law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441

שמרז שירותים טכנולוגיים בע"מ - נגד - EDWARDS ISRAEL VACUM L.T.D   פסק דין   31.07.2006

1. התובעת, חברת שמרז שירותים טכנולוגיים בע"מ (להלן- התובעת, שמרז), הוקמה בשנת1992 "מתוך מטרה לתת שירותי תמיכה למערך היצור של מפעל אינטל בירושלים"- ולימים במפעל הנוסף שהקימה חברת אינטל (להלן- אינטל) בקרית גת.,הנתבעת, חברת אדוארדס ישראל ואקום בע"מ- Edwards Israel Vacuum L.T.D (להלן- הנתבעת) הינה חברה "נכדה" (ישראלית) של חברה רב לאומיתThe Boc Group Plc.(להלן- BOC), ועיסוקה בתחום ניקוי חלקים ופתרונות תהליכים לניקוי חלקים בתהליכי יצור דוגמת אלה המבוצעים במפעלי חברת אינטל ברחבי העולם, ולענינינו במפעל אינטל שבקרית גת.,2. בשנת 1998, ניגשו שני הצדדים למכרז שפרסמה אינטל למתן שירותים במסגרת פרויקט,"FAB18" בקרית גת. משאף אחד מהם לא זכה, נעתרה הנתבעת להצעת התובעת לשיתוף פעולה לשם הגשת הצעה חוזרת ומשותפת לאינטל. לשם כך נחתם ביום 26.4.98 שענינו "הסכם לאספקת חומרים ושירותים" (להלן- ההסכם), לפיו תרכוש הנתבעת מהתובעת, שירותים שידרשו לה לצורך ביצוע התחיבויותיה על פי ההסכם עם אינטל. על סמך ההסכם שבין הצדדים הגישה....
בשם התובעת - עו"ד ראובן יהושע,בשם הנתבעת - עו"ד י.קוגלר

פררה שלמה - נגד - בנק לאומי לישראל בע"מ (סניף היעלים - 577)   פסק דין   31.07.2006

1. המבקש הגיש תובענה זו לסעד הצהרתי בה ביקש כי בית המשפט יצהיר כי שטר המשכון, נשוא תיק הוצאה לפועל 6-04-03890-22, הינו בטל ומבוטל וחסר תוקף משפטי וכי המשיב אינו יכול לפעול במסגרת תיק ההוצאה לפועל כנגד המבקש.,תובענת המבקש, במהותה, מבוססת על הטענה כי לא ידע שהוא חותם על שטר משכון כי אם סבר שהוא חותם על הסכם להגדלת מסגרת אשראי אצל המשיב, בבחינת טענה כי "לא נעשה דבר".,במסגרת סיכומי טענותיו, אותם הגיש לבית המשפט, הבהיר המבקש גרסתו וטען כי אומנם חתם על שטר המשכון, אלא שחשב כי הוא חותם על הסכם להגדלת מסגרת אשראי בלבד. במהלך חקירתו הנגדית, מעל דוכן העדים, ציין כי סבר שהוא חותם על שטר בטחון.,2. העובדות שאינן שנויות במחלוקת:,למבקש ולאשתו, הגב' שולמית פררה, זכויות חוזיות בנכס מקרקעין, הידוע כחנות בשכונה ט' בצומת הדרכים שדרות ירושלים וג'ו אלון בבאר-שבע, הידוע כחלק מחלקה 31 בגוש 38058 מגרש מס' 90 א (להלן: "החנות").,החנות נרכשה על ידי המבקש ואשתו בחודש מרץ 1996, באמצעות כספי הלוואה שנלקחו על ידם מבנק כרמל למשכנתאות והשקעות בע"מ (להלן: "בנק כרמל"), אשר הבטיח את דמי ההלוואה בדרך של רישום שעב....
בשם המבקש : עו"ד דוד מנע,בשם המשיב : עו"ד אילן שמעוני

יאיר אלמסי - נגד - 1. עו"ד כהן אלישע,2. נתיבי נגב בע"מ,3. בנימין כהני,4. שמואל כהני   פסק דין   31.07.2006

1. התובע הגיש תובענה לסעד הצהרתי לפיו יצהיר בית המשפט כי למשיב 1, שהינו בורר הדן במחלוקת שבין התובע לבין הנתבעים 2-4, אין סמכות לדון בתובענה שכנגד שהגישו בפניו הנתבעים 3 ו-4 כנגד הנתבע 1 וביקשו לבררה במסגרת הבוררות.,2. העובדות שאינן שנויות במחלוקת:,התובע היה שותף עם הנתבע 3 בבעלות ותפעול של משאית אחת ועם הנתבע 4 במשאית שנייה. לצורך תפעול וניהול השותפות הצטרפו התובע והנתבעים 3 ו-4 כחברים באגודה הנתבעת 2, אגודה שיתופית "נתיבי הנגב" בע"מ, (להלן: "האגודה"). האגודה פעלה כשותפות להובלת תוצרת חקלאית וריכזה, בין היתר, את כל נושא ההובלות וההתחשבנויות. בין השותפים, חברי האגודה הנ"ל, התגלע סכסוך כאשר התעורר חשד אצל התובע כי האגודה ביצעה חיובים וזיכויים שלא כדין והעבירה כספים לנתבעים 3 ו-4 שלא כדין ושלא על פי ההסכם וללא ידיעתו.,בשנת 2004, מונה הנתבע 1, עו"ד אלישע כהן, כבורר לדון בתביעתו של התובע את הנתבעים 2, 3 ו-4.,במסגרת הבוררות הגיש התובע כתב תביעה בפני הבורר. הנתבעים 3 ו-4 הגישו כתב הגנה ובמצורף לו הגישו תובענה שכנגד, כנגד התובע. בקשת התובע בפני הבורר כי יורה על סילוק התובענה שכנגד ע....
בשם התובע : עו"ד חן אביטן,בשם הנתבעים : עו"ד מנחם צוקר ועו"ד עמרם מליץ

גדליהו מרי ו- 25 אח' - נגד - 1. הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר-שבע,2. עיריית באר-שבע,3. הר נשגב השקעות בנייה ופיתוח בע"מ,4. אברהם הר-שגיא   פסק דין   31.07.2006

1. העותרים הינם חלק מבעלי חנויות במרכז המסחרי גילת בבאר שבע. מרכז המסחרי גילת הינו בית משותף המורכב משלושה בניינים שונים. בשנת 1994, רכשה משיבה 3, באמצעות בעליה הוא משיב 4, בית קולנוע שהיה קיים במרכז המסחרי גילת. במקום בית הקולנוע נבנה בניין קומות המכיל 223 יחידות מגורים משרדים וחנויות. בקשר לבניה האמורה, מטיחים העותרים האשמות קשות ביותר נגד משיבים 3 ו- 4. נטען שמשיבים 3 ו- 4 השיגו את היתר הבניה ממשיבות 1 ו- 2 - הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבאר שבע ועיריית באר שבע - בדרכים לא כשרות. העותרים אף הגדילו לטעון שעסקינן ב"פרשה שלא היתה כמוה במדינת ישראל מבחינת חומרת כשלונן של הרשויות". בעתירה זו מבקשים העותרים לחייב את משיבות 1 ו- 2 לאכוף את דיני התכנון והבניה כלפי משיבים 3 ו- 4 ולחייבם להעמיד אותם לדין.,עתירה זו הוגשה בשלהי שנת 2004. הדיון התעכב, בין היתר, בשל הליך אחר (להלן: "העתירה האחרת") שהתנהל בין העותרים לבין משיבות 1 ו- 3, בבית משפט זה בפני כב' סגנית הנשיא ר.אבידע. בעתירה האחרת דרשו העותרים לבטל את התוכנית הרלוונטית לבניין וכן עתרו נגד החלטת ועדת הערר. לטענת העותרים, הליכי ....
בשם העותרים : עו"ד קמינצקי,בשם המשיבים 1-2 : עו"ד ח. טורקל,בשם המשיבים 3-4 : עו"ד קיויתי

נעים נסראלדין - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   31.07.2006

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטים ח' פיזם, א' רזי ו-ש' שטמר) בו הורשע המערער בעבירת הריגה, על-פי סעיף 298 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין), ונגזר עליו עונש מאסר בן עשר שנים מתוכם שמונה שנים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי. הערעור מופנה הן כנגד הכרעת הדין והן כנגד גזר הדין.,הרקע,1. במהלך קטטה רבת משתתפים בין שתי משפחות יריבות בכפר כיסרא, נפצע נימר שומרי (להלן: המנוח) בראשו מחפץ כבד שפגע בראשו. המנוח פונה לבית החולים רמב"ם וכעבור חודש מת מפצעיו.,נגד המערער הוגש כתב אישום בעבירת רצח על פי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין. על פי הנטען בכתב האישום ביום 14/6/02 בשעה 22:00 לערך, במהלך אותה קטטה, עלה המערער לגג ביתו של אביו רשיד (להלן: הגג), והשליך משם אבנים וחפצים שונים לעבר בני משפחות שומרי ואסעד. בשלב מסוים, השליך המערער גוף חימום של דוד שמש (להלן: גוף החימום) מהגג על ראשו של המנוח, אשר עמד אותה עת מתחת לבית, בכוונה לגרום למותו. כאמור, המנוח נפצע מאותו חפץ וחודש מאוחר יותר מת מפצעיו אלו.,פסק דינו של בית המשפט המחוזי,2. על פי ממצאיו של בית משפט קמא - על ג....
בשם המערער - עו"ד א' פלדמן,בשם המשיבה - עו"ד ר' מטר

טפת נבו - נגד - 1. אליעזר כאשי,2. יוסף כאשי   פסק דין   31.07.2006

....
בשם המבקשת - עו"ד צבי ואתורי

1. יוסף דבאג' (קטין),2. מוסא ערפאת דבאג' - נגד - שר הפנים     החלטה   31.07.2006

העותר 2 טוען כי תפקידו כאפוטרופוס מתמצה בהגשת בקשתו של העותר 1 למעמד של תושב קבע בישראל מכוח תושבות הקבע של אביו שנפטר. כמו כן נטען כי מתן מעמד כאמור לעותר 1 מתעכב בשל טענות שוליות.,העותרים יבהירו תוך 10 ימים מדוע אין מדובר בעתירה שעניינה "החלטה של רשות בענייני אשרות כניסה ורשיונות ישיבה. . . לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952" (סעיף 12 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000; כן ראו: בג"צ 499/03 קשקוש נ' שר הפנים (לא פורסם); בג"צ 193/03 שויקי נ' שר הפנים (לא פורסם)). ימי הפגרה יבואו במניין.,ניתנה היום, ג€ג€ו' אב, תשס"ו (31.7.2006).....
בשם העותרים - עו"ד נסרי עאמר

1. ויקטור קולקר,2. ולדימיר קולקר - נגד - מדינת ישראל     החלטה   31.07.2006

1. המערערים עברו דרך ארוכה במהלך ההליכים שהיו תלויים ועומדים לפנינו ובסופו של דבר הסכימה המדינה להמלצת שירות המבחן לפיה יבצע כל אחד מהמערערים, בכפוף להמלצת הממונה, עבודות שירות של שישה חודשים וכן שיוטל על כל אחד מהם צו מבחן לשנה, שתחילתו במועד מתן גזר הדין בתנאי טיפול ביחידה לנפגעי סמים.,2. תוך 30 יום יגיש הממונה על עבודות שירות חוות דעת לבית המשפט לעניין שני המערערים. שירות המבחן יוכל להעלות המלצותיו בפני הממונה.,3. תוך שלושה ימים מקבלת חוות דעת הממונה יוכלו הצדדים וכן שירות המבחן להתייחס בכתובים להמלצה. פסק הדין יישלח לצדדים בדואר אלא אם יוחלט שיש צורך בזימון נוסף.,ניתנה היום, ג€ו' אב, תשס"ו (31.7.2006).....
בשם המערערים - עו"ד ישר יעקובי ועו"ד עין צבי גיא,בשם המשיבה - עו"ד יאיר חמודות

עו"ד אורלי גלמן - נגד - 1. ליאוניד גיטמן,2. מרינה גיטמן     החלטה   31.07.2006

....
בשם המבקשת - עו"ד נ' לוין-זמיר,בשם המשיבים - עו"ד פ' גולדנברג

אברהם זאנלי - נגד - מדינת ישראל     החלטה   31.07.2006

בבקשה שבפני, להרשות ערעור שני על פסק-דינו של בית-המשפט לתעבורה בתל-אביב, אין מאום. אין היא מתייחסת אלא לענינו המסוים של המבקש ולמהימנות העדויות שלחובתו, ואין בה כל שאלה המצריכה בירור נוסף בפני בית-משפט זה. אינך יכול, עם זאת, שלא לתמוה על יסוד מה סבור בא-כוחו של המבקש, עורך-הדין דוד גולן, כי מן הראוי הוא להקל בעונש מרשו, לאור היותו "אדם שומר חוק ונהג זהיר בסך הכל, כאשר לחובתו 29 הרשעות קודמות בלבד" (סעיף 10 לבקשת רשות הערעור. ההדגשה הוספה).,הבקשה נדחית על הסף.,ניתנה היום, ו' באב התשס"ו (31.7.2006).....
בשם המבקש - עו"ד דוד גולן

מדינת ישראל - נגד - ציון בקשייב     החלטה   31.07.2006

זהו ערר מטעם המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת לב-הר שרון), מיום 28.7.06 בב"ש 92115/06, בגדרו נדחתה בקשת העוררת לעצור את המשיב עד תום ההליכים, והוחלט על שחרורו בערובה בתנאים הבאים: ערבות עצמית על סך 20,000 ש"ח; ערבות צד ג' של כל אחד מהמפקחים על סך 10,000 ש"ח; פיקדון כספי על סך 7,500 ש"ח; מעצר בית מוחלט בבית אחיו, פנחס בקשייב, בפיקוחו המלא או בפיקוח של שכן, אשר התחייבו להודיע למשטרה מיידית במקרה של הפרת התנאים; כן נאסר על המשיב ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. ,לבקשת העוררת עיכב בית המשפט קמא את שחרורו למשך 48 שעות.,עיקרו של סיפור המעשה המובא בכתב האישום הוא כלהלן:,ביום 13.6.06, שעה 9:00, הגיעו המשיב ואדם אחר(להלן - השותף) לחצר ביתה של המתלוננת, וצלצלו בפעמון השער. משפתחה להם את השער, נכנסו השניים אל החצר ודחפו את המתלוננת דרך החצר אל תוך הבית, תוך הטחת קללות לעברה. מששאלה אותם לזהותם ומטרת בואם, לא ענו לה, וסרבו לדרישתה לצאת את הבית. בשלב זה החלה המתלוננת להקים צעקות וקראה לבנה שישן בחדר סמוך. בנה יצא מחדרו, וראה את השניים דוחפים א....
בשם העוררת - עו"ד אליעד וינשל,בשם המשיב - עו"ד נועם בונדר

יגאל מטטוב - נגד - שירות בתי הסוהר   פסק דין   31.07.2006

1. בעתירה זו מבקש העותר, אסיר בבית סוהר "שקמה", לאפשר לו "ביקור פתוח" עם ארוסתו. לתחושתו, הוא מופלה לרעה לעומת אסירים אחרים, באשר כל בקשותיו לביקור פתוח, משך החודשים שבהם הוא כלוא, נענו עד כה בשלילה, בעוד בקשות דומות מצד שני חברים לתאו נענו בחיוב ללא הסבר מיוחד.,2. דין העתירה להידחות על הסף. ככלל, בית משפט זה לא ייזקק לדיון בעתירה מקום שעומד לעותר סעד חלופי (ראו, לאחרונה, בג"ץ 4655/06 עווידה נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 14.6.2006, מפי השופטת פרוק'ציה). עתירה זו עניינה תנאי מאסרו של העותר. סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח משולב], תשל"ב-1971, קובע כי אסיר רשאי להגיש עתירה נגד רשויות המדינה בכל עניין הנוגע למאסרו, וכי זו תופנה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר.,3. העתירה נדחית.,ניתן היום, ו' באב תשס"ו (31.7.2006).....

1. גרשון סלומון,2. נאמני הר הבית בארץ ישראל - נגד - 1. ניצב אילן פרנקו,2. משטרת ישראל   פסק דין   31.07.2006

1. לאחר שיג ושיח ובהמלצת בית המשפט בלי שיהיה בכך כדי לפגוע בטענות העקרוניות של מי מהצדדים, הוסכם בין הצדדים לעניין ט' באב תשס"ו, כדלקמן:,2. אנו מוסיפים ומבהירים מיוזמתנו כי במקרה של הפרה חלילה שמורות למשיבים כל סמכויותיהם וכך גם במקרה של שינוי נסיבות, אך אין צריך לומר כי כל סמכות תופעל בתום לב.,3. אין באמור כדי לפגוע בסמכויות הכלליות של מפקד המחוז על פי דין.,4. במובן עליו עמדנו, ובמובן זה בלבד, מתקבלת העתירה.,ניתן היום, ג€ג€ו' אב, תשס"ו (31.7.2006).....
בשם העותרים - עו"ד נפתלי ורצברגר,בשם המשיבים - עו"ד רננה קידר

1. יוסף עובדיה,2. חב' יוסף עובדיה ובניו בע"מ,3. חב' עובדיה יוסף לבנין והשקעות (90) בע"מ - נגד - מדינת ישראל     החלטה   31.07.2006

המבקשים הועמדו לדין בבית-משפט השלום בנתניה (ת"פ 3280/99) בגין מספר עבירות של השמטת הכנסה מתוך דו"ח, לפי סעיף 220(1) יחד עם סעיף 224א' לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה); הכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים, לפי סעיף 220(4) יחד עם סעיף 224א' לפקודה וכן שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, לפי סעיף 220(5) יחד עם סעיף 224א' לפקודה. כן הואשמו הנאשמים בשתי עבירות של מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח שנערך על-פי הפקודה, לפי סעיף 220(1) לפקודה.,המבקש 1 הינו קבלן בניין. המבקשות 2 ו-3 הינן חברות קבלניות לבניית בנייני מגורים ומכירת דירות, אשר הנאשם 1 היה מנהלן הפעיל, בכל התקופה הרלוואנטית.,לפי הנטען בכתב האישום, המבקשים, במזיד ובכוונה להתחמק ממס, השמיטו הכנסות וניהלו ספרים כוזבים באופן שיטתי ולאורך שנים תוך שימוש במרמה עורמה ותחבולה. שיטת פעולתם היתה, הכנה וחתימה של חוזי רכישה כוזבים עם רוכשי דירות, אשר בהם נקוב מחיר נמוך מהמחיר בפועל, כאשר ההפרש שולם על-ידי רוכשי הדירות במזומן וללא תיעוד, עובר לחתימת החוזה. להסתרת הסכומים שהועלמו, פתח המבקש 1 שני חשבונות בנק נוספים, אשר לא נרשמו על שמו אלא על שם קרובות משפח....
בשם המבקשים - עו"ד דר' משה דרוקר, עו"ד אייל צדקיהו

1. אוסאמא קבהא,2. חנאן קבהא,3. עלי אוסאמא קבהא(קטין) - נגד - 1. שר הפנים,2. הלשכה למרשם האוכלוסין-חדרה     החלטה   31.07.2006

לפני בקשה לפטור מאגרה בהליך שבכותרת. לבקשה לא צורפו אסמכתאות כלשהן אשר יהיה בהן כדי לשפוך אור על מצבם הכלכלי של העותרים. כמו כן, למרות שבהחלטתי מיום 23.7.06 התבקש ב"כ העותרים להבהיר את מועד פנייתו למשיבים (בצירוף אסמכתא) בעניינם של העותרים, מתגובתו לא עולה תשובה ברורה לחלוטין בעניין זה. במצב דברים זה, אין עילה לפטור את העותרים מתשלום אגרה בהליך שבכותרת. יחד עם זאת, בשים לב לטיב העתירה ולמצב הכלכלי הנטען, יופחת סכום האגרה לסך של 400 ₪ אשר ישולמו תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא - יימחק ההליך ללא צורך במתן הודעה נוספת.,ניתנה היום, ו' באב בתמוז תשס"ו (31.7.2006).....

בוריס חודדטוב - נגד - מדינת ישראל     החלטה   31.07.2006

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ב' בר-זיו) לדחות את בקשת המערער לעכב את ביצוע גזר דינו של בית משפט השלום בעניינו, עד להכרעה בערעור על חומרת העונש שהוגש לבית המשפט המחוזי.,1. נגד המערער הושג כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, עבירה לפי סעיף 273 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן:"חוק העונשין"), העלבת עובד ציבור, עבירה לפי סעיף 288 לחוק העונשין, איומים, עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, היזק לרכוש במזיד, עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין ומעשה מגונה בפומבי, עבירה לפי סעיף 349 א לחוק העונשין.,2. ב-4.6.2004 בחצות, עת מלאו חמישה שוטרים ושוטרת את תפקידם כחוק, נגח המערער בפניו ובראשו של שוטר. אז הוריד המערער את חגורת מכנסיו ונופף בה לעבר השוטר אותו תקף ושוטר אחר בעודו מקלל אותם. בהמשך בעט באשכיו של שוטר שלישי. לאחר שנעצר המשיך המערער לתקוף את שוטרים, בעט בשניים מהם וירק עליהם. המערער פנה אל אחד השוטרים, ממוצא דרוזי, במילים:"אני אהרוג אותך, יא בן זונה, אל תדאג אני אעקוב אחריך, יא מניאק, יא דרוזי מגעיל, אני אשים לך כדור בראש", תוך שהוא מכוון את אצבע....
בשם המערער - עו"ד רויטל סויד,בשם המשיבה - עו"ד יעל שרף

צמח ויקטור - נגד - 1. עיריית רמת השרון,2. עו'ד ברוך חייקין ,כונס נכסים     החלטה   31.07.2006

לפני בקשה לפטור מאגרה וערבון בהליך שבכותרת. הבקשה לפטור מאגרה חסרה שכן רוב האסמכתאות שצורפו לה אינן מעדכנות. כמו כן, המערער אינו מבהיר האם באפשרות קרוביו לסייע לו בתשלום האגרה. זאת ועוד, עיון בהחלטת בית המשפט קמא מעלה כי על פני הדברים אין ההליך מגלה עילה. במצב דברים זה, אין בידי להיעתר לבקשה. יחד עם זאת, בשים לב למצבו הכלכלי הנטען על המערער יופחת סכום האגרה לסך של 350 ₪. אשר ישולמו תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו, ימי פגרה יבאו במניין הימים. לאחר תשלום האגרה, יובא בפני התיק לצורך מתן החלטה בבקשה לפטור מערבון.,ניתנה היום, ו' באב תשס"ו (31.7.2006).....

1. עיזבון המנוח נמירובסקי מיכאל ז"ל,2. ד"ר נימרובסקי סופיה,3. אולגה נמירובסקי,4. מריה נמירובסקי - נגד - 1. אורי שימקו,2. חנן דגן,3. בני יזהר,4. חברת החשמל לישראל בע"מ,5. מגדל חברה לביטוח בע"מ     החלטה   31.07.2006

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.,2. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו, וימי הפגרה יבואו במניין הימים.,3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.,4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשים.,5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.,6. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.,העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.,העדר תגובה במועד כמוהו כאי-התייצבות, על הכרוך בכך.,ניתנה היום, ו' באב התשס"ו (31.7.06).....
בשם המבקשים - עו"ד עילית איסק-פארי

מאזן אלנתשה - נגד - 1. שופט צבאי משפטאי-סא"ל שלומי כוכב,2. המפקד הצבאי לאזור איו"ש,3. שירות הביטחון הכללי   פסק דין   31.07.2006

בהסכמת בא-כוח העותר, עיינו בחומר החסוי המצביע על סוג ואופי פעילותו של העותר כאיש חמאס בכיר. לא ניתן לחשוף את החומר מטעמי בטחון המדינה. עם זאת, לאחר העיון בחומר לא ראינו כי יש עילה להתערבותנו בהחלטת המעצר המינהלי.,רשמנו לפנינו את הודעת בא-כוח המשיב כי יש כוונה לשוב ולחקור את העותר ביחס לאותם עניינים שבהם ניתן לקיים חקירה גלויה.,העתירה נדחית.,ניתן היום, ו' באב התשס"ו (31.7.2006).....
בשם העותר - עו"ד מחמוד ג'בארין,בשם המשיבים - עו"ד הרן רייכמן

1. מגדל חברה לביטוח בע"מ,2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ - נגד - המוסד לביטוח לאומי     החלטה   26.07.2006

מבוא,1. בפני בקשה למתן רשות להתגונן בהליך המתנהל בסדר דין מקוצר.,2. המשיב הגיש כנגד המבקשות כתב תביעה בסדר דין מקוצר. עילת התביעה היא דרישתו של המשיב לשיפוי עבור גמלאות נכות מעבודה וקצבה מיוחדת ששולמו לנפגע בשל פגיעתו בתאונת עבודה. תביעת המשיב מבוססת על ההסכם בין הצדדים.,3. היקף הגמלאות ששולם עמד לפי הנטען בסעיף 3 לכתב התביעה על סך של 2,333,057 ₪. בהתאם להסכם בין המשיב לבין המבקשות הוא דרש מהן לשלם לו 1,283,181.60 ₪. המבקשות הסכימו לשלם סכום של 752,000 ₪ (להלן: "הסכום שלא שנוי במחלוקת"). סכום זה שולם למשיב, לטענתו, בחלוף 46 ימים ממועד הדרישה.,4. תביעת המשיב היא ביחס לסכום הריבית המגיע לו על הסכום שלא שנוי במחלוקת, שולם לו באיחור וכן תשלום יתרת הסכום הנדרש, 531,181.60 ₪ (להלן: "הסכום המעוכב"). ביחס לסכום המעוכב דורש המשיב את הקרן ואת הריבית בהתאם לקבוע בהסכם וכן כי הריבית תחושב גם לתקופה שלאחר הגשת התביעה.,5. בטרם הוגשה התביעה נשוא בקשה זו התנהלה תביעה קודמת באותו עניין שנמחקה מחוסר מעש.,6. לאחר הגשת התביעה מחדש בהליך זה, הגישו המבקשות את הבקשה למתן רשות להתגונן, בה טענו טענות....
בשם המשיב : עו"ד מ' קוגוט,בשם המבקשות : עו"ד ר' מורנו

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים