law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441

יהודה (זולמיר) שניידרמן - נגד - יורי לוי   פסק דין   26.07.2006

1. עניינו של פסק דין זה הוא בתביעה לקבלת פיצוי כספי בגין פרסום לשון הרע, ולמתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על פרסום לשון הרע.,2. רקע עובדתי,א. התובע והנתבע עבדו בחברת הגיחון, מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ (להלן: "הגיחון"), כאשר במסגרת תפקידו היה התובע ממונה על עבודתו של הנתבע.,לטענת התובע, הנתבע העליב, גידף והטיח בו טענות שווא בפני חבריו לעבודה, כאשר דברים אלה, לדברי התובע, מהווים פרסום לשון הרע.,בנוסף לטענות כלליות, מתייחסת התביעה, ספציפית, לדברים שאמר הנתבע ביום 12.2.03 ולדברים שכתב במכתב מיום 5.3.03.,ב. יצוין כי בינתיים פוטר התובע מעבודתו בגיחון, ולפיכך התייתרה הבקשה למתן צו המניעה הקבוע. על כן מתייחס פסק הדין אך ורק לבקשה לפיצוי הכספי.,ג. אין מחלוקת כי בין התובע לנתבע שררה מערכת יחסים עכורה, וכי האירוע המתואר בכתב התביעה, האירוע מיום 12.2.03, אכן אירע, באופן כזה או אחר (ראה דברי הנתבע בעדותו, עמ' 30). מטבע הדברים, אין גם מחלוקת לגבי שליחת המכתב מיום 5.3.06.,השאלה שמחלוקת הינה האם מעשי הנתבע עולים כדי פרסום לשון הרע האסור על פי חוק והאם עומדת לנתבע אחת ההגנות הקבועות בחוק.,3. ט....

המוסד לביטוח לאומי - נגד - 1. סהר - חב' לבטוח בע"מ,2. אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ   פסק דין   26.07.2006

1. בובענה זו, שעילתה ההסכם רב השנים שבין הצדדים, שבה ועולה שאלת תחולת ההסכם על עצמאי שנפגע בדרכו מהעבודה לביתו. לשאלה זו צירפו הצדדים שתי שאלות נוספות: הקשר הסיבתי בין קביעת רופאי התובע לנזקי הנפגע בתאונה והשאלה אם ניתן לקזז מהסכום שעל הנתבעות לשלם לתובע את הסכום ששילמו לנפגע. התיק הועבר לעיוני רק היום (אף שנקבע לעיון לפני כחודש), ומכאן הסיבה לעיכוב במתן פסק-הדין.,2. לשאלת תחולתו של ההסכם על עצמאי השבתי בחיוב בפסקי-דיני בת.א. (י-ם) 3387/02 המל"ל נ' סהר, מיום 20.1.05, בת.א. (י-ם) 12300/04 המל"ל נ' המגן, מיום 15.11.05 ובת.א. (י-ם) 11566/03 המל"ל נ' איילון, מיום 3.7.06. לעניין זה איני מוצא לנכון להוסיף על האמור בקביעותי הקודמות, וסבורני כי ההנמקות שניתנו שם יפות גם לעניין זה שבפני.,3. יש לדחות את טענות הנתבעות בעניין העדר קשר סיבתי בין קביעות רופאי התובע, שניתנו במסגרת ענף נכות מעבודה, ובין התאונה. ועדת המל"ל קבעה במפורש כי הנכות משוייכת לתאונה מיום 16.3.95 (היא התאונה נשוא התביעה), ולא ברור על בסיס מה טוענות הנתבעות להעדרו של קשר סיבתי. גם לאחר עיון בסיכומי הנתבעות לא הובהרה טע....
בשם התובע - עו"ד ארנון קליר,בשם הנתבעות - עו"ד יוסי נוילנדר

קרש רנט א קאר בע"מ - נגד - דלה אל ברכה רנט א קאר בע"מ,אריה חברה לביטוח בע"מ (צד ג')     החלטה   26.07.2006

תיק זה הועבר אלי לעיון בימים אלה.,משחלף המועד, שניתן לבא כוח הנתבעת לפי החלטה מיום 27/03/06 להשלמת תגובתו לבקשת התובעת מיום 18/12/05, ניתן ליתן החלטה לגוף הבקשה האמורה, בה ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת לגלות את פרטיו המדויקים של הנהג ברכב הנתבעת בעת התאונה נשוא התובענה, ככל שאלה מצויים בידה.,אינני מקבל את טענת הנתבעת בדבר חסיון לגבי הפרטים האמורים, ולמותר לציין כי במסגרת חקירה נגדית של עד מטעם התובעת, ממילא היה העד מחויב להשיב לשאלות בענין זהות הנהג ברכב.,לאור האמור, תגיש התובעת תצהיר של נציג מתאים ומוסמך מטעמה לאימות הטענה שבסעיף 7 לתגובת הנתבעת, לפיה אין בידיה של התובעת פרטים מזהים נוספים אודות הנהג מעבר לאלה שצוינו בתצהירו אשר צורף לכתב ההגנה. לחילופין, ככל שמצויים פרטים נוספים בידי התובעת, יפורטו אלה בתצהיר ויוצהר באותו תצהיר כי אין ברשות התובעת פרטים מזהים נוספים אודות זהות הנהג ברכב הנתבעת בעת התאונה. התצהיר יוגש תוך 20 יום ממועד המצאת החלטה זו אל ב"כ התובעת.,ב"כ התובעת ימסור לבית המשפט, תוך 30 יום ממועד קבלת התצהיר הנ"ל, הודעה לענין עמדת התובעת באשר להמשך ההליכים בתיק ז....
בשם התובעת : עו"דפגירסקי דן,בשם הנתבעת : עו"ד נאסר אברהים,בשם צד ג' : עו"ד דן שפט

שבו ליאת - נגד - שטרסברג צבי     החלטה   23.07.2006

1. עקב בעיות בתחום המעמד האישי שבין המבקשת לבעלה פנתה המבקשת למשרדי המשיב בחודש נובמבר 05 לקבלת שירות משפטי.,ביום 29.11.05 חתמה המבקשת על הסכם שכר טרחה עם המשיב. בהסכם זה קבעו הצדדים את גובה שכ"ט המשיב בהתאם לפעולות שיינקטו.,2. המשיב בכתב תביעתו מפרט את סדרת הפעולות שנקט בעניינה של המבקשת לרבות הופעה בבית הדין הרבני בירושלים.,מועד נוסף שנקבע לדיון בבית הדן הרבני היה ליום 21.12.05. ערב קודם למועד זה טוען המשיב כי הכין את התיק לקראת הדיון. למחרת היום גילה המשיב להפתעתו כי המבקשת אינה תפצה עוד בטיפולו בתיק וביקשה ממנו שלא להתייצב לדיון. לאור הודעה זו הודיע המשיב כי בנסיבות אלה הוא דורש את המגיע לו לאור העבודה שהשקיע בתיק.,המשיב טוען כי ע"ח שכר טרחתו שילמה לו המבקשת את הסך של 2700 ₪ ביום 1.12.05, וכי היא מסרבת לעמוד בהתחייבותיה על פי הסכם שכר הטרחה.,בנסיבות אלה נאלץ הוא להגיש את התביעה ובה הוא עותר לחייבה בסכומים המפורטים בסעיף 3 לכתב התביעה.,3. המבקשת בבקשתה לרשות להגן טוענת כי הגיעה למשרדו של המשיב כשהיא שרויה במצב של לחץ נפשי וזאת לאור העובדה כי עו"ד מטעמה שהיה חייב לייצגה בדי....
בשם המשיב - עו"ד מאק גרשון

חי אלי - נגד - ח.י. ציוד בע"מ (ריקושט)   פסק דין   23.07.2006

פסק דין משלים,1. בפני תביעה קטנה ע"ס 1,750 ₪ להשבת כספים ולתשלום פיצויים עקב חוזה שלפיו רכש התובע שעון יד עבור בנו החייל מהחנות של הנתבעת.,התובע מבקש לבטל את החוזה בטענה שהשעון שנמכר לו הוא מדגם ישן מאוד, שהינו פרט מהותי שלא הודע לו עליו בעת הרכישה. בשל היות השעון מדגם ישן, התעכב הטיפול בהחלפת רצועה לשעון בשל חוסר בחלקי חילוף.,2. הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי האחריות שניתנה לשעון פגה אחרי שנה אחת, וממילא אינה כוללת החלפת רצועה. הנתבעת מודה כי חל עיכוב בהחלפת הרצועה בגלל חוסר של אותו חלק אצל היצרן. הנתבעת טענה שהציעה בינתיים לתובע שעון חלופי אך ההצעה סורבה. לבסוף, הגיעה הרצועה מהיצרן במשלוח מיוחד. הנתבעת מוכנה למסור אותה עם השעון ללא חיוב נוסף.,אין התייחסות בכתב ההגנה לטענה כי השעון הינו מדגם ישן מאוד.,3. בדיון שהתקיים ביום 19/6/06, הגיעו הצדדים להסדר פשרה, שקיבל תוקף של פסק-דין, כדלקמן:,2. האישור יימסר לא יאוחר מיום 3/7/06. במקביל, יוגש העתק האישור לתיק בית המשפט.,3. בכפוף להמצאת האישור, יוחזר השעון עם תעודת אחריות על ידי הנתבעת לידי התובע. הרצועה שתוקנה תסופק לתובע ללא תשלום. במ....

מדינת ישראל - נגד - שוויקי אכרם,עיידה שווקי (המשיבה)     החלטה   23.07.2006

ביום 31.5.06 הנאשם הורשע על פי הודאתו לאחר תחילת שמיעת ראיות התביעה, בקשירת קשר לביצוע פשע, בהסעה שלא כדין, ובהחזקת כלי פריצה. קדם להודאה הסדר טיעון בו סוכם בין הצדדים כי יושת על הנאשם 11 חודשי מאסר בפועל, תוך הפעלת המאסר על תנאי של 10 חודשים שהיה תלוי ועומד כנגדו במסגרת ת.פ. 3146/04 בבית המשפט השלום בנצרת מיום 14.9.04 (להלן: "התיק הראשון"), בחופף, וכן מאסר על תנאי. סוכם באותו מעמד כי הצדדים יטענו באופן חופשי בקשר לבקשת המאשימה כי יחולט הרכב בו נתפס הנאשם בקלקלתו. מדובר ברכב מסוג פולקסווגן גולף, שנת 1997, אשר ערכו נאמד על ידי הנאשם בין 12,000 ₪ ל- 14,000 ₪ (להלן: "הרכב").,אל בקשת החילוט צורפה המשיבה הרשומה בפועל כבעליו של הרכב. בדיון שהתקיים ביום 12.7.06 נחקרה המשיבה בבית המשפט על טענתה שהרכב שלה. מתוך עדות זו עלה שלמעט העובדה שהמשיבה אכן רשומה באופן פורמאלי כבעליו של הרכב, אין לה כל זיקה אליו. אין ולא היה לה או לבעלה רשיון נהיגה. עם זאת, לטענתה, היא רכשה את הרכב על מנת שהנאשם, שהוא בן אחותה, יסיע את ילדיה לבית הספר. לשאלה מדוע היא בחרה דווקא בנאשם לצורך הסעת הילדים, היא השיב....
בשם הנאשם - עו"ד נ' קאדרי,בשם המשיבה - עו"ד ב' מועלם,בשם המאשימה - עו"ד חסון,בשם הנאשם - עו"ד נ' קאדרי

1. חב' קוקיא ניהול נכסים והשקעות בע"מ,2. עודד משה קוקיא,3. בועז קוקיא,4. פנחס קוקיא,5. בת שבע קוקיא,6. דוד קוקיא,7. סוזן קוקיא,8. עזרא נסים קוקיא - נגד - 1. מר טודרוס ורשבסקי,2. עודד ורשבסקי,3. צפורה ורשבסקי   פסק דין   23.07.2006

זוהי תביעה לביטול העברת זכויות במושכר וכן תביעה לפינוי וסילוק יד.,לחילופין, מבקשים התובעים תשלום הפרשי שער על הסכום אשר שילמו הנתבעים להם בגין העברת הזכויות במושכר.,עיקרי העובדות -,התובעים הינם הבעלים של בית מלון המוכר כ"מלון פלטין" הממוקם ברחוב אגריפס 4 פינת אבן ישראל בירושלים.,המבנה הוא בעל 6 קומות ומונה 28 חדרי אירוח על שטח של 725 מ"ר.,הנתבעת 3 מחזיקה במושכר כדיירת מוגנת, יורשת של בעלה המנוח מר מרדכי ורשבסקי ז"ל.,הנתבעים 1 ו -2 הם בניה של הנתבעת 3.,תחילת השכירות היא מלפני כ-70 שנה.,בתאריך 24.10.01 שלחו הנתבעים לתובעים, תצהירי "דייר יוצא" ותצהירי "דייר נכנס" כמתחייב מסעיף 85 חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב - 1972, (להלן: "חוק הגנת הדייר").,נתבעת 3 פרטה בתצהירה את רצונה לפנות את המושכר לטובת הדיירים המוצעים נתבעים 1 ו -2 זאת, בתמורה לתשלום סך של 620,000$ כדמי מפתח ועוד 60,000$ דמי מוניטין.,כמו כן, תבעה נתבעת 3 לעצמה 66% מדמי המפתח בהתאם לאמור בסעיף 85(1)(ד) לחוק הגנת הדייר.,הנתבעים 1 ו-2 הביעו את הסכמתם בתצהירם לשלם לנתבעת 3 את הסכומים הנזכרים לעיל הכוללים גם את חלקו של ב....

1. מולכו שרה,2. ארדיטי יפה,3. מולכו יצחק,4. מולכו יעקב,5. מולכו רפאל - נגד - 1. קואופ ירושלים אגודה צרכנית שיתופית בע"מ,2. קואופ ירושלים רשת סופרמרקטים 1992 בע"מ   פסק דין   23.07.2006

כללי,1. לפני תביעה לפינוי הנתבעות וסילוק ידן וכן תביעה כספית בסך 712,000 ש"ח בהתייחס לבית עסק - מרכול, הנמצא ברחוב רמב"ן 20 ירושלים, והידוע כחלקת משנה 37/1 בגוש 30038 (להלן: "המרכול" ו/או "מרכול רמב"ן" או "המושכר"). הנתבעת 1 קואופ ירושלים אגודה צרכנית שיתופית בע"מ, ובשמה הקודם אגודת צרכנים שתופית בירושלים בע"מ (להלן: "הנתבעת" ו/או "האגודה"), הינה דיירת מוגנת במושכר מכוח הסכם שכירות והסכם לתשלום דמי מפתח מיום 5.1.60 שנערך בינה לבין הבעלים הקודם של המושכר, המנוח יצחק רפאל מולכו (להלן: "ההסכם" ו/או "הסכם השכירות").,הנתבעת 2, קואופ ירושלים רשת סופרמרקטים 1992 בע"מ (להלן: "הנתבעת 2" ו/או "הרשת"), הוקמה על ידי הנתבעת במסגרת ניסיון של הראשונה לצאת להנפקה בבורסה ואין חולק כי החל מחודש יולי 1993 היא מפעילה בירושלים רשת סופרמרקטים תחת השם "קואופ ירושלים".,התובעים הינם יורשיי המנוח; 1, 2 ו- 5 יורשיו על פי דין והתובעים 3, ו- 4 הינם, בין היתר, החוכרים לתקופה של 999 שנים של המושכר על פי שטר חכירה משנת 1962. לטענת התובעים המרכול הינו חלק מכלל הרשת האמורה וכי ההחזקה והשליטה בו הועברו זה לא מ....
בשם התובעים - עו"ד מיכאל ראבילו ו/או יורם אבירם,בשם הנתבעות - עו"ד יעקב פודים

שרלי פז, עו"ד - נגד - סמי נח   פסק דין   23.07.2006

בפניי תביעת לשון הרע.,1. התובע, עו"ד שרלי פז (להלן - התובע), מייצג בהליכי גירושין את הגברת אסתר נוח. התביעה מבוססת על מכתב ששלח הנתבע, סמי נוח (להלן - הנתבע) לגברת נוח. אין מחלוקת, כי המכתב נשלח לאחר שהגברת נוח הגישה נגד הנתבע שתי תביעות בנושאי אישות, בהן מייצג אותה התובע. המכתב הוא מיום 26.10.05. המכתב מכיל את הפיסקה הבאה, היא הפיסקה הראשונה בו:,"עכשו גם מסתבר שלקחת לעצמך עו"ד דרג ז'. לא רק שהוא גס רוח (משחק בקאקי), חסר יושרה ("לא נתן מאומה", העלמת "רכוש האמא"), אלא גם ספק אם יודע לעשות את העבודה המשפטית (30,000$?!). איפה בדיוק הוא למד משפטים? הייתכן שמספר הגירושין לחובבים שנתתי לך במתנה?,היית צריכה לשמוע בקול החבר של אורי (רק לא אותו!) ולבחור 'קילר' אמיתי.,אבל את כרגיל לא מקשיבה.,אני פשוט נעלב",(ההדגשה במקור),בכתב התביעה מפנה התובע לביטויים שונים בפיסקה זו, המתייחסים אליו, ואשר לטענתו יש בהם משום לשון הרע: "עו"ד דרג ז'", "גס רוח", "משחק בקאקי", "חסר יושרה", "העלמת 'רכוש האמא'", "ספק אם יודע לעשות את העבודה המשפטית", "איפה בדיוק הוא למד משפטים? הייתכן שמספר הגירושין לחובבים ....
בשם התובעת - עו"ד רויטל פאשה,בשם הנתבע - עו"ד י. כהנוב

1. יואלי צבי,2. יואלי רעיה - נגד - 1. סגנון חברה לבנין ונכסים בע"מ,2. כהן משה     החלטה   23.07.2006

1. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל המומחים.,2. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.,3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים.,4. אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פרוט הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.,5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.,6. תצהירי העדות מטעם התובעים יוגשו בתוך 30 יום מהמצאת החלטה זו.,תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו בתוך 30 יום מיום שיומצאו להם תצהירי העדות מטעם התובעים.,כל צד ימציא למשנהו עותק מתוך התצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמ....
בשם התובעים : עו"ד לורברבוים רויטל,בשם הנתבעים : עו"ד לומברוזו אורי

אשר כליף,הודיה כליף - נגד - שרון וינשטיין   פסק דין   23.07.2006

בין התובעים לבין הנתבע העוסק בשירותי צילום, הוסכם שזה יצלם את חתונתם על פי "הזמנת עבודה" שתוכנה צורף לכתב התביעה. בין השאר צויין בהזמנה שהנתבע יספק לתובעים די.וי.די. ארוך נאמן למקור או קלטת VHSארוכה וכן די.וי.די. ערוך ל-40 דקות עד שעה מהרגעים החשובים באירוע בצרוף קליפ. לפי כתב התביעה, רוב טכס החופה והברכות לא צולם והחלק הקטן שצולם מלווה במוסיקת רקע בלבד כשהטכס עצמו לא נשמע. הנתבע הבטיח שהתקלה תתוקן כך שהדי.וי.די. ישקף נאמנה את הטכס ואת החופה אך הדבר לא נעשה. התביעה שלפני הנה לחייב את הנתבע בתשלום 17,800 ₪ שהוא הסכום המירבי אותו ניתן לתבוע בבית משפט זה עת רובו הוא בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובעים.,הגנת הנתבע היא כלהלן: התובעים צפו בסרט לכל אורכו בסטודיו ולאחר מכן שילמו את מחצית הסכום שסוכם; טכס החופה צולם לכל אורכו "ונערך לסרט מדהים"; הוצאת פס הקול מקובלת והדבר נעשה בהסכמת התובע; ניתנה לתובעים אפשרות לתקן, להוסיף או להשמיט קטעים מהחתונה במשך שבוע ימים מיום קבלת הסרטים ולאחר מכן נמחקים הצילומים מהמחשב בהיותו מופעל על ידי מצלמה דיגיטלית; התובעים פנו אל הנתבע כע....

1. יובל שרון,2. מאיה שרון - נגד - 1. גלבמן מרגלית,2. גלבמן אריה     החלטה   23.07.2006

בפניי בקשה למתן צו לתפיסת נכסים בהתאם לתקנה 387א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: התקנות").,בבקשתם מגוללים המבקשים מסכת ארוכה ומפורטת של עובדות ממנה עולה כי מטלטלין ונכסים שבבעלותם נגזלו מהם - לטענתם במרמה - עכל ידי צדדים שלישיים ואלה מאוחסנים במרתף דירתם של המשיבים.,יאמר מייד כי דין הבקשה להדחות ולו מחמת שיהוי.,מעיון בבקשה עולה כי עוד בשנת 2005 הגישו המבקשים תביעה כספית כנגד אותם צדדים שלישיים אשר לטענתם ביצעו כלפיהם מעשי מרמה וגזלו את רכושם ונכסיהם נשוא הבקשה דידן. במסגרת אותה תביעה (ת.א. 15699/05 בבית משפט השלום בחיפה) הוטל עיקול על הנכסים שבמחלוקת. בהחלטתה מיום 19.3.2006 דחתה כב' הרשמת ש' פומרנץ את הבקשה לביטול העיקולים שהוטלו, אגב שהתייחסה לכך שהנכסים מצויים בדירת המשיבים. מכאן שלמבקשים ידוע, לכל הפחות מזה חודשים אחדים, כי רכושם ונכסיהם מצויים בדירת המשיבים. חרף זאת, ראו לשבת בחיבוק ידיים והמתינו זמן רב מבלי לנקוט בכל צעד או הליך מתחייב.,תקנה 387א' מצויה בפרק כ"ח לתקנות שכותרתו "סעדים זמניים". ככלל, מטרתו של סעד זמני היא למנוע שינוי במערכת הנסיבות השוררת בעת....
בשם המבקשים : עו"ד סלומון ליפשיץ ואח'

פרס רחל - נגד - מדינת ישראל - משטרת ישראל,אחים עובדיה שירותי נקיון ושמירה בע"מ (צד ג')   פסק דין   23.07.2006

כללי:,1. התובעת ילידת 1934, נפגעה ביום 7.2.99 בתאונת עבודה, שאירעה בשטח תחנת משטרת ישראל בשדרות, עת עסקה בניקיון של התחנה.,2. התאונה אירעה בתחנת משטרת ישראל, היא הנתבעת, שהינה בפיקוחה ובשליטתה של מדינת ישראל.,3. צד ג' היא חברה בע"מ, שהייתה בעת הרלוונטית לתאונה תאגיד העוסק בהשמת כח אדם ואספקת עובדים, העסיקה את התובעת והפנתה אותה לעבודה אצל הנתבעת.,4. אשר לנסיבות אירוע התאונה: לטענת התובעת ביום 7.2.99, בשעה 08:30, סיימה התובעת את עבודתה בתחנת המשטרה והתכוונה לשוב לביתה. לדבריה, ניגשה לשוטרת היומנאית וביקשה ממנה לשים את המפתחות במקומם הרגיל, שהוא בארון גבוה. לטענת התובעת, סירבה השוטרת לבקשתה בטענה שאין לה זמן. לפיכך, וכדי להחזיר את המפתחות למקומם בארון, עלתה התובעת על כסא, שעמד בסמוך. התובעת פתחה את הארון, בעודה עומדת על הכסא, כאשר לפתע ניתק הארון מהקיר, נפל עליה, הדף אותה לריצפה יחד עם הכסא, כשהתובעת נמחצת בין הכסא לארון (להלן:"התאונה").,5. עקב פגיעתה הובהלה התובעת לבית החולים באשקלון, קיבלה טיפול ראשוני בחדר המיון ומשם הועברה לבית חולים סורוקה, שם אושפזה עד ליום 18.2.99, סה"כ ....
בשם התובעת : עו"ד י. לחיאני ואח',בשם נתבעת - עו"ד אנתוניוס מרשי,בשם צד ג' : עו"ד ל. שמואלי

1. י.א.ח יטב ופיתוח והשקעות בע"מ,2. בובליל גלעד - נגד - קול יבוא וסחר עצים (1994) בע"מ     החלטה   23.07.2006

1. זו החלטה בבקשות שהוגשו על ידי המבקשים בלשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון כפי שיפורט להלן ופורט בהרחבה בהחלטתי מיום 04.06.06.,2. ההתנגדות לבצוע השטר נשוא תיק זה הגשה במקורה ללשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון.,השתלשלות האירועים והגשת הבקשות ללשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון פורטה בהחלטתי מיום 04.06.06 עת נשמעה ההתנגדות לבצוע שטר .,3. סופו של יום התבקשו הצדדים להתייחס לטענת המבקשים בבקשה שהוגשה ביום 12.04.05 בלשכת ההוצל"פ שעיקרה לעניין מועד הגשת ההתנגדות.,4. בטרם תדון ההתנגדות לבצוע שטר, אדון בבקשת המבקשים מיום 12.04.05 כפי שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון.,5. במסגרת הבקשה האמורה התבקש ראש ההוצל"פ לבטל החלטתו שלא להעביר את ההתנגדות לבית המשפט המוסמך בשל האיחור בהגשתה.,להלן טענות המבקשים בבקשה זו.,6. לטענת המבקשים האזהרה נמסרה להם ביום 06.03.05. שלושה ימים לפני תום המועד להגשת ההתנגדות, ביום 24.03.05 נשלחה ההתנגדות בדואר רשום ללשכת ההוצל"פ. טענת המבקשים היא כי לפי "החוק מועד משלוח ההתנגדות, בדואר רשום נחשב ליום הגשת ההתנגדות ולפיכך הוגשה ההתנגדות במועד". המבקשים צרפו אישור רשות ....
בשם המבקשים : עו"ד דן כוכבי,בשם המשיבה : עו"ד דואק משה

ועקנין אליהו - נגד - חישתיל בע"מ     החלטה   23.07.2006

מבוא ותמצית ההליכים:,1. המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן שבראשיתה בקשות מקדמיות: למחיקת התביעה בשל העדר סמכות מקומית, ולמחיקת כותרת התביעה - סדר דין מקוצר.,הבקשה המקדמית הראשונה נידונה ובעקבות בקשה זו הועברה התובענה לדיון בבית משפט זה.,הבקשה השניה - למחיקת כותרת התביעה, היא המונחת בפני עתה.,2. בהתאם להחלטתי מיום 15.6.06 הגישה המשיבה ביום 12.7.06 תגובתה לבקשה זו, ובמסגרתה התייחסה היא הן לבקשה למחיקת הכותרת, והן לסיכויי בקשת הרשות להתגונן, הגם שלא נדרשה להתיחס לסיכויים אלה.,דיון והכרעה:,3. עניינה של התובענה הינו אי תשלום התמורה הרלבנטית ע"י המבקש בגין רכישתם של שתילים מאת המשיבה במהלך השנים 2003 - 2004.,סכום התביעה הינו 243,268 שקלים ומשענתו בסכום הקרן הנקוב בכרטיס הלקוח שצרפה המשיבה כנספח א' לתביעה (219,682 שקלים) בצירוף ריבית.,המשיבה מציינת בתביעתה כי הנתבע חתם על הזמנות לקוח בעת ביצוען של ההזמנות השונות, ובמסגרת אלו התחייב לשלם את סכום ההזמנה הרלבנטית.,כנספח ב' לתובענה צרפה המשיבה העתק מהזמנות הלקוח.,עוד מציינת המשיבה בתביעתה, כי שיקים בשיעור כולל של 128,448 שקלים אשר נמסרו ע"י ....
בשם המבקש - עו"ד גבאי מזל,בשם המשיבה - עו"ד פרנקו ראובן

טיב טעם רשתות בע"מ - נגד - מטעמי ישראל א.י. בע"מ     החלטה   23.07.2006

מבוא ותמצית ההליכים:,1. מונחת בפני בקשה לביטול פסק דין אשר אין חולק כי כדין ניתן ביום 4.5.06 כנגד המבקשת לאחר שזו נמנעה מהגשתה של בקשת רשות להתגונן במועד וחרף קבלתה של הזמנה לדין.,פסק הדין ניתן בעקבות תביעה כספית בסדר דין מקוצר שעניינה ניכויים שביצעה המבקשת על דעתה בלבד, כך ע"פ הנטען, מחשבונות שהוגשו לה לתשלום בגין סחורה שסופקה לה ע"י המשיבה.,2. הבקשה הועברה לתגובת המשיבה, וזו הגישה תגובתה לבקשה ביום 26.6.06.,המשיבה הסתפקה בהבעת התנגדותה לבקשה לביטול פסק הדין, ולא יספה כל נימוק או הסבר לעמדתה זו.,הואיל ובבקשה לביטולו של פסק הדין טענה המבקשת אף כנגד סמכותו המקומית של בית משפט זה, התיחסה המשיבה בתגובתה אף לסוגייה זו והביעה התנגדותה להעברת הדיון בתובענה לבית משפט השלום בראשון לציון כמבוקש על ידי המבקשת, זאת מחמת העובדה שלמבקשת סניף באשקלון.,המשיבה מוסיפה כי הסחורה שסופקה סופקה אף לסניפים במחוז שיפוטו של בימ"ש זה.,3. במענה לתגובת המשיבה הגישה המבקשת ביום 13.7.06 תגובתה.,בתגובה זו עותרת היא לקבלת בקשתה לביטול פסק הדין זאת למעשה מחמת תגובתה הסתמית של המשיבה מנגד, וקיומן של טענות הג....
בשם המבקשת : עו"ד אהוד שוכטוביץ,בשם המשיבה : עו"ד שמואל כץ

ד"ר שניידר רוזה - נגד - השטיח המעופף בע"מ     פסק דין   23.07.2006

1. התובעת תושבת אשקלון רכשה מהנתבעת, חברת "השטיח המעופף", חבילת נופש. על פי כתב התביעה, כללה החבילה את שהייתה של התובעת עם בני משפחתה בכפר הנופש סלימה על בסיס "הכל כלול" בין התאריכים 26-31.07.2005-31 וטיסות הלוך ושוב בקו ת"א אנטליה .,2. על פי התובעת,משהגיעה עם בני משפחתה לכפר הנופש האמור נכונה לה האכזבה הראשונה במסגרת החבילה. התברר לתובעת כי למרות ההבטחות טרם יציאתם לחופשה וחרף החום הכבד ששרר במקום לא יזכו הנופשים לשתייה קלה ומים מינרלים במהלך הארוחות ובניהן. מחירי השתייה הגבוהים במלון אילצו את התובעת ובני משפחתה לממן לעצמם נוזלים במשך החופשה בסך 250 $.,3. עוד טוענת התובעת כי ביום חזרתם ארצה, הטיסה אשר תוכננה לשעה 8:00 נדחתה. בשעה 05:00 נמסר לתובעת ובני משפחתה כי הטיסה תתאחר והם מתבקשים לחזור לחדריהם. בשעות היום לא זכו למענה עד אשר התקשרו לנציג הנתבעת אשר הודיע להם כי הטיסה תצא לדרכה בשעה 17:00. בשעות הצהריים נתבקשו לפנות את חדריהם על פי בקשת נציג כפר הנופש. בשעה 15:00 הוסעו בני המשפחה לשדה התעופה.,4. התובעת מוסרת כי משהגיעו לשדה התעופה איש לא ידע לגבי טיסתם המתוכננת, נמסר לה....

המוסד לביטוח לאומי - נגד - 1. מנרב אחזקות בע"מ (צד ג'),2. האחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ (צד ג' ושולחת הודעה לצד ד'),3. מר גל עבודות צנרת בע"מ (צד ד'),4. כלל חברה לביטוח בע"מ (צד ד'),5. פליקס רבינוביץ,6. אולג וילקוב (שולח הודעה לצד ג')     החלטה   23.07.2006

1. המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), עתר (בבקשה מתוקנת), להצטרף כתובע נוסף לתביעת התובע, אשר עתר בתובענה זו, עוד בתאריך 26.12.01 לפסיקת פיצויים בגין נזקי גוף, עקב תאונת עבודה - נפילה מגובה, מתאריך -14.9.99.,התובע הגיש למל"ל תביעה לדמי פגיעה בעבודה ולקצבת נכות כללית בגין הארוע. המל"ל תובע כעת מן המשיבים (נתבעים וצדדי ג ו- ד) בתביעת שיבוב לפי סע' 328 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995, סךשל 222,747 ₪ -בגין גמלאות שלטענתו שילם וישלם לתובע בגין התאונה נשוא התובענה.,המל"ל טען כי עקב הארוע נקבעה לתובע דרגת נכות מעבודה בשעור 19% והוא שילם לתובע דמי פגיעה ומענק לנפגעי עבודה. בענף נכות כללית נקבעה לו דרגת אי כושר בשעור 75% עד ליום 31.10.00, בגינה היה זכאי לקצבת נכות כללית.,לטענת המל"ל, מיום 31.10.00 ואילך נקבעה לו דרגת נכות אורטופדית צמיתה בשעור 28% בגין פגיעתו בארוע הנדון. בשנת 2003 הועלתה לתובע דרגת הנכות הכללית, בשל תחלואים שונים, שאינם קשורים לארוע הנדון, עד לנכות משוקללת בשיעור 75%.,המל"ל מחשב בבקשה זו גמלת הנכות הכללית שקבל התובע, החל משנת 2003 על פי החלק היחסי השייך....

גזאוי מחמד סעיד - נגד - 1. סנדלר תעשיות - פחחות הצפון בע"מ,2. מנורה חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   23.07.2006

התביעה, ראיותיה וטיעוניה:,המדובר בתביעת נזקי גוף בגין תאונת עבודה שהיתה לתובע.,עפ"י הנטען בכתב התביעה, התובע נפגע ביום 23/7/02 בתאונת עבודה במסגרת עבודתו אצל הנתבעת מס' 1 (להלן: "התאונה").,נטען בכתב התביעה כי התאונה ארעה בחלוף שבוע מיום התחלת עבודת התובע אצל הנתבעת, כשהתובע הינו צעיר בימים, בן כ- 19 שנים, והיא ארעה ביום הראשון של עבודת התובע במפעל ועל אותה מכונה שגרמה לתאונה ונסיבותיה הן כדלקמן:-,ביום הראשון במפעל הורתה מנהלת הנתבעת מס' 1 לתובע לעבוד על מכונה לכיפוף לוחות נירוסטה, תוך מתן הסבר קצר לגבי אופן פעולת המכונה. מדובר במכונה שיש לה שתי דוושות, אחת לשם הורדת "הפרס" המיועד לכיפוף והשנייה מיועדת להרמת אותו "פרס" לאחר מכן. התובע, עקב בלבול, לחץ על דוושת ההורדה במקום ההרמה, בשעה שידו היתה מתחת לפרס, כך שהיא נפגעה קשות.,התובע טען לכלל של: "הדבר מדבר בעדו", לחילופין טען כי רשלנותה של הנתבעת מס' 1 לעניין אירוע התאונה הינה, בין היתר, כדלקמן:,1. העסקת התובע במכונה מסוכנת ולא בטיחותית ו/או -,2. העסקת התובע ללא מתן הדרכה נאותה ומספקת ו/או-,3. אי אספקת אמצעי מיגון לתובע.,לפיכך, ט....
בשם התובע : עו"ד דאוד מיכאיל,בשם הנתבעים : עו"ד נחשון יוסף

דיאליט בע"מ - נגד - 1. חברת היהלום,2. אברהם הרר   החלטה   23.07.2006

בקשה לתיקון כתב התביעה על מנת להעמיד את סכום התביעה על סך 4,313,000 ש"ח, וכן בקשה למחיקת סעיפים 54-57 מכתב התביעה (להלן: "הסעיפים"), שעניינם סעד של צו מניעה קבוע.,העובדות:,המבקשת, חברה העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מכונות ייצור לענף היהלומים המלוטשים, התקשרה בהסכם עם המשיבה 1, מתחרה מסחרית של המבקשת, בבעלותו ובניהולו של המשיב 2.,עניינה של התובענה הינו בהפרת ההסכם בין המשיבים למבקשת, כשבין טענותיה של המבקשת: גזל סודותיה המסחריים וגרם הפרת הסכם הפצה בלעדי להפצת מכונות ייצור בענף היהלומים.,המדובר בתובענה המתנהלת כבר משנת 2000.,לאחר הליכי גישור שלא צלחו, חזרה התובענה להתנהל בפני בית המשפט, ולאור העובדה שהמבקשת חזרה בה מסעד של צו מניעה קבוע שנתבקש בתובענה, ניתנה החלטה לפיה יתוקן כתב התביעה בהתאם (בש"א 11335/04).,המבקשת לא השלימה את ההליכים בבש"א 11335/04, והחליטה לוותר עליה ולהגיש תחתיה את הבקשה דנא.,טענות המבקשת:,כבר בתובענה המקורית ביקשה המבקשת במפורש כי יתאפשר לה לתקן את סכום התביעה, ככל שהדבר ידרש, לאחר שינתן צו למתן חשבונות, ומכל מקום, גם בתובענה זו פירטה את נזקיה המוערכים, ....
בשם המבקשת - עו"ד יעקב קלדרון,בשם המשיבים - עו"ד חן בוכניק

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים