law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358

י.א.ד.י.ב הנדסה קבלנית בע"מ - נגד - 1. קאסם עבד,2. עיריית תל-אביב,1. עירית תל אביב (צד ג'),2. המגן חברה לביטוח בע"מ (צד ג')   פסק דין   12.03.2007

תובענה כספית להשבה על סך 54,769 ₪ ושתי תובענות שטריות על סך 21,172 ₪ ועל סך 27,378 ₪.,רקע ועובדות שאינן במחלוקת,1. התובעת [י. א. ד. י. ב. הנדסה קבלנית בע"מ] [להלן - "אדיב"] התקשרה עם נתבעת 2, עיריית תל אביב [להלן - "העירייה"] בחוזה להנחת והחלפת קווי ביוב ותיעול בתל אביב, נספח ב' לנ/1 [להלן - "חוזה קבלן"]. על פי סעיפים 3.28 ו - 3.38 לחוזה קבלן אחראית אדיב לפצות את העירייה בגין נזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע החוזה על ידה ולעירייה זכות קיזוז על זכויות אדיב כלפיה בהתאמה.,2. ביום 9.11.00 ומספר ימים לפני כן הניחה אדיב קווי מים ברח' ארלוזורוב 112 - 114 בתל,אביב והכל במסגרת חוזה קבלן. לצורך ביצוע החפירות הנדרשות התקשרה אדיב עם קבלן משנה, הוא הנתבע 2 [להלן - "עבד"]. עבד מצידו שלח למקום את אחיו [להלן - "אחמד"], נהג טרקטור וכן טרקטור בעל את חפירה. תפקידו של אחמד היה לחפור תעלה לצורך הנחת קו מים.,3. במהלך החפירה פגעה כף הטרקטור בכבל "גל ירוק" [שתפקידו - הפעלת ושליטה על הפעלת רמזורים] וגרם לו נזק [להלן - "האירוע הנזיקי"].,4. העירייה תיקנה באמצעות קבלן אחר בשם ר.ס. תעשיות את הנזק, לרבות החלפת....
בשם התובעת - עו"ד קלר,בשם נתבע 1 - עו"ד דור,בשם נתבעת 2 - עו"ד אפרים,בשם צד ג' - עו"ד קורנצקי

אבי רם שירותי מכס שילוח בע"מ - נגד - 1. נעלי בריצ'י בע"מ,2. פנחס פוגל     החלטה   12.03.2007

כללי,עניינה של החלטה זו, הינה בקשת המבקשת, להורות למשיבים להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאותיה.,לטענת המבקשת, המשיבה 1 מעידה על עצמה כי נקלעה ל"קטסטרופה כלכלית" והיא אף מאשרת כי סגרה שתי חנויות שהפעילה וחיסלה כליל את פעילותה המסחרית. זאת ועוד, המשיבה 1 אינה משלמת את חובותיה לרשם החברות החל משנת 2004 ואילך.,עוד טוענת המבקשת, כי סיכוייה של תביעת המשיבה 1 להתקבל אינם גבוהים או לכל הפחות מוטלים בספק ניכר.,באשר למשיב 2, הרי שזה הגיש את תביעתו בגין פגיעה בשמו הטוב.,לטענת המבקשת, יש ספק בטענה, כי שמו של המשיב 2 נפגע בדרך כלשהי, רק משום שזומן כמנהל המשיבה 1 לחקירה ברשויות המכס, מכאן גורסת היא, כי תביעתו של המשיב 2 קלושה, סיכוייה להתקבל אינם גבוהים. לפיכך, לבית המשפט הסמכות להורות כי המשיבים יתנו ערבות מספקת לתשלום הוצאותיה, אם וככל שתזכה בדין, וזאת מכוח סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") לעניין המשיבה 1 (להלן: "המשיבה"), ומכוח תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן : "התקנות") לעניין המשיב 2 (להלן: "המשיב").,מנגד, טוענים המשיבים, כי לא נטען כי המשיב הוא אדם ....
בשם המבקשת - עו"ד דיסני,בשם המשיבים - עו"ד בר שלטון

אסתר ירדן - נגד - ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ   פסק דין   12.03.2007

1. ערעור על החלטתה מיום 1.1.07 של כב' הרשמת לוי כוכבה בבש"א 173292/06 לפיה נדחתה בקשתה של המערערת לבטל את פסה"ד שניתן כנגדה ביום 12.7.06, בהעדר הגנה.,ב"כ הצדדים הגישו את עיקרי טיעוניהם ופרטו בהרחבה את עמדותיהם.,התביעה הוגשה בסדר דין מהיר והמסירה של העתק כתב התביעה למערערת נעשתה ביום 6.4.06.,כתב הגנה אמור היה להיות מוגש תוך 45 יום ממועד המסירה.,בסמוך למועד בו הייתה המערערת צריכה להגיש כתב הגנה, 18.5.06, הגישה בקשה לקבלת אורכה להגשת כתב הגנה.,כב' הרשם גבאי הורה על הגשת תגובת המשיבה לבקשת להארכת המועד וכן קבע כי המערערת רשאית להשיב לתגובה.,בפועל לא הוארך המועד, כתב הגנה לא הוגש וכאמור ניתן פסק דין בהעדר הגנה.,2. משלא האריך ביהמ"ש את המועד להגשת כתב הגנה אזי עומד בעינו המועד המקורי עפ"י התקנות ועל המערערת היה לפעול בהתאם, ובוודאי שהיה עליה להתעניין מיוזמתה בבקשתה, ולברר אם נתנה החלטה ולא להמתין שיינתן פסק דין ובחודש ספטמבר 2006 לעתור לבטולו של פסק הדין.,אינני סבור שיש למערערת עילה לבטולו של פסה"ד מחובת הצדק.,אין למערערת זכות קנויה שבקשתה תענה בחיוב ואין היא יכולה שלא לפעול להגשת ....

1. לוי יחזקאל,2. לוי אליס - נגד - 1. עמותת נאות מודיעין,2. צ.לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ,צ.לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ (צד ג')     פסק דין   12.03.2007

תביעה בעניין ליקויי בנייה והשבת כספים שבה הגיעו הצדדים להסדר דיוני ולפיו, תיעשה ההכרעה בסכסוך על בסיס טיעוני הצדדים, ללא קיום חקירות.,הנחת המוצא לסיום הסכסוך הינה, כי חוות דעתו של מומחה בית משפט, המהנדס דוד אייזן, היא הקובעת לעניין היקף הליקויים וזאת לאחר שהצדדים כולם ויתרו על חקירתו והסתייגויות התובעים ממיצאיו נדחות על הסף.,היקף ליקויי הבנייה שאותר בחוות דעתו של המהנדס דוד אייזן, מתייחס לתוצאת מהלך תיקונים שבוצע בדירת התובעים ולאחריו נותרו תיקונים בעלות של כ- 1,110$ בצירוף 150$ פיקוח הנדסי, ובסך הכל 1,250$ כאשר במידה ותבוצענה העבודות ע"י קבלני משנה צפויה התייקרות בשיעור של עד 50%.,המחלוקת בין הצדדים בחלק התביעה העוסק בליקויי הבנייה מתמקדת בשאלת האחריות, עוגמת הנפש וההוצאות הנילוות שנגרמו לתובעים, לטענתם.,התובעים מבססים את אחריות הנתבעת 1 על היותה המוכרת לפי סעיף 32 להסכם שנחתם בין התובעים לנתבעת 1 ביום 10.6.97 מוצג ת/1 ואילו את אחריותה של הנתבעת 2 מבססים התובעים על מוצג ת/7 המבטא את עקרונות ההסדר שנחתמו בין הנתבעת 1 לבין הנאמן לקבלן המבצע, בנק הפועלים ונתבעת 2.,הנתבעת 1 טוענ....
בשם התובעים : עו"ד שלו,בשם נתבעת 1 - עו"ד שיפמן,בשם צד ג' - עו"ד גבע

1. אלברמן ירדנה,2. ביטוח חקלאי -אגודה שיתופית מרכזית בע"מ - נגד - עאמר היתם צאלם     החלטה   12.03.2007

1. בפני בקשה שהגישו הנתבעות להורות על ביטול מינויו של ד"ר פאהום טארק, פסיכיאטר, ולמנות מומחה אחר תחתיו.,ב"כ הנתבעות אינו מציין כל סיבה לבקשתו, פרט לאמירה סתמית כי "אין מקום לכפות על צד מומחה שאינו מקובל עליו". ב"כ הנתבעות מסתמך על אמירה של כב' הנשיא גורן בבר"ע 16787/96 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' ביטון - כי מן הראוי שימונה מומחה שבעלי הדין מרוצים ממנו.,ב"כ התובע מתנגד לבקשה. לטעמו, אין כל עילה להחלפת המומחה, וכל רצונן של הנתבעות להערים קשיים בדרכו של התיק.,2. ב"כ התובע מסתמך על החלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט העליון, בבר"ע 7232/06, תקוה לויה נ' שירותי בריאות כללית (פורסם באתר נבו), שם דחה בית המשפט בקשה להורות על החלפת זהות המומחה הרפואי שמונה מטעם בית המשפט בתיק של רשלנות רפואית, אף שהמומחה שמונה שימש במקרים אחרים כמומחה מטעם הנתבעים.,דיון,3. התובע הינו תושב כפר מסחה בשטחים, אשר נפגע בתאונת דרכים ביום 7.1.94.,התובע עתר למנות מומחה בתחום הפסיכיאטרי - ומונה פרופ' אליצור. בהסכמה, ביקשו הצדדים להורות על החלפתו, וביום 3.7.01 נעתרתי לבקשה, ומיניתי את ד"ר חבר תחתיו (בש"א 113843/01).....
בשם המבקשות : עו"ד מ. עבדי ואח',בשם המשיב : עו"ד עו"ד י. נבות ואח'

מדינת ישראל - נגד - צין דוד יעקב   גזר דין   12.03.2007

כתב האישום המתוקן מייחס לנאשם 6 עבירות לפי סעיף 220(5) ועבירה לפי סעיף 216(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה), עבירות שעניינן שימוש במרמה, ערמה או תחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס, וכן אי קיום דרישה של פקיד השומה.,על-פי כתב האישום בשנים 1996-2001 היה הנאשם חלפן כספים העוסק במתן מגוון שירותים פיננסיים, ובגין עיסוקיו היו לו הכנסות אותן הפקיד בחשבונות בנק שנפתחו על שמו ועל שם אנשי קש. סך הכל הפקיד הנאשם בתקופה זו 224,751,161 ₪ וכן, סכום של 37,881,904$.,במהלך השנים הנזכרות הנאשם לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו, לא ניהל פנקסי חשבונות ולא הגיש דו"חות על הכנסותיו, כל זאת במזיד ובכוונה להתחמק ממס.,ביום 25.3.2001 נפתח לנאשם תיק במס הכנסה וביום 1.4.2001 שלח פקיד השומה לנאשם דרישה להגשתה של הצהרת הון אך, הוא לא נענה לדרישה ולא הגיש הצהרת הון.,הנאשם הודה והורשע בעבירות המיוחסות לו במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים. על-פי ההסדר מבקשים הצדדים מבית משפט לאמץ בקשתם להטיל על הנאשם ענש של 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסך 75,000 ₪ .,ב"כ התביעה ....
בשם המאשימה - עו"ד יפעת שטיין,בשם הנאשם - עו"ד דרור

צ'ורני זאב - נגד - מעונות יניב בע"מ   פסק דין   12.03.2007

בפני תביעה כספית בסך 13,101 ₪, אשר הוגשה על ידי התובע, בעל עסק ליבוא ושיווק מוצרי ענף המתכת, לרבות צילינדרים לדלתות ששמו המסחרי "סלע טכנולוגיות". התביעה הוגשה נגד הנתבעת בטענה, שהתובע סיפק לה, בהתאם להזמנתה, צילינדרים (להלן:"הסחורה"), באמצעות חברת השליחויות "כץ" בהתאם לחשבונית, נספח א' לכתב התביעה ותמורת הסחורה לא שולמה.,לטענת הנתבעת, היא מעולם לא הזמינה מהתובע את הסחורה (סעיף 2 לכתב ההגנה), אשר נשלחה אליה והושארה במשרדיה ביום 2.6.03, בעת שהייתה בשלבים מוקדמים של ביצוע פרויקט בניה גדול להקמת מרכז גריאטרי בבני ברק, שלב אשר היה מוקדם להזמנת מוצרי פרזול. (סעיף 2.1 ו- 2.2 לכתב ההגנה).,לגרסת הנתבעת, מספר ימים קודם להגעת המשלוח, פנה מי מטעם השולח אל המפקח האחראי על הפרויקט בהצעה לרכישת סחורה, אשר נדחתה על ידו נוכח השלב המוקדם של הפרויקט. (סעיף 2.3 לכתב ההגנה). בנוסף, אמר המפקח למציע כי הדלתות אשר הוזמנו מהיצרן כוללות צילינדרים "BUILT IN", כחלק מהעסקה. (סעיף 2.4 לכתב ההגנה). לכן לא ברור מדוע נשלחה הסחורה והחשבונית, נספח א' לכתב התביעה, כלל לא מוכרת למי מטעם הנתב....

מדינת ישראל - נגד - ניסים טויל     החלטה   12.03.2007

1. נגד המשיב הוגש כתב אישום המיחס לו שתי עבירות: החזקת נשק שלא כדין, והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית. לפי הנטען, ביום 28/3/2006 החזיק בביתו סם מסוכן מסוג חשיש, מחולק ל-16 אצבעות, במשקל של 91.34 גרם נטו. עוד לפי הנטען, החזיק המשיב בחצר בית כנסת הסמוכה לביתו אקדח טעון בכדורים, בתוך גרב לבנה.,עם הגשת כתב האישום הוגשה הבקשה שבפני, למעצרו של המשיב עד תם ההליכים המשפטיים נגדו.,2. ב"כ המשיב סבור כי אין בחומר הראיות כדי להראות, ולו לכאורה, אשמתו של המשיב.,לגבי הסמים - אלו נמצאו בחצר הבית המשותף, שאליו גישה הן לכל המתגוררים בו והן לאחרים. הגם שהיו עטופים בשקית של "לחם חם"שכמותה נמצאו בביתו של המשיב, זוהי שקית נפוצה של מאפיה באותה שכונה, כך שגם לאחרים היתה גישה לאותן שקיות.,מעתקי טביעות אצבע שנלקחו מאותה שקית אינם של המשיב.,אשר לאקדח - הוא נמצא בחצר בית הכנסת הנושקת לחצר הבית המשותף בו מתגורר המשיב, וגם שם גישה לאנשים רבים, ולאו דוקא למשיב.,האקדח נמצא בתוך גרב, אשר לפי דגימות DNA שנלקחו מחלקה הפנימי מתאימה למשיב, לדברי התביעה. ואולם, הסנגור טוען כי אין די בחוות הד....
בשם המשיב - עו"ד גב' מירוות רהב

1. המגן חברה לביטוח בע"מ,2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ - נגד - 1. אזיליק ישראל,2. אזיליק אבי (קטין)   החלטה   12.03.2007

1. האם יומצאו דו"חות ועדה רפואית של המל"ל מתאונה קודמת למומחה שמונה על ידי בית המשפט בתביעה בגין תאונת דרכים?,2. התובע 1, ישראל אזיליק, נפגע בתאונת דרכים ביום 4/8/2001, תאונה בה קפח בנו עמיר את חייו, ונפגע בנו האחר, אבי. לבקשת התובע מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדי. בפני בקשת הנתבעים להורות על הצגת דו"חות הועדות הרפואיות שבדקו את התובע ישראל אזיליק בגין תאונת עבודה מיום 25/1/1996.,3. תקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986, קובעת:,תקנה 9 לתקנות המומחים קובעת:,"(א)...,(ב) המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מינוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חות דעת רפואית".,(ההדגשות שלי - א"ש),אין אבחנה על פי התקנות בין חות דעת הנוגעת למצבו הנוכחי של התובע, לבין חות דעת המתייחסת למצבו בעבר, טרם התאונה.,4. הסוגייה שבפני הוכרעה למעשה בבר"ע 1426/03 נאסר בלאל נ' שולי אברג'יל, תק-על 2003(1) 2006. וכך נקבע שם, מפי כב' השופט אור:,"... גם הוכחתו של מצב רפואי קודם לתאונת הדר....
בשם המבקשות - עו"ד לוין רבקה,בשם המשיבים - עו"ד גליקו משה

זוהר מתנה - נגד - 1. משה בר-שחר,2. כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א   פסק דין   12.03.2007

1. תביעה זו הוגשה על ידי זוהר מתנה בעקבות תאונת-דרכים בין האופנוע שלו לבין רכב מסוג פיז'ו 307 נהוג על-ידי משה בר-שחר.,התאונה ארעה מרחק לא רב מצומת המכונה בשם צומת הכותנה.,בצומת זה מתרכזים מספר כבישים:,כביש ביל"ו- גדרה;,כביש המוביל מכיוון קבוצת שילר וגבעת ברנר אל הצומת;,כביש המוביל מהצומת לכיוון מזכרת-בתיה.,2. על-פי האמור בכתב התביעה ובעדות התובע, הגיע התובע אל הצומת רכוב על אופנועו כשכיוון נסיעתו לגדרה וגבו לסבוב בילו.,בצומת המדובר, בכיוון נסיעת התובע, ישנם שלושה נתיבים. שניים מהם מאפשרים פניה שמאלה לכיוון מזכרת-בתיה והנתיב השלישי, הימני ביותר, מאפשר נסיעה ישר, לכיוון גדרה. לטענת התובע, הוא עמד עם האופנוע שלו בנתיב האמצעי (הימני מבין השניים הפונים שמאלה) ואילו רכב הנתבע עמד משמאל, במסלול הקיצוני- שמאלי ביותר מבין שלושת הנתיבים. (ר' השרטוט ת/1 הרצוף לתביעה).,גרסת התובע היא כי הרכב והוא פנו במקביל שמאלה, לכיוון מזכרת-בתיה כאשר התמרור בצומת איפשר זאת.,הרכב היה במסלול הקרוב ביותר לסיבוב, ואילו הוא עם האופנוע, נסע במקביל, בקשת רחבה יותר לאותו כיוון נסיעה.,כיוון שהיו רכבים רבים, כך....
בשם התובע - עו"ד שרון עומסי,בשם הנתבעים - עו"ד אייל לוי

יאיר סלומון היילה - נגד - 1. ישיר איי.די.איי,2. סתוי אבי,3. סתוי יפעת   פסק דין   12.03.2007

נושא התביעה שבפני הוא נזק שנגרם לרכב התובע כתוצאה מתאונה באיזור התעשיה בנס ציונה, עת ניסה כל אחד מהמעורבים לחלוף על פני צומת.,לטענת התובע יצאה הנתבעת מרחוב צדדי בו מוצב תמרור עצור.,אירוע התאונה לא ברור דיו, לא הובאו תמונות של מקום התאונה ולא יכולתי להסיק מסקנות.,בכתב התביעה טען התובע כי בכיוון נסיעת הנתבעת הוצב תמרור 'עצור', ואילו במהלך הדיון ציין כי "היא לא עצרה בתן זכות קדימה" להמצאות תמרור של 'תן זכות קדימה' טוענת גם הנתבעת. עוד שונה גרסתם בעובדה שהנתבעת מציינת כי התאונה ארעה בצומת ואילו התובע מתאר מקום של השתלבות כביש צדדי בו נסעה הנתבעת במסלול נסיעתו מימין.,כך או כך מאחר שבכיוון נסיעת הנתבעת היה מוצב תמרור המורה לה לתת זכות קדימה, הסכימה חברת הביטוח של הנתבעת כי האחריות לאירוע התאונה חל עליה, יחד עם זאת ראתה להפחית שיעור רשלנות תורמת בהתאם להלכות המקובלות; בהתחשב בגרסת הנהגת שנהגה ברכבה הפחיתה 30% מסכום הפיצויים ששילמה לתובע בגלל רשלנות תורמת.,התובע הציג חוות דעת שמאי וממנה עולה כי הנזק לרכבו הגיע כדי 11,421 ₪, ושכ"ט השמאי לפי קבלה הינו 800₪ ובסך הכל 12,221₪, ומסכום זה ר....

אבו רקייק פאטמה - נגד - רשות הפיתוח     החלטה   12.03.2007

מונחת לפני בקשה למתן אורכה להגשת בקשה לביטול פסק דין.,האורכה המבקשת מתייחסת לפרק זמן של למעלה מ-13(!!!) שנה.,בטרם התיחסתי לגופה של הבקשה, ומאחר שב- 13 שנה שחלפו לא נשאר התיק בארכיב בית המשפט, הוריתי לשחזר את התיק, כדי שאוכל לבחון את מסמכי התיק המקורי ולבסס את החלטתי על עובדות רלוונטיות לבקשה.,שיחזור התיק שנעשה בהתאם לתקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים) התשמ"ד-1984, לא העלה הרבה.,המשיבה הודיעה כי בידה נמצאים רק כתב תביעה ופסק דין.,גם בידי המבקשת - אין יותר מכך.,בתיק המשוחזר מצאתי את כתב התביעה הכולל עילות תביעה "פינוי+כספית" נגד המבקשת. התביעה הוגשה בשנת 1989(!), בת.א. 21/89 ובת.א. 22/89 וכן כלל התיק פסק דין שניתן בשני התיקים כאמור, ביום 30.3.93 על ידי כבוד השופט אברהם בייזר המנוח - מעבר לכך, לא נמצא דבר!,יתרה מכך, במענה להוראת בית המשפט לשיחזור התיק השיבה ב"כ כי "אין בידיה מסמכים נוספים למעט אלו שצורפו לתגובתה...דהיינו כתבי תביעה בת.א. 21/89 ובת.א. 22/89 ופסק הדין בשני התיקים הנ"ל".,המבקשת הגישה תצהיר ממנו נלמדת העובדה כי אין בידיה כל מסמכים רלוונטיים לתיק.,מנגד ה....
בשם המבקש - עו"ד סאבא לורנס,בשם המשיבה - עו"ד לאון ינקו

דבוש אליהו - נגד - בנק הפועלים - סניף יבנה   פסק דין   12.03.2007

המבקש עתר לבית המשפט להצהיר כי,,א. שעבוד הרכב שהועמד כבטוחה להחזר הלוואה שנטל אהרון דוד (להלן: "הלווה") מהמשיב - היה לפרק זמן מוגבל, 12 חודשים, ועל כן פקע ביום 7.12.05;,ב. פקיעת השעבוד משמעה כי אין הרכב משמש עוד כבטוחה להלוואה, ואין המשיב זכאי לממש את הבטוחה;,ג. כי המשיב פעל בניגוד לחובתו ולא הודיע למבקש שהסכם ההלוואה הופר ע"י הלווה;,ד. כי הליכי מימוש השעבוד בוצעו שלא כדין והם בטלים.,העובדות הצריכות לבקשה,1. רכב מסוג שברולט מ.ר. 1515251 (להלן: 'הרכב') של המבקש הועמד על ידו לשמש כבטוחה להבטחת הלוואה בסך 80,000 ₪ שנטל הלווה מהבנק.,2. על פי הסכם ההלוואה שצורף לכתב התשובה עולה, כי הלווה התחייב לפרוע את ההלוואה (קרן+ריבית) ב-12 תשלומים רצופים החל ביום 7.12.04, קרי לתקופה של שנה (סעיף 3 להסכם).,3. בחלוף 12 חודשים, תום פרק הזמן להחזר ההלוואה, ומשלא עמד הלווה בהתחיבויותיו ולא החזיר מלוא ההלוואה, פנה המשיב לממש את הבטוחה שהועמדה להבטחת החזר ההלוואה.,4. במסגרת הפעולות שנקט המשיב בתיק הוצל"פ בת"א (תיק 5-06-24947-01) מונה כונס נכסים על הרכב שתפס את הרכב והתחיל לפעול למימושו.,לטענת המבקש ....
בשם המבקש - עו"ד גד כרמי,בשם המשיב - עו"ד רן זמיר

מדינת ישראל - נגד - שלמוייב שלמה   גזר דין   12.03.2007

הנאשם אשר לפני הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, ללא ביטוח בר תוקף וללא רישיון רכב בר תוקף.,למעשה, המדובר בנאשם אשר מעולם לא היה רשוי לנהיגת רכב.,למרות עובדה זו, מתברר, כי אין זו הפעם הראשונה בה נתפס נוהג.,בעברו שלוש הרשעות קודמות. מכאן, כי לפחות שלוש פעמים נוספות כבר נתפס נוהג ואף נידון בגין אירועים אלו.,עתה, מתברר כי קנה רכב, אף על פי שאין לו רישיון נהיגה, מכאן שאין המדובר בכשלון של רגע, אלא בכוונה פלילית שיטתית לבצע עבירות.,שירות המבחן הגיש תסקיר מפורט ובו התייחסות מלאה וספציפית לנסיבותיו האישיות של הנאשם ולגורמים שהביאוהו למצבו הנוכחי.,שירות המבחן ממליץ שלא לגזור על הנאשם מאסר לריצוי בפועל.,סנגוריתו של הנאשם טענה בפני בנאמנות ובחום, תוך שמפצירה בי ליתן לנאשם הזדמנות נוספת כדי לשקמו. לדבריה, הפיק הנאשם סוף סוף לקחו, ומבקשת לשלבו בתכנית לימודית כמפורט בתסקיר.,שקלתי אינטרס הנאשם ואינטרס הציבור. אמת, נכון, לציבור אינטרס בשיקומו של הנאשם אך קודם לשיקום זה, יש להבטיח שלומם של עוברי דרך ושלום הנאשם ביניהם.,אין צורך להרבות במילים על מידת הסכנ....
בשם המאשימה - עו"ד גפני,בשם הנאשם - עו"ד תרצה קינן

מדינת ישראל - נגד - זדה יצחק     החלטה   12.03.2007

1. זוהי בקשה של המדינה לפסול את המשיב מלהחזיק רשיון נהיגה עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, על פי סעיף 47 (ט) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961.,כתב האישום,2. כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית, עבירה לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961.,3. על פי העובדות המופיעות בכתב האישום - המשיב נהג ברכב מסחרי מסוג מיצובישי פג'רו מ.ר. 20-018-81 (להלן:"הרכב"), ברח' בן יהודה בכפר-סבא, בנתיב השמאלי, מכוון מערב למזרח.,באותה עת, חצה את הכביש גידלי קוט ז"ל (להלן:"המנוח"), בן 82, מימין לשמאל בכוון נסיעת המשיב. המשיב פגע במנוח עם הפינה הימנית קדמית של הרכב לאחר שהמנוח חצה 5.80 מ' מרוחב הכביש (להלן:"התאונה"). כתוצאה מהתאונה הוטח המנוח לפנים ולימין למרחק של 39 מ' ונפטר במקום.,טענות הצדדים,4. ב"כ המבקשת טוענת כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה כנגד המשיב. התשתית מתבססת על דו"ח בוחן של המשטרה אשר כותב כי מדובר בכביש אספלט תקין; דרך עירונית שהמהירות המותרת בה היא 60 קמ"ש, בעוד המשיב נהג, על פי סימני הבלימה, במהירות שאינה פחותה מ-101 קמ"ש; שדה הראיה בכו....
בשם המבקשת - עו"ד רוני שוהם עידן,בשם המשיב - עו"ד איתן יחיאל קדרון

מדינת ישראל - נגד - פנקס ישראל   גזר דין   12.03.2007

הנאשם אשר לפני הורשע על פי הודאתו בגרימת תאונת דרכים בה נגרמו חבלות קשות לרוכבי אופניים אשר נסעו בשול הדרך.,מדברי הנאשם בפני, ומן האמור בתסקיר שירות המבחן התרשמתי עמוקות מאישיותו של הנאשם, וכן שוכנעתי, כי מתייסר יסורי נפש בשל התאונה. כשנשאל לגבי עבודות של"צ, ענה כי ברצונו לכפר ולו במעט... דברים אלו מדברים בעד עצמם.,כמו כן, לנגד עיני נסיבותיו המשפחתיות המפורטות בתסקיר שירות המבחן.,המדובר בתאונה אשר התרחשה בשולי הדרך, ולא נטענה בפני כל טענה בדבר רשלנות תורמת של רוכבי האופניים.,מכאן ואילך, בבואי לגזור העונש, אין מנוס אלא מלהעדיף אינטרס הציבור שעניינו מניעת תאונות דרכים, על פני אינטרס הנאשם ונסיבותיו האישיות.,ברע"פ 3764/05 ורד בן זויה נגד מדינת ישראל, אירוע בו נחבל קטין חבלות של ממש. כבוד בית המשפט העליון אישר עונש של שישה חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופסילת רישיון נהיגה למשך 5 שנים.,יש ליתן משקל להנמקת בית המשפט העליון אשר קבעה:,"תוצאותיה של התאונה אשר לה גרמה המבקשת ברשלנותה - חמורות הן. העובדה כי בחלוף כשלוש שנים ממועד התאונה כבר היה מצבו של הנפגע טוב בהרבה - וזאת לאחר אישפו....
בשם המאשימה : עו"ד גפני,בשם הנאשם : עו"ד אלעד שור

מדינת ישראל - נגד - סלימאן בן סלאמה עיסאווי   גזר דין   12.03.2007

בפני הוגש כתב אישום המייחס לנאשם שני פרטי אישום שונים.,האחד, עניינו תאונת דרכים קטלנית, והאחר - נהיגת אוטובוס בזמן פסילה.,לעניין התאונה:,הנאשם הועסק על ידי קואופורטיב "אגד" באמצעות חברת כח אדם.,ביום 27.12.05 בשעה 22.45, נהג הנאשם באוטובוס אגד ולאחר שביצע הסעת אחד הנהגים לביתו, המשיך בנסיעה ברחוב מינץ בפתח תקוה. במהלך הנסיעה, נפל מכשיר מירס שהיה ברשותו לרצפת האוטובוס. הנאשם התכופף כדי להרימו תוך שממשיך בנסיעה שוטפת. בעשותו כן, סטה האוטובוס לשמאל, עלה על המדרכה, תוך שפוגע בשתי נערות ילידות שנת 1992, זוהר מולומן ז"ל וקסניה ירובוי תבדל לחיים.,הנאשם גרם למותה של זוהר ז"ל - ולפציעתה הקשה של חברתה קסניה.,בכתב האישום מתואר, כי הנאשם המשיך בנסיעה תוך שלוחץ על דוושת הגז מבלי כל ניסיון לבלימה. לאחר נסיעה של כ - 70 מ' נוספים! סטה הנאשם ימינה לכיוון המדרכה הימנית ופגע ברכב מיצובישי אשר חנה במקום. ברכב, אשר מנועו היה כבוי, ישבו שני נערים ילידי 1990 יבגני פרברוב ז"ל ואלכסי טימפייב יבדל לחיים.,האוטובוס המשיך בנסיעה, לכיוון המדרכה תוך שגורר רכב הפרטי על צידו. בהמשך, עלה האוטובוס על הרכב הפרטי....
בשם המאשימה - עו"ד ליאת פלג,בשם הנאשם - עו"ד חורש

1. יוסי גנח,2. רפאל כנפי,3. נינה מאור,4. שמואל אריאלי,5. הרצל כנפי - נגד - 1. יהלומי גלרון בע"מ,2. בסל אהרון,3. ורדי דוד,4. מרבד סימון,5. אליהו ברנץ   החלטה   12.03.2007

ביום 24.1.07 ניתן פסק דין הצהרתי על ידי כב' השופטת קלוגמן המצהיר על עדיפות הזכויות של המבקשים 2 ו- 4 על פני העיקולים שהטילו המשיבים 1-4 בכל הנוגע לחוב פסוק של המשיב 5 כלפי המבקש 5.,המבקשים 1-4 וכן המשיבים 1-4 הינם נושים של המבקש 5. המשיב 5 חוייב בחוב פסוק כלפי המבקש 5.,במהלך ניהולו של התיק, הופקדו בקופת ביהמ"ש במסגרת תיק זה סכומי כסף ששולמו על ידי המבקש 5, על חשבון החוב הפסוק שלו למשיב 5. זאת, בהתאם להסכמות של הצדדים ו/או החלטות של בית המשפט, כב' השופטת קלוגמן.,כיום מופקדים בקופת בית המשפט בקשר לתיק זה מעל שני מליון ש"ח (להלן: "הסכום המופקד").,ביום 5.2.07 הגישו המבקשים 2 ו-4 "בקשה להעברת הפקדון" בה התבקש בית המשפט להורות להעביר לידי ב"כ המבקשים סך של כ-1.7 מליון ₪, מתוך הסכום המופקד.,ביום 5.3.07 הגישו המבקשים בקשה למתן החלטה בבקשה האמורה לשחרור כספי הפקדון.,התקבלו תגובות של המשיבים 1-4 אשר התנגדו לבקשה.,הבקשות נקבעו לדיון ליום 11.3.07 בפני, עקב יציאתה של כב' השופטת קלוגמן לשבתון.,במהלך הדיון הודיע ב"כ המבקשים כי ביום 6.2.07 פנה במסגרת תיק הוצאה לפועל נתניה שמספרו 1614687018, ....
בשם המבקשים - עו"ד אריאלי,בשם המשיבים - עו"ד שטמר, עו"ד פוני

שלום זהבה - נגד - עירית נתניה   פסק דין   12.03.2007

1. התובעת שכרה דירה בנתניה. בחודש אוקטובר 2005, עת ירדו גשמים רבים, הוצפה הדירה השכורה במים שהגיעו לגובה של כ-80 ס"מ, ורק לאחר שהגיעו מטעם העירייה עובדים ששאבו וניקזו את המים ירדו פניהם.,2. התובעת טענה כי ההצפה התרחשה עקב סתימת תעלת ניקוז ברחוב הסמוך לדירה, והמצויה באחריות העיריה הנתבעת.,כן טענה התובעת כי נגרמו לה נזקים בסך 17,350 ₪ וצירפה שומה לגבי הציוד שניזוק. התובעת הוסיפה וביקשה פיצוי בגין עגמת נפש ובגין אבדן ימי עבודה.,3. הנתבעת טענה כי התובעת התגוררה בדירה שלא היה לגביה היתר בניה, וכי החיבורים של הדירה למערכות השונות נעשו שלא כדין. מיקום הדירה הוא מתחת לפני הכביש, ולכן האשם בהצפה אינו רובץ לפתחה של העיריה אלא לפתח הבניה הבלתי חוקית. כן טענה העיריה כי לאור כמות הגשמים המרובה שירדה אותה עת, גם מערכת הניקוז המתקדמת ביותר, לא היתה יכולה למנוע את ההצפה.,4. יצויין כי לדיון ביקש להצטרף נציג של סוכנות הביטוח באמצעותה בוטחה העירייה בעת הרלבנטית לגבי מקרי הצפה כגון זה המפורט בתביעה, אך מאחר שלא יכול היה לנקוב כלל בשם המבטחת, לא אפשרתי צירוף זה והשמעת טענותיו בדיון. עובד העיריה ה....

מדינת ישראל - נגד - מ' ו'   גזר דין   12.03.2007

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות של תקיפה סתם של בת זוג, תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש, איומים והיזק לרכוש במזיד. כך לאחר שהודה כי בתאריך 13.03.04 איים על המתלוננת - אשתו מזה 12 שנה - כי יפגע בה, התפרץ לעברה בלשון בוטה, גרם לנפילתה והיכה אותה באמצעות ידיו ובאמצעות סל כביסה בכל חלקי גופה. כך גם לאחר שהודה כי בהמשך למתואר שב ואיים על המתלוננת בלשון בוטה ולמחרתו אף שב והיכה אותה עד שנותר בה סימן חבלה. לבסוף הודה הנאשם כי בשתי הזדמנויות שונות שבר רכוש בביתם וכי האירועים הנזכרים לא היו ההזדמנויות היחידות בהן היכה את המתלוננת.,הצדדים הסכימו ביניהם כי קודם לגזירת דינו של הנאשם יתקבל בעניינו תסקיר שירות המבחן. עוד הוסכם כי היה ותסקיר זה יהיה חיובי תעתור המאשימה להארכת מאסר מותנה בן 9 חודשים התלוי ועומד כנגדו.,2. תסקיר שירות מבחן שהוגש בעניינו של הנאשם העלה כי הינו בן 41, גרוש ואב לשניים וכי הוא עובד בצורה מסודרת לפרנסתו. התסקיר העלה גם כי מערכת היחסים בינו לבין המתלוננת הייתה בעייתית מלכתחילה, על רקע משבר אמון קשה שנגלע בין בני הזוג וכי כאמור באה מערכת יחסים זו על סיומה. כ....
בשם המאשימה - עו"ד יעקב קובי,בשם הנאשם - עו"ד טארק מזאריב

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים