law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358

הקסטודיה די טרה סנטה - נגד - האגודה לפיתוח וקידום התעשייה בירושלים     החלטה   04.03.2007

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטים שידלובסקי-אור, ענבר וכנפי-שטייניץ) מיום 27.11.06 בתיק ע"א 9273/06, בו נדחה ערעור המבקשת על פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים (השופט שחם) מיום 20.4.06 בתיק ת"א 5403/05.,ב. בשנת 1962 התקשרו המבקשת (להלן המשכירה) והמשיבה (להלן השוכרת) בהסכם להשכרת בניין, מחסן וחצר ברחוב הרב קוק בירושלים (להלן המושכר). עם חקיקתו של חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב - 1972 הפכה השכירות לשכירות מוגנת. ביסוד ההליך תביעת המשכירה לסילוק ידה של השוכרת מהחצר והמחסן, ולפיצויה בגין תיקונים שנאלצה לבצע בהם לאחר שהוזנחו והגיעו למצב של סכנת התמוטטות. ביום 20.4.06 דחה בית משפט השלום את תביעת הפינוי וקיבל חלקית את התביעה הכספית.,ג. בפסק דין מפורט ומנומק היטב סקר בית משפט השלום את עילות הפינוי שהעלתה המבקשת, ודחה אותן אחת לאחת: (1) ביחס לעילת הפרת ההסכם נקבע כי התיקונים שהכניסה השוכרת במושכר אינם מהוים הפרה, שכן היו מחויבים בשל התראת העירייה כי המדובר במבנה מסוכן. עוד נקבע שאת התיקונים היתה המשכירה חייבת לבצע לפי דין (סעיף 68 לחוק הגנת הדיי....
בשם המבקשת - עו"ד מ' ח'ורי, עו"ד ע' סארג'י

תמי עדרבי - נגד - 1. מדינת ישראל - נציבות שירות המדינה,2. מדינת ישראל - משרד הבטחון,הסתדרות העובדים הכללית החדשה (המתייצבת בהליך)   פסק דין   04.03.2007

פתיח ותשתית עובדתית,1. עניינו של תיק זה במחלוקת על זכאותה של התובעת לכהן כחברה בוועד עובדים במקביל לכהונתה כראש יחידה לשירותי מינהל.,2. מטעם התובעת העידו היא עצמה וכן יו"ר ארגון עובדי משרד הביטחון, מר גידי גופר. מטעם הנתבעות העידו מר יהודה לביא, סגן ראש אגף משאבי אנוש (אמ"א) וראש היחידה למשאבי אנוש במשרד הביטחון, ומר אליעזר שמעוני, סגן ראש אגף ארגון בקרה ומינהל (אב"מ) וראש היחידה לתקינה והנדסת ייצור במשרד הביטחון.,3. לאחר הגשת סיכומי הצדדים, ובהתחשב בכך שהסוגיות בתיק זה נוגעות לחירות ההתארגנות ולפרשנותו של תקנון ועדי העובדים של ההסתדרות הכללית, התבקשה ההסתדרות להודיע אם היא מעוניינת להתייצב בהליך. ההסתדרות הודיעה בחיוב, והגישה את סיכום טענותיה בסוגיה המשפטית, תוך תמיכה בתובעת.,4. להלן העובדות הרלוונטיות, כפי שעלו מהעדויות:,א. התובעת, גב' תמי עדרבי, הנה עובדת משרד הביטחון החל משנת 1974, ומכהנת - החל משנת 2001 - כראש היחידה לשירותי מינהל באגף הבינוי.,ב. התובעת מכהנת כחברה בארגון עובדי משרד הביטחון (שהנו במעמד של ועד עובדים לפי חוקת ההסתדרות; להלן - "ארגון העובדים") מזה ארבע קדנ....
בשם התובעת - עו"ד לנדאו,בשם הנבתעות - עו"ד רובין-גוטמן,בשם ההסתדרות : עו"ד זילברשטיין

אוחיון סלומון - בעצמו - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   04.03.2007

1. עניינו של תיק זה בתאונת עבודה שאירעה לתובע, לטענתו, ביום 22.9.04.,2. מטעם התובע העידו הוא עצמו ומנהל המוסך בו עבד, מר ראובן קרוננברג. מטעם הנתבע לא הובאו עדים כלשהם.,3. התובע, מר אוחיון סלומון, יליד שנת 1944, הנו קבלן עבודות צבע במקצועו. בתקופה הרלוונטית עבד, כקבלן משנה, במוסכו של מר קרוננברג.,4. הנתבע הגיש את הודעת התובע בפני החוקר, מיום 3.5.05 (נ/5). התובע תיאר את התאונה בפני החוקר במילים הבאות:,"בתאריך 22.9.04 עבדתי פה במוסך בראון בחנתי רכב לצביעה עסקתי בשפשוף במים עם נייר לטש. אני עומד ליד המכונית ומשפשף את המכונית ומקום הצביעה בידיים. תוך כדי שאני משפשף פתאום החלקתי על רצפת המוסך נפלתי על צד שמאל בשכיבה אחורנית. מה שגרם לי להחליק אחורנית היא הרצפה הרטובה מהמים שאני מלטש את הרכב. כשאני שוכב על הרצפה קראתי לראובן שהוא אחראי פה במוסך. ראובן עזר לי לקום ועזר לי לשבת על כסא".,בעדותו בפנינו חזר התובע על גרסה זהה (עמ' 2 לפרוטוקול).,5. התובע אישר, במהלך חקירתו בפני החוקר, כי הנו סובל מפריצת דיסק בגבו עוד משנת 1996, ומדי פעם "נתפס" לו הגב והוא סובל מכאבים. עם זאת, לדבריו, "באו....
בשם הנתבע - עו"ד רייכנברג

מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה ת"א ראשי - נגד - מיכאלי אורית   גזר דין   04.03.2007

,1. בהכרעת דין מיום 12.12.06 הורשעה הנאשמת בעבירה על סעיפים 9 א' ו - 26 ג' לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 (להלן - חוק שעות עבודה ומנוחה), בגין סחר בחנותה, חנות לממכר פיצוחים בגבעתיים, בשלושה מועדים שונים של ערבי יום השבת (ה - 22.1.99, ה - 12.3.99 וה - 27.10.00), אף שכתב האישום התייחס לשתי עבירות בלבד משנת 1999.,2. בדיון מיום 27.2.07 העלו ב"כ הצדדים טיעוניהם לעונש.,3. ב"כ המאשימה ביקשה להטיל על הנאשמת את הקנס המקסימלי הקבוע בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן - חוק העונשין) בסך 12,900 ₪ בגין כל עבירה וזאת לאור העובדה שאיסור העבודה בשבת חל על כל אדם ובכלל זה בעל עסק בין אם עובד בעצמו ובין אם מעסיק אחרים, ללא קשר למצבו הכלכלי של האדם; לאור העובדה שהמדובר בעבירות חוזרות שביצעה הנאשמת, על אף מכתבי התראה בהם הובהר לה כי היא עוברת על החוק, והגם שניתן היה על פי חוק להטיל עליה בגינן כפל קנס, הוטל עליה קנס רגיל בלבד ונוכח העובדה שהנאשמת כפרה בכל ההאשמות המיוחסות לה אולם בחרה שלא למסור כל גרסה מטעמה ולהגנתה בשלב ההוכחות.,4. מנגד ביקשה ב"כ הנאשמת להקל בעונשה של ....
בשם המאשימה - עו"ד בן יעקב,בשם הנאשמת - עו"ד נעמה זיידר

זקי ג'נדר - נגד - חברת השמירה בע"מ   פסק דין   04.03.2007

1. הנתבעת הנה חברת שמירה, והתובע עבד בשירותה כשומר במפעל "סטארפלסט" בעפולה תקופה בת כ - 9 שנים והתפטר מעבודתו.,לטענת התובע, התפטר בגין אי תשלום זכויותיו הנלוות, ועל כן יש לראותו כמתפטר בדין מפוטר, ולחייב הנתבעת לשלם לו פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי הבראה ודמי חגים, ופיצוי בגין העובדה שהנתבעת החלה להפריש בגינו למבטחים רק מספר שנים לאחר תחילת עבודתו.,2. הנתבעת, מצידה, טוענת כי התובע קיבל את כל התשלומים להם היה זכאי בגין עבודתו בשירותה, ועל כן לא הייתה הצדקה להתפטרותו, וודאי שלא כזו המזכה אותו בפיצויי פיטורים.,הנתבעת טענה כי תביעתו לפיצוי בגין העדר הפרשות למבטחים התיישנה, וביקשה גם לקזז מכל סך שזכאותו של התובע לו תפסק - תמורת הודעה מוקדמת שהיה חייב התובע ליתן לה עם התפטרותו.,3. הפלוגתאות הטעונות הכרעה בענייננו הוגדרו כדלקמן -,א. מה היו נסיבות התפטרותו של התובע והאם יש בהן כדי להצדיק ראייתו כמתפטר בדין מפוטר וזכאותו לפיצוי פיטורים. ככל שיקבע שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים - מה שיעורם? ולפי איזה שכר קובע יש לחשבם?,ב. האם התובע נתן לנתבעת הודעה מוקדמת כדין על התפטרותו.,ג. האם התובע....
בשם התובע - עו"ד צור שמעון ואח',בשם הנתבעת - עו"ד כסלו ספקטור דלית

התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - נגד - טל את זמיר עבודות חשמל ובקרה בע"מ   פסק  דין   04.03.2007

1. בפנינו תביעה לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת דמי טיפול ארגוני, על בסיס הטענה לפיה הנתבעת הינה בגדר מעביד בענף הבנייה והעבודות הציבוריות.,כן עותרת התובעת לחיוב הנתבעת להמציא לה פרטים כמתחייב מהתקנות שעל בסיסם ניתן לחשב את דמי החבר שבהם היא מחויבת.,2. התובעת טוענת כי הנתבעת חייבת לשלם לתובעת בגין דמי טיפול ארגוני בהתאם לתקנות ההסכמים הקיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז -1977 ( להלן: "התקנות").,3. הנתבעת, מצידה, טענה כי איננה חברה בהתאחדות הקבלנים והבונים בישראל וכי כל עבודתה הנה בתחום ביצוע עבודות חשמל , ומעבר לכך - הנה חברה בארגון החשמלאים, אשר לו היא משלמת דמי חבר בגין טיפול ארגוני.,4. דיון והכרעה -,א. סעיף 33ז לחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז - 1957 קובע כי :,מכח סעיף זה הותקנו תקנות ההסכמים הקיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני -מקצועי לארגון מעבידים, תשל"ז- 1977, כאשר נקבע בתקנה 1(א) לתקנות כי :,ב. נטל ההוכחה מוטל על התובעת אשר עליה להראות כי הנתבעת נחשבת לקבלן המבצע עבודתו בניה, ובהתאם עליה לשלם דמי טיפול ארגוני בהתאם לתקנות.,ג. נקדים ונאמר כי התובע....
בשם התובעת - עו"ד ירון אברהם

התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - נגד - סבאע חסן   פסק  דין   04.03.2007

1. בפנינו תביעה לחייב את הנתבע לשלם לתובעת דמי טיפול ארגוני, על בסיס הטענה לפיה הנתבע הינו בגדר מעביד בענף הבניה והעבודות הציבוריות.,2. התובעת טענה כי הנתבע חייב לשלם לתובעת דמי טיפול ארגוני בהתאם לתקנות ההסכמים הקיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז -1977 ( להלן: "התקנות").,3. הנתבע, מצידו, כי איננו חבר בהתאחדות הקבלנים והבונים בישראל וכי כל עבודתו הנה באחזקת מערכות חשמל במפעלים וכי מעולם לא התעסק בחשמל בתחום הבניין, לפיכך הנו חבר בארגון החשמלאים, אשר לו הוא משלם דמי חבר בגין טיפול ארגוני.,4. דיון והכרעה -,א. סעיף 33ז לחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז - 1957 קובע כי :,הוראות בדבר חובת מעביד שחל עליו צו הרחבה לשלם דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב, הכל בשיעור ובתנאים שנקבעו כאמור; התקנות יכול שיחולו לגבי סוגי מעבידים, ענפי עבודה, ענפי משק, אזורים גיאוגרפיים או מעבידים מסויימים, למעט מפעל או מעביד שהוא חבר בארגון של מפעלים או מעבידים אשר נקבע בתקנות כאמור".,מכח סעיף זה הותקנו תקנות ההסכמים הקיבוציים (תשלום דמי טיפול אר....
בשם התובעת - עו"ד זכוביצקי

שמואלי חיה - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   04.03.2007

1. התובעת פנתה לנתבע וטענה כי ביום 12.12.04, בעת שטיפלה בילדים במשפחתון בו עבדה, הופלה על ידי אחד הילדים וכתוצאה מכך נפגעה בפה בלסת ובשיניים (להלן "האירוע").,בקשתה של התובעת להכיר באירוע כתאונת עבודה ולשלם לה דמי פגיעה נדחתה, וזאת מהנימוק שלא ארע לתובעת כל נזק כתוצאה מהאירוע.,2. להלן העובדות הרלבנטיות, כפי שהונחו כתשתית בפני המומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין -,א. התובעת ילידת 1957.,ב. התובעת הינה מטפלת במשפחתון.,ג. ביום 12/12/04 הרים אחד הילדים את התובעת לשם שעשוע.,ד. הילד נפל על גבו והתובעת נפלה עליו כאשר הלסת התחתונה שלה פגעה בעת הנפילה בראשו (להלן: "התאונה").,3.ביום 28.09.06 ניתנה החלטה לפיה נתבקש המומחה מטעם בית הדין, דר' צידון אריה, לתת חוות דעתו בתביעה הנדונה, ולהשיב על השאלות שדלקמן:,א. מהם הנזקים או הליקויים אשר מהם סבלה התובעת בפיה, שיניה או בלסת שלה, החל ממועד התרחשות התאונה?,ב. האם קיימים בתובעת נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בה ללקות באותם ליקויים אימלא התרחשות התאונה?,אם כן - יש לפרט הנתונים הקליניים המוכחים במסמכים הרפואיים עליהם מבסס המומחה ....
בשם התובעת - עו"ד אלמוזנינו זגורי שולה

חדוואבניק גבריאל - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   04.03.2007

1. בפני בית הדין הוגשה תביעת התובע להכיר בתביעתו לתשלום תגמולים בעת טיפול רפואי בשל היותו נפגע פעולת איבה לתקופה מ-19/9/03 ועד 19/1/04.,תביעתו של התובע לנתבע נדחתה מאחר והנתבע טען כי מצבו הרפואי אינו מצדיק תשלום טיפול רפואי מעבר לתקופה שאושרה ושולמה, על פי החלטת רופא המוסמך.,2. לאחר הגשת כתבי הטענות נקבעו בדיון המוקדם מוסכמות ופלוגתא והוסכם כי בית הדין ימנה מומחה, יועץ רפואי שיתן חוות דעתו בפלוגתא שנקבעה.,3. ואלה הן העובדות הרלוונטיות כפי שהן עולות מכתבי הטענות והמסמכים שבתיק הנחוצות להכרעתנו זו:,א. התובע נפגע בפעולת איבה ביום 19.8.03, עת שהה בחלק האחורי של האוטובוס קו 2, בו אירע האירוע.,ב. התובע הוכר כנפגע פעולת איבה ושולמו לו תגמולים בעד טיפול רפואי עבור התקופה שמיום 18.8.03 ועד ליום 18.9.03 לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 והתקנות.,ג. בעקבות פגיעתו של התובע נותרו בזרועו השמאלית שני רסיסים אשר הוצאו בניתוח באשפוז יום, ביום ה-6.1.04.,ד. התובע הגיש ביום 13.1.04 תעודה רפואית נוספת לתקופה מיום ה-19.9.03 ועד ליום 19.1.04 והנתבע החליט שלא לאשר תעודה רפואית זו....
בשם התובע - עו"ד פרידמן גבריאל,בשם הנתבע - עו"ד ויויאן קליין

בדר גובראן - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   04.03.2007

1. לפנינו תביעה לתשלום גמלת השלמת הכנסה. תביעת התובע לגמלה כאמור נדחתה, לטענת הנתבע כבר ב-16.11.03, בשל אי שיתוף פעולה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה).,2. התובע טוען כי מכתב הדחיה נמסר לו ביד רק לאחר שפנה ללשכה לסיוע משפטי, ומשום כך תביעתו לא התיישנה, וכי המציא את המסמכים שנדרשו בו. לטענתו, אינו יכול להיענות לדרישת הנתבע להמציא אישורים הקשורים לנכסו של אחיו בסמיר אמיס בשל סכסוך משפחתי עם אחיו.התובע מוסיף כי הנתבע דחה את תביעתו עוד בטרם חלפו 60 יום מאז שנשלח מכתב הדחיה, אשר לא התקבל כלל אצל התובע.,3. מנגד, טוען הנתבע כי דין התביעה להידחות מחמת התיישנות, משום שהוגשה כשנה ושלושה חודשים לאחר מכתב הדחייה, וכי התביעה נדחתה משלא נענה התובע לדרישה להמצאת מסמכים. הנתבע מציין כי המכתבים שנשלחו אל התובע לא חזרו אל הנתבע. כמו כן בחר התובע שלא לשתף פעולה עם הנתבע, ולא המציא את המידע הנדרש אודות נכסי משפחתו.,4. כאמור לעיל טוען הנתבע כי דין התביעה להידחות בראש ובראשונה בשל התיישנות. מכתב הדחייה נשלח אל התובע ביום 16.11.03, ואילו תביעתו לבית הדין....
בשם התובע : עו"ד מ. תאבת,בשם הנתבע : עו"ד ע. לש

פאולינה אקינין - נגד - כפיר אחזקות בע"מ   פסק דין   04.03.2007

1. זו תביעתה של גב' פאולינה אקינין (להלן - התובעת), כנגד מעבידתה לשעבר, כפיר אחזקות בע"מ (להלן - כפיר) - לתשלום גמול שעות נוספות, דמי חגים, הבראה, פיצוי על הפרשות לפנסיה, ותוספת וותק.,יצוין, כי במהלך המשפט חזרה בה התובעת מתביעה נוספת, בעניין פיצויי בגין אי הפרשה לפיצויים, הקשורה לטענתה בדבר עשיית עושר ולא במשפט, שנזנחה אף היא.,2. העובדות שאינן שנויות במחלוקת הן:,א. התובעת הועסקה ע"י כפיר כעובדת נקיון ברשת קלאב-מרקט מתאריך 6.6.97 עד 13.3.01;,ב. עבודת התובעת בכפיר הסתיימה עקב התפטרותה, משיקוליה, כדי להמשיך לעבוד ישירות בקלאב-מרקט;,ג. התובעת קבלה שכר לפי שעות עבודה, בתעריף שכר מינימום;,ד. היקף עבודתה היה 82% משרה בלבד.,נדון להלן בתביעותיה, אחת לאחת.,גמול שעות נוספות,3. בנושא זה דורשת התובעת תשלום גמול "שעות נוספות" - בשיעור 25% - עבור 58 שעות בחודש 8/2000.,הדרישה נסמכה על רישום בתלוש השכר לחודש האמור, שצורף לכתב התביעה, בו צוינו 183 שעות עבודה ועוד 61 שעות, כאשר התמורה בגינן הינה בשיעור 100% שכר שעה, בלבד (15.94 ₪, לפי שכר המינימום השעתי אותה עת).,4. התובעת לא הצהירה מה היה סידו....
בשם התובעת - עו"ד ענת פרטוש,בשם הנתבעת - עו"ד עופר נטע

אדירי חיים - נגד - המוסד לביטוח לאומי   החלטה   04.03.2007

זוהי תביעה להכיר בליקוי שמיעה כתאונת עבודה על פי עקרון המיקרוטראומה ו/או מחלת מקצוע.,להלן עובדות המקרה:,1. התובע יליד 21.10.61, עובד במפעל ישקר במחלקת משורים החל משנת 1984 ועד היום.,2. במסגרת עבודתו התובע היה חשוף לרעש מזיק מעבר ל-85 דציבל עד שנת 1989. באותה תקופה התובע עבד במשמרות של 12 שעות.,3. החל מאוגוסט 1989 הועבר התובע למחלקת המיוחדים, בה הינו מועסק בין היתר כמשחיז, כאשר שם עוצמת הרעש לה נחשף במסגרת עבודתו, היא רק 78 דציבל.,במסגרת עבודתו מפעיל התובע מכונות השחזה, ריסוס חול והלחמה. העבודה מתבצעת באולם סגור, כאשר התובע חשוף לרעש הן של המכונה שלידה הוא עובד וכן למכונות אחרות הנמצאות באולם הנ"ל.,4. מאז שנת 1989, עובד התובע במשמרות של 9 שעות בלבד.,5. במהלך כל תקופת עבודתו התובע לא השתמש במגיני אוזניים או בכל ציוד מגן אחר.,6. התובע טוען, כי הוא סובל מליקוי שמיעה וכי הפגיעה בשמיעתו נגרמה לו כתוצאה מחשיפתו לרעש מזיק בעבודתו, בעוד שהנתבע טוען, כי אין קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה של התובע, אם קיים, וכי ליקוי השמיעה נגרם לתובע כתוצאה ממצב תחלואתי טבעי.,מינוי מומחה רפואי:,7. ד"ר א. ב....
בשם התובע - עו"ד אסחאק,בשם הנתבע - עו"ד בורשטיין

אבו אלהיג'ה ראיף - נגד - בטוח לאומי-סניף חיפה   החלטה   04.03.2007

1. לפני תביעה להכיר בליקוי השמיעה, ממנו סובל התובע, כ"מחלת מקצוע" ו/או כפגיעה מסוג מיקרוטראומה.,2. הצדדים הסכימו למינוי מומחה-יועץ רפואי בתחום א.א.ג., על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה, לו טוען התובע, לבין תנאי עבודתו.,3. על כן ד"ר ראובן בן-טובים, מתמנה בזה לשמש מומחה-יועץ רפואי (להלן - המומחה), לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת, ככל האפשר, תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.,4. ואלה העובדות המוסכמות:,(א) התובע יליד שנת 1967.,(ב) התובע עובד בעבודות אלומיניום שונות החל משנת 1984.,(ג) התובע עובד 5 ימים בשבוע 8 שעות ביום עבודה לפחות.,(ד) התובע חשוף בעבודתו לרעש מזיק.,(ה) התובע מתלונן על ליקוי שמיעה בגינו פנה לטיפול רפואי בשנת 2003.,5. ואלה המסמכים הרפואיים והאחרים אשר מצורפים להחלטה זו:,(א) תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה.,(ב) בדיקות שמיעה מתאריכים: 13/8/2003, 22/12/2003, 10/1/2005.,(ג) סכום בדיקת פלט אוטו-אקוסטי מתאריך 12/1/2005.,(ד) סיכום ביקורים רפואיים- כללי מקופ"ח מאוחדת.,6. ואלה השאלות שהמומחה מתבקש להשיב להן:....
בשם התובע - עו"ד סודאי אורן

בוכבינדר ארנסטו - נגד - מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד)   פסק דין   04.03.2007

זוהי תביעתו של מר בוכבינדר ארנסטו (להלן - התובע) למתן פסק דין הצהרתי, לפיו התובע היה ידוע בציבור של המנוחה, גב' בוכבינדר לילה ז"ל (להלן - המנוחה), פנסיונרית של הנתבעת, אשר נפטרה ביום 21.5.06 ונשאה בחייה ת.ז.: 015196355, וזאת לעניין זכאותו לקבלת קצבת שאירי פנסיונר מהנתבעת.,1. לטענת התובע בכתב תביעתו, הוא נישא למנוחה בשנת 1955 במונטווידאו - אורוגואי, ומנישואים אלה נולדו להם שני בנים: עוזי ודניאל.,בשנת 1973 התגרשנו התובע והמנוחה באורגוואי.,לאחר עליית המנוחה ארצה בשנת 1974, עמדו השניים בקשר, ובשנת 1975 עלה גם התובע ארצה, ומאז ועד למועד פטירתה, חיו השניים ביחד כבעל ואשה לכל דבר וענין.,לדבריו, הסיבה היחידה לפיה לא נישאו מחדש, היתה היותו כהן שגרושה אסורה עליו.,התובע צירף לכתב תביעתו מסמכים ואסמכתאות שונות, ובכלל זה, הסכם חיים משותפים, צוואת המנוחה וצו קיום צוואה, מסמכי ארנונה למספר שנים, תצהירי העדים גב' רוזה היינס ומר בורגר לדיסלאו, כמו גם תצהיר התובע, תצהיר בנם של התובע והמנוחה - מר בוכבינדר עוזי, ותצהיר בא כוחו של התובע, אשר מהם עולה כי מאז עלייתם ארצה חיו התובע והמנוחה כב....
בשם התובע - עו"ד נ. שרעבי,בשם הנתבעת - עו"ד א. נגר

מסאעדה ג'מיל - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   04.03.2007

1. לפני תביעה להכיר בליקוי השמיעה, ממנו סובל התובע, כ"מחלת מקצוע" ו/או כפגיעה מסוג מיקרוטראומה.,2. הצדדים הסכימו למינוי מומחה-יועץ רפואי בתחום א.א.ג., על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה והטינטון, להם טוען התובע, לבין תנאי עבודתו.,3. על כן מיניתי את ד"ר א. ברקו לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה).,4. ואלה העובדות המוסכמות:,(א) התובע הינו יליד 1953.,(ב) התובע עבד כנהג משאית בטון ומערבלי בטון החל מ - 1973 ועד 1990.,(ג) התובע עבד 6 ימים בשבוע במשך כ - 8 שעות ליום.,(ד) במהלך עבודתו התובע היה חשוף לרעש מזיק של לא פחות מ - 85 דציבל.,(ה) התובע עבד ללא אמצעי מיגון לאוזניים.,(ו) בין השנים 1995 ועד לשנת 2002 עבד התובע במאפיה כפר יאסיף, שם היה חשוף לרעש ממוצע של 76.5 דציבל.,(ז) התובע מתלונן על ליקוי שמיעה וטינטון והוא פנה עקב כך לטיפול רפואי בשנת 2004 לערך.,5. ואלה השאלות שהמומחה התבקש לענות עליהן:,(א) מהי המחלה באוזניו ממנה סובל התובע.,(ב) האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל, גרמה לו ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-199....
בשם התובע - עו"ד שחאדה אשרף,בשם הנתבע - עו"ד ענת רישין-נקש

אלירן אסלטי - נגד - כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ   פסק דין   04.03.2007

כללי,1. זו תביעתו של מר אלירן אסלטי (להלן - התובע) נגד מעבידתו לשעבר, חברת "כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ" (להלן - כפיר), לתשלום פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, נסיעות, חופשה, הבראה, חגים, הפרשות לפנסיה, תוספת שעות נוספות והחזר ניכויי שכר.,2. התובע הגיש תצהיר ונחקר עליו נגדית. המצהיר מטעם הנתבעת לא התייצב לדיון, ואף לא זומן על-ידה כדין למועד שנקבע; לטענתה, משום שאינו בשליטתה. לפיכך - נקבע שתצהירו אינו ראיה בתיק זה. אי לכך - הכרעתנו תושתת על מידת האימון שניתן לדברי התובע, בהתחשב גם במסמכים שהוגשו.,3. התובע עבד כמאבטח של כפיר בסניף הדואר בחיפה מתאריך 1.3.04 עד 28.2.05. עיקר תביעתו נסמך על טענתו, שהובטח לו שכר של 22 ₪ לשעה בעוד ששולמו לו - במרמה - 18 ₪ לשעה, בלבד, כאשר בכל חודש שולם לו עוד - עבור רכיבי חופשה, נסיעות, חג (ולעיתים הבראה) וכן פיצויים - שקל אחד נוסף לשעה, לכל רכיב, על יסוד "חוזה אחיד בעל תניות מקפחות רבות", כלשונו.,4. איננו מקבלים את טענות התובע בדבר מרמה, כביכול. עדותו היא שהותירה בנו רושם עגום וככל שניתן היה לבדקה מול נתונים כתובים - נמצא שאינו מקפיד בפרטים.,5. כ....
בשם התובע - עו"ד איתמר בן גוזי,בשם הנתבעת - עו"ד עופר נטע

עטל חיים - נגד - המוסד לביטוח לאומי   החלטה   04.03.2007

1. הצדדים הסכימו על מינוי מומחה-יועץ רפואי בתחום האורטופדיה אשר יחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין נסיבות עבודתו של התובע, לבין הליקויים בברכו במסגרת עילת המיקרוטראומה.,2. על כן הנני ממנה את ד"ר דוד אנג'ל לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן- המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת, ככל האפשר, תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.,3. העובדות המוסכמות:,(א) התובע יליד שנת 1965.,(ב) משנת 95 החל התובע לעבוד כרצף ועבד כרצף עד לחודש 8/03.,(ג) 70% מעבודתו של התובע הינה בעבודות ריצוף על ברכיו.,(ד) התובע עבד 4 עד 5 ימים בשבוע כ-10 שעות ביום כאשר מתוכן 6 עד 8 שעות ביום עבד עבודה פיזית בריצוף.,(ה) התובע השתמש בכל שנות עבודתו בברכיות ספוג.,(ו) ביום 9/2/03 בעת עבודתו בריצוף קרמיקה על הרצפה הרגיש התובע כאבים ברגל ימין וכפי שעולה מהחומר הרפואי.,(ז) לאחר אותו אירוע דלעיל המשיך התובע בעבודות פיקוח בלבד.,(ח) התוצאה הרפואית של אותם כאבים מתועדת בחומר הרפואי.,4. המומחה מתבקש להשיב לשאלות הבאות:,(א) מהי המחלה או המחלות מהן סובל התובע.,(ב) האם ניתן למצוא קשר סיבתי כלשהו בי....
בשם התובע - עו"ד אספיס יואב,בשם הנתבע - עו"ד ענת רישין-נקש

שריד דרורי - נגד - 1. גיל דבורה, עו"ד,2. כונס הנכסים הרשמי     החלטה   28.02.2007

מונחת בפניי בקשה המוגדרת כבהולה למתן סעד זמני לפיו תותר יציאת המבקש מן הארץ לארצות הברית לצורך קביעת מועד סופי לניתוח דחוף והכרחי עקב החמרת מצבו.,ואלו הן בתמצית העובדות הצריכות לעניין: ביום 25.11.02 ניתן צו לכינוס נכסי המבקש על-ידי בית-המשפט המחוזי, במסגרתו הוחלט להורות על עיכוב יציאתו של המבקש מן הארץ. ביום 31.12.06 דן בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כבוד השופטת ד' מאיר-קרת), בין היתר, בבקשה שהגיש המבקש למתן היתר ליציאה מן הארץ. בית-המשפט התנתה את ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ בתנאים המצטברים הבאים:,א. חיוב המבקש בתשלום סכום הפיגור לקופת הפש"ר. סכום זה עמד נכון לחודש דצמבר 2006 על סך של 144,550 ש"ח.,ב. רישום הערת אזהרה לטובת כונס הנכסים הרשמי על דירת הוריו של המבקש באשקלון וחיוב הוריו להפקיד יפויי כוח בלתי חוזרים למימוש הדירה ולמכירתה בידי כונס הנכסים הרשמי, במקרה הצורך.,ג. חיוב המבקש בהפקדת ערבות צד ג', להנחת דעתו של כונס הנכסים הרשמי, בסך של 100,000 ש"ח.,יצוין, כי על החלטה זו תלוי ועומד ערעור שהגיש המבקש לבית-משפט זה ביום 14.2.07. ביני לביני, ביום 8.2.07 הגיש המבקש בקשה חדשה לב....
בשם המבקש - עו"ד שרון דלשדפר, עו"ד ישי בית-און

מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון - נגד - 1. בית המשפט הצבאי לערעורים,2. פרחאת אסעד עבדאללה מחמד   פסק דין   28.02.2007

1. משיב 2, תושב הכפר טירה שבנפת רמלה, הוגדר על-ידי העותר כ"פעיל בכיר בארגון החמאס ביהודה ושומרון". הוא נעצר לראשונה בחודש פברואר 2003 מתוך כוונה להעמידו לדין פלילי, ומאז ועד לחודש ספטמבר 2005 הוא הוחזק מאחורי סורג ובריח, בעיקר מכוחם של צווי מעצר מנהליים. בחודש יולי 2006 נעצר משיב 2 פעם נוספת, בעילה שהוא ממשיך בפעילות אסורה במסגרת החמאס, ובכך הוא מסכן את בטחון האזור ובטחון הציבור. צו המעצר שהוצא על ידי העותר הועמד לביקורת שיפוטית, וזו דחתה את השגות משיב 2 נגדו.,2. משיב 2, שלא השלים עם החלטה אחרונה זו, הביא את השגותיו כנגדה בפני בית המשפט הצבאי לערעורים, שהחליט ביום כ"ד בשבט התשס"ז (12.2.07) לקבל את הערעור ולהורות על שחרור משיב 2, תוך שהוא מנמק זאת בטיב פעילותו של משיב 2 במסגרת החמאס, ובשים לב לתקופת המעצר המנהלי. כנגד החלטה זו הוגשה העתירה שבפנינו, ובהסכמת הצדדים הוחלט ביום כ"ז בשבט התשס"ז (15.2.07) להחזיר את הדיון למשיב 1, כדי שתינתן הזדמנות לגורמי הביטחון להשמיע בפניו את טיעוניהם, וכן כדי שינמק את החלטתו, בין בנימוקים גלויים ובין בנימוקים חסויים. ביום ל' בשבט התשס"ז (18.2.07....
בשם העותר - עו"ד סגל-אלעד אבינעם,בשם המשיבים - עו"ד סעדי אוסאמה

אילן בן אבו - נגד - מדינת ישראל     החלטה   28.02.2007

....
בשם המערער - עו"ד א' חמי,בשם המשיבה - עו"ד י' שרף

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים