law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

פרח השקד בע"מ - נגד - עיריית מגדל העמק,1. הברקות העמג שירותי ניקיון [2003] ש.נ. בע"מ,2. קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון, תחזוקה ונקיון בע"מ   פסק דין   17.02.2008

המדובר בעתירה מנהלית שהוגשה ביום 11/10/2007 ע"י חברת פרח השקד בע"מ (להלן - העותרת).,1. להלן בתמצית רקע עובדתי:,א. העותרת היא חברה העוסקת במתן שירותי ניקיון לרשויות מקומיות.,ב. המשיבות הפורמאליות עוסקות אף הן במתן שירותי ניקיון.,ג. עיריית מגדל העמק (להלן - המשיבה) פרסמה "מכרז מספר 07/07 לשירותי ניקיון משרדי המשיבה ומוסדות חינוך" (להלן - המכרז).,ד. על-פי תנאי המכרז, שירותי הניקיון שנתבקשו נחלקו לשניים: ניקיון מוסדות החינוך וניקיון משרדי המשיבה, כאשר על ההצעה היה להתייחס בנפרד למוסדות החינוך (עם פירוט לגבי כל מוסד ומוסד), ולמשרדי המשיבה.,ה. על המציע היה להציע את הצעתו לניקיון לחודש קלנדרי, באופן שהצעתו לא תעלה על סך של 85,000 ₪ (כולל מע"מ) לניקיון כל מוסדות החינוך, וסך של 32,000 ₪ (כולל מע"מ) לניקיון משרדי המשיבה (ראו סעיף 7.2 למכרז). סכומים אלו יכונו להלן - "מחירי המקסימום".,ו. בסיור הקבלנים המקדים שנערך במוסדות החינוך ובמשרדי המשיבה נטלו חלק 8 קבלנים, אולם רובם פרשו במהלכו. לועדת המכרזים של המשיבה הוגשו 3 הצעות בלבד, שפרטיהן כדלהלן:,(א) הצעת העותרת - סך של 84,464 ₪ לניקיון מוס....

מדינת ישראל - נגד - וג'די בן יוסף אגבריה   גזר דין   17.02.2008

העבירות בהן הורשע הנאשם;,1. בישיבת 11.11.07, בשלב ההקראה, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו הודה הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן (להלן - "כתב האישום").,2. מהמפורט בכתב האישום עולה, כי הנאשם, יחד עם אחרים, חבל תוך כדי שימוש בנשק במתלונן עמיר אנגל, זאת תמורת תשלום שסוכם מראש.,בפתח כתב האישום מפורט אירוע מ- 13.05.06 בו אותו אנגל רדף אחרי עבד אל עזיז זועבי (להלן - "עבד"), אחד משותפיו של הנאשם ואשר היה יוזם העבירות שיפורטו, מאחר וחשד בו כי הצית את שדה המרעה של אנגל, כשבמהלך המרדף נחבל עבד קשות.,לאחר האירוע מ- 13.05.06 גמלה בלבו של עבד ההחלטה לנקום ולפגוע באנגל.,לצורך כך פנה עבד למרואן זועבי (להלן - "מרואן"), בן דודו, על מנת שיאתר עבורו אנשים שיפגעו באנגל.,מרואן פנה לנאשם ולראדי אגברייה (להלן - "ראדי") וסיכם עימם כי תמורת 30,000 ₪ שישלם עבד הם יפגעו באנגל.,קודם ליום 06.10.06 הוביל עבד את הנאשם וראדי לשדות המרעה של אנגל והראה להם מקומות בהם יוכלו למצוא את אנגל על מנת לפגוע בו וכן זיהה להם עבד את רכבו של אנגל.,3. ביום 06.10.06 הגיעו הנאשם וראדי לביתו של מרואן, על מנת להוציא את התוכני....
בשם הנאשם - עו"ד בויראת עאדל,בשם המאשימה - עו"ד אקרמן.

רוסתם מנוקיאן מס' דרכון ארמני 0543017 - נגד - 1. ממשלת ישראל,2. הועדה המיוחדת לבחינת מתן מעמד לילדי עובדים זרים וקרוביהם,3. שר הפנים,4. משרד הפנים   פסק דין   17.02.2008

1. עתירה למתן רשיון לישיבת קבע מכוח החלטת הממשלה מספר 156 מיום 18.6.06, שעניינה "הסדר לשעה למתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים, הוריהם ואחיהם הנמצאים בישראל".,2. העותר - נתין ארמני ואזרח ברית המועצות לשעבר - נכנס לישראל על-פי אשרת סטודנט (א/2) בשנת 1992 בהיותו בן 12. כשש שנים עשה בסמינר התיאולוגי במנזר של הפטריארכיה הארמנית ברובע הארמני בעיר העתיקה בירושלים, עד שהחליט בהיותו כבן 18 לנהל אורח חיים חילוני, והחל ללמוד קורסים במחשבים במסגרות שונות. אשרת הסטודנט של העותר הוארכה בימי שהותו במנזר מעת לעת. למן יום 31.10.98, שוהה העותר בישראל באופן בלתי-חוקי. ביום 24.7.06 ביקש העותר להסדיר את מעמדו מכוח החלטת הממשלה הנ"ל. נעשה לו שימוע, במהלכו הודה כי אין לו משפחה בישראל ואישר כי לא למד במוסד ישראלי, לא בבית ספר יסודי ולא בתיכון במשך שהותו בישראל. ביום 22.1.07 נדחתה בקשת העותר, כי לא התקיים בו תנאי מתנאי החלטת הממשלה, זה שבסעיף א(4) שלפיו "במועד קבלת החלטה זו הילד לומד בכיתה א' או בכיתה גבוהה יותר בבית ספר בישראל, או שסיים לימודיו כאמור". ערר שהגיש העותר נדחה בנימוק שאיננו עומד בקריטריו....
בשם העותר - עו"ד ולאדימיר מיסיוק

1. צ'צ'י יצחק,2. דדש יצחק,3. דדש מיכל - נגד - 1. ברעלי נילי,2. ברעלי גלעד   פסק דין   17.02.2008

1. תביעה לצו עשה לפיו יחויבו הנתבעים 1 ו-2 (להלן: הנתבעים) "להסכים לרישום בית משותף על-פיו לדירת התובעים 2,3 צמוד מקום החניה בצד חניית הנתבעים".,2. ביום 22.7.1996 נחתם חוזה לפיו מכר התובע 1 לנתבעת 1 דירת קוטג' בבית דו משפחתי ברח' המתנחלים בהר 13 ברמת מוצא, ירושלים, הידועה כחלק מחלקה 49 בגוש 30311 (להלן: החוזה והדירה). התובע 2 הוא הקבלן שבנה את הבית, ניהל עם הנתבעים את המשא ומתן למכירתו, והוא יחד עם התובעת 3 חתמו על ערבות אישית לביצוע כל ההתחייבויות החוזיות של התובע 1. בהסכם גם נקבע שהוא ייחשב כהסכם שיתוף בין התובעים 2,3 לבין הנתבעת 1. בשלב מאוחר יותר העבירה נתבעת 1 מחצית מזכויותיה לפי החוזה לנתבע 2 - בעלה.,3. לעניין החנייה, שהוא הנושא העומד במרכזה של התביעה הנוכחית, נקבע בחוזה, שהממכר כולל "חניה בשטח המגרש הגובל בקוטג', המסומן בנספח א' בצהוב (צמידות מיוחדת)" (להלן - החניה הצמודה). בנוסף ניתנה לנתבעים בחוזה "זכות שימוש בלעדית בחנייה מקורה הנמצאת בשטח החלקה הסמוכה הקרוב לקוטג' (זיקת הנאה)".,החניה הצמודה נמצאת בשטח של כ - 40 מ"ר הגובל מצדו האחד בקיר הדרומי של הקוטג' ובצדו האחר ב....
בשם התובעים - עו"ד ע. צנטלר ואח',בשם הנתבעים - עו"ד אפרים אברמזון ואח'

יחיא אלקדמאני - נגד - האפוטרופוס לנכסי נפקדים     החלטה   17.02.2008

1. התובע הגיש תביעה נגד האפוטרופוס לנכסי נפקדים, בה עתר לביטול הכרזתו של הנכס הידוע כחלקה 2 בגוש 30514, המצוי בשכונת שיח' ג'ראח במזרח ירושלים, והרשום על שמם של בני הזוג אלמע'רבי, כנכס נפקד כמשמעותו בחוק נכסי נפקדים, תש"י-1950.,עם הגשת תצהירי הצדדים, התנגד התובע להגשת נספחים א', ב', ד', ה', ו-ז' לתצהיר עדותו הראשית של רונןברוך, אשר הוגש מטעם הנתבע, כמפורט להלן:,א. נספח א' - מכתב מיום 11.1.68 מדוד דרש, עובד המינהל, למינהל מקרקעי ישראל ביחס לנכס נשוא התביעה.,ב. נספח ב'- תרשומת בכתב יד שנערכה ע"י עובד האפוטרופוס הכללי ביחס לגב' אלמע'רבי. התרשומת אינה נושאת תאריך.,ג. נספח ד' - תרשומת בכתב יד מפגישה שנערכה ביום 5.12.01 עם עו"ד מוסק, בא כוחו דאז של התובע, בנוגע לנכס. על פי הרישום, נערכה התרשומת על ידי "שמש".,ד. נספח ה' - מכתב תלונה של דיירת הגרה בסמוך לנכס שנשלח לראש עירית ירושלים ביום 8.8.73.,ה. נספח ז' - צילום ייפוי כוח כללי של עבדאללה אלמע'רבי אשר נחתם, על פי הנחזה בו, בשגרירות ירדן בגרמניה ביום 8.9.72.,2. לטענת הנתבע הנספחים השנויים במחלוקת קבילים כראיה מכוח היותם ראיות מינהליות....
בשם התובע - עו"ד אשרף ג'אסר

סלמאן אבו דהוק - נגד - קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים   החלטה   17.02.2008

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור.,בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית-משפט השלום בירושלים (כב' השופט כ' מוסק) בת"א 1411/05, לפיה חוייב המבקש להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המשיבה.,כללי,1. המבקש הגיש תביעה נזיקית לפיצויו בגין נזקי תאונת דרכים, שאירעה לטענתו במהלך עבודתו. לבקשת המשיבה, היא אחת הנתבעים בתובענה, חייב בית-משפט קמא את המבקש, ביום 20.9.07, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המשיבים. על החלטה זו הגיש המבקש ערעור ביום 23.10.07, ובד בבד הגיש בקשה לפטור מאגרת בית-משפט בגין הליך זה (ע"א 11393/07; בש"א 7398/07 בהתאמה).,2. המשיבה, הגישה בקשה לסילוק הערעור על הסף (בש"א 7718/07) מהטעם שהחלטת בית-משפט קמא, נשוא הערעור שהוגש, הנה "החלטה אחרת", להבדיל מפסק-דין, שהדרך להשיג עליה היא בבקשת רשות ערעור מבית-המשפט, ואכן, כך נקבע על ידי בהחלטה מיום 27/12/07.,3. לפיכך, ובהמשך לאמור לעיל, הגיש המבקש, ביום 7.1.08 בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט קמא, היא הבקשה שבפני.,4. יצויין כי חברת י.מ. יעקובי הגישה הודעה לבית-המשפט, לפיה, על-אף היותה נתבעת בהליך בפני בית-משפט קמא, המבק....
בשם המבקש - עו"ד סאהר עלי,בשם המשיבה - עו"ד ע' קרינסקי

1. קוריאבסקי פיה,2. נאומקין נינה - נגד - מדינת ישראל - משרד הבריאות   פסק דין   17.02.2008

כללי,1. התובעת 1, ילידת 26.8.1926, נותחה ביום 22.9.02 בבית-החולים "שיבא" בתל השומר בשל צניחת פרולפס רקטי. הניתוח בוצע בשיטת Altmeir, ובו נכרת חלק מהמעי הגס (רקטוסיגמואיד) באורך 45 ס"מ ובוצעה השקה (חיבור על-ידי תפירה) ידנית בין הסיגמה לרקטום (להלן: "השקה"). הניתוח בוצע על-ידי ד"ר זמורה, מומחה לכירורגיה כללית, ד"ר קולר, מנהל היחידה לכירורגיה פרוקטולוגית ו-ד"ר בר-דיין, מתמחה בכירורגיה. מדובר בניתוח אלקטיבי שתוכנן מראש ובוצע בהרדמה מלאה ונמשך מהשעה 09:16 בבוקר ועד לשעה 11:17 בבוקר. במועד הניתוח היתה התובעת בת 76 שנים (להלן: "הניתוח הראשון"). ,2. בחלוף מספר שעות לאחר הניתוח, החלה התובעת להתלונן על כאבים בבטן. היא נבדקה על-ידי האח ברנרד וד"ר תיקי עטר מספר פעמים, בוצעו בדיקות שונות, ולפנות בוקר יום 23.9.02, הוחלט להזעיק את ד"ר זמורה לבית-החולים. ד"ר זמורה הורה על ביצוע בדיקה אנאלית תחת הרדמה, ועלה בו החשש כי התובעת סובלת מספסיס, תגובה מערכתית של הגוף לזיהום חיידקי, שנגרם במקרה דנן כתוצאה מחדירה....
בשם התובעות - עו"ד י' ברזילי,בשם הנתבעת - עו"ד גלס

ינוקא גדית - נגד - בנק דיסקונט לישראל בע"מ   פסק דין   17.02.2008

בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, בגדרה חוייבה המבקשת בצו תשלומים על סך 3,000 ₪ לחודש.,1. ביום 28.9.06, לאחר חקירת יכולת שנערכה למבקשת, קבע ראש ההוצאה לפועל למבקשת צו תשלומים בסך של 3,000 ₪ לחודש. על החלטה זו הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית משפט זה. לאחר דיון בבקשת רשות הערעור, ביום 4.1.07, נקבע צו תשלומים מופחת לסך של 1,500 ₪ לחודש מיום 1.9.06 ועד ליום 1.7.07, וזאת בין השאר, על מנת לאפשר למבקשת לשקול הליך של איחוד תיקים או בקשה לפשיטת רגל (בר"ע 2407/06). המבקשת מילאה רק אחר חלק מצווי התשלומים המופחתים, ומחודש אפריל 2007 חדלה מלמלא אחר הצו האמור.,2. ביום 7.6.07 הגישה המבקשת ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לקביעת צו תשלומים בסך של 200 ₪ לחודש, על יסוד הטענה של "שינוי נסיבות ממשי".,3. ביום 10.10.07 קיים ראש ההוצאה לפועל חקירת יכולת נוספת למבקשת. בהחלטה שנתן למחרת היום, 11.10.07, הותיר ראש ההוצאה לפועל את צו התשלומים על סך 3,000 ₪ לחודש על כנו. ראש ההוצאה לפועל בחן את טענת המבקשת לשינוי נסיבות להן טענה, היינו, הירידה בהכנסות החברה אשר בבעלותה, אולם הגיע למסקנה, על יסוד עדותה ....
בשם המשיב - עו"ד אלי מימון

מדינת ישראל - נגד - עיסא עאצי   גזר דין   17.02.2008

1. במסגרת הסדר טיעון, הורשע הנאשם לפי הודאתו בשני אישומים. באישום הראשון יוחסו לנאשם עבירות של כניסה לישראל שלא כחוק (סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952); הסעת שוהה בלתי חוקי (סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל); סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה (סעיף 332(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977); הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו (סעיף 275 לחוק העונשין); אי ציות לשוטר (תקנה 23 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, בצירוף סעיף 68 לפקודת התעבורה); מהירות מופרזת (תקנה 54 לתקנות בצירוף סעיף 68 לפקודה); סטייה אסורה (תקנה 40 לתקנות בצירוף סעיף 68 לפקודה), ונהיגה ללא רישיון (סעיף 10 בצירוף סעיף 62(1) לפקודה). באישום השני יוחסו לנאשם עבירות של כניסה לישראל שלא כחוק (סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל); הסעת שוהה בלתי חוקי (סעיף 12(א)(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל); הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו (סעיף 275 לחוק העונשין), ונהיגה ללא רישיון (סעיף 10 בצירוף סעיף 62(1) לפקודה).,2. לא הייתה הסכמה בין הצדדים לעניין העונש, ולבקשת בא כוח הנאשם, הוגש תסקיר מבחן בעניינו.,3. המעשים נשוא האישום הראשון והשני, העומדים ביסוד הרשעתו של הנ....
בשם הנאשם - עו"ד עוואדה

1. עארוקי חנאן,2. עארוקי גאזי,3. עארוקי אצאל,4. עארוקי מצעב,5. עארוקי סלוא,6. עארוקי אנפאל,7. עארוקי תסנים,8. עארוקי מוחמד - נגד - 1. שר הפנים - משרד הפנים,2. מנהל הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין,3. היועץ המשפטי לממשלה     החלטה   17.02.2008

1. המשיבים יגישו את כתב תשובתם לעתירה, בצירוף תצהיר לאימות העובדות שבו, עד ליום 13.4.08.,2. נקבע לדיון בעתירה ביום 13.5.08 בשעה 9:00.,3. ניתן בזה צו ביניים האוסר על המשיבים לגרש את העותרים 2-6 מן הארץ עד למועד הדיון.,4. ב"כ העותרים ידאג להמציא את העתירה והבקשה לפרקליטות המחוז בתוך יומיים.,ניתנה היום י"א באדר א תשס"ח (17 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.....
בשם העותרים - עו"ד יאסין בלאל

אחים נתן עבודות הנדסה בנאיות בע"מ (ע"א 11429/07),1. איילון חברה לביטוח בע"מ (ע"א 1445/07),2. אלי ראובן בנייה והשקעות בע"מ,3. אלי ראובן - נגד - 1. יעקב דאנה (ע"א 11429/07),2. אלי ראובן בניה והשקעות בע"מ,3. אלי ראובן,4. בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ,5. איילון חברה לביטוח בע"מ,6. וקסמן גוברין פלדחי בע"מ,7. משרד הבינוי והשיכון,1. יעקב דאנה (ע"א 1445/07),2. בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ,3. אחים נתן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ,4. וקסמן גוברין פלדחי בע"מ,5. משרד הבינוי והשיכון   פסק דין   17.02.2008

1. המערערת בע"א 11429/07, חברת אחים נתן עבודות הנדסה בנאיות בע"מ (להלן - המבצעת), והמערערות בע"א 11445/07, חברת אלי ראובן בניה והשקעות בע"מ (להלן - הקבלן), בעליה, אלי ראובן, ומבטחתם, איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן - איילון), מערערות על חיובן באחריות לנזקו של יעקב דאנה (להלן - דאנה), ולחלופין על שיעורי חיובן.,2. עובדות המקרה, כפי שנקבעו על ידי בית משפט קמא, היו כדלקמן: במהלך ביקורו באתר הבניה בשכונת הר חומה בירושלים, לצורך בחינתן של דירות שבנה הקבלן במסגרת פרוייקט של משרד הבינוי והשיכון (להלן - משרד השיכון), נפגע דאנה כתוצאה מנפילה לבור שחפרה המבצעת בסמוך למשרד המכירות. הבור נחפר על ידי המבצעת, כקבלן משנה של בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ (להלן - בזק), לצורך ביצוע עבודות בזק.,3. דאנה תבע את הקבלן, את אלי ראובן, את איילון, מבטחתם, ואת בזק (ת"א 8180/04). בזק מצידה שלחה הודעה לצדדים שלישיים: לקבלן, לאלי ראובן, לוקסמן גוברין פלדחי ניהול בניה (ירושלים) בע"מ, שניהלה את פרוייקט הבנייה של משרד השיכון וביצעה את הפיקוח עליו (להלן - המפקחת), ולמבצעת. הקבלן, אלי ראובן ואיילון שלחו הודעה לצד....
בשם המערערת - עו"ד ג' ראובינוף ואח' (ע"א 11429/0),בשם המשיב 1 - עו"ד בועז ארד ואח',בשם המשיבים 2-3 - עו"ד אמיר רחמני ואח',בשם המשיב 4 - עו"ד בלטר, גוט, אלוני,בשם המשיב 5 - עו"ד אמיר רחמני ואח',בשם המשיב 6 - עו"ד כרמלי ואח',בשם המשיב 7 - עו"ד א' זאואר,בשם המערערים 1-3 - עו"ד א' רחמני ואח' (ע"א 1445/07),בשםהמשיב 1 - עו"ד בועז ארד ואח',בשם המשיב 2 - עו"ד בלטר, גוט, אלוני ושות',בשם המשיב 3 - עו"ד ג' ראובינוף ואח',בשם המשיב 4 - עו"ד א' כרמלי ואח',בשם המשיב - 5 - עו"ד א' זאואר

אפרים יוסלבסקי ת.ז. 65873556 - נגד - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר / המפקח על הביטוח   פסק דין   17.02.2008

ערעור על החלטת הממונה על שוק ההון, מיום 27 במאי 2004, על שלילת רישיון המערער לעסוק בתיווך לעניין ביטוח בענף ביטוח חיים (להלן: "החלטת המשיב").,א. פסק דין קודם,1. החלטת המשיב התבססה על החלטות קודמות, לפיהן היפר המערער את הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (בשנת 2006 התקבל תיקון לחוק וכיום הוא נקרא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981) (להלן: "חוק הפיקוח") ואת הוראות חוזר המפקח בדבר איסור מתנות יקרות ערך (להלן: "חוזר המתנות").,המערער ערער גם על החלטות אלו במסגרת ע"ש 714/01, 780/01 ו-724/01. ערעורים אלו עסקו בתוקפו של חוזר המתנות ובחוקיותו. שלושת הערעורים נדחו על ידי חברתי השופטת ש' וסרקרוג (כתוארה אז), בפסק דינה מיום 4 באפריל 2005. המערער הגיש ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין. ערעור זה נמחק לבקשת המערער בפסק דין מיום 29 באוקטובר 2006, ע"א 5215/05-ד'.,2. נקודת המוצא לפסק דין זה היא, כי המערער היפר את חוק הפיקוח ואת הוראות חוזר המתנות, כפי שקבעה השופטת וסרקרוג. נקודת מוצא זו מייתרת את הדיון בטענות המערער בנוגע לתוקפו של חוזר המתנות, ולגבי הפרת חוק הפיקו....
בשם המערער - עו"ד מנחם אברמוביץ', עו"ד אלי שמילוביץ',בשם המשיב - עו"ד אורלי מירון-שקד

סיגל יזמות ובנייה בע"מ - נגד - מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל   פסק דין   17.02.2008

מבוא,1. התובעת, חברה העוסקת ביזמות נדל"ן, רכשה ביום 30.1.1999 את זכויות החכירה בנכס המצוי ברחוב רימונים בקריית טבעון, גוש 10590 חלקה 3 (להלן: "הנכס"). הנכס הוא בבעלות מלאה של הקרן הקיימת לישראל (להלן: "קק"ל"), שאדמותיה מנוהלות על-ידי מינהל מקרקעי ישראל - הנתבע (להלן: "המינהל"). את הנכס רכשה התובעת מחברת אמות השקעות בע"מ, אשר חכרה את הנכס מהמינהל בשנת 1992.,על-פי הסכם החכירה שעליו חתמה חברת אמות השקעות בע"מ נקבעה מטרת השכירות כ"בית תרבות בלבד" (נספח ב לתצהיר הגב' חוה שמואל). בהתאם נרשמה גם מטרת השכירות בחוזה החכירה שנחתם עם התובעת ביום 21.3.01 (נספח ג לתצהיר הגב' חוה שמואל) כ"בית תרבות בלבד" (להלן: "הסכם החכירה המקורי").,יצוין כי בעת רכישת הנכס היה בנוי עליו מבנה של 2.5 קומות בשטח כולל של כ-750 מ"ר.,2. לאחר רכישת הנכס יזמה התובעת שינויים שונים במבנה, ומשבקשותיה לשינוי המבנה נדחו, יזמה תכנית חדשה להריסת המבנה הקיים ולבניית בניין חדש. לצורך כך הכינה התובעת תכנית בנייה ופנתה לקבלת היתר מוועדות התכנון והבנייה. בבקשה להיתר התבקש גם שינוי ייעוד המבנה מ"ייעוד ציבורי" ל"מוסד ציבורי". ....
בשם התובעת : עו"ד ברק סודרי

מדינת ישראל - נגד - עכאוי יוסף   החלטה   17.02.2008

1. בישיבה שהתקיימה ב- 6.2.08 הוצא צו הבאה ללא שחרור לנאשם לישיבה שנקבעה להבאת ראיותיו ב- 26.2.08.,להוצאת צו זה קדמה הוצאת צו הבאה לישיבה שהיתה קבועה ל- 6.2.08 להבאת ראיות ההגנה, צו שהוצא תוך מתן הוראה כי הנאשם יוכל להשתחרר היה ויבצע הפקדה כספית, צו שלא בוצע למרות שנערכו אצל הנאשם מספר ביקורים בביתו והמשטרה אף קיימה עימו שיחה טלפונית עימו תוך שהודע לו על קיום הצו.,אין מחלוקת שהנאשם ידע על הישיבה שהיתה קבוע ל- 6.2.08 להבאת ראיותיו.,2. עוד ב- 6.2.08, לאחר סיום הדיון באותו יום, הגיש הסניגור בקשה בכתב בה מתבקש בית המשפט לשוב ולעיין בהחלטתו מאותו יום ולהורות על ביטול צו ההבאה לפחות עד ל- 6.3.08 ועל מתן אפשרות להפנות שאלות הבהרה לפרופ' המרמן ועל ביטול הדיון שנקבע ל- 26.2.08.,עוד נאמר בבקשה כי במידה ובית המשפט לא יענה לנ"ל, מבקש הסניגור לקבוע מועד להעלאת טענת פסלות. בהחלטתי שניתנה ב- 7.2.08 ציינתי כי בדעתי לתת בבקשה החלטה אחת ועל כן נקבע מועד ל- 11.2.08 בו יוכל בא כח הנאשם, ככל שיבקש להעלות טענת פסילה, לעשות זאת, מועד בו תישמע גם תגובת המדינה לבקשה כולה.,זו הינה הבקשה הנדונה בהחלטה ז....

1. ירק קטיף צפירה אפרים בע"מ,2. ירק קטיף א.צ בע"מ - נגד - הדסקט בע"מ     החלטה   14.02.2008

1. בפניי בקשה לביטול עיקול זמני, אשר הוטל בבש"א 1879/07 על נכסי המבקשים.,המשיבה היא חברה העוסקת, בין היתר, ביצור שקיות.,המבקשות הינן חברות העוסקות בגידולים חקלאיים והן רכשו מאת המשיבה שקיות.,על פי הנטען בכתב התביעה, השקיות הוזמנו על ידי המבקשת מס' 1 וזו עשתה שימוש בשיקים של המבקשת מס' 2, אשר חוללו ומכאן עילת התביעה נגד נתבעת זו.,המבקשת מס' 1 הותירה אצל המשיבה חוב על סכום כולל של 464,743 ש"ח, כנטען בכתב התביעה.,בהחלטתי מיום 2.12.07, הוריתי על הטלת עיקול זמני, ביחס למבקשת מס' 1 עד לסך של 258,000 ש"ח, שכן על פי כרטסת הנהלת החשבונות של המשיבה, עמד סכום חובה של המבקשת באותה עת, בשים לב לשיקים מעותדים שנמסרו לה, על סכום זה.,ביחס למבקשת מס' 2, הוגבל סכום העיקול לסך של 29,918 ש"ח, בשים לב לשיעורו של סכום השיק שמסרה המבקשת ושחולל עד למועד הגשת התביעה ובהעדר ראיה לכך ששיקים נוספים שמסרה המבקשת יחוללו.,כמו כן, בשים לב לכך שעילת התביעה נגד מבקשת זו הינה בעיקרה שטרית, לא ניתן העיקול ביחס לסכום התביעה המבוסס על כרטסת הנהלת החשבונות המתנהלת על שם המבקשת מס' 1.,2. בעוד שעל פי הנטען בכתב התבי....
בשם המבקשים - עו"ד רשף סער,בשם המשיבה - עו"ד מלכא דניאל

אהרון גור - נגד - 1. בן דהאן אברהם,2. כהן יוסף,3. הראל חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   14.02.2008

1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובע בשל נזק שנגרם לרכבו בתאונת דרכים שאירעה ביום 29.11.05.,במועד התאונה נהג הנתבע מס' 1 (להלן - הנתבע) ברכב השייך לנתבע מס' 2 (להלן - הבעלים) ומבוטח אצל הנתבעת מס' 3 (להלן - חברת הביטוח).,2. בהסכמת התובע התביעה נגד חברת הביטוח נדחתה ביום 29.3.07.,3. לטענת התובע, הנתבע פגע בחזית רכבו בחלקו האחורי של רכב התובע בעודו עומד בצומת. מעוצמת המכה הועף רכב התובע על רכב שעמד לפניו, וכך נפגע בשני צידי רכבו, הן האחורי והן בחזית.,התובע דורש סכום של 16,411 ש"ח הכולל נזק ישיר לרכב בסך 10,800 ₪, שכר טרחת השמאי בסך 611 ₪, ונזקים כלליים (נסיעות, אובדן זמן, עוגמת נפש, ריבית על לקיחת הלוואה לצורך רכישת רכב חלופי וכו') בסך 5000 ש"ח.,4. הנתבע אינו מכחיש את עצם התרחשות התאונה אך טוען כי לתובע רשלנות תורמת בהתרחשותה.,עוד טוען הנתבע, כי נסיבות התאונה היו כפי שתיארו אותה שני בעלי הדין בעדותם בבית המשפט, דהיינו ששניהם עומדים ברמזור וממתינים, ומכאן שיש לדחות את טענת התובע כאילו התאונה היא זו שגרמה לו לאובדן טוטאלי של הרכב. לטענתו, נגרם לרכב התובע נזק קטן וסימלי ויש ל....

חב' י.ע.ש.ב.ד בע"מ - נגד - 1. אלכסנדר באיבסקי,2. טטיאנה באיבסקי   החלטה   14.02.2008

1. הרקע והשתלשלות ההליכים המשפטיים בתיק זה פורטו בהרחבה בהחלטה מיום 25.10.07, ואין מקום לחזור על כך.,2. הואיל ובין הסעדים המבוקשים בתביעה שלפנינו, בנוסף לפיצוי בשל נזקי התובעת, מתבקש גם צו הריסה לגבי כל תוספות הבניה שהוספו למבנה על ידי הנתבעים, והואיל ומינוי המומחה מיום 31.10.05 הוא למתן חוות דעת אילו חלקים של המבנה והתוספות שבוצעו הריסתם מתבקשת - אין ספק שחוות הדעת של המומחה היא רלבנטית ביותר לתיק העיקרי, וזאת בניגוד לטענות ב"כ הנתבעים בדיון מיום 4.2.08 (פרוטוקול עמ' 2 שורות 1-2).,לאור האמור, זכאי המומחה לקבל בהקדם האפשרי את מלוא שכר טרחתו על מנת שניתן יהיה לקבל את חוות הדעת ולהתקדם סוף סוף בדיון בתיק העיקרי.,3. מובהר בזאת, כי הצדדים חייבים לשלם את שכר הטרחה שווה בשווה, גם לגבי הביקורים בימים 24.5.07 ו-4.11.07 וטענות הנתבעים לגבי הביקורים האמורים נדחות.,4. הואיל ובדיון מיום 4.2.08 הצהיר ב"כ הנתבעים כי שולם למומחה סך של 1700 ש"ח - על הנתבעים להשלים, תוך 14 יום, את מלוא שכר הטרחה עבור הביקורים האמורים, בסך של 700 $.,כמו כן, על הנתבעים לשלם לתובעת, תוך המועד האמור, סכום של 1993....

חרחש מוסטפא - נגד - 1. רפא מעבדות בע"מ,2. כלל חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   14.02.2008

1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי בשל נזק שנגרם לרכבו של התובע (מונית) בתאונת דרכים שאירעה ביום 15.2.07 בצומת סנהדריה בירושלים (להלן - התאונה).,2. לטענת התובע בכתב התביעה, לאחר שמוניתו חצתה את הצומת והמשיכה בנתיב נסיעתה, הכביש נהיה צר ואיפשר למעשה נתיב נסיעה אחד בלבד. לפתע הגיח רכב הנתבעת מס' 1 (משאית) נהוג בידי מר נקר מאיר (להלן - הנהג), ניסה לעקוף באופן מסוכן את מונית התובע, והתנגש בה בחלקה הימני-אחורי.,3. התובע דורש סכום של 6,494 ש"ח המורכב כדלקמן:,3,994 ש"ח - נזק ישיר על פי חוות דעת שמאי;,400 ש"ח - שכר טרחת השמאי;,600 ש"ח - אובדן הכנסה ליממה מהמונית;,1500 ש"ח - טרחה ועוגמת נפש.,4. לטענת הנתבעות, המשאית נסעה בנתיבה כדין, כאשר נעקפה משמאל על ידי מונית התובע. בשלב העקיפה, הופיע רכב בנתיב הנגדי והתובע הסית את מוניתו ימינה וחסם את המשך נסיעתה של המשאית, וזאת על מנת למנוע התנגשות חזיתית ברכב שבא ממול. עקב הסטת רכבו גרם התובע לתאונה.,5. בדיון שהתקיים בפני ביום 7.2.08 הכחיש התובע את טענת הנתבעות לפיה ניסה לעקוף את המשאית וטען שהיה לפני המשאית (פרוטוקול עמ' 1 שורות 14-17).,מאידך....

שרון חביב - נגד - שומרה חברה לביטוח בע"מ   החלטה   14.02.2008

,1. התובעת לא שילמה ולא הפקידה עד היום את שכר המומחה.,2. לפיכך מינוי המומחה - בטל.,3. נקבע לקדם משפט ליום 21/5/08 שעה 09:30.,4. התובעת תגיש תחשיבי נזק עד 14 יום לפני הדיון, והנתבעת עד 7 ימים לפני הדיון.,5. להודיע לצדדים.,6. המזכירות תודיע למומחה כי המינוי בטל מאחר והתובעת לא הפקידה את שכרו.,ניתנה היום ח' ב אדר א, תשס"ח (14 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.....

מדינת ישראל - נגד - מוחמד אבו מזר     החלטה   14.02.2008

1. לפני בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים בת"פ 5500/08.,כתב האישום שהוגש נגד המשיב מייחס לו נסיון לתקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות והיזק בזדון.,על פי האמור בכתב האישום, ביום 8.2.08 בסמוך לשעה 16:10, סייר ג'יפ מג"ב לאורך גדר המערכת במ.פ. קלנדייה. כשהגיע הג'יפ לשער מס' 3 במקום, יידה הנאשם, יחד עם אחרים, אבנים לעבר גדר ההפרדה ולעבר הג'יפ המשטרתי שסייר במקום, במהירות נמוכה, ופגע בו.,כתוצאה מיידוי האבנים נגרמו לג'יפ המשטרתי חבלות על הפח באזור הקדמי והעליון של הג'יפ.,2. המשיב חולק על קיומן של ראיות לכאורה ועל קיומה של עילת מעצר, ולחילופין מציע לשחרר את המשיב לחלופת מעצר.,3. לענין הראיות לכאורה - מקריאת הודעתו של המשיב במשטרה עולה כי המשיב אינו מכחיש שהיה במקום האירוע וכי במקום היו ילדים שזרקו אבנים, אולם לדבריו הוא היה עם חבר ולא היה חלק מחבורת הילדים. לדברי המשיב, כשראו במקום ג'יפ צה"לי החלו לברוח. דהיינו, השאלה היחידה העומדת על הפרק הינה האם המשיב זוהה בודאות לא רק כמי שהיה במקום, שהרי גם נתפס במקום, אלא כמי שיידה אבנים לעבר השוטרים.,הראיה הרלוונטית לענין זה הינה דו"ח פעו....


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים