law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

פרל נחמה - נגד - המוסד לבטוח לאומי   פסק דין   27.02.2008

1. זהו פסק דין בתביעת התובעת לקבלת הפרשים לדמי לידה. היות והשאלות שבמחלוקת הינן משפטיות, סיכמו הצדדים את טענותיהם, בדיון בע"פ, מבלי שנשנעו הוכחות בתיק.,2. הרקע לתביעה:,א. התובעת ילדה ב - 21/11/01, ושולמו לה דמי לידה על פי תחשיב משכורותיה כפי שהיה עד למועד הלידה.,ב. התובעת ילדה ילד שני ב - 8/6/03, וקיבלה דמי לידה, על פי משכורותיה עד הלידה.,ג. בשנת 2007 ילדה התובעת ילד נוסף, וקיבלה דמי לידה, ע"פ המכתב שנשלח אליה ב-24/5/0.,ד. בשני אירועי הלידה הראשונים, קיבלה התובעת מכתב המפרט את אופן חישוב דמי הלידה, מבלי שצויין דבר על זכאותה להפרשים.,לראשונה, ב - 24/5/07 , נרשם בסעיף ה' להודעה על תשלום דמי לידה כי:,"לידיעתך: באם במהלך 12 החודשים מיום הזכאות הראשון לתשלום גמלה שולמו לך הפרשים או תשלום נוסף, וסכום התשלום עולה על רבע השכר הרגיל, יתכן ותהיי זכאית להפרשי גמלה, אנא פני לסניפנו".,ה. כאמור, אין חולק כי במכתבים המתייחסים לשני אירועי הלידה הראשונים - לא הוסף סעיף ה' דלעיל.,ו. לאור האמור בסעיף ה' הגישה התובעת תביעה להפרשים בגין שני אירועי הלידה הראשונים, כאשר על פי חישובה הינה זכאית להפר....
בשם התובעת - עו"ד רוטנברג צבי,בשם הנתבע - עו"ד אפרת לבנוני

ממו גילה - נגד - כונס הנכסים הרשמי     צו   02.03.2008

לאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובנספחיה ובתגובת הכונ"ר , אני מורה כלדקמן:,א. ניתן צו לכינוס נכסי החייבת .,ב. הכונס הרשמי מתמנה ככונס נכסי החייבת.,ג. מעוכבת יציאתה של החייבת מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי.,ד. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:,1. להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.,2. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 400 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש.,3. להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיה בשלושה עותקים .,4. להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיה ועל הוצאותיה על פי הטפסים שימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי .,5. לשלוח עותק מצו זה לכל הנושים, אותם ציינה בבקשתה להכריז עליה כפושט רגל, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת הצו.,ה. ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980. (להלן: "פקודת פשיטת הרגל").,ו. אני מטילה על החייבת את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודת פשיטת....

יונס מוחמד מוסל - נגד - מועצה מקומית ערערה   פסק דין   27.02.2008

לפנינו תביעה להחזר כספים, שקיזזה הנתבעת מגמלתו החודשית של התובע, וזאת כנגד תשלומים שהנתבעת נדרשה להעביר לשלטונות מס הכנסה, כניכוי מס בגין תשלומי פיצויי ההלנה ששילמה לתובע, בגין הלנות שכרו במהלך שנת 1996.,עובדות ורקע:,1. התובע, מר יונס מוחמד מוסלח, (להלן: "התובע") כיהן כראש מועצת ערערה בשנים 1979- 1993. עם סיום תפקידו וכנבחר ציבור היה מר יונס, זכאי לגמלה חודשית בשיעור של 60% משכר ראש המועצה, וזו שולמה לו כסדרה עד לשנת 1996, שאז הפסיקה הנתבעת לשלמה לו ולשלם את שכר לעובדים, בשל גרעון קשה בתקציבה.,2. הנתבעת, המועצה המקומית ערערה (להלן: "הנתבעת" או: "המועצה") הינה רשות מקומית.,3. לאחר תום כהונת התובע, התמנה כראש מועצה מר מוסטפא ג'מאל, אשר כיהן בתפקידו עד שנת 1998.,4. במהלך השנים נקלעה המועצה לקשיים ניהוליים וגירעונות תקציביים, שבעקבותיהם מונתה לה על ידי שר הפנים אז, מר אליהו סויסה, ביום 2.7.1998, ועדה קרואה, במטרה להביא להבראתה. כיו"ר המועצה (ראש הועדה הקרואה) מונה ועמד מר ציון הדר.,5. בתקופה שקדמה למינוי הועדה הקרואה, לא שילמה המועצה את שכרם של עובדיה במועד, ואלה הגישו תביעות רבו....
בשם התובעת - עו"ד יונס אחמד,בשם הנתבעת - עו"ד מירון אילן

דוד שורגיה - נגד - מדינת ישראל     החלטה   02.03.2008

1. מונח בפני ערר על החלטת בית משפט השלום באשקלון (כב' ס. הנשיא השופט נחמיאס) בב"ש 554/08, מיום 25.2.08, לפיה הורה על מעצרו של העורר עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.,2. אין חולק כי כנגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו שורה ארוכה של עבירות רכוש הנוגעות לאירוע מיום 13.2.08, בו, על פי המפורט בכתב האישום, הגיע יחד עם שלושה אחרים לבניין מגורים בעיר אשדוד, עלו לקומה השמינית שבבניין, דרכה הגיעו לכניסה לגג הבניין וזאת כדי לפתוח את הדלת המאפשרת כניסה לגג הבניין ולמרפסות דירות הפנטהאוז שבמבנה. מיד בהמשך ניסתה החבורה להתפרץ לדירות בכך ששברו את המנעול שסגר את הדלת וגרמו לנזקים למנעול. מהלך התכנון הופרע כאשר הגיעו שכנים למקום והמשיב והאחרים נמלטו מהמקום.,גם אין חולק כי יש בחומר החקירה כדי לגבש תשתית ראייתית לכאורה להרשעת העורר בעבירות המיוחסות לו וגם לא היה חולק כי קיימת עילה למעצרו עד לסיום ההליכים וזאת לנוכח התכנון המוקדם שנעשה בין החבורה, כמו גם ביצוע עבירות הרכוש בחבורה והתחכום שבתכנון.,המחלוקת היחידה אשר עמדה לדיון בפני בית משפט קמא, נגעה סביב שאלת קיומה של חלופה למעצרו של העורר עד לסיו....
בשם המשיבה - עו"ד ראכלין

יצחק אפרתי - נגד - 1. עיריית מעלות תרשיחא,2. מדינת ישראל   פסק דין   27.02.2008

התבעה נגד מדינת ישראל - נדחית בזאת.,ניתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין התובע לבין עיריית מעלות תרשיחא, כאמור לעיל.,בנסיבות העניין - כל צד ישא בהוצאותיו.,ניתן היום, כ"א ב אדר א, תשס"ח (27 בפברואר 2008) במעמד הנוכחים.....
בשם נתבעת 1 - עו"ד כנרת הדר

עסיס אסף - נגד - גידי תנורים בע"מ   פסק דין   02.03.2008

1.בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בקרית גת (כב' השופטת ט.חיימוביץס.נשיא) בת.א. 1298/04, מיום 23.7.06, אשר קיבל תביעתה של המשיבה וחייב המערער בתשלום סך של 31,348 ₪.,עיקרי העובדות הרלוונטיות לערעור,2.המערער חקלאי העוסק, בין היתר, בגידול ייחורי צמחים. המשיבה הינה חברה לייצור עבודות מתכת.,המערער פנה למשיבה להתקנת מערכת לקירור מהיר של הזרעים. לקראת סוף שנת 1999 קיבל מהמשיבה שתי הצעות מחיר, האחת בעלות 5,100$ לפיה יותקן שולחן קירור הבנוי מתעלות פח מחוררות, מפוח, מנוע ווילון אויר, והשניה בעלות 17,900$ המציעה מערכת אוטומטית לקירור מהיר, הבנויה על מסועים המסיעים את הארגזים עם אויר קר בתת לחץ הגורם לקירור מהיר של הצמחים. המערער בחר בהצעה הזולה יותר.,בינואר 2000 התקינה המשיבה את שולחן הקירור על אביזריו בעסקו של המערער. המערער לא היה שבע רצון מפעולת המערכת משלא קיבל התוצאה הרצויה. במהלך שנת 2001 ניסתה המשיבה לשפר המערכת והחליפה המפוחים שהותקנו. כשהתברר שגם החלפה זו לא הביאה לשיפור, הציעה המשיבה למערער להקים מערכת קירור אוטונומית אשר תבי....
בשם המערער - עו"ד משה אליה,בשם המשיבה - עו"ד אלירן הראל

סלנר הנדסה בע"מ - נגד - עירית נהריה   פסק דין   19.02.2008

תוקפו של הסכם בוררות שנחתם על ידי עירייה ללא חותמת וללא חתימת הגזבר או המזכיר - זו הסוגיה העומדת בבסיס התובענה שבפנינו.,העובדות הצריכות לעניין,1. המבקשת (להלן: "סלנר") היא חברה לביצוע עבודות הנדסה אזרחית. בשנים 1998-2000 זכתה המבקשת במספר מכרזים שפרסמה המשיבה (להלן: "העירייה") לביצוע מספר פרויקטים בעיר נהריה, וביניהם פרויקט בשם מידעטק (להלן: "פרויקט מידעטק"). במהלך ביצוע העבודות על ידי סלנר, נתגלעו בינה לבין העירייה חילוקי דעות כספיים, בעיקר בכל הנוגע לפרויקט מידעטק, לאור טענת סלנר כי ביצעה עבודות נוספות החורגות בהרבה מהמכרז המקורי, אך העירייה סירבה לשלם תמורתן.,2. ביום 28.10.2003 התקיימו בחירות לעירייה (להלן: "הבחירות") וביום 19.11.2003 נכנס לתפקיד ראש העירייה מר רון פרומר (להלן: "פרומר") שנבחר בבחירות לראשות העירייה.,במהלך שנת 2004 הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי ראש העיר היוצא דאז, מר ג'קי סבג, שעניינה ביטול הבחירות ועריכת בחירות חוזרות, בטענה שהבחירות היו נגועות בשחיתות ונצחונו של פרומר הושג באמצעים פסולים, של קניית שלטון בכסף ובטובות הנאה. ביום 14.3.2005 ניתן ....
בשם המבקשת - עו"ד שניידר אהוד,בשם המשיבה - עו"ד גולדהמר אברהם

מגירה עליזה - נגד - בטוח לאומי-סניף חיפה     החלטה   27.02.2008

זוהי תביעה להכיר בליקוי שמיעה כמחלת מקצוע, וכן בטנטון.,להלן עובדות המקרה:,1. התובעת, ילידת 5.12.63, עובדת משנת 1995 במחלקת אריזה במפעל נגה הנדסה בע"מ, הנמצא בשלומי (להלן - "המפעל"). התובעת עוסקת בהרכבה ובאריזה של חלקים מפלסטיק או ברזל, בהדפסה ובעבודה עם מכשיר לייזר לצורך הדפסה על חלקים שונים.,2. כל תפקידה של התובעת היה לעבוד ליד מכונה 115 שהינה מכונה לסימון בצבע, אשר עוצמת הרעש שלה שנבדקה בשנת 2004 היתה של 87 דציבל. התובעת עבדה ליד המכונה הנ"ל כמחצית החודש בלבד עפ"י צורכי המפעל. כן עבדה גם על שאר המכונות שבמחלקה.,3. יש לציין, כי עד תחילת שנת 2000 המפעל היה ממוקם בבנין קטן יחסית, וכל המחלקות היו ממוקמות בו, כשהדלתות של המחלקות היו פתוחות והעובד במקום נחשף לרעש מזיק מכל המחלקות.,4. כן יש לציין, כי המפעל עוסק בהשחזת סכינים ושייך לענף המפעלים העוסקים בניסור, השחזה וליטוש מכונית, המופיעה בסעיף 3 לתוספת הראשונה לתקנות הבטיחות בעבודה [גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש], התשמ"ה - 1984.,5. המפעל עבר למבנה חדש ומרווח יותר, ותנאי העבודה במקום השתפרו. בתאריך 23.8.06 בוצעה מדידת רעש ליד ....
בשם התובעת - עו"ד זטרמן,בשם הנתבע - עו"ד בחוס

א. ע. - נגד - מ. א   פסק דין   02.03.2008

הרקע,זוהי תביעת מזונות ומדור של שתי קטינות. האחת מ. מ, ילידת 1990 והשנייה ל. מ' ילידת 1993.,כתב התביעה המקורי הוגש ביום 16.1.06. לתביעה זו צורף הקיבוץ כנתבע וכן צורפה האם כתובעת הוצאות שהוציאה, לטענתה, בטרם הוגשה התביעה- "הוצאות העבר". בכתב התביעה המקורי נתבעו עבור שתי הקטינות מזונות בסך 6,790 ₪. לאחר קדם המשפט מיום 9.5.07 והחלטת בית המשפט מיום 27.5.07 הוגש כתב תביעה מתוקן, נמחקו הקיבוץ והאם מכתב התביעה והתובעות העמידו את תביעתן על סך 7,217 ₪, עד הגיע הקטינות לגיל 21.,הורי הקטינות נישאו כדמו"י בשנת 1989.,אבי הקטינות הוא חבר קיבוץ ר. בכל תקופת נישואיהם התגוררו ההורים ביחד בקיבוץ ר. בשנת 2000 עזבה האם עם בנותיה את הקיבוץ.,עובר לעזיבתה את הקיבוץ, אם התובעות חתמה על הסכם, לפיו האב ישלם למזונות כל אחת מבנותיו סך של 1,533 בחודש. סכום זה עודכן בהתאם לעליית המדד ובעת הגשת התביעה הגיע לכדי 3,582 בחודש. בנוסף, על פי ההסכם, היה על האב לשאת במחצית ההוצאות החריגות. הסכם זה לא קיבל תוקף של פסק דין אך האב עמד בהתחייבויותיו על פי אותו הסכם. דמי המזונות שולמו. כמו כן, השתתף האב במחצית דמי הנס....
בשם התובעת - עו"ד גלבוע אורי,בשם הנתבע - עו"ד אוסנת לבנטל

נכד והיב - נגד - המוסד לביטוח לאומי   החלטה   27.02.2008

1. בעקבות חוות דעת המומחה מטעם בית הדין, ד"ר גולדשר מיום 3.10.07, ניתנה לצדדים אפשרות להגיש בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה ו/או סיכומים.,אף אחד מהצדדים לא הגיש בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה ועל כן הגיש התובע את סיכומיו לבית הדין ביום 23.1.08.,רק בשלב זה טרחה ב"כ הנתבע להגיש בקשה לשאלות הבהרה מטעמה, ולחילופין העלתה טענותיה בסיכומים, שמרביתן מתייחסים לשאלות רפואיות הנוגעות לחוות דעתו של המומחה מטעם בית הדין.,2. עמדת ב"כ התובע הייתה שהוא משאיר את השאלה האם להאריך לנתבע את המועד להגשת בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה, לשיקול דעת בית הדין ובמקרה וכן הוא העלה הסתייגויות מנוסח השאלות המבוקשות.,3. לאחר ששקלנו את בקשת ב"כ הנתבע, את הסתייגות ב"כ התובע, החלטנו להאריך את המועד להגשת הבקשה להעברת שאלות הבהרה מטעם הנתבע למומחה, אך בכפוף להסתייגויות ב"כ התובע הכנסנו את השינויים הנדרשים בניסוח השאלות המבוקשות וזאת כדלקמן:,א. על פי העובדות שנקבעו בהחלטת בית הדין, התובע היה חשוף לרעש מזיק בתקופה מ - 9/01 ועד 9/02 ושוב מ - 8/04 ועד בכלל. כך היה התובע חשוף לרעש מזיק של מגרסה בתקופה שמ - 4/02 ועד ....
בשם התובע - עו"ד פרפרי רענן

מאור אטיאס,אברהם שמש,נזר חננזרוב,ורור אליאס - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   19.02.2008

1. כללי,בפניי ארבעה ערעורים פליליים על פסקי דין של ביהמ"ש לענייני תעבורה. הדיון בהם אוחד בהסכמת הצדדים ובהתאם להחלטתי מיום 25/11/07. כל המערערים הורשעו בעבירת נהיגה בשכרות, חלקם על פי הודאתם. המערערים מעלים טענות דומות, ביחס להסדר החוקתי של עבירת השכרות ועל בסיס טענות אלו, מבקשים לחזור בהם מהודאתם.,תחילה אסקור את ההליכים בבימ"ש קמא, אתייחס לעיקר טענות הצדדים, אביא את הוראות החוק שנוגעות לענייננו ואיישמן על הנסיבות של כל מקרה ומקרה.,2. פסקי הדין של בימ"ש קמא והעובדות שצריכות לעניין,א. ע"פ 2461/07 - המערער מאור אטיאס (להלן: "המערער הראשון"),הערעור מופנה כנגד פסק דינו של בימ"ש לתעבורה בחיפה בתיק 10059/06 שניתן על ידי כב' השופט ש. יציב ביום 6/2/07. המערער הורשע עפ"י הודאתו בנהיגה בשכרות בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 (להלן, "הפקודה"). בכתב האישום נטען, שבבדיקת נשיפה שבוצעה לו ביום 1/10/06, באמצעות מכשיר הינשוף, נמצאו 455 מקרוגרם אלכוהול לליטר אויר נשוף.,העונש שהוטל על המערער הראשון הנו: פסילה בפועל לשנתיים, בניכוי חודש פסילה מנהלית וקנס על סך 1,000 ₪.,....
בשם המערערים : עו"ד דוד קולקר ואח'

מדינת ישראל - נגד - נימר רמאדן     החלטה   02.03.2008

לפניי בקשה שנייה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים).,1. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועושק.,על-פי עובדות כתב האישום, הכולל אחד-עשר אישומים, המשיב, אשר התגורר בתקופה הרלוונטית לכתב האישום בקרית שמונה, נהג להציג את עצמו בכזב כבעל "יכולות מיסטיות", על מנת לקבל מהמתלוננים כספים במרמה. על-פי הנטען, נהגו המתלוננים לפקוד את ביתו של המשיב לצורך "קבלת טיפול" על בסיס היכולות להן טען. המשיב הסביר למתלוננים כי הוטלו עליהם "כישופים" שונים ותוך שהוא מנצל את מצוקתם דרש מהם כספים ותכשיטים מזהב, בטענה כי אלו ישמשו למימון עלות הטיפולים ולהכנת הקמעות. בדרך זו צבר המשיב סכום של כחצי מליון ₪ ותכשיטים בשווי של למעלה מ-100,000 ₪. עוד מואשם המשיב כי בדצמבר 2006 הבחין באדם המחפש חלפן כספים. על פי הנטען הציע לו המשיב בכזב כי ימיר עבורו לשקלים סכום של 10,000$, הסכום אותו ביקש להמיר אותו אדם, אך נטל את הכסף ונעלם.,2. בד בבד עם הגשת כתב האישום עתרה המדינה לב....
בשם המבקשת - עו"ד א' פטל,בשם המשיב - עו"ד ח' אבו אחמד

1. סולל בונה בניין ותשתית בע"מ,2. אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ - נגד - 1. ק.ב.ן מפעלי מתכת בע"מ,2. הפינקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ,3. סעדיה נחימוב,4. י.מ.י. - איוש מנופים בע"מ,5. מנורה חברה לביטוח בע"מ     החלטה   19.02.2008

בדיון היום מתברר שקיים בעל דין, שאמנם אינו צד פורמאלי בהליכים כאן, העשוי להיפגע כתוצאה מהסעדים המבוקשים בערעור. בנסיבות אלה נראה לנו ראוי שאותו בעל דין יקבל הודעה מתאימה בדבר ההליכים הנוכחיים.,אנו מורים, איפוא, כדלקמן:,1. המשך הדיון בערעור נדחה למועד אחר, שייקבע במזכירות, לפי מצב היומן.,2. למועד לפי סעיף 1 לעיל תזמין המזכירות את עו"ד רפי לוי כמפרק של המשיבה 1 וכן את עו"ד א. מגיד/עו"ד מיכל כץ כבאת כוח המשיבים 4,5 וכן את המשיבה 4 בעצמה.,3. לקראת המשך הדיון בערעור ישלח עו"ד עזרא בריק העתק של כתב הערעור על נספחיו, יחד עם ההחלטה הנוכחית, לערב אישית לחיוביה של המשיבה 1 וכן יודיע לו עו"ד בריק, במכתב רשום, את דבר מועד הדיון בערעור, כפי שייקבע.,4. למניעת ספק, אנו מציינים כי התייצבות לדיון בערעור היא רשות ולא חובה וההודעות לפי החלטתנו הנוכחית ניתנו לבעלי דין, מטעמי זהירות יתר בלבד.,ניתנה היום י"ג באדר א, תשס"ח (19 בפברואר 2008) במעמד הצדדים הנ"ל בלבד.....
בשם המערערות - עו"ד עזרא בריק ואח',בשם משיבה 2 - עו"ד גורי שפרבר ואח',בשם משיב 3 - עו"ד יזהר גופמן,בשם משיב 5 - עו"ד א. מגיד ואח'

פלונית - נגד - פלוני   פסק דין   02.03.2008

ערעור על החלטתו של בית-המשפט לענייני משפחה בחדרה (כב' השופטת ש' גליק) שלא לפסול עצמו מלדון בתמ"ש 5780/06.,1. למערערת ולמשיב (להלן: ההורים) בת משותפת (להלן: הקטינה). לאחר פרידתם, התנהלו ביניהם הליכים משפטיים רבים בענייני רכוש ומשמורת הקטינה. בהחלטה מיום 6.2.2006 נתן בית-המשפט לענייני משפחה בחדרה (כבוד השופטת ש' גליק) (להלן: בית-המשפט) פסק-דין למשמורת קבועה של המערערת על הקטינה והורה, כי הסדרי הראיה הקיימים יעמדו בתוקפם, בהתאם לתסקיר שהגישה פקידת הסעד. על ההחלטה בעניין הסדרי הראיה הגישה המערערת ערעור לבית-המשפט המחוזי בחיפה. בפסק דינו קבע בית-המשפט המחוזי, בהסכמת הצדדים, כי הדיון יוחזר לבית-המשפט לצורך דיון מחדש בשאלת הסדרי הראייה. בעקבות זאת, נערכו דיונים בבית המשפט במהלכו התנגדו הצדדים למינוי מומחה לעניין הסדרי הראיה, ונוכח ההידרדרות במצבה הנפשי של הקטינה מונתה לה פסיכולוגית. בית-המשפט הציע לערוך ועדת תסקירים, אשר גיבשה, בסופו של דבר, בשיתופה של פקידת הסעד הראשית לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, תכנית טיפולית לה התנגדה המערערת.,2. לאור העובדה....
בשם המערערת - עו"ד שלום כהן

קאסם עלי,סעיד עלי - נגד - פרופאל בע"מ   פסק דין   27.02.2008

ניתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה לעיל.,כל צד ישא בהוצאותיו.,ניתן היום, 27 בפברואר 2008 (כ"א ב אדר א, תשס"ח), במעמד באי כח הצדדים.....
בשם התובעים - עו"ד הישאם נעמנה ואח',בשם הבנתבעת - עו"ד אפרים גלסברג ואח'

צוקרור יניב - נגד - הכונס הרשמי     החלטה   19.02.2008

לאחר שעיינתי בבקשת החייב מיום 30/1/08 ובמסמכים המצורפים אליה ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר"), הנני מחליטה בזה כדלקמן:,א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב.,ב. הכונ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.,ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.,ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:,1) להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.,2) לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 1/3/08 ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.,3) להגיש לכונ"ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכונ"ר מחובה זו.,4) להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על ידי הכונ"ר.,ה. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א) ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.,ו. אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת....
בשם החייב - עו"ד בר שיראל

עמאד אמארה - נגד - המוסד לביטוח לאומי     החלטה   27.02.2008

1. מינוי מומחה רפואי:,ד"ר אבנר קרב, בי"ח קפלן, רחובות, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.,2. מסמכים רפואיים:,להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:,א. תיק רפואי כללי ממרפאת כפר זלפה (ידני + ממוחשב).,ב. תיק רפואי מד"ר קרסניאנסקי סמיון - אורטופד.,ג. תיק רפואי כללי - ידני.,ד. חוות דעת רפואית של ד"ר חביב אללה גאזי, מיום 18.2.05.,ה. תוצאות בדיקת EMG מיום 29.5.04.,ו. תוצאות בדיקת EMG מיום 12.2.05.,ז. הפניה כללית מתאריכים 29.5.04, 6.6.04.,ח. מכתב רפואי של ד"ר קרסניאנסקי, מיום 9.12.04.,ט. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מיום 12.6.04.,י. דו"ח סיכום טיפול - המכון הפיזיקלי עפולה, מיום 10.4.05.,3. העובדות:,א. התובע יליד שנת 1968.,ב. התובע עובד כטפסן בבניין מאז שנת 1987.,ג. במסגרת עבודתו זו מרים התובע בלוקים ששוקלים בין 10 ל-15 ק"ג, משתמש רבות בפלייר על מנת לקשור מוטות בר....
בשם התובע - עו"ד אבו-בכר איאד

חסן מיעארי - נגד - מדינת ישראל   החלטה   19.02.2008

א. הרקע,1. ערר על החלטת בית משפט השלום בעכו (כב' השופט מר מ' אלטר) מתאריך 7.2.2008 בתיק ב"ש 1295/08.,2. נגד העורר הוגש כתב אישום, ובו מיוחסת לעורר עבירה של פציעת אדם, לפי סעיפים 334 ו- 335(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.,נטען, כי בתאריך 1.1.2008 דקר העורר אדם, אחמד כיאל שמו (ולהלן - "המתלונן"), בכתפו השמאלית באמצעות סכין. נטען, כי בעקבות הדקירה נגרם למתלונן פצע באורך 4 ס"מ בצד הלטראלי העליון של כתפו השמאלית, והוא נזקק לטפול רפואי, במהלכו נתפר החתך שנגרם לו.,3. העורר הוא ארוסה של אמרה עואד, והמתלונן הוא ארוסה של ספאא עואד. אמרה וספאא אחיות הן. העורר והמתלונן, אם יינשאו לארוסותיהן, צפויים להיות גיסים.,ב. גרסאות הצדדים לאירוע,4. האירוע בו נפגע המתלונן אירע זמן קצר לאחר שהמתלונן וארוסתו (ספפא) הגיעו לביתה של ספאא בשעת ערב מאוחרת, בשעה שהעורר היה בבית פנימה ביחד עם אמרה. נראה לכאורה, שהמתלונן ביקש מספאא להכנס לביתה ולבקש מהעורר לצאת אליו החוצה, בעוד המתלונן נותר במכוניתו. ספאא אכן ביקשה מהעורר לצאת החוצה, והוא י....
בשם העורר - עו"ד חנא בולוס,בשם המשיבה - עו"ד אליהו יטח

לוזון אלי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   27.02.2008

לפנינו תביעת התובע, מר אלי לוזון, להכיר בו - כמי שעונה להגדרת "עובד עצמאי" בתקופה שמיום 1.1.95 ועד 9.6.97, ולחשב את קצבת הנכות מעבודה לה הוא זכאי, הן על בסיס הכנסותיו כשכיר, והן על בסיס הכנסותיו כעצמאי, בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה בעבודה שאירעה לו בתאריך 6.9.96.,ואלה העובדות הרלוונטיות לענייננו:,1. התובע, יליד 1947, מהנדס במקצועו, עובד כמנהל איכות חטיבתי במשרד הביטחון - רשות פיתוח אמצעי לחימה (להלן - רפא"ל) משנת 1977 ועד היום.,2. בטופס "הודעה על שינויים - שינוי סוג לפי תקנות רישום ותקנות בגביית ביטוח שינוי פרטים אישיים" [טופס בל/6114(1.93)] (מוצג נ/2) (להלן - טופס ההודעה על שינויים) שהגיש התובע לנתבע בתאריך 5.9.95, הודיע התובע כי החל מתאריך 1.8.95, הוא עובד כעצמאי בייעוץ והרצאות למכללות ומפעלים, וזאת בנוסף לעבודתו כשכיר ברפא"ל.,3. בטופס הצהרה (מוצג נ/3) שהגיש התובע לנתבע בתאריך 5.9.95 (להלן - טופס ההצהרה), הצהיר התובע את הדברים הבאים:,"החל מיום 1.8.95 אני עובד כעצמאי במשלח ידי פחות מ- 12 שעות בשבוע בממוצע.,(בכתב ידו הוסיף) בין 8 ל -10 שעות לכל פניה בשבוע.,אני יודע כי ב....
בשם הנתבע - עו"ד רן נסים

פלונים - נגד - המחלקה לחקירות שוטרים     החלטה   19.02.2008

משלימה,החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטה הראשונה בבקשת המבקשים לקבל חומרי חקירה שונים שלטענתם הם היו זכאים לקבל. באותה החלטה ציינתי כי בנוגע למרשם הגליון המשמעתי של שני עדי המדינה מ.א וח. מ. גיליון זה יועבר לעיון בית המשפט ולאחר מכן תינתן החלטה בעניין. ביום 14.2.08 הועברו גיליונות הרישום המשמעתי של שני עדי המדינה. ועתה נותר להכריע אם יש להורות על העברת חומר זה לידי ההגנה ואם לאו. לכך אפנה עתה.,עיון בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק המרשם") מעלה, כי במשטרה מנוהלים שני מרשמים.,המרשם הראשון, וכפי שנקבע בסעיף 1(א) לחוק המרשם הינו "מרשם פלילי ובו פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת כאמור בסעיף 2", (להלן: "המרשם הפלילי"). חוק המרשם, קובע בסעיף 2 שורה של פרטים שיכלול רישום זה, וביניהם, הרשעות ועונשים בפלילים; צווי מבחן; צווים בדבר התחייבות להימנע מביצוע עבירה ועוד. עד לכניסת חוק המשטרה לתוקף בשנת 2006, סעיף 2(5) לחוק המרשם, קבע שהרישום יכלול גם:,"הרשעות ועונשים בבית דין למשמעת שהוקם לפי פקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א- 1971, למעט הרשעות ועונשים....


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים