law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

לשכת תביעות תעבורה שפלה - נגד - מסורי אביעד   הכרעת דין   19.07.2007

אקדים ואומר כי החלטתי לזכות את הנאשם.,1. נגד הנאשם בתיק הנדון הוגש כתב אישום (דו"ח) המייחס לו עבירה של עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף מבלי שיש בצידו הימני קו קטעים בניגוד לתקנה 47 ה (5) לפקודת התעבורה [נוסח חדש].,2. עפ"י הנטען בדו"ח ("הזמנה לדיון וכתב אישום" - ת/1) הנאשם נהג בקטנוע מ.ר. 3846456 ברח' ז'בוטינסקי בבאר יעקב לכיוון רמלה ובמפגש עם רכבת, המחסום היה מורד ומספר רכבים עמדו בטור עד המחסום. הנאשם רכב בקטנוע וביצע עקיפה של מספר כלי רכב תוך חציית קו הפרדה רצוף ונסע בנתיב הנגדי עד שהגיע למחסום.,3. הנאשם כפר בעובדות כתב האישום, וטען בישיבת ההקראה שהתקיימה בפני כב' השופטת טאובר "מודה שהיה קו לבן ולא עקפתי משמאל. עקפתי בין רכבים זה לפני מסילת ברזל והכביש מאוד רחב ואני נסעתי על קטנוע".,4. בישיבת ההוכחות בפני ביום 19/6/07 העידו עורך הדו"ח, ארז לוי (להלן: "השוטר") והנאשם.,מעיון בדו"ח, שאושר ע"י השוטר ת/1 עולה כי הוא נהג ברכב סמוי ברח' ז'בוטינסקי ועמד בטור מכוניות שהמתינו לעלייתו של מחסום לפני מסילת הרכבת. באותה עת הנאשם, שרכב בקטנוע, ביצע את העקיפה המתוארת בדו"ח כמפורט לעיל.,הנאשם....

מדינת ישראל - נגד - רומי הלל   גזר דין   19.07.2007

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן - עבירות של החזקת סכין למטרה לא כשרה , איומים, תקיפה סתם וגניבה.,לבקשת הנאשם צורפו תיקים נוספים אשר הנאשם הורשע בהם ע"פ הודאתו וזאת בעבירות של תיווך בסם מסוכן, החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית.,2. כנגד הנאשם תלויים ועומדים ארבעה עונשי מאסר מותנים שהינם ברי הפעלה בתיק זה.,3. ב"כ התביעה עותרת להפעלת עונשי המאסר המותנים במצטבר זה לזה וכן לגזור על הנאשם עונש מאסר ממושך במצטבר לעונשי המאסר שיופעלו, עונשי מאסר מותנים, פסילה בפועל, פסילה על תנאי, וקנס כספי.,4. הסניגורית מפנה לנסיבות מקילות כמפורט בטיעוניה ומבקשת כי במידה ועונשי המאסר המותנים יופעלו, כי אז יש להפעילם בחופף נוכח העובדה שמדובר בתקופה ממושכת.,5. העבירות מושא התיק שלפני:,המדובר במצבור רב של עבירות, שביצע הנאשם.,הנסיבות האופפות את האירועים בתיק זה הינן נסיבות חמורות.,עניינו של האישום הראשון החזקת סכין למטרה לא כשרה.,עניינם של אישום 2, 4, 5 ו- 6 איומים קשים על חייו של המתלונן.,באישום הרביעי "מגדיל" הנאשם עשות כאשר אינו מסתפק באיו....
בשם המאשימה - עו"ד דור לוי,בשם הנאשם - עו"ד דנה פישר דורי

מדינת ישראל - נגד - דרשני גיל     החלטה   19.07.2007

הנאשם הודה בביצוע עבירות של גידול, יצור והכנת סמים מסוכנים, עבירה לפי סע' 6 לפקודה וכן בעבירות של החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית, המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.,נסיבות ביצוע העבירות, מפורטות בכתב האישום המתוקן, ולפיהן בתאריך 15.6.06, נמצא כי הנאשם הקים בביתו מעבדה לגידול סם, שהכילה 5 שתילי סם במשקל 11.42 גר' ברוטו, ולצורך הגידול התקין מערכות תאורה, השקיה והדברה מיוחדות.,הנאשם נמצא מחזיק סם מסוג קנבוס במשקל 47.1 גר' ברוטו.,בנוסף הודה הנאשם בעבירה של החזקה בסם לצריכה עצמית המיוחסת לו בת"פ 2050/05 בית משפט שלום נצרת וזאת בנסיבות בהן החזיק, בתאריך 6.9.04 בשעות הערב בחניון דרכים בקניון יקנעם סם מסוג קנבוס במשקל 14.14 גרם נטו.,חודש קודם לכן השתמש הנאשם ביחד עם אחרים בסם מסוג קנבוס.,לכתחילה וטרם שצורף התיק של בית משפט שלום נצרת הסכימו הצדדים כי טרם הרשעה ישלח הנאשם לקבלת תסקיר שישקול בקשת ההגנה להימנעות מהרשעה, כאשר אותה עת לא התחייבה התביעה לעמדה כזו או אחרת.,בדיעבד ולאחר שצורף התיק הנוסף ולאחר שהוגש תסקיר מבקשת התביעה להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו ואילו הסניגורית מבקשת להי....
בשם המאשימה : עו"ד תמי עמית,בשם הנאשם : עו"ד לימור הלוי

מדינת ישראל - נגד - עיסה מחמד   גזר דין   19.07.2007

1. הנאשם הורשע בעבירה של העסקת עובד בניגוד לחוק הכניסה המיוחסת לו בתיק שלפניי, וזאת בנסיבות בהן העסיק בחודש ינואר במשך 5 ימים בעבודת אפיית פיתות תושב איזור ששהה בישראל שלא כדין.,2. בנוסף הורשע הנאשם בעבירות המיוחסות לו בתיקים שצורפו כלהלן:,בת"פ 2752/07 עבירה של העסקה שלא כדין בנסיבות בהן שהה במאפייה והעסיק בה תושב אזור ששהה בישראל שלא כדין כאשר בתוך כך ביצע עבירה של הפרת הוראה חוקית. מהות ההפרה הייתה בנסיבות בהן בוצעה ההעסקה בעת שהיה משוחרר בתנאים מגבילים בגין התיק שבפני, שכללו תנאי מעצר בית מלא.,ת"פ 2483/07 עבירה של העסקה שלא כדין בנסיבות בהן בתאריכים 4-5 לספטמבר 06' העסיק במאפייה 4 תושבי אזור.,ת"פ 2051/07 עבירה של העסקה שלא כדין בנסיבות בהן ב- 19.9.06 העסיק 4 תושבי אזור.,בנוסף הורשע הנאשם ע"פ הודאתו בשלוש עבירות של העסקת תושב איזור וזאת במועדים 22.2.06 , 16.3.06, 30.8.06.,3. ב"כ התביעה מבקשת לגזור על הנאשם מאסר ממושך ומרתיע לתקופה משמעותית, מאסר על תנאי בעבירות על חוק הכניסה ובעבירה של הפרת הוראה חוקית, קנס כספי כבד, חילוט ההפקדה שבוצעה במסגרת תנאי השחרור לטובת קנס והתחייבו....
בשם המאשימה : עו"ד דור לוי,בשם הנאשם : עו"ד פטין עיסא

נקש אודי - נגד - בנקו גרם בע"מ     החלטה   19.07.2007

1. בפני התנגדות לביצוע 3 שיקים ע"ס כולל של 74,727 ₪ אשר הוגשו לביצוע בהוצאה לפועל ע"י המשיבה, בנקוגרם בע"מ, כנגד מושכת השיקים, פרוסאונד אלקטרוניק בע"מ (להלן: "פרוסאונד") והערבים לשיקים, אסף שועלי (להלן: "שועלי") והמבקש, נקש אודי.,עפ"י הנטען בהתנגדות, מקור השיקים הוא בעסקת הלוואה חוץ בנקאית שנטלו פרוסאונד ו/או שועלי, שהיה מנהלה, מאת המשיבה. טענה זו הועברה על ידי לבית המשפט על מנת שיכריע אם חלות על התביעה הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993, וכב' השופטת קולנדר-אברמוביץ, בהחלטתה המנומקת מיום 22.10.06, קבעה כי החוק אינו חל בענייננו. על החלטתה לא הוגש ערעור, ולפיכך לא אתייחס בהחלטתי לגרסה זו, הגם שהמבקש חוזר עליה בסיכומיו.,2. יתר טענותיו של המבקש הן: (1) חתימתו על אחד השיקים זוייפה; (2) הוא לא התכוון לחתום כערב על השיקים; (3) הוא לא קיבל כל תמורה; ו- (4) אין בידיו כל פרטים אודות עסקת היסוד, והמשיבה לא מסרה פרטים אלה. בסיכומיו הוסיף עוד כי הוא ערב יחיד, וכי חובות הגילוי לא התקיימו, וכן כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק הערבות, על המשיבה לפנות לעושת השטר טרם פניה אליו, כערב.,3....
בשם המבקש : עו"ד רוטקופף שחר,בשם המשיבה : עו"ד מצליח משה

פלאפון תקשורת בע"מ - נגד - דגו משה   החלטה   19.07.2007

1. בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 5.12.06, בהעדר הגנה, נגד המבקש, מר משה דגו, לטובת המשיבה, פלאפון תקשורת בע"מ, במסגרת תביעה שהוגשה לפי סדר דין מקוצר, בסך 856 ש"ח.,המבקש, עולה מאתיופיה שהעברית אינה שגורה בפיו, הגיש ביום 24.1.07 בקשה שאינה ערוכה כשורה, ולוקה בקיצור רב. בבקשה עצמה - ובתצהיר הקצר שתמך בה - לא הוסבר מדוע לא הוגשה בקשת רשות להתגונן בכלל, או במועד, וכל שנכתב בה הוא, כי פסק-הדין ניתן "ללא נוכחותי ולא היתה לי הזדמנות להביע ולהסביר". לדברי המבקש, היה הוא מחויב לשלם את תמורת מכשיר הטלפון הנייד שרכש מהמשיבה ב-36 תשלומים חודשיים בסך כ-20 ש"ח בחודש, והמשיבה הפרה את ההסכם, ודרשה את מלוא התמורה לפרעון מיידי. המשיבה הגיבה (בלא לצרף תצהיר), וטענה כי כתב התביעה הומצא כדין למבקש עוד ביום 11.10.06 (לידי אשתו), ובהעדר הסבר לאי-הגשת בקשת רשות להתגונן, לא ניתן לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין. לגוף העניין טענה המשיבה, כי תשלומים שביצע המבקש בהוראת קבע לא כובדו על ידי הבנק, ולפיכך הועמדה מלוא היתרה לפרעון מיידי.,רק ביום 3.5.07 הגיש המבקש בקשה לעיכוב הליכים, והתניתי את העיכוב בהפקד....
בשם התובעת - עו"ד עינת להבי-אשר

מדינת ישראל - נגד - רובל מרלין     הכרעת דין   19.07.2007

א. בכתב האישום נטען,ביום 29/9/06, בסמוך לשעה 2:00, נכנס הנאשם לחדר בו ישנה אחותו א.ר. ילידת 1993 [להלן: "הקטינה"], ניגש אליה, הרים מכנסיה ומישש רגליה. כאשר ביקשה הקטינה מהנאשם שיחדל ממעשיו, ענה לה כי זו לא הפעם האחרונה ויצא מהחדר.,לאחר מכן, חזר הנאשם לחדרה, החל לממש את רגליה ואיבר מינה של הקטינה, ניסה להפשיטה ומשלא הצליח הרים חולצתה וליטף בטנה וגבה. כשניסתה הקטינה להתנגד, איים עליה כי יכה אותה, קילל אותה ויצא מהחדר.,לאחר מכן, שב וחזר הנאשם לחדרה של הקטינה, התפשט, החל להפשיט את הקטינה מבגדיה בכוח. בהמשך ליטף ונישק את רגליה, בטנה, חזה וישבנה. הנאשם נשכב על הקטינה כשהוא עירום, ליטף את איבר מינה ואת פניה ושפתיה.,בכך מואשם הנאשם, בביצוע עבירה של מעשים מגונים לפי סעיף 348[א] בנסיבות של 345[ב][1] לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 [להלן: "החוק"], וכן בעבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק.,ב. הרקע העובדתי ואופן גילוי העבירות,הנאשם הינו כבן 21, בן למשפחה אתיופית המתגורר בבית עם אמו לה 5 ילדים נוספים מאב אחר. הקטינה שהייתה בעת הרלבנטית לכתב האישום כבת 12 ועשרה חודשים, הינה אחותו של הנאשם מאותה אם ו....

מדינת ישראל - נגד - 1. הררי אבנר,2. הררי איתי     החלטה   19.07.2007

1. לפני בקשה להורות על חילוט אופנוע מסוג T-MAX מ.ר. 2237214 [להלן: "האופנוע"] ושתי קסדות, לפי ס' 39[א] לפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש] [נוסח חדש], תשכ"ט - 1969 [להלן: "הפקודה"].,2. המשיב 1 הורשע לאחר שמיעת הראיות, יחד עם 3 נאשמים אחרים, בביצוע עבירה של קשירת קשר לפגוע בגופו ובחייו של אסי אבוטבול [להלן: "אסי"].,3. הבקשה שבפני הוגשה לאחר מתן גזה"ד, לפי ס' 39[ג] לפקודה.,המשיב 2 הינו הבעלים הרשום של האופנוע במשרד הרישוי, לכן הוזמן אף הוא לדיון בבקשה. בדיון העיד המשיב 2 בלבד, ואילו המשיב 1 בחר שלא להעיד.,4. התביעה טוענת כי נתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 39[א] לפקודה וכי נתקיימו הנסיבות המצדיקות חילוט האופנוע והקסדות.,ההגנה טוענת כי לא נתקיימו התנאים הקבועים בדין: האופנוע הינו בבעלות המשיב 2; האופנוע לא שימש את ביצוע קשירת הקשר; ולחילופין כי לא נכון להורות על חילוט האופנוע לאור העונש שהוטל על המשיב 1, בכלל, ובהשוואה לנאשמים האחרים, בפרט.,בנוסף, צויין כי הבקשה לחילוט הקסדות לא צויינה בבקשה בכתב.,5. לאחר ששמעתי את המשיב 2, בחנתי את הראיות בתיק ואת טענות הצדדים....

עיריית נצרת ואח' - נגד - 1. שר הפנים,2. משרד הפנים,3. יגאל שחר, ממונה על מחוז צפון,4. עיריית נצרת עילית,5. מבטחים-מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ,6. חברת גני נצרת בע"מ     החלטה   15.07.2007

לפני בקשה לפסיקת הוצאות מטעם המשיבה 4 יצוין, כי המשיבים 5 - 6 חזרו בהם מבקשתם לפסיקת הוצאות ולפיכך בקשתם נמחקת.,1. בהחלטתי מיום 11.2.07 פורט הרקע הרלבנטי ולפיכך אמנע מלחזור על כך. טענתה המרכזית של המשיבה 4 היא כי העותרים קבלו את מבוקשם כבר בשנת 2002, עת הודיע המשיב 1 כי החליט למנות ועדת חקירה, ולפיכך לטענתה, חרף התייתרות העתירה, היא נותרה תלויה ועומדת קרוב ל-4 שנים ללא כל צורך. לפי הנטען, במצב דברים זה נאלצה המשיבה 4 להיעזר בשירותיו של עורך דין חיצוני אשר טיפל בתיק והתייצב לשלוש ישיבות בבית המשפט. לפיכך, בקשת המשיבה 4 היא להשית על העותרים סכום הוצאות אשר לא יפחת מסך של 10,000 ₪ ואשר ישקף את הנזק שנגרם לה.,2. העותרים מתנגדים לבקשה. לטענתם, כל שנאמר בהודעת המשיב 1 הוא כי הוחלט על מינוי ועדת חקירה, אולם בכך לא התייתרה העתירה שכן בעתירה התבקשה מינוי ועדה בפועל. עוד נטען כי רק ביום 23.5.03 הוגשה מטעם המשיב 1 הודעה משלימה לפיה שר הפנים החדש החליט להשאיר על כנה את עמדת קודמו בתפקיד למנות וועדת גבולות, אולם גם הפעם דובר בהצהרת כוונות בלבד. העותרים מבהירים כי רק בחודש פברואר מונתה הוו....

עו"ד אילן גפני - נגד - עמותת אגודת בעלי מוניות התחנה   פסק דין   15.07.2007

1. לאחר שהוגש ערעור זה נחקק חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - חוק תובענות ייצוגיות). לאור פסק דינו של בית משפט זה ברע"א 7028/00 אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ נ' אלסינט בע"מ (טרם פורסם, 14.12.2006) חל חוק תובענות ייצוגיות על הערעור שבפנינו. הוראותיו של חוק תובענות ייצוגיות מעוררות שאלות חדשות שלא נדונו בבית המשפט קמא, ובכללן שאלות הנוגעות לעילות תביעה נוספות, פרט לעילת ההטעיה שבחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (יוער, כי חוק זה תוקן אף הוא לאחר הגשת הערעור: ס"ח התשס"ו 104). לפיכך, הגענו לכלל מסקנה כי יש לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ולהשיב את התיק אליו לצורך בירורן של השאלות הנובעות משינויי החקיקה. בעלי הדין הסכימו בפנינו כי אין צורך בשמיעת ראיות נוספות וכי בית המשפט המחוזי יוכל להכריע בתיק על פי החומר שבפניו. זאת בכפוף לכך שנשמרת למערער הזכות לבקש לתקן את תביעתו ואת בקשתו לאישורה כתובענה ייצוגית, ככל שהדבר יידרש. למשיבים נשמרות כל טענותיהם, ובכללן הטענות המקדמיות שהועלו בעבר בבית משפט קמא וכמובן שזכאים הם להתנגד לבקשת תיקון, אם תוגש.,2. הערעור מתקבל והתיק י....
בשם המערער - עו"ד צבי ריש,בשם המשיב - עו"ד שי ישעיהו גלעד

רביעה עיד אבו - נגד - כלל חברה לביטוח בע"מ    פסק דין   15.07.2007

המערער נפגע בתאונת-דרכים ביום 13.3.1998. כתוצאה מהתאונה הוא נחבל בחלקי גופו השונים. נותרו בו נכויות בתחום האורתופדיה, הפסיכיאטריה ופה ולסת. הפגיעה התפקודית של המערער הוערכה על-ידי בית-המשפט ב-60%. כשנתונים אלה בידיו, שם בית-המשפט את הפיצויים שישתלמו למערער.,שני הצדדים - המערער והמשיבה - משיגים על פסק-הדין. המערער סבור כי בית-המשפט המעיט בתשלום הפיצויים, הפחית שלא כראוי את שיעור הנכות האורתופדית והפסיכיאטרית וניכה מן הפיצויים תגמולים המשתלמים מטעם המל"ל בשיעורים גבוהים מן המותר. המשיבה, מבטחת הרכב שהיה מעורב בתאונה, סבורה כי בית-המשפט הרבה יתר על המידה בפסיקת הפיצויים, העריך ביתר את שיעור הפגיעה בכושר ההשתכרות של המערער וטעה בחישוב תגמולי המל"ל הצריכים בניכוי.,שקלנו את טענות הצדדים ולא מצאנו עילה להתערב בפסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, למעט בעניין אחד הנוגע לשאלת ניכוי תגמולי המל"ל.,בית-המשפט פסק כי על-מנת שניתן יהיה לבצע ניכוי ראוי של תגמולי המל"ל, "על הנתבעת להציג חוות-דעת אקטוארית מעודכנת, אשר תתייחס במפורש לנכויות אשר נבעו מהתאונה ולא לנכויות נוספות". עוד נאמר בפסק-הדין, כי ....
בשם המערער (המשיב שכנגד) - עו"ד מנחם דר, עו"ד שרה ליבוביץ-דר,בשם המשיבה (המערערת שכנגד) - עו"ד שאולה ברג, עו"ד יצחק גרינברג

אורי עליזי - נגד - 1. טרנס מערכות בטחון וטכנולוגיות בע"מ,2. עו"ד שאול ברגרזון,3. ציוד הנדסי דלתה בע"מ,4. כונס נכסים רשמי,5. בנק הפועלים בע"מ     החלטה   15.07.2007

לפני בקשה לפסיקת הוצאות בהליך שבכותרת.,1. בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו אישר הסדר נושים אשר הוצע למשיבה 1 (להלן: החברה) על ידי המשיבה 3, ציוד הנדסי דלתה בע"מ (להלן: דלתה) וכן על החלטת בית המשפט לאשר את בקשת המשיב 2, הנאמן על הסדר הנושים (להלן: הנאמן) לפיה לא ניתן לנקוט נגד החברה בכל הליך בגין חובות הקודמים למועד אישור ההסכם. המבקש, שהינו בעל מניות בחברה, הגיש בקשת רשות לערער על החלטות אלה. בהחלטת כבוד השופט א' ריבלין (כתוארו אז) מיום 18.1.04 נקבע כי הבקשה מצריכה תשובה. המשיבים 1,2,3 ו-5 הגיבו לבקשה. ביום 22.2.04 הגיש המבקש בקשה לתיקון הבקשה למתן רשות לערער וביום 16.3.04 הגיש המבקש בקשה להשיב לתגובות המשיבים. המשיבים התנגדו לבקשות. בהחלטת כבוד השופט ריבלין מיום 18.3.04 הבקשה התקבלה הבקשה למתן רשות להשיב ובהחלטת כבוד השופט ריבלין מיום 30.11.04 נקבע כי המבקש יהא רשאי להגיש בקשה מתוקנת וכי המשיבים יהיו רשאים להגיב לה. ביום 4.5.05 נקבע כי הבקשה למתן רשות לערער תדון בפני הרכב שלושה. ביום 30.10.06 התנהל דיון בבית המשפט במעמד הצדדים. בהחלטת בית המשפט באותו יום נקבע כי התיק נדחה לעיון....

1. יצחק אטינגר,2. גלינה אטינגר - נגד - משרד הפנים   החלטה   15.07.2007

לפני בקשה לפסיקת הוצאות מטעם המשיב.,1. עניינה של העתירה בקשת העותרים להעניק לעותרת 2 אשרת שהייה בארץ מכוח נישואיה לעותר. בתגובת המשיב לעתירה נטען כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת אי ניקיון כפיים חמור. זאת, שכן העותרים לא ציינו עובדות מהותיות בעתירתם, וכן הוצגו על ידם מצגים מטעים בפני המשיב. ביום 30.1.07 הגישו העותרים בקשה למחיקת העתירה. המשיב הסכים לבקשה אולם בשים לב לנסיבות החריגות של המקרה, הוא עמד על פסיקת הוצאות לטובתו, ולו בסכום סמלי. בתגובתם, מאשרים העותרים כי הם לא גילו את מכלול העובדות הרלבנטיות בעתירה שבכותרת וכן בהליך שהתנהל אל מול לשכת מינהל האוכלוסין. העותרים הבהירו שכך נהגו נוכח חששם מפני מדיניות המשיב וכן בשל איומיו של בנו החורג של העותר למנוע את כניסת העותרת לישראל. העותרים הביעו חרטה על התנהלותם זו, וטענו כי הדבר נעשה מפאת גילם והלחץ בו היו נתונים.,2. לאחר שעיינתי בעתירה ובתגובת המשיב לה, באתי לידי מסקנה כי דין הבקשה לפסיקת הוצאות להתקבל. זאת שכן חרף גילם ומצבם של העותרים, לא ניתן להתעלם מחוסר נקיון כפיהם בדרך ניהול ההליך. יחד עם זאת, ונוכח האמור בתגובתם, וכן....

שושאני שלמה - נגד - אופק חומרי גלם מאפה שוקולד וגלידה בע"מ   פסק דין   15.07.2007

1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת לתשלום שכר חודש אוגוסט 2006, פדיון חופשה, פיצוי בגין אי הפרשה לקרן השתלמות וביטוח מנהלים.,2. הנתבעת, חברה לאספקת חומרי גלם למאפי שוקולד, העסיקה את התובע החל מיום 1.7.06 לאחר שנכנסה בנעלי מעסיקתו הקודמת של התובע - חב' גולדמאונט בע"מ.,3. העובדות שאינן שנויות במחלוקת:,א. התובע הועסק על ידי חברת גולדמאונט בע"מ עד ליום 30.6.06, בתפקיד סוכן מכירות.,ב. ביום 1.7.06 החל התובע לעבוד בחברת אופק, היא הנתבעת, אשר רכשה את פעילות חברת גולדמאונט בע"מ. התובע המשיך לעבוד ברצף, באותו תפקיד.,ג. עם המעבר לעבוד בנתבעת, נערכה לעובדי חברת גולדמאונט שיחה עם מנהל הנתבעת (תוכן השיחה שנוי במחלוקת).,ד. ביום 28.8.06 מסר התובע הודעת התפטרות וסיים לעבוד אצל הנתבעת.,7. מטעם התובע העידו התובע בעצמו ומר אמנון פארן שהועסק יחד איתו בחברת גודלמאונט.,מטעם הנתבעת העידו מנהל הנתבעת מר מאיר נייס ועובד נוסף מר אבי בס.,אלה הסוגיות השנויות במחלוקת:,8. א. מועד סיום העבודה התובע וזכאות התובע לשכר אוגוסט 2006.,ב. זכאות התובע לפיצוי מאת הנתבעת בגין אי הפרשות לקרן השתלמות וביטוח מנהלים.,ג. זכא....
בשם התובע : עו"ד שמיה נסים,בשם הנתבעת : עו"ד רגב

ריבקין אורנה - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. ביום 13.12.05 הגישה התובעת, באמצעות ב"כ, כתב תביעה כנגד החלטת הנתבע מ- 24.8.05, הדוחה תביעתה להכיר בפגיעה בע"ש צוארי כפגיעה בעבודה.,התובעת, ילידת 1957, אחות מחלקה המטו-אונקולוגית ילדים ("המחלקה"), מועסקת בעיקר במשמרות לילה (19:00-07:00), עבודה הכוללת התרוצצות בלתי פוסקת, התכופפויות מרובות והרמת משקל, לעתים משקל כבד ביותר, פעמים רבות גם תוך כדי תנועה סיבובית.,מדובר בפעולות חוזרות ונשנות פעמים רבות: שינוי תנוחה של חולה במיטה, העברה לצורך בדיקות, העברה לצורך רחצה / שירותים.,פעמים רבות נדרשת היא להרמת משקל כבד ופעמים רבות גם תוך תנועה סיבובית.,מכאוביה החלו לפני כ- 7 שנים, עם הופעת כאבי צוואר הקורנים לשכמות (ס' 7).,התובעת טופלה תרופתית, המשיכה לתפקד תוך כאב עד 19.1.04, אז הגיעה לעבודה עם כאבים עזים וסיימה המשמרת ללא יכולת ולו לתפקוד מינימלי.,התובעת טוענת כי מדובר במחלת מקצוע או מיקרוטראומה, וכתמיכה לתביעתה הגישה חוו"ד מומחית בכרורגיה-אורטופדית (ד"ר ס. הורוביץ).,2. ביום 7.2.06 הגיש הנתבע כתב הגנתו בו הכחיש טענות התובעת, כפר בחוו"ד ד"ר הורוביץ והגיש חוו"ד מטעמו. נטען כי לתובעת לא....
בשם התובעת : עו"ד א. רוט פרידלר,בשם הנתבע : עו"ד גב' ע. ליבוביץ

שטרנברג ליאורה - נגד - המוסד לבטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. ביום 27.10.05 הגישה התובעת, באמצעות ב"כ, כתב תביעה כנגד החלטת הנתבע מ- 16.5.05 הדוחה תביעתה לתשלום דמי פגיעה בגין פגיעה מ- 11.4.03, בשל מצב נפשי.,בתביעתה טוענת התובעת כי בכל זמן רלוונטי לתביעה עבדה כמנהלת, אסטרטגית ועתונאית בחברת ת"א-מוסקבה פרסום בע"מ (להלן: "החברה") וכי למרות תפקידה הבכיר והיותה בעלת מניות נעשה מהלך להדחתה והלכה למעשה פוטרה מהחברה.,הפטורין פגעו בה, לאור מעמדה, בצורה קרדינלית והביאו להדרדרות נפשית קשה, שבעטייה אף אושפזה בכפייה בבי"ח גהה.,מעניין לציין כי אף כי התביעה הוגשה לביה"ד יותר משנתיים וחצי לאחר שנטלה התובעת ייצוג משפטי, ואף שהייתה מיוצגת כאמור בעת הארוע הנטען (ראה מועד החתימה על יפוי הכח) - משום מה לא צויינו ולא פורטו בתביעה לביה"ד עובדות ועיתויין.,2. ביום 26.1.06 הגיש הנתבע כתב הגנה.,הנתבע הכחיש הנטען בתביעה, טען כי לא ארעה לתובעת פגיעה בעבודה כמשמעה בחוק הבטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק") וכי אין קשר בין הארוע הנטען למחלת התובעת.,עוד נטען כי מתח המשתרע עפ"נ תקופה ממושכת - אינו בבחינת ארוע תאונתי.,להגנה צורפה הודעת התובעת לחוקר ה....
בשם התובעת : עו"ד י. בן ארי,בשם הנתבע : עו"ד גב' ע. ליבוביץ

יפה כליף זאדה - נגד - המוסד לביטוח לאומי     החלטה   15.07.2007

1. בפניי ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 12.6.06, שקבעה למערערת דרגת נכות בשיעור של 0%.,2. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 19.6.07 בפני כבוד הרשמת שלי ולך, טען ב"כ המשיב כי יש לדחות את הערעור על הסף מחמת התיישנות, שכן הערעור הוגש באיחור של כשלושה חודשים לאחר שנמסרה למערערת החלטת הועדה הרפואית לעררים.,3. רקע עובדתי:,א. המערערת נפגעה בברך שמאל ביום 21.7.05.,ב. המערערת הגישה תביעה לגמלת נכות מנכות כללית.,ג. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערערת דרגות נכות זמנית.,ד. המערערת התייצבה בפני ועדה נוספת בחודש יוני 2006 אשר קבעה לה דרגת נכות בשיעור של 0%.,ה. לאור מסקנות הועדה הרפואית מיום 12.6.06, נשלחה למערערת החלטת המל"ל הדוחה את התביעה לגמלת נכות כללית. מכתב זה התקבל אצלה במהלך חודש יוני 2006.,ו. נוהלה תכתובת בין ב"כ המערערת למשיב, המערערת ביקשה הארכת המועד להגשת ערעור על החלטת הועדה.,לא הוצגו בפנינו מכתבי תגובה מטעם המל"ל, ככל שישנם.,4. בהחלטה מיום 27.6.07 קבעתי כי לאור הטיעונים בכתב הערעור והמסמכים שצורפו לו, עולה כי הערעור הוגש על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 6.9.06.,קבעתי כי ....
בשם המערער - עו"ד דותן ינון,בשם המשיב - עו"ד הררי

מיכאל פיצחדזה - נגד - רשות הדואר   פסק דין   15.07.2007

התובע (להלן גם: "העובד") הועסק אצל הנתבעת (להלן גם: "הרשות" או "רשות הדואר" או "המעביד"), כבר משנת 1989. תחילה כמנהל רובע דוורים ומשנת 1995 כמנהל מחלקה בעיר תל-אביב.,בסך הכל עבד התובע ברשות הדואר כ- 15 שנים, שהסתיימו עם פיטוריו ביום 23.9.04.,במשך שנים רבות שררה מערכת יחסי עבודה תקינים בין התובע לעד הנתבעת מר בן שלוש (להלן: "מר בן שלוש"), עד שזה האחרון החל לשמש בשנים האחרונות כממונה הישיר של התובע. או אז החלו חיכוכים בין התובע לבין מר בן שלוש. היה ברור לשניהם כי הם מתקשים ליצור מערכת יחסי עבודה תקינה. כתוצאה מכך ניהלו השנים ויכוחים רבים שהביאו לפגיעה בעבודה, ומר בן שלוש ביקש לנצל זאת לפיטוריו של העובד. הוא ניסה ליזום פיטורים - הללו סוכלו ע"י נציגות העובדים - עד שבסופו של דבר החליט המעביד על פיטורי התובע החל מיום 23.9.04.,בביה"ד הוכח כי היו לתובע ויכוחים רבים עם הממונים עליו, עובדה שהפריעה למהלך העבודה. עם זאת, חובה להדגיש כי לא הוכח במשפט כי במדידת תפוקות אוביקטיביות, ביצועי המחלקה שבראשה עמד התובע סטו באופן משמעותי מהסביר והמקובל אצל הרשות. רוצה לומר, עילת הפיטורים אינה הישגי....
בשם התובע : עו"ד אלכסנדר ספינרד,בשם הנתבעת : עו"ד אפרת דויטש

פרל טיבור - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. ביום 23.10.06 הגיש התובע, באמצעות ב"כ, הודעת ערעור כנגד החלטת הנתבע ולפיה, זכאי הוא לרמה ג' בגמלת הסיעוד.,התובע, אדם בגיל 80, ניצול מחנות, מצבו הבריאותי והפיזי גרוע ביותר, נזקק לתמיכה ועזרה יומיומית בתפקודי היומיום.,התובע אף משמש כאפוטרופוס לאשתו ולבנו.,טוען התובע, כי הועדה שבדקה את תיפקודיו, לא התייחסה כיאות למסמכים הרפואיים והסתפקה בבדיקה שטחית, לא התייחסה למטלות השונות המוטלות עליו, לכלל בעיותיו האורטופדיות והאורולוגיות.,טעתה הועדה כשלא קבעה לו דרגת זכאות ד' לשרותי סעוד.,לתביעה צורף מכתב התובע לעו"ד אילן שחף ומסמכים רפואיים.,יצויין, כי לתביעה לא צורף מכתב ההחלטה של הנתבע.,2. בכתב הגנתו טען הנתבע כי חלה התיישנות בגין החלטות קודמות.,התובע הגיש בקשה לבדיקה מחדש בספטמבר 2006, לאחר שקיבל גמלה מיוני 2004 ומבדיקתה עלה כי מצבו מזכה בגמלה בשעור של 100%, כממצאים שנמצאו בבדיקות קודמות ממאי ויולי 2000.,להגנתו, צורפה הערכת תלות מ- 6.9.06.,3. ביום 27.2.07 התקיים דיון קד"מ בפני כב' השופטת מ. לויט.,ב"כ המל"ל ויתרה בהגינותה על טענת ההתיישנות.,נקבעו המוסכמות והפלוגתאות הבאות:,מוסכמות:,א.....
בשם התובע - עו"ד ד. סער ועו"ד גב' ע. הלר,בשם הנתבע - עו"ד גב' ע. ליבוביץ

זוהר ג'ני - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   15.07.2007

1. לפני ערעור על פי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק) על החלטת הועדה לעררים בענייני שירותים מיוחדים מיום 4.9.05, אשר קבעה כי המערערת אינה תלוייה בעזרת הזולת במידה המזכה אותה בגימלת שירותים מיוחדים.,2. למערערת בקע שהסתבך בזיהום, בעקבותיו היא נאלצת לחבוש חגורה מיוחדת. למערערת נערך דו"ח הערכת תלות ביום 3.8.05 על ידי אחות בריאות הציבור, ועל יסודו קבעה הועדה לעררים את קביעתה.,3. המערערת טוענת כי נפלה טעות בקביעתה של אחות בריאות הציבור:,האחות ציינה כי בעת הבדיקה שכבה המערערת על מיטה, בעוד שהיא שכבה על ספה, לא התייחסה להחמרה במצב המערערת, לא הביאה בחשבון כי המערערת חייבת להתרחץ 5-6 פעמים ביום ואינה מסוגלת להתכופף בגלל בעיה רפואית. האחות אף ציינה כי המעברים בבית רחבים בעוד שבמציאות אין הדבר כך. המערערת טענה כי אינה שולטת על צרכיה, וכי ביום 25.2.07 נפלה.,4. המשיב טען כי לא נפלה טעות משפטית בקביעת הועדה מיום 9/05, שנסמכה על הערכת האחות מיום 3.8.05.,המשיב אף שקל מחדש, לבקשת בית הדין, את מצבה של המערערת ואף נערך לה דו"ח הערכת תלות ב- 4/07.,5. להלן - קבי....
בשם הנתבע - עו"ד מזרחי לוי

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים