law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

א' ש' מ' - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. לפני ערעור על פי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק) על החלטת הועדה לעררים בנכות כללית מיום 24.4.06, אשר קבעה למערערת 38% נכות רפואית מיום 1.1.06 ועד 31.12.07.,2. בערעור טען ב"כ המערערת כי הועדה הרפואית לעררים טעתה בכך שהתעלמה לחלוטין ממצבה הנפשי הקשה של המערערת המקשה עליה לבצע את פעילותה כעקרת בית.,כן טען ב"כ המערערת כי יכולתה הפיזית של המערערת נפגעה קשה, ואף הטיפולים הרפואיים שקיבלה מקשים על תפקודה.,3. ב"כ המשיב טען טענה כי יש לדחות את הערעור על הסף עקב התיישנות בהגשתו. החלטת הועדה לעררים ניתנה ביום 16.5.06, ואילו הערעור הוגש לבית הדין ביום 9.7.06.,בנוסף - טוענת ב"כ המשיב כי לא נפלה כל טעות משפטית בקביעת הועדה: הועדה דנה במצבה של התובעת באופן מעמיק ומקיף, וקביעתה מבוססת על אבחנה ומסקנות כמפורט בדו"ח.,4. להלן - קביעתי:,באשר לטענת ההתיישנות - לא הובאה בפני כל ראיה מתי נשלחה החלטת הועדה לעררים למערערת, והאם נשלחה בדואר רשום. המשיב טען כי ההחלטה ניתנה ביום 16.5.06, אך מכתב הדחייה ומועד משלוחו לא הומצאו לתיק. מאחר שהערעור הוגש לבית הדין ביום 9....
בשם המערערת - עו"ד אלטוחי,בשם המשיב - עו"ד מזרחי לוי

זלנקוב לידיה - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. ועדה רפואית בדרג ראשון (לנכות כללית) קבעה למערערת דרגת נכות צמיתה 42% לפי הפירוט הבא:,א. נויריטיס 15%.,ב. הפרעות אישיות 10%.,ג. מצב אחרי שבר באצבע שניה 5%.,ד. ורידים 20%.,על החלטה זו, שניתנה ביום 06/03/06 ערערה המערערת למוסד לביטוח לאומי בטענה שעקב פגיעה בעצב שנגרמה לה בניתוח ורידים שעברה - נותרה לה נכות צמיתה.,המערערת טענה כי בערר שלה צריכה לדון ועדה רפואית בהרכב נוירוכירורג, כירורג - ורידים, ונוירולוג.,2. ועדה רפואית לעררים שדנה בענינה של המערערת קבעה ביום 29/05/06 נכות צמיתה בשיעור 46% כשהשנוי היחיד לעומת החלטת הועדה מדרג ראשון היה דרגת נכות 20% בגין נויריטיס ולא 15% כפי שהוחלט בראשונה.,3. על החלטות הועדה הרפואית לעררים הוגש הערעור שלפני.,בנימוקי הערעור נטען כי הנכות הנפשית שנקבעה למערערת לא נקבעה ע"י מומחה בתחום הפסיכיאטריה ולכן יש להחזיר הדיון לועדה שבהרכבה ישתתף פסיכיאטר.,4. ב"כ המשיב טען בדיון שהתקיים ביום 28/04/07 בפני כב' הרשמת ד. ויסמן כי מאחר שבערר שהגישה המערערת לא נטען מאומה בנושא הנפשי, לא היה כל פגם בעבודת הועדה ובהרכבה, והמערערת גם לא טענה בפני הועדה בנושא ....
בשם המערערת : עו"ד קריספין אסתר,בשם המשיב : עו"ד ברק נבות

אסרף יעקב - נגד - יגאל הררי בע"מ   פסק דין   15.07.2007

1. ביום 11/01/05 הגיש התובע, באמצעות ההסתדרות החדשה, כתב תביעה כנגד הנתבעת לאחר תקופת עבודה מ- 05/02 ועד 03/03.,טוען התובע כי עבד 5 ימים בשבוע וממוצע שכרו היה 6,215.21 ₪ וכי עם סיום עבודתו לא נעשה עמו גמ"ח.,משכך, עתר לחיוב הנתבעת בחופשה שנתית, 16 ימי הודעה מוקדמת, הפרש שכר עבודה ל- 12/02, 01/03 ו- 03/03 ובניכוי השכר מ- 06/02.,2. בכתב הגנתה מ- 07/06/06 הכחישה הנתבעת טענות התובע וטענה כי התובע פוטר לאלתר עקב גרימת נזק בזדון למעבידתו, לאחר שהועסק כסוכן מכירות מ- 05/02 עד 03/03.,טוענת הנתבעת כי התובע נפגש עם אחד מלקוחותיה, מנהל חנות "כיופים סנטר" בפ"ת (להלן: "הלקוח"), הציג בפניו ממסמכי הנתבעת (אותם נטל ללא רשות וללא סמכות), מהם ניתן היה ללמוד על היקף מכירותיה, תנאי תשלום ומחירים, דבר שגרם לסכסוך עם הלקוח ולנזקים כספיים ניכרים ולתנאים משופרים שנאלצה ליתן ללקוח.,הנתבעת ניהלה פנקס חופשה כדין, כעולה מתלושי השכר ועם גמ"ח קיבל יתרת פדיון; כן שילמה לו הנתבעת חלף הודעה מוקדמת תוך ויתור על המשך עבודתו (מה גם שהתובע הודיע בבית הדין כי הוא מוותר על רכיב זה).,הפחתת השכר בחודשים 12/02 - 01/03....
בשם התובע : עו"ד א. חלמיש,בשם הנתבעת : עו"ד ע. אקרמן

מיכל יעקובסון - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי פעולות איבה) מיום 27.11.06 (להלן - "הועדה") אשר קבעה למערערת דרגת נכות יציבה בשיעור של 88% בתחולה מחודש מרץ 2006.,2. המערערת, ילידת שנת 1979, נפגעה בפעולת איבה שארעה ביום 21.11.02.,3. ועדה רפואית מדרג ראשון הפועלת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970, קבעה למערערת ביום 13.6.04 נכות רפואית זמנית בשיעור 100% החל מיום 1.4.04 ועד ליום 31.3.2005. הועדה הרפואית לעררים שהתכנסה בעניינה של המערערת ביום 27.12.04 קיבלה את ערר המשיב על החלטה זו וקבעה למערערת נכות זמנית בשיעור 82% החל מיום 1.4.04 ועד ליום 31.3.2005.,ועדה רפואית נוספת מדרג ראשון מיום 22.6.06 קבעה למערערת נכות רפואית יציבה בשיעור 88% החל מיום 29.3.06. ביום 27.11.06 דחתה הועדה הרפואית לעררים את ערר המערערת על החלטה זו. על כך הערעור שבפני.,4. שתי טענות עיקריות בפי המערערת. האחת, ועדת הערר התעלמה בהחלטתה מחוות הדעת הרפואית של ד"ר גרשון פינק, שהוגשה מטעמה, בנוגע לפגימה שנגרמה לה בדרכי הנשימה. השנייה, המערערת זכאית לגישתה לקביעת דרגת נכות מיוחדת מכוח הוראות תקנה 5 ל....
בשם המשיב : עו"ד ברק נבות

לוי גיל - נגד - זירוקס (XEROX) ישראל בע"מ   פסק דיןחלקי   15.07.2007

1. התובע הגיש תביעה לתשלום הפרש פיצויי פיטורים, עמלות על מכירות, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וזכויות נוספות.,2. בישיבת 23/2/06 הודע ע"י הנתבעת כי ככל שתקבע זכאות התובע לעמלות, הרי שעמלות אלה ישולמו לו, ללא צורך לדון עתה בהיבט הכספי.,בישיבת 5/9/06ניתנה החלטה על פיצול הדיון, באופן שראשית תידון שאלת הזכאות לעמלות וככל שיקבע שהתובע זכאי להם, יקבע המשך הדיון באשר לשיעור העמלות.,3. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם.,העדים נחקרו על תצהיריהם.,הוגשו סיכומים בכתב.,4. בטרם ניתן פסק הדין, עתר התובע בבקשה לצרף לראיה נוספת, הבקשה התקבלה, הוגש תצהיר תגובה, התקיים דיון ביום 30/5/07 בו נחקרו העדים וב"כ הצדדים השלימו את הסיכומים.,4. אלה העובדות העולות מחומר הראיות:,א. התובע הועסק ע"י הנתבעת מיום 29/10/00.,ב. בתפקידו הראשון שימש כאיש מכירות.,ג. בין הצדדים נחתם הסכם עבודה מיום 31/10/00, נספח א' לתצהיר התובע.,ד. החל מחודש אפריל 2001 שימש התובע בתפקיד מומחה מוצר (הוסכם כי מנהל מוצר ומומחה מוצר הם אותו דבר).,ה. שכרו של התובע היה מורכב משכר בסיס, בצירוף עמלות על מכירות שביצעה מחלקת המכירות.,ו. במ....
בשם התובע - עו"ד שטויירמן ופלמור,בשם הנתבעת : עו"ד פליישר

טלי איסקוב ענבר - נגד - 1. הממונה על חוק עבודת נשים,2. פאנאיה בע"מ,3. יוסי כהן,4. אברהם לזר     החלטה   15.07.2007

פתיח ותשתית עובדתית:,1. בפנינו בקשה לפסילת נספח 15 לתצהירו של הנתבע 4.,2. להלן עובדות הרקע הצריכות לענייננו:,א. התובעת, גב' טלי איסקוב ענבר, הגישה ביום 14.9.06 כתב תביעה כנגד הנתבעים 4-2 (עב' 8556/06), במסגרתו טענה כי פוטרה מחמת הריונה, בניגוד לחוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954 (להלן: "חוק עבודת נשים") ולחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988 (להלן: "חוק שוויון ההזדמנויות").,ב. ביום 19.11.06 הגישה התובעת תביעה נוספת, שהוגדרה על ידה "ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים" (עב 10121/06), כנגד החלטת הנתבעת 1 (להלן - "הממונה"), מיום 18.10.06, להתיר את פיטוריה בתוקף מיום מתן ההחלטה.,ג. הנתבעת 2 (להלן גם - "החברה") הגישה ביום 17.1.07 תביעה נפרדת כנגד החלטת הממונה (עב 2493/07), וביקשה כי יינתן היתר רטרואקטיבי לפיטורי התובעת, החל מיום 20.8.06. הדיון בשלוש התביעות אוחד.,ד. מחלוקת מרכזית בתיק היא האם התובעת פוטרה בפועל כבר ביום 25.4.06, טרם שהיתה בהריון. לטענת הנתבעים 2-4, לתובעת נמסר שהיא מפוטרת כבר ממועד זה, והיא הבינה זאת כהודעה סופית ומחייבת; מטעם זה חיפשה לעצמה מחליפה, ואף ניסתה ....
בשם המבקשת - עו"ד זיידנברג פנינה,בשם הממונה - עו"ד טשיל,בשם המשיבים 2 : 4 - עו"ד ספיר טל

1. קפלן אריה,2. טליה ליזגולד,3. אסתר סברדלוב,4. מרגלית רייס,5. אולגה ליידרמן,6. יהודית אלימלך - נגד - נאמנות פיתוח שירותים לקשיש צפת,עיריית צפת (צד ג')   פסק דין   15.07.2007

העובדות וטענות הצדדים,1. בפניי תובענה לתשלום פיצוי הלנת שכר, עקב האיחור בתשלום שכרם של התובעים בגין החודשים 1/04 עד 6/04.,נטען בכתב התביעה כי שכרם של התובעים בגין החודשים המפורטים לעיל שולם באיחור, במועדים המפורטים בכתבי התביעה שהוגשו מטעם התובעים. לפיכך, בית הדין מתבקש לחייב את הנתבעת בפיצוי הלנת שכר מן המועד בו אמורה היתה הנתבעת לשלם השכר בגין כל חודש ועד למועד תשלומו בפועל, כמפורט בכתבי התביעה.,2. הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי אין בינה לבין התובעים יריבות וכי בעלת דינם של התובעים היא עיריית צפת, הצד השלישי. אי-לכך, יש לדחות את התביעה נגדה על הסף. לחילופין, ולמען הזהירות, טענה הנתבעת כי הרשות המקומית (קרי: עיריית צפת) השתתפה במשך שנים בתקציב הנתבעת, דבר שהפך לנוהג מושרש וקבוע. ראשי העיר הבטיחו לא אחת לדאוג לצרכי הקשישים בעיר ולקדם את האינטרסים שלהם ואף התחייבו ו/או מי מהם לדאוג לתשלום שכר העובדים מדי חודש בחודשו. לפיכך, התובעים היו צריכים להגיש תביעותיהם כנגד הצד השלישי דווקא ולא נגדה.,הנתבעת הוסיפה וטענה כי היה ובית הדין יראה כי יש מקום לפסוק פיצויי הלנת שכר כי אז מתבקש בית הד....
בשם הנתבעת : עו"ד ח'לאילה מונדר,בשם צד ג' : עו"ד יגאל טרבולסי

איליאשבסקי ולנטין - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. התובע ואשתו מקבלים קצבת זקנה מטעם הנתבע, בתוספת גמלת הבטחת הכנסה.,התובע ואשתו יצאו את ישראל ביום 16.6.04 וחזרו לארץ בתאריך 30.8.04. על כן, דחה הנתבע את זכאות התובע ואשתו לגמלת השלמת הכנסה בגין חודש יולי 2004 בהתבסס על סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן:"חוק הבטחת הכנסה"), אשר קובע:,(א) לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד חודש קלנדרי, אם שהה מחוץ לישראל בכל הימים שבאותו חודש.,2. התובע אינו חולק לגבי העדר זכאות לקצבת הבטחת הכנסה בחודש הנטען, אך טוען כנגד הניכויים שנעשו מהגמלאות שהוא קיבל במהלך שנת 2005 - מאחר והגמלה שולמה ב - 2004 ולאחר מכן קוזז בגינה מגימלאות התובע.,3. הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם מר ציון עמר - מרכז גמלאות במחלקת זקנה ושאירים של סניף עפולה של הנתבע (להלן:"מר עמר") שבה מפורטים הסכומים שנוכו מקצבאות התובע ואשתו, במהלך שנת 2005, בגין החוב שנוצר עבור תשלום קצבה - שלא הגיעה להם - בחודש יולי 2004.,מתעודת עובד הציבור ומהמסמכים שצורפו לה, עולה כי הסכומים שהנתבע היה זכאי לנכות, בשל גמלה של אותו חודש, היו 330 ₪ - תשלום הבטחת הכנסה לתובע, 330 ₪ - תשלום הבטח....
בשם הנתבע - עו"ד ל. תלחמי - סוידאן

ציונה סנאי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. זהו ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 26/10/06 אשר קבעה בהחלטתה כי נכותה הקבועה של המערערת מתאונת עבודה שארעה לה ביום 8/2/00 הינה 10% החל מיום 28/12/05.,2. להלן טענות ב"כ המערערת בתמציתיות;,א. המערערת זומנה לועדה מדרג I בחלוף כ-6 שנים מתאונת העבודה ובחלוף 4 שנים מבדיקת ה-EMG שהיוותה בסיס (שגוי) להפעלת תקנה 37.,ב. מאחר והבדיקה מחדש הסתמכה על ממצא ישן, הרי שמדובר בבדיקה שנעשתה בחוסר סמכות.,ג. שגתה הועדה מדרג I עת לא ביצעה בדיקה קלינית מפורטת.,ד. אין בבדיקה הקלינית שבוצעה בועדה הרפואית לעררים כדי לרפא את הפגם שנפל שכן גם בדיקה זו הייתה שטחית, ללא אמצעי עזר וללא מכשירים רפואיים.,ה. טעתה הועדה עת התעלמה מחוות הדעת הרפואית של שלושה מומחים אשר מצאו כי למערערת אחוזי נכות גבוהים יותר ממה שקבעה הועדה.,ו. קביעת הועדה לפיה אין ירידה בתחושה ביד שנפגעה, היא קביעה לא נכונה.,3. המערערת טענה כי מרגע שהיא הודיעה ביום 18/9/02 כי היא מוותרת על ערעור שכנגד, אותו הגישה ביום 28/2/02 באשר לגובה הנכות שנקבעה לה (41%) שכן לדעתה ה....
בשם המערערת : עו"ד טיבי יצחק,בשם המשיב : עו"ד ס.קאסם ואח'

שמס אלדין עבד אלהאדי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסקדין   15.07.2007

1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה (ת/22) במסגרתה טען כי ביום 2/6/05 "בזמן ריתוך ושחיזה נכנס גוף זר לאוזן ימין".,2. הנתבע, במכתבו מיום 21/4/06, הודיע לתובע על דחיית תביעתו לתשלום דמי פגיעה וזאת מהטעם שלא הוכח שנגרם לתובע אירוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודתו בתאריך 2/6/05.,3. כנגד הדחיה הנ"ל הוגשה התובענה שלפנינו.,4. להלן העובדות הנוגעות לענין:,א. מתאריך 22/6/03 וגם במועד הרלוונטי לתביעה, עבד התובע כרתך צנרת בחברת ש.י.כ תשתיות מים בע"מ.,ב. ביום 5/6/05 פנה התובע לקבלת טיפול רפואי אצל רופא המשפחה שלו אשר הפנה אותו לרופא א. א.ג.,ג. בסעיף "תלונות/סיבת הפניה" ציין רופא המשפחה: "רעש באוזן ימין מזה שבועיים לדבריו בזמן עבודה בשחיזה נכנס גוף זר לאוזן ימין".,ד. התובע לא הופנה לחדר מיון להוצאת גוף זר מאוזנו אלא הופנה לרופא א.א.ג.,ה. רופא א.א.ג הפנה את התובע לבדיקות שמיעה שונות.,ו. התובע הגיש אישורי מחלה המתייחסים ל - 21 ימים (מיום 5/6/05 ועד ליום 25/6/05).,5. המחלוקת העובדתית בין הצדדים וההכרעה בה,המחלוקת העובדתית בין הצדדים נודעת לגרסתו של התובע על מה שאירע לו, לטענתו, ביום 2/6/05 וע....
בשם התובע - עו"ד סעדי אחמד,בשם הנתבע - עו"ד עדי עינב-גולן

1. אלמוג כהן,2. מתן חדד - נגד - מאיר אמזלג   פסק דין   15.07.2007

מבוא,1. בפניי תובענה לתשלום שכר עבודה ופיצוי הלנת שכר.,נטען בכתב התביעה כי שני התובעים עבדו בשירות הנתבע ביום 14/5/06 וביום 15/5/06.,שני התובעים היו קטינים במועד העסקתם על ידי הנתבע. התובע מס' 1 היה כבן 16.5 שנים ואילו התובע מס' 2 היה כבן 13.5 שנים.,נטען כי התובעים עבדו ביום 14/5/06 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:30. ואילו ביום 15/5/06 עבדו מהשעה 06:00 ועד השעה 03:00 אחרי חצות.,הנתבע שילם לכל אחד מהתובעים סכום כולל של 200 ₪.,נטען כי התובע מס' 1 זכאי לתשלום הפרשי שכר בסך של 294.66 ₪, וכן להחזר הוצאות נסיעה בסך של 3.5 ₪.,התובע מס' 2, מאידך, זכאי לתשלום הפרשי שכר בסך של 254.67 ₪, וכן להחזר הוצאות נסיעה בסך של 3.5 ₪.,התובעים פנו באמצעות באי-כוחם אל הנתבע בדרישה לשלם לתובעים הפרשי השכר המגיעים להם, אם כי נדחו בתואנות מתואנות שונות ואף באיומים.,2. הנתבע הכחיש את האמור בכתב התביעה.,הנתבע טען כי סיכם עם התובעים כי ישולם להם סך של 150 ₪ ליום עבודה, בן 7 או 8 שעות עבודה.,התובעים עבדו יום אחד בלבד, פחות משבע שעות עבודה. התובעים פנו אל הנתבע ודרשו שכרם. הנתבע שילם לתובעים את שכרם במלואו, שה....

סלוצקי שי - נגד - עמוס 3 בע"מ   פסק דין   15.07.2007

1. לפניי תביעה ותביעה שכנגד אשר הוגשו בסדר דין מהיר.,2. במסגרת התביעה העיקרית ביקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו את הסכומים הבאים:,א. סכום של 12,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים בצירוף פיצויי הלנה.,ב. סכום של 545 ₪ בגין יתרת דמי הודעה מוקדמת.,ג. סכום של 3,543 ₪ בגין פידיון ימי חופשה.,ד. סכום של 1,530 ₪ בגין דמי הבראה.,וזאת בגין יחסי עובד מעביד שהתקיימו בין הצדדים מיום 31/1/05 ועד ליום 31/10/05.,3. במסגרת כתב הגנתה הכחישה הנתבעת את שנטען כנגדה.,הנתבעת טענה כי התובע פוטר כבר ביום 23/10/05 וכי בכל מקרה הוא לא השלים שנת עבודה אחת ועל כן אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים ולדמי הבראה.,הנתבעת טענה עוד כי לתובע שולמו דמי הודעה מוקדמת ביתר, בסכום של 5,509 ₪.,הנתבעת טענה כי התובע היה זכאי לקבל ימי חופש בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א - 1931 בלבד ומכיוון שהוא קיבל 7 ימי חופשה היתה צריכה הנתבעת לשלם לו בגין פידיון ימי חופשה בגין יומיים בלבד. בפועל שולם לתובע פידיון חופשה בגין 7.52 ימים, הווה אומר חמישה ימים ביתר.,הנתבעת טענה כי בכל מקרה יש לקזז מכל סכום שייפסק לתובע את הסכום של 8,518 ₪ המשקף את הסכומ....
בשם התובע : עו"ד טפלר אילנית,בשם הנתבעת : עו"ד קדם יריב

אמסלם רוברט דוד - נגד - הכי בריא סוכנות לביטוח בע"מ   פסק דין   15.07.2007

מבוא,1. בפניי תובענה לתשלום שכר עבודה ופיצוי הלנת שכר.,בכתב התביעה נטען כי התובע עבד במשכורת חודשית בסך של 3,500 ₪ לחודש.,התובע טען כי עבד בשירות הנתבעת בתקופה מיום 11/8/05 ועד ליום 9/1/06.,השכר המגיע לו עמד על סך של 7,793 ₪. מן הסכום הנ"ל שולמה לו בחודש 12/05 מפרעה בסך של 1,500 ₪, כך שנותרה יתרת שכר שלא שולמה בסך של 6,293 ₪.,לכתה התביעה צורף עותק של כרטיס עובד (טופס 101) עליו חתם התובע. מעיון בטופס עולה כי תחילת העבודה היתה ביום 22/8/05. התובע טען כי בפועל החל עבודתו ביום 11/8/05 ולא ביום 22/8/05 כפי שצוין בטופס 101.,2. הנתבעת הכחישה, בכתב ההגנה אשר הוגש מטעמה, את טענות התובע.,הנתבעת טענה כי שילמה לתובע את מלוא השכר המגיע לו, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה עליו חתם התובע. בהתאם להסכם ההעסקה, שכרו של התובע נגזר ממספר הפגישות אשר נערכו בפועל.,התובע החל עבודתו ביום 22/8/05, כמצוין בכרטיס העובד, לאחר שעבר קורס הכשרה לתפקיד, כשלפני המועד הנקוב בכרטיס העובד לא התקיימו בין התובע לבין הנתבעת יחסי עובד-מעביד.,בסיום עבודתו, שולם לתובע סך של 4,244 ₪ וחתם על כתב ויתור מיום 11/1/06 בו אישר שקיב....
בשם הנתבעת : עו"ד דוידוביץ יעקב

דהן דניאל - נגד - 1. סמימיאן שמואל,2. בן עטר דוד   פסק דין   15.07.2007

1. בפני בית הדין תביעת תובע עם הנתבעת מר שמואל סמיניאן (תובע 1) ודוד בן עטר (תובע 2) ביחד ולחוד, בדבר תשלום שכר אחרון שמגיע לו, הודעה מוקדמת, דמי הבראה ופיצויי פיטורים.,2. הנתבעים כל אחד בנפרד טענו כי התובע לא היה עובד שלהם אישית אלא עבד בחברת "הכל משלו בע"מ" ועל כן אין יריבות בינו לבינם ועליו לתבוע את החברה, אשר נקלעה לחדלות פרעון.,3. העובדות,א. התובע עבד בסופר מתאריך 3.05 ועד 1.11.06.,ב. התובע לא קיבל שכר מלא עבור חודש 10.06 ותבע הפרש בסך 2,800 ₪.,ג. התובע פוטר.,ד. התובע לא קיבל הודעה מוקדמת ודמי הבראה, ואף לא שולמו לו פיצויי פיטורים.,ה. הנתבעים לא חלקו על עצם העובדות לא לגבי תקופת עבודתו ולא לגבי גובה שכרו ואף לא לגבי אי התשלום.,ו. הוצג תלוש שכר שכותרתו המעביד "הכל משלו בע"מ".,ז. גובה שכרו של התובע היה 3,800 ₪ ועוד 200 ₪ נסיעות.,ח. הוגש תדפיס חלקי מרשם החברות (נ/1/2) ובה מופיעה החברה.,ט. הוגש תדפיס חלקי מרשם החברות (נב/1) ובה מופיעה החברה הכל משלו בע"מ כחברה פעילה, שתאריך יסודה 14.2.05 ובעל המניות היחיד בה ומנהלה הוא מר שמואל סמימיאן (נתבע 1).,4. המחלוקת,הצדדים חלקו מי היה....
בשם הנתבעים - עו"ד עידו וינטר

מדינת ישראל- משרד החינוך - נגד - אבהרם אבו ואח'     החלטה   15.07.2007

בפני בית הדין בקשה לסילוק על הסף של התביעה מאחר ולטענתה של המבקשת (נתבעת 2 בתיק העיקרי משרד החינוך (להלן: "משרד החינוך"), לבית דין זה אין סמכות עניינית, הן בהיעדר יריבות בין משרד החינוך למשיבים 1-24 (להלן: "המשיבים") והן בהיעדר עילה.,השתלשלות העניינים בקליפת אגוז,1. המשיבה 25 חברת מודיעין אזרחי בע"מ (להלן: "חברת האבטחה") זכתה במכרז שנערך על ידי משרד החינוך לסיפוק שמירה ואבטחה במתקני משרד החינוך השונים.,2. המשיבים הועסקו בחברת האבטחה כמאבטחים או כאחראי משמרת במשרד החינוך.,3. המשיבים הגישו את תביעתם כנגד משרד החינוך, שם ביצעו את עבודתם בפועל וכנגד חברת האבטחה בטענה כי בתקופת עבודתם, חברת האבטחה לא שילמה להם את רכיבי השכר ואת הזכויות הנלוות המגיעות להם על פי דין ועל פי צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.,המחלוקת,4. המחלוקת בין הצדדים עניינה זהות המעביד של התובעים במהלך תקופת עבודתם באמצעות חברת האבטחה.,5. משרד החינוך טוען כי על התביעה להיות מסולקת הסף בהיעדר יריבות ובהיעדר עילה כנגדה וזאת מכיוון שחברת האבטחה הינה המעבידה של המשיבים וכי המדובר במיקור חוץ של שירותים ייחודיים
בשם המבקשת : עו"ד אבי זיינדנברג,בשם הנתבעים : עו"ד חגי קורצוויל

אנס טוויל - נגד - איציק קדוש- קונדיטוריה קדוש   פסק דין   15.07.2007

1. לפני תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת וגמול שעות נוספות.,2. שתי מחלוקות שנויות בין הצדדים בענייננו: האחת - האם פוטר התובע כטענתו, או התפטר כטענת הנתבע; והשניה - האם עבד התובע בשעות נוספות.,3. האם פוטר התובע או התפטר,הנתבע הינו הבעלים, יחד עם אחרים, של בית קפה בירושלים. התובע עבד אצל הנתבע מ- 21/10/2000 ועד 7/2/2003. במועד זה, שהיה יום שישי בשבוע, פרץ ויכוח בין התובע לנתבע, בעקבות ויכוח זה הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים. התובע טוען כי באותו יום פוטר מעבודתו. מנגד טוען הנתבע כי בעקבות אותו ויכוח, עזב התובע את בית הקפה, ולא שב לעבודתו.,4. בתצהירו הצהיר התובע כי באותו יום שישי, שבו פרץ הויכוח בינו לבין הנתבע, היתה אמו של הנתבע במקום, ונתנה לתובע הוראות כיצד לבצע את עבודות הניקיון. על מה שקרה לאחר שהנתבע חזר, הצהיר התובע כי:,"איציק המעסיק חזר למקום ואני הסברתי לו את כל מה שקרה, והוא אמר לי זה מה שיש ואם זה לא מוצא חן בעינייך אז הנה הדלת תצא ואני לא רוצה אותך.,אני אמרתי לו שזאת עבודתי ואני יודע מה אני עושה, ואעשה הכל רק קצת סבלנות מאמא שלך.,איציק המעסיק אמר לי אתה י....
בשם התובע : עו"ד ו. דכוור,בשם הנתבע : עו"ד א. עוז

ד"ר אלכסנדר גלילי - נגד - 1. מדינת ישראל,2. אהרון אברמוביץ - מנכ"ל יו"ר ועדת המינויים של משרד החוץ,3. אלון אושפיז- משרד החוץ,4. נאור גילאון- משרד החוץ,5. עופר אבירן- משרד החוץ     החלטה   15.07.2007

בפני בית הדין בקשה למתן צו הצהרתי זמני המורה למשיבה 1 מדינת ישראל - משרד החוץ (להלן: "משרד החוץ") ולמשיב 2 מנכ"ל ויו"ר ועדת המינויים של משרד החוץ (להלן: "המנכ"ל), להכריז כי החלטתם מיום 22.3.07 למינוי משיבים 3-5 לשלוש משרות שונות: למשרת ראש חטיבת תיאום, ראש החטיבה הבינלאומית וראש חטיבת ההדרכה, לא תכנס לתוקף וזאת עד למתן החלטה בתובענה העיקרית.,כל המשיבים נתבקשו ליתן עמדתם וזו נתנה בין בכתב ובין לפרוטוקול.,המשיבים טענו שועדת המינויים פעלה כדין ובחירתה תקפה.,מאחר ובהליך זמני מדובר, כל קביעות בית הדין הנן לכאורה ועל סמך מה שהוצג בפניו בהליך זה.,העובדות,1. המבקש ומשרד החוץ הגיעו להסכם פשרה שקיבלה תוקף של פסק דין ביום 19.9.04 וזאת לאחר הליך גישור ביניהם במסגרת הדיון בתביעת המבקש בתיק עב' 1515/03 (להלן: "ההסכם"), אשר בין היתר קבע כי:,"כאשר יתפנה תפקיד של ראש חטיבה, תמליץ הנהלת נתבעת מס' 1 לוועדת המינויים שלה, על מינויו של התובע לתפקיד ראש חטיבה, שיכנס לתוקף לכל היאוחר ביום 1.9.2005, ובלבד שתפקיד ראש החטיבה יהיה תואם את כישוריו של התובע, כמקובל בשירות משרד החוץ". (סעיף 13 להסכם הפשרה)....

המוסד לבטוח לאומי - נגד - קפלון עינה   פסק דין   15.07.2007

1. לבית הדין הוגש ערעור המל"ל כנגד החלטת הועדה לעררים מיום 16.8.05 אשר קבעה דרגת נכות זמנית בשיעור 19% עד ליום 30.4.05.,2. המערער והמשיבה הגישו עיקרי טיעון בכתב וכן השלימו טיעוניהם בע"פ בפני הרשמת ד. פיינשטיין וביקשו שינתן פסק הדין על סמך החומר שבתיק.,3. המערער טען כי שגתה הועדה שיישמה את סעיף 31(4)(א9(II) לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל 1969, בניגוד לממצאיה ובניגוד לפסק הדין הקודם שהחזיר את ענין המשיבה לועדה. הועדה טעתה שהחליטה לא ליישם את הסעיף הנכון שהוא 31(8) לאור ממצאיה הרפואיים של הועדה. בעשותה כן חרגה הועדה מסמכותה דבר אשר מהווה טעות משפטית המצדיק התערבות בית הדין.,4. מנגד טענה המשיבה כי לא נפלה טעות משפטית בעבודת הועדה. המערער מבקש להתערב בשיקול דעתה של הועדה ולהגדיר את הליקוי מהבחינה הרפואית . הועדה בדקה את המשיבה קבעה את קביעותיה הרפואיות ונימקה החלטתה כנדרש לרבות הסבר מפורט לקביעתה.,ההכרעה,5. החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה המשפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי ( נוסח מש....
בשם התובע : עו"ד קרן גלבוע,בשם הנתבע : עו"ד יוסי גיתאי

איתן בר - נגד - מ.ש.ב.י.ם אלקטרוניקה 1990 בע"מ   פסק דין   15.07.2007

1. לפני תביעה לתשלום פיצויי פיטורים בצירוף פיצוי הלנת פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, גמול שעות נוספות ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין בשל שירות מילואים.,2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו, כפי שהן עולות מחומר הראיות:,א. התובע עבד אצל הנתבעת כטכנאי שירות חוץ מיום 10.7.1997 ועד 31.5.2000 (להלן - התקופה הראשונה), ומיום 12.9.2000 ועד ליום 3.6.2003 (להלן - התקופה השניה).,ב. התובע התפטר מעבודתו אצל הנתבעת בתום תקופה הראשונה, והנתבעת שחררה עבורו את הכספים שהצטברו עבורו בפוליסת ביטוח המנהלים עבור תקופה זו.,ג. בתום תקופת עבודתו השניה פוטר התובע.,ד. התובע שירת בשירות מילואים פעיל מ-27.5.2002 ועד 26.6.2002.,ה. התובע פנה לוועדת התעסוקה הפועלת על פי סעיף 21 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן - חוק חיילים משוחררים), וטען כי פוטר בשל שירות מילואים. ביום 26.9.2004 דחתה הוועדה את תביעתו (נספח ד-1 לתצהיר התובע).,3. פיצויי פיטורים,אין מחלוקת כי התובע פוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורים, ואולם בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 24.5.2006 הודיעו ב"כ הצדדים כי:,למרבה הפלא התייחס ב"כ התובע בהרחבה ....
בשם התובע - עו"ד א. ציגלר,בשם הנתבעת - עו"ד ג. פרידמן

המוסד לבטוח לאומי - נגד - דניאל דדון   פסק דין   15.07.2007

1. בפניי ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 27.6.06 אשר ישבה על פי פסק דין וקבעה למשיב 24% נכות החל מיום 9.6.04(מועד ההחמרה).,2. במסגרת הדיון המוקדם נרשמו טענות הצדדים בערעור אשר במסגרתו העלתה הרשמת פיינשטין הצעה כי ענינו של המשיב יוחזר לועדה, אשר תתכנס בהרכב חדש ואחר , כאשר המשיב יהיה רשאי להציג בפניה את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים למצבו הרפואי הן לפני האירוע והן לאחריו. כמו כן הועדה תידרש לפעול על פי פסק הדין של הש' שטיין מיום 28.2.2006 ולהתייחס לחוות דעתו של ד"ר כץ באופן מנומק ומפורש. בית הדין אף המליץ למשיב לחזור בו מטענתו לעניין הסמכות בענין התייחסות הועדה למצב קודם וכן באשר לדרישתו להגשת תצהיר.,3. המערער נתן הסכמתו להצעת בת הדין בדיון ואילו המשיב ביקש להתייעץ עם הסיוע המשפטי. לאחר תקופה הודיע המשיב לבית הדין כי מתבקשת הכרעתו בפסק דין על סמך החומר שבתיק שכן המו"מ שבין הצדדים לא עלה יפה ובפרט כי המשיב אינו מסכים להחזיר את עניינו בפני ועדה בהרכב אחר.,4. כתוצאה מהודעה זו נותן בזה בית הדין את פסק דינו על בסיס כתבי הטענות של הצדדים החומר שצורף לתיק לרבות פסקי הדין שניתנ....
בשם התובע : עו"ד גלבוע,בשם הנתבע : עו"ד נאוה מזרחי

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים