלן-המכרז, מנהל מחוז תל-אביב).,המבקש, המשמש כמ"מ מנהל מחוז תל-אביב, והיה אחד המועמדים במכרז, הגיש ביום 9.1.2006, בקשה לצו מניעה זמני (במעמד צד אחד) בה התבקש בית הדין ליתן צווי מניעה זמניים כדלקמן:-,א. צו מניעה זמני האוסר על המשיבה 1 (להלן-המדינה) לאייש את תפקיד מ"מ ו/או מנהל מחוז תל-אביב של המשרד לאיכות הסביבה.,ב. צו מניעה זמני המחייב את המדינה לאפשר למבקש להמשיך בתפקידו כמ"מ מנהל מחוז תל-אביב של המשרד לאיכות הסביבה.,ג. צו מניעה זמני האוסר על מינויו של המשיב 2 כמ"מ ו/או כמנהל מחוז תל-אביב של המשרד לאיכות הסביבה.,כל זאת עד למתן פסק דין סופי בתביעה העיקרית. (להלן-הבקשה),2. רקע והליכים קודמים,2.1 בחודש יוני 2001 החל המבקש את עבודתו במשרד לאיכות הסביבה (להלן המשרד), כעובד חברת כוח אדם, בתפקיד ראש אגף חינוך. המבקש מונה לתפקיד זה בהמשך לפנייה אישית שנעשתה אליו על ידי מר הרשקוביץ, שבתקופה הרלוונטית כיהן בתפקיד יועץ השר, ומאוחר יותר כמנכ"ל המשרד. מינויו של המבקש לתפק....
בשם המבקש : עו"ד שלמה בכור,בשם משיבה 1 - עו"ד טל מאירסון ועו"ד מיכל נעים

מדינת ישראל - נגד - מוחמד אבו חג'ה   הכרעת דין   05.06.2006

נגד הנאשם הוגש כתב אישום ביום 4.3.05.,1. בכתב האישום נטען כי הנאשם הינו תושב השטחים. על פי כתב האישום, בלילה שבין 28.12.03 ובין 29.12.03, הגיע הנאשם למוסך דני אמויאל ברחוב התעשייה 5 בירושלים (להלן - המוסך). הנאשם טיפס על גג המוסך, שבר את תקרת האסבסט שמעל מתחם המוסך, שבר קיר גבס ונכנס אל תוך המוסך בכוונה לבצע גניבה. בתוך כך, שבר הנאשם תקרה אקוסטית המצויה בתוך משרד המוסך.,על יסוד זה, כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של התפרצות לבניין שאינו מקום מגורים, עבירה לפי סעיף 407 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977. עוד מייחס כתב האישום לנאשם עבירה של כניסה בלתי חוקית לישראל, לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952.,2. אין מחלוקת, כי במועד האמור אמנם היתה התפרצות למוסך. מן הראיות עולה, כי ההתפרצות בוצעה דרך הגג של המוסך (פרוטוקול 12.2.06, עמוד 1 שורה 22). מן הראיות גם עולה, כי בפריצה נלקחו מן המוסך פריטים שונים. השאלה היא, האם הוכח מעבר לספק סביר כי הנאשם הוא שביצע את ההתפרצות האמורה, ובתוך כך שהה שלא כדין בתחומי מדינת ישראל.,3. אין עדות ראייה הקושרת את הנאשם לעבירות הנטענות. הראייה העיקרית....

ענף תביעות מחוז שומרון ויהודה - נגד - י"ב   גזר דין   05.06.2006

רקע,1. ביום 16.10.05 קבעתי, על פי הודאת הנאשם בכתב האישום וללא ניהול הוכחות, כי הנאשם ביצע עבירה של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנה לפי סעיף 349 ב' לחוק העונשין, בכך שבעת ששימש כנהג רכב הסעות בחברה לפיתוח מטה בנימין, במהלך חודש 9/04, והסיע ברכבו את הקטינה י.מ. ילידת 1.2.90, הוא ליטפה בידה, שאל אותה שאלות אודותיה בענייני מין, ביקש ממנה כי תראה לו את איבר מינה, פתח את רוכסן מכנסיו, הראה לה את איבר מינו ואמר לה שהיא יכולה לגעת באיבר מינו.,2. הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו התביעה תעתור להרשעה למאסר על תנאי לשל"צ ולפיצוי כספי בסך 5,000 ש"ח למתלוננת, והוסכם כי ההגנה תסכים לרכיבי העונש, אך תעתור לאי הרשעה ולפיצוי כספי מופחת.,3. בתסקיר מיום 6/4/06 המליץ שירות המבחן על עונש של"צ וצו פיקוח ללא הרשעה.,טענות המאשימה,4. המאשימה טוענת כי התסקיר לא איזן כראוי בין האינטרס האישי השיקומי של הנאשם ובין האינטרס הציבורי, שכן חומרה מיוחדת טמונה בכך, שהנאשם ביצע את מעשיו החמורים בהיותו נהג של חברה ציבורית, שבידיה הפקידו הורי הנערה את הדאגה לביטחונה, אך הנאשם ניצל אמון זה והפרו. אמנם, הרשעתו על....
בשם המאשימה - עו"ד שלמה יונס,בשם הנאשם - עו"ד אילן מזרחי

עידית ידידה - נגד - 1. רונדו בי"ס בינלאומי לאומנויות לחימה קארטה דו בע"מ,2. רוני קלוגר,3. גיא סער     החלטה   05.06.2006

1. רקע עובדתי,א. ביום 21.3.06 נתתי פסק דין ובו נדחתה התובענה והודעת צד ג' (להלן: "פסק הדין") וחייבתי התובעת לשלם לנתבעים 1 - 2 ביחד ולחוד וכן לנתבע 3 הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ, הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסה"ד ועד לתשלום המלא בפועל.,ב. המבקשת, היא התובעת, מתכוונת להגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ונשוא בקשה זו, עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.,2. הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין,א. בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 נאמר: "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים" .,ב. אך תקנה 467 לתקסד"א מקנה לבית המשפט שנתן את ההחלטה סמכות להורות על עיכוב ביצוע החלטתו עד להכרעה סופית בערעור או לתקופה קצרה יותר, אך זאת בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מכלל זה (ב"ש 981/82 {740/82} גבריאלי נ. מילצן פ"ד ל"ז (1) 90, 91).,א. נזק בלתי הפיך,(1) על הנסיבות המיוחדות העשויות להצדיק עיכוב ביצוע פסק דין מהטעם כי אם יזכה בערעור יגרם למערער נזק בלתי הפיך, עמד כב' הש. מלץ בב"ש 396/86 שטיין נ. חזן פ"ד מ (3) 133, 135:,"נסיבות מיוחד....
בשם התובעת : עו"ד א' ויטנר,בשם הנתבעים : עו"ד א' אלבינצר

1. הומגה מלדור בע"מ,2. אלבר מימון - נגד - 1. חברת נאות מזרחי בע"מ,2. אילן גת מהנדסים בע"מ,צמרת אביב (1990) בע"מ (צד ג')   פסק דין   05.06.2006

1. התובעת 1 היא חברה בע"מ, העוסקת בתיווך מקרקעין. מר יגאל טורסקי הוא מתווך מוסמך, בעל רישיון תיווך, והינו מנהל בחברה. התובע 2 הוא סוכן נדל"ן העובד במסגרת התובעת 1 תמורת עמלות.,הנתבעת 1 היא חברת בניה פרטית (להלן - "מזרחי").,הנתבעת 2 היתה בעלת מגרש לבניה בהרצליה (להלן - "אילן גת").,(למעשה, הוגשו שתי תביעות נפרדות, אולם הדיון בהן אוחד, ולשם הנוחות בלבד קראתי לנתבעת זו "הנתבעת 2").,מזרחי (הנתבעת 1) הגישה הודעת צד שלישי כנגד חברת צמרת אביב, העוסקת בתיווך מקרקעין.,2. התביעה נוגעת לחוזה מיום 5/2/02 שבו מכרה אילן גת מגרש בהרצליה לחברת מזרחי וחברה נוספת בשם נגר כדורי. התובעים טוענים כי הם אלה שתיווכו בעיסקה זו, והיוו הגורם היעיל שהביא לחתימת ההסכם, ועל כן הם דורשים את דמי התיווך בגין העיסקה. הנתבעות טוענות כי מי שתיווך בעיסקה זו והיווה הגורם היעיל לא היו התובעים כי אם מר שרגא פריד מחברת צמרת אביב (הצד השלישי), וכי שני הצדדים אף שילמו לו דמי תיווך עבור פועלו. כמו כן טוענות הנתבעות כי בכל מקרה לא יכולים התובעים להיות זכאים לדמי תיווך, התובע 2 משום שאינו אלא שלוחה של התובעת 1, והתובעת 1 ....
בשם התובעים - עו"ד עידו יוגב,בשם הנתבת 1 - עו"ד אלעד כהן,בשם הנתבעת 2 - עו"ד דוד מאירי,בשם צד ג' - עו"ד גיא קינן

1. אלחייני שלום,2. שמואל וייס - נגד - 1. הורן את ליבוביץ בע"מ,2. ביתר תור בע"מ חברה להסעת נוסעים   פסק דין   31.01.2006

1. התובעים הגישו נגד הנתבעות (התובע 1 - נגד שתי הנתבעות והתובע 2- נגד נתבעת 1 בלבד) תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, תמורה עבור עבודה בשעות נוספות, דמי הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פדיון חופשה, אש"ל והחזר הוצאות שנוכו משכר העבודה.,בנוסף תבע התובע 1 תשלום שכר עבודה ודמי מחלה וכן ביקש פסק דין הצהרתי בדבר חובות הנתבעות להפריש לטובתו כספים לביטוח פנסיוני.,התובע 2 ביקש לחייב את הנתבעת 1 בפירוט ההפקדות אשר בוצעו לטובתו לקופת תגמולים.,2. הנתבעות 1 ו- 2 עוסקות בארגון ובהובלה של נוסעים באוטובוסים ובטיוליות, כשהנתבעת 1 הינה מבעלי מניותיה של הנתבעת 2.,3. טענות כלליות של שני התובעים,3.1 התובעים הינם נהגים ובעלי רשיון לאוטובוס, בוותק של מספר שנים.,3.2 התובעים נדרשו, באופן קבוע, לנהוג מעל ל- 12 שעות ביום באופן רצוף וללא מנוחה. עם זאת, הנתבעות לא שילמו לתובעים גמול מלא עבור עבודה בשעות נוספות וכן לא קיבלו התובעים יום מנוחה, מקום בו נדרשו לעבוד ביום המנוחה השבועי.,3.3 תנאי העבודה בנתבעות היו כדלקמן:,יום עבודה "רגיל" בן 12 שעות, החל בשעה 06:00 והסתיים בשעה 18:00 ועבורו שולם שכר יסוד (לפי 100%).,מן הש....
בשם התובעים - עו"ד לאופמן,בשם הנתבעות : עו"ד ננר

מדינת ישראל - נגד - אברמוב תדי   החלטה   05.06.2006

בפתח הדברים אומר כי החלטתי לקבל את טענת ההתיישנות שנטענה על ידי הנאשם ובהתאם לכך אני מורה על ביטול האישום. להלן נימוקי.,כללי,1. כתב האישום, אשר הוגש ביום 22.1.01, מייחס לנאשם עבירה של בצוע עבודות בניה ללא היתר בניה כדין, על פי סעיפים 145 ו - 204(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה").,2. עובדות כתב האישום, כפי שנרשמו בכתב האישום, הן כדלקמן: "בחודש ספטמבר שנת 2000 או במועד סמוך לכך בצע הנאשם הנ"ל בניה ללא היתר עפ"י חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965. כתובת הבניה: שבט מנשה 21 בגוש 6667 חלקה 677 מגרש 2 בהרצלייה שבמרחב התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה מרחב הרצלייה, את עבודות הבניה הטעונות היתר עפ"י חוק דהיינו: בניית תוספת בגודל של כ- 9 מ"ר בקומת הקרקע". עוד נאמר בכתב האישום כי אם יורשע הנאשם "תבקש התביעה ליתן צו להרוס את אשר בנה ללא היתר". עדי התביעה שנרשמו בכתב האישום הם מר א' קורס, מר בן ציון הבר, מר י' שכטר. לכתב האישום צורף תרשים (ת/3), אשר, כפי שהסתבר במהלך ישיבת ההוכחות, מהווה צילום של חלק מהיתר הבניה לבניין, ובו נצבע שטח מסוים בצבע כתום.,3. התיק נ....
בשם המאשימה - עו"ד רייך,בשם הנאשם - עו"ד בונה

ישראל שטרק - נגד - 1. יוסף חודדוב,2. דן חודדוב   פסק דין   31.01.2006

1. בפנינו תביעה לתשלום שכר עבודה ופיצויי הלנת שכר, תשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנתם, דמי הבראה ותשלום שעות נוספות - והכל בגין תקופת עבודתו של התובע עבור הנתבעים.,הנתבעים הכחישו חבותם כלפי התובע, והגישו תביעה שכנגד ובה טענו כי הוא חב להם כספים בגין מקדמות שכר, בגין הלוואה שנטל מהם, בגין שיחות במכשיר טלפון סלולרי ובגין זה שנטש עבודתו מבלי ליתן להם הודעה מוקדמת על כך.,הרקע העובדתי,2. התובע הינו נהג משאית פרטית, שהיה בעת הרלוונטית בעל רשיון לנהוג על משאית עד 15 טון.,הנתבעים מנהלים יחד עסק להובלות, ומבצעים הובלות עבור רשת שופר-סל ועבור צה"ל.,התובע הועסק ע"י הנתבעים, כנהג משאית, מיולי 1999 עד אפריל 2002.,3. בין הצדדים לא נחתם חוזה עבודה ותנאי העבודה סוכמו ביניהם בעל-פה. לפי ההסכם, שילמו הנתבעים לתובע סכום קבוע עבור כל הובלה שביצע, ובנוסף שילמו לו דמי אש"ל חודשיים. הצדדים סיכמו ביניהם גם על שכר חודשי מינימלי שישולם לתובע בכל מקרה, גם אם השכר לו יהיה זכאי לפי מספר ההובלות החודשי שביצע בפועל יהיה נמוך יותר.,יצוין, כי בכתב התביעה לא ציין התובע דבר בקשר עם אותו שכר מינימלי שהובטח לו, ....
בשם התובע - עו"ד אבנר רון,בשם הנתבעים - עו"ד קלמי שמילוביץ

סרחאן גלילה - נגד - 1. כאמל סרחאן,2. א.מ.ב. מוצרי עץ בע"מ,3. מרכז הפורמייקה אברבוך בע"מ,4. אדנים תעשיות עץ בע"מ,5. אדנים תעשיות עץ בע"מ     החלטה   05.06.2006

1. לאחר שעיינתי בבקשה, על צורפותיה, אני מורה על עיכוב הליכי הוצאה לפועל בהם נוקטים משיבים מס' 2-5, או מי מהם, במסגרת תיקי ההוצאה לפועל המפורטים בכותרת ההחלטה לגביית חובותיו של משיב מס' 1 בקשר עם המטלטלין המפורטים להלן המצויים ברח' אלמוהדי 21 חיפה.,1. טלוויזה J.V.C29.,2. DVD אודיווקס,3. 2 ממירים טופפילד,4. מערכות סטריו סוני,5. טלוויזה J.V.C 18,6. וידאו J.V.C. ,7. מחשב ביתי.,8. טלוויזיה 21 BOSS,9. מערכת סטריו NU-TEC,10. טלויזיה 14 לינקו,11. מקרר אמאנא,12. כיריים,13. תנור,14. מיקרוגל לבן,15. מכונת כביסה סימנס,16. מייבש כביסה רוייסרוס,17. מדיח כלים סימנס,18. מקפיא,19. סלון עור 6 מושבים בצבע חום,20. מזנון עץ בוק,21. שולחן סלון בצבע חום,22. שולחן אוכל + 6 כסאות בצבע חום,23. מזנון עץ בצבע חום,24. חדר שינה הורים עץ בוק,25. 3 מיטות נוער +ארונות בוק,26. וטרינה עץ בצבע חום,2. הצו כאמור לעיל ייכנס לתוקפו בתנאי שהמבקשת תפקיד בתיק בית המשפט כתב התחייבות עצמית להבטחת....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים