law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

הדסה עמירה - נגד - בטוח לאומי-סניף באר שבע   החלטה   18.03.2008

1. התובעת הגישה תביעה להכיר בפגיעה במרפק יד ימין כ"תאונת עבודה".,2. התובעת ילידת 1962.,3. התובעת עובדת כמנהלת משרד בחברת "ברק", באזור התעשייה הדרומי באשקלון מזה שנים רבות.,4. התובעת עובדת מעל למעלה מ-10 שנים בנוסף לעבודות שונות בניהול המשרד, מידי יום ביומו ובמשך כ- 4 שעות לפחות, בהקלדות במחשב ושימוש אינטנסיבי בעכבר המחשב.,5. לאחרונה, החלה התובעת לחודש בכאבים עזים במרפק יד ימין ופנתה לקבלת טיפול רפואי.,6. התובעת אובחנה כמי שסובלת מ: “EPICONDYLITIS” במרפק יד ימין - היד הדומיננטית.,7. מצבה הרפואי של התובעת הינו כעולה מהחומר הרפואי אשר יוגש ע"י הצדדים.,8. הצדדים הסכימו למינוי מומחה רפואי.,9. אשר על כן, הריני ממנה את ד"ר ז'ק פעילן, כמומחה רפואי מטעם בית הדין, אשר יתבקש להשיב על השאלות הבאות:,א. מהי המחלה ממנה סובלת התובעת במרפק יד ימין?,ב. האם קיים קשר סיבתי על דרך של גרימה או החמרה, בין מחלת התובעת ותאור עבודתה?,ג. האם עבודתה של התובעת כללה פעולות חוזרות ונשנות שגרמו כל אחת נזק זעיר והצטברותן הביאה למחלת התובעת?,ד. האם מחלת התובעת הינה מחלת מקצוע?,10. הצדדים ....
בשם התובעת – עו"ד א. קריסי,בשם הנתבע – עו"ד פסה מרקוביץ

אלפרון (אלפרין) יעקב - נגד - בטוח לאומי-סניף באר שבע   החלטה   18.03.2008

1. מדובר בתביעה להכיר בנזק רפואי בברך ימין של התובע כ"תאונת עבודה".,2. העובדות המוסכמות:,א. התובע הוא יליד 15.6.1979.,ב. התובע עבד בעבודות בנייה במשך 5.5 שנים שקדמו להפסקת עבודתו, ביום 24/1/07.,ג. במסגרת עבודתו נדרש התובע לבצע עבודות של החלקת בטון, בהן כרע בברכיים כפופות על קרקע (נשען על הברכיים), כשהוא מיישר ומחליק בטון טרי אחר יציקתו במשטח. התובע נע על ברכיו כדי להתקדם בתוך האזור בו הוא עבד, ואחר סיום האזור הוא התרומם ועבר לאזור הבא (עבודה זו להלן: "החלקת בטון").,ד. במשך שנות עבודתו תדירות הביטוע של עבודות החלקת בטון הייתה לפחות אחת לשבוע, במשכים של 1/4 שעה עד 3 שעות ביום, כתלות בגודל המשטח.,ה. שבועיים לפני הפסקת עבודתו (ביום 24/1/07) בוצעה על ידי התובע פעולת החלקת בטון אינטנסיבית, במרבית יום העבודה.,ו. במשך השבועיים שלפני הפסקת העבודה עבד התובע כ-5 שעות נטו בביצוע עבודות החלקת בטון. בשאר יום העבודה היה התובע ב-3 הפסקות בנות חצי שעה כל אחת (סה"כ שעה וחצי), וכן התרומם מכריעתו כאשר עבר בין משטחים. כאשר התרומם מכריעתו נח מעבודה בעמידה או ישיבה.,ז. ביום 24/1/07 בשעה 15:00 לקראת....
בשם התובע - עו"ד אלטרמן מיכאל,בשם הנתבע - עו"ד ג'יזל אלאלוף

אבו עמרה מחמד - נגד - דוידיאן אבנר צפניה   פסק דין   18.03.2008

1. ביום 30/01/2008 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 12/02/2008 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.,2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.,3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.,4. הנתבע ישלם לתובע כדלקמן:,א. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 4,000 ₪.,ב. תשלום בגין פדיון ימי חופשה סך של 2,327 ₪.,ג. תשלום בגין דמי הבראה סך של 3,060 ₪.,ד. תשלום בגין פדיון דמי חגים סך של 2,992 ₪.,הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28/02/2006 ועד ליום התשלום המלא בפועל.,6. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 750 ₪ בצרוף מע"מ. הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.,ניתן היום 18 במרץ, 2008 (י"א ב אדר ב תשס"ח) בהעדר הצדדים.....
בשם התובע – עו"ד עלימי חסן עלי

שלום אזולאי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   18.03.2008

1. לפנינו גלגולה השני, בבית-דין זה, של תביעה שהגיש מר שלום אזולאי (להלן: המערער) נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד), בה תבע להכיר בירידה בשמיעה ממנה הוא סובל כ"פגיעה בעבודה", כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995.,רקע עובדתי,2. העובדות הצריכות לענייננו, כפי שנקבעו על-ידי בית-הדין האזורי, הן כדלקמן:,א. המערער עובד ברשות הנמלים והרכבות מאז 1964;,ב. המערער החל לעבוד בנמל אילת כסוור;,ג. החל משנת 1966 שימש המערער כמפעיל ציוד מכני כבד;,ד. החל מיום 7.4.1996 שימש המערער כמנופאי בנמל אשדוד;,ה. המערער עבד בקרבת מכונות כמלגזה כבדה 42 טון, על גורר ומנופים שונים;,ו. המערער עבד כל יום במשך 8 שעות;,ז. רק בשנים האחרונות החל המערער להרכיב אוזניות.,השתלשלות ההליכים,3. המוסד דחה את תביעתו של המערער, לתשלום דמי פגיעה בגין ירידה בשמיעה, משני טעמים: א. על-פי המסמכים שהיו בידי המוסד לא הוכח קיום אירוע תאונתי/אירועים תאונתיים זעירים תוך כדי ועקב עבודתו של המערער ואשר הביאו לירידה בשמיעתו ולפיכך אין לראות במחלתו כתאונת עבודה; ב. הנזק בשמיעתו של המערער התפתח על רקע מצב תחלואי טבעי, ....
בשם המערער - עו"ד אדוארדו ווסר,בשם המשיב - עו"ד אורה קרן

מדינת ישראל - משרד החקלאות - נגד - מסלטי משה שחר   החלטה   17.03.2008

נגד משה מסלטי יליד 1981 (להלן: "הנאשם") הוגש לבית משפט זה כתב אישום לפיו ב- 28.02.06 החזיק ביצי מאכל בלתי חתומות וללא תעודת משלוח ושיווק אותן שלא כדין, ובכך עשה מעשה שעלול להפיץ מחלה.,בישיבת ההקראה כפר הנאשם באמצעות בא כוחו עו"ד דוד ירון (להלן: "הסנגור") בעובדות כתב האישום שיש בהן לבסס עבירה.,במועד שנקבע להוכחות, הגישה התובעת עו"ד סקפה - לנדאו (להלן: "התובעת") את כל הראיות בכתב שנאספו, וזאת בהסכמת הסנגור, שויתר על חקירה נגדית. לאחר שהתובעת הכריזה "אלו עדי", ביקש הסנגור לפטור את מרשו מלהשיב לאשמה, וטען שבכל הראיות שהוצגו בפני בית המשפט אין לבסס, ולו לכאורה, את האשמות המיוחסות לנאשם.,לטענת הסנגור מהראיות עולה שהמשאית עליה היו הביצים איננה בבעלות הנאשם וחלקו בהעברת הביצים מצטמצם להחניית המשאית. הוא לא נהג בה ולא הוביל את הביצים שעליה ומשכך לא ניתן לייחס לו החזקה. תוך הסתמכות על פסיקת בית המשפט העליון בע"פ 250/84, הוכשטט נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(1), 813, טען שלנאשם לא היתה שום שליטה בביצים ולא הוכחו אף לא לכאורה היסוד הנפשי והיסוד הפיסי של שליטה. משכך, אין לדרוש מהנאשם תעודות משלוח ....
בשם המאשימה - עו"ד סקפה-לנדאו,בשם הנאשם - עו"ד ירון דוד

1. גורמן עינת,2. ברק גורמן - נגד - 1. איילון חברה לבטוח בע"מ,2. רוזן סוכנות ביטוח בע"מ,3. שחר נזקי נצרת בע"מ,אבוטבול מקס(הצד השלישי)   החלטה   17.03.2008

1. עד מועד זה לא הודיעו הצדדים תוצאות הגישור וזאת חרף החלטתי מיום 26.11.07.,2. הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 30.3.08 בשעה 08:30 כשהם בקיאים בפרטי התיק.,3. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.,ניתנה היום י' ב אדר ב, תשס"ח (17 במרץ 2008) בהעדר הצדדים.....
בשם התובעים - עו"ד ירון בן דוד ואח',בשם הנתבעות - עו"ד מ. גנות ואח',בשם הצד השלישי - עו"ד רונן צרפתי

1. חיה גולן,2. עזבון המנוח אריה גולן - נגד - מדינת ישראל-הועדה לאנרגיה אטומית   החלטה   17.03.2008

התובעת, אלמנת המנוח שעבד במתקני הנתבעת, עותרת לפיצוי בגין פטירתו בטרם עת כתוצאה מחשיפתו לקרינה מייננת ולחומרים כימיים מסוכנים במסגרת עבודתו, אשר גרמה לו למחלה ממארת ולמותו כאמור.,בתיק זה מונה מומחה מטעם ביהמ"ש כמפורט בהחלטת 24.12.07.,התובעת עותרת לביטול המינוי או לעיכוב כניסת המינוי לתוקף עד לאחר השלמת הליכים מקדמיים שעיקרם הצגת כל המסמכים והנתונים המצויים בידי הנתבעת ואשר הוצגו למומחה מטעמה, בפני התובעת ובפני המומחה מטעם ביהמ"ש (כגון "החומרים המסוכנים להם נחשף המנוח" "סקר אפידמיולוגי של משרד הבריאות ביחס לתחלואה בסרטן של עובדי הנתבעות").,התובעת מציינת כי בקשה לגילוי ועיון במסמכים אלה טרם הוגשה על ידה וזו "תוגש בזמן הקרוב".,הנתבעת סבורה שאין לעכב את המינוי ויש להותירו על כנו. לענין הסקר האפידמיולוגי טוענת הנתבעת כי היא תציגו לב"כ התובעת ולמומחה כנגד התחייבות לשמירת סודיות, כך גם ביחס לשם החומר אליו נחשף המנוח.,הדעת נותנת כי כל החומר שהיה מונח בפני מומחי הצדדים יעמוד גם בפני מומחה ביהמ"ש וזאת בנוסף לכל חומר שידרש ע"י האחרון כמפורט בתקסד"א לרבות בדיקות עזר וכיו"ב.,הצדדים התבקשו....

1. כפיר מעליות בע"מ,2. כפיר שירותי מעליות (1981) בע"מ - נגד - 1. מאיר ברקן,2. מ. ברקן הנדסה בע"מ,3. מ. ברקן הנדסה ניהול ואחזקות (1995) בע"מ   החלטה   17.03.2008

בישיבת יום 3.2.08, הסתבר כי לנתבעים אין עוד דרישות מקדמיות כלפי התובעות, אולם לתובעות יש דרישות מקדמיות כלפי הנתבעים.,התובעות הונחו להגיש בש"א מסודרת בעניין זה, וזוהי הבש"א שבפני.,תכלית הבקשה היא, מתן צו מענה לשאלון ומתן צו גילוי מסמכים.,לטענת התובעות, ענו הנתבעים בצורה חלקית ומתחמקת לשאלון ולא המציאו תצהיר גילוי מסמכים כדבעי.,הנתבעים מצידם, גרסו כי כל החומר הרלוונטי לפרויקט נשוא התובענה, אשר אוגד בלא פחות מעשרים קלסרים שונים, כבר נמסר לידי התובעות ביום 23.10.02 לאחר שנרכשו הזכויות בפרויקט ע"י התובעת 1.,אי לזאת סבורים הנתבעים, כי אין לאפשר לתובעות בירורים עובדתיים נוספים וכי כל תכלית הבקשה לגילוי ספציפי, היא "מסע דייג אסור".,מדובר, לשיטת הנתבעים, בחיטוט במסמכים שאינם רלוונטיים להליכים לתובענה זו.,אשר לשאלון, סבורים הנתבעים כי השיבו לשאלות כראוי וכנדרש.,אשר לבקשה לגילוי במסמכים ספציפיים:,הבקשה רחבת היקף ביותר, אין לומר כי אינה רלוונטית לתיק ואין לראותה כמסע דייג אסור. יחד עם זאת, נוכח ההיקף הרב של המסמכים שנדרשו, ראוי לצמצם את הדרישות.,אני מורה על גילוי מסמכים ספציפיים כמבוקש ....
בשם התובעות - עו"ד גולני ועו"ד אורן,בשם הנתבעים - עו"ד להב

1. שושני יעל,2. שושני בתיה,3. שושני הנרי מיכאל - נגד - 1. שיטרית ברנרד (ניתן פס"ד),2. שיטרית חנה (ניתן פס"ד),3. מנשרוב מיכאל   פסק דין   17.03.2008

תביעה כספית על סך של 78,353 ₪ בגין טענה להפרת הסכם שכירות שנחתם בין התובעים (להלן: "שושני") לבין הנתבעים 1 ו־2 (להלן: "שיטרית") ביחס לבית מגורים באשקלון (להלן: "הבית"). התביעה הופנתה כלפי שיטרית מכח חבותם על פי ההסכם וכלפי הנתבע 3 (להלן:"מנשרוב") מכח ערבותו האישית.,לנוחות המעיין בפסק הדין יובא להלן רצף העובדות העומד ביסוד הדיון ואינו שנוי במחלוקת בין הצדדים.,1. ב-12.3.04 נחתם הסכם שכירות (להלן: "ההסכם הראשון") בין שושני לבין שיטרית ולפיו, שכרו האחרונים את הבית לתקופה שעד ליום 15.6.05 (להלן: "תקופת השכירות הראשונה"), בערבותו של מיכאל מנשרוב (להלן: "מנשרוב").,2. בהסכם הראשון הוענקה לשיטרית האופציה להארכת תקופת השכירות לשנתיים נוספות (וזו תיקרא להלן במלואה או בחלקה "תקופת האופציה").,3. במעמד חתימת ההסכם הראשון נחתם על ידי שטרית, בערבותו של מנשרוב וערבה נוספת (אילנה ואבוליצקו), שטר חוב על סך של 50,000 ₪.,4. לתום תקופת השכירות הראשונה עמדה לחובתם של שיטרית יתרת חוב מיסי עירייה בגובה של 19,033 ₪.,5. ביום 3.6.05 נחתם בין אותם צדדים הסכם שכירות נוסף (להלן:"ההסכם השני"), למימוש חלקי ש....
בשם התובעים – עו"ד קינן,בשם הנתבעים – עו"ד מילר

שרה נשרי - נגד - 1. גרינר אפריים,2. כלל חברה לביטוח בע"מ,3. מנורה חברה לביטוח בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. התובעת, ילידת 1947, שנפגעה בשתי תאונת דרכים מיום 20.6.06 (להלן: "התאונה הראשונה ) ומיום 3.6.07 (להלן: "התאונה השניה") עותרת למינויו של מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי ,2. בעקבות התאונה הראשונה מיום 20.6.06 מונה לתובעת מומחה בתחום האורטופדי. ביום 3.6.07 עת נסעה התובעת לבדיקת הרופא המומחה מטעם ביהמ"ש אירע לה תאונת דרכים נוספת בעקבותיה הגישה בקשה שנעתרה לתיקון כתב התביעה.,3. במסגרת בקשתה למינוי מומחים רפואיים עותרת התובעת למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. לטענתה, בעקבות התאונות נגרמו לה נזקים נפשיים רבים, היא סובלת, בין היתר, מחרדות בעת חציית כבישים ורתיעה מנהיגה ברכב .,4. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, התובעת הייתה מטופלת במרפאה לבריאות הנפש עוד קודם לתאונה הראשונה וללא כל קשר אליה, התובעת נמנעה מלצרף לבקשתה סיכומי מחלה כנדרש, התלונות לגבי החרדות בגין התאונה הראשונה מופיעות זמן רב לאחר התאונה ולכן אין כל קשר סיבתי בין נזקיה הנפשיים לבין התאונה.,5. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה על נספחיהן , הגעתי לכלל מסקנה כי המסמכים שצורפו לבקשה דלים ואינם מעידים על רצף של טיפול ותלונות....

חן בקרת אקלים בע"מ - נגד - 1. מבריק הגליל בע"מ,2. פרץ ישראל   החלטה   17.03.2008

בישיבת יום 22.1.08 ניתנה הוראה לתובעת/נתבעת שכנגד להגשת תצהיריה.,עדיין לא ניתנה הוראה להגשת תצהירי הנתבעים/תובעים שכנגד, לאור העובדה שרק באותו מועד, נמסרו להם תשובות לשאלון והתעוררה שאלת גילוי ההסכם עם שתולה, גוף אחר עימו היתה התקשרות בסוגיות הדומות לענייננו.,ניתנו הוראות לנתבעים/תובעים שכנגד, לבדוק את התשובות לשאלון, שנמסרו להם רק בישיבת יום 22.1.08 ולהגיש בקשה מתאימה, במידת הצורך.,כמו כן, ניתנו לצדדים הוראות להגיש טיעונים באשר לסוגית גילוי ההסכם עם שתולה - גילוי ועיון במסמכים ספציפיים.,עתה באו בפני הבקשות הרלוונטיות.,לאחר עיון, גם בתגובה וגם בתשובה לתגובה, אני מורה כדלקמן:,על התובעת למסור עיון ספציפי במסמכים הבאים:,א. אישור המשרד לאיכות הסביבה על פי ההצעה מיום 15.1.06.,ב. תעודת האחריות, אם נמסרה בזמן התקנת המערך הראשון, לרבות דף ההוראות וכל הכרוך במסמכים שנמסרו בזמן התקנת המערך הראשון.,ג. המסמכים הנוגעים להתקשרות עם שתולה, לרבות הסכם הפשרה כפי שהושג עימה.,ד. לגלות מסמכים הנוגעים להכשרות מקצועיות של עידו יונתי ומשה יונתי.,זאת בסוגית הגילוי הספציפי.,אשר לתשובות לשאלון, אני מו....
בשם התובעת - עו"ד כהן רני אהרון,בשם הנתבעים - עו"ד מזיוב

מדינת ישראל - נגד - מ’ ד’   הכרעת דין   17.03.2008

הנאשם הואשם בעברות אלימות פיזית ומילולית נגד חברתו באותה עת, הסגת גבול לדירתה והחזקה שלא כדין של סכין.,תמצית כתב האישום,א. ביום 21.4.07 בלילה, בילה הנאשם עם המתלוננת ואחרים בחוף הים באשדוד ונטען כי הכה אותה בחוזקה בעורפה.,ב. חברו פבל ניסה להתערב והנאשם איים להרוג את המתלוננת והוסיף שיקח אותה לפרדס ויחתוך אותה לחלקים.,ג. בהמשך, המתלוננת הגיעה לבית הנאשם ולקחה משם חפציה. הנאשם טילפן אליה ואיים להגיע לביתה בבני ברק ולדקור את מי שיפגוש שם וכן לשרוף את הבית. הוא הוסיף ואמר: "אם תצאי מהבית לא אעשה לך כלום, אם לא תצאי אשבור את הדלת ואכנס הביתה וכל מי שיהיה שם יקבל ממני" - עובדה מס' 3.,ד. הנאשם הגיע לדירת המתלוננת באותו בוקר בשעה 07.00, ולפי הנטען, דפק בחוזקה על הדלת כשהוא אוחז סכין. הוא לא נענה והסיג גבול בכך שטיפס למרפסת הדירה וניסה לפתוח חלון. תוך כדי כך נעצר ע"י המשטרה.,ה. הוא הוסיף ואיים באומרו לשוטר שידקור את המתלוננת בנוכחותו.,הנאשם הודה במרבית עובדות כתב האישום, למעט החזקת הסכין- ראה עמ' 4 ש' 4- 7 לפרוטוקול. כמו כן הודה גם בהסגת גבול- ראה סיכומי ההגנה עמ' 21 ש' 17- 18. נקודת ....
בשם המאשימה - עו"ד קובי עזרא,בשם הנאשם – עו"ד קפלנסקי

רמי יוסף - נגד - 1. אריה אלמגור,2. אלמגור (אריק) יעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ   החלטה   17.03.2008

בישיבת יום 20.2.08 טען כל אחד מן הצדדים, כי יש מקום להשלמה של ההליכים המקדמיים.,אי לזאת, הוריתי לצדדים להגיש את הנחוץ לתיק בית המשפט וקבעתי מועד לתזכורת פנימית.,עתה הגיש כל צד את עמדתו, ונפתח הפתח למתן הוראות לשני הצדדים.,בקשת התובע:,התובע עתר, עוד במעמד הדיון, לאפשר לו לעיין במסמכי התקשרות של הנתבע 1 עם בנק לאומי. הכוונה למסמכים של התקשרות, שהתובע לא היה צד להם.,לגרסת התובע, המסמכים נחוצים לו, כדי לאשש את תביעתו לפיה, לכאורה פעל הנתבע מאחורי גבו של התובע, והגיע להסכם עם בנק לאומי על בסיס ההצעה המקורית שגובשה יחד עם התובע.,התובע ציין, כי פנה לבנק לקבלת עותק המסמכים, ונתקל בסרוב.,הנתבעים מצידם, התנגדו למבוקש.,לגרסתם, בתגובה מיום 3.3.08 מדובר במסמכים שלתובע אין זכות לעיין בהם, וכי בשלב זה אינם רלוונטיים.,ההסכם שבין הנתבעים או מי מהם, לבין הבנק, הינו הסכם אחר לחלוטין, שלתובע אין דריסת רגל בו והוא אינו זכאי לקבל עיון בו.,הנתבעים מוסיפים עוד, כי תכליתה הראשונית של התביעה אינו כספי אלא מתן חשבונות, ועל כן אין להעניק לתובע עיון במסמכים בטרם הוכרה זכאותו.,לאחר שאני שוקלת את עמדות הצד....
בשם התובע - עו"ד גבע,בשם הנתבעים - עו"ד ישראלי

שאול קלמן - נגד - הרשות המוסמכת   החלטה   17.03.2008

1. העורר, יליד 1930, מבסס את עררו על קורותיו בבקאו שברומניה בתקופת השואה.,נבחן כל עילה מעילות הנרדפות אליהן מתייחס העורר.,פינוי מביתם,2. העורר העיד כי פונה עם משפחתו מביתם והם התגוררו בחדר קטן בתנאים קשים.,הפינוי מהבית, ככל שהיה, אינו מהווה עילת נרדפות.,אין המדובר בגירוש העומד במדדי הלכת גרנות, כאשר העורר ומשפחתו נותרו בעיר מגוריהם, בסביבה המוכרת, גם אם, כיהודים רבים אחרים, אולצו לפנות את ביתם.,מעשי אלימות,3. העורר טען כי ספג פעמים רבות מכות מהגרמנים כשיצא את ביתו, בשל יהדותו.,כשהתבקש העורר לפרט אירוע ספציפי, דיבר בכלליות רבה, לא כמי שמתאר אירוע שחווה על בשרו, ונזכר במקרה בו הוכה ע"י גרמנים ואמו הניחה קומפרסים על ראשו.,לא זו בלבד שאופן תיאור העורר לא היה משכנע, אלא שעיון בתביעתו מלמד כי שם סיפר על אירוע שונה בתכלית, בו הוכה בקתי רובים, נחבל בידו המצולקת עד היום (תיאור עליו לא חזר בעדותו, חרף שאלות חוזרות ונשנות לגבי מעשי אלימות ספציפיים הזכורים לו).,.4 לאור האמור לעיל וכלל התרשמותנו מהעורר, לא נוכל לומר כי הוא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח מעשה אלימות כלשהו.....
בשם העורר - עו"ד ידיד דוד,בשם המשיבה – עו"ד שוהם ו/או עו"ד סמל

מדינת ישראל - נגד - אבישר אבנר   הכרעת דין   17.03.2008

כלפי הנאשם (נהג מונית) הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה על תקנות 64(ד) ו-22(א) לתקנות התעבורה בכך שכאשר נהג ברכב לא ציית עפ"י הטענה לתמרור ב-37 שהיה מוצב בכיון נסיעתו בכך שלא עצר את רכבו כמצוותו הראשונה של התמרור ואף לא נתן זכות קדימה לכלי רכב אחרים כמצוותו השניה התמרור.,הנאשם כפר ונשמעו הראיות.,מטעם התביעה העידו השוטרים המתנדבים מר אוריאל רז (ע.ת.1) ומר יבגני פלפיי (ע.ת.2) ובמסגרת ראיות התביעה הוגשו המסמכים הבאים:,- הדו"ח שנערך (ת/1) (ע"י ע.ת.1).,- מזכר שנערך ע"י ע.ת.1 בקשר עם נהג מונית נוסף מר ששון נח שנכח במקום האירוע (ת/2) (עמוד אחד).,- מזכר נוסף שנערך ע"י ע.ת.1 (ת/3) (שלושה עמודים).,- מזכר שנערך ע"י ע.ת.2 (ת/4) (שלושה עמודים, כולל סקיצה).,מטעם ההגנה העיד הנאשם עצמו (ע.ה.1), נהג מונית מר ששון נח (ע.ה.2) ומר רשתי עזרא (ע.ה.3).,לבקשת הנאשם הוגש מטעם ההגנה מכתב מקצין תלונות הציבור (אליו פנה הנאשם בעקבות האירוע) ובו תשובת הקצין וקביעתו כי תלונת הנאשם תיגנז כתלונה בלתי מוצדקת. (נ/1).,לאחר ששמעתי ....

1. שאול סלומון,2. שלמה סלומון - נגד - הרשות המוסמכת   החלטה   17.03.2008

1. שני העוררים, אחים ילידי 1933 ו- 1939 בהתאמה, מבססים את ערריהם על קורותיהם ברומאן שברומניה בתקופת השואה.,.2 מטבע הדברים, לאור גילו הצעיר של העורר 2, העיד בפנינו העורר 1.,לטענתו פונתה משפחתם מביתה, שנמסר לאחרים, על פי צו.,העורר טען כי ברחו לקורדון, שם התגוררו במחסן של גוי, חבר של האב, בתנאים קשים מאד, כשהם יוצאים את המחסן רק בשעות הלילה.,הוסיף העורר והעיד כי אביו ביצע עבודות כפייה במחנות צבא שונים ברומאן והוא היה מתגנב ומביא מזון לאביו (טענה שפורטה בעיקרה בכתב).,.3 לאחר ששמענו את העורר1, ניתנה לנו ההזדמנות להתרשם ממנו, לאור כלל הראיות שבפנינו והידע ההסטורי - לא נוכל לומר כי העוררים עמדו בנטל המוטל עליהם.,.4 אנו מקבלים את טענת העוררים כי נאלצו לפנות את ביתם, שנמסר לאחרים. הדבר תואם עדויות רבות ששמענו וכן את התיעוד ההיסטורי. אולם, פינוי הבית אינו מהווה גירוש בכלל וכזה העומד במדדי הלכת גרנות בפרט. חלק ניכר מהיהודים ברחבי רומניה (ולא רק בה) נאלץ לעזוב את ביתם ולעבור להתגורר בדירות אחרות בעיר, בדרך כלל בריכוזי יהודים.....
בשם המשיבה – עו"ד שוהם/סמל

שולמה הוכמן - נגד - המגן חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. התובעת ילידת 7.5.65, נפגעה בתאונת דרכים ביום 8.1.05.,אין מחלוקת לגבי חבותם של הנתבעים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.,המחלוקת היחידה הינה לגבי גובה הנזק, לגביה הסמיכוני הצדדים לפסוק על דרך הפשרה, מכוח סמכותי לפי סעיף 4ג' לחוק הנ"ל.,2. הפגיעה,א. התובעת נחבלה בצווארה וגבה, אך פנתה לקופ"ח רק למחרת התאונה, לא נמצאו ממצאים אך הומלץ על 5 ימי מחלה.,ב. צילום רנטגן של עמ"ש צווארי מיום 10.1.05 העלה: "שינויים ספונדילוטיים קלים עם אוסטאופיטים קידמיים ואחוריים".,ג. התובעת הופנתה לטיפולי פיזיוטרפיה, אך לא ברור אם קיבלה.,ד. התובעת התלוננה על כאבי ראש חזקים והיתה בטיפול רופא א.א.ג. שאבחן בעיות סינוסיטיס, אך עפ"י המסמכים הרפואיים לא שוייכו תלונות אלה לתאונת הדרכים.,ה. בדיקת מיפוי עצמות מיום 1.1.06 העלתה: "קליטה מעט מוגברת בגופי חוליות צוואר תחתונות, מודגמת עפ"י חתכי ה- SPECTבלבד, ומעלה אבחנה מבדלת שבין שינויים ניווניים כגון מחלת דיסק ניוונית, שינויים פוסטראומתיים".,ו. ד"ר דוד, אשר נתמנה כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה היה בדעה כי: "בבדיקה גופנית....

מדינת ישראל - נגד - קזו כהן אברהם   הכרעת דין   17.03.2008

1. הנאשם הובא לדין על כך שבנוהגו את רכבו, במועד הנקוב בכתב האישום, בצומת הרחובות בלפור - העצמאות בבת ים, נכנס לצומת ועבר בו, מנתיב נסיעה ממנו אסורה הכניסה לצומת והמשך הנסיעה בו.,2. בישיבת ההקראה כפר הנאשם באישום ועוד אז הציג לי שני צילומים של זירת האירוע, במגמה לתמוך את טענתו לפיה נהג כדין.,3. בישיבת ההוכחות העידו עורכת הדו"ח והנאשם. עורכת הדו"ח ציינה שעמדה סטטית ברח' העצמאות, כשפניה מערבה לכיוון רח' בלפור. או אז הבחינה בנאשם, כשהוא עושה את דרכו ברח' בלפור, מדרום לצפון ופונה ימינה מנתיב נסיעה שנועד לנסיעה ישר - צפונה - לתוך רח' העצמאות.,4. במעמד עריכת הדו"ח הגיב הנאשם במילים: "פניתי את הכביש שלא יהיה עומס, היו הולכי רגל והרכב שלי הפריע להם. פניתי את הדרך, נעצרתי לפני מעבר חציה".,5. בחוקרו את עורכת הדו"ח חקירה שכנגד, התמקד הנאשם ארוכות בשאלה האם אמנם עורכת הדו"ח הבחינה בהתנהלותו בצומת. שכן, בעניין זה גרס הנאשם, שגבה של עורכת הדו"ח היה מופנה אל הצומת כשהיא עסוקה, ברישום דו"ח לנהג אחר ואילו שוטר אחר שניצב במקום, הבחין בהתנהלותו והורה לו לעצור.,6. בעניין זה לא הרפה הנאשם מעורכת ה....
בשם המאשימה – עו"ד ליפקיס - עמר

מג'יד ניסני-אחים ניסני השקעות (2003) בע"מ - נגד - 1. אלגו טקסטיל - ע"י עו"ד מזיוב אבירם,2. בנק מרכנתיל דיסקונט   פסק דין   17.03.2008

בקשה למתן פסק דין הצהרתי לפיה הזכויות ברכוש, מטען, סחורה ציוד ונכסים הנמצאים ברשות המבקשת, בחצריה, מפעליה ובכל מקום אשר ברשותה ו/או בחזקתה לרבות כלל הנכסים אשר עוקלו והוצאו ביום 13.1.08 הינם בבעלות המבקשת ולמשיבה 1 אין כל זכויות בנכסים האמורים.,המשיבה 1 הגישה תגובה לפיה היא מתנגדת לבקשה, והמשיב 2 הגיש הודעה לפיה לטובתו רשומה אגרת חוב - שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה להבטחת אשראים והלוואות, וכי למעקל אין כל זכות מהותית בנכס ובית המשפט התבקש להורות על ביטול העיקול.,כבר בשלב זה אציין כי לא מתעוררת בתיק זה שאלת העיקול שהוטל, אלא שאלת הבעלות במיטלטלין, ולכן עמדת המשיב 2 אינה עניינית לגופה של בקשה, אולם ניתן להבין כי היא אינה מתנגדת לה.,מטעם המבקשת נחקר מר מרטין ניסני (להלן: "מרטין") ומטעם המשיבה נחקר מר ניר אלבז - חוקר פרטי.,נטען כי המיטלטלין והציוד הנמצאים במקום פעילותה ברחוב נחלת בנימין 30 בתל אביב שייכים למבקשת.,המבקשת צירפה לבקשה כרטסת ורישומוני יבוא על מנת שיהיה בהם כדי לתמוך בבקשה.,המשיבה 1 מתנגדת לבקשה ומציינת כי המבקשת אינה אלא חלק ממארג של חברות משפחתיות הקמות חדשות לבקרים ....
בשם המבקשת - עו"ד רינגל דן,בשם המשיבים - עו"ד מזיוב אבירם

פריידלין סבטלנה - נגד - סי.אי.פי. מבוא חורון בע"מ   פסק דין   17.03.2008

מבוא,1. מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו, על פי הנטען, לתובעת, סבטלנה פרידליין (להלן: "התובעת"), ילידת 1954, כתוצאה מתאונת עבודה שארעה, ביום 26.12.01 (להלן: "התאונה"), במהלך עבודתה אצל הנתבעת.,הצדדים חלוקים הן בשאלת האחריות והן בשאלת גובה הנזק.,נסיבות אירוע התאונה ושאלת האחריות,2. התובעת תארה את נסיבות ארוע התאונה, כדלקמן: "המכונה ממנה נפגעתי מורכבת משתי פלטות כאשר בפלטה העליונה נמצא ניילון אשר עוטף את המזון וסכין לחיתוך הניילון. בתפקידי היה להוציא באופן ידני את הפלטה התחתונה, להניח עליה את המגש עם הארוחה, להכניס את הפלטה אל תוך המכונה ובעזרת כפתור ההפעלה להוריד את הפלטה העליונה כדי לעטוף את הארוחה.,ביום 26.12.01 הייתה תקלה במכונה באופן שהניילון נקרע מבלי לעטוף את המגש עם המזון. התקלה תוקנה על ידי מכונאי ואני התבקשתי לנסות להפעיל את המכונה. אני הוצאתי את הפלטה התחתונה, הנחתי עליה את המגש עם המזון והכנסתי את הפלטה אל תוך המכונה. לפתע ירדה הפלטה העליונה על ידי הימנית והסכין שבפלטה פגע בידי וגרם לקטיעה חלקית של אצבע 2, לריסוק ולשבר של האצבע" (סעיפים 5-3 לתצהיר העדות הר....
בשם התובעת - עו"ד י. שוייצר ואח',בשם הנתבעת - עו"ד ד. הדר ואח'


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים