law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

1. א.א. בטונים מבנים ותשתיות 2002 בע"מ,2. עזורה אבי,3. א.מ.ד. יועצים חשבונאיים והשקעות בע"מ - נגד - חד מתכות בע"מ     החלטה   20.02.2008

התובעת, חב' בע"מ העוסקת בשיווק ויצור מוצרי פלדה ומתכת, הגישה תביעה בסדר דין מקוצר נגד הנתבעת 1 בגין יתרת - חוב למשיבה, נגד הנתבע 2 - מנהל ו/או בעל מניות בנתבעת 1, אשר ערב אישית לחובותיה כלפי התובעת, וכן נגד הנתבעת 3 - חב' בע"מ.,עפ"י כתב - התביעה פתחה התובעת לנתבעת 1 ביום 24.4.06 כרטיס לקוח החתום על ידה, וכן ע"י הנתבע 2 כערב להתחייבויותיה כלפי התובעת. (העתק כרטיס לקוח - נספח א' לכתב - התביעה).,באותו מעמד חתם הנתבע 2 על כתב ערבות אישית, קבועה, בלתי- חוזרת ואינה מוגבלת בסכום לסילוק כל חובות הנתבעת 1 לתובעת. במהלך החודשים אוגוסט - ספטמבר שנת 2006, סיפקה התובעת לנתבעת 1 טובין וסחורות בהתאם להזמנותיה בסך נומינלי של 120,862 ₪ עפ"י תעודות משלוח החתומות ע"י החב' ו/או מי מטעמה, והחשבוניות שהוצאו לפיהן כמפורט בסעיף 7 לכתב - התביעה. (העתקי ההזמנה, תעודות המשלוח החתומות וחשבוניות המס - נספח ג' 1 - 8 לכתב - התביעה).,חובם של הנתבעים 1,2 משוערך ליום הגשת התביעה - 8.1.07, עומד ע"ס 129,491.71 ₪, הוא סכום התביעה. הנתבע מס' 2 מסר לתובעת בגין הסחורות שני שיקים ע"ס 40,000 ₪ כ"א, אשר חוללו בהעדר פר....
בשם המבקשים - עו"ד עזורה

אילוז אברהם - נגד - מחופית בע''מ     החלטה   20.02.2008

החב' - המשיבה אוחזת בשני שיקים ע"ס 2,500 ₪ כ"א, מועדי פרעון 20.8.07 ו - 30.8.07 משוכים ע"י המבקש מחשבונו לפקודת המשיבה, אשר חוללו בהעדר פרעון מסיבת "אין כיסוי מספיק".,המבקש טוען בהתנגדות שהוגשה מטעמו כי ביום בו קיבל הודעה על החזר שיק בסך 2,500 ₪ ניגש לחב' מחופית בע"מ ושילם את הסכום של 2,500 ₪, אך טרם קיבל קבלה על סכום זה.,המבקש טוען כי שילם את החוב, על אף שהוא מתעלם לחלוטין מן השיק השני בסך 2,500 ₪, שאף לשיטתו - לא פרע אותו.,ב"כ המשיב טוען בתגובתו כי אין לראות בסך של 2,500 ₪ ששולם למשיבה, משום תשלום בגין סחורה ספציפית או עבור אחד משני השיקים נשוא ההתנגדות, שחוללו, כי אם תשלום ע"ח חוב שוטף שחב המבקש למשיבה.,בנוסף לחוב שנוצר בגין חילול שתי ההמחאות, קיים למבקש, לטענת ב"כ המשיבה, חוב פתוח בכרטסת הנה"ח אצל המשיבה ע"ס 8,661 ₪. (נספח ג' לתגובת ב"כ המשיבה).,ב"כ המשיבה אינו כופר בכך שהמבקש שילם סך 2,500 ₪, אך לטענתו, תשלום זה, כאמור, שולם ע"ח החוב הכולל, הוא מופיע בכרטסת, ואינו מהווה תחליף להמחאות שחוללו ו/וא חלק מהן.,במהלך הדיון הודה המבקש כי לא פרע את השיק בסך 2,500 ₪ ז.פ. 30.8.07, ....
בשם המשיבה - עו"ד רבקין עופר

גלוסקין מרק - נגד - 1. המגן חברה לביטוח בע''מ,2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע''מ   פסק דין   20.02.2008

ב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 4ג' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975.,1. התובע יליד 1960, נפגע בתאונת דרכים ביום 6.5.99, בעת שהחליק ונפל כאשר עלה על טרקטור. שאלת החבות הוכרעה בהחלטה מיום 25.10.07, לאחר שמיעת ראיות הצדדים.,2. התובע נפגע בברך ימין.,3. ממקום התאונה פנה לחדר מיון בבית חולים קפלן שם התלונן על כאבים ונפיחות בברך. בבדיקתו נמצא כי הברך נפוחה עם נוזל תוך פרקי, אך ללא עדות לשבר, והוא שוחרר ללא צורך באשפוז, עם המלצה למנוחה בת 5 ימים, חבישה אלסטית, תרופות נגד כאבים, ו-"רגל מורמת".,4. במועד התאונה עבד כמפעיל ציוד מכני כבד בקרן הקיימת לישראל.,5. התאונה הוכרה ע"י המוסד לבטוח לאומי כתאונת עבודה. לתובע אושרה תקופת אי כושר בת 26 ימים, ובסיומה נקבעה לו נכות זמנית בשעור של 20% למשך כשלושה וחצי חודשים (מיום 16.6.99 ועד 30.9.99), ו-10% נכות זמנית למשך 9 חודשים נוספים מיום 1.10.99 ועד 31.10.99. החל מיום 1.11.00 נקבע: " 0% נכות צמיתה".,7. התובע שב לעבודתו, כמפעיל ציוד מכני כבד, כבר בתום תקופת אי הכושר, דהיינו ביום 1.6.99 - ראה סעיף 6 לתצ....
בשם התובע - עו"ד גמבש שלומי,בשם הנתבעות - עו"ד סלע שיראל

1. כברה אהרון,2. עזבון המנוח כברה אורן ז"ל - נגד - המאגר הישראלי לביטוחי רכב   פסק דין   05.03.2008

זוהי תביעה לתשלום פיצויים על נזקי גוף שנגרמו לתובעים בגין מותו של המנוח אורן כברה ז"ל בתאונה בה קיפח את חייו.,התובע 1 הנו אביו יורשו של המנוח ואילו התובע 2 הנו עזבונו .,הנתבע ביטח את השימוש ברכב בו נהג המנוח בעת התאונה , והנו חב בפיצויים המגיעים לתלוייו ועזבונו של המנוח .,הנתבעת אינה כופרת בחבותה לפצות את התובעים, והשאלה היחידה שיש להכריע בה בפסק דין זה הנה שאלת גובה הנזק ( ראה סיכומי הנתבעת , שורה שניה בעמוד הראשון ) .,המנוח היה רווק בעת פטירתו, והתובע , בסיכומיו , אינו תובע פיצוי על אובדן תלות במנוח , אלא אך ורק אובדן הכנסות בשנים האבודות .,שאלת המפתח בדיון זה הנה גובה השתכרותו של המנוח בעת התאונה , והשכר אליו היה יכול להצגע לשנים הבאות ושממנו יש לגזור את הפיצוי .,אין מחלוקת בין הצדדים כי בעקבות ההלכה שנפסקה בע"א 140/00 עזבון המנוח מיכאל אטינגר נגד החברה לשיקום, וכן בעקבות ההלכה שנפסקה בע"א 10990/05 פינץ נגד הראל , בגין אובדן הכנסה בשנים האבודות זכאי העזבון ל30% משכרו של המנוח עד יום הפרישה .,כל אשר נותר הוא כאמור אם כן לקבוע את רמת השתכורתו של המנוח עד ליום פסק דין זה ובעת....

גרינצייג עקיבא - נגד - ג.ט.ט.ק. סחר בע"מ     החלטה   20.02.2008

החב' - המשיבה אוחזת בשטר חוב חתום לכאורה ע"י המבקש לפקודתה.,בתצהיר התומך בהתנגדות טוען המבקש כי אינו חתום על השטר נשוא ההתנגדות שכן מעולם לא חתם "לשום אדם בעולם" על שטר חוב בסך 90,000 ₪. המבקש צרף לתצהירו אישור על הגשת תלונה למשטרה בגין "זיוף בכוונה לקבל דבר".,בחקירתו הנגדית אישר המבקש כי הוא מכיר את מנהל המשיבה אשר נכח באולם, אדם בשם רפי בראש. המבקש ציין כי הוא חותם בד"כ את שמו המלא, כפי שחתם על התצהיר התומך בהתנגדות, ולעתים גם בראשי תיבות.,למבקש הוצגו צילומי שני שיקים משוכים מחשבונו, אשר נפרעו, והוא אישר את חתימתו עליהם. (מש/1). כמו כן הוצג לו צילום טופס הזמנה של טלפונים - מטבעות מאת המשיבה, ותחילה אישר את חתימתו, אך לאחר מכן שינה את טעמו והשיב שהוא צריך לבדוק זאת. ולבסוף הוצג בפני המבקש צילום שני שיקים משוכים מחשבונו אשר חוללו מסיבת "חשבון סגור", והוא אישר שאלה שיקים שהוא נתן, אך הם "ניתנו בטעות".,עיון בשיקים שנפרעו - מש/1, בשיקים שחוללו - מש/3 ובשטר - החוב נשוא ההתנגדות מעלה כי החתימות על כל המסמכים זהות לחלוטין. וכזכור, המבקש אישר בודאות את חתימותיו לגבי השיקים - מש/1 וה....
בשם המשיבה - עו"ד לוין רן

לוסקי אריה - נגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל ב,גינזבורג מרים (צד ג')   פסק דין   20.02.2008

בתאריך 06/02/2007 נפגע רכבו של התובע בארוע תאונת דרכים עת נסע בו מכיוון הדר לכיוון מרכז חורב ונגרמו לו נזקים בגינם הוגשה התביעה דנן.,על פי התיאור בכתב התביעה, התובע נסע עם רכבו במסלול הימני מכיוון הדר לכיוון מרכז חורב, האוטובוס נסע במסלול השמאלי לידו, במהלך הנסיעה, האוטובוס עקף את רכב התובע אך בטרם השלמת העקיפה, פגע האוטובוס ברכב התובע לאורך צידו השמאלי, והמשיך בנסיעה בלא שיעצור את האוטובוס.,לדברי התובע, הוא המשיך בנסיעה אחרי האוטובוס, ובצומת שאחרי מקום קרות התאונה הוא עצר את האוטובוס ושאל לפשר התנהגות נהג האוטובוס. נהג האוטובוס התנצל בפניו וטען כי לא יכל למנוע את הפגיעה מאחר והיה רכב שיצא מהצומת, ואילץ את נהג האוטובוס להסיט את האוטובוס לכיוון רכב התובע על מנת להימנע מהתנגשות קשה יותר עם אותו רכב צד שלישי שיצא מהצומת כאמור.,לדברי התובע, הוא הופנה ע"י נהג האוטובוס למשרדי אגד לצורך בדיקת רכבו, עריכת שמאות ותיקון הרכב, התובע פעל בהתאם, פנה למשרדי אגד, רכבו נבדק ע"י שמאי מטעם אגד, והתובע נתבקש להמתין עד לקבלת אישור השמאי הראשי של אגד בתל אביב, אך זמן קצר לאחר הבדיקה, התנערה הנתבע....

לילך משה - נגד - הכשרת הישוב - חב' לבטוח בע"מ     החלטה   05.03.2008

1. התובעת נפגעה בתאונת דרכים ביום 25.12.04 ובין היתר, נגרמו לה שברים באף ובכף רגל ימין.,2. לא יכול להיות ספק כי היתה ראשית ראיה למנוי כאמור בע"א 3497/98 רזין נ' המגן חב' לביטוח בע"מ ואח', פד"י נ"ב (5) 136, 9-138, מפי כב' השופט אור:,"הנני סבור שקיומו של שבר בעצם מהווה ראשית ראיה המצדיקה מינוי מומחה רפואי (הדגשה שלי - מ.ש.). ככלל, אין לביהמ"ש ידע רפואי מספיק להכריע בשאלת תוצאתו של שבר עקב תאונה. כדי להכריע בשאלה זו, יש צורך במינוי מומחה רפואי. כידוע, בתביעות עפ"י חוק הפלת"ד, הדרך להוכחת קיומה של נכות עקב תאונת דרכים או כל נושא רפואי אחר שאינו נכות, לרבות דרכי השיקום של התובע, היא באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי אשר ימונה ע"י ביהמ"ש. התובע אינו יכול להביא חוות-דעת רפואיות או עדויות רפואיות מטעמו להוכחת עניינים שברפואה. לפיכך, אי מינוי של מומחה רפואי ע"י ביהמ"ש יסגור בפני התובע את הדרך להוכחת כל עניין רפואי החשוב לתביעתו.,אכן בשל חשש זה ובשל העוול העלול להגרם לתובע בעקבות סרוב למנות מומחה רפואי, נקבע בפסיקה שדי בראשית ראיה בדבר קיום נכות רפואית בתחום מסוים כדי להצדיק מינויו של מו....

ליברסקו דוד חברה לבניה בע''מ - נגד - 1 הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה,2 עיריית חיפה     פסק דין   20.02.2008

1. התובעת הגישה כנגד הנתבעות, הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ועיריית חיפה, תביעה לפיצויים בסך 525,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו לה, לטענתה, בשל מצגי שווא מצד הנתבעות.,להלן תמצית הנסיבות והרקע למחלוקת בין הצדדים:,2. התובעת הינה חברה לבנין, שמניותיה בבעלותם של ה"ה דוד ורות ליברסקו והיא מנוהלת על-ידי דוד ליברסקו. עובר להקמת התובעת, היה דוד ליברסקו בעל מניות בחברת ח.י.צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ. חברת ח.י.צ הנ"ל יחד עם חברת לונדון ייזום ופיתוח בע"מ וה"ה שאול ופנינה חביב רכשו יחדיו, את זכויות החכירה במגרש שגודלו 1,008 מ"ר הנמצא ברחוב הנוטר 72 בקרית חיים, ואשר ידוע כחלקה 35 בגוש 11576 (להלן: "המגרש"). בעת רכישת המגרש, היה בנוי על חלקו הקדמי בית צמוד קרקע בן יחידת דיור אחת. ביום 18.9.1995 נחתם הסכם בין כלל הצדדים - חברת ח.י.צ וחברת לונדון (להלן ביחד: "חברות הבניה") מצד אחד וה"ה חביב, מצד שני - לפיו התחייבו חברות הבניה להקים בנין מגורים בן 7 יחידות בחלקו האחורי של המגרש, כשחלקו הקדמי, כולל בית המגורים הישן שהיה בנוי עליו, יוחדו לה"ה חביב.,3. ביום 19.2.96 אישרה הועדה המקומית את הבקשה למתן הית....
בשם התובעת : עו"ד בן ארי אריה,בשם הנתבעות : עו"ד דלל יוסי

קדוש אברהם - נגד - פלאפון תקשורת בע"מ     החלטה   20.02.2008

זוהי בקשה לביטול פס"ד שניתן נגד המבקש ביום 17.4.07 נגד המבקש בהעדר בקשת רשות להגן מטעמו.,עפ"י אישור המסירה (נספח ב' לתגובת ב"כ המשיבה), לא אותר המבקש בכתובת הידועה למשיבה - רח' חנה סנש 10/4 קרית - מוצקין, אלא ברח' האלה 8 קרית - מוצקין, שם נמסרו מסמכי התביעה ביום 5.3.07 לאשתו סימה. המבקש טוען כי אינו מתגורר בכתובת זו, וכי לא קיבל את מסמכי התביעה מאחר שהוא פרוד מאשתו.,בתגובת ב"כ המשיבה לעניין זה נאמר כי נעשו מאמצים רבים למסור למבקש את כתב - התביעה ברח' חנה סנש, אך כל הנסיונות כשלו, ובסופו של דבר הוא אותר במען בו בוצעה המסירה.,ב"כ המשיבה מציינת כי ביום 19.6.07 המציאה המשיבה למבקש את אזהרת הוצל"פ באותו המען בדיוק בו נמסר העתק מכתב - התביעה, דהיינו ברח' האלה 8, והאזהרה נמסרה אישית למבקש אשר נכח במקום, אך סרב לחתום על האזהרה.,לגוף העניין מודה המבקש כי הוא חייב למשיבה סך 1,800 ₪ בלבד. לטענתו הפסיק לפרוע את החשבוניות "מאחר שחב' פלאפון עשתה הסכם עם הבן שלי, שהיה קטין באותו מועד ללא ידיעתי וללא הסכמתי. מעולם לא טענתי שאיני חייב למשיבה, מה שביקשתי מהם זה לבטל את הסכם ההתקשרות שעשו עם בנ....
בשם המשיבה - עו"ד גב' לשם

ולין דני - נגד - 1. הורוביץ נויה,2. הורוביץ אבינועם   החלטה   05.03.2008

התביעה שבכותרת נמחקה כאשר על הפרק ההכרעה בעניין ההוצאות.,ב"כ הנתבעים טוען כי הנתבעים זכאים לפסיקת הוצאותיהם לאור העובדה ולפיה אין בכוונת התובע להרפות מן התביעה ובעתיד צפויה התדיינות נוספת. עוד מדגיש ב"כ הנתבעים בסיכומיו את המאמץ שהושקע מצידם בהכנת ההליך המשפטי שכללה הגשת שתי חוות דעת, נספחים וכתבי טענות ואת התביעה עצמה מתארים הם כמטרידה. בסיכומיו עותר ב"כ הנתבעים לפסיקת הוצאות ריאלית בהתחשב בשכר הטרחה ששולם בסכום העולה על 19,000 ₪.,התובע מדגיש לעומת זאת, בסיכומיו כי את גרעין האמת שבתביעה כניכרת בין היתר לנוכח צו הפסקת עבודה השיפוטי שניתן ביוזמת רשויות הפיקוח בעיריית תל-אביב.,מחיקת התביעה לדידו, אינה משקפת אלא את מיצוי העניין מבחינת התובע לשלב זה ואין בה כדי ללמד על חולשתה.,לאחר שקילת הדברים החלטתי להימנע מחיוב בהוצאות.,ההחלטה תישלח לבאי כוח הצדדים בדואר רשום.,ניתנה היום, כ"ח ב אדר א, תשס"ח (5 במרץ 2008), בהעדר באי כוח הצדדים.....

1. פוליכרום בע"מ,2. פוליכרום מינרלים (1987) בע"מ,3. דליה הירש - נגד - 1. יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז חיפה,2. הועדה המחוזית לתכנון ולבניה - מחוז חיפה,3. עיריית נשר,4. מנהל מקרקעי ישראל   פסק דין   20.02.2008

הרקע לעתירה וטענות הצדדים:,בפני עתירה כנגד קטע אחד של תוכנית מכ/472 "נשר - מרכז תעשיה ועסקים צפוני" (להלן: "התוכנית"), המשנה ייעוד של חלק משטח מפעל "פוליכרום" מתעשייה ל"דרך". העותרות טוענות כי מכך נגזר כי יש להרוס מבנה המפעל או לפחות חלק משמעותי ממנו. העותרות טוענות כי מדובר בהפקעה, למרות שהתוכנית לא נוקבת בהוראת הפקעה במפורש. העותרות מבקשות לבטל את החלטת המשיב 1 לדחות את בקשת העותרות למתן רשות לערור על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות של המשיבה 2 אשר דחתה את התנגדות העותרות 1 ו-2 לתוכנית וליתן לעותרות רשות ערעור על ההחלטה. לחילופין מבקשות העותרות לקבל את התנגדותן ולדחות את התוכנית.,התנגדות העותרות לתוכנית הוגשה בשנת 2000 לוועדה המחוזית. תחילה הוחלט על ידי ועדת המשנה להתנגדויות להשהות את התוכנית לתקופה של חודשיים לקבלת התייחסות מנהל מקרקעי ישראל להתנגדות העותרות ביחס לנזקים הנטענים. בתגובת המנהל נאמר, בין היתר, כי אין זה הזמן להכריע בפרטי ההפקעה ולקבוע האם יידרש פינוי כל הבניין או כל המפעל. עניין זה שייך להליך ההפקעה ומו"מ לפינוי שיידרש.,ועדת המשנה להתנגדויות שבה לדון בתוכנית והחל....

איתן כהן - נגד - 1. רונית ווילף,2. תמירה אלאלוף,3. ניצה גוטסגנדה   פסק דין   05.03.2008

במרכז ההתדיינות בין הצדדים עומד (לכאורה) עימות בין שני נושים של חייב - זכאי מכוח המחאה ונושה כספי. כל אחד מהנושים מבקש לטרוף לעצמו את נכס המריבה. במצב דברים זה מתעוררת השאלה זכויותיו של מי גוברות. האם זכויותיו של הזכאי מכוח המחאה גוברות או שמא ידו של הנושה הכספי תהיה על העליונה? בשאלה זו, ובשאלות נלוות לה, נעסוק להלן.,הצדדים,1. התובע נושה חוב בנתבעת 1 (להלן גם: "החייבת") שמקורו בדין השטרות. התובע הגיש בקשה לביצוע שטר נגד החייבת ללשכת ההוצאה לפועל. סכומו של החוב בתיק ההוצאה לפועל נכון ליום 14.8.06 הוא 474,993 ₪. הנתבעות 2 ו-3 הן נמחות של הנתבעת 1 מכוח כתבי המחאה שערכה הנתבעת 1 (להלן גם: "הנמחות"). הנתבעת 1 והנמחות הן אחיות. ההמחאה בה מדובר, עניינה כספים שהגיעו לנתבעת 1 מצד ג'.,העיקרים העובדתיים והדיוניים,2. הנתבעת 1 הייתה בעלת הזכויות בדירה שברחוב יהודה 160, מודיעין (להלן: "הדירה"). היא מכרה את זכויותיה בתחילת שנת 2006 לה"ה מנשה (להלן: "הרוכשים"). משנודע הדבר לתובע, הטיל הוא עיקול על זכויות הנתבעת 1 בדירה אצל מינהל מקרקעי ישראל ואצל י' זילברמינץ ובנו בע"מ ....
בשם התובע - עו"ד ארז חממי,בשם הנתבעים - עו"ד כרמל נפתלי ורז נפתלי

תביעות חדרה -משטרת ישראל - נגד - טורצקי אלכסנדר     הכרעת דין   20.02.2008

1. בפתח הדברים , הנני מודיע כי החלטתי לזכות את הנאשם, מחמת הספק, מביצוע העבירה המיוחסת לו.,2. כנגד הנאשם טורצקי אלכסנדר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה שענינה אי עצירה לפני מסילת ברזל כאשר ניתן אות אזהרה בעדשה אדומה מהבהבת בניגוד לסעיף 65 (1) לפקודת התעבורה.,3. הנאשם כפר בעובדות כתב האישום.,4. מטעם המאשימה שמעתי עדותם של שני עדי תביעה. הראשון השוטר רס"ב מוטי קזאס אשר העיד, כי בתאריך 14/12/06 סמוך לשעה 08:20 הוא ניצב במחסום הרכבת בבית חנניה (כביש מס' 4). לדבריו הוא עמד לפני המסילה בצד ימין כיוון נסיעתו של הנאשם. הוא הבחין בנאשם אשר נוהג ברכבו מכיוון חיפה לכיוון חדרה. בהגיע הנאשם לפני קו העצירה, החלו אותות האזהרה להבהב והפעמון החל לצלצל. חרף מתן אותות האזהרה, כך טוען השוטר, המשיך הנאשם בנסיעה, תוך שהוא חוצה את הפסים בניגוד לאור האדום. השוטר הודיע במכשיר קשר לפקד יונס רחאל אשר עמד מעבר לפסים זה עצר את רכבו של הנאשם והודיע לו על ביצוע העבירה.,5. בתגובתו לדו"ח שנרשם נגדו טען הנאשם כי לא חצה את הפסים בניגוד לאותות האזהרה וכי המצלמה המוצבת במקום תוכיח את צדקתו. הוא טען כי האותות החלו....

מדינת ישראל- פמת"א - נגד - בן מקלוף יאיר   החלטה   05.03.2008

1. בקשת התובע - התובע העביר לידיעת ביהמ"ש בקשתו של העד ד"ר זליכה לעיין בהודעתו על מנת לרענן זיכרונו בטרם יתחיל להעיד. הסנגורית מתנגדת. בהקשר זה יש להדגיש שהנאשם הודה בכל עובדות כתב האישום ולכן ויתרה ויתרה על זימון עדיה. המתלונן, ד"ר זליכה, הוזמן להעיד כעד הגנה. לאור התנגדות הסנגורית, לא תועבר לעיונו הודעתו קודם הופעתו בבית המשפט ולבקשתו לרענון זיכרון, אם וכאשר תהיה כזו, אדרש תוך כדי העדות.,2. בקשת הסנגורית לעיין בחומר חקירה - שמיעת ההוכחות בתיק זה נקבעה ל- 9.03.08, עוד ביום 8.10.07. רק ביום ב- 2.03.08, שבוע לפני מועד ההוכחות הגישה הסנגורית בקשה לחשיפת תלונות שלטענתה הגיש המתלונן נגד אנשים אחרים, ללא קשר לנאשם. התובע מתנגד. כאמור לעיל, הנאשם הודה בכל העובדות שבכתב האישום ויריעת המחלוקת מצומצמת לבחינת היסוד הנפשי של הנאשם ותום ליבו של הנאשם בעת ביצוע העבירה המיוחסת לו ולא מעבר לכך, כמפורט בהחלטתי מיום 2.09.07. שאלת אמינותו של המתלונן לא עומדת לבחינה משכך החומר המבוקש איננו בגדר חומר רלוונטי, ואף לא ספק רלוונטי לדיון שבפני. אשר על כן הבקשה נדחית.,3. חומר שצורף לבקשת הסנגורית - מ....
בשם המאשימה - עו"ד ניסים מירום,בשם הנאשם - עו"ד דינה ילוז

אבו מוך עומר - נגד - עיירית בקה-ג'ת   פסק דין   20.02.2008

1. בפני תובענה לתשלום בגין שירותי גביה שנתן התובע לנתבעת - שהיא רשות מקומית.,לטענת התובע, בעל משרד למתן שרותי הוצאה לפועל, הוא התקשר ביום 11/09/05 עם הנתבעת בהסכם לביצוע פעולות גבייה ועיקולים.,לטענתו, מכוח הסכם זה ביצע עבור הנתבעת עיקולים בביתם של חייבים (כפי המצוין בנספח ב' לכתב התביעה) וכי על אף שביצע את עבודתו כפי המוסכם, לא עמדה הנתבעת בהתחייבותה ולא שילמה לו עבור השירותים אותם העניק לה.,2. המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב שאלת חוקיות ההסכם ובשאלת גובה התשלום המגיע לתובע, אם בכלל.,ביחס לשאלת חוקיות ההסכם -,3. הנתבעת, עיריית באקה ג'ת טוענת, כי ההסכם אשר מכוחו הוגשה התביעה לא יכול לחייבה היות ואינו ממלא אחר שורה של תנאים הקבועים בחוק ואשר רק הם מחייבים אותה כרשות מקומית.,4. הנתבעת טוענת, כי ההתקשרות נעשתה ללא מכרז בניגוד לאמור בסעיף 197 לפקודה, כי מדובר בהוצאה אשר לא אושרה במסגרת תקציב כפי הקבוע בסעיף 195 ולא אושר ע"י המועצה בהתאם לאמור בסעיף 196 לפקודה .,עוד טוענת הנתבעת כי ההסכם אינו נושא חותמת של העירייה ואינו חתום ע"י גזבר המועצה וזאת בניגוד לקבוע בסעיף 203(א) לפקודה.,בנוס....

מצרפי אבשלום - נגד - אבו עוביד מוחמד   פסק דין   20.02.2008

1. מדובר בתביעה שטרית.,למעשה מדובר במספר תביעות, שכן הוגשו בענין זה מספר שיקים לביצוע, בתיקי הוצל"פ שונים. לאחר שהנתבע התנגד לביצועם של השיקים, והתנגדותו התקבלה, אוחד הדיון בכל התיקים.,2. מדובר בשיקים שזמני פרעונם בתאריכים שונים במהלך שנת 1997, ושיק אחד שהוא שיק בטחון שנמסר לתובע ללא תאריך. אין מחלוקת, כי שיק אחרון זה נועד להבטיח את תשלום השיקים האחרים.,3. הנתבע התגונן בטענה שהתביעה בגין השיקים התיישנה ולחילופין טען, כי שילם את תמורת השיקים וגם מטעם זה יש לדחות את התביעות כנגדו.,הנתבע טען בענין זה, כי בחלק ניכר מהשיקים מקור חבותו היא חתימת היסב שחתם על השיקים ובשל כך התיישנה התביעה בגין שיקים אלה כבר שנתיים לאחר מועד הפרעון הנקוב בשיקים.,לגבי יתרת השיקים טען הנתבע, כי חלפו כבר 7 שנים ממועד הפרעון הנקוב בשיקים ומכאן שהתביעה התיישנה.,לטענת הנתבע, גם עילת התביעה בגין שיק הבטחון התיישנה שכן שיק הבטחון נמסר באותה עת שבה מסר לתובע את השיקים האחרים ונועד להבטיח את פרעונם.,4. התובע טען כי התביעה לא התיישנה.,לטענתו, מאחר שהשיקים הופקדו בבנק רק במהלך שנת 2004, הרי שרק ממועד זה יש למנות....

מדינת ישראל - נגד - 2. נחמני יוסף,3. פנסו שלמה   גזר דין   05.03.2008

גזר - דין (נאשמים 2 ו- 3),1. הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בהתפרצות לדירה, היזק לרכוש, גניבה, החזקת כלי פריצה וקשירת קשר לביצוע פשע.,הנאשם 2 הורשע, בנוסף, בנהיגה בזמן פסילה, בהפרת הוראה חוקית ובהחזקת סכין; הנאשם 3 הורשע, בנוסף, בהחזקת סם לצריכה עצמית, החזקת רכוש חשוד כגנוב והפרת הוראה חוקית.,כמו כן צירפו הנאשמים תיק משותף לשניהם, בגין התפרצות לדירה וגניבה והנאשם 2 צירף תיק נוסף, אף הוא בגין התפרצות לדירה, גניבה, החזקת כלי פריצה והיזק במזיד.,2. מצבור העבירות, כמפורט לעיל, מצביע, כי שני הנאשמים הינם עבריינים פעילים, שהפכו את הפשע למקצוע.,3. הפריצה לדירה בתיק העיקרי הינה פרי תכנון ותאום מוקדם. השניים, יחד עם שותפם, הנאשם 1, שנדון בנפרד, הצטיידו בכלי פריצה: מוטות ברזל וכפפות, אותם העמיסו על שני רכבים איתם הגיעו לזירת האירוע. השניים חיבלו בדלת הכניסה של הדירה אליה פרצו וגנבו מתוכה ציוד רב ערך.,4. שני הנאשמים אינם דמויות חדשות בעולם הפשע ולחובתם הרשעות למכביר ומעל ראשו של כל אחד מהנאשמים תלויים ועומדים שני מע"ת.,הנאשם 2,5. בעניינו של נאשם זה הגיעו הצדדים למסגרת ענישה בין 38 חודשי מאס....
בשם נאשם 2 - עו"ד מגר,בשם נאשם3 - עו"ד רזניק טלי

ג'סאר עבד אלרחמן - נגד - הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   20.02.2008

1. בתיק זה הפרדתי את הדיון בין שאלת החבות לשאלת הנזק, כאשר נבחנה תחילה שאלת החבות, ורק בה נשמעו בשלב זה עדויות.,2. טענת התובע בכתב התביעה היא כי "ביום 3.2.05 בשעה 11:00 או בסמוך למועד זה, ארעה תאונת דרכים עת נפל התובע תוך כדי יציאתו את הרכב הנ"ל, וכתוצאה מכך נגרמו לו חבלות קשות ברוב חלקי גופו..." (סעיף 5 לכתב התביעה).,3. המשאית ממנה טוען התובע כי נפל, היא בעלת מספר רישוי 18-651-15 (להלן: "המשאית"), ועפ"י הנטען משמשת את התובע לצורך מפעל ביסקוויט שבבעלותו (עדותו עמ' 4 לפרו' ש' 18-19).,4. הנתבעת מכחישה את ארוע התאונה הנדונה, כעולה מכתב הגנתה.,5. מכאן כי על התובע להוכיח את מרכיבי תביעתו, ואת נסיבות ארוע התאונה, כמפורט בסעיף 2 לעיל.,עדויות התביעה,6. מטעם התובע העידו שני עדים - התובע עצמו ונהג המשאית הנטען ביום ארוע התאונה, מר עאדל עתאמנה (להלן: "עאדל").,הנתבעת לא הביאה עדים.,חקירתו של התובע,7. בחקירתו של התובע (עמ' 3-7) הוא ציין כדלקמן:,א. ביום ארוע התאונה הוא נסע עם נהג המשאית עאדל משטח המפעל שבבעלותו בכפר ג'ת למוסך לחשמלאות רכב של מר חוסני ביאדסה (להלן: "ביא....
בשם התובע - עו"ד ג'סאר אשרף,בשם הנתבעת - עו"ד גסאן אגבריה

תביעות חדרה -משטרת ישראל - נגד - אגבאריה חסן   גזר דין   20.02.2008

1. הנאשם הורשע על פי הודייתו בביצוע עבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה, עבירה לפי סעיף 186 (א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.,2. עניינו של הנאשם נשלח להכנת תסקיר ע"י שירות המבחן, ואכן הוגש תסקיר המפרט את נסיבותיו האישיות של הנאשם ואת מערכת התלאות שעבר הנאשם בחייו. הנאשם מכור לסמים מזה 17 שנה, הוא יליד שנת 1968.,הנאשם עבר הליך טיפולי, אך הוא התקשה לבטא יציבות בתהליך הטיפולי ולהתמיד בנקיון מסמים, והוא הפר צו מבחן שניתן נגדו וחזר להשתמש בסמי רחוב.,הנאשם אינו נוטל אחריות מלאה למעשיו, ונוטה להשליך על סביבתו אחריות למצבו והתמכרותו.,אולם, לאחרונה, הוא מצליח להימנע משימוש בסמי רחוב ומשתף פעולה עם המרכז לטיפול במתדון.,3. בסיכומו של התסקיר, ממליץ שירות המבחן להטיל על הנאשם עונש הצופה את פני העתיד, ולא לשולחו מאחורי סורג ובריח, שכן הטלת מאסר בפועל עליו תגרום לחזרתו לשימוש בסמים, ועל כן הומלץ להשית עליו צו מבחן. במהלך התקופה שהצו יעמוד בתוקפו, יפקח שירות המבחן על התנהגות הנאשם, ובמידה ותחול רגרסיה בהתנהגותו, ידווח שירות המבחן לביהמ"ש ויעתור להפקעת צו המבחן.,4. ב"כ המאשימה ביקש למצות את הדין ע....
בשם המאשימה - עו"ד אורלי טל,בשם הנאשם - עו"ד רמי יונס

תביעות חדרה -משטרת ישראל - נגד - 1. טרסינקו אבי,2. סולומינסקי אנטולי   הכרעת דין   20.02.2008

הכרעת דין וגזר דין,לגבי נאשם 2,1. הנאשם הודה בביצוע העבירה המיוחסת לו בכתב האישום, שהינה עבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיפים 380 + 382 (א) + 29 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.,2. לנאשם שני רישומים פליליים בעת שהיה נער, אך אין לו הרשעות קודמות.,3. לאחר הודייתו, נשלח עניינו של הנאשם לשירות המבחן להכנת תסקיר, ובין היתר הוסכם ששירות המבחן יבחן את שאלת אי הרשעתו.,4. אכן הוגש תסקיר שירות מבחן, ומעיון בתסקיר עולה כי לנאשם שני רישומים פליליים והוא מתקשה לקחת אחריות, ושירות המבחן לא המליץ על אי הרשעת הנאשם, ועל כן, ולאור הודיית הנאשם בישיבת יום 28.10.07, אני מרשיע אותו בביצוע העבירה המיוחסת לו בכתב האישום.,5. הנאשם, כאמור, אינו לוקח אחריות מלאה על מעשיו, וגם אינו מסכים להיות בקשר טיפולי עם שירות המבחן, ולכן שירות המבחן נמנע ממתן המלצה טיפולית.,6. לאור הדברים הנ"ל, התביעה עתרה להשתת מאסר על תנאי, התחייבות ופיצוי למתלונן.,7. לעומת זאת, ביקש ב"כ הנאשם לא למצות את הדין עם הנאשם, וביקש להתחשב בו בהיותו בן 20 שנה ובחלקו בארוע, וכן בעובדה שהרשעתו תחסום בפניו מקומות עבודה רבים, ....
בשם המאשימה - עו"ד אורלי טל


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים