law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109

קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות - נגד - המועצה המקומית בית זרזיר   פסק דין   31.01.2006

פסק דיןחלקי,1. ביום 19.12.05 הודיעו ב"כ הצדדים כי הגיעו ביניהם להסדר אשר לפיו:,"הנתבעת מודה כי חובה לתובעת בגין החודשים נובמבר 04 ועד יולי 05 עומד עלסך של 291,148 ₪ (במונחי קרן בלבד) בהתאם לטבלה הרצ"ב ומסומנת א' המבוססת על רשימות הנתבעת.,תוך 21 ימים מהיום יוגש הסדר פשרה שיסדיר את חובה של הנתבעת לתובעת.,במידה ולא יחתם הסדר פשרה תוך 21 יום כאמור (מהיום) יינתן פסק דין על קרן החוב כמפורט לעיל והצדדים יגישו סיכומים לעניין חיוב הנתבעת בריבית חשב או רווחים (לפי הגבוה) ו/או בפיצויי הלנה מלאים תוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין החלקי".,2. לפיכך ובהתאם להסדר ומשלא הוגש הסכם פשרה, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 291,148 ש"ח .,באשר לחיוב הנתבעת בפיצויי הלנה או ריבית חשב, ובהתאם להסדר הנ"ל תגיש התובעת את סיכומיה בעניין זה, תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין חלקי זה, הנתבעת תגיש את סיכומיה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובעת.,3. עם קבלת סיכומי הצדדים יינתן פסק דין משלים.,4. לעיון ביום 25/3/06.,,ניתנה היום ב' בשבט, תשס"ו (31 בינואר 2006) בהעדר הצדדים.....
בשם התובעת - עו"ד ששון אורן,בשם הנתבעת - עו"ד מזאריב טארק

סביחאת עמאר - נגד - 1. מסעוד סביחאת,2. מדינת ישראל - רשות המסים   פסק דין   05.06.2006

1. במועד הרלוונטי לתובענה היה המבקש צעיר בן 20 שהתגורר עם הוריו ועבד לפרנסתו בעבודת כפיים. בתאריך 24.5.05 רכש רכב מסוג מאזדה מספר רישוי XXXXX (להלן: הרכב) אשר נרשם ברשות הרישוי על שמו. ביום 6.11.05 נתפס הרכב שעה שהיה בחזקתו של אביו, המשיב 1, שהוא בבחינת סרבן-מס במובן המונח בפקודת המסים [גבייה] (להלן: פקודת המסים).,2. בהחלטתי מיום 11.11.05 ניתן צו זמני להחזרת הרכב לידי המבקש מותנה בהמצאת ערובות מתאימות, שהומצאו. תוקף הצו כפוף להכרעה בפסק דין זה.,3. בפי באת כח המדינה טענה מקדמית לפיה דין התובענה להדחות על הסף משום שלהליך בבית המשפט לא קדמה פנייה לממונה על הגבייה כמצוות סעיף 5(2ב) לפקודת המסים.,לא מצאתי יסוד לטענה זו. אמנם סעיף 5(2ב) לפקודת המסים קובע כי רואים במטלטלין שעוקלו כשהם בחזקתו של סרבן המס כנכסי הסרבן "..כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה שאינם שלו" ברם בהעדר מסלול מינהלי מותווה (דוגמת השגה לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976) ניתן לראות בפנייה לבית המשפט הליך המיישם הוראה זו, שהרי עמדת המדינה מייצגת למעשה את ....
בשם המבקש : עו"ד אגבאריה

יוסף רואשדה - נגד - המוסד לביטוח לאומי     החלטה   31.01.2006

1. בבית הדין נתקבלה חוות דעתו של ד"ר קפלן שמונה כמומחה מטעם בית הדין.,2. חוות הדעת הועברה לצדדים והם היו רשאים להגיש בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו, אם ברצונם לעשות כן.,3. בבית הדין נתקבלה בקשה מטעם ב"כ התובע להפנות למומחה שאלות הבהרה.,4. לאחר עיון בבקשה, בשאלות ההבהרה ובתגובת ב"כ הנתבע הוחלט להעתר לבקשה ולהפנות לכב' המומחה שאלות הבהרה.,שאלה 2 ו-5 לא הותרו מהטעמים שפורטו בתגובת ב"כ הנתבע.,5. לפיכך מתבקש כב' המומחה לענות על שאלות ההבהרה הבאות;,6. המומחה מתבקש לענות על שאלות ההבהרה תוך 21 יום מקבלת החלטה זאת.,7. יש להעביר למומחה החלטה זאת, וכן להעביר אליה כל החומר ששימש בסיס לחוות הדעת וכן מסמך מד"ר מזאוי מיום 18/11/00.,שכרו של המומחה ישולם ע"י ביה"ד כמקובל.,ניתנה היום ב' בשבט, תשס"ו (31 בינואר 2006) בהעדר, לשלוח לב"כ הצדדים ההחלטה בדואר.....
בשם התובע : עו"ד בראנסה ג'מיל,בשם הנתבע : עו"ד ס. קאסם

המוסד לביטוח לאומי - נגד - עין השופט ואח'   החלטה   31.01.2006

1. לפנינו בקשה לדחות על הסף תביעות המשיבים כדלקמן:,הזכאות לאלמנים - במרבית הקיבוצים, בהם הקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי מועברות במישרין לקופת הקיבוץ (לפי סעיף 306(א) לחוק) - הזכאות צריכה להיקבע לפי המצב העובדתי שהיה חל, אילולא ההוראה הבלתי חוקית, המעוגנת בתקנה 5 א' בתקנות.,בהתייחס לנ"ל הקיבוץ, בו היה חבר כל אלמן חבר קיבוץ (או מושב שיתופי) שהלך לעולמו), זכאי לקבל כספי קצבת השאירים, הואיל ואילולא התקנה המעוותת והפגומה (הווי אומר - תקנה 5א לתקנות "המושעית", בתוקף מה - 24 בספטמבר 2003, החל מה- 1 ביוני 2002), היו האלמנים - באמצעות הקיבוץ - מגישים תביעה לקצבת שאירים; הקצבה היתה מאושרת והיתה מועברת (בדומה לקצבת זקנה) לקופת הקיבוץ".,4. "הגמלאות הניתנות מכח חוק הביטוח הלאומי אינן "הכנסה" במשמעות הרגיל של הדיבור ואין הם נתונות למלוא השליטה שבה שולט אדם ברכושו - הן באות למלא יעד מסוים, והוראות מפורשות שבחוק באות להבטיח שהגמלאות תשמשנה אותו יעד" (דב"ע לד/153-0 זליג טייכברג נ. ברטה טייכברג והמוסד פד"ע ו' 53).,מכאן גם העדיף המחוקק את טובתם ורווחתם של שאירים או תלויים בעובד או במבוטח, על פני י....
בשם המבקש - עו"ד קאסם ואח',בשם המשיבים - עו"ד רוגין, שטראוס ושות'

מדינת ישראל - נגד - 1. אלימוב ולדימיר,2. אלימוב יבגני   הכרעת דין   05.06.2006

התוצאה אליה הגעתי הינה לזכות את הנאשמים מהעבירה המיוחסת להם בכתב האישום וזאת מחמת הספק. ואלה נימוקיי:,מיוחס לנאשמים כי בתאריך 18.6.03 בשעות הבוקר, באזור התעשייה ברמת חובב, תקפו את ולדימיר גורלישב (להלן: "המתלונן") בכך שהכוהו בפניו ובכל חלקי גופו וכתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלונן חבלות בלחיו הימנית, שן בלסת תחתונה, שפשוף במותן, שבר בצלעות החזה בשמאל - עבירה לפי סעיפים 380+382(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.,הנאשמים בישיבת המענה כפרו באשמה.,מחומר הראיות שהובא בפניי, עולה כי הנאשמים והמתלונן עובדים יחד במפעל רמת חובב.,במסגרת פרשת התביעה, העידו המתלונן - עת/1, וד"ר רדוצקי רומן - עת/2. עוד במסגרת פרשת התביעה הוגשו בהסכמה תעודה רפואית מיום 18/6/03 - ת/1, תעודה רפואית נוספת מיום 24/6/03 - ת/2, אימרת הנאשם 2- ת/3, אימרת הנאשם 1 - ת/4.,במסגרת פרשת ההגנה העידו הנאשמים לעצמם ובנוסף, העידו עה/ 3 - מר דוד אבישי - המעביד של הנאשמים והמתלונן. עוד במסגרת פרשת ההגנה הוגשו מוצגים: אימרות המתלונן מיום 26/6/03- נ/1, ומיום 5/8/03 - נ/2, תמונות המתעדות את זירת האירוע - נ/3 (2 תמונות).,מערכת העובדות העומד....
בשם המאשימה : עו"ד הילה אליהוא,בשם הנאשמים : עו"ד תומר אורינוב

מדינת ישראל - לשכת תביעות מרחב נגב - נגד - 1. אבוטבול דורון,2. אדרי מתן - נידון   גזר דין   05.06.2006

המלצת שירות המבחן בפנייה שיזם, להפקיע צו מבחן שהוטל על הנאשם, זאת נוכח העובדה כי נמנע משיתוף פעולה עם שירות המבחן וניתק עימו קשר. בקשת שירות המבחן הונחה בפני עוד ביום 2.11.04. עפ"י הבקשה, על אף נסיונות שירות המבחן ליצור קשר עם הנאשם, הן באמצעות הדואר והן טלפונית, לא הגיע הוא לשיחות אליהן זומן ואף לא יצר כל קשר אחר מיוזמתו. בשיחות שקיים שירות המבחן עם הוריו של הנאשם הסתבר, כי הנאשם החל לעבוד בשעות הלילה ועל כן מתקשה להגיע לפגישות. למרות התחייבות ההורים כי הנאשם יצור קשר, לא נעשה כן. יצויין, כי אף בתסקיר ששימש יסוד לגזר הדין, הובעו ספקות באשר למידת מוכנותו ויכולותיו של הנאשם, לערוך שינוי באורח חייו ולעמוד בהתחייבותו לקשר טיפולי.,רקע הדברים הינו פסק דין, שניתן עוד ביום 14.7.04 על ידי עמיתתי כב' השופטת (בדימוס) ליאורה ברנע, בגין ארבעה תיקים שונים, האחד נשוא תיק זה ועניינו עבירות פירוק חלקי רכב ושלושת האחרים שצורפו לו, אשר עניינם עבירות החזקת סכין והחזקת סמים.,בהמשך לבקשת שירות המבחן, קבעתי דיון בפני בתאריך 2.12.04 במועד האמור, התייצב הנאשם וכן קצינת המבחן עצמה, ולבקשת הנאשם והתחי....
בשם המאשימה : עו"ד נימרוד פלדמן,בשם הנאשם : עו"ד אבי אזולאי

הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ - נגד - טוקייר ובנו בע"מ   פסק דין   31.01.2006

1. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה ולהופיע לדיון מוקדם ביום 6.9.05.,למרות קבלת הדרישה וההזמנה, לא הוגש כתב הגנה והנתבעת לא הופיעה, לדיון.,2. בנסיבות אלו הננו נעתרים לבקשת ב"כ התובעת למתן פס"ד בהעדר כפי שהוגשה לבית הדין ביום הדיון ומחייבים את הנתבעת כדלקמן:,א. לשלם לתובעת סך של 30,820 ₪, בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום 16.3.05 ועד ליום התשלום בפועל.,ב. הבקשה לפיצויי הלנה נדחית, שכן אין הפרדה בין חלק העובד לחלק המעסיק בסכום המצויין בכתב התביעה, וכן לא ברור לאיזה חודשים מתייחס סכום תביעה.,ג. אין מקום להעתר לבקשה בסעיף 9 לכתב התביעה מהטעם שלא עולה מכתב התביעה כי התובעת פעלה לפי הוראות סעיף 19 א(ח) לחוק הגנת השכר, בנוסף העובד לא צורף כצד להליך.,3. על הנתבעת לשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,500 ₪, בצירוף ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.,ניתן היום ב' בשבט, תשס"ו (31 בינואר 2006), בהעדר הצדדים.....
בשם התובעת - עו"ד אמיד רחל

מדינת ישראל - פמ"ד - נגד - אלקאדר סאלם     החלטה   05.06.2006

1. בתיק זה הוגש כנגד הנאשם ביום 11.10.03 כתב אישום המייחס לו 3 עבירות של מעשה מגונה לפי סעיף 348 (א) בנסיבות סעיף 345 (א) (5) לחוק העונשין התשל"ז - 1977 (להלן:"החוק").,2. על פי כתב האישום הנאשם עבד כמדריך במרכז לבריאות הנפש בבאר-שבע במחלקה ** מקום בו הייתה המתלוננת מאושפזת החל משנת 1999. ב - 3 הזדמנויות במועדים שונים לאחר חודש ינואר 2003, ביצע הנאשם במתלוננת, עפ"י כתב האישום מעשים מגונים.,3. ביום 15.12.05, בתום פרשת התביעה, הגיש ב"כ הנאשם בקשה להמצאת מסמכים (להלן:"הבקשה"). בבקשה מבקש ב"כ המבקש להורות למשיבה, שהיא מדינת ישראל, להמציא לידיו את כל המסמכים הרפואיים הקשורים למחלתה של המתלוננת כולל האבחנות הרפואיות, הפסיכיאטריות, הטיפולים הפסיכיאטרים שהיא מקבלת וכן מעקבים פסיכיאטרים ודוחות פסיכיאטרים וכל מסמך הקשור למחלתה של המתלוננת. עוד מבקש ב"כ הנאשם להרשות לד"ר פלדמן, מומחה רפואי פסיכיאטרי מטעם ההגנה, לבדוק ולהפגש עם המתלוננת לצורך הכנת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית.,4. ביום 17.1.06 הגיבה ב"כ המאשימה בכתב על הבקשה. לגבי המצאת המסמכים הרפואיים - ציינה כי מדובר בחומר שחל עליו חסיון ....
בשם המאשימה : עו"ד שולי רוטשילד,בשם הנאשם : עו"ד יאסר אבו ג'אמע

מדינת ישראל - נגד - א"י   החלטה   05.06.2006

,הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן בשתי עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות, ובתקיפה סתם, כנגד רעייתו ובנו, בגין אירועים שאירעו בחודש פברואר 2003, הכל כמפורט בכתב האישום.,הודייתו של הנאשם באה לאחר כפירה קודמת ובעיצומה של שמיעת ההוכחות בתיק זה, לאחר שנשמעו בו שלושה עדי תביעה מרכזיים, רעיית הנאשם, בנו ובתו.,במסגרת הסדר הטיעון, חזר בו הנאשם מכפירתו, כתב האישום תוקן וממנו נמחק אירוע תקיפה נוסף, חמור לכשעצמו, תוך שהצדדים סיכמו בינהם, כי הנאשם ישלח לשירות המבחן לקבלת חוות דעתו, ואשר יבחן בין היתר גם את שאלת ההרשעה. עוד הסכימו הצדדים, כי ככל שהתסקיר יהיה חיובי וימליץ על אופציה טיפולית, יסכימו להמלצות. במידה והתסקיר יהיה שלילי, יטענו הטיעונים באופן "פתוח" היינו כל צד לשיטתו.,עניינה של החלטה זו היא מחלוקת שנפלה בין הצדדים, בדבר פרשנותו של הסדר הטיעון ובדבר מהותו של תסקיר שירות המבחן. לדעת המאשימה, התסקיר אינו חיובי והיא מתנגדת איפוא לביטול ההרשעה, תוך שמבקשת היא להטיל על הנאשם ביצוע עבודות של"צ.,ב"כ הנאשם מתנגד לעמדה זו. לדעתו, התסקיר אינו יכול בשום צורה שהיא להחשב כשלילי, שכן....
בשם המאשימה - עו"ד נמרוד פלדמן,בשם הנאשם - עו"ד ערן אביטל

ד"ר גבע-לוין זיוה - נגד - עיריית ירושלים   פסק דין   31.01.2006

1. בפנינו תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו זכאית התובעת לדרגת "מפקח" ולכל התוספות הנובעות ממנה, ולתוספת גמול בהתאם.,2. בדיון שהתקיים ביום 30/06/04 גובשו המוסכמות והפלוגתאות כלדקמן:,מוסכמות:,פלוגתאות:,3. טענות התובעת, בתמצית, כפי שהועלו בכתב התביעה:,4. מנגד טענות הנתבעת, בתמצית, כפי שהועלו בכתב ההגנה:,5. הדיון:,בפני בית הדין העידו ונחקרו שני עדים מטעם התובעת: התובעת עצמה ומנהלה, מר דוד סוזנה. מטעם הנתבעת, העידה עדה אחת בלבד: הגב' יפה פחימה, רפרנטית כח אדם אצל הנתבעת. נקדים ונאמר, כבר בשלב זה, כי העדים, מטעם שני הצדדים, היו אמינים על בית הדין, ואין בית הדין יכול להעדיף את עדויות התובעת על פני הנתבעת. לפיכך, במצב דברים זה, על בית הדין לבחון האם הרימה התובעת את הנטל המוטל עליה לקבלת הסעד אותו היא מבקשת, והאם צודקת התובעת מן הפן המשפטי, לענין זכאותה לרכיבים הנתבעים.,להלן נדון ונכריע בכל אחת ואחת מטענות התובעת:,6. תפקידה של התובעת :,מכל מקום, בהעדר השכלה פדגוגית, במועד הרלוונטי, ספק אם היתה זכאית כלל גם לדרגה זו, כפי שהדבר הועלה ע"י הנתבעת ובא לידי ביטוי גם במכתבו של מבקר העירייה, מ....
בשם התובעת : עו"ד תיבי,בשם הנתבעת : עו"ד גלמן-בג'איו גנית

בכרי חכם נ' - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   31.01.2006

1. בפני בית הדין תביעת התובע ואשתו וארבעת ילדיהם (להלן: התובעים) להכרה בתושבתו ולפיכך להכרה בזכאותו לקצבת ילדים ולביטוח בריאות ממלכתי החל מ-1/97 כמי שגר באלמאד בנכס השייך למשפחתו.,הנתבע טען כי התובעים מתגוררים בכפר עקב וכי אינם תושבים מהמועד הנתבע.,התובענה הנה לביטול החלטת הנתבע מיום 30.7.03 ומיום 21.10.03 לגורעם מרשימת הזכאים לביטוח בריאות ממלכתי וקצבת הילדים ולבטול דרישת הנתבע להשבת סך של 145,838 ₪ בתוספת ריבית והצמדה המהווה כל תשלום ק. הילדים רטרואקטיבית מיום הגריעה ועד מתן פסק הדין.,2. בהליך זה הוגשה בקשה לסעד זמני בבש"א 17072/03 אשר נדחתה ביום 8.1.04 פסק הדין מסתמך גם על המסמכים שהוגשו בבש"א.,בתיק הוגשו ההודעות הבאות:,תצהיר התובע וכן ראול עבדול רחמן חוקר חברת גד חקירות, עדות בכרי פתיח אשת התובע, בכרי אמירה אם התובע הוזמנה אך בשל היותה מרותקת למיטתה לא הגיעה (פרו' עמ' 2 ש' 15, 16) והודעתה הוגשה באמצעות החוקר (עמ' 2 ש' 19-21 לפרו', החלטה בעמ' 3).,3.,4. גרסת התובע בתצהירו לפיו גר באופן קבוע מאז 1997 בדירה ברח' אלעווד לא עולה בקנה אחד עם נ/1 חקירת רעיתו הטוענת שגרה בעקב מ-85....
בשם התובע - עו"ד נמיר חוסין,בשם הנתבע - עו"ד מנדלסון

זאודי מנטיווב - נגד - המוסד לביטוח לאומי     החלטה   31.01.2006

1. בפני בקשת התובעת להתיר צירוף ראיות נוספות.,2. וזו השתלשלות העניינים בתיק זה:,4. ביום 10.10.05, הגישה התובעת את בקשתה, נשוא החלטה זו, לצירוף ראיות נוספות להוכחת מרכז חיים בישראל משנת 1988. לטענתה היתה תושבת ישראל כבר ממועד זה, על אף החלטת משרד הפנים. למעשה, מבקשת התובעת כי בית הדין יעביר את החלטת משרד הפנים תחת שבט ביקורתו.,5. הנתבע מתנגד מכל וכל לצירוף ראיות בשלב זה וטוען כי:,6. כאמור טוען הנתבע כי אין להתיר הגשת ראיות בשלב הסיכומים. דיני הראיות וסדרי הדין תכליתם להיות מכשיר, כלי, בידי בית המשפט על מנת לרדת לחקר האמת ואינם מהווים מטרה בפני עצמה (ראו ע"ע 1127/00 אויאן אורסץ ואח' נ' דניה סיבוס ואח', פד"ע לז, 305). יתר על כן, בתי הדין לעבודה נוהגים בעניינים אלה בגמישות (ראו: י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה", (מהדורת 2000), פרק 12, ע' 37). אוסיף כי בתיק זה אמנם ניתנה החלטה בדבר הגשת סיכומים, אולם סיכומי הצדדים עדיין לא הוגשו, והוכחות לא נשמעו כלל. לפיכך מן הראוי לאפשר לתובעת להוכיח את תביעתה.,7. גם טענותיו האחרות של המשיב - דינן להידחות. פס"ד מגנון ניתן לאחר שנקבע מועד לסיכ....
בשם התובע - עו"ד א. הס,בשם הנתבע - עו"ד ע. לש

עליאן מוסא - נגד - בטוח לאומי-סניף ירושלים   פסק דין   31.01.2006

1. המערער לקה באוטם שריר הלב ביום 26.7.01 לאחר ששהה בביתו ויצא בבוקר בדרך לעבודתו.,המערער ביקש כי תביעתו זו תוכר כתאונת עבודה על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995 (להלן: החוק).,הנתבע דחה את תביעתו ביום 24.4.02.,הסוגיה שבפנינו הנה האם לאחר ששמענו את העדויות והראיות שבפנינו, הונחה תשתית עובדתית לארוע חריג בעבודתו של המערער באותו היום שלקה באוטם או בסמוך לו.,נקדים ונאמר כי נוכח ניתוח הדברים להלן כי לא מצאנו שנתקיים אירוע חריג וננמק זו מטה.,הרקע העובדתי,2. השתלשלות הארועים:,לדמי פגיעה כארוע תאונתי ביום 16.9.01. ביום 24.4.02 נדחתה התביעה בנימוק שלא הוכח אירוע תאונתי. מכתב זה, עקב כתובת שגויה לא הגיע לתובע.,במהלך 2/04 הגיע התובע לסניף י-ם ושם הודיעו לו כי תביעתו נדחתה ב-4/02 והוציאו לו העתק ממכתב הדחיה.,3. העובדות לגופה של תביעה:,ענין זה נאמר גם בהודעה שנגבתה ממנו ע"י החוקר ביום 3.1.02 (נ/1) וגם בהודעת קרקי נביל מיום 7.1.02 (נ/2).,התובע הותקף מספר פעמים בחרבות וגרזינים ואף הפועלים שאיתו דבר אשר גורם למתח מה גם שהיה חשוף לדבריו לאלימות מילולית ופיזית. (כתב תשובה סע....
בשם התובע : עו"ד צור שמעון,בשם הנתבע : עו"ד ארנה רוזן אמיר

מרדכי אליהו - נגד - נפתלי רוני   החלטה   31.01.2006

החלטה זו ניתנת בבקשת הנתבע (המבקש, להלן: הנתבע) כי אורה לתובע ( המשיב, להלן: התובע) להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע.,נימוקי הבקשה:,א. קיים קושי לאתר את התובע. התובע מחליף כתובות, והדואר חזר ממנו כ"לא נדרש".,ב. סיכוי התביעה קלושים. תביעה קודמת, על סכום נמוך יותר, נמחקה על ידי התובע. התובע טען כי מעסיקתו הייתה קלאב מרקט ולא הנתבע, וחזר על טענה זו מספר פעמים. התובע שינה גרסתו לגבי זהות המעסיק רק כאשר הבין כי ההליכים כנגד קלאב מארקט מעוכבים מכוח צו להקפאת הליכים שניתן כנגדה.,נימוקי ההתנגדות:,א. התובע טוען כי לא שינה את גרסתו לגבי המעסיק והעבודה אלא הנתבעים השונים הפנו אותו, מהאחד אל השני, עד שלבסוף נתברר לו כי הנתבע הנכון הוא אכן מר מרדכי אליהו, שכנגדו הגיש את התביעה הראשונה מלכתחילה.,ב. כתובת המגורים הקבועה של התובע רשומה בתיק, רשומה בתעודת הזהות שלו, והוא אף צירף מספר תיבת דואר של מקום העבודה כדי לקבל את המסמכים מבית הדין במהירות האפשרית.,דיון והכרעה:,הבקשה להפקדת ערובה נדחית מן הטעמים שלהלן:,א. פסק הדין בעניין פתחי אבו נאסר שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה, קבע את ההלכה לענ....
בשם המבקש - עו"ד מאירי ענת

סטליח חרבייה - נגד - בטוח לאומי-סניף ירושלים   פסק דין   31.01.2006

1. בפני בית הדין תביעת התובעת לקצבת נכות כללית. התובעת הגישה את התביעה ביום 1.11.98 וביום 22.12.98 עמדה התובעת בפני ועדה רפואית ונקבעה לה דרגת נכות בשעור של 20% לענין הנכות הכללית.,תביעת התובעת נדחתה במכתב מיום 25.1.99 בידי הנתבע מעטפה המעידה שהמכתב שנשלחה לתובעת חזר (נ/4).,התובעת פנתה ללשכה לסיוע משפטי אשר כתב למוסד ביום 25.3.04.,בפועל ממכתב הדחיה ב-99 אותו היא טוענת שלא קיבלה ועד למועד פנית הסיוע המשפטי במרץ 04 לא נעשו מטעם התובעת כל פניות לנתבע שיש עליהם רישום כלשהו.,הצדדים חלקו בשאלה האם התיישנה תביעת התובעת בנסיבות אלו.,2. בפני בית הדין הוגשו תצהירי התובעת וגיסתה גב' חואן סטליח אשר לא נחקרה על תצהירה. כן הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם הנתבע.,3. גרסת התובעת,מהאמור עולה כי התובעת הגישה תביעה בה הפנתה לכתובת מסוימת אליה נשלח מכתב הדחיה שמעטפתו חזרה לנתבע.,4. מתעודת עובד הציבור וחקירת עדת הנתבע עולה:,הכרעת הדין:,5. התובעת הגישה ב-1.11.98 תביעה לקצבת נכות כללית וב-22.12.98 עמדה בפני ועדה רפואית, לטענתה לא קבלה את ההודעה בדבר דחית תביעתה. לטענתה פנתה לסניף י-ם אשר העביר אותה לסני....
בשם התובע - עו"ד כרכבי בסאם,בשם הנתבע - עו"ד דנה תמר פרבר

סטבון נתן - נגד - שמעוני ויקי,1. איילון חברה לביטוח בע"מ (צד ג'),2. דני פינקלשטיין (צד ג')     פסק דין   05.06.2006

רקע כללי בתמצית,1. התובע הגיש ביום 16.12.03 תביעה כספית כנגד הנתבע על סך 50,000 ₪. בכתב תביעתו טען התובע, בין היתר, כי במועד הרלוונטי היה הבעלים של רכב מסוג מאזדה מ.ר. 8697909 (להלן: "הרכב") וכי הנתבע היה בתקופה הרלוונטית סוכן הביטוח שלו. לטענת התובע, הוא ביטח את כלי רכבו באמצעות הנתבע מאז שנת 1997, הרכב בוטח בביטוח מקיף בחברת הביטוח אריה אשר תוקפו פג ביום 31.7.01. בטרם פג תוקפה של פוליסה זו פנה הוא לנתבע בבקשה לחדש את הביטוח המקיף לשנה נוספת מיום 1.8.01 ועד ליום 31.7.02, לאחר שסוכמה הפרמיה מסר התובע לנתבע את פרטי כרטיס האשראי לצורך תשלום הביטוח המקיף. תעודת ביטוח חובה שמסר הנתבע לתובע שולמה על ידו. הנתבע הודיע לו כי הרכב מבוטח בביטוח מקיף וכי פוליסה תועבר אליו בהמשך.,2. עוד מוסיף התובע וטוען, כי בחודש 9/01 הוא פנה אל הנתבע לאחר שהפוליסה לא הגיעה לידיו וכרטיס האשראי לא חוייב והנתבע הודיע לו שהרכב אכן מבוטח ופוליסה תשלח אליו בקרוב.,3. לטענת התובע, ביום 11.12.01 או בסמוך הוצת הרכב ונשרף לחלוטין. באותו יום לאחר שמסר הודעה על הנזק למשטרה, הודיע על כך לנתבע וזה אמר לו "אל תדאג יש ....
בשם התובע : עו"ד בן-עמי איתן,בשם הנתבע : עו"ד חן אליעזר,בשם צד ג' 1 - עו"ד זיו כהן,בשם צד ג' 2 - עו"ד יוסף רנרט

רומנוב אולגה - נגד - גרינברג נורית - מסעדת סאן -רייז   פסק דין   31.01.2006

1. תביעת התובעת בתיק שבפנינו הינה תביעה לפיצויי פיטורין, לתמורת הודעה מוקדמת, לדמי נסיעות, לפדיון חופשה, לדמי חגים, לדמי הבראה ולשכר עבודה בגין עבודתה אצל הנתבעת אשר לטענתה התקיימה בשתי תקופות האחת מ- 1.10.99 ועד 1.6.00 והשניה מ- 22.11.01 ועד 4.04.,נציין כי למעשה בהתייחס לתקופה הראשונה מצויות רק התביעות לפדיון חופשה ולתשלום עבור חגים כאשר יתר התביעות מתייחסות אך ורק לתקופת העבודה השניה.,בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת כי התובעת עבדה בשנת 99 וטענה כי התובעת עבדה בשנת 2000 בחודשים 1.00 ועד 4.00 ולאחר מכן שבה ועבדה מ- 11.01 ועד 4.04.,הנתבעת טענה כי התובעת היא זו אשר התפטרה מעבודתה בלא ליתן הודעה מוקדמת, כי לתובעת שולם מלוא שכרה וכן שולמו לה דמי נסיעות ו/או כי הוסעה לביתה בהסעות מטעם הנתבעת או שמומנה לה נסיעה במונית מ"קופה קטנה".,הנתבעת אף הכחישה בכתב ההגנה את זכאותה של התובעת לפדיון חופשה, לדמי חגים ולדמי הבראה.,הנתבעת אף הכחישה את זכאותה של התובעת לפיצויי הלנה וטענה כי יש לקזז מכל סכום שיגיע לתובעת נזקים שגרמה בשל רשלנותה.,נציין כי הנתבעת הגישה בקשה לתיקון כתב הגנה במסגרת בשא 3311/05 ....
בשם התובעת - עו"ד בן גוזי,בשם הנתבעת - עו"ד אדטו

בוזגלו עמיר - נגד - בית עזרא מושב עובדים     החלטה   05.06.2006

בדיון שהתקיים בפני ביום 30.5.06, נחקר המבקש בהתנגדות לביצוע השטר, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה.,לאחר שעיינתי פעם נוספת בכתבי הטענות על נספחיהם, בפרוטוקול ובמוצגים, להלן החלטתי:,1. הבקשה לביצוע השטרות מתייחסת לשיקים הבאים:,שלושה שיקים על סך 2,609 ₪ כל אחד, למועדים: 1.2.05, 1.3.05 ו- 1.4.05;,שיק רביעי על סך 15,000 ₪ עליו צויין "למוטב בלבד" ועליו הוסף המועד 15.5.05.,(השיקים המקוריים מתוייקים בתיק זה).,2. טענתו העיקרית של המבקש בהתנגדותו היא כי שלושת השיקים הראשונים נמסרו לצורך פירעון דמי שכירות (על פי ההסכם בין הצדדים) וכי השיק הרביעי נמסר לבטחון בלבד.,לגבי שלושת השיקים הראשונים - טוען המבקש כי סוכם בינו לבין המשיב (מושב בית עזרא) שבסופו של דבר לא יצטרך לשלם מאומה בגין דמי השכירות, לרבות השיקים הללו.,לתמיכה בטענתו זו, מציג המבקש מסמך שעליו נמצאת חתימתו שלו וכן וחתימתו של מר יוסי מלל, כנציג מושב בית עזרא, כאשר מעל חתימתו של מר מלל מתנוססות המילים "מאשר קבלת המכתב".,אמנם, במסמך עצמו ננקטה לשון ויתור כללית, ללא אזכור השיקים שהוגשו לביצוע, אך לטענת המבקש - ברור היה שלכך הכוונה, וכך....
בשם המבקש : עו"ד ינקוביץ חיים,בשם המשיבה : עו"ד תשובה ויקטור

1. חאג עלי התובע בתיק תק 1341/05,2. חאג מרוואן הנתבע בתיק תק 1517/05 - נגד - ג'ביש פורסאן התובע בתיק תק 1517/05 והנתבע   פסק דין   05.06.2006

1. מונחות בפניי שתי תביעות רכוש הדדיות בגין תאונת דרכים אשר התרחשה ביום 5/3/05 בכפר ירכא (להלן: "התאונה").,2. מר חאג' עליהינו הבעלים של רכב מסוג אאודי מ.ר. 2236407 (להלן: "אאודי").,מר חאג' מרוואן הוא זה שנהג ברכב הנ"ל בעת התאונה.,3. מר ג'ביש פורסאן הינו הבעלים של רכב מסוג פורד אסקורט ארי מ.ר. 1072208 ("פורד אסקורט").,4. הצדדים חלוקים באשר לשאלת האחריות לקרות התאונה.,5. לאחר ששמעתי את הצדדים ועד ראייה מר אבו חמיד איסמעיל ,וכן הצדדים הדגימו את אופן התרחשות התאונה באמצעות רכבי הדגמה, כמו כן עיינתי בראיות אשר הובאו בפניי, הרי שהנני מבכרת את גרסתו של מר ג'ביש פורסאן פני גרסת מר חאג' עלי ומרוואן חאג'.,6. עדותו של מר ג'ביש פורסאן היתה מהימנה עליי. כמו כן, גם הנזקים כפי שצולמו בצילומים וכן שאר הראיות שהובאו מטעמו, מתיישבות עם גרסתו. בהעדר כל תמרור יש ליתן זכות קדימה לרכב הבא מימין, וכלל זה לא יושם ע"י הנהג מר מרוואן חאג'.,7. לפיכך, אני מקבלת את תביעתו של מר ג'ביש פורסאן במלואה בתיק 1517/05 ודוחה את תביעתו של מר חאג' עלי בתיק 1341/05 כנגד מר ג'ביש פורסאן.,8. לעניין הנזק: הנני מקבלת את....

דובדבני דב - נגד - קדוש חווה   פסק דין   05.06.2006

1. זוהי תביעת רכוש בגין תאונת דרכים אשר התרחשה ביום 29/12/04 ברחוב הרצל בנהריה (להלן: "התאונה").,2. התובעהינו בעלים של רכב מ.ר. 4498851 (להלן: "רכב התובע"). מי שנהג ברכב בעת התאונה הינה בת זוגתו של התובע, גב' שרעבי רחל.,3. הנתבעת מס' 1 הינה בעלים של רכב מ.ר. 7742404 ("רכב הנתבעת").,4. הנתבעת מס' 2 הינה חברת ביטוח אשר ביטחה את רכב הנתבעת מס' 1 בעת התאונה.,5. הצדדים חלוקים באשר לשאלת האחריות לקרות התאונה.,6. לאחר ששמעתי את הצדדים ,וכן הצדדים הדגימו את אופן התרחשות התאונה באמצעות רכבי הדגמה, כמו כן עיינתי בראיות אשר הובאו בפניי, הרי שהנני מבכרת את גרסת התובע על פני גרסת הנתבעות.,7. עדותו של התובע היתה מהימנה עליי. כמו כן, גם הנזקים כפי שצולמו בצילומים שהובאו מטעמו, מתיישבות עם גרסתו.,8. לפיכך, אני מקבלת את התביעה.,9. לעניין הנזק: הנני מקבלת את חוו"ד השמאי המוסמך מאת התובע בסך 7,498 ₪ וכן את קביעת שכ"ט שמאי בסך 515 ₪, ומוסיפה הוצאות משפט וביול בסך 347 ₪.,סך כל נזקיו התובע שהתקבלו 8341 ₪.,10. הנתבעות ביחד ולחוד ישלמו את הסכום בסך 8,341 ₪ תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא סכום זה בה....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים